Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.12 din 27.01.2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 31 ianuarie 2017SmartCity1

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului din învăţământ este reglementată de mai multe acte normative aprobate, cum ar fi Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, care duc la apariţia unor interpretări diferite privind plăţile salariale în domeniul educaţiei,ţinând cont de faptul că, în prezent, unele diferenţe de salarizare au fost eliminate prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, dar au apărut unele disfuncţionalităţi salariale,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ prin care Ministerul Educaţiei Naţionale să stabilească cuantumuri ale salariilor de bază, potrivit prevederilor Legii nr. 250/2016,având în vedere că au fost omise unele unităţi de învăţământ primar, de învăţământ special şi altele asemenea şi unele funcţii de conducere aferente acestora, precum cea de director, director adjunct, contabil şef şi secretar şef, funcţii care se regăsesc în Hotărârea Guvernului nr. 935/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi care nu se mai regăsesc în anexa nr. 21 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2017 se face în perioada 5-15 februarie 2017 şi afectează un număr mare de persoane, în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) În situaţia în care salariul de bază majorat conform alin. (3) este mai mic sau egal cu salariul de bază aferent lunii decembrie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care personalul îşi păstrează aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ, grad/treaptă profesională şi gradaţie, după caz. 2. La anexa nr. 21, litera D se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIPrin hotărâre a Guvernului se adoptă normele metodologice privind aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Pavel Năstase Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu ANEXĂ D. Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar D.1. GRADUL II 1. Funcţii didactice de conducere, de îndrumare şi control

Nr. crt. Instituţia de învăţământ Salariul de bază - lei -
Inspector şcolar general Inspector şcolar general adjunct Inspector şcolar Director CCD
1 Inspectorate şcolare 5.700 5.335 4.780 -
2 Casa corpului didactic - - - 5.335

2. Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei -
Director (S) Director adj. (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
1 Şcoli gimnaziale
900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.320 4.173 3.671 2.542 3.048 2.283
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.334 4.190 3.700 2.560 3.067 2.311
2 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.400 4.180 3.730 2.560 3.100 2.330
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.423 4.218 3.748 2.608 3.116 2.360
3 Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat/cantină
900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.543 4.218 3.821 2.656 3.227 2.413
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.603 4.296 3.903 2.698 3.295 2.463
4 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli - din învăţământul special cu cel puţin 32 de clase elevi/elevi şi preşcolari cu internat/cantină 4.603 4.296 3.903 2.698 3.295 2.463
5 Palatul Naţional al Copiilor 4.603 4.296 3.903 2.698

D.2. GRADUL II Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ Secretar-şef

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei -
Director (S) Director adj. (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
1 Grădiniţe cu program normal
până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari 3.716
peste 12 grupe 3.807
2 Grădiniţe cu program prelungit/săptămânal
până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari 3.897
peste 12 grupe 3.988
3 Şcoli primare, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate*) 4.013
4 Şcoli gimnaziale
a) sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate 4.033
cu 1-2 structuri arondate 4.079
cu 3-5 structuri arondate 4.124
cu peste 5 structuri arondate 4.169
b) 300-499 elevi/elevi şi preşcolari 4.169 3.807
c) 500-599 elevi/elevi şi preşcolari 4.210 3.9751)
d) 24 clase/clase şi grupe sau 600-749 elevi/elevi şi preşcolari 4.260 4.0801) 3.560 2.424 2.935 2.166
e) 750-899 elevi/elevi şi preşcolari 4.275 4.150 3.660 2.524 3.035 2.266

Secretar-şef

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei -
Director (S) Director adj. (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
5 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
a) sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate**) 4.079
b) sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate 4.124
c) 300-499 elevi/elevi şi preşcolari 4.215 3.807
d) 500-599 elevi/elevi şi preşcolari 4.280 4.0251)
e) 24 clase/clase şi grupe sau 600-749 elevi/elevi şi preşcolari 4.351 4.1251) 3.610 2.474 2.985 2.216
f) 750-899 elevi/elevi şi preşcolari 4.396 4.165 3.710 2.548 3.085 2.315
6 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină
300-499 elevi/elevi şi preşcolari 4.305 3.807 3.678 2.505 3.106 2.295
7 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină
a) 500-749 elevi/elevi şi preşcolari 4.441 4.1401) 3.728 2.554 3.156 2.345
b) 750-899 elevi/elevi şi preşcolari 4.522 4.185 3.777 2.603 3.206 2.394
8 Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică
până la 20 grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari***) 3.959
20-24 grupe2), dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari 4.019
25-29 grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari 4.069
30-35 grupe 4.169
36-50 grupe 4.260 3.710 2.573
peste 50 grupe 4.351 4.185 3.759 2.603
9 Palate ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică 4.522 4.185 3.759 2.603
10 Cluburi ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puţin de 300 elevi/preşcolari 4.079
11 Grădiniţe învăţământ special 3.988
12 Şcoli speciale
a) cu până la 16 clase, inclusiv****) 4.215
b) cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină 4.305 3.989
c) peste 16 clase fără internat/cantină 4.351 4.080
d) peste 24 de clase cu internat/cantină 4.441 4.148 3.710 2.573 3.085 2.315
13 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special
a) cu până la 16 clase fără internat/cantină 4215
b) cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină 4.351 4.080
c) cu cel puţin 24 de clase fără internat/cantină 4.441 4.134
d) cu cel puţin 24 de clase cu internat/cantină 4.522 4.185 3.759 2.603 3.159 2.389
14 Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 4.396 3.660 2.524
15 Centre şcolare pentru educaţie incluzivă 4.396 4.125 3.660 2.524

NOTĂ: Diferenţele salariale între nivelul de salarizare al personalului pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control sau pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal care a absolvit studii superioare de scurtă durată se menţin la 20% sub nivelul prevăzut la funcţiile de conducere cu studii superioare, corespunzătoare din tabel. *) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială. **) Se aplică şi pentru centrele de excelenţă judeţene/al municipiului Bucureşti. ***) Vor funcţiona numai în anul şcolar 2016-2017. ****) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ special unice pe judeţ care au elevi/preşcolari cu acelaşi tip de deficienţe. 1) Se poate norma la unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 500-749 elevi/preşcolari şi îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 250 elevi/preşcolari inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor. 2) Se aplică numai pentru cluburile sportive cu personalitate juridică unice pe judeţ.SmartCity5

COMENTARII la OUG 12/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 12 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 12/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu