E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 2 din 23 noiembrie 1994

privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 329 din 28 noiembrie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 1994, adoptat prin Legea nr. 28/1994, se rectifica dupa cum urmeaza:

                                     - milioane lei -
                                    ------------------
    - venituri                        -113.442,8
    - cheltuieli                        -1.525,5
    (2) Din rectificarea veniturilor si a cheltuielilor, efectuata potrivit alin. (1), rezulta un excedent bugetar de 34.450,6 milioane lei fata de un excedent bugetar initial prevazut de 146.367,9 milioane lei.
    Art. 2
    Prin aplicarea rectificarilor prevazute la art. 1 din prezenta ordonanta de urgenta, indicatorii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1994 vor avea nivelul prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Bugetul rectificativ al Fondului pentru pensia suplimentara prevazut la venituri cu suma de 473.662,3 milioane lei si la cheltuieli cu suma de 356.356,8 milioane lei este cuprins in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Bugetul rectificativ al Fondului destinat platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, prevazut la venituri cu suma de 282.863,0 milioane lei si la cheltuieli cu suma de 278.459,0 milioane lei, este cuprins in anexa nr. 3.
    Art. 5
    (1) Bugetul rectificativ al Fondului pentru plata ajutorului de somaj, prevazut la venituri cu suma de 984.026,9 milioane lei si la cheltuieli cu suma de 714.026,9 milioane lei, este cuprins in anexa nr. 4.
    (2) Conform prevederilor art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata*), Banca Nationala a Romaniei va transfera la bancile comerciale indicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale suma de 100.000 milioane lei, in vederea acordarii de credite pentru infiintarea de intreprinderi mici si mijlocii in scopul crearii de noi locuri de munca, in special pentru someri.
    (3) Din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se aloca suma de 23.512,9 milioane lei necesara majorarii, de la plata publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, a alocatiei de sprijin de la 40% la 60% din salariul de baza minim brut pe tara, conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, pentru persoanele aflate in plata la data intrarii in vigoare a Legii nr. 57/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/1991.
-----------
    *) Legea nr. 1/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994.

    Art. 6
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Dan Mircea Popescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

                             BUGETUL
          asigurarilor sociale de stat pe anul 1994

                                                            - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  A       B       Denumirea              Program 1994  Influente   Program
                  capitolelor si                                   rectificat
                  subcapitolelor
-------------------------------------------------------------------------------
                 VENITURI                3.087.300,2   -113.442,8  2.973.857,4
                I. Venituri curente      3.087.300,2   -113.442,8  2.973.857,4
                A. Venituri fiscale      2.923.100,2     -4.951,8  2.918.148,4
                A.1 Impozite directe     2.923.100,2     -4.951,8  2.918.148,4
09.03.          Contributii pentru
                asigurarile sociale      2.923.100,2     -4.951,8  2.918.148,4
          01.   Contributii pentru
                asigurarile sociale      2.919.093,1     -6.132,2  2.912.960,9
          02.   Contributii pentru
                biletele de tratament
                si odihna                    4.007,1     +1.180,4      5.187,5
                B. Venituri nefiscale      164.200,0   -111.000,0     53.200,0
22.03.          Diverse venituri           164.200,0   -111.000,0     53.200,0
          20.   Incasari din alte surse    164.200,0   -111.000,0     53.200,0
                IV. Subventii                 -          +2.509,0      2.509,0
35.03.          Subventii                     -          +2.509,0      2.509,0
          06.   Subventii primite de
                bugetul asigurarilor
                sociale de stat                -         +2.509,0      2.509,0
                a) CHELTUIELI -
                   CLASIFICATIA
                   FUNCTIONALA           2.940.932,3     -1.525,5  2.939.406,8
                Partea I - Cheltuieli
                social-culturale         2.862.942,6     -3.912,3  2.859.030,3
54.03.          Asistenta sociala           18.900,0     -1.500,0     17.400,0
          07.   Ajutoare banesti pentru
                incalzirea locuintelor,
                care se suporta din
                fondurile de asigurari
                sociale                     18.900,0     -1.500,0     17.400,0
56.03.          Pensii, ajutoare si
                indemnizatii             2.844.042,6     -2.412,3  2.841.630,3
          03.   Pensii de asigurari
                sociale                  2.486.882,4    +79.917,6  2.566.800,0
          04.   Indemnizatii pentru
                incapacitate temporara
                de munca din cauza de
                boala sau accident          107.504,2    -5.589,8    101.914,4
          05.   Indemnizatii pentru
                concedii de maternitate
                si ingrijirea copiilor      185.891,6   -76.286,1    109.605,5
          06.   Ajutoare sociale
                acordate potrivit legii       8.655,1       -          8.655,1
          07.   Ajutoare acordate
                salariatilor pentru
                decese si proteze             2.635,0       -         2.635,0
          08.   Ajutoare acordate
                pensionarilor pentru
                decese si proteze             6.738,0    +2.046,0     8.784,0
          09.   Tratament balnear si
                odihna                       45.000,0    -2.500,0    42.500,0
          30.   Alte cheltuieli pentru
                asigurari sociale               736,3       -           736,3
                Partea a VII-a Alte
                actiuni                      77.989,7    +2.386,8    80.376,5
80.03.          Cheltuieli de administrare
                a fondului                   77.989,7    +2.386,8    80.376,5
          01.   Cheltuieli ocazionate de
                plata drepturilor            76.533,1    +2.386,8    78.919,9
          02.   Cheltuieli cu personalul
                care gestioneaza fondurile    1.456,6       -         1.456,6
                Partea a XII-a - Excedent/
                deficit                    +146.367,9   -111.917,3  +34.450,6
98.03.06        Excedentul fondurilor
                extrabugetare              +146.367,9   -111.917,3  +34.450,6
99.03.02        Deficitul fondurilor
                extrabugetare                   -              -          -
------------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor A si B din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = Capitolul
    B = Subcapitolul

                  b) CHELTUIELI - CLASIFICATIA ECONOMICA

                                                            - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  A      B     Denumirea cheltuielilor     Program 1994   Influente  Program
                                                                     rectificat
-------------------------------------------------------------------------------
01.          A. Cheltuieli curente          2.940.932,3   -1.525,5  2.939.406,8
02.         Titlul I - Cheltuieli de
                       personal                 1.456,6       -         1.456,6
20.         Titlul II - Cheltuieli
                        materiale si
                        servicii              122.269,4     -113,2    122.156,2
21.         Drepturi cu caracter social        45.000,0   -2.500,0     42.500,0
    21.06.  Tratament balnear si odihna        45.000,0   -2.500,0     42.500,0
30.         Alte cheltuieli                    77.269,4   +2.386,8     79.656,2
    30.04.  Transmiterea pensiilor             76.533,1   +2.386,8     78.919,9
    30.07.  Alte cheltuieli autorizate
            prin dispozitiile legale              736,3       -           736,3
            Titlul IV - Transferuri         2.817.206,3   -1.412,3  2.815.794,0
36.         Transferuri                     2.817.206,3   -1.412,3  2.815.794,0
    36.11.  Pensii de asigurari sociale
            de stat                         2.486.882,4  +79.917,6  2.566.800,0
    36.12.  Indemnizatii platite din
            bugetul asigurarilor
            sociale de stat                   293.395,8  -81.875,9    211.519,9
    36.13.  Ajutoare sociale si alte
            ajutoare                           36.928,1     +546,0     37.474,1
             D. Rezerve, excedent/deficit    +146.367,9 -111.917,3    +34.450,6
90.         Titlul VIII - Rezerve,
                          excedent/deficit   +146.367,9 -111.917,3    +34.450,6
92.         Excedent                         +146.367,9 -111.917,3    +34.450,6
93.         Deficit                              -           -            -
            Disponibilitati din anii
            anteriori - total                 209.802,8      -        209.802,8
            din care:
            - din contributii incasate        188.557,0
            - din dobanzi incasate             21.245,8
              TOTAL DISPONIBILITATI:          356.170,7 -111.917,3    244.253,4
-------------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor A si B din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = Articolul
    B = Alineatul

    ANEXA 2

                              BUGETUL
       Fondului pentru pensia suplimentara pe anul 1994

                                                            - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
   A    B   Denumirea capitolelor           Program 1994   Influente Program
            si subcapitolelor                                        rectificat

-------------------------------------------------------------------------------
              VENITURI                        482.347,8   -8.685,5   473.662,3
             I. Venituri curente              482.347,8   -8.685,5   473.662,3
             A. Venituri fiscale              325.347,8   -1.685,5   323.662,3
             A.1 Impozite directe             325.347,8   -1.685,5   323.662,3
09.04.       Contributii pentru asigurarile
             sociale                          325.347,8   -1.685,5   323.662,3
       04.   Contributii pentru pensia
             suplimentara                     325.347,8   -1.685,5   323.662,3
             B. Venituri nefiscale            157.000,0   -7.000,0   150.000,0
22.04.       Diverse venituri                 157.000,0   -7.000,0   150.000,0
       20.   Incasari din alte surse          157.000,0   -7.000,0   150.000,0
             a) CHELTUIELI - CLASIFICATIA
                FUNCTIONALA                   303.487,0  +52.869,8   356.356,8
             Partea I - Cheltuieli
                        social-culturale      294.630,0  +51.330,0   345.960,0
56.04.       Pensii, ajutoare si
             indemnizatii                     294.630,0  +51.330,0   345.960,0
       19.   Pensia suplimentara              294.630,0  +51.330,0   345.960,0
             Partea a VII-a - Alte actiuni
80.04.       Cheltuieli de administrare
             a fondului                         8.857,0   +1.539,8    10.396,8
       01.   Cheltuieli ocazionate de plata
             drepturilor                        8.839,0   +1.539,8    10.378,8
       02.   Cheltuieli cu personalul care
             gestioneaza fondurile                 18,0       -           18,0
             Partea a XII-a
             Excedent/deficit                +178.860,8  -61.555,3  +117.305,5
98.04.06     Excedentul fondurilor
             extrabugetare                   +178.860,8  -61.555,3  +117.305,5
99.04.02     Deficitul fondurilor
             extrabugetare                          -          -           -
-------------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor A si B din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = Capitolul
    B = Subcapitolul

                  b) CHELTUIELI - CLASIFICATIA ECONOMICA

                                                            - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 A     B     Denumirea cheltuielilor          Program  Influente    Program
                                                 1994               rectificat
-------------------------------------------------------------------------------
01.         A. Cheltuieli curente             303.487,0  +52.869,8   356.356,8
02.         Titlul I - Cheltuieli de personal      18,0      -            18,0
20.         Titlul II - Cheltuieli materiale
                        si servicii             8.839,0   +1.539,8    10.378,8
            Titlul IV - Transferuri           294.630,0  +51.330,0   345.960,0
36.         Transferuri                       294.630,0  +51.330,0   345.960,0
    36.15.  Pensia suplimentara               294.630,0  +51.330,0   345.960,0
            D. Rezerve, excedent/deficit      178.860,8  -61.555,3  +117.305,5
90.         Titlul VII - Rezerve,
                         excedent/deficit     178.860,8  -61.555,3  +117.305,5
92.         Excedent                         +178.860,8  -61.555,3  +117.305,5
93.         Deficit                               -           -          -
            Disponibilitati din anii
            precedenti - total                207.508,8       -      207.508,8
            din care:
            - din contributii incasate        160.314,2
            - din dobanzi incasate             47.194,6
            TOTAL DISPONIBILITATI: 386.369,6  -61.555,3   324.814,3
-------------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor A si B din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = Articolul
    B = Alineatul

    ANEXA 3

                                  BUGETUL
Fondului destinat platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale
ale agricultorilor pe anul 1994

                                                             - milioane lei -
------------------------------------------------------------------------------
  A      B     Denumirea capitolelor            Program  Influente  Program
                  si subcapitolelor               1994              rectificat
-------------------------------------------------------------------------------
                  VENITURI                      321.209,0  -38.346,0  282.863,0
               I. Venituri curente              321.209,0  -38.346,0  282.863,0
               A. Venituri fiscale              283.959,0  -16.096,0  267.863,0
               A.1 Impozite directe             283.959,0  -16.096,0  267.863,0
08.01.         Contributia agentilor
               economici pentru
               constituirea fondurilor
               speciale                         279.545,0  -18.474,0  261.071,0
   01.         Contributia agentilor
               economici                        279.545,0  -18.474,0  261.071,0
09.10.         Contributii pentru
               asigurarile sociale                4.414,0   +2.378,0    6.792,0
         02.   Contributia pentru biletele
               de tratament si odihna             1.036,0     -886,0      150,0
         05.   Contributia persoanelor
               asigurate                          3.378,0   +3.264,0    6.642,0
               B. Venituri nefiscale             37.250,0  -22.250,0   15.000,0
22.10.         Diverse venituri                  37.250,0  -22.250,0   15.000,0
         20.   Incasari din alte surse           37.250,0  -22.250,0   15.000,0
               IV. Subventii                        -         -          -
35.10.         Subventii                            -         -          -
         04.   Subventii de la bugetul de
               stat pentru completarea
               Fondului destinat platii
               pensiilor si celorlalte
               drepturi de asigurari sociale
               ale agricultorilor                   -         -          -
               a) CHELTUIELI - CLASIFICATIA
                               FUNCTIONALA     273.900,0    +4.559,0  278.459,0
               Partea I - Cheltuieli
                          social-culturale     252.200,0    +8.415,0  260.615,0
54.10.         Asistenta sociala                    31,0        +3,0       34,0
         07.   Ajutoare, banesti pentru
               incalzire                            31,0        +3,0       34,0
56.10.         Pensii, ajutoare si
               indemnizatii                    250.668,0    +8.412,0  259.080,0
         03.   Pensii de asigurari sociale     242.913,0    +9.087,0  252.000,0
         04.   Indemnizatii pentru
               incapacitate temporara de
               munca din cauza de boala sau
               accident                            247,0      -237,0       10,0
         05.   Indemnizatii pentru concedii
               de maternitate si ingrijirea
               copiilor                            450,0      -438,0       12,0
         08.   Ajutoare pentru decese            1.877,0        -       1.877,0
         09.   Tratament balnear si odihna       5.181,0        -       5.181,0
58.10.         Alte cheltuieli sociale           1.501,0        -       1.501,0
         05.   Contributia persoanelor
               asigurate pentru finantarea
               ocrotirii sanatatii               1.501,0        -       1.501,0
               Partea a VII-a - Alte actiuni    21.700,0    -3.856,0   17.844,0
80.10.         Cheltuieli de administrare a
               fondului                         14.500,0      +344,0   14.844,0
         01.   Cheltuieli ocazionate de
               plata drepturilor                14.500,0      +344,0   14.844,0
         02.   Cheltuieli cu personalul
               care gestioneaza fondurile           -         -          -
85.10.         Alte actiuni                      7.200,0    -4.200,0    3.000,0
         30.   Alte cheltuieli                   7.200,0    -4.200,0    3.000,0
               Partea a XII-a -
               Excedent/deficit                     -         -          -
98.10.06.      Excedent                         47.309,0   -42.905,0   +4.404,0
99.10.02.      Deficit                              -         -          -
-------------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor A si B din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = Capitolul
    B = Subcapitolul

                  b) CHELTUIELI - CLASIFICATIA ECONOMICA

                                                           - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  A      B       Denumirea cheltuielilor          Program  Influente   Program
                                                   1994              rectificat
-------------------------------------------------------------------------------
                  CHELTUIELI TOTALE              273.900,0  +4.559,0  278.459,0
01.           A. Cheltuieli curente              266.700,0  +8.759,0  275.459,0
02.           Titlul I - Cheltuieli de personal      -        -           -
20.           Titlul II - Cheltuieli materiale
                          si servicii             14.500,0    +344,0   14.844,0
              Cheltuieli ocazionate cu plata
              drepturilor                         14.500,0    +344,0   14.844,0
36.           Titlul IV - Transferuri            252.200,0  +8.415,0  260.615,0
              B. Cheltuieli de capital             7.200,0  -4.200,0    3.000,0
90.           Titlul VIII - Rezerve,
                            excedent/deficit         -         -           -
92.           Excedent                           +47.309,0 -42.905,0   +4.404.0
93.           Deficit                                -         -           -
              Disponibilitati din anii
              anteriori - total                   47.500,0     -       47.500,0
              din care:
              - din contributii incasate          41.658,0
              - din dobanzi incasate               5.842,0
              TOTAL DISPONIBILITATI:              94.809,0 -42.905,0   51.904,0
-------------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor A si B din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = Articolul
    B = Alineatul

                              LISTA
obiectivelor de investitii si a dotarilor pe anul 1994, cu finantare din bugetul Fondului destinat platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor

                                                            - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
     Nominalizarea cheltuielilor                                    Capacitatea
Nr.  pe obiective de investitii,    Valoarea  Valoarea    Propuneri -----------
crt. dotari si alte cheltuieli      totala    totala      1994      Termenul de
     de investitii                            actualizata           punere in
                                                                    functiune
-------------------------------------------------------------------------------
       TOTAL                        3.000.000  3.000.000  3.000.000     -
       din care:
A.  Obiective de investitii in
    continuare                          -            -           -       -
B.  Obiective de investitii noi         -            -           -       -
C.  Dotari independente si alte
    cheltuieli de investitii        3.000.000  3.000.000  3.000.000      -
    Detalierea pe obiective de
    investitii si dotari
D.  Dotari independente si alte
    cheltuieli de investitii
    1. Dotari independente          3.000.000  3.000.000  3.000.000      -
    2. Cheltuieli pentru
       elaborarea studiilor de
       prefezabilitate si a
       studiilor de fezabilitate
       aferente obiectivelor de
       investitii
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                              BUGETUL
    Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe anul 1994

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
    A       B     Denumirea capitolelor si      Program  Influente  Program
                       subcapitolelor           1994                rectificat
-------------------------------------------------------------------------------
               VENITURI                        920.736,0   +63.290,9  984.026,9
              I. Venituri curente              920.736,0   +63.290,9  984.026,9
              A. Venituri fiscale              720.736,0   +38.590,9  759.326,9
              A.1 Impozite directe             720.736,0   +38.590,9  759.326,9
11.05         Contributii pentru Fondul pentru
              plata ajutorului de somaj        720.736,0   +38.590,9  759.326,9
         01.  Contributii de la persoane
              juridice si fizice care
              utilizeaza munca salariala       621.324,0   +33.268,2  654.592,2
         02.  Contributii pentru ajutorul
              de somaj de la salariati          99.412,0    +5.322,7  104.734,7
              B. Venituri nefiscale            200.000,0   +24.700,0  224.700,0
22.05         Diverse venituri                 200.000,0   +24.700,0  224.700,0
         20.  Incasari din alte surse          200.000,0   +24.700,0  224.700,0
              IV. Subventii
         03.  Subventii primite in
              completarea Fondului pentru
              plata ajutorului de somaj            -           -          -
              a) CHELTUIELI -
              CLASIFICATIA FUNCTIONALA         790.436,0   -76.409,1  714.026,9
51.05         Invatamant                        19.000,0   -17.000,0    2.000,0
         15.  Cheltuieli cu calificarea
              si recalificarea                  19.000,0   -17.000,0    2.000,0
54.05         Asistenta sociala                 22.500,0    -1.549,2   20.950,8
         07.  Ajutoare banesti pentru
              incalzirea locuintelor            22.500,0    -1.549,2   20.950,8
56.05         Pensii, ajutoare si
              indemnizatii                     707.102,0  -134.957,5  572.144,5
         10.  Ajutor de somaj                  530.208,0  -195.253,4  334.954,6
         11.  Alocatie de sprijin              148.919,0   +11.019,6  159.938,6
         12.  Ajutor de integrare
              profesionala                         -       +23.889,6   23.889,6
         13.  Indemnizatie pentru personalul
              agentilor economici a caror
              activitate este intrerupta
              temporar                          17.280,0  +22.414,6   39.694,6
         14.  Plata absolventilor din
              invatamantul superior si
              liceal                            10.695,0   +2.972,1   13.667,1
              Partea a VII-a - Actiuni
80.05.        Cheltuieli de administrare
              a fondului                        41.834,0  -22.902,4   18.931,6
         01.  Cheltuieli ocazionate de plata
              drepturilor                       37.790,0  -26.361,7   11.428,3
         02.  Cheltuieli cu personalul care
              gestioneaza fondurile              4.044,0     +543,3    4.587,3
         30.  Alte cheltuieli                        -     +2.916,0    2.916,0
              Partea a IX-a - Imprumuturi            -   +100.000,0  100.000,0
93.05.06      Imprumuturi                            -   +100.000,0  100.000,0
              Partea a XIII-a
                   Excedent/deficit            130.300,0 +139.700,0  270.000,0
98.05.06      Excedentul fondurilor
              extrabugetare                    130.300,0 +139.700,0  270.000,0
99.05.02      Deficitul fondurilor
              extrabugetare                         -        -          -
-------------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor A si B din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = Capitolul
    B = Subcapitolul

                                                               - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
   A     B     Denumirea cheltuielilor            Program  Influente  Program
                                                   1994              rectificat
-------------------------------------------------------------------------------
             b) CHELTUIELI - CLASIFICATIA
                ECONOMICA (A+B+C)             790.436,0   -76.409,1  714.026,9
             A. Cheltuieli curente            790.436,0  -178.760,1  611.675,9
             Titlul I - Cheltuieli de
             personal                           4.044,0      +543,3    4.587,3
10.          Cheltuieli cu salariile            3.110,0      +410,2    3.520,2
    10.01.   Salarii                            3.110,0      +370,2    3.480,2
    10.02.   Salarii platite cu ora,
             plati pentru ore suplimentare         -          +40,0       40,0
11.          Contributii pentru asigurarile
             sociale de stat                      778,0       +92,1      870,1
12.          Cheltuieli pentru constituirea
             Fondului pentru plata ajutorului
             de somaj                             156,0       +18,0      174,0
13.          Deplasari, detasari, transferari      -          +23,0       23,0
20.          Titlul II - Cheltuieli materiale
                         si servicii           56.790,0   -42.796,7   13.993,3
21.          Drepturi cu caracter social       19.000,0   -17.000,0    2.000,0
    21.05.   Alte drepturi stabilite de
             dispozitii legale                 19.000,0   -17.000,0    2.000,0
24.          Cheltuieli pentru intretinere
             si gospodarie                         -          +35,0       35,0
    24.05.   Furnituri birou                       -          +15,0       15,0
    24.07.   Alte materiale si prestari
             servicii                              -          +20,0       20,0
25.          Materiale si prestari servicii
             cu caracter functional            37.790,0   -26.361,7   11.428,3
27.          Reparatii curente                     -         +300,0      300,0
28.          Reparatii capitale                    -         +200,0      200,0
30.          Alte cheltuieli                       -          +30,0       30,0
    30.01.   Calificarea, perfectionarea
             si specializarea profesionala
             a salariatilor                        -          +30,0       30,0
             Titlul IV - Transferuri          729.602,0  -136.506,7  593.095,3
36.          Transferuri                      729.602,0  -136.506,7  593.095,3
    36.13.   Ajutoare sociale                  22.500,0    -1.549,2   20.950,8
    36.16.   Ajutorul de somaj                530.208,0  -195.253,4  334.954,6
    36.17.   Alte ajutoare, alocatii si
             indemnizatii acordate somerilor  176.894,0   +60.295,9  237.189,9
             B. Cheltuieli de capital              -       +2.351,0    2.351,0
             Titlul VII - Cheltuieli de
             capital                               -       +2.351,0    2.351,0
72.          Investitii ale institutiilor
             publice                               -       +2.351,0    2.351,0
             C. Imprumuturi                        -     +100.000,0  100.000,0
80.          Titlul VIII - Imprumuturi             -     +100.000,0  100.000,0
    80.06    Imprumuturi                           -     +100.000,0  100.000,0
             E. Rezerve/excedent/deficit      130.300,0  +139.700,0  270.000,0
90.          Titlul IX - Rezerve,
                         excedent/deficit     130.300,0  +139.700,0  270.000,0
92.          Excedent                         130.300,0  +139.700,0  270.000,0
93.          Deficit                               -            -          -
             Disponibilitati din anii
             anteriori - total                321.380,0         -    321.380,0
             din care:
             - din contributii incasate       213.155,0         -    213.155,0
             - din dobanzi incasate           108.225,0         -    108.225,0
             TOTAL DISPONIBILITATI:           451.680,0  +139.700,0  591.380,0
-------------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia coloanelor A si B din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = Articolul
    B = Alineatul

                              LISTA
obiectivelor de investitii si a dotarilor pe anul 1994, cu finantare din dobanda la Fondul pentru plata ajutorului de somaj

                                                              - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
     Nominalizarea cheltuielilor                                    Capacitatea
Nr.  pe obiective de investitii,     Valoarea  Valoarea  Propuneri  -----------
crt. dotari si alte cheltuieli       totala    totala     1994      Termenul de
     de investitii                            actualizata           punere in
                                                                    functiune
-------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL                            2.351.000  2.351.000  2.351.000    -
    din care:
A.  Obiective de investitii in
    continuare                            -          -         -        -
B.  Obiective de investitii noi           -          -         -        -
C.  Dotari independente si alte
    cheltuieli de investitii         2.351.000  2.351.000  2.351.000    -
    Detalierea pe obiective de
    investitii si dotari
D.  Dotari independente si alte
    cheltuieli de investitii
    1. Dotari independente           2.351.000  2.351.000  2.351.000     -
    2. Cheltuieli pentru elaborarea
    studiilor de prefezabilitate
    si a studiilor de fezabilitate
    aferente obiectivelor de
    investitii
                                                                             



SmartCity5

COMENTARII la OUG 2/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 2 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu