Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.12 din 27.01.2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 31 ianuarie 2017SmartCity1

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului din învăţământ este reglementată de mai multe acte normative aprobate, cum ar fi Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, care duc la apariţia unor interpretări diferite privind plăţile salariale în domeniul educaţiei,ţinând cont de faptul că, în prezent, unele diferenţe de salarizare au fost eliminate prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, dar au apărut unele disfuncţionalităţi salariale,luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ prin care Ministerul Educaţiei Naţionale să stabilească cuantumuri ale salariilor de bază, potrivit prevederilor Legii nr. 250/2016,având în vedere că au fost omise unele unităţi de învăţământ primar, de învăţământ special şi altele asemenea şi unele funcţii de conducere aferente acestora, precum cea de director, director adjunct, contabil şef şi secretar şef, funcţii care se regăsesc în Hotărârea Guvernului nr. 935/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi care nu se mai regăsesc în anexa nr. 21 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2017 se face în perioada 5-15 februarie 2017 şi afectează un număr mare de persoane, în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) În situaţia în care salariul de bază majorat conform alin. (3) este mai mic sau egal cu salariul de bază aferent lunii decembrie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care personalul îşi păstrează aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ, grad/treaptă profesională şi gradaţie, după caz. 2. La anexa nr. 21, litera D se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIPrin hotărâre a Guvernului se adoptă normele metodologice privind aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Pavel Năstase Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu ANEXĂ D. Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de conducere didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar D.1. GRADUL II 1. Funcţii didactice de conducere, de îndrumare şi control

Nr. crt. Instituţia de învăţământ Salariul de bază - lei -
Inspector şcolar general Inspector şcolar general adjunct Inspector şcolar Director CCD
1 Inspectorate şcolare 5.700 5.335 4.780 -
2 Casa corpului didactic - - - 5.335

2. Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei -
Director (S) Director adj. (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
1 Şcoli gimnaziale
900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.320 4.173 3.671 2.542 3.048 2.283
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.334 4.190 3.700 2.560 3.067 2.311
2 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.400 4.180 3.730 2.560 3.100 2.330
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.423 4.218 3.748 2.608 3.116 2.360
3 Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat/cantină
900-1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.543 4.218 3.821 2.656 3.227 2.413
peste 1.250 elevi/elevi şi preşcolari 4.603 4.296 3.903 2.698 3.295 2.463
4 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, şcoli - din învăţământul special cu cel puţin 32 de clase elevi/elevi şi preşcolari cu internat/cantină 4.603 4.296 3.903 2.698 3.295 2.463
5 Palatul Naţional al Copiilor 4.603 4.296 3.903 2.698

D.2. GRADUL II Funcţii de conducere didactice şi didactice auxiliare din unităţi de învăţământ Secretar-şef

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei -
Director (S) Director adj. (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
1 Grădiniţe cu program normal
până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari 3.716
peste 12 grupe 3.807
2 Grădiniţe cu program prelungit/săptămânal
până la 12 grupe, dar nu mai puţin de 150 de preşcolari 3.897
peste 12 grupe 3.988
3 Şcoli primare, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate*) 4.013
4 Şcoli gimnaziale
a) sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate 4.033
cu 1-2 structuri arondate 4.079
cu 3-5 structuri arondate 4.124
cu peste 5 structuri arondate 4.169
b) 300-499 elevi/elevi şi preşcolari 4.169 3.807
c) 500-599 elevi/elevi şi preşcolari 4.210 3.9751)
d) 24 clase/clase şi grupe sau 600-749 elevi/elevi şi preşcolari 4.260 4.0801) 3.560 2.424 2.935 2.166
e) 750-899 elevi/elevi şi preşcolari 4.275 4.150 3.660 2.524 3.035 2.266

Secretar-şef

Nr. crt. Unitatea de învăţământ/clase/grupe Salariul de bază - lei -
Director (S) Director adj. (S) Contabil-şef (administrator financiar) Secretar-şef
(S) (M) (S) (M)
5 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale
a) sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate**) 4.079
b) sub 300 elevi/elevi şi preşcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate 4.124
c) 300-499 elevi/elevi şi preşcolari 4.215 3.807
d) 500-599 elevi/elevi şi preşcolari 4.280 4.0251)
e) 24 clase/clase şi grupe sau 600-749 elevi/elevi şi preşcolari 4.351 4.1251) 3.610 2.474 2.985 2.216
f) 750-899 elevi/elevi şi preşcolari 4.396 4.165 3.710 2.548 3.085 2.315
6 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat şi cantină
300-499 elevi/elevi şi preşcolari 4.305 3.807 3.678 2.505 3.106 2.295
7 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină
a) 500-749 elevi/elevi şi preşcolari 4.441 4.1401) 3.728 2.554 3.156 2.345
b) 750-899 elevi/elevi şi preşcolari 4.522 4.185 3.777 2.603 3.206 2.394
8 Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică
până la 20 grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari***) 3.959
20-24 grupe2), dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari 4.019
25-29 grupe, dar nu mai puţin de 300 elevi/elevi şi preşcolari 4.069
30-35 grupe 4.169
36-50 grupe 4.260 3.710 2.573
peste 50 grupe 4.351 4.185 3.759 2.603
9 Palate ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică 4.522 4.185 3.759 2.603
10 Cluburi ale copiilor şi elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puţin de 300 elevi/preşcolari 4.079
11 Grădiniţe învăţământ special 3.988
12 Şcoli speciale
a) cu până la 16 clase, inclusiv****) 4.215
b) cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină 4.305 3.989
c) peste 16 clase fără internat/cantină 4.351 4.080
d) peste 24 de clase cu internat/cantină 4.441 4.148 3.710 2.573 3.085 2.315
13 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special
a) cu până la 16 clase fără internat/cantină 4215
b) cu cel puţin 16 clase cu internat/cantină 4.351 4.080
c) cu cel puţin 24 de clase fără internat/cantină 4.441 4.134
d) cu cel puţin 24 de clase cu internat/cantină 4.522 4.185 3.759 2.603 3.159 2.389
14 Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 4.396 3.660 2.524
15 Centre şcolare pentru educaţie incluzivă 4.396 4.125 3.660 2.524

NOTĂ: Diferenţele salariale între nivelul de salarizare al personalului pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control sau pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal care a absolvit studii superioare de scurtă durată se menţin la 20% sub nivelul prevăzut la funcţiile de conducere cu studii superioare, corespunzătoare din tabel. *) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială. **) Se aplică şi pentru centrele de excelenţă judeţene/al municipiului Bucureşti. ***) Vor funcţiona numai în anul şcolar 2016-2017. ****) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ special unice pe judeţ care au elevi/preşcolari cu acelaşi tip de deficienţe. 1) Se poate norma la unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 500-749 elevi/preşcolari şi îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 250 elevi/preşcolari inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sau au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor. 2) Se aplică numai pentru cluburile sportive cu personalitate juridică unice pe judeţ.SmartCity5

COMENTARII la OUG 12/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 12 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 12/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu