Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.96 din 11.06.2020

pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 12 iunie 2020SmartCity1

Având în vedere angajamentele constante şi termenele asumate de România în raport cu instituţiile Uniunii Europene, precum şi riscurile de aplicare asupra României a procedurii de infringement datorită lipsei unor măsuri, a căror reglementare nu mai poate fi amânată,având în vedere iminenţa condamnării României de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza 2018/4.131 ce are ca obiect acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prin neaplicarea art. 103 alin. (1) şi (2) din Codul vamal al Uniunii, privind termenul maxim pentru comunicarea datoriei vamale prin care autorităţile române sunt puse în întârziere referitor la art. 244 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare,întrucât Comisia Europeană constată că în ceea ce priveşte art. 244 alin. (4) din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, acesta nu se referă la limita de zece ani pentru comunicarea datoriei vamale stabilită la alin. (2) al art. 103 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru datoria vamală survenită ca rezultat al unui act care, la data la care a fost săvârşit, era susceptibil de a conduce la iniţierea unor proceduri penale,întrucât existenţa la nivelul Comisiei Europene a Cauzei 2018/4.131 reprezintă o situaţie extraordinară care nu poate fi amânată şi ar putea duce, în situaţia neconformării, la condamnarea României de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu consecinţa aplicării unor sancţiuni pecuniare al căror cuantum ar putea fi unul semnificativ, de natură a afecta bugetul de stat şi îndeplinirea obiectivelor asumate de Guvern,deoarece Comisia Europeană a solicitat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, prin Dosarul EU Pilot (2019) 9447 - document care reprezintă un act preliminar în cadrul procedurii de infringement -constatarea neconformităţii prevederilor art. 76 din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora nerespectarea termenului pentru depozitarea temporară se sancţionează şi cu măsura valorificării mărfurilor, contrar dispoziţiilor cuprinse în legislaţia vamală unională, întrucât Comisia Europeană învederează României că regulamentele UE în general, precum şi Regulamentul (UE) nr. 952/2013 sunt obligatorii şi sunt direct aplicabile în toate statele membre în conformitate cu art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene („TFUE"),având în vedere că, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată, autorităţile statului român s-au angajat să garanteze ducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, din reglementările comunitare cu caracter obligatoriu şi din actul de aderare, este necesar să se abroge dispoziţiile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi care contravin regulamentelor unionale,ţinând cont de disfuncţionalităţile şi problemele semnalate în mod constant de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică „OECD", ca urmare a neadaptării cadrului legal actual care reglementează libera circulaţie a mărfurilor la complexitatea şi dinamica activităţilor aferente acestui sector de activitate,deoarece OECD formulează sesizări cu privire la articolele 31, 32, 87, 116, 121, 137, 153, 168 din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi neimplementarea recomandărilor OECD privind eliminarea reglementărilor redundante din legislaţia vamală creează premisele încălcării principiului liberei circulaţii a mărfurilor ce are consecinţe negative asupra mediului de afaceri, luând în considerare Nota nr. 20/9.505/A.I.L. din 22.05.2018 cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor OECD în privinţa unor prevederi legislative cu impact anticoncurenţial ce afectează activitatea economică din sectoarele construcţii, transport de mărfuri şi procesare agroalimentară, semnată de prim-ministrul României, având în vedere raportul elaborat de OECD în cadrul proiectului-pilot care a avut ca scop evaluarea reglementărilor în vigoare care limitează concurenţa în fiecare sector examinat, în care sunt menţionate articolele din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce ar putea discrimina operatorii care nu deţin o filială în România,ţinând cont că recomandările OECD vizează eliminarea reglementărilor depăşite şi a paralelismelor din legislaţia vamală naţională,întrucât această stare de fapt şi de drept creează premisele încălcării principiului liberei circulaţii a mărfurilor şi are consecinţe negative asupra mediului de afaceri în ceea ce priveşte coerenţa legislaţiei vamale, este iminentă declanşarea procedurii de infringement şi pentru celelalte articole dintre cele menţionate de proiect deoarece, cu privire la acestea, Codul vamal al Uniunii conţine dispoziţii similare, contradictorii sau dispoziţii cu caracter de noutate,întrucât potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „În cazul existenţei unor paralelisme acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice.",promovarea în regim de urgenţă a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se justifică în contextul în care Comisia Europeană poate identifica în legislaţia vamală naţională o serie de articole care contravin legislaţiei vamale unionale sau care sunt de natură să descurajeze sectoare ale economiei româneşti din perspectiva respectării normelor de concurenţă naţionale şi unionale,luând în considerare angajamentele şi termenele asumate de România în relaţia cu Comisia Europeană cu privire la aplicarea directă a regulamentelor Uniunii, precum şi urgenţa luării unor măsuri pentru asigurarea premiselor de stabilitate, coerenţă şi certitudine legislativă, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNIC Articolele 1, 4, 31-37, 39-56, 58-82, 84-93, 95-99, 101-268 şi 284 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă .PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 96/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 96 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 96/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu