Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.96 din 11.06.2020

pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 12 iunie 2020SmartCity1

Având în vedere angajamentele constante şi termenele asumate de România în raport cu instituţiile Uniunii Europene, precum şi riscurile de aplicare asupra României a procedurii de infringement datorită lipsei unor măsuri, a căror reglementare nu mai poate fi amânată,având în vedere iminenţa condamnării României de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza 2018/4.131 ce are ca obiect acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prin neaplicarea art. 103 alin. (1) şi (2) din Codul vamal al Uniunii, privind termenul maxim pentru comunicarea datoriei vamale prin care autorităţile române sunt puse în întârziere referitor la art. 244 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare,întrucât Comisia Europeană constată că în ceea ce priveşte art. 244 alin. (4) din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, acesta nu se referă la limita de zece ani pentru comunicarea datoriei vamale stabilită la alin. (2) al art. 103 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru datoria vamală survenită ca rezultat al unui act care, la data la care a fost săvârşit, era susceptibil de a conduce la iniţierea unor proceduri penale,întrucât existenţa la nivelul Comisiei Europene a Cauzei 2018/4.131 reprezintă o situaţie extraordinară care nu poate fi amânată şi ar putea duce, în situaţia neconformării, la condamnarea României de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu consecinţa aplicării unor sancţiuni pecuniare al căror cuantum ar putea fi unul semnificativ, de natură a afecta bugetul de stat şi îndeplinirea obiectivelor asumate de Guvern,deoarece Comisia Europeană a solicitat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, prin Dosarul EU Pilot (2019) 9447 - document care reprezintă un act preliminar în cadrul procedurii de infringement -constatarea neconformităţii prevederilor art. 76 din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora nerespectarea termenului pentru depozitarea temporară se sancţionează şi cu măsura valorificării mărfurilor, contrar dispoziţiilor cuprinse în legislaţia vamală unională, întrucât Comisia Europeană învederează României că regulamentele UE în general, precum şi Regulamentul (UE) nr. 952/2013 sunt obligatorii şi sunt direct aplicabile în toate statele membre în conformitate cu art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene („TFUE"),având în vedere că, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată, autorităţile statului român s-au angajat să garanteze ducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, din reglementările comunitare cu caracter obligatoriu şi din actul de aderare, este necesar să se abroge dispoziţiile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi care contravin regulamentelor unionale,ţinând cont de disfuncţionalităţile şi problemele semnalate în mod constant de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică „OECD", ca urmare a neadaptării cadrului legal actual care reglementează libera circulaţie a mărfurilor la complexitatea şi dinamica activităţilor aferente acestui sector de activitate,deoarece OECD formulează sesizări cu privire la articolele 31, 32, 87, 116, 121, 137, 153, 168 din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi neimplementarea recomandărilor OECD privind eliminarea reglementărilor redundante din legislaţia vamală creează premisele încălcării principiului liberei circulaţii a mărfurilor ce are consecinţe negative asupra mediului de afaceri, luând în considerare Nota nr. 20/9.505/A.I.L. din 22.05.2018 cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor OECD în privinţa unor prevederi legislative cu impact anticoncurenţial ce afectează activitatea economică din sectoarele construcţii, transport de mărfuri şi procesare agroalimentară, semnată de prim-ministrul României, având în vedere raportul elaborat de OECD în cadrul proiectului-pilot care a avut ca scop evaluarea reglementărilor în vigoare care limitează concurenţa în fiecare sector examinat, în care sunt menţionate articolele din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce ar putea discrimina operatorii care nu deţin o filială în România,ţinând cont că recomandările OECD vizează eliminarea reglementărilor depăşite şi a paralelismelor din legislaţia vamală naţională,întrucât această stare de fapt şi de drept creează premisele încălcării principiului liberei circulaţii a mărfurilor şi are consecinţe negative asupra mediului de afaceri în ceea ce priveşte coerenţa legislaţiei vamale, este iminentă declanşarea procedurii de infringement şi pentru celelalte articole dintre cele menţionate de proiect deoarece, cu privire la acestea, Codul vamal al Uniunii conţine dispoziţii similare, contradictorii sau dispoziţii cu caracter de noutate,întrucât potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „În cazul existenţei unor paralelisme acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice.",promovarea în regim de urgenţă a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se justifică în contextul în care Comisia Europeană poate identifica în legislaţia vamală naţională o serie de articole care contravin legislaţiei vamale unionale sau care sunt de natură să descurajeze sectoare ale economiei româneşti din perspectiva respectării normelor de concurenţă naţionale şi unionale,luând în considerare angajamentele şi termenele asumate de România în relaţia cu Comisia Europeană cu privire la aplicarea directă a regulamentelor Uniunii, precum şi urgenţa luării unor măsuri pentru asigurarea premiselor de stabilitate, coerenţă şi certitudine legislativă, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNIC Articolele 1, 4, 31-37, 39-56, 58-82, 84-93, 95-99, 101-268 şi 284 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă .PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 96/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 96 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 96/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu