E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 15 1999 modifica articolul 18 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 15 1999 modifica articolul 5 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 15 1999 modifica articolul 6 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 15 1999 modifica articolul 30 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 15 1999 modifica articolul 31 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 15 1999 modifica articolul 49 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 15 1999 modifica articolul 51 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 15 1999 modifica articolul 1 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 15 1999 modifica articolul 2 din actul Legea 27 1994
Articolul 1 din actul OUG 15 1999 modifica articolul 14 din actul Legea 27 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 15 din  2 martie 1999

pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 92 din  3 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 30 decembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul 1 al articolului 5 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "In mod similar se impoziteaza cladirile persoanelor fizice care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative."
    2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor juridice si al altor contribuabili, altii decat cei prevazuti la art. 5, se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsa intre 0,5 - 1,0%, asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare."
    3. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de localitati, iar in cadrul localitatilor, pe zone, in intravilan, dupa cum urmeaza:

                                                                 - lei/mp -
-------------------------------------------------------------------------------
                                   Categoria localitatii
             ------------------------------------------------------------------
Zona                    Brasov,       Municipii,   Orase,       Comune,
in cadrul    Bucuresti  Cluj-Napoca,  localitati   localitati   sate-resedinta
localitatii             Constanta,    urbane,      rurale,      de comuna,
                        Craiova,      atestate     atestate     sate componente
                        Galati,       ca statiuni  ca statiuni  ale comunelor
                        Iasi,         turistice*)  turistice*)  si sate
                        Timisoara                               apartinand
                                                                oraselor si
                                                                municipiilor*)
-------------------------------------------------------------------------------
   0            1           2             3            4             5
-------------------------------------------------------------------------------
   A           2.400      2.000         1.500         1.000          100
   B           2.000      1.500         1.000           500           50
   C           1.500      1.000           500           250            X
   D           1.000        500           250           150            X
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    *) Impozitul se va stabili numai pentru zona A sau B.

    Contribuabilii, persoane fizice, prevazuti la art. 5, care detin in proprietate terenuri neocupate de cladiri si de alte constructii, situate in categoriile de localitati 1 si 2, zonele A, B si C, datoreaza impozit pe teren.
    Pentru terenurile apartinand contribuabililor prevazuti la alin. 2, neocupate de cladiri si de alte constructii, situate in categoriile de localitati 1 si 2, zona D, precum si in categoriile 3 - 5, in suprafata de pana la 1.000 mp inclusiv, se datoreaza impozit pe teren, iar pentru suprafata care depaseste 1.000 mp se datoreaza impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale.
    Contribuabilii, persoane juridice, care detin in proprietate terenuri, altele decat cele necesare desfasurarii activitatii pentru care sunt autorizati potrivit legii, datoreaza pentru acestea impozit pe teren."
    4. Alineatul 2 al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru terenurile ocupate de cladiri si constructii, proprietate a contribuabililor definiti la art. 3, pentru terenurile apartinand manastirilor, schiturilor manastiresti, perimetrului cimitirelor, lacasurilor de cult recunoscute de lege, pentru terenurile ocupate de cladirile si constructiile prevazute in anexa nr. 2, precum si pentru terenul proprietate a persoanelor juridice, folosit in scop agricol, nu se datoreaza impozit pe teren. Pentru suprafetele de teren situate in extravilanul localitatilor se datoreaza impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale."
    5. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Contribuabilii care beneficiaza de serviciul de reclama si publicitate sub diverse forme au obligatia sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale o taxa de reclama si publicitate, care poate fi cuprinsa intre 1 - 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa poate fi cuprinsa intre 50.000 - 80.000 lei/an/mp.
    Cota procentuala si cuantumul taxei prevazut in suma fixa se stabilesc de catre consiliile locale in a caror raza teritoriala se realizeaza publicitatea, in limitele prevazute mai sus."
    6. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Taxa datorata potrivit art. 30 alin. 1 se plateste la bugetul consiliului local in a carui raza teritoriala se realizeaza serviciul de catre cel care efectueaza reclama si publicitatea, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare, pe toata perioada desfasurarii contractului, incepand cu luna in care taxa a devenit exigibila.
    Taxa devine exigibila la data intrarii in vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclama si publicitate.
    Contribuabilii care datoreaza taxa potrivit art. 30 alin. 2 au obligatia sa o achite trimestrial, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, la consiliul local in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea."
    7. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    Impozitul pe cladiri datorat pentru cladirile si constructiile utilizate in agricultura se reduce cu 50% pana la data de 31 decembrie 2000.
    Impozitele si taxele locale vor putea fi majorate sau diminuate anual, cu pana la 50%, de catre consiliile locale si judetene.
    Hotararea de modificare trebuie adoptata pana la data de 31 octombrie a fiecarui an si se aplica in anul urmator."
    8. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Contribuabilii, persoane fizice si juridice din strainatate, platesc impozitele si taxele locale, majorarile aferente si amenzile contraventionale, stabilite potrivit prezentei legi, in lei.
    Plata obligatiilor prevazute la alin. 1 este in sarcina persoanelor fizice si juridice nerezidente si se achita de catre acestea sau de catre reprezentantul lor autorizat."
    9. Anexa nr. 1 "Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita - desfasurata - la cladiri si la alte constructii apartinand persoanelor fizice" se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
    10. Punctul 5 din anexa nr. 2 "Lista cuprinzand cladirile si constructiile care nu sunt supuse impozitului" se completeaza cu subpunctul (15) cu urmatorul cuprins:
    "(15) altele de natura similara, cu avizul consiliilor locale."
    Art. 2
    Pentru anul 1999 bonificatia se acorda, daca plata impozitului datorat pe intregul an se efectueaza pana la data de 15 iunie.
    Sumele reprezentand prima rata a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate pentru anul 1999, se considera platite in termen, daca se achita pana la data de 15 iunie 1999.
    Impozitele datorate de contribuabilii prevazuti la art. 3 din lege vor fi recalculate pentru intregul an 1999, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
    Pentru impozitele si taxele datorate pentru anul 1999, hotararea de modificare prevazuta la art. 49 alin. 3 din lege, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din prezenta ordonanta de urgenta, va fi adoptata in termen de 15 zile de la data publicarii acesteia.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1
    - Anexa nr. 1 la Legea nr. 27/1994 -

                          VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita, desfasurata, la cladiri si la alte constructii apartinand persoanelor fizice
-----------------------------------------------------------------------------
                                                  Valoarea impozabila*)
                                                        (lei/mp)
                                              -------------------------------
Nr.   Felul si destinatia cladirilor si       Cu instalatii  Fara instalatii
crt.  ale altor constructii impozabile        de apa,        de apa,
                                              canalizare,    canalizare,
                                              electrice,     electrice,
                                              incalzire      incalzire
                                              (conditii
                                              cumulative*))
-----------------------------------------------------------------------------
 0                1                                 2              3
-----------------------------------------------------------------------------
 1.  Cladiri:
     a) cu pereti sau cadre din beton armat    3.000.000      2.100.000
     b) cu pereti din caramida arsa, piatra
        naturala sau din alte materiale,
        fara cadre din beton armat             2.200.000      1.300.000
     c) cu pereti din lemn, caramida nearsa,
        valatuci, paianta si alte materiale
        asemanatoare                             600.000        400.000
 2.  Constructii anexe, situate in afara
     corpului principal al cladirii:
     a) cu pereti din caramida arsa,
        piatra, beton sau din alte
        materiale asemanatoare                   400.000        300.000
     b) cu pereti din lemn, caramida
        nearsa, paianta, valatuci etc.           300.000        200.000
 3.  Pentru locuinte situate la subsol
     sau la mansarda                             Valoarea reprezinta 75% din
                                                 valoarea corespunzatoare
                                                 fiecarei grupe de cladiri.
 4.  Pentru spatiile cu alta destinatie,
     situate in subsolul cladirilor              Valoarea reprezinta 50% din
                                                 valoarea corespunzatoare
                                                 fiecarei grupe de cladiri.
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza:
    - inainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;
      intre anii 1951   1977, reducere 5% .
    *) In cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile in lei/mp, prevazute la coloana 3.SmartCity5

COMENTARII la OUG 15/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 15 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu