E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 186 din 12 decembrie 2002

privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 933 din 19 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) In anul 2003 indemnizatiile lunare ale controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000, aprobata prin Legea nr. 711/2001, cu modificarile ulterioare, se majoreaza in doua etape, astfel:
    a) cu 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2003;
    b) cu 9% incepand cu data de 1 octombrie 2003 fata de nivelul din luna septembrie.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al indemnizatiei lunare.
    Art. 2
    (1) Indemnizatiile lunare majorate potrivit art. 1, aplicabile pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, sunt prevazute in anexele nr. I a) si II a), iar cele aplicabile pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, in anexele nr. I b) si II b).
    (2) In nivelul indemnizatiilor lunare calculate corespunzator coeficientilor de multiplicare, precum si al celor corespunzatoare unui singur nivel, prevazute in anexele la prezenta ordonanta de urgenta, este inclusa si majorarea de pana la 8,29%, acordata potrivit Hotararii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 3
    (1) Promovarea controlorilor financiari in anul 2003, in conditiile legii, se poate face in limita numarului de posturi aprobate prin statul de functii si cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
    (2) Promovarea in conditiile legii a controlorilor financiari incadrati pe functia de asistent se face prin transformarea posturilor pe care acestia sunt incadrati in posturi de nivel superior, similar promovarii debutantilor.
    Art. 4
    (1) In vederea stabilirii indemnizatiei lunare, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii, controlorii financiari din cadrul Curtii de Conturi aflati in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, controlorii financiari care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, potrivit legii, precum si controlorii financiari ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate vor fi evaluati prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat in acest scop de catre angajator.
    (2) Controlorilor financiari care nu promoveaza acest examen de testare li se atribuie indemnizatia lunara avuta anterior sau, dupa caz, indemnizatia lunara minima a clasei avute anterior.
    Art. 5
    Anexele nr. I a), II a), I b) si II b)*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si inlocuiesc prevederile anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobata prin Legea nr. 711/2001, cu modificarile ulterioare, care se abroga.
------------
    *) Anexele nr. I a), II a), I b) si II b) sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Curtii de Conturi,
                         Dan Drosu Saguna

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 a)

                            INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul aparatului central si al Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
                                                    Coeficientul Indemnizatia
                                                    de           lunara lei
                                                    multiplicare valabila in
                                                                 perioada 1 ian.
Denumirea functiei           Nivelul   Clasa Gradul              - 30 sept. 2003
                             studiilor              ----------------------------
                                                    Aparatul     majorare cu 6%
                                                    central si
                                                    municipiul
                                                    Bucuresti
________________________________________________________________________________
Controlor financiar            S        I      1     13,750       21108000
- cu vechime minima in                         2     13,500       20724000
  specialitate de                              3     13,000       20014000
  12 - 14 ani

Controlor financiar            S       II      1     12,500       19244000
- cu vechime minima in                         2     12,000       18615000
  specialitate de                              3     11,750       18387000
  9 - 11 ani

Controlor financiar            S     III       1     11,500       17996000
- cu vechime minima in                         2     11,000       17265000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,750       16975000

Controlor financiar asistent   S
- cu vechime minima in
  specialitate de 5 - 6 ani                    1      8,000       12672000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      7,500       11880000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      5,500        8712000

Director                       S               1     15,750       23960000
- cu vechime minima in                         2     15,500       23579000
  specialitate de 10 ani                       3     15,000       22819000

Director adjunct               S               1     14,750       22438000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                   S               1     14,500       22058000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                      S               1     14,00        21492000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.

    ANEXA 2 a)

                            INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi - judete

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
    Denumirea functiei       Nivelul   Clasa Gradul Coeficient   Indemnizatia
                             studiilor              multiplicare lunara lei
                                                                 valabila in
                                                                 perioada 1 ian.
                                                                 - 30 sept. 2003
                                                    ____________________________
                                                    Judete        majorare cu 6%
________________________________________________________________________________
Controlor financiar              S       I     1     13,000          20014000
- cu vechime minima in                         2     12,750          19629000
  specialitate de                              3     12,500          19244000
  12 - 14 ani

Controlor financiar              S      II     1     12,000          18615000
- cu vechime minima in                         2     11,500          17996000
  specialitate de                              3     11,250          17605000
  9 - 11 ani

Controlor financiar              S     III     1     11,000          17265000
- cu vechime minima in                         2     10,750          16975000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,500          16580000

Controlor financiar asistent     S
- cu vechime minima in
  specialitate de 5 - 6 ani                    1      7,500          11880000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      6,000           9504000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      4,500           7128000

Director                         S             1     14,000          21492000
- cu vechime minima in                         2     13,000          20014000
  specialitate de 10 ani                       3     12,500          19244000

Director adjunct                 S             1     13,750          21108000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                     S             1     13,500          20724000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                        S             1     13,250          20399000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.

    ANEXA 1 b)

                              INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul aparatului central si al Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
                                                    Coeficientul Indemnizatia
                                                    de           lunara lei,
                                                    multiplicare valabila in
                                                                 perioada 1 oct.
     Denumirea functiei      Nivelul   Clasa Gradul              - 31 dec. 2003
                             studiilor              ----------------------------
                                                    Aparatul     majorare cu 9%
                                                    central si
                                                    municipiul
                                                    Bucuresti
________________________________________________________________________________
Controlor financiar            S        I      1     13,750       23008000
- cu vechime minima in                         2     13,500       22590000
  specialitate de                              3     13,000       21816000
  12 - 14 ani

Controlor financiar            S       II      1     12,500       20976000
- cu vechime minima in                         2     12,000       20291000
  specialitate de                              3     11,750       20042000
  9 - 11 ani

Controlor financiar            S      III      1     11,500       19616000
- cu vechime minima in                         2     11,000       18819000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,750       18503000

Controlor financiar asistent   S
- cu vechime minima in
  specialitate de
  5 - 6 ani                                    1      8,000       13813000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      7,500       12950000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      5,500        9497000

Director                       S               1     15,750       26117000
- cu vechime minima in                         2     15,500       25702000
  specialitate de 10 ani                       3     15,000       24873000

Director adjunct               S               1     14,750       24458000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                   S               1     14,500       24044000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                      S               1     14,000       23427000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.

    ANEXA 2 b)

                              INDEMNIZATIILE
controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi - judete

                                   Valoarea de referinta sectoriala = 1379911*)
________________________________________________________________________________
                                                    Coeficient   Indemnizatia
                                                    multiplicare lunara lei
                                                                 valabila in
                                                                 perioada 1 oct.
    Denumirea functiei       Nivelul   Clasa Gradul              - 31 dec. 2003
                             studiilor              ----------------------------
                                                    Judete        majorare cu 9%
________________________________________________________________________________
Controlor financiar              S       I     1     13,000          21816000
- cu vechime minima in                         2     12,750          21396000
  specialitate de                              3     12,500          20976000
  12 - 14 ani

Controlor financiar              S      II     1     12,000          20291000
- cu vechime minima in                         2     11,500          19616000
  specialitate de 9 - 11 ani                   3     11,250          19190000

Controlor financiar              S     III     1     11,000          18819000
- cu vechime minima in                         2     10,750          18503000
  specialitate de 7 - 8 ani                    3     10,500          18073000

Controlor financiar asistent     S
- cu vechime minima in
  specialitate de 5 - 6 ani                    1      7,500          12950000
- cu vechime minima in
  specialitate de 3 - 4 ani                    2      6,000          10360000
- cu vechime minima in
  specialitate de 1 - 2 ani                    3      4,500           7770000

Director                         S             1     14,000          23427000
- cu vechime minima in                         2     13,000          21816000
  specialitate de 10 ani                       3     12,500          20976000

Director adjunct                 S             1     13,750          23008000
- cu vechime minima in
  specialitate de 8 ani

Sef serviciu                     S             1     13,500          22590000
- cu vechime minima in
  specialitate de 7 ani

Sef birou                        S             1     13,250          22235000
- cu vechime minima in
  specialitate de 6 ani
________________________________________________________________________________
    *) Valoarea de referinta sectoriala include majorarea efectuata ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2002.
    1. Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesara o vechime minima de 5 ani in functii de control financiar.
    2. Procedura de avansare in grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
    3. Pentru specialistii de o valoare exceptionala Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevazuta in prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
    4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, in raport cu evaluarea activitatii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.
    5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele prevazute in prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizeaza anual in raport cu rezultatele profesionale ale fiecarui salariat.SmartCity5

COMENTARII la OUG 186/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 186 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu