Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.54 din 03.07.2019

privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 04 iulie 2019SmartCity1

Având în vedere obiectivele legate de implementarea noilor tehnologii de comunicaţii mobile, precum şi necesitatea de a asigura un cadru coerent ce permite utilizarea frecvenţelor radio în condiţii care să conducă la furnizarea de servicii de comunicaţii electronice mobile de bandă largă prin intermediul frecvenţelor radio şi de a stimula, în acest fel, competiţia în domeniul comunicaţiilor electronice,ca urmare a nevoii de extindere a accesului la servicii de comunicaţii electronice mobile de bandă largă în zonele rurale şi în alte zone în care instalarea reţelelor de comunicaţii electronice fixe ce nu utilizează resursa limitată de spectru radio este dificilă sau greu sustenabilă din punct de vedere economic,având în vedere necesitatea creării cadrului legal necesar pentru desfăşurarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio necesare furnizării adecvate a serviciilor 5G, până la finalul anului 2019, în acord cu foaia de parcurs naţională definitivată potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2017/899 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de frecvenţe 470-790 MHz în Uniune, fapt ce reclamă ca întreg cadrul juridic, inclusiv documentele parte a procedurii de selecţie, să fie stabilit cât mai urgent,faţă de considerentele menţionate anterior se remarcă faptul că parcurgerea unei proceduri parlamentare pentru adoptarea măsurilor propuse conduce, inevitabil, la demararea cu întârziere a întregului proces de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio astfel cum este prevăzut în foaia de parcurs naţională definitivată potrivit Deciziei (UE) 2017/899 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de frecvenţe 470-790 MHz în Uniune,având în vedere că până la data de 31 iulie 2019 este necesar a fi elaborat proiectul documentaţiei (proiectul deciziei privind organizarea procedurii de selecţie şi proiectul caietului de sarcini) ce este parte a procedurii de selecţie, în acord cu celelalte documente finalizate la nivel naţional - foaia de parcurs naţională şi documentul de poziţie privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de frecvenţe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz şi 24,25-27,5 GHz,având în vedere că respectarea foii de parcurs naţionale presupune consolidarea întregului cadru pe care se sprijină procedura de selecţie propriu-zisă, fiind necesară modificarea unor prevederi legislative în acord cu principiile stabilite prin Strategia 5G pentru România,având în vedere necesitatea colectării până la sfârşitul anului 2019, la bugetul de stat, a sumelor estimate pentru valorificarea benzilor de frecvenţe radio destinate comunicaţiilor mobile şi evitarea unui risc de deficit bugetar,având în vedere că neînceperea demersurilor necesare organizării procedurii de selecţie cel târziu la data de 31 iulie 2019 face imposibilă desemnarea câştigătorilor în cursul acestui an, cu consecinţa neîncasării sumelor rezultate din acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în exerciţiul financiar curent,ţinând cont de necesitatea asigurării unui cadru predictibil pentru furnizorii de servicii şi comunicaţii electronice care doresc să participe la procedura de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării adecvate a serviciilor 5G,având în vedere atenţia sporită oferită frecvenţelor radio, primul element crucial pentru materializarea viziunii introducerii noilor tehnologii de comunicaţii mobile, conferită prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network),luând în considerare faptul că, potrivit mecanismului de constituire şi aplicare a tarifului de monitorizare prevăzut la art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii şi comunicaţii electronice au obligaţia să transmită către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii situaţiile anuale financiare conţinând cifrele de afaceri necesare stabilirii tarifului de monitorizare perceput, în termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează potrivit legislaţiei în vigoare,ţinând cont de faptul că procesul de optimizare a cadrului normativ care să permită simplificarea procedurilor de obţinere a autorizaţiilor de construire de către furnizorii de comunicaţii electronice este unul complex, necesitând o durată extinsă de timp pentru consultarea mai multor „actori" implicaţi precum şi armonizarea tuturor actelor normative incidente, dar şi de efectul de inhibare a investiţiilor în dezvoltarea de reţele de comunicaţii prin implementarea de noi tehnologii generat de regimul de sancţiuni introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, în completarea Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, luând în considerare că cele menţionate mai sus constituie o stare de fapt obiectivă care poate periclita procesul de implementare a noilor tehnologii de comunicaţii mobile, cu potenţial impact negativ asupra serviciilor ce ar putea fi furnizate prin intermediul acestora,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28
(1) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă este condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă; cuantumul taxei de licenţă în cazul procedurii de selecţie comparativă, respectiv valoarea minimală a acesteia în cazul procedurii de selecţie competitivă, precum şi condiţiile privind efectuarea plăţii vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către ANCOM şi vor urmări, printre altele, alocarea şi utilizarea eficace a drepturilor de utilizare, iar acolo unde este posibil, vor ţine cont de eventualele costuri legate de îndeplinirea condiţiilor de autorizare impuse pentru a promova obiective de politică publică.
2. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Selecţia competitivă reprezintă procedura de acordare a licenţei ori licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin care dreptul de utilizare a frecvenţelor radio este acordat câştigătorului ori câştigătorilor unei licitaţii, care, îndeplinind toate criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă ori financiară, după caz, oferă cea mai mare valoare pentru taxa de licenţă, având ca punct de pornire o valoare minimală stabilită prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1). 3. La articolul 31, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin procedură de selecţie se face în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi este condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă care respectă obiectivele stabilite prin art. 28 alin. (1); cuantumul şi condiţiile privind efectuarea plăţii se stabilesc, pentru fiecare bandă de frecvenţe în mod individual, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către ANCOM. 4. La articolul 123, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:SmartCity5

COMENTARII la OUG 54/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 54 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 54/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu