Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 71 din 17 mai 2001

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 23 mai 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                        Vasile Molan,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                        Ion Giurescu,
                        secretar de stat

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000)

    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 900.000 lei

                                INVATAMANT

    I. Coeficienti de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar

    Functii didactice
________________________________________________________________________________
                                               Vechimea in invatamant
Nr.  Functia                Nivelul   __________________________________________
crt.                        studiilor pana la  2-6   6-10   10-14   14-18  18-22
                                       2 ani   ani    ani    ani     ani  de ani
________________________________________________________________________________
  1. Profesor                   S
     - cu grad didactic I               -       -    2,509  2,613   2,681  2,716
     - cu grad didactic II              -     2,097  2,131  2,166   2,200  2,269
     - definitiv                        -     1,959  1,994  2,028   2,097  2,131
     - debutant                       1,925     -      -      -       -      -
  2. Profesor                  SSD
     - cu grad didactic I               -       -    2,097  2,131   2,200  2,269
     - cu grad didactic II              -     1,925  1,959  2,028   2,097  2,131
     - definitiv                        -     1,870  1,877  1,884   1,891  1,925
     - debutant                       1,856     -      -      -       -      -
  3. Institutor I               S
     - cu grad didactic I               -       -    2,097  2,131   2,200  2,269
     - cu grad didactic II              -     1,891  1,904  1,925   1,959  2,028
     - definitiv                        -     1,870  1,877  1,884   1,891  1,925
     - debutant                       1,856     -      -      -       -      -
  4. Institutor II             SSD
     - cu grad didactic I               -       -    2,028  2,097   2,131  2,200
     - cu grad didactic II              -     1,856  1,891  1,904   1,925  1,959
     - definitiv                        -     1,829  1,836  1,843   1,856  1,891
     - debutant                       1,822     -      -      -       -      -
  5. Invatator, educatoare,
     educator,
     maistru-instructor         M
     - cu grad didactic I               -       -    1,959  2,028   2,097  2,131
     - cu grad didactic II              -     1,822  1,856  1,891   1,904  1,925
     - definitiv                        -     1,801  1,808  1,815   1,822  1,856
     - debutant                       1,788     -      -     -       -       -
  6. Profesor, invatator,
     educatoare, educator,
     maistru-instructor;
     cu studii de nivel
     liceal, fara pregatire
     de specialitate*)          M     1,556   1,558  1,560  1,562   1,565  1,568
________________________________________________________________________________
    *) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

    Functii didactice
________________________________________________________________________________
                                                  Vechimea in invatamant
Nr.  Functia                     Nivelul    ____________________________________
crt.                             studiilor  22-25  25-30  30-35  35-40  peste 40
                                            de ani de ani de ani de ani  de ani
________________________________________________________________________________
  1. Profesor                       S
     - cu grad didactic I                   2,853  2,956  3,059  3,197    3,300
     - cu grad didactic II                  2,372  2,509  2,578  2,681    2,784
     - definitiv                            2,269  2,372  2,475  2,578    2,647
     - debutant                               -      -      -      -        -
  2. Profesor                      SSD
     - cu grad didactic I                   2,372  2,509  2,578  2,681    2,784
     - cu grad didactic II                  2,269  2,372  2,475  2,578    2,647
     - definitiv                            1,959  2,097  2,166  2,234    2,338
     - debutant                               -      -      -      -        -
  3. Institutor I                   S
     - cu grad didactic I                   2,372  2,509  2,578  2,681    2,784
     - cu grad didactic II                  2,097  2,200  2,303  2,372    2,475
     - definitiv                            1,959  2,028  2,097  2,200    2,269
     - debutant                               -      -      -      -        -
  4. Institutor II                 SSD
     - cu grad didactic I                   2,303  2,441  2,544  2,613    2,716
     - cu grad didactic II                  2,028  2,131  2,234  2,303    2,406
     - definitiv                            1,925  1,994  2,063  2,166    2,234
     - debutant                               -      -      -      -        -
  5. Invatator, educatoare,
     educator,
     maistru-instructor             M
     - cu grad didactic I                   2,269  2,372  2,475  2,578    2,647
     - cu grad didactic II                  1,959  2,097  2,166  2,234    2,338
     - definitiv                            1,925  1,959  2,028  2,131    2,200
     - debutant                               -      -      -      -        -
  6. Profesor, invatator,
     educatoare, educator,
     maistru-instructor;
     cu studii de nivel
     liceal, fara pregatire
     de specialitate*)              M       1,581  1,595  1,616  1,684    1,753
________________________________________________________________________________
    *) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

    II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile auxiliare din institutiile de invatamant superior si preuniversitar*)
________________________________________________________________________________
Nr.                                                  Nivelul      Coeficienti de
crt. Denumirea functiei                              studiilor*)  multiplicare
                                                                  ______________
                                                                   minim   maxim
________________________________________________________________________________

     Functii de executie pe grade si trepte
     profesionale

  1. Bibliotecar, documentarist, redactor;
     gradul IA*)                                       S         2,406   3,266
  2. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul I      S         2,166   2,956
  3. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul II     S         1,822   2,475
  4. Bibliotecar, documentarist, redactor;
     gradul III                                          S         1,581   2,166
  5. Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant      S         1,556     -
  6. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul I     SSD        1,753   2,372
  7. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul II    SSD        1,556   2,063
  8. Bibliotecar, documentarist, redactor;
     gradul III                                         SSD        1,556   1,822
  9. Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant     SSD        1,556     -
 10. Informatician gradul IA                             S         2,475   3,369
 11. Informatician gradul I                              S         2,234   3,025
 12. Informatician gradul II                             S         1,994   2,716
 13. Informatician gradul III                            S         1,650   2,234
 14. Informatician gradul IV                             S         1,556   2,063
 15. Informatician debutant                              S         1,556     -
 16. Informatician gradul I                             SSD        1,753   2,372
 17. Informatician gradul II                            SSD        1,556   2,063
 18. Informatician gradul III                           SSD        1,556   1,822
 19. Informatician debutant                             SSD        1,556     -
 20. Instructor-animator gradul I                        S         1,891   2,578
 21. Instructor-animator gradul II                       S         1,650   2,234
 22. Instructor-animator gradul III                      S         1,556   2,063
 23. Instructor-animator debutant                        S         1,556     -
 24. Instructor-animator gradul I                       SSD        1,753   2,372
 25. Instructor-animator gradul II                      SSD        1,556   2,063
 26. Instructor-animator gradul III                     SSD        1,556   1,822
 27. Instructor-animator debutant                       SSD        1,556     -
 28. Asistent social gradul I                            S         2,063   2,784
 29. Asistent social gradul II                           S         1,719   2,338
 30. Asistent social gradul III                          S         1,556   2,097
 31. Asistent social debutant                            S         1,556     -
 32. Asistent social gradul I                           SSD        1,753   2,372
 33. Asistent social gradul II                          SSD        1,556   2,063
 34. Asistent social debutant                           SSD        1,556     -
 35. Corepetitor gradul I                                S         1,891   2,578
 36. Corepetitor gradul II                               S         1,650   2,234
 37. Corepetitor gradul III                              S         1,556   2,063
 38. Corepetitor debutant                                S         1,556     -
 39. Corepetitor gradul I                               SSD        1,753   2,372
 40. Corepetitor gradul II                              SSD        1,556   2,063
 41. Corepetitor gradul III                             SSD        1,556   1,822
 42. Corepetitor debutant                               SSD        1,556     -
 43. Secretar I                                          S         2,166   2,956
 44. Secretar II                                         S         1,891   2,578
 45. Secretar III                                        S         1,650   2,234
 46. Secretar IV                                         S         1,556   2,063
 47. Secretar debutant                                   S         1,556     -
 48. Secretar I                                         SSD        1,753   2,372
 49. Secretar II                                        SSD        1,581   2,166
 50. Secretar III                                       SSD        1,556   2,028
 51. Secretar IV                                        SSD        1,556   1,822
 52. Secretar debutant                                  SSD        1,556     -
 53. Secretar IA                                         M         1,556   2,063
 54. Secretar I                                          M         1,556   1,925
 55. Secretar II                                         M         1,556   1,822
 56. Secretar III                                        M         1,556   1,684
 57. Secretar debutant                                   M         1,556     -
 58. Bibliotecar, documentarist, redactor; IA          PL/M        1,556   2,063
 59. Bibliotecar, documentarist, redactor; I           PL/M        1,556   1,822
 60. Bibliotecar, documentarist, redactor; II          PL/M        1,556   1,684
 61. Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant    PL/M        1,556     -
 62. Informatician IA                                  PL/M        1,556   2,063
 63. Informatician I                                   PL/M        1,556   1,925
 64. Informatician II                                  PL/M        1,556   1,719
 65. Informatician III                                 PL/M        1,556   1,655
 66. Informatician debutant                            PL/M        1,556     -
 67. Instructor-animator IA                              M         1,556   2,063
 68. Instructor-animator I                               M         1,556   1,822
 69. Instructor-animator II                              M         1,556   1,684
 70. Instructor-animator debutant                        M         1,556     -
 71. Instructor educatie extrascolara IA                 M         1,556   2,063
 72. Instructor educatie extrascolara I                  M         1,556   1,925
 73. Instructor educatie extrascolara II                 M         1,556   1,719
 74. Instructor educatie extrascolara III                M         1,556   1,655
 75. Instructor educatie extrascolara debutant           M         1,556     -
 76. Asistent social I                                 PL/M        1,753   2,372
 77. Asistent social II                                PL/M        1,556   2,063
 78. Asistent social III                               PL/M        1,556   1,788
 79. Asistent debutant                                 PL/M        1,556     -
 80. Corepetitor I                                       M         1,556   1,822
 81. Corepetitor II                                      M         1,556   1,684
 82. Corepetitor III                                     M         1,556   1,655
 83. Corepetitor debutant                                M         1,556     -
 84. Tehnician IA*)                                   M         1,556   2,063
 85. Tehnician I*)                                    M         1,556   1,925
 86. Tehnician II*)                                   M         1,556   1,719
 87. Tehnician III*)                                  M         1,556   1,684
 88. Tehnician debutant*)                             M         1,556     -
 89. Laborant I                                        PL/M        1,556   1,788
 90. Laborant II                                       PL/M        1,556   1,650
 91. Pedagog scolar I                                    M         1,556   1,788
 92. Pedagog scolar II                                   M         1,556     -
 93. Analist, programator, inginer sistem; IA            S         2,024   3,857
 94. Analist, programator, inginer sistem; I             S         1,832   3,664
 95. Analist, programator, inginer sistem; II            S         1,639   3,278
 96. Analist, programator, inginer sistem; III           S         1,556   2,844
 97. Analist, programator, inginer sistem; IV            S         1,556   2,603
 98. Analist, programator, inginer sistem; debutant      S         1,556     -
 99. Analist (programator) ajutor IA                     M         1,556   2,651
100. Analist (programator) ajutor I                      M         1,556   2,458
101. Analist (programator) ajutor II                     M         1,556   2,217
102. Analist (programator) ajutor III                    M         1,556   2,024
103. Analist (programator) ajutor debutant               M         1,556     -
104. Operator, controlor date; I                         M         1,556   2,458
105. Operator, controlor date; II                        M         1,556   2,217
106. Operator, controlor date; III                       M         1,556   2,024
107. Operator, controlor date; IV                        M         1,556   1,832
108. Operator, controlor date; debutant                  M         1,556     -
109. Maestru (balet-dans, corepetitor),
     dirijor cor; I                                      S         2,101   4,203
110. Maestru (balet-dans, corepetitor),
     dirijor cor; II                                     S         1,761   3,521
111. Maestru (balet-dans, corepetitor),
     dirijor cor; III                                    S         1,556   3,010
112. Comandant                                           S         1,754   4,067
113. Sef mecanic                                         S         1,643   3,287
114. Ofiter punte, ofiter mecanic,
     ofiter electrician                                  S         1,556   2,618
115. Capitan                                             M         1,556   2,507
116. Sef mecanic                                         M         1,556   2,451
117. Ofiter punte                                        M         1,556   2,284
118. Ofiter mecanic, ofiter electrician                  M         1,556   2,228
119. Sef echipaj                                         M         1,556   2,340
120. Conducator salupa, sef timonier,
     ofiter mecanic ajutor                               M         1,556   1,629
121. Inginer gradul IA                                   S         1,639   3,278
122. Inginer gradul I                                    S         1,556   3,085
123. Inginer gradul II                                   S         1,556   2,868
124. Inginer gradul III                                  S         1,556   2,651
125. Inginer debutant                                    S         1,556     -
126. Subinginer I                                       SSD        1,556   2,893
127. Subinginer II                                      SSD        1,556   2,676
128. Subinginer III                                     SSD        1,556   2,386
129. Subinginer debutant                                SSD        1,556     -
130. Medic primar                                        S         2,101   4,203
131. Medic specialist                                    S         2,024   3,857
132. Medic                                               S         1,832   3,664
133. Medic stagiar                                       S         1,556     -
134. Farmacist primar                                    S         2,101   4,203
135. Farmacist specialist                                S         1,832   3,664
136. Farmacist                                           S         1,556   3,085
137. Farmacist stagiar                                   S         1,556     -
138. Dentist principal                                  SSD        1,556   2,893
139. Dentist                                            SSD        1,556   2,676
140. Dentist debutant                                   SSD        1,556     -
141. Tehnician dentar principal                          M         1,556   2,651
142. Tehnician dentar                                    M         1,556   2,458
143. Tehnician dentar debutant                           M         1,556     -
144. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                           S         2,101   4,203
145. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                          S         1,832   3,664
146. Biolog, biochimist, chimist, fizician               S         1,556   3,085
147. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant     S         1,556     -
148. Psiholog, sociolog; principal                       S         1,832   3,664
149. Psiholog, sociolog                                  S         1,639   3,278
150. Psiholog, sociolog; debutant                        S         1,556     -
151. Cercetator stiintific principal I                   S         2,101   4,203
152. Cercetator stiintific principal II                  S         2,024   3,857
153. Cercetator stiintific principal III                 S         1,832   3,664
154. Cercetator stiintific                               S         1,639   3,278
155. Asistent de cercetare stiintifica                   S         1,556   3,085
156. Asistent de cercetare stiintifica stagiar           S         1,556     -
157. Asistent I                                          M         1,556   2,651
158. Asistent II                                         M         1,556   2,458
159. Asistent III                                        M         1,556   2,217
160. Asistent stagiar                                    M         1,556     -
161. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; I                              S         2,101   4,203
162. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; II                             S         2,024   3,857
163. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; III                            S         1,832   3,664
164. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; IV                             S         1,639   3,278
165. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; V                              S         1,556   2,844
166. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; debutant                       S         1,556     -
167. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; I        S         2,024   3,857
168. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; II       S         1,832   3,664
169. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; III      S         1,639   3,278
170. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; IV       S         1,556   2,844
171. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet;
     debutant                                            S         1,556     -
172. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; I                          S         1,761   3,521
173. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; II                         S         1,556   3,010
174. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; III                        S         1,556   2,844
175. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; debutant                   S         1,556     -
176. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; I                                    1,556   2,651
177. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; II                                   1,556   2,458
178. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; III                                  1,556   2,217
179. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; debutant                             1,556     -
180. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator artistic; I      S         1,761   3,521
181. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator artistic; II     S         1,556   3,085
182. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector,
     desenator artistic; III                             S         1,556   3,010
183. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator artistic;
     debutant                                            S         1,556     -
184. Muzeograf, bibliograf; I                           SSD        1,556   2,893
185. Muzeograf, bibliograf; II                          SSD        1,556   2,676
186. Muzeograf, bibliograf; III                         SSD        1,556   2,386
187. Muzeograf, bibliograf; debutant                    SSD        1,556     -
188. Secretar de redactie, tehnoredactor; IA             M         1,556   2,651
189. Secretar de redactie, tehnoredactor; I              M         1,556   2,458
190. Secretar de redactie, tehnoredactor; II             M         1,556   2,217
191. Secretar de redactie, tehnoredactor; debutant       M         1,556     -
192. Regizor scena (culise) I                            M         1,556   2,651
193. Regizor scena (culise) II                           M         1,556   2,458
194. Regizor scena (culise) III                          M         1,556   2,217
195. Regizor scena (culise) debutant                     M         1,556     -
196. Capitan secund, sef electrician,
     sef mecanic secund                                  S         1,556   3,010
197. Ofiter aspirant                                     S         1,556     -
198. Sef statie RTG                                      M         1,556   2,651
199. Ofiter RTG I                                        M         1,556   2,217
200. Ofiter RTG II                                       M         1,556   2,024
201. Medic veterinar I                                   S         2,024   3,857
202. Medic veterinar II                                  S         1,639   3,278
203. Medic veterinar III                                 S         1,556   2,844
204. Medic veterinar debutant                            S         1,556     -
205. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; I             S         1,639   3,278
206. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; II            S         1,556   2,868
207. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; III           S         1,556   2,844
208. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; debutant      S         1,556     -
209. Conservator, muzeograf, bibliograf; IA              S         2,101   4,203
210. Conservator, muzeograf, bibliograf; I               S         1,643   3,287
211. Conservator, muzeograf, bibliograf; II              S         1,556   3,010
212. Conservator, muzeograf, bibliograf; debutant        S         1,556     -
213. Conservator I                                      SSD        1,556   2,893
214. Conservator II                                     SSD        1,556   2,676
215. Conservator III                                    SSD        1,556   2,386
216. Conservator debutant                               SSD        1,556     -
217. Conservator I                                       M         1,556   2,651
218. Conservator II                                      M         1,556   2,458
219. Conservator III                                     M         1,556   2,217
220. Conservator debutant                                M         1,556     -
221. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor;
     aspirant                                            M         1,556     -
222. Antrenor categoria I                                          1,761   3,521
223. Antrenor categoria II                                         1,556   3,010
224. Antrenor categoria III                                        1,556   2,893
225. Antrenor categoria IV                                         1,556   2,676
226. Antrenor categoria V                                          1,556   2,386
227. Antrenor debutant                                             1,556     -
________________________________________________________________________________

    III. Coeficienti de multiplicare pentru alte functii specifice din institutiile de invatamant
________________________________________________________________________________
Nr.                                    Nivelul       Coeficienti de multiplicare
crt. Denumirea functiei                studiilor*)  ___________________________
                                                         minim           maxim
________________________________________________________________________________
  1. Sef atelier scoala I                  M             1,556           1,856
  2. Sef atelier scoala II                 M             1,556           1,822
  3. Sef atelier scoala III                M             1,556           1,684
  4. Instructor I                          M             1,556           1,788
  5. Instructor II                         M             1,556           1,650
  6. Model I                               M             1,556           1,684
  7. Model II                              M             1,556           1,618
  8. Supraveghetor noapte                  G             1,556           1,618
________________________________________________________________________________
    *) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, este autorizat ca in functie de dinamica invatamantului sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.
    *) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar sunt prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
    *) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
    *) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor scoala.SmartCity5

COMENTARII la OUG 71/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 71 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 71/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu