Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 71 din 17 mai 2001

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 23 mai 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                        Vasile Molan,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                        Ion Giurescu,
                        secretar de stat

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000)

    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 900.000 lei

                                INVATAMANT

    I. Coeficienti de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar

    Functii didactice
________________________________________________________________________________
                                               Vechimea in invatamant
Nr.  Functia                Nivelul   __________________________________________
crt.                        studiilor pana la  2-6   6-10   10-14   14-18  18-22
                                       2 ani   ani    ani    ani     ani  de ani
________________________________________________________________________________
  1. Profesor                   S
     - cu grad didactic I               -       -    2,509  2,613   2,681  2,716
     - cu grad didactic II              -     2,097  2,131  2,166   2,200  2,269
     - definitiv                        -     1,959  1,994  2,028   2,097  2,131
     - debutant                       1,925     -      -      -       -      -
  2. Profesor                  SSD
     - cu grad didactic I               -       -    2,097  2,131   2,200  2,269
     - cu grad didactic II              -     1,925  1,959  2,028   2,097  2,131
     - definitiv                        -     1,870  1,877  1,884   1,891  1,925
     - debutant                       1,856     -      -      -       -      -
  3. Institutor I               S
     - cu grad didactic I               -       -    2,097  2,131   2,200  2,269
     - cu grad didactic II              -     1,891  1,904  1,925   1,959  2,028
     - definitiv                        -     1,870  1,877  1,884   1,891  1,925
     - debutant                       1,856     -      -      -       -      -
  4. Institutor II             SSD
     - cu grad didactic I               -       -    2,028  2,097   2,131  2,200
     - cu grad didactic II              -     1,856  1,891  1,904   1,925  1,959
     - definitiv                        -     1,829  1,836  1,843   1,856  1,891
     - debutant                       1,822     -      -      -       -      -
  5. Invatator, educatoare,
     educator,
     maistru-instructor         M
     - cu grad didactic I               -       -    1,959  2,028   2,097  2,131
     - cu grad didactic II              -     1,822  1,856  1,891   1,904  1,925
     - definitiv                        -     1,801  1,808  1,815   1,822  1,856
     - debutant                       1,788     -      -     -       -       -
  6. Profesor, invatator,
     educatoare, educator,
     maistru-instructor;
     cu studii de nivel
     liceal, fara pregatire
     de specialitate*)          M     1,556   1,558  1,560  1,562   1,565  1,568
________________________________________________________________________________
    *) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

    Functii didactice
________________________________________________________________________________
                                                  Vechimea in invatamant
Nr.  Functia                     Nivelul    ____________________________________
crt.                             studiilor  22-25  25-30  30-35  35-40  peste 40
                                            de ani de ani de ani de ani  de ani
________________________________________________________________________________
  1. Profesor                       S
     - cu grad didactic I                   2,853  2,956  3,059  3,197    3,300
     - cu grad didactic II                  2,372  2,509  2,578  2,681    2,784
     - definitiv                            2,269  2,372  2,475  2,578    2,647
     - debutant                               -      -      -      -        -
  2. Profesor                      SSD
     - cu grad didactic I                   2,372  2,509  2,578  2,681    2,784
     - cu grad didactic II                  2,269  2,372  2,475  2,578    2,647
     - definitiv                            1,959  2,097  2,166  2,234    2,338
     - debutant                               -      -      -      -        -
  3. Institutor I                   S
     - cu grad didactic I                   2,372  2,509  2,578  2,681    2,784
     - cu grad didactic II                  2,097  2,200  2,303  2,372    2,475
     - definitiv                            1,959  2,028  2,097  2,200    2,269
     - debutant                               -      -      -      -        -
  4. Institutor II                 SSD
     - cu grad didactic I                   2,303  2,441  2,544  2,613    2,716
     - cu grad didactic II                  2,028  2,131  2,234  2,303    2,406
     - definitiv                            1,925  1,994  2,063  2,166    2,234
     - debutant                               -      -      -      -        -
  5. Invatator, educatoare,
     educator,
     maistru-instructor             M
     - cu grad didactic I                   2,269  2,372  2,475  2,578    2,647
     - cu grad didactic II                  1,959  2,097  2,166  2,234    2,338
     - definitiv                            1,925  1,959  2,028  2,131    2,200
     - debutant                               -      -      -      -        -
  6. Profesor, invatator,
     educatoare, educator,
     maistru-instructor;
     cu studii de nivel
     liceal, fara pregatire
     de specialitate*)              M       1,581  1,595  1,616  1,684    1,753
________________________________________________________________________________
    *) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

    II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile auxiliare din institutiile de invatamant superior si preuniversitar*)
________________________________________________________________________________
Nr.                                                  Nivelul      Coeficienti de
crt. Denumirea functiei                              studiilor*)  multiplicare
                                                                  ______________
                                                                   minim   maxim
________________________________________________________________________________

     Functii de executie pe grade si trepte
     profesionale

  1. Bibliotecar, documentarist, redactor;
     gradul IA*)                                       S         2,406   3,266
  2. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul I      S         2,166   2,956
  3. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul II     S         1,822   2,475
  4. Bibliotecar, documentarist, redactor;
     gradul III                                          S         1,581   2,166
  5. Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant      S         1,556     -
  6. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul I     SSD        1,753   2,372
  7. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul II    SSD        1,556   2,063
  8. Bibliotecar, documentarist, redactor;
     gradul III                                         SSD        1,556   1,822
  9. Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant     SSD        1,556     -
 10. Informatician gradul IA                             S         2,475   3,369
 11. Informatician gradul I                              S         2,234   3,025
 12. Informatician gradul II                             S         1,994   2,716
 13. Informatician gradul III                            S         1,650   2,234
 14. Informatician gradul IV                             S         1,556   2,063
 15. Informatician debutant                              S         1,556     -
 16. Informatician gradul I                             SSD        1,753   2,372
 17. Informatician gradul II                            SSD        1,556   2,063
 18. Informatician gradul III                           SSD        1,556   1,822
 19. Informatician debutant                             SSD        1,556     -
 20. Instructor-animator gradul I                        S         1,891   2,578
 21. Instructor-animator gradul II                       S         1,650   2,234
 22. Instructor-animator gradul III                      S         1,556   2,063
 23. Instructor-animator debutant                        S         1,556     -
 24. Instructor-animator gradul I                       SSD        1,753   2,372
 25. Instructor-animator gradul II                      SSD        1,556   2,063
 26. Instructor-animator gradul III                     SSD        1,556   1,822
 27. Instructor-animator debutant                       SSD        1,556     -
 28. Asistent social gradul I                            S         2,063   2,784
 29. Asistent social gradul II                           S         1,719   2,338
 30. Asistent social gradul III                          S         1,556   2,097
 31. Asistent social debutant                            S         1,556     -
 32. Asistent social gradul I                           SSD        1,753   2,372
 33. Asistent social gradul II                          SSD        1,556   2,063
 34. Asistent social debutant                           SSD        1,556     -
 35. Corepetitor gradul I                                S         1,891   2,578
 36. Corepetitor gradul II                               S         1,650   2,234
 37. Corepetitor gradul III                              S         1,556   2,063
 38. Corepetitor debutant                                S         1,556     -
 39. Corepetitor gradul I                               SSD        1,753   2,372
 40. Corepetitor gradul II                              SSD        1,556   2,063
 41. Corepetitor gradul III                             SSD        1,556   1,822
 42. Corepetitor debutant                               SSD        1,556     -
 43. Secretar I                                          S         2,166   2,956
 44. Secretar II                                         S         1,891   2,578
 45. Secretar III                                        S         1,650   2,234
 46. Secretar IV                                         S         1,556   2,063
 47. Secretar debutant                                   S         1,556     -
 48. Secretar I                                         SSD        1,753   2,372
 49. Secretar II                                        SSD        1,581   2,166
 50. Secretar III                                       SSD        1,556   2,028
 51. Secretar IV                                        SSD        1,556   1,822
 52. Secretar debutant                                  SSD        1,556     -
 53. Secretar IA                                         M         1,556   2,063
 54. Secretar I                                          M         1,556   1,925
 55. Secretar II                                         M         1,556   1,822
 56. Secretar III                                        M         1,556   1,684
 57. Secretar debutant                                   M         1,556     -
 58. Bibliotecar, documentarist, redactor; IA          PL/M        1,556   2,063
 59. Bibliotecar, documentarist, redactor; I           PL/M        1,556   1,822
 60. Bibliotecar, documentarist, redactor; II          PL/M        1,556   1,684
 61. Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant    PL/M        1,556     -
 62. Informatician IA                                  PL/M        1,556   2,063
 63. Informatician I                                   PL/M        1,556   1,925
 64. Informatician II                                  PL/M        1,556   1,719
 65. Informatician III                                 PL/M        1,556   1,655
 66. Informatician debutant                            PL/M        1,556     -
 67. Instructor-animator IA                              M         1,556   2,063
 68. Instructor-animator I                               M         1,556   1,822
 69. Instructor-animator II                              M         1,556   1,684
 70. Instructor-animator debutant                        M         1,556     -
 71. Instructor educatie extrascolara IA                 M         1,556   2,063
 72. Instructor educatie extrascolara I                  M         1,556   1,925
 73. Instructor educatie extrascolara II                 M         1,556   1,719
 74. Instructor educatie extrascolara III                M         1,556   1,655
 75. Instructor educatie extrascolara debutant           M         1,556     -
 76. Asistent social I                                 PL/M        1,753   2,372
 77. Asistent social II                                PL/M        1,556   2,063
 78. Asistent social III                               PL/M        1,556   1,788
 79. Asistent debutant                                 PL/M        1,556     -
 80. Corepetitor I                                       M         1,556   1,822
 81. Corepetitor II                                      M         1,556   1,684
 82. Corepetitor III                                     M         1,556   1,655
 83. Corepetitor debutant                                M         1,556     -
 84. Tehnician IA*)                                   M         1,556   2,063
 85. Tehnician I*)                                    M         1,556   1,925
 86. Tehnician II*)                                   M         1,556   1,719
 87. Tehnician III*)                                  M         1,556   1,684
 88. Tehnician debutant*)                             M         1,556     -
 89. Laborant I                                        PL/M        1,556   1,788
 90. Laborant II                                       PL/M        1,556   1,650
 91. Pedagog scolar I                                    M         1,556   1,788
 92. Pedagog scolar II                                   M         1,556     -
 93. Analist, programator, inginer sistem; IA            S         2,024   3,857
 94. Analist, programator, inginer sistem; I             S         1,832   3,664
 95. Analist, programator, inginer sistem; II            S         1,639   3,278
 96. Analist, programator, inginer sistem; III           S         1,556   2,844
 97. Analist, programator, inginer sistem; IV            S         1,556   2,603
 98. Analist, programator, inginer sistem; debutant      S         1,556     -
 99. Analist (programator) ajutor IA                     M         1,556   2,651
100. Analist (programator) ajutor I                      M         1,556   2,458
101. Analist (programator) ajutor II                     M         1,556   2,217
102. Analist (programator) ajutor III                    M         1,556   2,024
103. Analist (programator) ajutor debutant               M         1,556     -
104. Operator, controlor date; I                         M         1,556   2,458
105. Operator, controlor date; II                        M         1,556   2,217
106. Operator, controlor date; III                       M         1,556   2,024
107. Operator, controlor date; IV                        M         1,556   1,832
108. Operator, controlor date; debutant                  M         1,556     -
109. Maestru (balet-dans, corepetitor),
     dirijor cor; I                                      S         2,101   4,203
110. Maestru (balet-dans, corepetitor),
     dirijor cor; II                                     S         1,761   3,521
111. Maestru (balet-dans, corepetitor),
     dirijor cor; III                                    S         1,556   3,010
112. Comandant                                           S         1,754   4,067
113. Sef mecanic                                         S         1,643   3,287
114. Ofiter punte, ofiter mecanic,
     ofiter electrician                                  S         1,556   2,618
115. Capitan                                             M         1,556   2,507
116. Sef mecanic                                         M         1,556   2,451
117. Ofiter punte                                        M         1,556   2,284
118. Ofiter mecanic, ofiter electrician                  M         1,556   2,228
119. Sef echipaj                                         M         1,556   2,340
120. Conducator salupa, sef timonier,
     ofiter mecanic ajutor                               M         1,556   1,629
121. Inginer gradul IA                                   S         1,639   3,278
122. Inginer gradul I                                    S         1,556   3,085
123. Inginer gradul II                                   S         1,556   2,868
124. Inginer gradul III                                  S         1,556   2,651
125. Inginer debutant                                    S         1,556     -
126. Subinginer I                                       SSD        1,556   2,893
127. Subinginer II                                      SSD        1,556   2,676
128. Subinginer III                                     SSD        1,556   2,386
129. Subinginer debutant                                SSD        1,556     -
130. Medic primar                                        S         2,101   4,203
131. Medic specialist                                    S         2,024   3,857
132. Medic                                               S         1,832   3,664
133. Medic stagiar                                       S         1,556     -
134. Farmacist primar                                    S         2,101   4,203
135. Farmacist specialist                                S         1,832   3,664
136. Farmacist                                           S         1,556   3,085
137. Farmacist stagiar                                   S         1,556     -
138. Dentist principal                                  SSD        1,556   2,893
139. Dentist                                            SSD        1,556   2,676
140. Dentist debutant                                   SSD        1,556     -
141. Tehnician dentar principal                          M         1,556   2,651
142. Tehnician dentar                                    M         1,556   2,458
143. Tehnician dentar debutant                           M         1,556     -
144. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                           S         2,101   4,203
145. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                          S         1,832   3,664
146. Biolog, biochimist, chimist, fizician               S         1,556   3,085
147. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant     S         1,556     -
148. Psiholog, sociolog; principal                       S         1,832   3,664
149. Psiholog, sociolog                                  S         1,639   3,278
150. Psiholog, sociolog; debutant                        S         1,556     -
151. Cercetator stiintific principal I                   S         2,101   4,203
152. Cercetator stiintific principal II                  S         2,024   3,857
153. Cercetator stiintific principal III                 S         1,832   3,664
154. Cercetator stiintific                               S         1,639   3,278
155. Asistent de cercetare stiintifica                   S         1,556   3,085
156. Asistent de cercetare stiintifica stagiar           S         1,556     -
157. Asistent I                                          M         1,556   2,651
158. Asistent II                                         M         1,556   2,458
159. Asistent III                                        M         1,556   2,217
160. Asistent stagiar                                    M         1,556     -
161. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; I                              S         2,101   4,203
162. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; II                             S         2,024   3,857
163. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; III                            S         1,832   3,664
164. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; IV                             S         1,639   3,278
165. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; V                              S         1,556   2,844
166. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; debutant                       S         1,556     -
167. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; I        S         2,024   3,857
168. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; II       S         1,832   3,664
169. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; III      S         1,639   3,278
170. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; IV       S         1,556   2,844
171. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet;
     debutant                                            S         1,556     -
172. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; I                          S         1,761   3,521
173. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; II                         S         1,556   3,010
174. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; III                        S         1,556   2,844
175. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; debutant                   S         1,556     -
176. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; I                                    1,556   2,651
177. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; II                                   1,556   2,458
178. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; III                                  1,556   2,217
179. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; debutant                             1,556     -
180. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator artistic; I      S         1,761   3,521
181. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator artistic; II     S         1,556   3,085
182. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector,
     desenator artistic; III                             S         1,556   3,010
183. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator artistic;
     debutant                                            S         1,556     -
184. Muzeograf, bibliograf; I                           SSD        1,556   2,893
185. Muzeograf, bibliograf; II                          SSD        1,556   2,676
186. Muzeograf, bibliograf; III                         SSD        1,556   2,386
187. Muzeograf, bibliograf; debutant                    SSD        1,556     -
188. Secretar de redactie, tehnoredactor; IA             M         1,556   2,651
189. Secretar de redactie, tehnoredactor; I              M         1,556   2,458
190. Secretar de redactie, tehnoredactor; II             M         1,556   2,217
191. Secretar de redactie, tehnoredactor; debutant       M         1,556     -
192. Regizor scena (culise) I                            M         1,556   2,651
193. Regizor scena (culise) II                           M         1,556   2,458
194. Regizor scena (culise) III                          M         1,556   2,217
195. Regizor scena (culise) debutant                     M         1,556     -
196. Capitan secund, sef electrician,
     sef mecanic secund                                  S         1,556   3,010
197. Ofiter aspirant                                     S         1,556     -
198. Sef statie RTG                                      M         1,556   2,651
199. Ofiter RTG I                                        M         1,556   2,217
200. Ofiter RTG II                                       M         1,556   2,024
201. Medic veterinar I                                   S         2,024   3,857
202. Medic veterinar II                                  S         1,639   3,278
203. Medic veterinar III                                 S         1,556   2,844
204. Medic veterinar debutant                            S         1,556     -
205. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; I             S         1,639   3,278
206. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; II            S         1,556   2,868
207. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; III           S         1,556   2,844
208. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; debutant      S         1,556     -
209. Conservator, muzeograf, bibliograf; IA              S         2,101   4,203
210. Conservator, muzeograf, bibliograf; I               S         1,643   3,287
211. Conservator, muzeograf, bibliograf; II              S         1,556   3,010
212. Conservator, muzeograf, bibliograf; debutant        S         1,556     -
213. Conservator I                                      SSD        1,556   2,893
214. Conservator II                                     SSD        1,556   2,676
215. Conservator III                                    SSD        1,556   2,386
216. Conservator debutant                               SSD        1,556     -
217. Conservator I                                       M         1,556   2,651
218. Conservator II                                      M         1,556   2,458
219. Conservator III                                     M         1,556   2,217
220. Conservator debutant                                M         1,556     -
221. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor;
     aspirant                                            M         1,556     -
222. Antrenor categoria I                                          1,761   3,521
223. Antrenor categoria II                                         1,556   3,010
224. Antrenor categoria III                                        1,556   2,893
225. Antrenor categoria IV                                         1,556   2,676
226. Antrenor categoria V                                          1,556   2,386
227. Antrenor debutant                                             1,556     -
________________________________________________________________________________

    III. Coeficienti de multiplicare pentru alte functii specifice din institutiile de invatamant
________________________________________________________________________________
Nr.                                    Nivelul       Coeficienti de multiplicare
crt. Denumirea functiei                studiilor*)  ___________________________
                                                         minim           maxim
________________________________________________________________________________
  1. Sef atelier scoala I                  M             1,556           1,856
  2. Sef atelier scoala II                 M             1,556           1,822
  3. Sef atelier scoala III                M             1,556           1,684
  4. Instructor I                          M             1,556           1,788
  5. Instructor II                         M             1,556           1,650
  6. Model I                               M             1,556           1,684
  7. Model II                              M             1,556           1,618
  8. Supraveghetor noapte                  G             1,556           1,618
________________________________________________________________________________
    *) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, este autorizat ca in functie de dinamica invatamantului sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.
    *) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar sunt prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
    *) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
    *) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor scoala.SmartCity5

COMENTARII la OUG 71/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 71 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 71/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu