E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 22 din 15 aprilie 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 361 din 26 aprilie 2004


SmartCity3


    Tinand seama de necesitatea realizarii obiectivelor de restructurare si privatizare a societatilor comerciale din industria de aparare, care impune luarea unor masuri imediate de redresare economico-financiara care sa conduca la eliminarea in perioada 2004 - 2007 a pierderilor si la eficientizarea, pe termen lung, a activitatii acesteia,
    luand in considerare faptul ca majoritatea agentilor economici din industria de aparare sunt localizati in zone monoindustriale, iar personalul disponibilizat in cadrul politicii de sustinere a restructurarii si accelerarii procesului de privatizare a industriei de aparare nu are posibilitati de recalificare si de ocupare a altor locuri de munca,
    se impune luarea unor masuri imediate, extraordinare, pentru a permite protejarea fortei de munca din industria de aparare care urmeaza sa fie disponibilizata.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Salariatii ale caror contracte individuale de munca inceteaza prin concedieri colective in baza programelor de restructurare aprobate ca urmare a privatizarii si a reorganizarii unitatilor din industria de aparare beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) la momentul concedierii, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care se efectueaza concedierea;
    b) plati compensatorii lunare, stabilite la nivelul salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care se efectueaza concedierea colectiva;
    c) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    d) venit lunar de completare."
    2. Articolele 12^1 - 12^5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    (1) Platile compensatorii se acorda lunar incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat concedierea, in numarul prevazut in contractul colectiv de munca valabil la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu mai mult decat urmatoarele cuantumuri, diferentiate in functie de vechimea in munca a persoanelor concediate, astfel:
    a) 6 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca de pana la 5 ani;
    b) 8 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca cuprinsa intre 5 ani si 15 ani;
    c) 10 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si 25 de ani;
    d) 12 salarii medii nete, pentru salariatii cu o vechime in munca de peste 25 de ani.
    (2) Persoanele prevazute la art. 12 nu au dreptul la plati compensatorii acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta daca au primit aceste drepturi conform contractului colectiv de munca de la unitatea care i-a concediat.
    Art. 12^2
    (1) Venitul lunar de completare se stabileste o data cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, calculat pe baza elementelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea, si nivelul indemnizatiei de somaj.
    (2) Venitul de completare se acorda lunar, pe perioadele urmatoare:
    a) 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de pana la 15 ani;
    b) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si 25 de ani;
    c) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de peste 25 de ani.
    (3) Nu beneficiaza de venit de completare persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj.
    Art. 12^3
    (1) Indemnizatia de somaj si venitul de completare stabilite, in conditiile legii, pentru persoanele prevazute la art. 12 se suspenda pe perioada acordarii platilor compensatorii, se recalculeaza si se pun in plata incepand cu prima luna dupa expirarea perioadei de acordare a platilor compensatorii.
    (2) Venitul de completare recalculat se stabileste, dupa caz, astfel:
    a) pentru persoanele al caror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, calculat potrivit art. 12^2 alin. (1), este mai mic decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea se stabileste ca diferenta intre acest salariu individual mediu net, majorat cu indicele de crestere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a expirat perioada de acordare a platilor compensatorii fata de cel comunicat pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea, si nivelul indemnizatiei de somaj;
    b) pentru persoanele al caror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, calculat potrivit art. 12^2 alin. (1), este mai mare decat salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea se stabileste ca diferenta intre salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a expirat perioada de acordare a platilor compensatorii si nivelul indemnizatiei de somaj.
    (3) Dupa expirarea perioadei prevazute de lege pentru acordarea indemnizatiei de somaj, persoanele prevazute la art. 12 beneficiaza de un venit de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere sau, dupa caz, cu salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara concedierii, recalculat in functie de indicele de crestere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna anterioara celei in care a expirat perioada de acordare a platilor compensatorii fata de cel comunicat pentru luna anterioara celei in care a avut loc concedierea.
    (4) Daca in perioada de acordare a platilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevazute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul la indemnizatia de somaj stabilita inceteaza, potrivit legii, platile compensatorii se acorda, in continuare, lunar, pana la achitarea integrala a sumelor prevazute la art. 12^1 alin. (1), urmand ca dupa expirarea perioadei de acordare a platilor compensatorii sa se acorde venitul de completare in conditiile prevazute la art. 12^2.
    (5) Daca in perioada de acordare a indemnizatiei de somaj intervin situatii de natura celor prevazute la art. 44 si 45 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul de completare se acorda in cuantumul prevazut la alin. (2) pana la expirarea perioadei prevazute la art. 12^2 alin. (2).
    (6) Daca in perioada acordarii venitului de completare prevazut la alin. (3) persoanele se incadreaza in munca sau se pensioneaza, conform legii, beneficiaza pana la expirarea perioadei prevazute la art. 12^2 alin. (2) de venit de completare in cuantumul prevazut la alin. (2).
    Art. 12^4
    Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 12 se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa cum urmeaza:
    a) sumele pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 12 lit. a), c) si d) de la articolul <<Indemnizatii de somaj>>;
    b) sumele pentru acordarea platilor compensatorii prevazute la art. 12 lit. b) de la articolul <<Plati compensatorii>>.
    Art. 12^5
    (1) Suma acordata la momentul concedierii, platile compensatorii, precum si veniturile de completare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, sunt exceptate de la plata contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Platile compensatorii si veniturile de completare au acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.
    (3) Persoanele beneficiare de plati compensatorii si de venit de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt asigurate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate in perioada acordarii acestor drepturi.
    (4) Perioada acordarii platilor compensatorii si a venitului de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    (5) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, este, dupa caz:
    a) pentru perioada de acordare a platilor compensatorii, egal cu platile compensatorii lunare stabilite potrivit prevederilor art. 12 lit. b);
    b) pentru perioada de acordare a venitului de completare, egal cu venitul de completare recalculat potrivit prevederilor art. 12^3 alin. (3)."
    3. Dupa articolul 12^5 se introduc trei noi articole, articolele 12^6 - 12^8, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^6
    (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele concediate in conditiile art. 12, care au contracte individuale de munca pe durata nedeterminata incheiate pana la data de 1 ianuarie 2004.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza o singura data de platile compensatorii si de venitul de completare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Platile compensatorii si venitul de completare sunt drepturi cu caracter personal si inceteaza la data decesului beneficiarului.
    (4) Nu beneficiaza de venit de completare persoanele prevazute la alin. (1) care se reincadreaza in munca la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reincadrarii.
    Art. 12^7
    (1) Venitul de completare prevazut la art. 12^3 alin. (1) si (2) se modifica o data cu recalcularea indemnizatiei de somaj, ca urmare a modificarii salariului minim brut pe tara.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazurile in care dreptul persoanei la indemnizatie de somaj inceteaza sau se suspenda si aceasta beneficiaza exclusiv de venitul de completare.
    Art. 12^8
    Sumele acordate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu titlul de plati compensatorii, vor fi recuperate de la agentii economici din industria de aparare, in limita unei cote de 20% din sumele incasate din inchirieri, vanzari de active si vanzari de participatii la capitalul social al societatilor comerciale."

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Decebal Ilina,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Ioan Cindrea,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Neculae Eugeniu Plaiasu,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 22/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 22 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu