E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 67 din 24 octombrie 1997

privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 30 octombrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta constituie cadrul general pentru reglementarea organizarii, finantarii si desfasurarii activitatii cinematografice.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Oficiul National al Cinematografiei, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, prin reorganizarea Centrului National al Cinematografiei, care se desfiinteaza.
    Art. 3
    (1) Oficiul National al Cinematografiei este institutie publica cu personalitate juridica si este condus de un presedinte asimilat cu functia de secretar de stat, precum si de un vicepresedinte, asimilat cu functia de subsecretar de stat, numiti in functie de primul-ministru.
    (2) In structura Oficiului National al Cinematografiei va fi prevazut si postul de secretar general, numit in functie pe baza de concurs.
    (3) Functia de secretar general este asimilata aceleia de director general dintr-un minister.
    Art. 4
    Organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 5
    Oficiul National al Cinematografiei coordoneaza activitatea cinematografica din Romania, administrand resursele financiare alocate in acest scop.
    Art. 6
    Pentru realizarea responsabilitatilor ce-i revin potrivit prevederilor art. 5, Oficiul National al Cinematografiei indeplineste urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiecte de hotarari, ordonante si legi privind masurile organizatorice, tehnice, financiare si juridice necesare pentru buna functionare a sistemului cinematografic national;
    b) face propuneri pentru asigurarea sincronizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana in domeniu;
    c) emite, in indeplinirea competentelor si atributiilor ce-i revin prin prezenta ordonanta de urgenta, norme si instructiuni pentru institutiile din subordine;
    d) asigura participarea cinematografiei romanesti la toate formele europene sau internationale de sprijinire a productiei, distributiei si exploatarii filmului, precum si reprezentarea Romaniei in toate institutiile si organismele internationale de profil;
    e) infiinteaza Registrul cinematografiei in scopul stabilirii unitare a modului de inregistrare, evidenta si autorizare a tuturor activitatilor din domeniu, precum si de clasificare a operelor cinematografice;
    f) elaboreaza si aproba normele de organizare si functionare a Registrului cinematografiei, precum si pe cele de clasificare a operelor cinematografice;
    g) sprijina organizarea unor festivaluri cinematografice in Romania, precum si participarea unor productii romanesti la festivaluri internationale;
    h) organizeaza activitati de formare si de perfectionare a cadrelor tehnice de specialitate;
    i) solicita datele necesare de la institutiile, agentii economici, persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei, elaboreaza si transmite Comisiei Nationale pentru Statistica "statistica cinematografica";
    j) asigura controlul respectarii reglementarilor in domeniul cinematografiei;
    k) participa la initierea si la negocierea conventiilor, a acordurilor si a altor intelegeri internationale sau bilaterale in domeniul cinematografiei, precum si a aderarii la cele existente, conform prevederilor legale;
    l) participa la initierea, coordonarea si urmarirea aplicarii conventiilor internationale in domeniul cinematografiei;
    m) editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniu;
    n) instituie Premiul National al Cinematografiei, distinctie prin care se recompenseaza creatiile cinematografice de valoare deosebita, pentru fiecare dintre domeniile specifice.
    Art. 7
    (1) Pe langa Oficiul National al Cinematografiei se infiinteaza Consiliul Oficiului National al Cinematografiei, organism de coordonare a activitatii acestuia. Secretariatul lucrarilor Consiliului Oficiului National al Cinematografiei este asigurat de personalul Oficiului National al Cinematografiei.
    (2) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei este alcatuit din presedintele si vicepresedintele Oficiului National al Cinematografiei si din 11 membri.
    (3) In cadrul Consiliului Oficiului National al Cinematografiei un numar de 9 membri sunt numiti de catre presedintele Oficiului National al Cinematografiei dintr-un numar de cate trei propuneri formulate de fiecare dintre persoanele juridice nominalizate mai jos, dupa cum urmeaza:
    - asociatii si uniuni de creatori din domeniul cinematografic: 3 membri;
    - societati comerciale cu activitate in domeniul productiei de film: 2 membri;
    - societati comerciale cu activitate in domeniul distributiei de film: un membru;
    - Societatea Romana de Televiziune: un membru;
    - posturi de televiziune particulare: un membru;
    - publicatii cu specific cinematografic: un membru.
    (4) Ceilalti 2 membri din componenta Consiliului Oficiului National al Cinematografiei vor fi desemnati de ministrul culturii si, respectiv, ministrul finantelor.
    Art. 8
    (1) Mandatul membrilor Consiliului Oficiului National al Cinematografiei este de 2 ani; membrii consiliului pot fi realesi pentru un nou mandat, fara a putea insa sa exercite, succesiv, mai mult de doua mandate.
    (2) Membrii Consiliului Oficiului National al Cinematografiei vor fi salarizati conform anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 9
    Consiliul Oficiului National al Cinematografiei are urmatoarele atributii:
    a) stimularea si orientarea dezvoltarii cinematografice, a industriei cinematografice si a productiei de film din Romania;
    b) sprijinirea productiei si exploatarii, interne si internationale, a filmului romanesc;
    c) promovarea si reprezentarea, pe plan international, a intereselor cinematografiei nationale;
    d) conceperea, initierea si urmarirea desfasurarii programului national de cultura cinematografica prin sprijinirea filmului de scurt metraj, documentar, experimental si a miscarii cinematografice de amatori;
    e) sustinerea activitatii de formare profesionala in tara si peste hotare;
    f) sustinerea si coordonarea activitatilor specifice Oficiului National al Cinematografiei, stabilite potrivit prezentei ordonante de urgenta;
    g) acordarea Premiului National al Cinematografiei, anual, pentru fiecare dintre domeniile specifice, in conditiile stabilite de Consiliul Oficiului National al Cinematografiei;
    h) stabilirea cotelor alocate din Fondul cinematografic national pentru prima de proiect, prima de dezvoltare si prima de difuzare, conform prevederilor art. 17.
    Art. 10
    In realizarea atributiilor prevazute la art. 9, Consiliul Oficiului National al Cinematografiei ia hotarari cu majoritate simpla, in prezenta unui numar minim de 9 membri.
    Art. 11
    (1) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei ia hotarari privind stabilirea strategiei de organizare si de finantare a activitatii cinematografice, repartizarea sumelor ce vor fi alocate fiecarui domeniu de activitate al Oficiului National al Cinematografiei, potrivit art. 6, precum si pentru desemnarea juristului de acordare a sprijinului financiar pentru productia si distribuirea filmului romanesc.
    (2) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei se reuneste trimestrial in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui Oficiului National al Cinematografiei sau, in absenta acestuia, a vicepresedintelui.
    (3) Consiliul Oficiului National al Cinematografiei poate fi reunit si in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui ori, in absenta acestuia, a vicepresedintelui, precum si la cererea a cel putin 6 membri ai acestuia.
    Art. 12
    Pentru realizarea scopurilor si atributiilor sale, stabilite potrivit art. 5 si 6, la dispozitia Oficiului National al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic national, prin care se gestioneaza atat sumele alocate de la bugetul de stat, cu aceasta destinatie cat si sumele provenite din surse extrabugetare.
    Art. 13
    (1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic national se constituie din:
    a) organizarea unor manifestari culturale, studii, proiecte, precum si exploatarea unor bunuri aflate in dotare si alte activitati realizate direct de catre Oficiul National al Cinematografiei;
    b) taxele percepute pentru efectuarea operatiunilor de clasificare, inregistrare si autorizare, in cadrul Registrului cinematografiei;
    c) o contributie de 5% din vanzarea sau din inchirierea casetelor video inregistrate;
    d) o contributie de 3% din pretul minutelor de publicitate vandute de catre Societatea Romana de Televiziune si care se adauga acestui pret;
    e) o contributie de 3% din pretul minutelor de publicitate vandute de catre posturile de televiziune private cu difuzare pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit si care se adauga acestui pret;
    f) o contributie din incasarile provenite din difuzarea filmelor pe pelicula sau pe suport magnetic, in cinematografe sau in alte spatii publice destinate vizionarii cu public, in valoare de 10% pentru filmele de provenienta straina si de 20% pentru filmele care au interdictie de vizionare pentru persoanele sub varsta de 18 ani; filmele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 28 alin. (1) sunt scutite de aceasta taxa;
    g) o contributie din veniturile obtinute de agentii economici care desfasoara activitati comerciale de alt profil in spatiile destinate exploatarii filmelor si in anexele acestora; definirea acestor spatii si a cuantumului acestei contributii se va face de catre Oficiul National al Cinematografiei in termen de 60 de zile de la infiintare;
    h) sumele provenite din comercializarea drepturilor de exploatare a filmelor romanesti realizate cu finantare integrala de stat, produse inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare.
    (2) Sumele provenite din contributiile prevazute la alin. (1) lit. c), d), e), f) si g) reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi.
    Art. 14
    (1) Contributiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. d) si e) se pot reduce cu 50%, la cererea agentului economic respectiv, cu obligatia utilizarii integrale a acestei reduceri de catre acesta pentru achizitionarea de noi filme destinate proiectarii in cinematografe sau in alte spatii definite ca atare de Oficiul National al Cinematografiei, realizate cu respectarea conditiilor prevazute la art. 28 alin. (1), sau pentru participarea directa prin coproductii sau asocieri la realizarea acestora.
    (2) Cererile formulate in acest scop se vor depune la Oficiul National al Cinematografiei pana la 31 decembrie pentru anul ce urmeaza depunerii cererii. Suma ramasa neutilizata pana la 31 decembrie a anului in curs se va vira catre Oficiul National al Cinematografiei, dar nu mai tarziu de 25 ianuarie a anului urmator celui pentru care s-a solicitat reducerea.
    Art. 15
    (1) Agentii economici sunt obligati sa calculeze, sa retina si sa vireze la Oficiul National al Cinematografiei sumele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. c), d), e), f) si g) pana la data de 25 a lunii in curs pentru luna anterioara, cu exceptiile prevazute la art. 14.
    (2) Veniturile extrabugetare ramase in Fondul cinematografic national la sfarsitul anului, dupa acoperirea cheltuielilor, se reporteaza in anul urmator, pastrandu-si aceeasi destinatie.
    Art. 16
    Pentru virarea cu intarziere a sumelor datorate de catre agentii economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep penalitati in conformitate cu reglementarile privind impozitele si taxele datorate bugetului de stat.
    Art. 17
    (1) Sumele gestionate de catre Oficiul National al Cinematografiei prin Fondul cinematografic national, potrivit prezentei ordonante de urgenta, vor fi alocate, in principal, pentru acordarea de sprijin financiar, selectiv sau de drept, producatorilor si distribuitorilor de film de toate categoriile: scurt si lung metraj de fictiune, documentar, film experimental sau de animatie, pe suport clasic sau magnetic, cu conditia ca filmul sa fie realizat cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (1).
    (2) Sprijinul financiar selectiv se acorda exclusiv pe baza de concurs fie sub forma unei prime de proiect, fie sub forma unei prime de dezvoltare. Prima de proiect este destinata sprijinirii financiare a agentilor economici, persoane fizice sau juridice romane, pentru producerea si distribuirea de filme, iar prima de dezvoltare este destinata sprijinirii financiare a agentilor economici producatori de film sau a autorilor de scenarii, persoane fizice, pentru pregatirea si realizarea de scenarii cinematografice.
    (3) Sprijinul financiar de drept se acorda exclusiv agentilor economici producatori de film, sub forma unei prime de difuzare.
    (4) Prima de proiect, prima de dezvoltare si prima de difuzare se acorda pe baza criteriilor si in conditiile stabilite de Oficiul National al Cinematografiei.
    (5) Prima de dezvoltare se acorda pe baza de concurs agentilor economici producatori de film sau autorilor de scenarii cinematografice, persoane fizice, la cerere, pe baza unui synopsis. Acordarea acestei prime de dezvoltare este conditionata de o scrisoare de intentie a unui agent economic producator de film, in care sa se precizeze interesul acestuia pentru achizitionarea dreptului de adaptare audiovizuala a scenariului scris cu sprijinul primei de dezvoltare solicitate, dupa terminarea acestuia, la un pret cel putin egal cu valoarea primei de dezvoltare solicitate.
    (6) Acordarea primei de proiect se face numai pe baza de concurs, organizat de doua ori pe an. Pentru organizarea concursului, Consiliul Oficiului National al Cinematografiei desemneaza un juriu, diferit pentru fiecare sesiune, alcatuit din 5 persoane, specialisti cu reputatie in domeniu.
    (7) Juriul isi desfasoara activitatea si delibereaza potrivit regulamentului si criteriilor elaborate si aprobate de Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
    (8) Desemnarea juriului se face de catre Consiliul Oficiului National al Cinematografiei in maximum 3 zile dupa expirarea termenului de prezentare a proiectelor pentru concurs. Hotararile juriului se iau prin vot deschis, cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor. In argumentarea hotararii sale juriul redacteaza o motivare scrisa.
    (9) Hotararile juriului pot fi contestate in termen de 30 de zile de la comunicare la Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
    (10) Hotararile Consiliului Oficiului National al Cinematografiei, luate in conditiile prevazute la art. 11, pot fi contestate la instanta judecatoreasca competenta.
    Art. 18
    (1) Prima de proiect, acordata de catre Oficiul National al Cinematografiei producatorului si distribuitorului de film, nu poate depasi cota de 49% din valoarea totala a bugetului de cheltuieli al proiectului prezentat de agentul economic care solicita sprijin financiar. Valoarea acestei prime nu poate depasi pentru un film, de regula, 20% din valoarea totala a bugetului aprobat de catre Consiliul Oficiului National al Cinematografiei pentru primele de proiect, conform art. 9 lit. h).
    (2) Prima de proiect se acorda agentului economic care o solicita exclusiv pentru proiectul prezentat la concurs si nu este transmisibila.
    Art. 19
    (1) Persoanele fizice si juridice romane care solicita prime de proiect sau prime de difuzare din partea Oficiului National al Cinematografiei, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, trebuie sa faca dovada unui aport direct la finantarea proiectului, in numerar sau in natura, la pretul pietei, in procent de minimum 5% din bugetul total al productiei sau al distribuirii filmului.
    (2) Acest aport poate fi si indirect, sub forma de credite, de scrisoare de garantie bancara sau de garantii echivalente.
    (3) Procentul minim poate fi reactualizat anual prin hotarare a Guvernului.
    (4) Persoanele fizice sau juridice romane care solicita sprijin financiar selectiv sau de drept, conform prevederilor art. 17 alin. (1)-(5) si ale art. 21 alin. (1), trebuie sa faca dovada ca au obtinut prin cesionare atat dreptul de adaptare audiovizuala a operei literare, care sta la baza scenariului, obiect al solicitarii, cat si, in cazul agentilor economici producatori sau distribuitori de film, drepturile de exploatare exclusiva a filmului pentru care s-a solicitat acest sprijin, de la toti autorii implicati in realizarea acestuia, cu respectarea Legii nr. 8/1996, cu modificarile ulterioare.
    (5) Dovada obtinerii acestor drepturi se face prin contracte individuale, incheiate intre solicitant si autorii respectivi, anterior depunerii cererii de sprijin.
    Art. 20
    (1) Atat prima de proiect, cat si prima de difuzare se acorda pe baza unui contract de credit incheiat intre Oficiul National al Cinematografiei si agentul economic producator sau distribuitor al filmului. Contractul se incheie numai dupa verificarea dosarului financiar al proiectului de catre Oficiul National al Cinematografiei. Dosarul trebuie sa ateste faptul ca finantarea integrala a proiectului, atat ca surse, cat si ca termene, este pe deplin asigurata.
    (2) Prima de dezvoltare se atribuie pe baza de contract incheiat intre Oficiul National al Cinematografiei si agentul economic producator de film sau autorul de scenarii cinematografice, persoana fizica.
    (3) Modul de derulare a contractului si modalitatile de plata a sprijinului financiar acordat conform prevederilor art. 17 alin. (1)-(5) si ale art. 21 alin. (1) se vor stabili de catre Oficiul National al Cinematografiei, in termen de 30 de zile de la infiintare.
    (4) Productia unui film, realizat cu ajutorul primei de proiect sau al primei de difuzare, trebuie sa inceapa in termen de cel mult un an de la acordarea acestor prime, iar realizarea copiei standard nu trebuie sa depaseasca, de regula, 2 ani de la data acordarii acestora.
    (5) Termenul de predare a scenariului realizat cu ajutorul primei de dezvoltare este de un an de la data acordarii acesteia.
    (6) In cazuri bine justificate, Consiliul Oficiului National al Cinematografiei poate prelungi termenele prevazute la alin. (4).
    (7) Prima de proiect si prima de difuzare se pot cumula in conditiile respectarii prevederilor art. 18 alin. (1).
    Art. 21
    (1) Prima de difuzare se acorda agentului economic producator al filmului, luand in considerare numarul de spectatori care vizioneaza filmul respectiv in salile de cinematograf sau in alte sali destinate unei vizionari cu public, definite si autorizate ca atare de Oficiul National al Cinematografiei.
    (2) Prima de difuzare se constituie prin alocarea unei sume fixe pentru fiecare spectator care a vizionat filmul respectiv. Cuantumul acestei sume se stabileste anual de catre Oficiul National al Cinematografiei.
    (3) Prima de difuzare trebuie sa fie utilizata in exclusivitate pentru producerea unui nou film, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 28 alin. (1).
    (4) In cazul in care cota din Fondul cinematografic national, repartizata pentru anul respectiv, nu este suficienta pentru acoperirea cuantumului primei de difuzare cuvenite unui film cu respectarea conditiilor prevazute la art. 18 alin. (1), sumele neacoperite vor fi incasate de agentul economic din fondurile Oficiului National al Cinematografiei pentru anul urmator.
    Art. 22
    Oficiul National al Cinematografiei poate lua in considerare, cu avizul Consiliul Oficiului National al Cinematografiei, si alte forme de sprijin financiar, din sursele extrabugetare, pentru realizarea scopurilor sale conform art. 5.
    Art. 23
    (1) Sumele primite de catre agentii economici sau de catre autorii de scenarii cinematografice, persoane fizice, conform prevederilor art. 17 alin. (1)-(5) si ale art. 21 alin. (1), constituie credite fara dobanda acordate acestora si se ramburseaza catre Oficiul National al Cinematografiei, pe masura obtinerii de venituri din comercializarea drepturilor de exploatare a scenariului sau a filmului, dupa caz, realizat cu aceste sume.
    (2) Creditul acordat sub forma primei de proiect se garanteaza de catre agentul economic prin cesionarea catre Oficiul National al Cinematografiei a cotei corespunzatoare participarii acestuia la bugetul de cheltuieli aprobat, aplicata asupra veniturilor provenite din exploatarea filmului realizat cu ajutorul acestei prime, conform prevederilor art. 27 alin. (1) si (2).
    (3) Creditul acordat sub forma primei de dezvoltare se garanteaza prin cesionarea unei sume egale ca valoare cu prima de dezvoltare acordata din veniturile obtinute prin vanzarea drepturilor asupra scenariului realizat cu ajutorul acestei prime.
    (4) Obligatia de rambursare se stinge dupa trecerea a 10 ani de la inceperea comercializarii scenariului sau a filmului. Suma ramasa nerambursata dupa aceasta data se ia in calcul la determinarea profitului impozabil al agentului economic care beneficiaza de acest credit.
    Art. 24
    (1) Rambursarea catre Oficiul National al Cinematografiei a sumelor primite conform prevederilor art. 17 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1) se face prin aplicarea, asupra venitului realizat, a cotei de participare a Oficiului National al Cinematografiei la bugetul de cheltuieli al filmului.
    (2) Rambursarea catre Oficiul National al Cinematografiei a sumelor primite conform prevederilor art. 17 alin. (5) se face integral din veniturile obtinute si cesionate de catre autorul de scenarii cinematografice, persoana fizica, sau de catre agentul economic beneficiar al primei de dezvoltare.
    (3) Rambursarea se face pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a realizat venitul.
    Art. 25
    (1) Proprietatea negativului, precum si toate drepturile de exploatare a filmului revin agentului economic producator, inclusiv in situatia in care acesta a beneficiat de sprijin financiar in conditiile prevazute la art. 17 alin. (1) si la art. 21 alin. (1).
    (2) In termen de 30 de zile de la terminarea copiei standard, negativul filmului realizat cu sprijinul financiar al Oficiului National al Cinematografiei se va depune in custodie la acesta si va fi restituit numai dupa rambursarea integrala a sumelor acordate.
    (3) Agentul economic producator al filmului este definit conform prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificarile ulterioare, ca fiind persoana fizica sau juridica care isi asuma responsabilitatea producerii filmului si, in aceasta calitate, organizeaza realizarea filmului si furnizeaza mijloacele tehnice si financiare pentru realizarea acestuia.
    (4) Oficiul National al Cinematografiei colaboreaza cu organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, sustinand conform legii, interesele acestora pe teritoriul Romaniei si in strainatate.
    Art. 26
    Nu pot beneficia de primele de proiect, de primele de dezvoltare sau de primele de difuzare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, membrii juriilor pentru sesiunea de concurs la care au fost desemnati, precum si functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul Oficiului National al Cinematografiei.
    Art. 27
    (1) Prin venituri, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege totalitatea sumelor incasate de agentul economic producator al filmului din comercializarea drepturilor de exploatare obtinute in conditiile art. 19 alin. (4), pe plan intern si international, pentru exploatarea in cinematografe sau in alte sali destinate vizionarii cu public, prin vanzari la televiziunea terestra sau prin satelit, televiziunea prin cablu, televiziunea cu plata, cu transmisie codata, precum si din drepturile de exploatare anexe, in masura in care o parte dintre sumele enumerate mai sus nu au fost folosite la finantarea productiei filmului.
    (2) Drepturile de exploatare anexe sunt drepturile de exploatare pentru muzica, coloana sonora, melodii distincte, carte, tiparituri, imagini, obiecte, jocuri, CD, casete audio si altele asemenea, care folosesc ca sursa filmul respectiv si ale caror drepturi de exploatare au fost obtinute de agentul economic producator, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificarile ulterioare.
    (3) Agentul economic care produce sau care distribuie un film cu sprijinul financiar al Oficiului National al Cinematografiei este obligat sa evidentieze separat in contabilitatea sa veniturile si cheltuielile pentru acest film si sa raporteze periodic veniturile realizate din comercializarea acestuia.
    (4) Raportarea se va face, in primul an de exploatare, lunar, pana la 25 a lunii curente pentru luna anterioara, apoi trimestrial, pana la trecerea termenului de 3 ani, si apoi anual, pana la trecerea termenului de 10 ani, conform prevederilor art. 23 alin. (4).
    (5) Nerespectarea de catre agentul economic producator a prevederilor art. 23 si 24, privind rambursarea sprijinului acordat conform prezentei ordonante de urgenta, atrage dupa sine rezilierea contractului de creditare si obligarea la restituirea, in termen de maximum 30 de zile, a sumelor acordate ca sprijin financiar, ramase nerambursate la data rezilierii.
    Art. 28
    (1) Pot beneficia de sprijin financiar, potrivit prezentei ordonante de urgenta, agentii economici, persoane fizice sau juridice romane, care prezinta proiecte de film ce indeplinesc cel putin doua dintre urmatoarele conditii:
    a) cel putin doi dintre principalii realizatori: regizorul, scenaristul sau unul dintre interpretii principali sa fie cetateni romani sau de nationalitate romana;
    b) filmarile sa aiba loc in proportie de doua treimi in Romania, in afara cazului in care subiectul filmului impune altfel. In acest caz, compensarea se face prin alte servicii de specialitate efectuate in Romania, cum sunt: montaj, sonorizare, laborator etc. In cazul in care proiectul necesita filmari in studio, acestea trebuie efectuate integral in Romania;
    c) in cazul coproductiilor, partea romana trebuie sa aiba o cota de minimum 51% din bugetul filmului, fara a include in acesta costurile pentru scenariu, muzica, regie, producator si pentru interpretii principali. Exceptie fac productiile realizate in programele Comunitatii Europene.
    (2) Detalierea conditiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre Consiliul Oficiului National al Cinematografiei.
    (3) Sunt excluse de la sprijinul financiar acordat de Oficiul National al Cinematografiei urmatoarele filme:
    a) care glorifica sau minimalizeaza violenta;
    b) care incita la ura de rasa sau propaga forme de discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex;
    c) care lezeaza demnitatea individului;
    d) care au interdictie de vizionare pentru persoane sub varsta de 18 ani.
    Art. 29
    Agentii economici care beneficiaza de sprijin financiar din partea Oficiului National al Cinematografiei pentru realizarea unui film au obligatia de a preda o copie de pe acesta, in limba romana, pe suportul pe care a fost realizata versiunea originala, Arhivei Nationale de Filme, in termen de 60 de zile de la data executarii copiei standard.
    Art. 30
    Nepredarea copiei de pe film la Arhiva Nationala de Filme in termenul prevazut la art. 29 se sanctioneaza cu plata unei penalitati, reprezentand 0,5% din valoarea bugetului aprobat filmului.
    Art. 31
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin personalul cinematografic se intelege persoanele care participa, sub o forma artistica sau tehnica, la organizarea productiei cinematografice, precum si personalul laboratoarelor cinematografice.
    ART 32
    Agentii economici romani sau straini care produc, comercializeaza sau difuzeaza in sali de cinematograf sau in alte sali destinate vizionarii cu public, definite ca atare si autorizate de catre Oficiul National al Cinematografiei, filme pe suport clasic sau magnetic sau care desfasoara orice alte activitati in domeniul cinematografiei au obligatia sa se inregistreze la Registrul cinematografiei si sa obtina autorizatie de functionare.
    Art. 33
    (1) Desfasurarea unor activitati de natura celor prevazute la art. 32 fara autorizatie de functionare eliberata de Registrul cinematografiei se sanctioneaza cu suspendarea activitatii si cu plata unei penalitati cuprinse intre 5 milioane lei si 25 milioane lei.
    (2) Impotriva sanctiunilor prevazute la alin. (1) agentul economic nemultumit se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul.
    Art. 34
    (1) Agentii economici care au ca obiect de activitate exploatarea filmelor pe suport clasic sau magnetic, in sali de cinematograf sau in alte sali destinate vizionarii cu public, au obligatia sa difuzeze filme produse cu respectarea conditiilor prevazute la art. 28 alin. (1), in proportie de minimum 5% din totalul anual al orelor de proiectie.
    (2) La propunerea Oficiului National al Cinematografiei, Guvernul poate modifica procentul prevazut la alin. (1).
    (3) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) se sanctioneaza cu plata unei penalitati de 5 milioane lei pentru fiecare ora de proiectie nedifuzata.
    (4) Constatarea nerespectarii obligatiilor prevazute la alin. (1) se face de catre imputerniciti ai Oficiului National al Cinematografiei, care aplica si penalitatile.
    (5) Cu privire la constatarile si penalitatile aplicate, agentii economici prevazuti la alin (1) se pot adresa cu plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul agentul economic respectiv.
    Art. 35
    (1) Sumele provenite din aplicarea penalitatilor se fac venit la bugetul Oficiului National al Cinematografiei si se utilizeaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Cuantumul si procentele de aplicare a penalitatilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta pot fi actualizate, la propunerea Oficiului National al Cinematografiei, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 36
    In scopul dezvoltarii cinematografiei romanesti, consiliile locale si alte autoritati publice sprijina, in limitele competentei lor, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri, acordarea de facilitati fiscale sau prin inchirierea ori concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice sau fizice romane sau straine care doresc sa investeasca in acest domeniu.
    Art. 37
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Centrul National al Cinematografiei, care se desfiinteaza, va asigura predarea-preluarea patrimoniului si a intregii activitati de catre Oficiul National al Cinematografiei.
    (2) Personalul de specialitate existent la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta in cadrul Centrului National al Cinematografiei va fi preluat, prin transfer, de catre Oficiul National al Cinematografiei.
    Art. 38
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Arhiva Nationala de Filme trece in subordinea Ministerului Culturii.
    (2) Reorganizarea si functionarea Arhivei Nationale de Filme se vor face prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului culturii.
    Art. 39
    (1) Agentii economici care realizeaza filme conform prevederilor art. 28 alin. (1), cu sprijin financiar selectiv sau de drept, sunt obligati, in conformitate cu prevederile art. 29, sa depuna la Arhiva Nationala de Filme o copie de pe filmul realizat.
    (2) Pentru agentii economici care realizeaza filme finantate cu capital integral privat, depunerea unei copii la Arhiva Nationala de Filme este voluntara.
    Art. 40
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Oficiul National al Cinematografiei va elabora si va supune spre aprobare Guvernului normele si instructiunile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor acesteia.
    Art. 41
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Oficiul National al Cinematografiei va prezenta Guvernului propuneri pentru reorganizarea activitatii regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital de stat din domeniul productiei, distributiei, difuzarii filmului si al prelucrarii peliculei.
    Art. 42
    (1) In scopul integrarii europene, Oficiul National al Cinematografiei va face, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, demersurile necesare includerii Romaniei in programele specializate ale Uniunii Europene.
    (2) Taxele de inscriere si plata cotizatiilor aferente se vor asigura din bugetul de stat, prin Oficiul National al Cinematografiei.
    Art. 43
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Decretul-lege nr. 80/1990 privind organizarea activitatii cinematografice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 10 februarie 1990, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

                   PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul culturii,
                          Ion Caramitru

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Mircea Ciumara

                          p. Ministrul justitiei,
                          Dinu Ianculescu,
                          secretar de stat

                          Ministrul muncii si
                          protectiei sociale,
                          Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 67/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 67 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 67/1997
Legea 22 1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national
Legea 154 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Hotărârea 311 1998
privind organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei
Hotărârea 312 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, calcularea, retinerea, declararea, virarea si urmarirea incasarii contributiei datorate de catre agentii economici Fondului cinematografic national
Hotărârea 313 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea primei de proiect, a primei de dezvoltare, a primei de difuzare si a altor forme de sprijin financiar de catre Oficiul National al Cinematografiei
OUG 67 1997
privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu