Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.83 din 21.05.2020

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 448 din 27 mai 2020SmartCity1

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional şi internaţional, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „pandemiei" de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii în data de 11 martie 2020, ceea ce confirmă gravitatea şi amploarea acestei situaţii,întrucât asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus fac necesară luarea unor măsuri pentru organizarea activităţii poliţiei rutiere, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare sau prin transmiterea documentelor specifice prin poştă şi servicii de curierat,având în vedere necesitatea desfăşurării optime, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară, a activităţilor stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniul sănătăţii publice, referitoare la transportul persoanelor la locurile de carantină sau izolare la domiciliu sau la organizarea şi efectuarea altor transporturi de bunuri ori persoane pe drumurile publice,luând în considerare necesitatea acordării unui regim prioritar de circulaţie pentru autovehiculele de serviciu ale tuturor instituţiilor din sistemul naţional de securitate, apărare şi ordine publică, prin raportare la rolul specific pe care îl au aceste instituţii în funcţionarea statului, precum şi, în mod corelativ, pentru autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, prin raportare la importanţa desfăşurării cu celeritate a activităţilor de urmărire penală,având în vedere necesitatea realizării în condiţii de operativitate şi siguranţă a unor activităţi punctuale, subsumate anumitor tipuri de misiuni încredinţate instituţiilor din sistemul naţional de securitate, apărare şi ordine publică, dar şi a unor acte de urmărire penală care nu suferă amânare, mai ales în contextul gestionării efectelor situaţiei epidemiologice determinate de noul coronavirus, care imprimă acestor misiuni şi activităţi, inclusiv în materia penală, un caracter esenţial, apreciat sub aspectul urgenţei şi necesităţii, în limitarea răspândirii infecţiei în rândul populaţiei,ţinând cont că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului proiect poate conduce la afectarea capacităţii operaţionale a acestor instituţii, cu prejudicii directe la adresa securităţii naţionale a României, şi, de asemenea, ţinând cont de faptul că neacordarea unui regim prioritar de circulaţie pentru aceste autovehicule de serviciu ar crea o vulnerabilitate în funcţionarea acestor instituţii, cu efecte negative, dificil de estimat, asupra promptitudinii şi celerităţii activităţilor specifice desfăşurate,având în vedere că neluarea acestor măsuri urgente, cu caracter excepţional, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,întrucât toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)pentru lumina albastră - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale unităţilor de parchet din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă; 2. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) În situaţia încălcării regimului legal de viteză sau a altor reguli de circulaţie, în condiţiile alin. (2), confirmarea deplasării conducătorului autovehiculului în acţiunea de intervenţie sau în misiunea care a avut caracter de urgenţă se face în scris de către instituţiile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), în termen de cel mult 30 de zile, la solicitarea poliţiei rutiere. 3. La articolul 118, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Dovada înregistrării plângerii contravenţionale se realizează printr-un document emis de către instanţa de judecată sau printr-un extras din portalul instanţelor de judecată www.portal.just.ro şi se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanţă ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, de către contravenient sau de către reprezentantul convenţional al acestuia, la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care efectuează menţiunile corespunzătoare în evidenţe. Permisul de conducere reţinut se restituie personal titularului sau reprezentantului convenţional al acestuia. În situaţia transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenţionale prin mijloace de comunicare la distanţă, la cererea scrisă a titularului sau a reprezentantului convenţional al acestuia, unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere reţinut la adresa de corespondenţă indicată în cuprinsul cererii.
Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 103 alin. (6) şi alin. (8) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de către titularul acestuia şi prin poştă şi servicii de curierat, cu aviz de primire, către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului. Articolul IIIPe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, cererile de restituire a documentelor reţinute/plăcuţelor de înregistrare ori înmatriculare reţinute de către poliţia rutieră se pot transmite şi prin orice mijloace care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, precum fax, e-mail, poştă, curier rapid, iar restituirea acestora se realizează în condiţiile art. 112 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la adresa de corespondenţă precizată de către proprietar sau utilizatorul vehiculului, după caz, în cuprinsul cererii. Articolul IV
(1) În situaţiile în care, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune deplasarea organizată a vehiculelor cu care se asigură transportul persoanelor la locurile de carantină/izolare la domiciliu, acestea sunt însoţite pe drumurile publice de unul sau mai multe autovehicule ale Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române.
(2) Deplasarea la locurile de carantină/izolare la domiciliu se realizează în coloană, iar, în cazurile în care se impune, autovehiculele Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pot avea în funcţiune semnalele speciale de avertizare sonoră şi luminoasă.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe timpul deplasării la locurile de carantină/izolare la domiciliu, coloana de vehicule are regim de circulaţie prioritară dacă sunt în funcţiune semnalele speciale de avertizare sonoră şi luminoasă.
(4) Circulaţia în regim prioritar se realizează cu respectarea prevederilor art. 61 şi 62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, pentru realizarea măsurilor dispuse pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune organizarea altor transporturi de bunuri ori persoane pe drumurile publice.
PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul afacerilor interne,Marcel Ion VelaSmartCity5

COMENTARII la OUG 83/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 83 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 83/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu