Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 41 din 28 martie 2002

pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comuna intre Romania si Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 281 din 25 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Se ratifica Memorandumul de intelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comuna intre Romania si Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999.
    Art. 2
    Implementarea memorandumului de intelegere se realizeaza prin proiecte concrete, selectionate conform procedurii prevazute in anexa la memorandum.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                       MEMORANDUM DE INTELEGERE
privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comuna intre Romania si Olanda*)

    *) Traducere.

    Ministerul Afacerilor Economice si Ministerul Locuintelor, Planificarii Teritoriului si Mediului din Olanda, fiind autoritatile olandeze competente in acceptiunea acestui memorandum, denumite in cele ce urmeaza partea olandeza, si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Industriei si Comertului din Romania, fiind autoritatile romane competente in acceptiunea acestui memorandum, denumite in cele ce urmeaza partea romana,
    amintind ca Romania si Olanda sunt tari parte la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice si la Protocolul de la Kyoto la aceasta conventie,
    amintind art. 6 din Protocolul de la Kyoto, care permite transferul de la o parte la alta a unitatilor de reducere a emisiilor ca rezultat al proiectelor care isi propun reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,
    luand in considerare orice linii directoare urmatoare, referitoare la art. 6, care sunt in curs de a fi stabilite de catre Conferinta partilor in una dintre sesiunile sale viitoare,
    anticipand ratificarea si intrarea in vigoare a Protocolului de la Kyoto,
    cunoscand ca Romania si Olanda au cooperat cu succes in domeniul activitatilor cu implementare comuna pe parcursul fazei-pilot indicate in Decizia 5/CP.1 sub auspiciile Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice,
    considerand ca o viitoare cooperare in domeniul implementarii comune sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, va aduce o contributie eficienta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,
    dorind sa exprime vointa politica pentru a prelungi cooperarea si sa faciliteze implementarea comuna,
    au convenit asupra urmatorului memorandum:

    Art. 1
    Obiectiv
    Acest memorandum se va aplica procedurilor care, in conformitate cu art. 6 din Protocolul de la Kyoto, faciliteaza dezvoltarea si implementarea in Romania a proiectelor care vizeaza reducerea emisiilor si transferul catre Olanda a unor unitati de reducere a emisiilor care rezulta din aceste proiecte.
    Art. 2
    Nivelul de reducere a emisiilor
    Cooperarea in cadrul acestui memorandum vizeaza un nivel de transfer de unitati de reducere a emisiilor echivalent cu 2 Mtone CO2 pe an, ca medie a obligatiilor, in perioada 2008 - 2012. Deciziile de transfer vor fi bazate pe o abordare de la caz la caz, in conformitate cu procedura de licitatie pentru achizitionarea unor unitati de reducere a emisiilor (ERUPT) prevazuta in anexa la acest memorandum. Procedura prevede in detaliu informatii de baza, reducerea de emisii si alte date specifice pentru fiecare proiect.
    Art. 3
    Contributia partii olandeze
    Partea olandeza va contribui la dezvoltarea si la implementarea proiectelor prin achizitionarea de solicitari asupra unitatilor de reducere a emisiilor. Aceste solicitari vor fi vandute de companiile care vor dezvolta si vor realiza proiecte in Romania, care vizeaza reducerea emisiilor. Contractul definitiv pentru achizitii include aprobarea oficiala a Olandei pentru proiect in conformitate cu prevederile art. 6.1 a) din Protocolul de la Kyoto.
    Art. 4
    Contributia partii romane
    Partea romana va contribui la dezvoltarea si la implementarea proiectelor prin sprijinirea companiilor interesate (informatii, consultari si acreditare) si prin aprobarea oficiala a proiectului in conformitate cu prevederile art. 6.1 a) din Protocolul de la Kyoto. Aprobarea partii romane este o conditie necesara pentru partea olandeza pentru a intocmi un contract de achizitii definit. De aceea aprobarea trebuie sa contina afirmatia prin care partea romana se obliga ca Romania sa transfere catre Olanda unitati de reducere a emisiilor rezultate, care pot fi solicitate Olandei in cadrul contractelor de achizitii, in conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto si ale liniilor directoare elaborate de partile la protocol. Scrisoarea de aprobare va afirma, de asemenea, ca transferul va fi scutit de taxe si va fi responsabilitatea Romaniei pentru indeplinirea obligatiilor la care se face referire in art. 8 din Protocolul de la Kyoto.
    Art. 5
    Procedura de achizitii publice
    1. Partea olandeza va cumpara solicitarile de unitati de reducere a emisiilor prin procedura de achizitii publice. Proiectul procedurii de licitatie care va fi folosita este descris in anexa I la prezentul memorandum.
    Aceasta procedura de licitatie trebuie sa fie finalizata si poate fi adaptata in functie de experienta precedenta; partea romana va fi consultata inainte ca varianta finala a procedurii sa intre in vigoare si in cazul in care se vor face adaptari majore dupa semnarea acestui memorandum.
    2. Partea romana, reprezentata de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, va sprijini varianta finala a procedurii de achizitii in masura in care aceasta depinde de autoritatile romane, incluzand calendarul procedurii.
    3. Olanda va folosi un centru de validare pentru implementare comuna independent, care va activa in conformitate cu regulile si liniile directoare pentru proiectele derulate sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6. Proiectele vor fi validate si certificate de acest centru.
    Art. 6
    Institutii specializate din Romania
    Atat timp cat evaluarea unui proiect propus depinde de institutii specializate care nu sunt inca disponibile in Romania, partea romana va coopera cu partea olandeza pentru dezvoltarea unor asemenea institutii.
    Semnat la Haga la 23 noiembrie 1999, in doua exemplare originale, in limba engleza.

                                 Radu Berceanu,
                   ministrul industriei si comertului din Romania

                                Romica Tomescu,
                 ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului
                                  din Romania

                                Gerrit Ybema,
                   ministrul afacerilor economice din Olanda

                                 Jan Pronk,
               ministrul locuintelor, planificarii teritoriului
                            si mediului din Olanda

    ANEXA 1

                           PROCEDURA DE LICITATIE
pentru achizitionarea unor unitati de reducere a emisiilor (ERUPT)

    1. Introducere
    In baza Protocolului de la Kyoto, Comunitatea Europeana s-a angajat sa reduca emisiile gazelor de sera (GHG) cu 8% in perioada 2008 - 2012, comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1990. Olandei, ca parte a Uniunii Europene, i s-a cerut sa contribuie la indeplinirea acestui angajament prin reducerea emisiilor gazelor de sera cu 6% . Intentia Olandei este sa realizeze cel putin 50% din efortul sau pe plan intern pentru a veni in intampinarea Protocolului de la Kyoto. Cealalta jumatate va fi realizata prin mijloacele Mecanismelor de la Kyoto. Implementarea comuna (IC) este unul dintre aceste mecanisme.
    Implementarea comuna este un mecanism prin care initiativele care vizeaza reducerea emisiilor de gaze de sera sunt realizate de catre o tara pe teritoriul altei tari. Unitatile de reducere a emisiilor ale acestui proiect pot fi transferate de la tara gazda catre tara investitoare. Pentru a realiza acest lucru, atat tara gazda, cat si tara investitoare aproba proiectul, ca proiect de implementare comuna, si sunt de acord asupra raportarii comune la secretariatul UNFCCC, care este imputernicit cu verificarea reducerilor de emisii realizate. Prin ERUPT, Procedura de licitatie pentru achizitionarea unor unitati de reducere a emisiilor, Olanda doreste sa introduca implementarea comuna prin furnizarea de fonduri pentru achizitionarea unitatilor de reducere a emisiilor si prin furnizarea unui cadru de lucru pentru aprobarea si raportarea obligatiilor.
    Acestea descriu conditiile pentru Procedura de licitatie pentru achizitionarea unor unitati de reducere a emisiilor (ERUPT). Procedura a fost stabilita in conformitate cu Directiva 93/36/EEC a Comunitatii Europene pentru procurarea de resurse.
    In cap. 2 sunt prevazute domeniul de utilizare, obiectivul ofertei, criteriile de selectie si criteriile de acordare.
    In cap. 3 este descrisa procedura de cerere pentru aceasta convocare pentru oferte. In acest capitol sunt mentionate instructiunile pentru o oferta de succes.

    2. Domeniul de utilizare
    2.1. Definitii
    Urmatoarele definitii se folosesc pentru:
    - gaze cu efect de sera, GHG - compusi gazosi ai atmosferei, atat naturali, cat si artificiali, care absorb si reemit radiatii infrarosii, neincluse in Protocolul de la Montreal; mai precis: dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), oxid de azot (N2O), hidrofluorocarbonati (HFCs), perfluorocarbonati (PFCs) si hexafluorida de sulfura (SF6) (anexa A la Protocolul de la Kyoto);
    - sursa - orice proces, activitate sau mecanism care degaja GHG, un aerosol sau un precursor al GHG in atmosfera;
    - rezervor - orice proces, activitate sau mecanism care inlatura GHG, un aerosol sau un precursor al GHG din atmosfera;
    - CCNUSC (UNFCCC) - Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice;
    - CoP - Conferinta partilor la CCNUSC;
    - Protocolul de la Kyoto, KP - protocol la CCNUSC privind obiectivul final al realizarii limitarii emisiilor cuantificate si al angajamentelor de reducere a acestora pentru promovarea unei dezvoltari durabile;
    - anexa I - anexa I la CCNUSC "Lista tarilor care sau angajat sa reduca cantitativ emisiile de GHG (membrii OECD plus majoritatea tarilor central- si est-europene)";
    - anexa B - anexa B la Protocolul de la Kyoto, partile din anexa I si angajamentele de reducere ale acestora;
    - implementare comuna, IC - indeplinirea angajamentului de reducere, conform art. 3 din Protocolul de la Kyoto, de catre o tara (tara care dobandeste) prin obtinerea, in conformitate cu art. 6 din Protocolul de la Kyoto, a unitatilor de reducere a emisiilor din proiecte, intr-o alta tara (tara de transfer sau tara gazda);
    - unitate de reducere a emisiilor, URE - reducerea sau absorbtia emisiilor de GHG a 1.000 kg CO2 echivalent rezultand dintr-un proiect vizand reducerea emisiilor antropice (art. 6.3 din Protocolul de la Kyoto) pe durata angajamentului de 5 ani in perioada 2008 - 2012, calculata in conformitate cu Decizia 2/CoP3;
    - cerere de credit - o cerere de credit asupra unei unitati de reducere a emisiilor rezultate dintr-un proiect concret, initiat si derulat intr-o tara gazda de catre vanzatorul cererii;
    - ERUPT-x - Procedura de licitatie pentru achizitionarea unor unitati de reducere a emisiilor in anul 2000; x = numarul ofertei;
    - participant - entitate privata care actioneaza drept contractor pe langa autoritatea ofertanta in cadrul ERUPT;
    - reducere suplimentara - o reducere a emisiilor prin reducerea surselor sau sporirea capacitatii de indepartare prin absorbtie, care este similara celei care s-ar fi produs in lipsa proiectului propus [art. 6.1b] din Protocolul de la Kyoto);
    - acorduri interguvernamentale - acord intre guvernele tarilor care achizitioneaza si tara gazda privind cooperarea generala in privinta implementarii comune (de exemplu: memorandum de intelegere, scrisoare de intentie, acord, tratat, protocol);
    - studiu de baza - document care intr-o maniera temeinica stabileste in mod obiectiv, sistematic si reproductibil situatia privind emisiile de GHG si alte aspecte de mediu, inaintea inceperii proiectului de implementare comuna prin mijloace de masurare si de calcul;
    - validare - evaluare tehnica de catre un organism independent si calificat, inaintea contractarii, pentru a afla daca reducerea emisiilor estimate pentru un proiect poate fi considerata realista;
    - certificare - evaluare tehnica de catre un organism independent si calificat, pe parcursul perioadei de angajament, pentru a asigura ca reducerea emisiilor din proiectul implementarii comune, masurata si propusa de contractant, este reala;
    - certificare URE - URE de la un proiect care a fost certificat.
    2.2. Cadru: Implementarea comuna
    De la sfarsitul secolului al XVIII-lea volumul GHG in atmosfera rezultat din activitatea umana a crescut enorm. Cresterea a condus la incalzirea suprafetei pamantului. Acest efect este numit efectul de sera intensificat. La Conferinta Natiunilor Unite asupra mediului si dezvoltarii din 1992 de la Rio de Janeiro s-a adoptat Agenda 21 si s-a recunoscut ca efectul de sera crescut ar trebui stopat si, in consecinta, si emisiile de GHG ar trebui reduse.
    Posibilitati de reducere a emisiilor exista in tarile in curs de dezvoltare si in tarile cu economie in tranzitie din Europa Centrala si de Est, precum si in Occident. Probabil costurile pentru reducerea emisiilor sunt mai ridicate in Occident decat in multe piete care au aparut. Pe de alta parte, pietele nou-aparute nu sunt capabile sa finanteze reducerea emisiilor, datorita altor prioritati economice. Din acest motiv a fost introdus conceptul de implementare comuna (IC). Prin implementarea comuna (IC) tarile coopereaza intr-un proiect de reducere a emisiilor in tara cu economie in tranzitie. Proiectele sunt definite ca proiecte de dezvoltare in care tara beneficiara este asistata in dezvoltarea economiei sale si are avantaje de pe urma investitiilor si a asistentei tehnice.
    In decembrie 1997, la a treia intalnire a Conferintei partilor de la Kyoto, au fost fixate obiective pentru multe tari (cele mai multe ale OECD/CEE) privind emisiile de gaze cu efect de sera in perioada 2008 - 2012. Comunitatea Europeana s-a angajat ea insasi sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera (GHG) cu 8% in perioada 2008 - 2012 comparativ cu nivelul emisiilor existent in anul 1990. Olandei, ca parte a Uniunii Europene, i s-a cerut sa contribuie la indeplinirea acestui obiectiv prin reducerea cu 6% a emisiilor de gaze cu efect de sera (GHG). Este in intentia Olandei sa realizeze cel putin 50% din eforturile sale pe plan intern pentru a indeplini angajamentele cuprinse in Protocolul de la Kyoto. Cealalta parte va fi realizata prin mijloacele Mecanismelor de la Kyoto. Implementarea comuna este unul dintre aceste mecanisme.
    Prin folosirea mecanismului implementarii comune Olanda doreste sa achizitioneze unitati de reducere a emisiilor (URE) produse in tarile gazda in timpul perioadei de angajament 2008 - 2012, ca parte a obligatiilor olandeze aflate sub incidenta termenilor Protocolului de la Kyoto. In acest scop Olanda doreste sa cumpere solicitari asupra viitoarelor unitati de reducere a emisiilor de la investitorii care au initiat si au condus proiecte in tari gazda, inaintea perioadei de angajament.
    In Protocolul de la Kyoto sunt prevazute conditiile de baza pentru proiectele de implementare comuna. Aceste conditii sunt mult mai detaliate in descrierea tehnica ERUPT.
    2.3. Obiectul
    ERUPT urmareste cumpararea de unitati de reducere a emisiilor, ca parte a obligatiilor Olandei aflate sub incidenta termenilor Protocolului de la Kyoto, ca acestea sa fie produse pe durata perioadei de angajament 2008 - 2012.
    Prin ERUPT Olanda doreste sa cumpere credite pentru 2.000.000 de URE (unitati de reducere a emisiilor).
    Cantitatea minima care poate fi cumparata de la orice furnizor este de 100.000 URE. Nu exista o cantitate maxima per furnizor.
    Daca proiectul genereaza mai multe cereri de credite in perioada 2008 - 2012 decat sunt necesare sub incidenta termenilor acordului, atunci Olanda va avea dreptul sa cumpere aceste cereri de credite de la contractor la pretul convenit in acord sau la pretul curent al URE pe piata in momentul livrarii, oricare este cel mai mic.
    Pretul
    Pretul pentru cererile de credite nu a putut fi inca determinat. In scopul acordarii contractului vor fi utilizate criteriile mentionate in sectiunea 2.6. Olanda isi rezerva dreptul de a anula o oferta daca preturile sau alte conditii devin nefavorabile.
    2.4. Descrierea tehnica
    Produsul: Cereri de credite pentru URE
    O unitate de reducere a emisiilor sau URE este o reducere sau o retinere a emisiilor de GHG echivalent a 1.000 kg CO2, rezultand dintr-un proiect care a urmarit reducerea emisiilor antropice (art. 6.3 din Protocolul de la Kyoto) in perioada de angajament 2008 - 2012, calculata in conformitate cu Decizia 2/CoP3.
    Urmatoarele elemente din aceasta definitie sunt importante:
    1. URE sunt produse numai in proiecte.
    Pentru a produce URE un proiect trebuie sa fie initiat, conducand la reducerea emisiilor de GHG prin micsorarea numarului de surse sau prin marirea numarului de rezervoare. Orice oferta asupra URE in cadrul ERUPT este de aceea intotdeauna legata de un proiect de implementare comuna in care se vor produce URE.
    2. Proiectul trebuie sa urmareasca in mod special reducerea emisiilor de GHG.
    Reducerea emisiilor de GHG va fi un efect dorit sau secundar al multor proiecte comerciale si de investitii. De exemplu, multe investitii in eficientizarea energiei sunt motivate la inceput de reducerea costurilor, dar au un efect asociat de reducere a emisiilor.
    Proiectele cu perspective comerciale normale nu sunt considerate proiecte de implementare comuna, chiar daca ele conduc la o reducere a emisiilor de GHG. In consecinta, aceste reduceri de emisii nu sunt considerate URE aflate sub incidenta Protocolului de la Kyoto. Numai acele proiecte realizand o reducere a emisiilor de GHG in plus fata de cele care s-ar fi produs fara demararea proiectului specific sunt considerate proiecte cu implementare comuna. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin folosirea tehnologiilor specifice. Cei care prezinta oferte trebuie sa faca in mod clar cunoscut in ce masura reducerile emisiilor de GHG din proiectele lor pot fi considerate mai mari fata de ceea ce s-ar fi produs altfel.
    3. Implementarea comuna este un mecanism sub incidenta Protocolului de la Kyoto (KP).
    Protocolul de la Kyoto stabileste ca URE pot fi transferate numai de la o parte la alta parte, ceea ce inseamna de la un guvern la alt guvern. In consecinta, entitati particulare nu pot niciodata poseda, dobandi sau vinde URE. Totusi ele pot fi autorizate de catre o parte sa participe la actiuni care conduc la producerea, transferul sau la dobandirea de URE. Acest lucru sta la baza ERUPT. Prin acceptarea unui contract de la ERUPT un contractor este autorizat sa asiste Olanda in generarea si dobandirea de URE de la tara gazda. Prin acordarea contractului Olanda depune o cerere pentru URE care urmeaza sa fie generate din proiectul specific. Din acel moment nici o alta parte nu mai poate cere nici o URE din proiectul de implementare comuna. Tara gazda autorizeaza contractantul sa isi dea concursul in generarea de URE si sa le transfere in Olanda prin emiterea unei scrisori de aprobare pentru proiect. O scrisoare de aprobare din partea tarii gazda este, in consecinta, o parte obligatorie a ofertei dumneavoastra.
    4. URE este legata de perioada de angajament 2008 - 2012.
    ERUPT considera doar reducerile din perioada 2008 - 2012. URE produse inaintea acestei perioade nu pot fi cumparate sau transferate de catre Olanda. Acestea pot deveni transferabile daca CoP, in una dintre intrunirile viitoare, deschide posibilitatea de a le face bancabile sau alte modalitati. Ca rezultat, proiectul din care se ofera cereri de credite trebuie sa fie operational si distinct in perioada 2008 - 2012.
    5. URE este calculata in conformitate cu Decizia 2/CoP3.
    CoP3 este Conferinta partilor ce s-a desfasurat la Kyoto in luna noiembrie 1997. In Decizia 2 au fost stabilite liniile directoare pentru calculul reducerilor de emisii. Oricum, acestea sunt inca subiectul discutiilor si negocierilor dintre parti. Din consideratie pentru ERUPT, Olanda a formulat o metoda mai practica de calcul, bazata pe liniile directoare ale CoP (vezi urmatoarea sectiune). Autoritatea ofertanta va valida URE oferita prin aceasta metoda. Se asteapta din partea Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice ca aceasta va face disponibile linii directoare privind calculul URE, pe baza intalnirilor CoP, inainte de anul 2008. Calculul final al URE si transferul se vor baza pe aceste linii directoare ale Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice.
    Calculul URE
    Linia de baza
    URE a fost intotdeauna calculata corespunzator unei linii de baza. Linia de baza este situatia privind emisiile de GHG inaintea inceperii implementarii comune, proiect stabilit prin masuratori si calcule. Ca obiectiv, trebuie sa fie stabilita o cale sistematica si reproductibila. O linie de baza poate fi o cifra absoluta (de exemplu: cantitatea de metan emisa de un pamant cu moloz) sau o cifra relativa la o unitate de productie (de exemplu: cantitatea de energie folosita pentru obtinerea unui kg de hartie intr-o fabrica de hartie sau cantitatea de CO2 emisa pentru producerea unui MW de energie).
    Studiul liniei de baza trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:
    1. situatia de pornire trebuie sa fie descrisa in cuvinte si sustinuta de date privitoare la emisiile de GHG, insa, de asemenea, trebuie sa dea atentie efectelor de mediu asupra aerului, apei, solului, sanatatii umane si biodiversitatii;
    2. studiul liniei de baza trebuie sa fie executat in conformitate cu procedurile descrise in anexa nr. 2 la aceasta procedura de licitatie;
    3. cuantificarea emisiilor de GHG trebuie aplicata 12 luni consecutive inaintea datei de incepere a proiectului de implementare comuna;
    4. trebuie sa se arate ca anul pentru care studiul liniei de baza se desfasoara este unul reprezentativ.
    Estimare
    Dupa aceea trebuie sa estimati reducerea GHG, ca o consecinta a proiectului de implementare comuna. Estimarile trebuie facute pentru fiecare an, de la data inceperii proiectului pana la incheierea acestuia. Estimarile facute pentru anii 2008 - 2012 trebuie sa fie folosite pentru oferta dumneavoastra de cereri.
    Validare
    Ca etapa in aprecierea propunerilor, autoritatea ofertanta va avea studiul liniei de baza si estimarea producerii URE validate. Pe baza acestei validari autoritatea ofertanta va decide daca va achizitiona cererile oferite.
    Certificare
    Pe perioada angajamentului reducerea reala de GHG, de exemplu cantitatea reala de URE produsa, trebuie sa fie stabilita. Acest lucru trebuie facut prin efectuarea unui studiu de monitorizare, care este realizat folosindu-se o metodologie similara celei de la studiul liniei de baza. Studiul de monitorizare trebuie sa fie certificat de un organism independent, recunoscut de Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice. O data certificata URE (unitatea de reducere a emisiilor) este oficiala si poate fi transferata din tara gazda catre Olanda.
    In momentul lansarii ERUPT nici un organism care sa certifice reducerile emisiilor de GHG nu a fost inca recunoscut de CCNUSC si nici o linie de baza nu a fost agreata cu privire la felul in care vor fi realizate monitorizarea si certificarea. Se asteapta ca asemenea organisme si linii de baza vor exista pana in anul 2008 sau mai devreme. Daca asemenea organisme si linii de baza nu vor exista pana atunci, Olanda si tara gazda vor decide asupra procedurii de certificare.
    Transferul URE (unitatii de reducere a emisiilor)
    Contractarea, livrarea cererilor de credite de catre participant si transferul ulterior al URE trebuie sa aiba loc conform descrierii urmatoarei proceduri:
    1. proiectul este aprobat de tara gazda ca proiect de implementare comuna. Aprobarea proiectului este depusa intr-o scrisoare de aprobare de catre tara gazda;
    2. dupa aceea, daca propunerea este acceptata de autoritatea ofertanta, contractul ERUPT dintre autoritatea ofertanta si participant reglementeaza aprobarea proiectului de catre Olanda si fixeaza baza legala pentru tranzactiile financiare dintre autoritatea ofertanta si furnizor;
    3. URE devine oficiala o data certificata pe durata perioadei de angajament;
    4. pe baza scrisorii de aprobare si a contractului ERUPT Olanda poate sa puna in practica cererile de credite, iar transferul URE de la tara gazda catre Olanda va avea loc. Tara gazda si Olanda vor raporta in comun transferul Secretariatului CCNUSC.
    Cerinte specifice pentru proiectele generatoare de URE:
    - trebuie sa fie dovedit faptul ca reducerea emisiilor de GHG sau cresterea absorbtiei prin rezervoare naturale nu ar fi avut loc fara proiectul de implementare comuna;
    - proiectul poate fi implementat in orice tara mentionata in anexa I. Oricum, Olanda a facut deja reglementarile de baza asupra implementarii comune cu un numar de tari care ar putea facilita aprobarea proiectelor de implementare comuna pe teritoriul lor. Aceste tari sunt:
        - x;
        - y;
        - z;
    - tara gazda trebuie sa aiba aprobarea proiectului in scris;
    - un studiu al liniei de baza trebuie sa fi fost realizat;
    - finantarea proiectului trebuie incheiata inainte ca un contract sa poata fi semnat.
    2.5. Criterii de excludere si selectie
    1. Criterii de excludere: Orice reprezentant poate fi descalificat daca:
    - este in stare de faliment sau este pe punctul de a intra in stare de faliment, afacerile sale vor fi administrate de catre tribunal, a intrat in aranjamente cu creditori sau este in orice situatie analoaga survenind din proceduri similare aflate sub incidenta legilor si regulamentelor nationale;
    - este subiectul procedurilor de declarare a falimentului, unui ordin de lichidare obligatorie sau administrativ, printr-o hotarare judecatoreasca, sau unei puneri in ordine cu creditorii ori este subiectul oricaror alte proceduri aflate sub incidenta legilor si a regulamentelor nationale;
    - a fost condamnat pentru un delict privind conduita sa profesionala printr-o sentinta judecatoreasca in vigoare;
    - a fost vinovat pentru o conduita profesionala necorespunzatoare, dovedita prin orice mijloace care pot fi justificate de autoritatile contractante;
    - nu si-a indeplinit obligatiile legate de plata contributiilor securitatii sociale, in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care s-a stabilit sau ale tarii autoritatilor contractante;
    - nu si-a indeplinit obligatiile legate de plata taxelor, in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care este stabilit sau ale tarii autoritatilor contractante;
    - se face vinovat de reprezentarea gresita in furnizarea informatiilor cerute sub incidenta prevederilor acestor competente asupra criteriilor pentru selectia calitativa.
    In ceea ce priveste dovada criteriilor de excludere, aceasta poate fi data de primele 3 criterii, prin prezentarea cazierului judiciar sau prin neprezentarea acestuia; prin prezentarea unui certificat eliberat de autoritatea competenta din tara de origine sau din tara din care aceasta persoana vine se arata ca nici unul dintre aceste cazuri nu se aplica ofertantului. Dovada criteriilor 5 si 7 poate fi data de un certificat eliberat de autoritatea competenta. In cazul in care tara interesata nu elibereaza asemenea documente, a caror dovada este data de ofertant, acestea pot fi inlocuite de o declaratie sub prestare de juramant sau, in tari in care prestarea de juramant nu este folosita, printr-o declaratie solemna, pe propria raspundere, data de ofertant in fata autoritatilor juridice sau administrative competente, notar ori organe competente profesional sau comercial din tara ofertantului ori din tara sa de origine. Dovada criteriilor 4 si 6 nu este necesar a fi data.
    2. Situatia financiara si economica: Reprezentantul trebuie sa fie apt din punct de vedere financiar sa elibereze cereri. Dovada poate fi furnizata de:
    - prezentarea bilantului contabil sau a extraselor din acesta, unde publicarea unui bilant este ceruta sub incidenta legii in tara in care reprezentantul este stabilit;
    - o declaratie a cifrei de afaceri totale a reprezentantului si cifra sa de afaceri cu privire la bunurile asociate prin contract, pe ultimii 3 ani financiari;
    - declaratii adecvate de la bancheri.
    3. Capacitatea tehnica: Dovada capacitatii tehnice a reprezentantului trebuie furnizata prin unul sau mai multe dintre urmatoarele mijloace:
    - scurta descriere a proiectului care conduce la generarea cererilor de credite asupra URE;
    - o lista a principalelor livrari indeplinite sau proiecte realizate in ultimii 3 ani, cu datele, cantitatile si destinatarii implicati, publici sau particulari;
    - o descriere a posibilitatilor tehnice ale reprezentantului, masurile de asigurare a calitatii si posibilitatile de studiu si de cercetare;
    - indicatii ale tehnicienilor sau ale organelor tehnice implicate, indiferent daca apartin sau nu apartin in mod direct de reprezentant, in special ale celor responsabili pentru controlul calitatii;
    - o verificare realizata de expeditor sau in numele lui, de un organ oficial competent al tarii in care furnizorul este stabilit, cu privire la acordul organului asupra capacitatilor de productie ale reprezentantului si, daca este necesar, si asupra posibilitatilor de studiu si cercetare, precum si asupra masurilor de control al calitatii.
    Urmatoarea metodologie va fi folosita pentru a evalua criteriile de selectie:
    1. Evaluarea criteriului 1 (criteriul de excludere). Partea este exclusa daca nu indeplineste unul dintre criterii.
    2. Evaluarea criteriului 2 (situatia financiara si economica), exprimata sub forma unei note numerice de la 0 - 20.
    3. Evaluarea criteriului 3 (capacitatea tehnica), exprimata sub forma unei note numerice de la 0 la 80:
    a) descrierea proiectului: 0 - 50 puncte;
    b) referinte: 0 - 20 puncte, maximum 2 puncte per proiect, total 10 proiecte;
    c) facilitati, controlul calitatii, capacitati de productie: 0 - 10 puncte.
    4. Partea va fi descalificata daca nota finala este mai mica de 65 si/sau nota 2 este mai mica de 12 si/sau nota 3a) este mai mica de 50 si/sau nota 3b) este mai mica de 12.
    5. Partea care obtine nota cea mai mare va fi invitata sa prezinte o propunere.
    2.6. Criteriile de acordare a contractului
    Contractele vor fi acordate pe baza atractivitatii economice.
    Urmatoarele elemente vor fi luate in considerare:
    1. pretul;
    2. proiectul propus si tehnologia trebuie sa fie considerate fezabile si capabile sa realizeze standardul URE (validare tehnica);
    3. proiectul trebuie sa aiba o baza financiara sanatoasa (validare economica);
    4. proiectul trebuie sa fie organizat intr-o asemenea maniera incat URE sa poata fi livrata in perioada de angajament 2008 - 2012;
    5. proiectul nu trebuie sa cauzeze nici un efect negativ semnificativ asupra mediului sau social;
    6. stabilitatea economica a tarii de destinatie nu poate forma o amenintare asupra continuitatii proiectului (evaluare folosind ratingul NCM).
    Urmatoarea metodologie va fi folosita pentru a evalua criteriile de acordare a contractului:
    1. Evaluarea criteriului 2, exprimata sub forma unei note numerice de la 0 la 100.
    2. Evaluarea criteriului 3, exprimata sub forma unei note numerice de la 0 la 100.
    3. Evaluarea criteriului 4, exprimata sub forma unei note numerice de la 0 la 100.
    4. Proiectul nu va fi acordat drept contract daca nota este mai mica de 65 la oricare dintre criterii.
    5. Calculand media notelor, ponderea mare o au criteriile 5 si 6.
    Exemple:
    - nota x 1 pentru un rating NCM de 1 sau 2;
    - nota x 0,85 pentru un rating NCM de 3 sau 4;
    - nota x 0,7 pentru un rating NCM de 5.
    Proiectul va fi respins daca nota finala va fi mai mica de 65. Un factor de corectie similar va fi folosit in cantarirea efectelor de impact asupra mediului si social.
    6. Toate proiectele cu note mai mari de 65 vor fi clasificate pe baza pretului in comparatie cu nota. Contractele vor fi acordate proiectelor cu cel mai mare grad de apreciere [valoarea cea mai mare din punct de vedere material (bani), cel mai scazut raport pret/nota].
    Bugetul este disponibil pentru oferta pana la concurenta sumei de ......... guldeni olandezi.
    O vizita la santier va face parte integranta din procedura de acordare a contractului.
    2.7. Adrese utile:
    - numele si adresa Ministerului Afacerilor Economice;
    - numele si adresa organizatiei care face oferta;
    - numele si adresa autoritatilor din tara gazda.

    3. Procedura de aplicare
    3.1. Generalitati
    ERUPT este organizata conform normelor restrictionate ale Uniunii Europene.
    ERUPT consta in doua faze: o faza de selectie si o faza de acordare a unui contract. In faza de selectie cei care prezinta oferte pot prezenta autoritatii ofertante un formular de exprimare a interesului. Firmele care si-au exprimat interesul sunt protejate, evaluate prin intermediul criteriilor de selectare prevazute in sectiunea 2.5 si in final clasificate. Olanda va informa autoritatile cuvenite din tarile gazda. Dupa impunerea criteriilor de excludere si selectare, acele firme considerate a avea cele mai bune perspective vor fi selectate.
    Urmatoarea faza este cea a acordarii contractului. Autoritatea ofertanta va intentiona sa invite cel putin 5 firme pentru a prezenta o propunere. Propunerile vor fi evaluate in conformitate cu criteriile de acordare a contractului prevazute in sectiunea 2.6. Daca propunerea dumneavoastra nu este acceptata, autoritatea ofertanta va rambursa o suma de @@ guldeni olandezi (T.V.A. inclusa) pentru lansarea pe piata a propunerii.
    O noua convocare pentru oferte va fi prezentata daca mai putin de 3 firme trec de faza de selectie. Daca dupa aceasta a doua convocare pentru oferte tot mai putin de 3 firme trec de faza de selectie, autoritatea ofertanta va incepe procedura de negociere.
    Procedura este prezentata schematic in anexa nr. 6.
    3.2. Faza de selectie
    Exprimarea interesului trebuie sa contina urmatoarele informatii:
    - formular de cerere completat;
    - documentele mentionate la sectiunea 2.5 pct. 1 "Criterii de excludere";
    - extras din registrul comertului;
    - bilantul contabil pe anul 1998;
    - referinte cu privire la initierea unor proiecte similare (maximum 5);
    - referinte cu privire la functionarea unor proiecte similare (maximum 5);
    - referinte cu privire la tehnologia care va fi folosita in proiect.
    Formularul de cerere trebuie sa fie un document concis care sa contina cele mai relevante informatii despre proiectul si despre firma dumneavoastra, despre destinatar si despre ceilalti parteneri de proiect ai dumneavoastra. Formularul de cerere este atasat ca anexa nr. 1.
    Sunteti instiintat ca acest formular este obligatoriu, iar cererea dumneavoastra trebuie sa contina toate elementele mentionate in acest formular. Cererile care nu au formularul obligatoriu nu vor fi luate in considerare.
    Trebuie sa trimiteti cererea dumneavoastra catre autoritatea ofertanta prin posta sau personal inainte de termenul limita mentionat in programul orar (sectiunea 3.5).
    Propunerile care sosesc dupa termenul limita sau propunerile trimise sub alte forme, cum ar fi prin fax sau e-mail, nu vor fi luate in considerare.
    3.3. Faza de acordare a contractului
    Firmele selectate in faza anterioara vor fi imputernicite de autoritatea ofertanta sa prezinte o propunere. Propunerea trebuie sa contina urmatoarele documente:
    1. oferta de cereri de credite pentru URE, numar de pozitie, pret, durata de livrare;
    2. scrisoare de aprobare din partea tarii gazda;
    3. descrierea tehnica detaliata a proiectului;
    4. informatii financiare detaliate ale proiectului;
    5. studiul liniei de baza a implementarii comune.
    Formularele privind aceste documente sunt prevazute in anexele la aceasta procedura de licitatie.
    Propunerile carora le lipseste oricare dintre aceste documente nu vor fi luate in considerare.
     _________________________________________________________
    |      P.M. Instructiunile detaliate de participare       |
    | la licitatie vor fi elaborate de organizatia ofertanta. |
    |_________________________________________________________|

    3.4. Publicarea rezultatelor ofertei
    Firmele care au trimis o oferta vor fi informate in scris despre rezultatele acesteia. Rezultatele ofertei vor fi publicate in @@@@@. Daca este nevoie, autoritatii ofertante i se poate solicita sa furnizeze clarificari verbale.
    3.5. Termene de desfasurare
                Actiunea                                     Data
    Publicarea ofertei                                        x
    Incheierea ofertei
    Selectarea furnizorilor, invitatie pentru propuneri
    Incheierea primirii propunerilor
    Acordarea contractului
    Publicarea rezultatelor ofertei

    ANEXA 1

                    Formularul de cerere pentru selectie

    Formularul de cerere pentru exprimarea interesului consta in 3 parti. Va rugam sa incepeti fiecare parte pe o pagina noua.

    1. INFORMATII GENERALE
    1.1. Numele si adresa solicitantului
         Numele firmei
         Adresa
         Codul strazii si adresa
         Adresa postala
         Codul strazii si adresa postala din oras
         Tara
         Persoana de contact
         Denumirea functiei
         Numarul de telefon
         Numarul de fax
         Numarul bancar
         Banca
         Numarul de angajati
         Domeniul principal de activitate al firmei
         Numarul CPA
         Numarul de inregistrare la camera de comert
         Data inregistrarii
    1.2. Partenerii de proiect
         Numele firmei
         Adresa
         Codul strazii + oras + adresa din tara
         Tara
         Persoana de contact
         Denumirea functiei
         Numarul de telefon
         Numarul de fax
         Numarul de angajati
         Domeniul principal de activitate al firmei
         Numarul CPA
         Numarul de inregistrare la camera de comert + oras
         Data inregistrarii

    2. INFORMATII DESPRE PROIECT
    2.1. Rezumatul proiectului
         Genericul proiectului (maximum 40 de pozitii)
         Rezumat (maximum 100 de cuvinte despre cele mai importante
         caracteristici ale proiectului)
         Data de incepere a proiectului
         Data de incetare a proiectului
         Totalul estimat de cereri de URE pentru a fi livrate
         Pretul oferit per URE
         Costurile totale estimate ale proiectului
    2.2. Definirea proiectului (maximum 750 de cuvinte)
         Obiectiv, rezultate asteptate
         Fond, istoric, locatie, relatii cu alte proiecte, obiective pe termen
         lung si scurt, structura finantarii, calculul producerii de URE
    2.3. Plan operational (maximum 500 de cuvinte)
         Fazele proiectului, activitatile care trebuie realizate, materiale
         necesare si de calcul, planificarea proiectului, intinderea in timp,
         bugetul estimat per faza de proiect
    2.4. Colectivul de proiect (maximum 250 de cuvinte)
         Descrierea solicitantului, descrierea relatiei dintre partenerii de
         proiect

    3. SEMNATURI
    Partile subsemnatare sunt de acord sa realizeze proiectul cum a fost descris in aceasta propunere de selectie si sa fie angajat sa execute sarcinile mentionate.
    Solicitant
    Numele si prenumele
    Denumirea functiei
    Localitatea
    Data
    Semnatura
    Partener/Parteneri
    Numele si prenumele
    Denumirea functiei
    Localitatea
    Data
    Semnatura

    Anexe:
    - extras de la registrul comertului;
    - bilantul contabil anual;
    - referinte cu privire la initierea unor proiecte similare;
    - referinte cu privire la functionarea unor proiecte similare;
    - referinte cu privire la tehnologia care va fi folosita in proiect.

    ANEXA 2

                   Conceperea Scrisorii de aprobare

    Scrisoare de aprobare
    Subsemnatul, reprezentant legal al <numele tarii/regiunii>, parte a Protocolului de la Kyoto,
    Preambul, referinte, declaratii politice
    referitor la:
    numarul de propuneri <numarul propunerii indicat de firma>, numita <numele propunerii>, mentionata de acum incolo proiectul,
    de catre <numele autorului propunerii>, mentionat de acum incolo contractant,
    datare <data propunerii>,
    pe baza conditiei prin care proiectul este acceptat de Guvernul Olandei si a contractului privind livrarea de URE care este semnat intre Guvernul Olandei si contractant,
    declar ca:
    <tara gazda> recunoaste proiectul ca fiind un proiect de implementare comuna in conformitate cu art. 6 din Protocolul de la Kyoto;
    proiectul se supune cerintelor unui proiect de implementare comuna stabilit de guvernul <tarii gazda>, astfel cum a fost prezentat in Termenii de referinta ai ofertei OCURE din <data, referinta>;
    <tara gazda> autorizeaza contractantul sa sprijine producerea de URE prin realizarea proiectului in conformitate cu art. 6 din Protocolul de la Kyoto;
    <tara gazda> va transfera <procentaj> din garantarea URE produsa prin proiect Guvernului Olandei pe perioada 2008 - 2012;
    <tara gazda> si Olanda vor raporta in comun transferul Secretariatului CCNUSC (Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimburilor climatice).
    Conceput <data>,
    <orasul, tara>

    Semnat
    Din partea tarii gazda    Din partea contractantului
    Numele complet al tarii   Numele complet al firmei
    Numele:                   Numele:
    Pozitia:                  Pozitia:
    Data:                     Data:
    Semnatura:                Semnatura:

    ANEXA 3

                    Formularul descrierii tehnice a proiectului

     _____________________________________________________________
    | P.M. Formular care va fi elaborat de autoritatea ofertanta. |
    |_____________________________________________________________|

    Rezumatul proiectului
    Genericul proiectului (maximum 40 de pozitii)
    Rezumat (maximum 100 de cuvinte despre cele mai importante caracteristici ale proiectului)
    Data de incepere a proiectului
    Data de incetare a proiectului
    Totalul estimat de cereri de URE pentru a fi livrate
    Pretul oferit per URE
    Costurile totale estimate ale proiectului

    Definirea proiectului
    Fond, istoric, locatie
    Obiective pe termen lung si scurt
    Rezultate
    Calculul producerii de URE
    Analiza fezabilitatii

    Plan operational
    Fazele proiectului
    Activitatile care trebuie realizate, jaloane si puncte de decizie
    Materiale necesare si de calcul
    Planificarea proiectului
    Durata

    Organizarea proiectului
    Indicati cum este organizat proiectul, ce persoane si organe sunt implicate, cum sunt indeplinite sarcinile

    Evaluarea riscului
    Riscuri tehnice
    Riscuri economice
    Riscuri organizatorice
    Riscuri manageriale

    Activitati de monitorizare
    Descrierea activitatilor de monitorizare
    Planificarea activitatilor de monitorizare

    Reducerea exceselor
    Aprecierea alternativelor
    Motivatia tehnologiei alese

    Alte efecte
    Efecte asupra mediului
    Efecte social-culturale
    Efecte economice.

    ANEXA 4

                Formularul descrierii proiectului financiar

     _____________________________________________________________
    | P.M. Formular care va fi elaborat de autoritatea ofertanta. |
    |_____________________________________________________________|

    ANEXA 5

           Formularul studiului liniei de baza a implementarii comune

     _____________________________________________________________
    | P.M. Formular care va fi elaborat de autoritatea ofertanta. |
    |_____________________________________________________________|

    ANEXA 6*)

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                              Procedura ERUPT

                         ________________________________
                        |  1. Reglementari si proceduri  |
                        |________________________________|
                    ________________          ________________
                   |                |        |                |
                   | MoU per parte  |        |      ToR       |
                   | si anexa la el |        |                |
                   |________________|        |________________|

                         ________________________________
                        |        2. Informatii           |
                        |________________________________|
                    ________________          ________________
                   |                |        |     Anuntul    |
                   |   Publicarea   |        |  indicativ in  |
                   |     in BB      |        |   M.O. al CEE  |
                   |________________|        |________________|

                         ________________________________
                        | 3. Procurare - Faza de selectie|
                        |________________________________|
   ____________   ___________   ______________________   __________   ________
  |   Anuntul  | |  Expresii | |Aprecierea criteriilor| |Contractul| |Selectia|
  |contractului| |    ale    | |    de excludere si   | |   tarii  | |firmelor|
  |M.O. al CEE | |Interesului| |        selectie      | |   gazda  | |        |
  |____________| |___________| |______________________| |__________| |________|

                         ________________________________
                        |    4. Procurare - Faza de      |
                        |    acordare a contractului     |
                        |________________________________|
                         ________________________________
                        |  4a. Cereri pentru propuneri   |
                        |________________________________|
        _____________________   _____________   ________________________
       |   Invitatii pentru  | |  Aprobarea  | |    Oferta inclusiv     |
       | propuneri detaliate | | tarii gazda | | Scrisoarea de Aprobare |
       |_____________________| |_____________| |________________________|
                         ________________________________
                        |  4b. Aprecierea propunerilor   |
                        |________________________________|
 ___________   _____________   _____________   ______________   _______________
| Validarea | | Aprecierea  | |             | |              | |               |
|  sub PK a | | criteriilor | |             | |  Anunturi de | |    Anunturi   |
|criteriilor| |de acordare a| | Clasificare | |acordare catre| | de respingere |
|   de IC   | | contractului| |             | |reprezentanti | |               |
|___________| |_____________| |_____________| |______________| |_______________|

                         ________________________________
                        |    5. Aprobare/Contractare     |
                        |________________________________|
    ___________   ___________________________   _____________________________
   |Contractare| |    Anuntul acordarii      | |   Informarea tarilor gazda  |
   |           | |contractului in M.O. al CEE| |asupra acordarii contractului|
   |___________| |___________________________| |_____________________________|

                         ________________________________
                        |        6. Implementare         |
                        |________________________________|
                   __________________          ________________
                  |  Plati in avans  |        |  Monitorizare  |
                  |__________________|        |________________|

                         ________________________________
                        |        7. Etapa finala         |
                        |________________________________|
   _________________________   ____________   ______________   ______________
  |Producerea, certificarea | | Verificari | | Reglementare | | Raportare la |
  |    si livrarea URE      | |            | |     finala   | |   CCUNSC     |
  |_________________________| |____________| |______________| |______________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 41/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 41 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu