E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 153 din  7 noiembrie 2002

privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 826 din 15 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, denumit in continuare ORNISS, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului Romaniei si in coordonarea directa a primului-ministru, cu autoritate la nivel national in domeniul securitatii informatiilor clasificate.
    (2) ORNISS asigura implementarea unitara, la nivel national, a masurilor de securitate a informatiilor nationale clasificate, precum si a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte.
    (3) ORNISS reprezinta organismul national de legatura pentru informatiile clasificate cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din statele membre si partenere ale Aliantei Nord-Atlantice, precum si cu cele ale statelor cu care Romania a incheiat tratate, intelegeri sau acorduri care prevad protectia informatiilor clasificate.
    (4) ORNISS exercita atributii de reglementare, autorizare, evidenta si control in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, ale Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002, si ale Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 353/2002, scop in care:
    a) organizeaza evidenta listelor si a informatiilor secrete de stat, a termenelor de mentinere in nivelul de clasificare, a personalului verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat si a registrelor de autorizari de la institutiile care detin sau care utilizeaza informatii clasificate;
    b) elaboreaza norme, instructiuni si proceduri pentru protectia informatiilor nationale clasificate si, respectiv, a informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumita in continuare NATO;
    c) asigura respectarea standardelor nationale si, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate;
    d) coopereaza cu institutiile publice, inclusiv cu cele care au atributii privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
    e) aproba eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informatii nationale clasificate;
    f) elibereaza certificate de securitate pentru acces la informatii NATO clasificate si pentru participarea la activitati organizate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice;
    g) stabileste cerintele de securitate pentru incaperile si containerele speciale, mecanismele de inchidere, sistemele de cifru si incuietori si autorizeaza utilizarea lor pentru pastrarea informatiilor secrete de stat, potrivit legii;
    h) organizeaza si coordoneaza activitatile de pregatire a structurilor si functionarilor de securitate la persoanele juridice care gestioneaza informatii clasificate;
    i) elibereaza, in conditiile prevazute de standardele nationale, autorizatii speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrari de arte plastice pe teritoriul Romaniei, in obiective sau locuri de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate;
    j) asigura, prin intermediul agentiilor specializate, implementarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania si a Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, referitoare la protectia informatiilor stocate in cadrul sistemelor de prelucrare si transmitere automata a datelor;
    k) coordoneaza implementarea unitara la nivel national a masurilor de protectie a informatiilor clasificate din domeniul industrial;
    l) elibereaza autorizatii si certificate de securitate industriala in conformitate cu standardele in domeniu;
    m) organizeaza evidenta autorizatiilor si a certificatelor de securitate industriala la nivel national;
    n) organizeaza si controleaza Sistemul National de Registre (SNR) a carui baza este Registrul Central;
    o) efectueaza constatari in cazurile de nerespectare a prevederilor legale de securitate, ce pot induce riscuri pentru securitatea informatiilor clasificate, il informeaza operativ pe primul-ministru si ia masurile legale ce se impun;
    p) avizeaza acordurile internationale departamentale care privesc protectia informatiilor clasificate;
    q) coordoneaza, la dispozitia primului-ministru, activitatile necesare negocierii si incheierii acordurilor internationale in domeniul protectiei informatiilor clasificate;
    r) acrediteaza si reacrediteaza sistemele de protectie a informatiilor clasificate.
    Art. 2
    (1) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ORNISS este abilitat sa solicite informatiile necesare de la conducatorii autoritatilor si ai institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat.
    (2) Conducatorii autoritatilor si ai institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligatia de a pune la dispozitie ORNISS datele si informatiile referitoare la protectia informatiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 3
    (1) ORNISS este condus de un director general asimilat functiei de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Salarizarea directorului general se face potrivit pozitiei nr. 5 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Directorul general prezinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, anual si ori de cate ori este nevoie, informari privind activitatea desfasurata de ORNISS.
    (4) Directorul general prezinta primului-ministru, anual si ori de cate ori este nevoie, informari, evaluari si analize ale situatiei din domeniul de responsabilitate, precum si propuneri concrete de remediere a deficientelor constatate si de perfectionare a cadrului de activitate specifica.
    (5) Directorul general este ordonator principal de credite bugetare si reprezinta ORNISS in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice, romane sau straine.
    (6) In exercitarea conducerii ORNISS directorul general emite ordine si decizii, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 4
    (1) Pe langa directorul general functioneaza Consiliul de coordonare ca organ consultativ.
    (2) Consiliul de coordonare functioneaza potrivit regulamentului aprobat prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.
    (3) Membrii Consiliului de coordonare sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale ORNISS, pana la nivelul directiilor inclusiv, se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general, in limita numarului de posturi aprobat.
    (2) In cadrul directiilor se pot organiza sectoare, servicii sau birouri, dupa caz, cu aprobarea directorului general.
    (3) Numarul maxim de posturi din structura ORNISS este de 125, exclusiv demnitarul si cabinetul acestuia.
    Art. 6
    Salarizarea personalului de conducere si de executie din cadrul ORNISS se face potrivit cap. II din anexa nr. I, anexei nr. V/2 si anexei nr. VI la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    Personalul ORNISS beneficiaza de salariile de baza stabilite potrivit art. 6, de celelalte drepturi salariale prevazute de lege pentru personalul din institutiile publice centrale, precum si de spor de confidentialitate de pana la 25% din salariul de baza.
    Art. 8
    In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin ORNISS administreaza si foloseste spatii corespunzatoare, echipamente si sisteme de receptionare, prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor.
    Art. 9
    Numarul de autoturisme si consumul lunar de carburanti pentru parcul auto din dotarea ORNISS se stabilesc potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 10
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ORNISS se asigura de la bugetul de stat.
    (2) Fondurile necesare in anul 2002 pentru finantarea cheltuielilor privind organizarea si functionarea ORNISS se asigura din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2002, in limita sumei de 3.800.000 mii lei.
    (3) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat pe anul 2002.
    Art. 11
    Atributiile Autoritatii Nationale de Securitate, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 864/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Securitate, vor fi preluate de ORNISS in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 12
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 845/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 23 august 2002.
    (2) La data incheierii procesului de preluare a atributiilor prevazute la art. 11 se abroga Hotararea Guvernului nr. 864/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Securitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 10 octombrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         Directorul general al
                         Oficiului Registrului National
                         al Informatiilor Secrete de Stat,
                         Marius Petrescu

                         p. Ministrul muncii si
                         solidaritatii sociale,
                         Ion Giurescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 153/2002

 
26.09.2020 03:46:49  Anonim  a scris :
Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
   
 
18.09.2020 01:34:55  Anonim  a scris :
Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu