Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1 din 12.01.2012

pentru aprobarea condiţiilor tehnice ale camerei pentru produse cu substanţe interzise, a procedurii de depozitare şi păstrare a substanţelor dopante cu grad mare de risc ridicate în vederea confiscării şi a formularelor proceselor-verbale prevăzute la art. 26 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011
ACT EMIS DE: Agentia Nationala Antidoping
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 19 ianuarie 2012SmartCity1

Având în vedere:Referatul de aprobare al Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 3.003 din 4 ianuarie 2012;

prevederile art. 23 alin. (1) şi art. 25 din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată;

prevederile art. 23 şi 27 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011,în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă condiţiile tehnice ale camerei pentru produse cu substanţe interzise, denumită în continuare CPSI, şi modul de acces în CPSI, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă procedura de depozitare şi păstrare a substanţelor dopante cu grad mare de risc ridicate în vederea confiscării, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă formularele proceselor-verbale de predare-primire a substanţelor dopante cu grad mare de risc şi procesului-verbal de distrugere a substanţelor dopante cu grad mare de risc, prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Graziela Elena Vâjială ANEXA Nr. 1Condiţiile tehnice ale camerei pentru produse cu substanţe interzise Camera pentru produse cu substanţe interzise, denumită în continuare CPSI, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii tehnice: a)încăperea să fie spaţioasă şi bine aerisită; b)să fie asigurată cu uşi metalice, prevăzute cu sisteme sigure de închidere şi grilaje de fier la ferestre; c)să aibă sisteme de alarmare acustice şi optice; d)uşa de acces trebuie să fie sigilată cu sigiliul persoanei responsabile desemnate potrivit art. 22 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011; e)să fie dotată cu rafturi, mijloace de depozitare şi identificare a bunurilor; f)să fie prevăzută cu sisteme specifice de stingere a incendiilor.Modul de acces în CPSI 1. Accesul în CPSI se realizează în prezenţa persoanei responsabile desemnate potrivit art. 22 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011. 2. Au acces în CPSI: a)conducerea Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi membrii Consiliului de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc; b)directorul Direcţiei de combatere a traficului ilicit de substanţe interzise; c)persoana responsabilă prevăzută la alin. (1); d)persoanele care în exercitarea atribuţiilor ce le revin predau sau preiau substanţele cuprinse în Lista substanţelor dopante cu grad mare de risc ridicate în vederea confiscării sau distrugerii.3. Accesul se realizează prin înscrierea în registrul de acces, care va cuprinde: numele, funcţia sau, după caz, calitatea şi motivul intrării în CPSI. ANEXA Nr. 2Procedura de depozitare şi păstrare a substanţelor dopante cu grad mare de risc ridicate în vederea confiscării Articolul 1(1) Substanţele dopante cu grad mare de risc ridicate în vederea confiscării se predau în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011, persoanei responsabile care le introduce în camera pentru produse cu substanţe interzise, denumită în continuare CPSI, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2), în următoarele condiţii:a)pe bază de proces-verbal de predare-primire prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, înregistrat în registrul de intrare-ieşire din cadrul Direcţiei combatere a traficului ilicit de substanţe interzise, semnat de către organul constatator şi persoana responsabilă; b)în urma verificării îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 22 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc; c)substanţele să fie ambalate şi etichetate corespunzător. (2) Predarea-primirea substanţelor ridicate în vederea confiscării se realizează la sediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.(3) În cazul în care persoana responsabilă constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi lit. c), va refuza primirea substanţelor ridicate în vederea confiscării. Articolul 2Evidenţa substanţelor primite în CPSI se realizează pe baza următoarelor documente: a)procesul-verbal de predare-primire prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a), care constituie act de intrare în gestiune; b)Registrul de evidenţă al substanţelor interzise. Articolul 3Depozitarea substanţelor ridicate în vederea confiscării se realizează pe ani, în ordinea introducerii acestora în CPSI. Articolul 4(1) Păstrarea substanţelor ridicate în vederea confiscării se realizează până la scoaterea acestora în vederea distrugerii, cu respectarea dispoziţiilor art. 25 şi 28 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc.(2) Scoaterea substanţelor ridicate în vederea confiscării din CPSI se realizează numai în baza unui proces-verbal întocmit între persoana responsabilă desemnată în condiţiile art. 22 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc şi persoana desemnată să ridice substanţele confiscate pentru a fi analizate, expertizate sau distruse.(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care scoaterea substanţelor ridicate în vederea confiscării se dispune de către organele de urmărire penală sau instanţa de judecată. Articolul 5Scoaterea substanţelor ridicate în vederea confiscării se consemnează în Registrul de evidenţă al substanţelor interzise, făcându-se menţiune cu privire la denumirea substanţei/produsului, cantitatea, procesul-verbal de predare-primire în baza căruia a fost depozitată, actul prin care s-a dispus scoaterea din CPSI.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu