E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 26 2004 admite exceptie Decizia 884 2008
OUG 26 2004 admite exceptie Decizia 823 2008
Articolul 50 din actul OUG 26 2004 in legatura cu Hotărârea 2377 2004
Articolul 38 din actul OUG 26 2004 modificat de Legea 442 2004
OUG 26 2004 aprobat de Legea 442 2004
Articolul 7 din actul OUG 26 2004 modificat de Legea 442 2004
Articolul 9 din actul OUG 26 2004 modificat de Legea 442 2004
Articolul 26 din actul OUG 26 2004 modificat de Legea 442 2004
Articolul 27 din actul OUG 26 2004 modificat de Legea 442 2004
Articolul 31 din actul OUG 26 2004 articole noi... Legea 442 2004
Articolul 32 din actul OUG 26 2004 modificat de Legea 442 2004
Articolul 33 din actul OUG 26 2004 articole noi... Legea 442 2004
Articolul 34 din actul OUG 26 2004 abrogat de Legea 442 2004
Articolul 40 din actul OUG 26 2004 modificat de Legea 442 2004
Articolul 42 din actul OUG 26 2004 articole noi... Legea 442 2004
Articolul 43 din actul OUG 26 2004 modificat de Legea 442 2004
Articolul 43 din actul OUG 26 2004 articole noi... Legea 442 2004
Articolul 48 din actul OUG 26 2004 modificat de Legea 442 2004
Articolul 49 din actul OUG 26 2004 modificat de Legea 442 2004
Articolul 50 din actul OUG 26 2004 articole noi... Legea 442 2004
Articolul 52 din actul OUG 26 2004 articole noi... Legea 442 2004
Articolul 34 din actul OUG 26 2004 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 50 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 26 din 29 aprilie 2004

privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 385 din 30 aprilie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere faptul ca finalizarea privatizarii in mod accelerat a societatilor comerciale care se mai afla in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, mai ales a celor cu impact semnificativ in plan economic si social, precum si consolidarea unor privatizari, in scopul mentinerii acestor societati comerciale in activitate si fara perturbari sociale majore, servesc interesului public general si imediat,
    avand in vedere importanta urgentarii punerii in aplicare a noilor prevederi speciale, ceea ce justifica caracterul de urgenta,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica societatilor comerciale la care statul este actionar si aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului sau societatilor comerciale privatizate de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care se aproba consolidarea conform prevederilor cap. V.
    Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) APAPS - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;
    b) certificat de obligatii bugetare - certificatul emis de institutia bugetara, la solicitarea APAPS, privind datoriile restante ale societatii comerciale, inclusiv dobanzi si penalitati de orice fel aferente acestora. Pentru creantele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare in vederea incasarii si virarii lor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 577/2003, certificatul de obligatii bugetare va fi emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
    c) creante proprii si credite bugetare gestionate de catre APAPS - dividende, fonduri de restructurare si redresare, credite garantate de catre APAPS, imprumuturi pentru plata furnizorilor de utilitati, precum si sumele lasate la privatizare cu titlu gratuit la dispozitia societatii comerciale, in situatia desfiintarii contractelor de privatizare;
    d) notificarea APAPS - notificarea transmisa societatii comerciale de catre APAPS cu privire la datoriile reprezentand creantele proprii si/sau credite bugetare gestionate de catre APAPS;
    e) ordin comun - actul administrativ prin care se acorda inlesnirile la plata obligatiilor bugetare restante ale societatii comerciale, emis de catre APAPS impreuna cu fiecare creditor bugetar;
    f) act aditional la ordinul comun - actul administrativ prin care se acorda inlesnirile la plata obligatiilor bugetare datorate si neachitate pana la data emiterii ordinului comun, altele decat cele care au facut obiectul ordinului comun, sau/si prin care se acorda inlesnirile prevazute in cap. V si VI;
    g) program de conformare - plan de masuri cuprinzand etape care trebuie parcurse in intervale precizate prin prevederile autorizatiei de mediu de catre titularul activitatii, sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului, in scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului.

    CAP. 2
    Metode speciale de privatizare

    SECTIUNEA 1
    Privatizarea accelerata

    Art. 3
    Privatizarea accelerata este metoda de diminuare a participatiei statului prin vanzarea actiunilor societatii comerciale, prin licitatie cu strigare, in termen de 10 zile de la publicarea ofertei de vanzare.
    Art. 4
    (1) Oferta de vanzare va fi precedata de publicarea unui anunt de vanzare cu cel putin 10 zile inainte.
    (2) Anuntul de vanzare va cuprinde societatile comerciale care vor fi privatizate in conditiile prezentei sectiuni, datele de identificare ale acestora, obiectul de activitate, numarul de actiuni si cota din capitalul social detinut de stat care se vinde.
    Art. 5
    Oferta de vanzare va cuprinde:
    - pretul de incepere a licitatiei;
    - documentele de participare ale ofertantilor;
    - taxa de participare;
    - garantia de participare;
    - locul, data si ora la care se tine licitatia.
    Art. 6
    Anuntul si oferta de vanzare se afiseaza la sediul APAPS si se publica in unul sau mai multe cotidiene locale si nationale, precum si in alte mijloace de informare in masa, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Pentru participarea la licitatie potentialii cumparatori depun la sediul APAPS urmatoarele documente:
    a) dovada privind depunerea taxei de participare si a garantiei de participare;
    b) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la licitatie, daca este cazul;
    c) documentele care certifica identitatea si calitatea investitorului:
    - pentru persoanele juridice romane:
    (i) copii de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca romana;
    (iii) declaratie pe propria raspundere, autentificata la un notar public, privind:
        - achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari;
        - faptul ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
        - faptul ca nu se afla in nici una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii;
    - pentru persoanele juridice straine:
    (i) actul de inmatriculare a societatii comerciale straine;
    (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca straina;
    (iii) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment si in nici una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002;
    - pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si declaratie pe propria raspundere privind achitarea obligatiilor fiscale;
    - pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate, precum si declaratie pe propria raspundere privind achitarea obligatiilor fiscale;
    - pentru persoanele fizice straine: copie de pe pasaport si dovada ca nu au obligatii bugetare restante.
    (2) Neprezentarea de catre potentialii cumparatori a oricaruia dintre documentele prevazute la alin. (1) conduce la eliminarea acestora din licitatie.
    (3) In cazul in care din continutul documentelor prevazute la alin. (1) nu rezulta indeplinirea cerintelor APAPS prevazute in anuntul de vanzare, comisia de licitatie poate solicita si accepta informatii suplimentare date pe propria raspundere a potentialilor cumparatori. In cazul in care licitatia se adjudeca de catre un ofertant aflat in aceasta situatie, incheierea contractului va fi conditionata de completarea informatiilor solicitate.
    Art. 8
    Vanzarea se face prin licitatie deschisa cu strigare, in cursul sedintei de licitatie ofertantii avand dreptul sa anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare ori mai mic decat pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie, in functie de raportul dintre cerere si oferta.
    Art. 9
    (1) Licitatia se desfasoara in prezenta a cel putin 2 ofertanti acceptati.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in situatia in care la licitatie se prezinta un singur ofertant, procedura de vanzare a actiunilor se transforma in negociere, numai daca acesta ofera pretul de pornire publicat in oferta de vanzare.
    (3) Licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
    a) daca se ofera pretul de pornire a licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitare pana cand unul dintre ofertanti accepta pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare;
    b) daca nici unul dintre ofertanti nu ofera pretul de pornire a licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va scadea pretul cu cate un pas de licitare pana cand se inregistreaza prima oferta de cumparare de cel putin 20% din pretul de pornire. In cazul in care mai multi ofertanti ofera 20% din pretul de pornire, licitatia va continua dupa regula licitatiei competitive prevazute la lit. a) pana la adjudecarea actiunilor;
    c) daca nu se formuleaza oferte de cumparare cu plata integrala a pretului, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate;
    d) in situatia in care nici unul dintre ofertanti nu ofera cel putin 20% din pretul de pornire, licitatia se declara inchisa.
    Art. 10
    Daca la sedintele de licitatie prevazute la art. 9 nu se prezinta nici un ofertant, APAPS poate decide organizarea unei noi licitatii cu strigare sau schimbarea metodei de privatizare.
    Art. 11
    La inchiderea licitatiei/negocierii, presedintele comisiei de licitatie anunta castigatorul si se intocmeste procesul-verbal de licitatie/negociere.
    Art. 12
    Pretul de oferta este calculat de APAPS pe baza raportului de evaluare simplificat. In situatia in care pretul rezultat din raportul de evaluare simplificat are valoare negativa, pretul de oferta va fi de 20% din valoarea nominala a unei actiuni.
    Art. 13
    (1) Plata pretului de vanzare se va face in maximum 15 zile de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni.
    (2) In situatia in care cumparatorul nu achita pretul la termenul prevazut la alin. (1) plus 15 zile in care acesta datoreaza penalitati la nivelul celor percepute pentru intarzierea la plata creantelor bugetare, contractul de vanzare-cumparare se desfiinteaza de drept.
    Art. 14
    (1) In situatia desfiintarii contractelor conform art. 13 alin. (2), APAPS poate incheia contractul de vanzare-cumparare de actiuni cu ofertantul clasat pe locul 2.
    (2) In situatia in care 2 sau mai multi ofertanti s-au clasat pe locul 2, APAPS poate incheia contractul cu ofertantul care a avut numarul de participare la licitatie cel mai mic.

    SECTIUNEA a 2-a
    Privatizarea prin transferul drepturilor dobandite de APAPS ca urmare a desfiintarii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni

    Art. 15
    Prevederile prezentei sectiuni se aplica societatilor comerciale la care contractul de vanzare-cumparare de actiuni a fost desfiintat ca urmare a efectelor pactului comisoriu de gradul IV sau prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile si la care APAPS nu s-a reinscris ca actionar.
    Art. 16
    APAPS poate instraina drepturile dobandite in urma desfiintarii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni ale societatilor comerciale, potrivit art. 15, prin incheierea unui contract de instrainare.
    Art. 17
    APAPS poate formula o oferta de instrainare a drepturilor dobandite ca urmare a desfiintarii acestui contract, prin publicarea unui anunt intr-un cotidian de circulatie nationala si in format electronic.
    Art. 18
    Oferta de instrainare va cuprinde pretul pachetului de actiuni vandut, care este egal cu diferenta dintre pretul prevazut initial in contractul de vanzare-cumparare si pretul/restul de pret, dupa caz, achitat de catre cumparator in contul acestuia pana la desfiintarea contractului, la care se adauga dobanda aferenta in situatia in care pretul se plateste in rate.
    Art. 19
    Anuntul de instrainare va cuprinde:
    a) denumirea societatii comerciale;
    b) date de identificare;
    c) numarul de actiuni care au facut obiectul contractului desfiintat si procentul din capitalul social aferent acestora la momentul instrainarii;
    d) data si ora pana la care se vor putea depune ofertele la sediul APAPS;
    e) alte conditii stabilite de APAPS.
    Art. 20
    Ofertantul care intentioneaza sa dobandeasca drepturile prevazute la art. 16 trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru ofertanti de reglementarile in vigoare referitoare la achizitionarea unui pachet de actiuni detinut de APAPS in societatile comerciale cu capital de stat.
    Art. 21
    Ca urmare a publicarii ofertei APAPS, ofertantul care indeplineste conditiile prevazute la art. 20 poate depune o oferta de cumparare in vederea dobandirii drepturilor mentionate la art. 16.
    Art. 22
    APAPS va putea accepta transferul drepturilor prevazute la art. 16 doar daca prin oferta de cumparare sunt indeplinite conditiile mentionate in anuntul de instrainare.
    Art. 23
    (1) Plata pretului actiunilor dobandite se va efectua integral sau in rate pe o perioada de pana la 3 ani, cu un avans de cel putin 30% din pret.
    (2) In situatia in care plata pretului se face in rate, se va percepe dobanda, iar diferenta de pret va fi garantata prin instituirea unei garantii reale mobiliare asupra intregului pachet de actiuni.
    Art. 24
    In baza contractului de instrainare si a confirmarii de catre APAPS a platii pretului actiunilor sau avansului, dupa caz, dobanditorul se va inscrie ca actionar al societatii comerciale.
    Art. 25
    Procedura prevazuta in prezenta sectiune nu este supusa reglementarilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002.

    CAP. 3
    Restructurarea la privatizare a datoriilor societatii comerciale catre creditorii bugetari si APAPS

    Art. 26
    (1) APAPS si institutiile bugetare creditoare, la solicitarea APAPS, vor acorda societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate in proces de privatizare, urmatoarele inlesniri:
    a) scutirea totala sau partiala de la plata a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si credite si garantii acordate de creditorii bugetari;
    b) scutirea totala sau partiala de la plata a obligatiilor reprezentand creante proprii si credite bugetare gestionate de catre APAPS;
    c) scutirea totala sau partiala de la plata a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2003 catre bugetele locale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si a celor reprezentand creantele proprii si a celor provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administratiei publice locale;
    d) in cazul scutirii partiale, diferenta ramasa de plata in sarcina societatii comerciale va fi achitata esalonat pe o perioada de pana la 5 ani, cu 6 luni perioada de gratie, cuprinsa in perioada de esalonare, conform graficului intocmit de catre creditorul bugetar, autoritatea administratiei publice locale sau APAPS, dupa caz;
    e) scutirea de plata a dobanzilor si a penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2003, cuprinse in certificatele de obligatii bugetare, calculate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor;
    f) scutirea totala de la plata a dobanzilor si a penalitatilor de orice fel aferente creantelor prevazute la lit. b), cuprinse in notificarile emise de APAPS, calculate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.
    (2) Facilitatile prevazute la alin. (1) lit. c) pot fi acordate numai daca autoritatile administratiei publice locale hotarasc in acest sens.
    (3) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac exceptie obligatiile bugetare restante ale societatilor comerciale, reprezentand contributia pentru pensia suplimentara, contributia individuala de asigurari sociale, contributia individuala pentru asigurarile de somaj, TVA suspendata in vama, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursa, pentru care se acorda urmatoarele inlesniri:
    a) esalonarea la plata a obligatiilor bugetare restante pe o perioada de pana la 5 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni, cuprinsa in perioada de esalonare, conform graficului intocmit de creditorul bugetar care administreaza venitul respectiv;
    b) scutirea de plata a dobanzilor si penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare esalonate conform lit. a), calculate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor;
    c) TVA suspendata in vama se va inscrie in primul decont de TVA depus dupa privatizare atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, fara plata efectiva a acesteia. Se scutesc de la plata dobanzile si penalitatile de intarziere aferente TVA suspendate in vama, calculate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni se efectueaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
    (4) De la prevederile alin. (1) fac exceptie obligatiile bugetare restante ale societatilor comerciale, datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, pentru care se acorda, dupa caz, urmatoarele inlesniri:
    a) esalonarea obligatiilor bugetare restante pe o perioada de 5 ani, cu 6 luni perioada de gratie, cuprinsa in perioada de esalonare;
    b) scutirea la plata a dobanzilor si penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare prevazute la lit. a), calculate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.
    (5) Intocmirea graficelor de esalonare la plata si precizarea sumelor care fac obiectul inlesnirilor se fac de creditorul bugetar, autoritatea administratiei publice locale sau APAPS, dupa caz.
    (6) Obligatiile bugetare datorate si neachitate pana la data emiterii ordinului comun, de natura celor prevazute la alin. (1) si/sau (3) si care nu fac obiectul inlesnirilor la plata, se esaloneaza la plata pe o perioada de pana la 5 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni, cuprinsa in perioada de esalonare, prin emiterea unui act aditional la ordinul comun.
    (7) Se scutesc la plata, prin actul aditional la ordinul comun, dobanzile si penalitatile de orice fel aferente obligatiilor ce fac obiectul inlesnirilor la plata prevazute la alin. (6), calculate pana la data emiterii ordinului comun.
    (8) Pentru obligatiile bugetare ce fac obiectul inlesnirilor la plata prevazute la alin. (1), (2) si (3) nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de orice fel intre data transferului dreptului de proprietate si data emiterii ordinului comun.
    (9) Inlesnirile la plata obligatiilor bugetare care fac obiectul ordinului comun isi pierd valabilitatea in situatia in care societatea comerciala nu isi achita obligatiile bugetare curente ale fiecarui an fiscal cu termene scadente incepand cu data emiterii ordinului comun. In cazul in care societatea comerciala nu achita la scadenta obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente. Obligatiile cu termene de plata dupa data de 1 septembrie a fiecarui an fiscal vor fi achitate pana cel tarziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.
    (10) Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au aprobat inlesnirile prin ordinul comun si actul aditional la ordinul comun atrage anularea acestora, inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    (11) Sumele care fac obiectul inlesnirilor la plata sunt cele stabilite in certificatele de obligatii bugetare eliberate la cererea APAPS, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pe baza actelor de control, efectuate de organele teritoriale ale creditorilor bugetari si de autoritatile administratiei publice locale pentru bugetele locale, precum si in notificarile emise de APAPS.
    (12) In termen de 30 de zile lucratoare de la data solicitarii APAPS, ministerele si autoritatile administratiei publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligatii bugetare prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul inlesnirilor la plata.
    (13) La data scutirii la plata a obligatiilor societatii comerciale catre APAPS se anuleaza la plata si obligatia APAPS catre bugetul consolidat al statului privind incasarea creantelor proprii si creditelor bugetare gestionate de catre APAPS.
    (14) Pentru sumele reprezentand obligatii esalonate la plata se datoreaza si se calculeaza dobanzi conform prevederilor legale in vigoare, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva. Pe perioada de gratie acordata la esalonare dobanzile datorate conform legii se achita lunar.
    (15) Inlesnirile la plata prevazute in prezentul articol se acorda prin ordin comun al institutiei publice care administreaza creantele respective si APAPS.
    (16) Criteriile de selectie si de incadrare in grila privind acordarea inlesnirilor sunt cele stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002.
    (17) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, APAPS va face notificarea catre Consiliul Concurentei in numele tuturor furnizorilor de ajutor de stat. Orice forma de ajutor de stat reglementata prin prezenta ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 143/1999 si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
    (18) Prevederile alin. (16) se aplica si societatilor comerciale privatizate in baza Legii nr. 137/2002.
    (19) Suspendarea executarii silite prevazuta la art. 16 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 137/2002 se extinde de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor pana la implinirea ultimului termen de plata prevazut in ordinele comune sau pana la data pierderii valabilitatii inlesnirilor acordate prin ordin comun sau prin act aditional la ordinul comun.
    (20) Inlesnirile la plata pentru obligatiile societatii comerciale, datorate si neachitate catre bugetele locale, se acorda prin hotarare a consiliului local.
    Art. 27
    Pentru societatile comerciale privatizate si pentru care pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu s-au emis ordine comune pentru acordarea inlesnirilor la plata, aceste ordine vor fi emise cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni.

    CAP. 4
    Dispozitii speciale privind finalizarea privatizarii unor societati comerciale

    Art. 28
    (1) Se aproba stingerea prin conversie in actiuni a urmatoarelor creante asupra Societatii Comerciale "Fortus" - S.A. Iasi, creante ce vor fi cuprinse in certificatele de obligatii bugetare:
    a) creantele bugetare reprezentand contributia la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, exigibile la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor;
    b) creantele bugetare retinute si inregistrate de catre societatea comerciala si platibile in numele tertilor, exigibile la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, reprezentand contributia pentru pensia suplimentara, contributia individuala pentru asigurarile sociale, contributia individuala pentru asigurarile de somaj, contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursa, precum si dobanzile, penalitatile si penalitatile de intarziere aferente acestora, datorate si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.
    (2) Actiunile rezultate in urma conversiei vor fi transferate pe baza de protocol la APAPS pentru a fi vandute la acelasi pret pe actiune si in aceleasi conditii cu actiunile vandute prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni.
    (3) Sumele incasate de APAPS in urma vanzarii vor fi virate bugetelor, dupa deducerea cheltuielilor aferente privatizarii.
    (4) TVA suspendata in vama se va inscrie in primul decont de TVA depus dupa privatizare atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, fara plata efectiva a acesteia. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni se efectueaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
    Art. 29
    Pentru Societatea Comerciala "Tractorul UTB" - S.A. Brasov se aproba scutirea la plata a tuturor sumelor acordate cu titlu de imprumut de catre APAPS in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 569/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brasov.
    Art. 30
    (1) Se scutesc la plata datoriile Societatii Comerciale "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc, reprezentand creditul acordat de Ministerul Finantelor Publice potrivit Hotararii Guvernului nr. 935/1997 privind alocarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului a sumei de 6 miliarde lei pentru finantarea productiei de tractoare fabricate de Societatea Comerciala "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc, inclusiv majorarile, dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestuia pentru sumele datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor.
    (2) Se convertesc in actiuni datoriile societatii comerciale catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia angajatilor, datorate la data de 31 decembrie 2002.

    CAP. 5
    Consolidari ale unor privatizari efectuate de APAPS

    Art. 31
    Prezentul capitol se aplica societatilor comerciale privatizate in vederea consolidarii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni.
    Art. 32
    Societatile comerciale pentru care au fost emise ordine comune pot beneficia pentru obligatiile ramase de plata la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta de scutirea totala sau partiala de la plata a creantelor proprii si a celor provenite din credite bugetare gestionate de APAPS, precum si de scutirea totala de la plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere aferente acestora, cuprinse in notificarile emise de APAPS, de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni si pana la data emiterii ordinului comun.
    Art. 33
    In situatia in care ordinele comune pentru acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare au fost emise intr-o perioada mai mare de 90 de zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni, iar societatile comerciale si-au achitat obligatiile bugetare curente ale fiecarui an fiscal, cu termene scadente incepand cu data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni, pana la data de 20 decembrie a fiecarui an fiscal, inlesnirile la plata obligatiilor bugetare acordate societatilor comerciale prin ordine comune isi mentin valabilitatea cu toate efectele prevazute de lege.
    Art. 34
    Se acorda Societatii Comerciale "Cost" - S.A. Targoviste urmatoarele inlesniri:
    a) se scutesc la plata orice alte obligatii bugetare anterioare semnarii contractului de privatizare si necuprinse in ordinele comune;
    b) se convertesc in actiuni obligatiile bugetare restante datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, acumulate intre data de 1 ianuarie 2002 si data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor;
    c) se scutesc la plata dobanzile si penalitatile aferente creantelor proprii APAPS, calculate intre data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
    d) se scutesc la plata dobanzile si penalitatile de intarziere neachitate, aferente debitelor prevazute la lit. a) si b), calculate pana la data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni, prin ordin comun, si cele calculate dupa data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni pana la data emiterii ordinului comun, prin actul aditional la ordinul comun.
    Art. 35
    (1) Se acorda Societatii Comerciale "Industria Sarmei" - S.A. Campia Turzii urmatoarele inlesniri:
    a) se scutesc la plata datoriile reprezentand creditele pentru plata furnizorilor de utilitati, acordate de APAPS in baza Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie;
    b) se scutesc la plata obligatiile bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia obligatiilor bugetare locale, acumulate intre data de 1 ianuarie 2003 si data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor;
    c) se convertesc in actiuni obligatiile bugetare restante datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, acumulate intre data de 1 ianuarie 2003 si data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor;
    d) se scutesc la plata dobanzile si penalitatile de intarziere neachitate, aferente debitelor prevazute la lit. a) - c), calculate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, prin ordin comun, si cele calculate dupa data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor pana la data emiterii ordinului comun, prin actul aditional la ordinul comun.
    (2) Scutirile prevazute la alin. (1) se acorda prin act aditional intocmit la ordinul comun.
    Art. 36
    Se scutesc la plata datoriile Societatii Comerciale "Mefin" - S.A. Sinaia, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente dividendelor cuvenite APAPS, datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001, cu diminuarea corespunzatoare a obligatiei de plata a APAPS catre bugetul general consolidat.
    Art. 37
    (1) Pentru societatile comerciale privatizate si pentru care s-au incheiat conventii de esalonare a creantelor furnizorilor de energie electrica si gaze naturale se scutesc la plata majorarile si penalitatile de intarziere calculate de furnizorii de utilitati intre data transferului dreptului de proprietate si data incheierii conventiei de esalonare a creantelor furnizorilor de energie electrica si gaze naturale.
    (2) Scutirea prevazuta la alin. (1) se acorda prin act aditional la conventia de esalonare.
    (3) De la data incheierii conventiei de esalonare, sub conditia respectarii prevederilor acesteia, nu se mai calculeaza majorari si penalitati de intarziere pentru sumele care au facut obiectul esalonarii.
    (4) Pe perioada pe care au fost acordate esalonari la plata furnizorii de utilitati vor calcula dobanzi la nivelul celor aferente creantelor bugetare.
    Art. 38
    Termenul legal prevazut la art. 14 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 569/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind solicitarea APAPS pentru incheierea conventiilor de esalonare, incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 39
    (1) Pe perioada de la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor pana la realizarea prevederilor ordinului comun sau, dupa caz, pana la ultima plata efectuata conform graficului de esalonare prevazut in ordinul comun se suspenda aplicarea oricarei masuri de executare silita inceputa de catre institutiile bugetare creditoare si APAPS asupra societatii comerciale si nu se va face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de masuri.
    (2) Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au acordat inlesnirile prin ordin comun atrage anularea acestora, inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a dobanzilor si penalitatilor de orice fel calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    Art. 40
    (1) Inlesnirile la plata acordate prin ordinele comune isi pierd valabilitatea si in situatia in care societatea comerciala privatizata nu isi achita obligatiile bugetare curente ale fiecarui an fiscal, cu scadente ce se implinesc ulterior datei emiterii ordinului comun.
    (2) In cazul in care societatea comerciala privatizata nu achita la scadenta obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente. Obligatiile bugetare cu termene de plata dupa data de 1 septembrie a fiecarui an fiscal vor fi achitate cel tarziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.
    (3) La societatile comerciale la care contractele de vanzare-cumparare de actiuni ale statului au fost semnate dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002 si pentru care ordinele comune de acordare a inlesnirilor la plata s-au comunicat societatilor comerciale dupa data de 1 decembrie 2003 si pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, obligatiile bugetare cu termene scadente dupa data semnarii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni ale statului si pana la data emiterii ordinului comun, impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente, se vor achita in 180 de zile de la data emiterii ordinului comun.
    Art. 41
    La societatile comerciale pentru care au fost extinse inlesnirile la plata prevazute la art. 18 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prin hotarari ale Guvernului adoptate in temeiul art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se extind inlesnirile la plata pana la data de 31 decembrie 2002 si pentru creantele proprii ale institutiei publice implicate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 42
    (1) In situatia in care ulterior semnarii ordinului comun se constata ca sumele si celelalte informatii care au stat la baza acordarii inlesnirilor la plata au fost eronate si au implicatii majore in continutul ordinului comun, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, APAPS si creditorul bugetar, care au aprobat inlesnirea la plata, anuleaza ordinul comun.
    (2) Anularea ordinului comun va fi comunicata debitorului de catre APAPS. In aceasta situatie documentatia va fi completata in mod corespunzator si va fi reanalizata in vederea acordarii inlesnirii la plata printr-un nou ordin comun.
    (3) In situatia in care se constata erori materiale de alta natura decat cele prevazute la alin. (1), APAPS si creditorul bugetar pot incheia un act aditional de rectificare a ordinului comun prin care s-au acordat inlesnirile la plata.
    Art. 43
    (1) La societatile comerciale privatizate sumele reprezentand fonduri de restructurare si redresare acordate in baza Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 si/sau credite acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 13/1995, datorate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se convertesc in actiuni ce revin de drept statului.
    (2) Se convertesc in actiuni si dobanzile, penalitatile de intarziere, precum si alte sume similare, aferente sumelor prevazute la alin. (1) datorate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Administratorii societatilor comerciale privatizate vor convoca in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta adunarea generala extraordinara a actionarilor, avand pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu sumele prevazute la alin. (1) si (2).
    (4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine in termen de 5 zile de la convocare.
    (5) Actiunile rezultate din conversia prevazuta la alin. (1) si (2) se vand de catre APAPS cu acordarea dreptului de preferinta cumparatorului participatiei statului la capitalul social sau succesorului legal al acestuia.
    (6) Cumparatorul sau succesorul legal al acestuia isi va exprima optiunea in termen maxim de 15 zile de la data inregistrarii la oficiul registrului comertului a majorarii capitalului social cu sumele prevazute la alin. (1) si (2).
    (7) In cazul in care cumparatorul sau succesorul legal al acestuia nu isi manifesta dreptul de preferinta in termenul prevazut la alin. (6) sau nu accepta pretul de oferta, APAPS va putea vinde actiunile rezultate din conversie prin orice metoda.
    (8) Operatiunile prevazute la alin. (1) - (7) se realizeaza prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 44
    Studiile de evaluare sau expertiza elaborate in cadrul procesului de privatizare, postprivatizare sau lichidare voluntara pentru societatile comerciale aflate in portofoliul APAPS se realizeaza de catre un evaluator autorizat, persoana fizica sau juridica romana sau straina, care va fi angajat direct de catre APAPS sau de catre societatea comerciala, dintre evaluatorii agreati de APAPS, pe baza de selectie de oferte.
    Art. 45
    (1) Societatile comerciale cu capital majoritar de stat care nu au depus timp de 3 ani consecutiv situatii financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la registrul comertului ori care si-au incetat activitatea se dizolva de drept si se radiaza din registrul comertului la solicitarea APAPS, in calitate de actionar majoritar.
    (2) Bunurile ramase dupa radierea prevazuta la alin. (1) se vand direct de catre APAPS prin una dintre metodele prevazute de legislatia in materia privatizarii, veniturile obtinute astfel fiind considerate venituri din privatizare. Transferul dreptului de proprietate al acestor bunuri din patrimoniul societatii comerciale catre APAPS nu este supus taxei pe valoarea adaugata.
    (3) Dispozitiile prevazute la alin. (1) se aplica numai societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care nu au creditori comerciali privati, care sa poata sa isi valorifice creantele in conditiile legii.
    Art. 46
    Masurile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se vor acorda cu respectarea prevederilor legale in vigoare in materia concurentei si ajutorului de stat.
    Art. 47
    (1) Pe perioada derularii inlesnirilor la plata acordate societatilor comerciale prin ordin comun, potrivit prevederilor Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda aplicarea oricaror masuri de executare silita incepute de catre institutia publica implicata asupra societatii comerciale si nu se va face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de masuri.
    (2) Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au acordat inlesnirile prevazute in ordinul comun atrage anularea acestora, inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite.
    Art. 48
    In scopul indeplinirii unor angajamente asumate de Guvernul Romaniei, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai mult de 6 luni, se suspenda judecarea tuturor actiunilor judiciare, extrajudiciare, precum si orice procedura de executare silita pana la finalizarea procedurilor de dizolvare si lichidare voluntara, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, indreptate impotriva urmatoarelor societati comerciale:
    - Societatea Comerciala "COLOROM" - S.A. Codlea;
    - Societatea Comerciala "REPUBLICA" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Comerciala "CUG" - S.A. Cluj-Napoca;
    - Societatea Comerciala "TURNU" - S.A. Turnu Magurele;
    - Societatea Comerciala "BRAFOR" - S.A. Brasov;
    - Societatea Comerciala "AMPELUM" - S.A. Zlatna;
    - Societatea Comerciala "AUTOTRANSPORT" - S.A. Brasov;
    - Societatea Comerciala "IAIFO" - S.A. Zalau;
    - Societatea Comerciala "ENERGOREPARATII" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Comerciala "ROCAR" - S.A. Bucuresti;
    - Societatea Comerciala "CMB" - S.A. Bocsa;
    - Societatea Comerciala "UTEPS" - S.A. Alba Iulia;
    - Societatea Comerciala "FORAJE SONDE" - S.A. Targu Carbunesti;
    - Societatea Comerciala "SEREDILE" - S.A. Galati;
    - Societatea Comerciala "FLACARA" - S.A. Buzau;
    - Societatea Comerciala "SINCAR" - S.A. Braila;
    - Societatea Comerciala "VERACHIM" - S.A. Giurgiu.
    Art. 49
    Pentru societatile comerciale privatizate de APAPS si la care in dosarele de prezentare in vederea privatizarii nu a fost prevazuta posibilitatea acordarii de inlesniri la plata obligatiilor bugetare si/sau a creantelor proprii ale APAPS fata de aceste societati comerciale, dar contractele de privatizare deja incheiate cuprind prevederi referitoare la acordarea de inlesniri la plata, la solicitarea APAPS, creditorii bugetari si/sau APAPS, dupa caz, vor acorda inlesnirile la plata prevazute in contracte, dar in limita prevederilor din actele normative in vigoare la data privatizarii acestora.
    Art. 50
    Metodele speciale de privatizare si masurile de restructurare la privatizare a datoriilor societatilor comerciale catre creditorii bugetari si APAPS, prevazute in cap. II si III, precum si la art. 39 - 42 si la art. 44 - 47, se pot aplica si de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pentru societatile comerciale, societatile si companiile nationale a caror lista se va aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 51
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu celelalte dispozitii legale in materia privatizarii, in masura in care acestea nu sunt contrare dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 52
    Ordonanta Guvernului nr. 72/2002 privind unele masuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societatii Comerciale "Santierul Naval" - S.A. Constanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 33/2003, se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Esalonarea la plata a obligatiilor bugetare restante prevazute la alin. (2) se acorda prin ordin comun al creditorilor bugetari si al APAPS, in conditiile prevazute de Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Se scutesc la plata majorarile de intarziere, dobanzile si penalitatile de orice fel aferente obligatiilor bugetare prevazute la alin. (2), calculate pana la data emiterii ordinului comun."
    2. Dupa articolul 11 se introduce un articol nou, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    Se scutesc la plata majorarile de intarziere, dobanzile si penalitatile de orice fel aferente creantelor care fac obiectul conversiei prevazute la art. 3 - 5, datorate de la data finalizarii privatizarii pana la data realizarii conversiei, precum si orice alte accesorii aferente creantelor bugetare achitate de societatea comerciala, datorate si calculate la data finalizarii privatizarii."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 26/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 26 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 26/2004
Decizia 884 2008
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 1~8 5 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari
Decizia 823 2008
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 1 - 8 5 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari
Hotărârea 2377 2004
privind aprobarea Listei societatilor comerciale care s-au aflat in portofoliul Ministerului Economiei si Comertului si care beneficiaza de masurile de restructurare la privatizare a datoriilor societatilor comerciale catre creditorii bugetari si Autoritatea pentru privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in conformitate cu prevederile art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari
Legea 442 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari
Ordonanţa 50 2004
pentru reglementarea unor masuri cu privire la finalizarea privatizarii unor societati comerciale aflate in dificultate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu