E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 5 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 6 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 7 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 8 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 16 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 17 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 18 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 19 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 20 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 21 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 22 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 adauga dupa articolul 22 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 23 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 24 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 25 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 29 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 30 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 31 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 32 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 33 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 adauga dupa articolul 33 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 36 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 37 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 adauga dupa articolul 37 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 38 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 40 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 adauga dupa articolul 40 din actul Legea 18 1996
Articolul 1 din actul OUG 161 2000 modifica articolul 42 din actul Legea 18 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 161 din 13 octombrie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 557 din  9 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
    "Lege privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unei persoane din cadrul societatilor specializate de paza, in conditiile prezentei legi. Persoana specializata angajata, denumita in continuare garda de corp, este obligata sa respecte in intreaga sa activitate dispozitiile acestei legi, ale celorlalte prevederi legale in materie, precum si clauzele contractului incheiat, indeplinindu-si sarcinile cu buna-credinta si in serviciul exclusiv al persoanei aparate.
    (2) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de forma capitalului social, institutiile publice, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora."
    3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei, care este obligatoriu si pentru modificarea planului de paza. Acest aviz nu este necesar in cazul unitatilor la care paza se asigura cu efective de jandarmi.
    (2) Prin planul de paza se stabilesc, in principal: numarul de posturi si amplasarea acestora, efectivul de personal de paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si alarma, masurile necesare pentru asigurarea transportului valorilor importante, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza.
    (3) In cazul unitatilor la care paza se asigura cu efective de jandarmi planul de paza se intocmeste, de comun acord, de unitatea de jandarmi si unitatea la care se asigura paza.
    (4) Documentele specifice necesare in vederea executarii si evidentei serviciului de paza si modelele acestora se stabilesc prin ordin al ministrului de interne."
    4. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) - (8) cu urmatorul cuprins:
    "(4) La solicitarea persoanelor fizice si juridice, in situatii ce nu sufera amanare, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), comandantul Jandarmeriei Romane poate aproba asigurarea temporara a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale.
    (5) Prin situatii ce nu sufera amanare se intelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine si tulburare grava a ordinii publice, stare infractionala ridicata, calamitati, catastrofe, furturi frecvente din proprietatea publica sau privata, care impun luarea de indata, sub paza cu efective de jandarmi, a unor obiective, locuri, portiuni de teren, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2).
    (6) Paza cu efective de jandarmi, aprobata in conditiile alin. (4), se ridica dupa incetarea situatiei deosebite care a impus instituirea acesteia.
    (7) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizeaza prin hotarare a Guvernului in cazurile prevazute la alin. (1) si (2), respectiv prin ordin al comandantului Jandarmeriei Romane, in situatiile mentionate la alin. (4).
    (8) In situatia in care unitatile carora li s-a prevazut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi isi schimba, isi restrang sau isi inceteaza activitatea ori renunta la aceasta forma de paza, prin hotarare a Guvernului de ridicare a pazei se vor stabili si modalitatile de redistribuire a efectivelor disponibilizate si a alocatiilor bugetare aprobate in acest scop."
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Unitatile care beneficiaza de paza cu efective de jandarmi incheie contracte de prestari de servicii cu unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.
    (2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectueaza contra cost, conform tarifelor stabilite de Ministerul de Interne la nivelul cheltuielilor ocazionate de indeplinirea serviciului de paza, avizate de Oficiul Concurentei.
    (3) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se poate efectua si in conditiile in care, in contrapartida, beneficiarul prestarilor de servicii ofera, la randul sau, bunuri sau servicii, daca acestea sunt necesare Jandarmeriei Romane.
    (4) Conditiile efectuarii serviciului de paza conform prevederilor alin. (3) se stabilesc prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile*).
    (5) Unitatile bugetare si sediile misiunilor diplomatice, precum si unitatile extrabugetare de interes strategic sau care detin instalatii ori obiective de o deosebita importanta nationala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (6) Veniturile realizate din paza efectuata de unitatile de jandarmi, potrivit legii, se retin integral de catre acestea ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital.
    (7) Contractele incheiate intre unitatile de jandarmi si unitatea la care se asigura paza au valabilitate pe toata durata de aplicabilitate a actului normativ prin care s-a instituit paza militara. Clauzele contractelor pot fi modificate periodic, cu acordul ambelor parti.
    (8) Conducatorii unitatilor beneficiare de paza, contra cost, cu efective de jandarmi se vor obliga prin contractul incheiat sa constituie, sub forma unei scrisori de garantie bancara, pe numele prestatorului de serviciu, suma aferenta prestarii serviciului contractat pe o perioada de 3 luni.
    (9) Instalarea pazei se va face numai dupa asigurarea de catre beneficiarul serviciului de paza a conditiilor stabilite prin contractul incheiat.
    (10) In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute de lege si a celor contractuale de catre beneficiarii de paza, ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face in termen de 60 de zile de la atentionarea, in scris, a conducatorilor acestora, prin ordin al comandantului Jandarmeriei Romane.
    (11) Ridicarea pazei prin ordin al comandantului Jandarmeriei Romane in conditiile prevazute in alin. (10) se poate face si in cazul in care conducatorul unitatii beneficiare de paza refuza incheierea sau reactualizarea contractului cu unitatea de jandarmi care asigura efectivele."
------------
    *) Termenul curge de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    6. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu un grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleasi sporuri pentru conditii periculoase, vatamatoare sau grele de munca, dupa caz, ca si ale personalului din obiectivul respectiv."
    7. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Personalul de paza al corpurilor specializate se doteaza cu uniforme, insemne si mijloace de autoaparare corespunzatoare celor stabilite prin propriile regulamente de organizare si functionare."
    8. Alineatele (1) si (2) ale articolului 16 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Primarii sunt obligati sa ia masuri ca in comune si sate sa se asigure paza bunurilor publice si ale cetatenilor prin formele prevazute de prezenta lege si de catre locuitorii acestora prin rotatie, conform hotararilor consiliilor locale, dupa consultarea prealabila a locuitorilor. Consultarea locuitorilor se realizeaza prin adunari populare organizate pe sate.
    (2) Persoanele care executa paza prin rotatie trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a) - d), sa nu depaseasca maximul varstei de pensionare si sa poarte insemne distinctive in timpul executarii serviciului de paza."
    9. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Personalul de paza se compune din paznici, portari, controlori acces sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii ori desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza.
    (2) Pentru instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza la unitatile unde numarul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesara este formata din sef serviciu paza, sef tura, sef instruire.
    (3) La celelalte unitati unde numarul de paznici este sub 20, activitatile specifice de paza se indeplinesc de catre un imputernicit al conducerii unitatii.
    (4) Seful serviciului de paza sau imputernicitul cu paza se subordoneaza direct conducerii unitatii si stabileste impreuna cu aceasta masurile cele mai eficiente de paza."
    10. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc, sprayuri lacrimogene si alte mijloace de aparare autorizate de lege, in raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor si a valorilor pazite."
    11. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "(3) La unitatile unde functioneaza paza cu efective de jandarmi si paza proprie, verificarea, avizarea, dotarea cu arme de foc, instruirea si controlul personalului de paza se efectueaza de catre unitatea de jandarmi care coordoneaza sistemul unic de paza."
    12. Literele a), b), c) si e) ale alineatului (1) al articolului 19 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) sa fie cetatean roman si sa aiba varsta cuprinsa intre 21 de ani si maximul varstei de pensionare prevazut de lege;
    b) sa aiba aptitudini fizice, psihice si profesionale adecvate functiei;
    c) sa fie cunoscuta ca persoana corecta, cu o buna conduita cetateneasca si sa nu fi suferit condamnari;
    ........................................................................
    e) sa fie absolvent al invatamantului gimnazial si sa fie atestat de organul competent."
    13. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se face dupa obtinerea avizului organelor de politie sau jandarmerie, dupa caz, si absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minima de 45 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Romana, de corpurile gardienilor publici sau de societatile specializate de paza avizate de Ministerul de Interne si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Cursurile de calificare se desfasoara in baza unei tematici specifice, aprobate de Inspectoratul General al Politiei sau de Comandamentul National al Jandarmeriei, dupa caz, sub supravegherea si indrumarea acestor institutii si se finalizeaza prin examinarea si atestarea absolventilor de catre o comisie din care face parte un reprezentant al inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, si un reprezentant al directiei judetene de munca si protectie sociala sau al Directiei de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, dupa caz, din subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (3) In cazul cursurilor organizate de Jandarmeria Romana, din comisia de atestare face parte si un reprezentant al comandamentului de jandarmi judetean sau al Comandamentului de Jandarmi al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (4) Inscrierea la cursurile de calificare se face in baza cererii candidatului, a documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 19 si a avizului politiei sau jandarmeriei, dupa caz.
    (5) Personalul de paza si garda de corp, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 19, se verifica si se avizeaza, in termen de 30 de zile de la data solicitarii, de catre inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori de catre unitatile jandarmeriei, mentionate la art. 18 alin. (3), dupa caz.
    (6) Contravaloarea cursurilor de calificare se suporta de catre candidat.
    (7) Situatia nominala a persoanelor calificate se comunica de catre organizatorii cursurilor de calificare prevazuti la alin. (1) la Inspectoratul General al Politiei, in termen de 10 zile de la data absolvirii cursului, precum si la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe raza careia domiciliaza, care vor organiza evidenta personalului calificat.
    (8) Solicitarea avizarii se face de catre conducatorul unitatii care organizeaza cursurile de calificare sau, dupa caz, al celei unde este angajat personalul de paza sau garda de corp.
    (9) Incadrarea personalului in serviciul de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor sau de garda de corp se face pe baza avizului prevazut la alin. (4), a certificatului de cazier judiciar si a atestatului primit la terminarea cursului de calificare si se comunica, in termen de 10 zile, dupa caz, la unitatea de politie sau de jandarmi competenta teritorial.
    (10) In cazul retragerii avizului cel in cauza nu mai poate fi mentinut in serviciul de paza.
    (11) Conducatorii unitatilor prevazute la art. 1 alin. (2) care detin secrete de stat sau care desfasoara activitati de interes strategic sunt obligati sa solicite, pe langa avizul organelor de politie sau ale jandarmeriei prevazut la alin. (4), si avizul Serviciului Roman de Informatii pentru personalul angajat in vederea executarii serviciului de paza."
    14. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Societatile specializate de paza se infiinteaza si functioneaza conform legii, cu autorizarea Inspectoratului General al Politiei si cu avizul Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Societatile prevazute la alin. (1) vor avea ca obiect principal activitatea de paza. Personalului acestor societati ii este interzisa culegerea de informatii care exced obiectului de activitate in domeniul pazei.
    (3) Conducatorii societatilor specializate de paza trebuie sa obtina avizul inspectoratului judetean de politie sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi au sediul societatile respective. Conducatori ai societatilor specializate de paza sunt asociatul/asociatii, precum si persoanele care asigura conducerea operativa a activitatilor de paza, indeplinind functii de administratori, directori executivi ori alte functii similare.
    (4) Organul de politie competent poate acorda avizul persoanelor prevazute la alin. (3) care au cetatenie romana si domiciliul in tara, au implinit varsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce le revin, sunt cunoscute cu o buna conduita cetateneasca si nu au suferit condamnari."
    15. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Echipamentul personalului de paza va fi inscriptionat numai cu denumirea si sigla societatii, aprobate cu ocazia autorizarii. Pe autovehiculele din dotarea societatilor specializate de paza se inscriptioneaza numai denumirea, sigla si numerele de telefon ale societatii. Echiparea si folosirea de girofaruri sau sirene pe autovehiculele societatilor specializate de paza este interzisa.
    (5) Societatile specializate de paza, ca persoane juridice romane, se pot asocia cu societati de paza straine, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi."
    16. La capitolul II, dupa sectiunea a 4-a se introduce Sectiunea a 5-a "Garda de corp" cuprinzand articolele 22^1 si 22^2 cu urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a 5-a
    Garda de corp

    Art. 22^1
    (1) Garda de corp poate fi exercitata de catre personalul societatilor specializate de paza, infiintate potrivit legii, cu autorizarea Inspectoratului General al Politiei.
    (2) Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe baza de contract de prestari de servicii incheiat cu societatile specializate de paza prevazute la alin. (1).
    Art. 22^2
    (1) Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca in activitatile desfasurate sa respecte legile in vigoare si sa nu lezeze in vreun fel drepturile si libertatile cetatenesti.
    (2) In timpul serviciului personalul care executa garda de corp are pe langa obligatiile prevazute la art. 26 lit. f), g), h), i), k), n), o) si urmatoarele obligatii specifice:
    a) sa poarte in timpul serviciului uniforma, insemnele, mijloacele de aparare si de protectie cu care este dotat, inclusiv armamentul autorizat de politie, pe care le foloseste numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege. Portul armamentului este interzis in sediile institutiilor publice;
    b) sa apere persoana careia ii asigura garda de corp impotriva unor atacuri care pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile acesteia;
    c) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, cand aceasta a fost ranita;
    d) sa nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activitati care depasesc limita atributiilor sale legale;
    e) sa anunte politia de indata ce intra in posesia unor date sau informatii despre iminenta pregatire sau savarsire a unor infractiuni;
    f) sa opreasca si sa imobilizeze, in functie de posibilitati, persoanele care au savarsit fapte prevazute de legea penala impotriva persoanei careia ii asigura paza si sa le predea de indata la cea mai apropiata unitate de politie;
    g) in cazul savarsirii uneia dintre faptele prevazute la lit. f) sa asigure, in limita posibilitatilor, paza locului faptei si a mijloacelor materiale de proba pana la sosirea politiei, fara a-si abandona misiunea de garda de corp;
    h) sa se subordoneze autoritatilor statului si sa-si dea concursul la indeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fara a incalca obligatiile fata de persoana pe care o are in paza;
    i) sa coopereze cu autoritatile statului cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
    (3) Modul de actiune in diverse situatii al personalului ce executa serviciul de garda de corp se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare propriu al societatii specializate de paza, aprobat de Inspectoratul General al Politiei cu ocazia autorizarii acesteia."
    17. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Transportul valorilor importante constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta, precum si transportul armelor, munitiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substantelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate, asigurate, dupa caz, cu jandarmi, gardieni publici, paznici proprii sau ai societatilor specializate de paza, inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.
    (2) Efectivele necesare pazei bunurilor si valorilor prevazute la alin. (1) se stabilesc, de comun acord, de catre conducatorii unitatilor care asigura efective de paza si beneficiari, prin planul de paza si prin contract, avandu-se in vedere cuantumul, importanta acestora, situatia operativa, mijloacele de transport folosite, durata, conditiile meteo si reglementarile legale in vigoare. Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel putin o persoana inarmata.
    (3) Pentru efectivele care asigura paza transportului bunurilor si al valorilor prevazute la alin. (1), beneficiarii vor asigura, dupa caz, conditii corespunzatoare pentru executarea serviciului, astfel:
    a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda pentru transportul pe calea ferata;
    b) masini blindate pentru transportul valorilor;
    c) masini semiblindate sau special amenajate pentru insotirea transportului auto;
    d) compartimente special amenajate sau rezervate pentru transporturi navale sau aeriene."
    18. Alineatele 1 si 2 ale articolului 24 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Mijloacele auto destinate transportului valorilor si al bunurilor prevazute la art. 23 alin. (1) se certifica potrivit legii, se amenajeaza in mod corespunzator, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza si alarma, care sa asigure securitatea deplina a persoanelor insotitoare si a valorilor transportate, si se echipeaza cu tehnica de transmisiuni radio, pe frecventele aprobate conform legii.
    (2) Pe timpul transporturilor valorilor in afara localitatilor sau cand situatia din zona o impune, conducatorul unitatii va asigura cel putin un echipaj de insotire pentru paza si protectia valorilor."
    19. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) Conducatorii unitatilor sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarma impotriva efractiei, in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a bunurilor si a valorilor prevazute la art. 23, a suportilor magnetici de date si informatii, a documentelor si datelor cu caracter secret de stat, precum si in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.
    (2) Elementele de protectie mecano-fizice incorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii si manipularii bunurilor si valorilor de orice fel trebuie sa fie certificate ca rezista la efractie.
    (3) Prin elemente de protectie mecano-fizice in sensul prezentei legi se intelege ziduri, plase, blindaje, case de fier, dulapuri metalice, tezaure, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si incuietori.
    (4) Prin sisteme de alarma impotriva efractiei in sensul prezentei legi se intelege un ansamblu de echipamente electronice compus din centrala de comanda si semnalizare optica si acustica, detectoare de prezenta, antisoc si acustice, butoane si pedale de panica, control acces si televiziune cu circuit inchis, cu posibilitati de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, de natura sa asigure o protectie corespunzatoare obiectivelor si persoanelor.
    (5) Instalarea, precum si orice modificare adusa sistemelor de alarma impotriva efractiei se realizeaza numai dupa avizarea proiectelor de catre organul de politie competent sau, in situatia prevazuta la art. 18 alin. (3), de catre unitatea competenta de jandarmi, care controleaza stadiul lucrarilor, inclusiv punerea in functiune.
    (6) Proiectele sistemelor de alarma impotriva efractiei se intocmesc in conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotarare a Guvernului."
    20. Litera b) a alineatului (1) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, cu specificul productiei si cu locul de dispunere a acestora. La obiectivele in care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza si stabilirea masurilor se realizeaza impreuna cu comandantul unitatii de jandarmi care a aprobat planul de paza."
    21. Dupa litera f) a alineatului 1 al articolului 29 se introduc literele f^1) si f^2) cu urmatorul cuprins:
    "f^1) asigura corp de garda pentru efectivele de jandarmi destinate serviciului de paza si fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia;
    f^2) incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei, garzii de corp, transporturilor de valori, pentru realizarea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor de alarma impotriva efractiei, numai cu societatile sau persoanele autorizate ori cu corpurile gardienilor publici;"
    22. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    In vederea asigurarii pazei si sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor, unitatile Ministerului de Interne au urmatoarele atributii:
    a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor si valorilor, stabilite prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin ordin al comandantului Jandarmeriei Romane, in conditiile prezentei legi;
    b) avizeaza planurile de paza la unitatile la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi, acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei la aceste unitati, in pregatirea personalului de paza si urmaresc executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza;
    c) acorda asistenta in organizarea activitatii de paza si de garda de corp si asigura, in mod gratuit, armamentul necesar in vederea dotarii institutiilor publice autorizate prin legea de infiintare, organizare si functionare sa detina si sa foloseasca arme de foc si munitii, cu exceptia celor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala; asigura prin inchiriere, in limita disponibilului, armamentul necesar dotarii personalului de paza pentru celelalte unitati;
    d) avizeaza incadrarea personalului de paza sau retrage avizul acordat acestuia, in conditiile legii;
    e) autorizeaza functionarea societatilor specializate de paza si elibereaza avizul pentru conducatorii acestora;
    f) autorizeaza activitatea de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora, precum si a mijloacelor de protectie mecano-fizice si de monitorizare a alarmelor, in obiective, avizeaza conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate in aceste domenii sau retrag acest aviz cand nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
    g) controleaza modul in care se respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor si a valorilor, precum si a celor privind garda de corp si stabilesc masurile ce urmeaza sa fie luate, cat si termenele in care acestea trebuie indeplinite de catre conducatorul unitatii."
    23. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) In cadrul masurilor de paza a obiectivelor, a bunurilor si a valorilor, conducatorii unitatilor prestatoare, precum si ai unitatilor beneficiare sunt obligati sa asigure numai folosirea mijloacelor de protectie mecano-fizice si de alarma impotriva efractiei care sunt certificate.
    (2) Certificarea calitatii mijloacelor de protectie mecano-fizice prevazute la alin. (1) si a componentelor acestora produse in Romania sau importate se face de catre un laborator de incercari din tara, autorizat si acreditat, potrivit legii.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unitatile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala."
    24. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    In proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa se prevada construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor tehnice de paza si alarma impotriva efractiei."
    25. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot desfasura activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora, precum si a mijloacelor de protectie mecano-fizice, numai cu autorizarea Inspectoratului General al Politiei.
    (2) Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) sunt obligate ca in termen de 10 zile sa comunice, in scris, unitatii de politie competente orice modificare intervenita in structura si organizarea activitatii pentru care au fost autorizate.
    (3) Emiterea avizului pentru conducatorii societatilor specializate prevazute la alin. (1) si pentru personalul tehnic al acestora se realizeaza de inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza carora isi are sediul societatea.
    (4) Conducatorii societatilor specializate prevazute la alin. (1) vor fi avizati si de Serviciul Roman de Informatii.
    (5) Avizarea conducatorilor societatilor specializate in domeniile prevazute la alin. (1) si a personalului tehnic se face cu respectarea conditiilor prevazute la art. 19, cu exceptia conditiei de varsta."
    26. Dupa articolul 33 se introduc articolele 33^1 si 33^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 33^1
    Se interzice comercializarea, in orice mod, a mijloacelor de alarma impotriva efractiei, a mijloacelor de protectie mecano-fizice sau a componentelor acestora, fara prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din tara, a standardului national sau international si fara precizarea clasei de siguranta conform normelor europene in care se incadreaza.
    Art. 33^2
    Beneficiarii, conducatorii si personalul societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarma si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere."
    27. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, prevazute la art. 3, 4, 5 alin. (4), 14, 15 si 16;
    b) neluarea masurilor prevazute la art. 24 alin. (1) sau nerespectarea prevederilor art. 25;
    c) neintocmirea planului de paza, conform art. 5, sau a celui de transport de valori, conform art. 23 alin. (2), si neindeplinirea sarcinilor prevazute in acestea ori a masurilor stabilite de politie;
    d) incadrarea sau mentinerea in functie a personalului de paza, de orice fel, cu nerespectarea dispozitiilor art. 19 alin. (1) si ale art. 20;
    e) incalcarea de catre personalul de paza ori garda de corp a obligatiilor prevazute la art. 22^2, art. 26 lit. a) - e), f), j), k) - n) si la art. 27 lit. a), b), d) si e);
    f) neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 20 alin. (9), art. 29 lit. a), b), d), e), f) si g) si la art. 33 alin. (2);
    g) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1), (3), (4) si (5), ale art. 22^1 alin. (2), ale art. 33^1 si 33^2;
    h) instalarea de sisteme tehnice de alarma impotriva efractiei sau de componente ale acestora, cu incalcarea prevederilor art. 31 alin. (1), precum si nerespectarea prevederilor art. 32 si ale art. 42 alin. (2), (3), (5), (6) si (7)."
    28. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Contraventiile prevazute la art. 36 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contraventiile prevazute la lit. g) si h);
    b) cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contraventiile prevazute la lit. a), b), c), d) si f);
    c) cu amenda de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, contraventiile prevazute la lit. e)."
    29. Dupa articolul 37 se introduc articolele 37^1, 37^2 si 37^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 37^1
    (1) Savarsirea intr-un interval de 3 luni a cel putin doua dintre contraventiile prevazute la art. 36 lit. g) si h) atrage suspendarea, pe o perioada de la o luna la 3 luni, a dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si de a angaja personal.
    (2) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune, la propunerea agentului constatator, de inspectoratul judetean de politie sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza careia isi are sediul societatea sanctionata si se comunica Inspectoratului General al Politiei.
    (3) Unitatea de politie mentionata la alin. (2) va comunica, in scris, masura suspendarii, societatii sanctionate, care o poate contesta in justitie, in conditiile legii.
    Art. 37^2
    (1) Savarsirea uneia dintre urmatoarele fapte atrage anularea autorizatiei de functionare:
    a) comiterea, de catre conducatorii societatii specializate de paza sau ai celor autorizate in domeniul sistemelor de alarma impotriva efractiei ori al componentelor acestora, al mijloacelor de protectie mecano-fizice sau de monitorizare a alarmelor unor obiective, a unor infractiuni in legatura cu activitatea acestor societati;
    b) refuzul nejustificat de a asigura accesul lucratorilor de politie si ai jandarmeriei special desemnati pentru exercitarea atributiilor legale de control, pentru luarea masurilor de prevenire in obiectivele pazite sau asistate prin mijloace tehnice antiefractie si in organizarea activitatii de garda de corp;
    c) depasirea limitelor obiectului de activitate al societatii specializate de paza, precum si culegerea de informatii care exced acestuia. In situatia in care se constata ca informatiile culese de personalul societatii specializate de paza sau ca activitatile desfasurate de aceasta vizeaza siguranta nationala, se informeaza, de indata, autoritatile competente cu atributii in domeniul sigurantei nationale;
    d) refuzul nejustificat de a furniza datele, informatiile sau documentele solicitate de catre reprezentantii autoritatilor publice competente potrivit legii, aflati in exercitiul functiunii;
    e) exercitarea in fapt a atributiilor de organizare si functionare a activitatii societatii specializate de paza de catre persoane care au suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie;
    f) repetarea in interval de un an a uneia dintre faptele care atrag masura suspendarii.
    (2) Anularea autorizatiei se dispune de catre Inspectoratul General al Politiei si se comunica Oficiului registrului comertului pe raza caruia functioneaza societatea specializata de paza la data expirarii termenului prevazut la alin. (5) sau la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a contestat aceasta masura.
    (3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) anularea autorizatiei se dispune dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare a persoanei in cauza.
    (4) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) anularea autorizatiei se dispune in baza actului de constatare motivat, intocmit de reprezentantii autoritatilor publice competente.
    (5) Dupa anularea autorizatiei conducatorul societatii specializate de paza este obligat sa rezilieze contractele incheiate cu beneficiarii in termen de 10 zile de la comunicarea in scris a acestei masuri.
    (6) Masura anularii autorizatiei de functionare poate fi atacata in justitie, potrivit legii, de catre societatea sanctionata, iar pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti nu se aplica prevederile alin. (5) referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.
    Art. 37^3
    (1) Masura retragerii avizului personalului de paza sau garzii de corp se ia in mod obligatoriu in urmatoarele situatii:
    a) persoana a savarsit o infractiune in legatura cu serviciul;
    b) persoana a fost sanctionata contraventional de cel putin doua ori intr-o luna pentru incalcarea dispozitiilor art. 26 si 22^2 sau a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;
    c) persoana si-a pierdut aptitudinile fizice necesare in vederea indeplinirii functiei de paznic sau garda de corp.
    (2) Masura retragerii avizului se propune de agentul constatator care s-a sesizat ca personalul de paza sau garda de corp se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la alin. (1) si se dispune de catre autoritatile prevazute la art. 20 alin. (4).
    (3) Persoana careia i s-a retras avizul poate contesta aceasta masura in justitie, in conditiile legii.
    (4) La nivelul Inspectoratului General al Politiei va fi organizata o evidenta informatizata a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de paza, precum si a celor carora le-au fost retrase avizele de catre unitatile competente ale Ministerului de Interne.
    30. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta lege se fac de catre politisti, jandarmi, precum si de catre primar sau imputernicitii acestuia, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.
    (2) Dupa expirarea termenului legal de contestare a procesului-verbal prin care s-a constatat contraventia sau dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care masura aplicata se considera legala, agentul constatator are obligatia sa comunice masura sanctionarii contraventionale inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe teritoriul careia isi are sediul societatea specializata de paza sanctionata."
    31. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Contraventiilor prevazute in prezenta lege, cu exceptia celor reglementate la art. 36 lit. g) si h), le sunt aplicabile dispozitiile art. 25 si 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare."
    32. Dupa articolul 40 se introduc articolele 40^1 si 40^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 40^1
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani urmatoarele fapte:
    a) exercitarea fara autorizatie a activitatii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor sau de garda de corp;
    b) exercitarea fara autorizatie a activitatii de proiectare, producere, instalare si intretinere a mijloacelor de protectie mecano-fizice sau a sistemelor de alarma impotriva efractiei;
    c) exercitarea activitatilor prevazute la lit. a) si b) in perioada de suspendare a autorizatiei sau de anulare a acesteia.
    Art. 40^2
    Implicarea de catre conducatorii unitatilor cu paza proprie, ai corpurilor specializate de paza sau ai societatilor specializate de paza a personalului propriu in actiuni de forta, in executari silite, recuperari de debite, conflicte de munca sau de opunere la desfasurarea actiunilor de restabilire a ordinii de drept de catre autoritatile publice competente se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava."
    33. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    (1) Corpul gardienilor publici, societatile specializate de paza si cele din domeniul sistemelor de alarma impotriva efractiei autorizate de Inspectoratul General al Politiei pot infiinta dispecerate de zona care sa monitorizeze si sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate.
    (2) Infiintarea dispeceratelor de zona potrivit alin. (1) se face numai dupa avizarea proiectului si a regulamentului de organizare si functionare de catre Inspectoratul General al Politiei.
    (3) Avizul mentionat la alin. (2) este obligatoriu si pentru societatile care realizeaza doar monitorizarea tehnica a sistemelor.
    (4) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarma local se face pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii acestora.
    (5) Interventia echipajelor mobile in cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul corpurilor gardienilor publici ori al societatilor specializate de paza.
    (6) In situatiile in care interventia este confirmata si fortele proprii sunt depasite de amploarea evenimentului, prin dispecerat se anunta politia locala in vederea prinderii infractorilor si cercetarii locului faptei. In celelalte cazuri, dupa prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de indata unitatilor de politie competente teritorial.
    (7) Mentionarea in planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarma la un dispecerat de monitorizare si transmitere a alarmelor este obligatorie."
    Art. 2
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se vor stabili normele metodologice privind:
    a) autorizarea societatilor de paza si avizarea personalului acestora;
    b) autorizarea activitatilor de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei si a mijloacelor de protectie mecano-fizice si avizarea personalului acestora;
    c) avizarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor;
    d) procedura de suspendare sau de anulare a autorizatiei societatii specializate de paza, precum si procedura retragerii avizului personalului de paza;
    e) normele tehnice ce trebuie respectate cu ocazia proiectarii si realizarii sistemelor de alarma impotriva efractiei.
    Art. 3
    (1) Personalul de paza care nu a urmat cursurile de calificare in conditiile prevazute la art. 20 si care este incadrat in una dintre formele de paza prevazute la cap. II sectiunile a 3-a si a 4-a va fi supus atestarii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in termen de un an de la data publicarii acesteia.
    (2) Societatile specializate de paza care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 21 alin. (1) vor fi supuse autorizarii sau avizarii, dupa caz, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Desfasurarea activitatilor de paza de catre societatile specializate prevazute la alin. (2) dupa expirarea termenului de 6 luni constituie infractiunea prevazuta la art. 40^1 lit. a).
    Art. 4
    Legea nr. 18/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Ioan Onisei,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 161/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 161 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu