E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 81 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 82 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 85 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 86 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 87 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 78 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 11 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 48 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 65 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 72 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 76 din actul Legea 70 1991
Articolul 1 din actul OUG 28 2000 modifica articolul 77 din actul Legea 70 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 28 din 12 aprilie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 153 din 13 aprilie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza astfel:
    1. La articolul 11, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Se pot organiza sectii de votare si in satele sau in grupurile de sate cu populatie de pana la 500 de locuitori, situate la o distanta mai mare de 3 km fata de satul resedinta a comunei.
    (3) Militarii in termen pot vota in localitatea de domiciliu, in limitele regulamentelor militare. Pentru militarii in termen se vor organiza si sectii de votare pe langa unitatile militare, daca au cel putin 50 de alegatori. Militarii in termen pot vota in unitatile militare indiferent de momentul incorporarii."
    2. La articolul 14, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Militarii in termen cu drept de vot vor fi inscrisi in listele speciale intocmite de biroul electoral al sectiei de votare din localitatea de domiciliu sau in listele speciale intocmite pe unitati militare si semnate de comandantii acestora, in cazul celor care voteaza in sectii de votare organizate pe langa unitati militare. Militarii in termen nu vot fi trecuti in copiile de pe listele electorale permanente ale localitatilor in care isi au domiciliul, intocmite de primari."
    3. La articolul 48, dupa alineatul (8) se introduc alineatele (9), (10) si (11) cu urmatorul cuprins:
    "(9) Prin lista completa de candidati se intelege lista care cuprinde un numar de candidati cel putin egal cu numarul de mandate stabilite potrivit legii in circumscriptia electorala respectiva.
    (10) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati si/sau candidati independenti pentru consilieri judeteni, presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana procedeaza astfel:
    a) in prima etapa efectueaza tragerea la sorti intre toate partidele, formatiunile politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus liste complete cu candidati pentru consilieri judeteni;
    b) in etapa a doua efectueaza tragerea la sorti intre toate celelalte formatiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care au depus liste cu candidati pentru consilieri judeteni.
    (11) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind candidati pentru primar, precum si de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati si/sau candidati independenti pentru consilieri locali, presedintele biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca sau municipala procedeaza astfel:
    a) in prima etapa efectueaza tragerea la sorti numai intre acele partide, formatiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care au depus candidatura pentru primar si liste complete cu candidati pentru consilieri locali;
    b) numerele de ordine desemnate potrivit prevederilor lit. a) sunt aceleasi pentru fiecare dintre cele doua categorii de buletine de vot;
    c) in etapa a doua, in completarea numerelor de ordine de pe buletinul de vot care cuprinde candidati pentru primar se efectueaza tragerea la sorti intre celelalte partide, formatiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care au depus candidatura pentru primar;
    d) in etapa a doua, in completarea numerelor de ordine de pe buletinul de vot care cuprinde lista de candidati si/sau candidati independenti pentru consilieri locali se efectueaza tragerea la sorti intre celelalte partide, formatiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care au depus liste de candidati pentru consiliul local respectiv."
    4. La articolul 65, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Militarii in termen vor vota pentru consiliul local si pentru primarul localitatii in care se afla unitatea militara sau, dupa caz, pentru consiliul local, consiliul judetean si primarul din localitatea de domiciliu, in functie de locul unde voteaza."
    5. La articolul 72 alineatul (2), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale din circumscriptia electorala, din care:
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale permanente de alegatori;
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale suplimentare de alegatori;
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale speciale de alegatori;
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale separate de alegatori;
    b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale din circumscriptia electorala, care s-au prezentat la urne, din care:
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala permanenta de alegatori, care s-au prezentat la urne;
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala suplimentara de alegatori, care s-au prezentat la urne;
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala speciala de alegatori, care s-au prezentat la urne;
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala separata de alegatori, care s-au prezentat la urne."
    6. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    Alegerile pentru consilieri sunt valabile indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot."
    7. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 77
    (1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier biroul electoral de circumscriptie va stabili:
    a) un coeficient electoral, determinat prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele si candidatii independenti la numarul total al consilierilor din circumscriptia electorala respectiva, stabilit potrivit legii;
    b) o limita de 5% din numarul total al voturilor valabil exprimate in circumscriptia electorala respectiva.
    (2) Se considera voturi neutilizate diferenta dintre numarul de voturi valabil exprimate in favoarea fiecarei liste de candidati a partidelor, formatiunilor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale ori pentru fiecare candidat independent si produsul dintre coeficientul electoral si numarul de mandate alocate potrivit alin. (4).
    (3) Pragul electoral este egal:
    a) cu limita de 5%, in cazul in care coeficientul electoral este superior limitei de 5%, prevazuta la alin. (1) lit. b); sau
    b) cu coeficientul electoral, daca acesta este inferior limitei de 5% .
    (4) Biroul electoral de circumscriptie va repartiza fiecarui partid, fiecarei formatiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care a realizat pragul electoral, in limita numarului de candidati de pe lista, un numar de mandate egal cu partea intreaga a rezultatului impartirii dintre numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare partid, formatiune politica, alianta politica sau alianta electorala si coeficientul electoral; fiecarui candidat independent i se atribuie cate un mandat daca numarul de voturi valabil exprimate in favoarea sa este cel putin egal cu coeficientul electoral.
    (5) Biroul electoral de circumscriptie va repartiza fiecarui partid, fiecarei formatiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care a realizat pragul electoral mandatele ramase dupa atribuirea prevazuta la alin. (4), potrivit listei care cuprinde ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate prevazute la alin. (2), acordand acestora cate un mandat; operatiunea se repeta, in ordinea listei, pana la epuizarea mandatelor ramase nerepartizate.
    (6) In situatia in care nici un partid, formatiune politica, alianta politica sau alianta electorala ori candidat independent nu realizeaza pragul electoral se repartizeaza fiecaruia cate un mandat, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate in favoarea fiecaruia, pana la epuizarea mandatelor stabilite potrivit legii.
    (7) Pentru situatiile prevazute la alin. (4) si (5), in cazul in care doua sau mai multe partide, formatiuni politice, aliante politice sau aliante electorale au acelasi numar de voturi ramase neutilizate inainte de atribuirea ultimului mandat ramas de repartizat, acesta va fi atribuit partidului, formatiunii politice, aliantei politice sau aliantei electorale care a obtinut inainte de redistribuirea voturilor numarul cel mai mare de voturi valabil exprimate; daca acestea au acelasi numar de voturi valabil exprimate, atribuirea mandatului se va face prin tragere la sorti.
    (8) Repartizarea mandatelor atribuite pentru fiecare lista de candidati depusa de partide, formatiuni politice, aliante politice sau aliante electorale se face in ordinea inscrierii candidatilor pe lista.
    (9) Candidatii inscrisi in liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti in listele respective. In caz de vacanta a mandatelor de consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante in ordinea in care sunt inscrisi in liste, daca pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant partidele, formatiunile politice, aliantele politice sau aliantele electorale pe listele carora au candidat supleantii confirma in scris ca acestia fac parte din partidul politic, formatiunea politica, alianta politica sau alianta electorala respectiva. In caz de vacanta a mandatului unui consilier independent, locul devenit vacant va fi ocupat de supleantul de pe lista partidului, formatiunii politice, aliantei politice sau aliantei electorale care a obtinut numarul cel mai mare de voturi valabil exprimate."
    8. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    (1) Pentru functia de primar centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscriptie.
    (2) In cazul in care s-au prezentat la vot cel putin jumatate plus unul din numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale dintr-o circumscriptie electorala si unul dintre candidati a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, acesta este declarat primar.
    (3) Daca din totalul alegatorilor inscrisi in listele electorale dintr-o circumscriptie electorala s-au prezentat la vot mai putin de jumatate plus unul sau daca s-au prezentat la vot mai mult de jumatate plus unul si nici un candidat nu a obtinut jumatate plus unul din numarul voturilor valabil exprimate, ceea ce se va consemna in procesul-verbal incheiat de biroul electoral de circumscriptie, se va organiza turul al doilea de scrutin.
    (4) Alegerile in turul al doilea de scrutin au loc la doua saptamani de la data alegerilor precedente, la alegeri participand numai primii 2 candidati in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate in favoarea fiecaruia. In situatia in care pe locul doi se situeaza candidati care au obtinut un numar egal de voturi valabil exprimate in favoarea fiecaruia, acestia vor participa in turul al doilea de scrutin alaturi de candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate in favoarea sa.
    (5) Alegerile in turul al doilea de scrutin se considera valabile indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot.
    (6) In turul al doilea de scrutin este declarat primar candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate."
    9. La articolul 81 alineatul (2), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale din circumscriptia electorala, din care:
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale permanente de alegatori;
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale suplimentare de alegatori;
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale speciale de alegatori;
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale separate de alegatori;
    b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale din circumscriptia electorala, care s-au prezentat la urne, din care:
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala permanenta de alegatori, care s-au prezentat la urne;
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala suplimentara de alegatori, care s-au prezentat la urne;
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala speciala de alegatori, care s-au prezentat la urne;
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala separata de alegatori, care s-au prezentat la urne."
    10. La articolul 81, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) La cererea membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare care au semnat procesul-verbal ori a reprezentantilor partidelor, formatiunilor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus listele de candidati, precum si a candidatilor independenti li se elibereaza, in mod obligatoriu, de catre presedintele sau vicepresedintele biroului electoral o copie certificata de pe procesul-verbal respectiv. Cererea trebuie formulata inainte de intocmirea procesului-verbal."
    11. La articolul 82 alineatul (2), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale din circumscriptia electorala, din care:
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale permanente de alegatori;
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale suplimentare de alegatori;
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale speciale de alegatori;
    - numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale separate de alegatori;
    b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale din circumscriptia electorala, care s-au prezentat la urne, din care:
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala permanenta de alegatori, care s-au prezentat la urne;
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala suplimentara de alegatori, care s-au prezentat la urne;
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala speciala de alegatori, care s-au prezentat la urne;
    - numarul total al alegatorilor inscrisi in lista electorala separata de alegatori, care s-au prezentat la urne."
    12. La articolul 85, dupa litera o) se introduce litera p) cu urmatorul cuprins:
    "p) refuzul presedintelui sau al vicepresedintelui biroului electoral de circumscriptie de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal prevazut la art. 81 alin. (6)."
    13. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 86
    Contraventiile prevazute la art. 85 lit. c), d) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 lei la 700.000 lei, cele prevazute la lit. e), f), j), k), l), m), n), o) si p), cu amenda de la 700.000 lei la 2.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. a), b), h) si i), cu inchisoare contraventionala de la o luna la 16 luni sau cu amenda de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei."
    14. La articolul 87 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) presedintele biroului electoral, in cazul membrilor acestuia, precum si presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul presedintilor birourilor electorale ierarhic inferioare si pentru loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la lit. o) si p)."
    15. La articolul 87, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 85 lit. c), d), e), f), g), j), k), l), m), n), o) si p), o data cu incheierea procesului-verbal agentul constatator va aplica si amenda."
    Art. 2
    In aplicarea prezentei ordonante de urgenta se vor elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 3
    Legea nr. 70/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul apararii nationale,
                       Sorin FrunzaverdeSmartCity5

COMENTARII la OUG 28/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 28 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu