Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 125 din  8 septembrie 2005

privind acordarea unui sprijin direct al statului producatorilor agricoli care detin si/sau exploateaza plantatii viticole cu soiuri nobile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 848 din 20 septembrie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere situatia deosebit de grea a patrimoniului viticol ca urmare a actiunii factorilor naturali negativi din ultimii 4 ani, dar mai ales a conditiilor meteorologice din ultima perioada a acestui an, cu repercusiuni asupra productiei anului in curs si a anului viitor, si chiar a disparitiei butucilor de vita nobila, se impune acordarea unui sprijin financiar pe anul 2005, constand in bonuri valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru, cu finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Pentru salvarea plantatiilor viticole se impune adoptarea in regim de urgenta a unor masuri speciale pentru asigurarea viabilitatii plantatiilor viticole si stoparea disparitiei in masa a butucilor de vita-de-vie, cu consecinte negative de ordin socioeconomic, si evitarea diminuarii patrimoniului viticol, ceea ce ar insemna ca Romania sa nu poata beneficia de rezultatele obtinute la negocierile cu Comisia Uniunii Europene la capitolul VII "Agricultura", subcapitolul "Vie-vin".
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Pentru protejarea si maturarea elementelor anuale de crestere a butucilor de vita-de-vie din soiuri nobile in toamna anului 2005, statul sprijina producatorii agricoli prin acordarea sumei de 150 lei (RON)/ha, pentru suprafetele cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, inscrise in Registrul plantatiilor viticole, pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru.
    (2) Sprijinul financiar prevazut la alin. (1) se acorda prin atribuirea gratuita de bonuri valorice, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru.
    (3) Beneficiarii sprijinului prevazut la alin. (1) sunt:
    a) producatorii agricoli, persoane fizice, care au in proprietate suprafete de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile pe care le exploateaza;
    b) societatile agricole sau formele asociative fara personalitate juridica, constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, care exploateaza plantatii viticole cu soiuri nobile;
    c) societatile comerciale infiintate in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, care exploateaza direct terenuri cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile;
    d) arendasii care exploateaza teren cultivat cu vita-de-vie din soiuri nobile conform prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, care au prevazuta in contract o clauza prin care pot prelua subventia acordata de stat sub diferite forme proprietarilor; in lipsa clauzei mentionate anterior, subventia se acorda proprietarului;
    e) unitatile de cercetare si dezvoltare si din invatamantul agricol care detin si exploateaza suprafete viticole.
    (4) Beneficiarii sprijinului prevazuti la alin. (3) primesc bonuri valorice gratuite pentru suprafetele cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, declarate si inscrise in Registrul plantatiilor viticole.
    Art. 2
    (1) Sprijinul direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, se acorda beneficiarilor prevederilor art. 1 alin. (3), pe baza cererii scrise al carei model este prevazut in anexele nr. 2a) si 2b).
    (2) Pot beneficia de acest sprijin numai cultivatorii de plantatii viticole cu soiuri nobile, care au efectuat lucrarile de intretinere a plantatiilor, cum sunt dirijarea si legatul lastarilor, carnitul, combaterea buruienilor, care permit aplicarea eficienta a tratamentelor anticriptogamice cu o substanta pe baza de cupru, ce favorizeaza maturarea lemnului anual si scaderea rezervei de boli.
    (3) Cererile solicitantilor sprijinului, insotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului sau de contractul de arendare a suprafetelor cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, si de inscrisurile din Registrul plantatiilor viticole, se depun in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la primariile comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza carora se afla amplasat terenul.
    (4) Cererea se verifica de catre reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura ori al sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, se vizeaza de catre primar si se aproba de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
    (5) Cererile solicitantilor sprijinului sunt inregistrate de catre reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura ori al sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, intr-un registru de evidenta a cererilor pentru acordarea unui sprijin direct al statului producatorilor agricoli prevazuti la art. 1 alin. (3), pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru, pentru anul 2005.
    (6) Reprezentantii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru si agricultura ori ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala intocmesc lista producatorilor agricoli care solicita sprijinul direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (7) In situatia in care un beneficiar al sprijinului prevazut la art. 1 alin. (3) are teren cultivat cu vita-de-vie din soiuri nobile, in suprafata de peste 0,1 ha, aflat in mai multe localitati, acesta formuleaza cerere si primeste sprijinul direct al statului de la primaria din localitatea in care este situat terenul.
    (8) Lista producatorilor agricoli care solicita sprijinul direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile se afiseaza la sediul primariilor comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar.
    (9) Producatorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi in lista producatorilor care au solicitat sprijinul direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, sau carora li s-a stabilit o suma in lei mai mica decat cea cuvenita pot depune contestatii la sediul primariilor in termen de 5 zile de la data afisarii listei.
    (10) Primarii, impreuna cu reprezentantii directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti sau reprezentantii sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, solutioneaza contestatiile in termen de 5 zile de la data depunerii acestora si dispun, dupa caz, intocmirea listelor suplimentare.
    Art. 3
    In termen de 5 zile de la data afisarii, listele producatorilor agricoli care solicita sprijinul direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, se inainteaza directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, pentru validare, centralizare si decontare a cererilor aprobate in vederea acordarii sprijinului.
    Art. 4
    (1) Sprijinul in valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha, se acorda producatorilor agricoli pe masura depunerii cererilor, aprobarii acestora si intocmirii listelor.
    (2) Sprijinul alocat se va distribui beneficiarilor o singura data, sub forma de bonuri valorice a caror valoare insumata nu poate depasi 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile.
    (3) Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana sau a municipiului Bucuresti, prin reprezentantul desemnat pentru localitatea respectiva, elibereaza bonurile valorice pe baza listelor intocmite de reprezentantii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru si agricultura ori ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala.
    (4) Sprijinul alocat se acorda numai in situatia in care beneficiarii acestui sprijin au executat pana la data depunerii cererii de solicitare a sprijinului lucrarile agrotehnice care sa permita aplicarea eficienta a tratamentelor anticriptogamice, in special intretinerea corespunzatoare a solului si executarea lucrarilor si operatiilor in verde obligatorii, cum sunt legarea, dirijarea si carnitul lastarilor, combaterea buruienilor.
    Art. 5
    (1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor emite decizii de constituire a unor comisii de verificare a respectarii prevederilor art. 4 alin. (4).
    (2) Comisiile sunt formate din cel putin 3 membri, reprezentanti ai Inspectiei de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, ai unitatii fitosanitare judetene si ai centrelor agricole de la nivelul localitatilor.
    (3) Comisiile constituite conform alin. (2) raspund de alocarea sprijinului cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4).
    Art. 6
    Sumele necesare acordarii sprijinului direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha producatorilor agricoli se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 7
    (1) Reprezentantii sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, ai directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala sau ai centrului comunitar pentru cadastru si agricultura verifica suprafetele cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile pentru care s-a acordat producatorilor agricoli sprijinul direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha, conform celor declarate in cererea intocmita de beneficiarul sprijinului, si intocmesc procesele-verbale de receptie, regularizare si restituire, pana la data de 15 noiembrie 2005, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
    (2) Procesele-verbale de receptie, regularizare si restituire se inregistreaza intr-un registru special.
    Art. 8
    (1) Tiparirea bonurilor valorice se realizeaza pe baza de contract incheiat intre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 402/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pe hartie care sa asigure bonului valoric elemente de siguranta, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
    (2) Fondurile necesare tiparirii bonurilor valorice se asigura din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (3) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va imputernici directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala sa ridice bonurile valorice, pe baza de proces-verbal, de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
    (4) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor repartiza bonurile valorice primariilor, pe baza de proces-verbal, pentru a fi pastrate pana in momentul distribuirii acestora de persoanele desemnate prin decizie emisa de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, conform listelor intocmite.
    (5) Bonurile valorice se acorda astfel:
    a) beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (3) lit. a), precum si celor prevazuti la art. 1 alin. (3) lit. d), in situatia in care sunt persoane fizice si au prevazuta in contractul de arendare o clauza prin care pot prelua subventia acordata de stat sub diferite forme proprietarilor, pe baza actului de identitate;
    b) beneficiarilor, persoane juridice, prevazuti la art. 1 alin. (3) lit. b), c), d) si e), pe baza de imputernicire eliberata in acest sens de conducerea persoanei juridice.
    (6) In cazul mostenitorilor care detin terenuri agricole in indiviziune, bonurile valorice se pot ridica de mostenitorul care va prezenta imputernicirea celorlalti comostenitori.
    (7) Furnizorii de substante anticriptogamice pe baza de cupru, care primesc bonuri valorice, vor emite facturi cu mentiunea "Cu plata pe baza de bonuri valorice pentru producatorii agricoli", incluzand si taxa pe valoarea adaugata, pe care le vor completa cu datele de identificare ale bonului valoric.
    (8) In cazul in care valoarea facturii este mai mare decat valoarea bonului valoric, diferenta va fi suportata de producatorii agricoli, iar pe factura furnizorii de inputuri vor face mentiunea "Suma de ... lei (RON), cu plata pe baza de bonuri valorice pentru producatorii agricoli si diferenta cu plata in ... lei (RON)".
    (9) Furnizorii de substante anticriptogamice pe baza de cupru vor depune centralizatorul facturilor emise in baza bonurilor valorice la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti, pe a carei raza sunt inregistrati beneficiarii prevazuti la art. 1 alin. (3), conform modelului prevazut in anexa nr. 5, impreuna cu exemplarul nr. 3 al facturilor emise, si bonurile valorice originale prevazute in facturile emise.
    (10) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti si sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala au obligatia de a verifica documentatia prezentata din punctul de vedere al incadrarii in prevederile legale si autenticitatea bonurilor valorice.
    (11) Pe baza documentatiei depuse de furnizori, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc urmatoarele situatii:
    a) centralizatorul sumelor solicitate de furnizori, conform modelului prevazut in anexa nr. 6;
    b) situatia centralizatoare a sumelor necesare decontarii bonurilor valorice, conform modelului prevazut in anexa nr. 7, pe care o transmit Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (12) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in baza situatiei centralizatoare a sumelor necesare decontarii bonurilor valorice, solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.
    (13) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a dispune operativ de sumele de plata necesare decontarii facturilor emise de furnizorii de inputuri.
    (14) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vireaza sumele solicitate de furnizorii de inputuri conform centralizatorului sumelor solicitate de furnizori, al carui model este prevazut in anexa nr. 6.
    (15) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti primesc spre decontare bonuri valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru pana la data de 10 decembrie 2005.
    (16) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia sa pastreze timp de cel putin 5 ani facturile decontate si bonurile valorice depuse de furnizori, precum si matca ramasa dupa distribuirea bonurilor valorice.
    (17) Bonurile valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru, neutilizate pana la data de 1 decembrie 2005, isi pierd valabilitatea, devenind nule.
    (18) Beneficiarii bonurilor valorice si furnizorii de substante anticriptogamice pe baza de cupru, care primesc bonuri valorice pentru plata acestora, au obligatia de a le pastra in stare perfecta. Bonurile valorice deteriorate, a caror autenticitate nu poate fi dovedita, nu sunt valabile si nu pot fi platite.
    Art. 9
    (1) Instrainarea, deteriorarea sau pierderea registrului de inregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producatorilor agricoli in valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, si/sau a proceselor-verbale de receptie, regularizare si restituire constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON).
    (2) Incasarea sumelor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare prevazute in anexele nr. 2a) si 2b), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), precum si cu obligarea la restituirea sprijinului incasat nejustificat si la plata penalitatilor prevazute de legislatia fiscala in vigoare.
    Art. 10
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 9 se fac de catre imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 9, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    Art. 11
    Prevederile art. 9 si 10 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Nicolae Flaviu Lazin,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 ___________________________________________________________________________
|                                 |   |                                 |   |
|        GUVERNUL ROMANIEI        | E |        GUVERNUL ROMANIEI        | E |
|     Ministerul Agriculturii,    | L |     Ministerul Agriculturii,    | L |
| Padurilor si Dezvoltarii Rurale | E | Padurilor si Dezvoltarii Rurale | E |
|                                 | M |                                 | M |
|                                 | E |                                 | E |
|           BON VALORIC           | N |           BON VALORIC           | N |
| pentru achizitionarea de        | T | pentru achizitionarea de        | T |
| substante anticriptogamice pe   |   | substante anticriptogamice pe   |   |
| baza de cupru pentru viticultura| D | baza de cupru pentru viticultura| D |
|                                 | E |                                 | E |
|                                 |   |                                 |   |
| (Valoarea                       | S | (Valoarea                       | S |
| in cifre) ..................... | E | in cifre) ..................... | E |
| (Valoarea                       | C | (Valoarea                       | C |
| in litere) .................... | U | in litere) .................... | U |
| Seria ...... nr. .............. | R | Seria ...... nr. .............. | R |
| Data .......................... | I | Data .......................... | I |
|                                 | Z |                                 | Z |
|                                 | A |                                 | A |
|    VALABIL PANA LA 1 dec. 2005  | R |    VALABIL PANA LA 1 dec. 2005  | R |
|                                 | E |                                 | E |
|_________________________________|___|_________________________________|___|

 _______________________________________________________
|                                                       |
| Beneficiar: Beneficiar: |
|                                                       |
|                                                       |
| Semnatura si stampila      Semnatura si stampila      |
| directiei agricole         directiei agricole         |
|                                                       |
|                                                       |
|                                                       |
|                            ESTE INTERZISA             |
|                            VANZAREA/CUMPARAREA ACESTUI|
|                            BON VALORIC SUB SANCTIUNEA |
|                            NULITATII                  |
|_______________________________________________________|

    ANEXA 2a)

    Comuna (orasul, municipiul) ................
    Nr. de inregistrare ...... din .............

                                                 Se aproba
                                             Directorul executiv
                                       al Directiei pentru Agricultura
                                            si Dezvoltare Rurala,

                                                   Vizat
                                                   Primar,
                                           (semnatura si stampila)

                                CERERE
pentru acordarea unui sprijin financiar persoanelor fizice ce detin sau/si exploateaza plantatii viticole cu soiuri nobile pe suprafete mai mari de 0,1 ha si inscrise in Registrul plantatiilor viticole

    Domnul/Doamna .................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ............, str. ................ nr. ..., judetul ............, B.I./C.I. seria .... nr. ........, eliberat/eliberata la data de ............. de ....................., CNP ....................... .
    In baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez individual ... ha/in exploatatie agricola fara personalitate juridica ... ha/am in arenda ... ha vie nobila si solicit sprijin pentru:
____________________________________________________________________________
Specificatie      Suprafata  Sprijinul acordat  Total sprijin  Registrul
                    - ha -   - lei (RON)/ha -   - lei (RON) -  plantatiilor
                                                               viticole
                                                               Nr. fisei
                                                               de calculator
____________________________________________________________________________
Achizitionarea
de substante
anticriptogamice
pe baza de cupru
____________________________________________________________________________
    TOTAL:                           x                             x
_____________________________________________________________________________

    Declar pe propria raspundere ca suprafetele corespund documentelor legale si ca le exploatez conform tehnologiilor de cultura specifice, de care am luat cunostinta.
    Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2005.
    Mentionez ca am depus cerere pentru sprijin financiar si in localitatea ................. pentru suprafata de ....... ha.
    Ma oblig sa particip la receptionarea lucrarilor conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2005 si sa restitui sumele primite in conditiile in care nu realizez lucrarile pentru care am solicitat sprijin financiar.

    Beneficiarul sprijinului,
    .........................
          (semnatura)

                                               AVIZ
                                 Comisia de verificare numita prin
                                 Decizia nr. .....................
                                 Directia pentru Agricultura si
                                 Dezvoltare Rurala ...............
                                 .................................
                                 .................................
                                 .................................

    Data ...................

    ANEXA 2b)

    Comuna (orasul, municipiul) ................
    Judetul ....................................
    Nr. de inregistrare ...... din .............

                                                 Se aproba
                                             Directorul executiv
                                       al Directiei pentru Agricultura
                                            si Dezvoltare Rurala,

                                                   Vizat
                                                   Primar,
                                           (semnatura si stampila)

                                CERERE
pentru acordarea unui sprijin financiar pentru societati comerciale infiintate in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, societati agricole sau forme asociative fara personalitate juridica constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, unitati de cercetare si dezvoltare si din invatamantul agricol care detin si exploateaza suprafete viticole

    Domnul/Doamna ..........................., domiciliat/domiciliata in localitatea ............, str. .............. nr. ..., judetul .............., B.I./C.I. seria .... nr. .........., eliberat/eliberata la data de ........... de ............., CNP ......................., in calitate de imputernicit al unitatii ........................... care detine si exploateaza suprafata viticola de ......... ha

_____________________________________________________________________________
Specificatie      Suprafata  Sprijinul acordat  Total sprijin  Registrul
                    - ha -   - lei (RON)/ha -   - lei (RON) -  plantatiilor
                                                               viticole
                                                               Nr. fisei ....
_____________________________________________________________________________
Achizitionarea
de substante
anticriptogamice
pe baza de cupru
_____________________________________________________________________________
    TOTAL:            x                             x
_____________________________________________________________________________

    Declar pe propria raspundere ca suprafetele corespund documentelor legale si ca le exploatez conform tehnologiilor de cultura specifice, de care am luat cunostinta.
    Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2005.
    Mentionez ca am depus cerere pentru sprijin financiar si in localitatea .......................... pentru suprafata de ........... ha.
    Ma oblig sa particip la receptionarea lucrarilor conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2005 si sa restitui sumele primite in conditiile in care nu achizitionez substantele anticriptogamice pe baza de cupru.

    Beneficiarul sprijinului,
    .........................
    (semnatura si stampila)


                                               AVIZ
                                 Comisia de verificare numita prin
                                 Decizia nr. .....................
                                 Directia pentru Agricultura si
                                 Dezvoltare Rurala ...............
                                 .................................
                                 .................................

    ANEXA 3

    Comuna (orasul, municipiul) ................
    Judetul ....................................
    Nr. ................ din ...................

                                                Vizat
                                      Directia pentru Agricultura
                                         si Dezvoltare Rurala

                                LISTA
producatorilor agricoli care solicita sprijinul direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha, atribuit sub forma de bonuri valorice, pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru

________________________________________________________________________________
Nr.   Persoane fizice/      Achizitionarea de substante         Total suma
crt.  persoane juridice  anticriptogamice pe baza de cupru  solicitata lei (RON)
                         _______________________________________________________
                         Suprafata      Total sprijin          Total sprijin
                          - ha -       - lei (RON)/ha -        - lei (RON) -
________________________________________________________________________________
                                             150
________________________________________________________________________________
...
________________________________________________________________________________
      TOTAL:                                  x
________________________________________________________________________________

            Primar,
    .......................
    (semnatura si stampila)

                                                  Centrul agricol
                                                  ...............
                                                    (semnatura)

    Reprezentant al sucursalei Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala/reprezentant al centrului agricol/reprezentant al centrului comunitar pentru cadastru

                                               .......................
                                               (semnatura si stampila)

    ANEXA 4

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
    Nr. .......... din .............................

                                  PROCES-VERBAL
                     de receptie, regularizare si restituire

    Beneficiarul sprijinului de 150 lei (RON)/ha constand in bonuri valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru,
    domnul/doamna .............................., cu domiciliul in localitatea ...................., str. ................... nr. ..., judetul ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .... nr. ........., CNP .............., impreuna cu domnul/doamna ...................., reprezentand centrul agricol sau centrul comunitar pentru cadastru si agricultura ............................, judetul ..................., am constatat urmatoarele:
    Beneficiarul sprijinului s-a angajat prin Cererea nr. ...... din ...... 2005

                           PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

_______________________________________________________________________
                      Suprafata     Realizata   Diferente   Observatii
                      din anexele    - ha -      - ha -     (calitatea
                      nr. 2a) si                +       -   lucrarilor)
                      nr. 2b)
                      - ha -
_______________________________________________________________________
Achizitionarea de
substante
anticriptogamice
pe baza de cupru
_______________________________________________________________________
 TOTAL:
_______________________________________________________________________

                                              Beneficiarul sprijinului,
                                              .........................
                                                     (semnatura)

    Reprezentant al sucursalei Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala/reprezentant al centrului agricol/reprezentant al centrului comunitar pentru cadastru

                                               .......................
                                               (semnatura si stampila)

    ANEXA 5

    Agentul economic (denumirea, adresa, sediul, codul fiscal)
    Banca Comerciala .........................................
    Nr. .............................. data (ziua, luna, anul)

                                CENTRALIZATORUL
facturilor emise in baza bonurilor valorice pentru livrarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru pentru viticultura

__________________________________________________________________
Nr.   Numarul si     Valoarea facturii  Substante anticriptogamice
crt.  data facturii  conform bonurilor  pe baza de cupru
                     valorice           __________________________
                     - mii lei (RON) -  Cantitatea     Valoarea
                                           (kg)      - lei (RON) -
__________________________________________________________________
  0         1                2               3            4
__________________________________________________________________
  1.
  2.
  3.
  .
  .
  .
__________________________________________________________________
      TOTAL:
__________________________________________________________________

                            Conducatorul unitatii,
                            .......................
                            (semnatura si stampila)

    ANEXA 6

    Directia pentru Agricultura
    si Dezvoltare Rurala ............................
    Nr. ..................../........................

                                CENTRALIZATORUL
sumelor solicitate de furnizori pentru livrarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru pentru viticultura

______________________________________________________________
Nr.   Furnizor  Suma solicitata     Substante anticriptogamice
crt.            conform bonurilor        pe baza de cupru
                valorice            __________________________
                - mii lei (RON) -    Cantitate      Valoare
                                       (kg)      - lei (RON) -
______________________________________________________________
  0      1              2                3            4
______________________________________________________________
  1.
  2.
  3.
  .
  .
  .
______________________________________________________________
      TOTAL:
______________________________________________________________

       Director executiv,
    .......................
    (semnatura si stampila)

                                          Director economic,
                                        ......................
                                       (semnatura si stampila)

    ANEXA 7

    Directia pentru Agricultura
    si Dezvoltare Rurala ............................
    Nr. ..................../........................

                            SITUATIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare decontarii bonurilor valorice pentru livrarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru pentru viticultura

____________________________________________________
Nr.       Furnizorul         Suma solicitata conform
crt.                         bonurilor valorice
                             - mii lei (RON) -
_____________________________________________________
  0           1                        2
_____________________________________________________
  1.
  2.
  3.
  .
  .
  .
_____________________________________________________
          TOTAL:                       x
_____________________________________________________

       Director executiv,                  Director economic,
    .......................             .......................
    (semnatura si stampila)             (semnatura si stampila)

    ANEXA 8

    Ministerul Agriculturii, Padurilor
    si Dezvoltarii Rurale

                                                    Se aproba
                                         Ordonator principal de credite,
                                         ...............................

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare decontarii bonurilor valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru pentru viticultura

_____________________________________________________
Nr.       Judetul           Suma solicitata conform
crt.                        bonurilor valorice
                            - mii lei (RON) -
_____________________________________________________
  0          1                        2
_____________________________________________________
  1.
  2.
  3.
  .
  .
  .
_________________________________________________________
          TOTAL:           x
_________________________________________________________

                          Directia buget-finante
                                 Director,
                          .......................SmartCity5

COMENTARII la OUG 125/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 125 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 125/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu