Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 186 din 12 decembrie 2002

privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 933 din 19 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) In anul 2003 indemnizatiile lunare ale controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000, aprobata prin Legea nr. 711/2001, cu modificarile ulterioare, se majoreaza in doua etape, astfel:
    a) cu 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2003;
    b) cu 9% incepand cu data de 1 octombrie 2003 fata de nivelul din luna septembrie.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al indemnizatiei lunare.
    Art. 2
    (1) Indemnizatiile lunare majorate potrivit art. 1, aplicabile pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, sunt prevazute in anexele nr. I a) si II a), iar cele aplicabile pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, in anexele nr. I b) si II b).
    (2) In nivelul indemnizatiilor lunare calculate corespunzator coeficientilor de multiplicare, precum si al celor corespunzatoare unui singur nivel, prevazute in anexele la prezenta ordonanta de urgenta, este inclusa si majorarea de pana la 8,29%, acordata potrivit Hotararii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 3
    (1) Promovarea controlorilor financiari in anul 2003, in conditiile legii, se poate face in limita numarului de posturi aprobate prin statul de functii si cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
    (2) Promovarea in conditiile legii a controlorilor financiari incadrati pe functia de asistent se face prin transformarea posturilor pe care acestia sunt incadrati in posturi de nivel superior, similar promovarii debutantilor.
    Art. 4
    (1) In vederea stabilirii indemnizatiei lunare, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii, controlorii financiari din cadrul Curtii de Conturi aflati in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, controlorii financiari care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, potrivit legii, precum si controlorii financiari ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate vor fi evaluati prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat in acest scop de catre angajator.
    (2) Controlorilor financiari care nu promoveaza acest examen de testare li se atribuie indemnizatia lunara avuta anterior sau, dupa caz, indemnizatia lunara minima a clasei avute anterior.
    Art. 5
    Anexele nr. I a), II a), I b) si II b)*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si inlocuiesc prevederile anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobata prin Legea nr. 711/2001, cu modificarile ulterioare, care se abroga.
------------
    *) Anexele nr. I a), II a), I b) si II b) sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Curtii de Conturi,
                         Dan Drosu Saguna

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 a)

                            INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul aparatului central si al Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
                                                    Coeficientul Indemnizatia
                                                    de           lunara lei
                                                    multiplicare valabila in
                                                                 perioada 1 ian.
Denumirea functiei           Nivelul   Clasa Gradul              - 30 sept. 2003
                             studiilor              ----------------------------
                                                    Aparatul     majorare cu 6%
                                                    central si
                                                    municipiul
                                                    Bucuresti
________________________________________________________________________________
Controlor financiar            S        I      1     13,750       21108000
- cu vechime minima in                         2     13,500       20724000
  specialitate de                              3     13,000       20014000
  12 - 14 ani

Controlor financiar            S       II      1     12,500       19244000
- cu vechime minima in                         2     12,000       18615000
  specialitate de                              3     11,750       18387000
  9 - 11 ani

Controlor financiar            S     III       1     11,500       17996000
- cu vechime minima in                         2     11,000       17265000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,750       16975000

Controlor financiar asistent   S
- cu vechime minima in
  specialitate de 5 - 6 ani                    1      8,000       12672000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      7,500       11880000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      5,500        8712000

Director                       S               1     15,750       23960000
- cu vechime minima in                         2     15,500       23579000
  specialitate de 10 ani                       3     15,000       22819000

Director adjunct               S               1     14,750       22438000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                   S               1     14,500       22058000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                      S               1     14,00        21492000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.

    ANEXA 2 a)

                            INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi - judete

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
    Denumirea functiei       Nivelul   Clasa Gradul Coeficient   Indemnizatia
                             studiilor              multiplicare lunara lei
                                                                 valabila in
                                                                 perioada 1 ian.
                                                                 - 30 sept. 2003
                                                    ____________________________
                                                    Judete        majorare cu 6%
________________________________________________________________________________
Controlor financiar              S       I     1     13,000          20014000
- cu vechime minima in                         2     12,750          19629000
  specialitate de                              3     12,500          19244000
  12 - 14 ani

Controlor financiar              S      II     1     12,000          18615000
- cu vechime minima in                         2     11,500          17996000
  specialitate de                              3     11,250          17605000
  9 - 11 ani

Controlor financiar              S     III     1     11,000          17265000
- cu vechime minima in                         2     10,750          16975000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,500          16580000

Controlor financiar asistent     S
- cu vechime minima in
  specialitate de 5 - 6 ani                    1      7,500          11880000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      6,000           9504000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      4,500           7128000

Director                         S             1     14,000          21492000
- cu vechime minima in                         2     13,000          20014000
  specialitate de 10 ani                       3     12,500          19244000

Director adjunct                 S             1     13,750          21108000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                     S             1     13,500          20724000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                        S             1     13,250          20399000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.

    ANEXA 1 b)

                              INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul aparatului central si al Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
                                                    Coeficientul Indemnizatia
                                                    de           lunara lei,
                                                    multiplicare valabila in
                                                                 perioada 1 oct.
     Denumirea functiei      Nivelul   Clasa Gradul              - 31 dec. 2003
                             studiilor              ----------------------------
                                                    Aparatul     majorare cu 9%
                                                    central si
                                                    municipiul
                                                    Bucuresti
________________________________________________________________________________
Controlor financiar            S        I      1     13,750       23008000
- cu vechime minima in                         2     13,500       22590000
  specialitate de                              3     13,000       21816000
  12 - 14 ani

Controlor financiar            S       II      1     12,500       20976000
- cu vechime minima in                         2     12,000       20291000
  specialitate de                              3     11,750       20042000
  9 - 11 ani

Controlor financiar            S      III      1     11,500       19616000
- cu vechime minima in                         2     11,000       18819000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,750       18503000

Controlor financiar asistent   S
- cu vechime minima in
  specialitate de
  5 - 6 ani                                    1      8,000       13813000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      7,500       12950000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      5,500        9497000

Director                       S               1     15,750       26117000
- cu vechime minima in                         2     15,500       25702000
  specialitate de 10 ani                       3     15,000       24873000

Director adjunct               S               1     14,750       24458000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                   S               1     14,500       24044000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                      S               1     14,000       23427000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.

    ANEXA 2 b)

                              INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi - judete

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
                                                    Coeficient   Indemnizatia
                                                    multiplicare lunara lei
                                                                 valabila in
                                                                 perioada 1 oct.
    Denumirea functiei       Nivelul   Clasa Gradul              - 31 dec. 2003
                             studiilor              ----------------------------
                                                    Judete        majorare cu 9%
________________________________________________________________________________
Controlor financiar              S       I     1     13,000          21816000
- cu vechime minima in                         2     12,750          21396000
  specialitate de                              3     12,500          20976000
  12 - 14 ani

Controlor financiar              S      II     1     12,000          20291000
- cu vechime minima in                         2     11,500          19616000
  specialitate de 9 - 11 ani                   3     11,250          19190000

Controlor financiar              S     III     1     11,000          18819000
- cu vechime minima in                         2     10,750          18503000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,500          18073000

Controlor financiar asistent     S
- cu vechime minima in
  specialitate de 5 - 6 ani                    1      7,500          12950000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      6,000          10360000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      4,500           7770000

Director                         S             1     14,000          23427000
- cu vechime minima in                         2     13,000          21816000
  specialitate de 10 ani                       3     12,500          20976000

Director adjunct                 S             1     13,750          23008000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                     S             1     13,500          22590000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                        S             1     13,250          22235000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.SmartCity5

COMENTARII la OUG 186/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 186 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu