Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 186 din 12 decembrie 2002

privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 933 din 19 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) In anul 2003 indemnizatiile lunare ale controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000, aprobata prin Legea nr. 711/2001, cu modificarile ulterioare, se majoreaza in doua etape, astfel:
    a) cu 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2003;
    b) cu 9% incepand cu data de 1 octombrie 2003 fata de nivelul din luna septembrie.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al indemnizatiei lunare.
    Art. 2
    (1) Indemnizatiile lunare majorate potrivit art. 1, aplicabile pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, sunt prevazute in anexele nr. I a) si II a), iar cele aplicabile pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, in anexele nr. I b) si II b).
    (2) In nivelul indemnizatiilor lunare calculate corespunzator coeficientilor de multiplicare, precum si al celor corespunzatoare unui singur nivel, prevazute in anexele la prezenta ordonanta de urgenta, este inclusa si majorarea de pana la 8,29%, acordata potrivit Hotararii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 3
    (1) Promovarea controlorilor financiari in anul 2003, in conditiile legii, se poate face in limita numarului de posturi aprobate prin statul de functii si cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
    (2) Promovarea in conditiile legii a controlorilor financiari incadrati pe functia de asistent se face prin transformarea posturilor pe care acestia sunt incadrati in posturi de nivel superior, similar promovarii debutantilor.
    Art. 4
    (1) In vederea stabilirii indemnizatiei lunare, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii, controlorii financiari din cadrul Curtii de Conturi aflati in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, controlorii financiari care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, potrivit legii, precum si controlorii financiari ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate vor fi evaluati prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat in acest scop de catre angajator.
    (2) Controlorilor financiari care nu promoveaza acest examen de testare li se atribuie indemnizatia lunara avuta anterior sau, dupa caz, indemnizatia lunara minima a clasei avute anterior.
    Art. 5
    Anexele nr. I a), II a), I b) si II b)*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si inlocuiesc prevederile anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobata prin Legea nr. 711/2001, cu modificarile ulterioare, care se abroga.
------------
    *) Anexele nr. I a), II a), I b) si II b) sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Curtii de Conturi,
                         Dan Drosu Saguna

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 a)

                            INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul aparatului central si al Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
                                                    Coeficientul Indemnizatia
                                                    de           lunara lei
                                                    multiplicare valabila in
                                                                 perioada 1 ian.
Denumirea functiei           Nivelul   Clasa Gradul              - 30 sept. 2003
                             studiilor              ----------------------------
                                                    Aparatul     majorare cu 6%
                                                    central si
                                                    municipiul
                                                    Bucuresti
________________________________________________________________________________
Controlor financiar            S        I      1     13,750       21108000
- cu vechime minima in                         2     13,500       20724000
  specialitate de                              3     13,000       20014000
  12 - 14 ani

Controlor financiar            S       II      1     12,500       19244000
- cu vechime minima in                         2     12,000       18615000
  specialitate de                              3     11,750       18387000
  9 - 11 ani

Controlor financiar            S     III       1     11,500       17996000
- cu vechime minima in                         2     11,000       17265000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,750       16975000

Controlor financiar asistent   S
- cu vechime minima in
  specialitate de 5 - 6 ani                    1      8,000       12672000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      7,500       11880000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      5,500        8712000

Director                       S               1     15,750       23960000
- cu vechime minima in                         2     15,500       23579000
  specialitate de 10 ani                       3     15,000       22819000

Director adjunct               S               1     14,750       22438000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                   S               1     14,500       22058000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                      S               1     14,00        21492000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.

    ANEXA 2 a)

                            INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi - judete

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
    Denumirea functiei       Nivelul   Clasa Gradul Coeficient   Indemnizatia
                             studiilor              multiplicare lunara lei
                                                                 valabila in
                                                                 perioada 1 ian.
                                                                 - 30 sept. 2003
                                                    ____________________________
                                                    Judete        majorare cu 6%
________________________________________________________________________________
Controlor financiar              S       I     1     13,000          20014000
- cu vechime minima in                         2     12,750          19629000
  specialitate de                              3     12,500          19244000
  12 - 14 ani

Controlor financiar              S      II     1     12,000          18615000
- cu vechime minima in                         2     11,500          17996000
  specialitate de                              3     11,250          17605000
  9 - 11 ani

Controlor financiar              S     III     1     11,000          17265000
- cu vechime minima in                         2     10,750          16975000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,500          16580000

Controlor financiar asistent     S
- cu vechime minima in
  specialitate de 5 - 6 ani                    1      7,500          11880000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      6,000           9504000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      4,500           7128000

Director                         S             1     14,000          21492000
- cu vechime minima in                         2     13,000          20014000
  specialitate de 10 ani                       3     12,500          19244000

Director adjunct                 S             1     13,750          21108000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                     S             1     13,500          20724000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                        S             1     13,250          20399000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.

    ANEXA 1 b)

                              INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul aparatului central si al Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
                                                    Coeficientul Indemnizatia
                                                    de           lunara lei,
                                                    multiplicare valabila in
                                                                 perioada 1 oct.
     Denumirea functiei      Nivelul   Clasa Gradul              - 31 dec. 2003
                             studiilor              ----------------------------
                                                    Aparatul     majorare cu 9%
                                                    central si
                                                    municipiul
                                                    Bucuresti
________________________________________________________________________________
Controlor financiar            S        I      1     13,750       23008000
- cu vechime minima in                         2     13,500       22590000
  specialitate de                              3     13,000       21816000
  12 - 14 ani

Controlor financiar            S       II      1     12,500       20976000
- cu vechime minima in                         2     12,000       20291000
  specialitate de                              3     11,750       20042000
  9 - 11 ani

Controlor financiar            S      III      1     11,500       19616000
- cu vechime minima in                         2     11,000       18819000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,750       18503000

Controlor financiar asistent   S
- cu vechime minima in
  specialitate de
  5 - 6 ani                                    1      8,000       13813000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      7,500       12950000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      5,500        9497000

Director                       S               1     15,750       26117000
- cu vechime minima in                         2     15,500       25702000
  specialitate de 10 ani                       3     15,000       24873000

Director adjunct               S               1     14,750       24458000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                   S               1     14,500       24044000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                      S               1     14,000       23427000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.

    ANEXA 2 b)

                              INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi - judete

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
                                                    Coeficient   Indemnizatia
                                                    multiplicare lunara lei
                                                                 valabila in
                                                                 perioada 1 oct.
    Denumirea functiei       Nivelul   Clasa Gradul              - 31 dec. 2003
                             studiilor              ----------------------------
                                                    Judete        majorare cu 9%
________________________________________________________________________________
Controlor financiar              S       I     1     13,000          21816000
- cu vechime minima in                         2     12,750          21396000
  specialitate de                              3     12,500          20976000
  12 - 14 ani

Controlor financiar              S      II     1     12,000          20291000
- cu vechime minima in                         2     11,500          19616000
  specialitate de 9 - 11 ani                   3     11,250          19190000

Controlor financiar              S     III     1     11,000          18819000
- cu vechime minima in                         2     10,750          18503000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,500          18073000

Controlor financiar asistent     S
- cu vechime minima in
  specialitate de 5 - 6 ani                    1      7,500          12950000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      6,000          10360000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      4,500           7770000

Director                         S             1     14,000          23427000
- cu vechime minima in                         2     13,000          21816000
  specialitate de 10 ani                       3     12,500          20976000

Director adjunct                 S             1     13,750          23008000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                     S             1     13,500          22590000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                        S             1     13,250          22235000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.SmartCity5

COMENTARII la OUG 186/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 186 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu