E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 168 2001 abrogat de Legea 281 2010
OUG 168 2001 admite exceptie Decizia 984 2010
OUG 168 2001 modificat de Legea 23 2010
OUG 168 2001 completat de Legea 23 2010
Articolul 3 din actul OUG 168 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 335 2004
Articolul 4 din actul OUG 168 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 335 2004
Articolul 7 din actul OUG 168 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 335 2004
OUG 168 2001 in legatura cu Decizia 259 2003
OUG 168 2001 in legatura cu Legea 78 2003
OUG 168 2001 in legatura cu OUG 102 2002
Articolul 3 din actul OUG 168 2001 modificat de articolul 5 din actul OUG 102 2002
OUG 168 2001 aprobat de Legea 387 2002
Articolul 2 din actul OUG 168 2001 modificat de Legea 387 2002
Articolul 3 din actul OUG 168 2001 modificat de Legea 387 2002
OUG 168 2001 in legatura cu Hotărârea 216 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 168 din 13 decembrie 2001

privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 823 din 20 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Constructiile zootehnice si fabricile de nutreturi combinate dezafectate se atribuie in folosinta gratuita asociatiilor crescatorilor de animale, cu sau fara personalitate juridica, precum si persoanelor fizice in varsta de pana la 40 de ani sau persoanelor juridice, care formuleaza cerere scrisa si dovedesc capacitatea tehnica si financiara de a desfasura activitati de crestere a animalelor.
    (2) Criteriile si conditiile de atribuire in folosinta gratuita vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pentru a realiza productia conform destinatiei constructiilor.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante de urgenta prin urmatorii termeni se intelege:
    a) constructii zootehnice dezafectate - bunuri imobile aflate in proprietatea privata a statului sau in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, precum si cele din patrimoniul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultura, destinate cresterii si exploatarii animalelor, care nu sunt populate;
    b) fabrici de nutreturi combinate dezafectate - bunuri imobile aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care sunt in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si in care nu se desfasoara activitate de producere de nutreturi combinate;
    c) asociatii de crescatori de animale, cu sau fara personalitate juridica, precum si crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice - acele persoane care desfasoara activitati de crestere, exploatare a animalelor si/sau produc nutreturi combinate.
    Art. 3
    (1) Constructiile zootehnice dezafectate, aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, vor fi atribuite in folosinta gratuita persoanelor prevazute la art. 2 lit. c) de catre consiliile locale.
    (2) Constructiile zootehnice dezafectate, aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultura, vor fi atribuite in folosinta gratuita persoanelor prevazute la art. 2 lit. c) de catre Agentia Domeniilor Statului in baza hotararii adunarii generale a actionarilor din aceste societati.
    (3) Fabricile de nutreturi combinate dezafectate vor fi atribuite in folosinta gratuita persoanelor prevazute la art. 2 lit. c) de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
    (4) Se mandateaza reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor la societatile comerciale prevazute la alin. (2) si (3) sa voteze atribuirea in folosinta gratuita a constructiilor dezafectate aflate in patrimoniul acestora.
    (5) Atribuirea imobilelor prevazute la alin. (1), (2) si (3), care au fost ipotecate la obtinerea unor imprumuturi de la bancile comerciale, se face la cererea persoanelor prevazute la art. 2 lit. c), cu acordul prealabil al bancilor finantatoare respective.
    (6) In vederea asigurarii necesarului de furaje consiliile locale vor concesiona, prin atribuire directa, pentru o perioada de 5 ani, terenuri cu destinatie agricola, aflate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale, crescatorilor de animale prevazuti la art. 2 lit. c), carora le-au fost atribuite constructii zootehnice dezafectate.
    (7) In situatia in care nu exista suficient teren in rezerva unitatilor administrativ-teritoriale, crescatorii de animale, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. c), carora le-au fost atribuite constructiile zootehnice dezafectate, au un drept de preemtiune la concesionarea de teren prin atribuire directa de catre Agentia Domeniilor Statului, pentru o perioada de maximum 5 ani.
    (8) Suprafata de teren, care poate fi concesionata in conditiile alin. (6) si (7), va fi in limita asigurarii necesarului de furaje, stabilit potrivit normelor metodologice, pentru animalele pe care crescatorul se obliga sa le creasca.
    Art. 4
    (1) Atribuirea in folosinta gratuita a constructiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, a terenurilor de sub constructii si a celor din incinta persoanelor prevazute la art. 2 lit. c) se face in baza unui contract pe care acestea il incheie cu consiliile locale, Agentia Domeniilor Statului si/sau cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, dupa caz, pentru o perioada de 5 ani, cu obligatia de a desfasura activitatea de crestere a animalelor si/sau de producere de nutreturi combinate.
    (2) Constructiile zootehnice si fabricile de nutreturi combinate dezafectate vor fi atribuite in folosinta gratuita persoanelor prevazute la art. 2 lit. c), integral sau pe active componente.
    (3) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre persoanele prevazute la art. 2 lit. c), rezilierea contractului se face unilateral de unitatile cu care au fost incheiate contractele de atribuire in folosinta gratuita a constructiilor zootehnice si fabricilor de nutreturi combinate dezafectate.
    Art. 5
    Agentia Domeniilor Statului si, dupa caz, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului exercita drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la societatile comerciale din portofoliul lor.
    Art. 6
    (1) Constructiile zootehnice si fabricile de nutreturi combinate dezafectate se atribuire in folosinta gratuita prin contract, in baza unei cereri care se depune la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene de catre persoanele prevazute la art. 2 lit. c).
    (2) In cazul in care pentru acelasi imobil se depun mai multe cereri in termen de 30 de zile de la inregistrarea primei solicitari, se organizeaza licitatie in conditii care vor fi stabilite in normele metodologice.
    Art. 7
    (1) La expirarea termenului de 5 ani prevazut in contractul de atribuire in folosinta gratuita, fabrica de nutreturi combinate, constructia zootehnica, terenul de sub acestea si incintele aferente pot fi vandute persoanelor prevazute la art. 2 lit. c), care le-au avut in folosinta gratuita, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la un pret echivalent cu 10% din valoarea acestora la momentul atribuirii in folosinta gratuita, stabilita potrivit normelor metodologice.
    (2) In cazul in care crescatorul de animale, astfel cum este definit la art. 2 lit. c), devine proprietar al constructiei zootehnice pe care a avut-o in folosinta gratuita, acesta are un drept de preemtiune la concesionarea de terenuri agricole administrate de consiliile locale si/sau de Agentia Domeniilor Statului pentru terenurile agricole din apropierea constructiilor zootehnice, dar si din alte zone, stabilite potrivit normelor metodologice.
    Art. 8
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Administratiei Publice si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului vor elabora si vor supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a acesteia.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ovidiu Natea,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 168/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 168 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 168/2001
Legea 281 2010
pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
Decizia 984 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate si a celor ale art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001
Legea 23 2010
pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate
Legea 335 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate
Decizia 259 2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 3 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 privind unele masuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor in imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 78/2003
Legea 78 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 privind unele masuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor in imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate
OUG 102 2002
privind unele masuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor in imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate
Legea 387 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate
Hotărârea 216 2002
pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu