E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1059 din 24 august 2004

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 273/2004 pentru aprobarea Normelor de igiena privind apele potabile imbuteliate, altele decat apele minerale naturale

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 810 din  2 septembrie 2004


SmartCity3


    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat nr. O.B. 9.551/2004,
    in conformitate cu prevederile art. 16 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 273/2004 pentru aprobarea Normelor de igiena privind apele potabile imbuteliate, altele decat apele minerale naturale, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Dupa art. 5 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 273/2004 pentru aprobarea Normelor de igiena privind apele potabile imbuteliate, altele decat apele minerale naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 24 martie 2004, se introduce un nou articol, articolul 6, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Se aproba Procedura de notificare a apelor potabile imbuteliate, altele decat cele minerale naturale, comercializate in Romania, prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Sunt supuse procedurii de notificare toate apele potabile imbuteliate, altele decat cele minerale naturale, produse in tara sau importate."
    Art. 2
    In cuprinsul Ordinului ministrului sanatatii nr. 273/2004, termenul inregistrare a apelor potabile imbuteliate, altele decat cele minerale naturale, se va inlocui cu termenul notificare.
    Art. 3
    Dupa anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 273/2004 se introduce anexa nr. 2, al carei cuprins este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Producatorii, importatorii sau responsabilii cu punerea pe piata pentru prima data a apelor potabile imbuteliate, altele decat cele minerale naturale, Directia generala de sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii, institutele de sanatate publica si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                               Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 273/2004)

                          PROCEDURA DE NOTIFICARE
    a apelor potabile imbuteliate, altele decat cele minerale naturale

    Art. 1
    Apele potabile imbuteliate, altele decat cele minerale naturale, aflate pe piata, sunt notificate la Ministerul Sanatatii, prin comisiile de avizare din cadrul institutelor de sanatate publica din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.
    Art. 2
    (1) Ministerul Sanatatii asigura accesul publicului la formularul electronic de notificare si la Registrul apelor imbuteliate, prin afisarea acestora pe site-ul oficial al Ministerului Sanatatii.
    (2) Ministerul Sanatatii organizeaza Registrul apelor potabile imbuteliate si administreaza baza de date aferenta, aflata pe site-ul oficial al Ministerului Sanatatii.
    Art. 3
    In vederea notificarii producatorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe piata pentru prima data depune la institutele de sanatate publica prevazute la art. 2 formularul de notificare prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura de notificare, completat, impreuna cu modelul de eticheta utilizat pentru produsul in cauza.
    Art. 4
    Personalul din institutiile prevazute la art. 2, responsabil cu activitatea de notificare a apelor potabile imbuteliate, este desemnat prin decizie de catre conducatorul institutiei si are urmatoarele atributii:
    a) evalueaza conformitatea documentatiei depuse cu prevederile legale privind notificarea si transmite solicitantului, in termen de 72 de ore lucratoare, formularul de confirmare a notificarii, prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura de notificare;
    b) asigura notificarea directa in baza de date aflata pe site-ul oficial al Ministerului Sanatatii.
    Art. 5
    (1) Personalul imputernicit pentru activitatea de inspectie sanitara de stat efectueaza controlul conformitatii apelor potabile imbuteliate, altele decat cele minerale naturale, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    (2) In vederea exercitarii controlului pe piata al apelor potabile imbuteliate producatorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe piata pentru prima data a produsului detine la adresa indicata pe eticheta dosarul de produs continand documentele care atesta conformitatea produsului, asigurand accesul personalului mentionat la alin. (1) la acest dosar.
    (3) In cazul constatarii unor neconcordante cu reglementarile legale in vigoare, directiile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti informeaza Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii pentru anularea notificarii din Registrul apelor potabile imbuteliate.
    Art. 6
    (1) Avizele sanitare pentru apa potabila imbuteliata, eliberate anterior emiterii prezentului ordin, raman valabile timp de un an de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
    (2) Apele potabile imbuteliate care intra sub incidenta alin. (1) trebuie sa fie notificate in acelasi termen.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura de notificare.

    ANEXA 1
    la procedura de notificare

                          FORMULAR DE NOTIFICARE
a apelor potabile imbuteliate, altele decat cele minerale naturale, in Registrul apelor potabile
(conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 273/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 24 martie 2004)

    1. Datele persoanei fizice/juridice care solicita notificarea (numele, adresa, telefon, fax, nr. de inregistrare in registrul comertului)
    Producator/Importator*)
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    2. Denumirea comerciala a produsului:
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    3. Tipul de apa imbuteliata
    (conform art. 3 si 4 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 273/2004)
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    4. Denumirea sursei:
    ...........................................................................
    ......................................................................... .
    5. Documente necesare:
    5.1. Autorizatie sanitara pentru producerea de apa imbuteliata (conform Hotararii Guvernului nr. 974/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004)
    nr. ............, eliberata de ................. la data .................;
    5.2. Aviz sanitar pentru instalatia de imbuteliere
    (conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare)
    nr. ............, eliberat de .................. la data .................;
    5.3. Aviz sanitar pentru materialele/recipientele aflate in contact cu apa
    (conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare)
    nr. ............, eliberat de .................. la data .................;
    nr. ............, eliberat de .................. la data .................;
    ......................................................................... .
    6. Informatii privind compozitia produsului:
    6.1. Apa se conformeaza cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 458/2002, cu modificarile si completarile ulterioare)
     _        _
    |_| DA / |_| NU ......................................................... .
    6.2. Daca apa are si alte caracteristici [conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 458/2002], precizati care sunt acestea
    ...........................................................................
    ......................................................................... ,
    conform buletinului anexat .............................................. .
    7. Etichetare
    a) copia in format electronic/pe hartie intr-o forma lizibila;
    b) completati urmatoarele rubrici printr-un x, conform art. 14 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 273/2004):
 ______________________________________________________________________________
| Apa carbonatata natural/natural efervescenta          |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| Apa carbonatata/efervescenta                          |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| Apa necarbonatata/neefervescenta/plata                |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| Apa provenind dintr-un sistem de distributie:         |                      |
| - public                                              |                      |
| - privat                                              |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| Apa naturala:                                         |                      |
| - netratata                                           |                      |
| - tratata                                             |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| Apa preparata (art. 4 din anexa nr. 1 la              |                      |
| Ordinul ministrului sanatatii nr. 273/2004)           |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| Cu adaos de minerale [art. 7 lit. b) din anexa nr. 1  |                      |
| la Ordinul ministrului sanatatii nr. 273/2004]        |                      |
|_______________________________________________________|______________________|

    8. Monitorizarea, conform Legii nr. 458/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 974/2004
     _        _
    |_| DA / |_| NU ......................................................... .
    9. Exista plan de control in puncte critice dupa model HACCP
     _        _
    |_| DA / |_| NU ......................................................... .
    10. Declaratia notificatorului:
    Declar pe propria raspundere ca datele si informatiile de mai sus sunt corecte; produsul fabricat respecta prevederile reglementarilor in vigoare.

                                              ................................
    Numele ..........................         (semnatura directorului general)

    Data ............................

------------
    *) Importatorul sau persoana responsabila cu punerea pe piata pentru prima data a produsului va prezenta dovada inregistrarii sau a oricarei alte proceduri similare din tara de origine pentru completarea pct. 5.1, 5.2 si 5.3.

    ANEXA 2
    la procedura de notificare

    MINISTERUL SANATATII
    INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA
    ..............................

                    FORMULAR DE CONFIRMARE A NOTIFICARII
                        in Registrul apelor potabile

                    Notificare nr. ....... din .........

    1. Datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a solicitat notificarea (numele, adresa, telefon, fax, nr. de inregistrare in registrul comertului)
    2. Denumirea comerciala a produsului
    3. Notificarea primita pe data de:

                           Presedintele comisiei,
                       .............................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1059/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1059 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu