Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.93 din 02.11.2011

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 02 noiembrie 2011SmartCity1

Ţinând cont de faptul că activităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ şi de derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maximă importanţă şi necesitate,în vederea eficientizării activităţii instituţiilor din domeniul construcţiilor, în acord cu priorităţile Guvernului de reformă în administraţia publică, ţinând cont de condiţiile prezente ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare şi eliminarea tuturor disfuncţionalităţilor şi blocajelor reprezintă un interes naţional major,luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice şi necesitatea implementării unor măsuri unitare la nivelul tuturor instituţiilor, indiferent de subordonarea acestora, prin prezentul act normativ se are în vedere luarea unor măsuri urgente de reorganizare ce vor conduce în primul rând la scăderea numărului personalului cu funcţii de conducere, dar şi la eficientizarea activităţii inspectoratelor regionale în construcţii, care vor funcţiona cu un aparat de lucru suplu, pe o arie teritorială de competenţă constituită pe limitele teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale României, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.Ţinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice în teritoriu, precum şi la menţinerea unei forme de organizare foarte încărcate, care şi-a dovedit ineficienţa în timp, cu costuri destul de ridicate,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar menţine situaţia de fapt ce constă în menţinerea unor cheltuieli cu personalul ridicate şi ţinând cont de faptul că raţionalizarea cheltuielilor publice şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional sunt imperios necesare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are în structura sa organizatorică 7 direcţii regionale în construcţii şi Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti - Ilfov, unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. 2. După articolul 9 se introduce o anexă , având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIPosturile de conducere de la nivelul direcţiilor regionale în construcţii şi de la nivelul Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti - Ilfov se ocupă prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul III(1) Încetarea contractelor individuale de muncă drept urmare a aplicării prevederilor art. I se face cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de legislaţia muncii şi protecţiei sociale în vigoare.(2) Încadrarea personalului în noua structură organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., în limita posturilor care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, se face prin concurs, în conformitate cu termenele şi procedurile legale în vigoare. Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Sulfina Barbu Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXĂ (Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001) Direcţiile regionale în construcţii
Nr. crt. Structura Localitatea
I. Direcţia Regională în Construcţii Nord-Est Iaşi
1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Bacău
2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Botoşani
3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Piatra-Neamţ
4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Suceava
5. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Vaslui
II. Direcţia Regională în Construcţii Sud-Est Constanţa
1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Brăila
2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Buzău
3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Focşani
4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Galaţi
5. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Tulcea
III. Direcţia Regională în Construcţii Sud - Muntenia Ploieşti
1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Alexandria
2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Călăraşi
3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Giurgiu
4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Piteşti
5. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Slobozia
6. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Târgovişte
IV. Direcţia Regională în Construcţii Sud-Vest - Oltenia Craiova
1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Drobeta-Turnu Severin
2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Râmnicu Vâlcea
3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Slatina
4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Târgu Jiu
V. Direcţia Regională în Construcţii Vest Timişoara
1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Arad
2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Hunedoara
3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Reşiţa
VI. Direcţia Regională în Construcţii Nord-Vest Cluj-Napoca
1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Baia Mare
2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Bistriţa
3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Oradea
4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Satu Mare
5. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Zalău
VII. Direcţia Regională în Construcţii Centru Braşov
1. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Alba Iulia
2. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Miercurea-Ciuc
3. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Sfântu Gheorghe
4. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Sibiu
5. Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Târgu Mureş
VIII. Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti - Ilfov BucureştiSmartCity5

COMENTARII la OUG 93/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 93 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu