Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 71 din 17 mai 2001

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 23 mai 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din invatamant, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                        Vasile Molan,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                        Ion Giurescu,
                        secretar de stat

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2000)

    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 900.000 lei

                                INVATAMANT

    I. Coeficienti de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar

    Functii didactice
________________________________________________________________________________
                                               Vechimea in invatamant
Nr.  Functia                Nivelul   __________________________________________
crt.                        studiilor pana la  2-6   6-10   10-14   14-18  18-22
                                       2 ani   ani    ani    ani     ani  de ani
________________________________________________________________________________
  1. Profesor                   S
     - cu grad didactic I               -       -    2,509  2,613   2,681  2,716
     - cu grad didactic II              -     2,097  2,131  2,166   2,200  2,269
     - definitiv                        -     1,959  1,994  2,028   2,097  2,131
     - debutant                       1,925     -      -      -       -      -
  2. Profesor                  SSD
     - cu grad didactic I               -       -    2,097  2,131   2,200  2,269
     - cu grad didactic II              -     1,925  1,959  2,028   2,097  2,131
     - definitiv                        -     1,870  1,877  1,884   1,891  1,925
     - debutant                       1,856     -      -      -       -      -
  3. Institutor I               S
     - cu grad didactic I               -       -    2,097  2,131   2,200  2,269
     - cu grad didactic II              -     1,891  1,904  1,925   1,959  2,028
     - definitiv                        -     1,870  1,877  1,884   1,891  1,925
     - debutant                       1,856     -      -      -       -      -
  4. Institutor II             SSD
     - cu grad didactic I               -       -    2,028  2,097   2,131  2,200
     - cu grad didactic II              -     1,856  1,891  1,904   1,925  1,959
     - definitiv                        -     1,829  1,836  1,843   1,856  1,891
     - debutant                       1,822     -      -      -       -      -
  5. Invatator, educatoare,
     educator,
     maistru-instructor         M
     - cu grad didactic I               -       -    1,959  2,028   2,097  2,131
     - cu grad didactic II              -     1,822  1,856  1,891   1,904  1,925
     - definitiv                        -     1,801  1,808  1,815   1,822  1,856
     - debutant                       1,788     -      -     -       -       -
  6. Profesor, invatator,
     educatoare, educator,
     maistru-instructor;
     cu studii de nivel
     liceal, fara pregatire
     de specialitate*)          M     1,556   1,558  1,560  1,562   1,565  1,568
________________________________________________________________________________
    *) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

    Functii didactice
________________________________________________________________________________
                                                  Vechimea in invatamant
Nr.  Functia                     Nivelul    ____________________________________
crt.                             studiilor  22-25  25-30  30-35  35-40  peste 40
                                            de ani de ani de ani de ani  de ani
________________________________________________________________________________
  1. Profesor                       S
     - cu grad didactic I                   2,853  2,956  3,059  3,197    3,300
     - cu grad didactic II                  2,372  2,509  2,578  2,681    2,784
     - definitiv                            2,269  2,372  2,475  2,578    2,647
     - debutant                               -      -      -      -        -
  2. Profesor                      SSD
     - cu grad didactic I                   2,372  2,509  2,578  2,681    2,784
     - cu grad didactic II                  2,269  2,372  2,475  2,578    2,647
     - definitiv                            1,959  2,097  2,166  2,234    2,338
     - debutant                               -      -      -      -        -
  3. Institutor I                   S
     - cu grad didactic I                   2,372  2,509  2,578  2,681    2,784
     - cu grad didactic II                  2,097  2,200  2,303  2,372    2,475
     - definitiv                            1,959  2,028  2,097  2,200    2,269
     - debutant                               -      -      -      -        -
  4. Institutor II                 SSD
     - cu grad didactic I                   2,303  2,441  2,544  2,613    2,716
     - cu grad didactic II                  2,028  2,131  2,234  2,303    2,406
     - definitiv                            1,925  1,994  2,063  2,166    2,234
     - debutant                               -      -      -      -        -
  5. Invatator, educatoare,
     educator,
     maistru-instructor             M
     - cu grad didactic I                   2,269  2,372  2,475  2,578    2,647
     - cu grad didactic II                  1,959  2,097  2,166  2,234    2,338
     - definitiv                            1,925  1,959  2,028  2,131    2,200
     - debutant                               -      -      -      -        -
  6. Profesor, invatator,
     educatoare, educator,
     maistru-instructor;
     cu studii de nivel
     liceal, fara pregatire
     de specialitate*)              M       1,581  1,595  1,616  1,684    1,753
________________________________________________________________________________
    *) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

    II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile auxiliare din institutiile de invatamant superior si preuniversitar*)
________________________________________________________________________________
Nr.                                                  Nivelul      Coeficienti de
crt. Denumirea functiei                              studiilor*)  multiplicare
                                                                  ______________
                                                                   minim   maxim
________________________________________________________________________________

     Functii de executie pe grade si trepte
     profesionale

  1. Bibliotecar, documentarist, redactor;
     gradul IA*)                                       S         2,406   3,266
  2. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul I      S         2,166   2,956
  3. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul II     S         1,822   2,475
  4. Bibliotecar, documentarist, redactor;
     gradul III                                          S         1,581   2,166
  5. Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant      S         1,556     -
  6. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul I     SSD        1,753   2,372
  7. Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul II    SSD        1,556   2,063
  8. Bibliotecar, documentarist, redactor;
     gradul III                                         SSD        1,556   1,822
  9. Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant     SSD        1,556     -
 10. Informatician gradul IA                             S         2,475   3,369
 11. Informatician gradul I                              S         2,234   3,025
 12. Informatician gradul II                             S         1,994   2,716
 13. Informatician gradul III                            S         1,650   2,234
 14. Informatician gradul IV                             S         1,556   2,063
 15. Informatician debutant                              S         1,556     -
 16. Informatician gradul I                             SSD        1,753   2,372
 17. Informatician gradul II                            SSD        1,556   2,063
 18. Informatician gradul III                           SSD        1,556   1,822
 19. Informatician debutant                             SSD        1,556     -
 20. Instructor-animator gradul I                        S         1,891   2,578
 21. Instructor-animator gradul II                       S         1,650   2,234
 22. Instructor-animator gradul III                      S         1,556   2,063
 23. Instructor-animator debutant                        S         1,556     -
 24. Instructor-animator gradul I                       SSD        1,753   2,372
 25. Instructor-animator gradul II                      SSD        1,556   2,063
 26. Instructor-animator gradul III                     SSD        1,556   1,822
 27. Instructor-animator debutant                       SSD        1,556     -
 28. Asistent social gradul I                            S         2,063   2,784
 29. Asistent social gradul II                           S         1,719   2,338
 30. Asistent social gradul III                          S         1,556   2,097
 31. Asistent social debutant                            S         1,556     -
 32. Asistent social gradul I                           SSD        1,753   2,372
 33. Asistent social gradul II                          SSD        1,556   2,063
 34. Asistent social debutant                           SSD        1,556     -
 35. Corepetitor gradul I                                S         1,891   2,578
 36. Corepetitor gradul II                               S         1,650   2,234
 37. Corepetitor gradul III                              S         1,556   2,063
 38. Corepetitor debutant                                S         1,556     -
 39. Corepetitor gradul I                               SSD        1,753   2,372
 40. Corepetitor gradul II                              SSD        1,556   2,063
 41. Corepetitor gradul III                             SSD        1,556   1,822
 42. Corepetitor debutant                               SSD        1,556     -
 43. Secretar I                                          S         2,166   2,956
 44. Secretar II                                         S         1,891   2,578
 45. Secretar III                                        S         1,650   2,234
 46. Secretar IV                                         S         1,556   2,063
 47. Secretar debutant                                   S         1,556     -
 48. Secretar I                                         SSD        1,753   2,372
 49. Secretar II                                        SSD        1,581   2,166
 50. Secretar III                                       SSD        1,556   2,028
 51. Secretar IV                                        SSD        1,556   1,822
 52. Secretar debutant                                  SSD        1,556     -
 53. Secretar IA                                         M         1,556   2,063
 54. Secretar I                                          M         1,556   1,925
 55. Secretar II                                         M         1,556   1,822
 56. Secretar III                                        M         1,556   1,684
 57. Secretar debutant                                   M         1,556     -
 58. Bibliotecar, documentarist, redactor; IA          PL/M        1,556   2,063
 59. Bibliotecar, documentarist, redactor; I           PL/M        1,556   1,822
 60. Bibliotecar, documentarist, redactor; II          PL/M        1,556   1,684
 61. Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant    PL/M        1,556     -
 62. Informatician IA                                  PL/M        1,556   2,063
 63. Informatician I                                   PL/M        1,556   1,925
 64. Informatician II                                  PL/M        1,556   1,719
 65. Informatician III                                 PL/M        1,556   1,655
 66. Informatician debutant                            PL/M        1,556     -
 67. Instructor-animator IA                              M         1,556   2,063
 68. Instructor-animator I                               M         1,556   1,822
 69. Instructor-animator II                              M         1,556   1,684
 70. Instructor-animator debutant                        M         1,556     -
 71. Instructor educatie extrascolara IA                 M         1,556   2,063
 72. Instructor educatie extrascolara I                  M         1,556   1,925
 73. Instructor educatie extrascolara II                 M         1,556   1,719
 74. Instructor educatie extrascolara III                M         1,556   1,655
 75. Instructor educatie extrascolara debutant           M         1,556     -
 76. Asistent social I                                 PL/M        1,753   2,372
 77. Asistent social II                                PL/M        1,556   2,063
 78. Asistent social III                               PL/M        1,556   1,788
 79. Asistent debutant                                 PL/M        1,556     -
 80. Corepetitor I                                       M         1,556   1,822
 81. Corepetitor II                                      M         1,556   1,684
 82. Corepetitor III                                     M         1,556   1,655
 83. Corepetitor debutant                                M         1,556     -
 84. Tehnician IA*)                                   M         1,556   2,063
 85. Tehnician I*)                                    M         1,556   1,925
 86. Tehnician II*)                                   M         1,556   1,719
 87. Tehnician III*)                                  M         1,556   1,684
 88. Tehnician debutant*)                             M         1,556     -
 89. Laborant I                                        PL/M        1,556   1,788
 90. Laborant II                                       PL/M        1,556   1,650
 91. Pedagog scolar I                                    M         1,556   1,788
 92. Pedagog scolar II                                   M         1,556     -
 93. Analist, programator, inginer sistem; IA            S         2,024   3,857
 94. Analist, programator, inginer sistem; I             S         1,832   3,664
 95. Analist, programator, inginer sistem; II            S         1,639   3,278
 96. Analist, programator, inginer sistem; III           S         1,556   2,844
 97. Analist, programator, inginer sistem; IV            S         1,556   2,603
 98. Analist, programator, inginer sistem; debutant      S         1,556     -
 99. Analist (programator) ajutor IA                     M         1,556   2,651
100. Analist (programator) ajutor I                      M         1,556   2,458
101. Analist (programator) ajutor II                     M         1,556   2,217
102. Analist (programator) ajutor III                    M         1,556   2,024
103. Analist (programator) ajutor debutant               M         1,556     -
104. Operator, controlor date; I                         M         1,556   2,458
105. Operator, controlor date; II                        M         1,556   2,217
106. Operator, controlor date; III                       M         1,556   2,024
107. Operator, controlor date; IV                        M         1,556   1,832
108. Operator, controlor date; debutant                  M         1,556     -
109. Maestru (balet-dans, corepetitor),
     dirijor cor; I                                      S         2,101   4,203
110. Maestru (balet-dans, corepetitor),
     dirijor cor; II                                     S         1,761   3,521
111. Maestru (balet-dans, corepetitor),
     dirijor cor; III                                    S         1,556   3,010
112. Comandant                                           S         1,754   4,067
113. Sef mecanic                                         S         1,643   3,287
114. Ofiter punte, ofiter mecanic,
     ofiter electrician                                  S         1,556   2,618
115. Capitan                                             M         1,556   2,507
116. Sef mecanic                                         M         1,556   2,451
117. Ofiter punte                                        M         1,556   2,284
118. Ofiter mecanic, ofiter electrician                  M         1,556   2,228
119. Sef echipaj                                         M         1,556   2,340
120. Conducator salupa, sef timonier,
     ofiter mecanic ajutor                               M         1,556   1,629
121. Inginer gradul IA                                   S         1,639   3,278
122. Inginer gradul I                                    S         1,556   3,085
123. Inginer gradul II                                   S         1,556   2,868
124. Inginer gradul III                                  S         1,556   2,651
125. Inginer debutant                                    S         1,556     -
126. Subinginer I                                       SSD        1,556   2,893
127. Subinginer II                                      SSD        1,556   2,676
128. Subinginer III                                     SSD        1,556   2,386
129. Subinginer debutant                                SSD        1,556     -
130. Medic primar                                        S         2,101   4,203
131. Medic specialist                                    S         2,024   3,857
132. Medic                                               S         1,832   3,664
133. Medic stagiar                                       S         1,556     -
134. Farmacist primar                                    S         2,101   4,203
135. Farmacist specialist                                S         1,832   3,664
136. Farmacist                                           S         1,556   3,085
137. Farmacist stagiar                                   S         1,556     -
138. Dentist principal                                  SSD        1,556   2,893
139. Dentist                                            SSD        1,556   2,676
140. Dentist debutant                                   SSD        1,556     -
141. Tehnician dentar principal                          M         1,556   2,651
142. Tehnician dentar                                    M         1,556   2,458
143. Tehnician dentar debutant                           M         1,556     -
144. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                           S         2,101   4,203
145. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                          S         1,832   3,664
146. Biolog, biochimist, chimist, fizician               S         1,556   3,085
147. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant     S         1,556     -
148. Psiholog, sociolog; principal                       S         1,832   3,664
149. Psiholog, sociolog                                  S         1,639   3,278
150. Psiholog, sociolog; debutant                        S         1,556     -
151. Cercetator stiintific principal I                   S         2,101   4,203
152. Cercetator stiintific principal II                  S         2,024   3,857
153. Cercetator stiintific principal III                 S         1,832   3,664
154. Cercetator stiintific                               S         1,639   3,278
155. Asistent de cercetare stiintifica                   S         1,556   3,085
156. Asistent de cercetare stiintifica stagiar           S         1,556     -
157. Asistent I                                          M         1,556   2,651
158. Asistent II                                         M         1,556   2,458
159. Asistent III                                        M         1,556   2,217
160. Asistent stagiar                                    M         1,556     -
161. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; I                              S         2,101   4,203
162. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; II                             S         2,024   3,857
163. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; III                            S         1,832   3,664
164. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; IV                             S         1,639   3,278
165. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; V                              S         1,556   2,844
166. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
     consultant artistic; debutant                       S         1,556     -
167. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; I        S         2,024   3,857
168. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; II       S         1,832   3,664
169. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; III      S         1,639   3,278
170. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet; IV       S         1,556   2,844
171. Maestru de studii (balet, canto, secretar
     literar muzical), operator imagine, sunet;
     debutant                                            S         1,556     -
172. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; I                          S         1,761   3,521
173. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; II                         S         1,556   3,010
174. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; III                        S         1,556   2,844
175. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; debutant                   S         1,556     -
176. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; I                                    1,556   2,651
177. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; II                                   1,556   2,458
178. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; III                                  1,556   2,217
179. Artist plastic, machior, peruchier, monteur
     imagine, editor imagine; debutant                             1,556     -
180. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator artistic; I      S         1,761   3,521
181. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator artistic; II     S         1,556   3,085
182. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector,
     desenator artistic; III                             S         1,556   3,010
183. Secretar tehnic de redactie, traducator,
     tehnoredactor, corector, desenator artistic;
     debutant                                            S         1,556     -
184. Muzeograf, bibliograf; I                           SSD        1,556   2,893
185. Muzeograf, bibliograf; II                          SSD        1,556   2,676
186. Muzeograf, bibliograf; III                         SSD        1,556   2,386
187. Muzeograf, bibliograf; debutant                    SSD        1,556     -
188. Secretar de redactie, tehnoredactor; IA             M         1,556   2,651
189. Secretar de redactie, tehnoredactor; I              M         1,556   2,458
190. Secretar de redactie, tehnoredactor; II             M         1,556   2,217
191. Secretar de redactie, tehnoredactor; debutant       M         1,556     -
192. Regizor scena (culise) I                            M         1,556   2,651
193. Regizor scena (culise) II                           M         1,556   2,458
194. Regizor scena (culise) III                          M         1,556   2,217
195. Regizor scena (culise) debutant                     M         1,556     -
196. Capitan secund, sef electrician,
     sef mecanic secund                                  S         1,556   3,010
197. Ofiter aspirant                                     S         1,556     -
198. Sef statie RTG                                      M         1,556   2,651
199. Ofiter RTG I                                        M         1,556   2,217
200. Ofiter RTG II                                       M         1,556   2,024
201. Medic veterinar I                                   S         2,024   3,857
202. Medic veterinar II                                  S         1,639   3,278
203. Medic veterinar III                                 S         1,556   2,844
204. Medic veterinar debutant                            S         1,556     -
205. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; I             S         1,639   3,278
206. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; II            S         1,556   2,868
207. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; III           S         1,556   2,844
208. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; debutant      S         1,556     -
209. Conservator, muzeograf, bibliograf; IA              S         2,101   4,203
210. Conservator, muzeograf, bibliograf; I               S         1,643   3,287
211. Conservator, muzeograf, bibliograf; II              S         1,556   3,010
212. Conservator, muzeograf, bibliograf; debutant        S         1,556     -
213. Conservator I                                      SSD        1,556   2,893
214. Conservator II                                     SSD        1,556   2,676
215. Conservator III                                    SSD        1,556   2,386
216. Conservator debutant                               SSD        1,556     -
217. Conservator I                                       M         1,556   2,651
218. Conservator II                                      M         1,556   2,458
219. Conservator III                                     M         1,556   2,217
220. Conservator debutant                                M         1,556     -
221. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor;
     aspirant                                            M         1,556     -
222. Antrenor categoria I                                          1,761   3,521
223. Antrenor categoria II                                         1,556   3,010
224. Antrenor categoria III                                        1,556   2,893
225. Antrenor categoria IV                                         1,556   2,676
226. Antrenor categoria V                                          1,556   2,386
227. Antrenor debutant                                             1,556     -
________________________________________________________________________________

    III. Coeficienti de multiplicare pentru alte functii specifice din institutiile de invatamant
________________________________________________________________________________
Nr.                                    Nivelul       Coeficienti de multiplicare
crt. Denumirea functiei                studiilor*)  ___________________________
                                                         minim           maxim
________________________________________________________________________________
  1. Sef atelier scoala I                  M             1,556           1,856
  2. Sef atelier scoala II                 M             1,556           1,822
  3. Sef atelier scoala III                M             1,556           1,684
  4. Instructor I                          M             1,556           1,788
  5. Instructor II                         M             1,556           1,650
  6. Model I                               M             1,556           1,684
  7. Model II                              M             1,556           1,618
  8. Supraveghetor noapte                  G             1,556           1,618
________________________________________________________________________________
    *) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, este autorizat ca in functie de dinamica invatamantului sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.
    *) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar sunt prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
    *) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
    *) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor scoala.SmartCity5

COMENTARII la OUG 71/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 71 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 71/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu