Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 142 din 28 octombrie 2008

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 781 din 21 noiembrie 2008Situaţia extraordinară, prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de identificare la nivel naţional a unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există resurse turistice de interes naţional, care pot genera dezvoltarea unuia sau mai multor tipuri de activităţi turistice - ca zone cu resurse turistice cu concentrare mare şi foarte mare, în vederea coordonării politicilor de amenajare a teritoriului cu cele specifice activităţilor de turism, precum şi de stimulare a dezvoltării zonelor cu probleme economico-sociale, care beneficiază de resurse turistice cu concentrare mare şi foarte mare.

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte că în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice cuprinse în anexele proiectului turismul este considerat activitate economică prioritară, iar investiţiile pentru dezvoltarea acestei activităţi vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.

Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică şi de protecţia mediului pentru zonele cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate, prin programele de dezvoltare naţionale, regionale şi judeţene.

In aceIaşi timp urgenţa promovării prezentului act normativ este motivată şi din următoarele considerente:

A.  alocarea fondurilor structurale în cadrul programelor, respectiv al axelor prioritare, se face în conformitate cu criterii comensurabile care vor permite dezvoltarea destinaţiilor turistice în funcţie de bogăţia potenţialului patrimoniului cultural şi natural;

B.  promovarea unor programe de investiţii guvernamentale, private sau în parteneriat, va avea la bază criterii obiective, care se referă la existenţa sau absenţa obiectivelor de investiţii existente în prezent în toate destinaţiile turistice din România;

C. direcţionarea eforturilor financiare şi umane la nivel regional şi local, cu precădere spre destinaţiile turistice cu potenţial turistic (care au sau nu au infrastructură turistică), în funcţie de strategiile de dezvoltare locală, respectiv planurile de acţiune existente;

D. necesitatea, în cazul lipsei strategiilor şi a planurilor de acţiune, a elaborării acestor tipuri de documente pentru utilizarea raţională a resurselor la nivel regional şi local;

E. sprijinirea investitorilor privaţi prin promovarea informaţiilor coerente privind potenţialul turistic din România şi canalizarea acestor investiţii spre acele zone pe baza unor criterii obiective;

F.  posibilitatea elaborării unor parteneriate între destinaţiile turistice (la nivel regional, local), pentru a elabora oferte complementare pe baza patrimoniului natural şi cultural existent, respectiv a nivelului de dezvoltare a infrastructurii specifice şi generale;

G. pornind de la aprobarea finanţărilor pentru axele prioritare care au legătură cu turismul (pe domeniile agricultură, mediu, cultură etc), se creează pentru prima dată cadrul realizării proiectelor pentru destinaţii turistice complementare din punctul de vedere al potenţialului turistic (cultural/natural, cultural/cultural şi natural/natural);

H. în condiţiile unei concurenţe internaţionale din ce în ce mai acerbe, aprobarea actului normativ în regim de urgenţă va permite dezvoltarea formelor de turism deficitare în comparaţie cu ţările din regiune şi reducerea disparităţilor dintre ţara noastră şi aceste ţări (de exemplu, turismul de litoral, balnear, montan);

I. în condiţiile în care parcurile naturale şi naţionale pierd bani europeni pentru că nu au personalitate juridică, cu implicaţii directe în dezvoltarea turismului, localităţile care sunt incluse în limita parcurilor vor putea accesa fonduri mai uşor pentru dezvoltarea turismului.

In cazul neaprobării în regim de urgenţă a acestui act normativ principalele consecinţe negative se leagă de:

A.  alocarea fondurilor structurale şi guvernamentale pentru turism se va face în lipsa unor criterii obiective legate de patrimoniul turistic natural şi cultural;

B. stagnarea dezvoltării unor destinaţii turistice renumite din România şi importante pentru atragerea turiştilor străini (mai ales obiectivele turistice incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO, parcurile naţionale şi parcurile naturale);

C. mărirea decalajului dintre destinaţiile turistice din România şi ţările din regiune, mai ales în turismul montan, balnear şi de litoral;

D. micşorarea numărului de turişti străini care sosesc în destinaţii turistice din România, cu implicaţii în reducerea numărului de înnoptări şi implicit a încasărilor din turism;

E. reducerea creşterii economice observate la nivelul destinaţiilor turistice din România, cu consecinţe în creşterea şomajului mai ales în regiunile dependente de turism (cum ar fi zona rurală din domeniul montan).

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, care cuprinde zonele cu resurse turistice, precum şi direcţiile de dezvoltare a acestora, potrivit anexelor nr. 1-8.

Art. 2. -In înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, zone cu resurse turistice sunt unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există o concentrare mare şi foarte mare a resurselor naturale şi antropice, ce pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism.

Art. 3. - Semnificaţia sintagmelor utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 9.

Art. 4. - In unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice prevăzute în anexele nr. 1-8, turismul constituie o activitate economică prioritară, iar investiţiile pentru dezvoltarea acestei activităţi vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.

Art. 5. - Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică şi de protecţia mediului, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare.

Art. 6. - Pentru arealele considerate zone protejate, stabilite prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate sau prin alte acte normative, care fac parte din zonele cu resurse turistice, autorităţile administraţiei publice locale vor institui măsuri specifice de protecţie a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 7. - Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care sunt staţiuni turistice sau pe teritoriul cărora există localităţi decIarate staţiuni turistice, de interes naţional sau local, vor elabora/actualiza, după caz, şi aproba conform legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism aferente acestora.

Art. 8. - Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism vor fi evidenţiate zonele cu resurse turistice, precum şi măsurile necesare punerii în valoare şi îmbunătăţirii accesibilităţii acestora.

Art. 9. - Metodologia pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 10. -Anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă se reactualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului, pe măsura identificării de noi resurse turistice, precum şi a modificărilor intervenite asupra infrastructurii specific turistice sau tehnice. DecIararea şi delimitarea noilor zone cu resurse turistice se fac în conformitate cu normele în vigoare.

Art. 11. - Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi se aplică în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aferente municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Art. 12. -Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

UNITĂŢI  ADMINISTRATIV-TERITORIALE

cu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari

Judeţ

UAT

cu concentrare

mare

Resursă dominantă

UAT

cu concentrare

foarte mare

Resursă dominantă

Resurse naturale

Resurse antropice

Resurse naturale

Resurse antropice

1

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

ALBA

Mun. Aiud

X

X

Mun. Alba Iulia

X

Mun. Blaj

X

Mun. Sebeş

X

Or. Câmpeni

X

Or. Baia de Arieş

X

Or. Cugir

X

Or. Zlatna

X

X

Or. Ocna Mureş

X

X

Almaşu Mare

X

Or. Teiuş

X

X

Avram Iancu

X

Albac

X

Câlnic

X

Arieşeni

X

Cetatea de Baltă

X

Blandiana

X

X

Galda de Jos

X

X

Bucium

X

Ighiu

X

X

Cenade

X

X

Lopadea Nouă

X

Ciugud

X

X

Râmetea

X

Cricău

X

Râmeţ

X

X

Daia Română

X

Roşia Montană

X

Doştat

X

X

Săsciori

X

Fărău

X

X

Gârbova

X

X

Garda de Sus

X

Horea

X

Intregalde

X

Jidvei

X

Livezile

X

Lunca Mureşului

X

X

Lupşa

X

X

Meteş

X

Mirăslău

X

X

NoŞIac

X

Ocoliş

X

Pianu

X

Ponor

X

Poşaga

X

Sălciua

X

Săliştea

X

X

Sântimbru

X

X

Scărişoara

X

Stremţ

X

X

Şona

X

Şugag

X

Vidra

X

Vinţu de Jos

X

X

1

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

ARAD

Or. Ineu

X

Mun. Arad

X

Or. Pâncota

X

Or. Lipova

X

Bârzava

X

Moneasa

X

Buteni

X

Săvârşin

X

Chisindia

X

Felnac

X

Ghioroc

X

X

Hălmăgel

X

Hălmagiu

X

Păuliş

X

X

Secusigiu

X

Siria

X

Vărădia de Mureş

X

Vârfurile

X

ARGEŞ

Or. Costeşti

X

Mun. Piteşti

X

Or. Mioveni

X

Mun. Câmpulung

X

Or. Ştefăneşti

X

X

Mun. Curtea de Argeş

X

Or. Topoloveni

X

Rucăr

X

Albeştii de Muscel

X

Aninoasa

X

Arefu

X

Bascov

X

Băiculeşti

X

Bălileşti

X

Berevoeşti

X

Boteni

X

Brăduleţ

X

Budeasa

X

Bughea de Jos

X

Bughea de Sus

X

Călineşti

X

Cetăţeni

X

Corbeni

X

Corbi

X

Coşeşti

X

Cotmeana

X

Cuca

X

Dâmbovicioara

X

Dobreşti

X

Domneşti

X

X

Dragoslavele

X

Lereşti

X

Leordeni

X

Mălureni

X

Merişani

X

Miceşti

X

Mihăeşti

X

Mioarele

X

1

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

Morăreşti

X

Moşoaia

X

Muşăteşti

X

Negraşi

X

Nucşoara

X

Pietroşani

X

Poenarii de Argeş

X

Sălătrucu

X

Săpata

X

X

Schitu Goleşti

X

Stoeneşti

X

Stolnici

X

Suici

X

X

Tigveni

X

Ţiţeşti

X

Valea Iaşului

X

Valea Mare-Pravăţ

X

X

Vlădeşti

X

BACĂU

Or. Comăneşti

X

Mun. Bacău

X

Or. Dărmăneşti

X

Or. Slănic-Moldova

X

Or. Târgu Ocna

X

Bereşti-Tazlău

X

Berzunţi

X

X

Căiuţi

X

Dofteana

X

Mănăstirea Caşin

X

Oituz

X

Palanca

X

BIHOR

Mun. Marghita

X

X

Mun. Oradea

X

Mun. Salonta

X

Mun. Beiuş

X

Or. Aleşd

X

Or. Săcueni

X

Or. Nucet

X

Criştioru de Jos

X

Or. Stei

X

Sânmartin

X

Or. Vaşcău

X

Vadu Crişului

X

Or. Valea lui Mihai

X

Auşeu

X

Bratca

X

Budureasa

X

Bulz

X

Bunteşti

X

Câmpani

X

Derna

X

Diosig

X

Hidişelu de Sus

X

Ineu

X

Pietroasa

X

Pomezeu

X

Popeşti

X

1

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

Remetea

X

Rieni

X

Sălacea

X

Şinteu

X

X

Şoimi

X

Şuncuiuş

X

Tinea

X

Vârciorog

X

BISTRITA-NASAUD

Or. Beclean

X

X

Mun. Bistriţa

X

Bistriţa Bârgăului

X

Or. Năsăud

X

Budacu de Jos

X

Or. Sângeorz-Băi

X

Căianu Mic

X

Livezile

X

Cetate

X

X

Lechinţa

X

Chiochiş

X

Maieru

X

Ciceu-Mihăieşti

X

X

Prundu Bârgăului

X

X

Coşbuc

X

X

Rod na

X

X

Dumitra

X

X

Şanţ

X

Galaţii Bistriţei

X

X

Târlişua

X

Ilva Mare

X

Leşu

X

Lunca Ilvei

X

Nimigea

X

Nuşeni

X

Parva

X

Rebrişoara

X

Romuli

X

Salva

X

X

Silivasu de Câmpie

X

Şintereag

X

Spermezeu

X

X

Şieu

X

Şieu-Măgheruş

X

Şieu-Odorhei

X

X

Teaca

X

X

Telciu

X

Tiha Bârgăului

X

Uriu

X

X

Urmeniş

X

Zagra

X

BOTOŞANI

Mun. Botoşani

X

Mun. Dorohoi

X

Or. Bucecea

X

Or. Săveni

X

Dersca

X

Frumuşica

X

Mihai Eminescu

X

Tudora

X

Vârfu Câmpului

X

X

Vorona

X

X

1

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

BRAŞOV

Mun. Codlea

X

Mun. Braşov

X

Mun. Făgăraş

X

Mun. Săcele

X

Or. Ghimbav

X

Or. Râşnov

X

Or. Predeal

X

Or. Rupea

X

Augustin

X

Or. Zărneşti

X

Beclean

X

Bran

X

X

Budila

X

X

Buneşti

X

Caţa

X

Prejmer

X

Cristian

X

X

Sâmbăta de Sus

X

X

Crizbav

X

Drăguş

X

Dumbrăviţa

X

Feldioara

X

Fundata

X

Hărman

X

Hoghiz

X

Homorod

X

Lisa

X

Măieruş

X

X

Moieciu

X

Părău

X

X

Poiana Mărului

X

X

Racoş

X

Recea

X

Sânpetru

X

X

Şercaia

X

Şinca

X

X

Şinca Nouă

X

X

Şoarş

X

X

Teliu

X

Viştea

X

X

Voila

X

X

Vulcan

X

X

BRĂILA

Bertestii de Jos

X

Mun. Brăila

X

Gropeni

X

Măxineni

X

Movila Miresii

X

Stăncuţa

X

Tichileşti

X

Tufeşti

X

Vişani

X

BUZĂU

Mun. Buzău

X

Colţi

X

X

Or. Nehoiu

X

Or. Pătârlagele

X

Berea

X

Bisoca

X

Buda

X

X

Chiojdu

X

1

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

Cislău

X

X

Gura Teghii

X

Lopătari

X

Măgura

X

Mărgăriteşti

X

Mânzăleşti

X

Merei

X

Pănătău

X

Pietroasele

X

X

Tisău

X

X

Vipereşti

X

CARAŞ-SEVERIN

Or. Anina

X

Mun. Caransebeş

X

Or. Moldova Nouă

X

Mun. Reşiţa

X

Armeniş

X

X

Or. Băile Herculane

X

Bozovici

X

Or. Oraviţa

X

X

Caraşova

X

Berzasca

X

X

Cărbunari

X

Brebu Nou

X

Ciclova Română

X

Turnu Ruieni

X

Cornereva

X

Văliug

X

Coronini (Pescari)

X

Zăvoi

X

Doclin

X

Domaşnea

X

X

Eftimie Murgu

X

Ezeriş

X

Gârnic

X

Goruia

X

Iablaniţa

X

Lăpuşnicu Mare

X

Mehadia

X

Obreja

X

X

Pojejena

X

Prigor

X

Sasca Montană

X

Sicheviţa

X

Socol

X

Şopotu Nou

X

Teregova

X

Topleţ

X

Zorlenţu Mare

X

X

CĂLĂRAŞI

Mun. Călăraşi

X

Mănăstirea

X

CLUJ

Mun. Dej

X

X

Mun. Cluj-Napoca

X

Mun. Turda

X

X

Mun. Gherla

X

Or. Huedin

X

X

Baciu

X

Beliş

X

Călăţele

X

Ciucea

X

1

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

Ciurila

X

X

Cojocna

X

X

Feleacu

X

Fizeşu Gherlii

X

X

Floreşti

X

Gilău

X

Iara

X

Izvoru Crişului

X

Mănăstireni

X

Mărgău

X

Mihai Viteazu

X

Negreni

X

Petreştii de Jos

X

X

Poieni

X

Săcuieu

X

Sănduleşti

X

Săvădisla

X

X

Sâncraiu

X

Sic

X

Tureni

X

CONSTANŢA

Mun. Medgidia

X

Mun. Constanţa

X

Or. Băneasa

X

Mun. Mangalia

X

Or. Cernavodă

X

Or. Basarabi

X

Or. Hârşova

X

Or. Eforie

X

Or. Năvodari

X

Or. Techirghiol

X

Or. Ovidiu

X

Albeşti

X

23 August

X

Agigea

X

Adamclisi

X

Aliman

X

Corbu

X

Istria

X

X

Costineşti

X

Limanu

X

Crucea

X

Topalu

X

Deleni

X

Dobromir

X

Grădina

X

Independenţa

X

Ion Corvin

X

Lipniţa

X

Mihai Viteazu

X

Oltina

X

Ostrov

X

Pecineaga

X

Peştera

X

Săcele

X

Tuzla

X

COVASNA

Or. Baraolt

X

X

Mun. Sfântu Gheorghe

X

Or. întorsura Buzăului

X

Mun. Târgu Secuiesc

X

Aita Mare

X

Or. Covasna

X

Arcuş

X

Comandau

X

1

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

Băţani

X

Malnaş

X

Belin

X

Reci

X

Bixad

X

Turia

X

Bodoc

X

X

Vâlcele

X

Boroşneu Mare

X

Vârghiş

X

Brăduţ

X

Zăbala

X

Breţcu

X

Cătălina

X

Cern at

X

Estelnic

X

Ghelinţa

X

I Meni

X

Ojdula

X

X

Ozun

X

Poian

X

Sânzieni

X

Valea Crişului

X

X

Zagon

X

X

DAMBOVIŢA

Or. Fieni

X

Mun. Târgovişte

X

Or. Moreni

X

X

Or. Pucioasa

X

Aninoasa

X

Moroeni

X

Bezdead

X

X

Bucşani

X

Cobia

X

Corbii Mari

X

X

Nucet

X

X

Ocniţa

X

X

Odobeşti

X

Petreşti

X

Pietroşiţa

X

Potlogi

X

X

Răzvad

X

X

Runcu

X

Tătărani

X

X

Văcăreşti

X

Voineşti

X

Vulcana-Băi

X

Vulcana-Pandele

X

DOLJ

Or. Segarcea

X

Mun. Craiova

X

Cernăteşti

X

Desa

X

Malu Mare

X

X

Melineşti

X

X

GALAŢI

Mun. Tecuci

X

Mun. Galaţi

X

Or. Bereşti

X

X

Băleni

X

Bereşti-Meria

X

X

Brăhăşeşti

X

1

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

Buciumeni

X

X

Cavadineşti

X

Cerţeşti

X

X

Corod

X

Cudalbi

X

Drăguşeni

X

Folteşti

X

Fundeni

X

Poiana

X

X

Scânteieşti

X

Tuluceşti

X

Vânători

X

GIURGIU

Mun. Giurgiu

X

Comana

X

X

GORJ

Or. Novaci

X

Mun. Târgu Jiu

X

Or. Târgu Cărbuneşti

X

Or. Bumbeşti-Jiu

X

Or. Turceni

X

Or. Tismana

X

Aninoasa

X

Baia de Fier

X

X

Arcani

X

X

Peştişani

X

Bălăneşti

X

X

Polovragi

X

Bengeşti-Ciocadia

X

X

Câlnic

X

X

Ciuperceni

X

X

Crasna

X

Drăgoteşti