E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 11 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 134 2004
Articolul 12 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 134 2004
Articolul 13 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 134 2004
Articolul 14 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 134 2004
Articolul 15 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 134 2004
Articolul 21 din actul OUG 119 2001 completat de OUG 134 2004
Articolul 16 din actul OUG 119 2001 abrogat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 19 din actul OUG 119 2001 in legatura cu Hotărârea 1090 2002
Articolul 10 din actul OUG 119 2001 articole noi... Ordonanţa 66 2002
Articolul 19 din actul OUG 119 2001 modificat de Ordonanţa 66 2002
Articolul 7 din actul OUG 119 2001 in legatura cu Hotărârea 1100 2001
Articolul 11 din actul OUG 119 2001 in legatura cu Hotărârea 1100 2001
Articolul 12 din actul OUG 119 2001 in legatura cu Hotărârea 1100 2001
Articolul 13 din actul OUG 119 2001 in legatura cu Hotărârea 1100 2001
Articolul 5 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 127 2001
Articolul 9 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 127 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 119 din 27 septembrie 2001

privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 627 din  5 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) In vederea privatizarii Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati, denumita in continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumita in continuare APAPS, transfera dreptul de proprietate asupra intregului pachet de actiuni detinut de stat la societate catre investitorul strategic, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In acord cu strategia de privatizare a societatii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.032/2000, APAPS ofera la privatizare investitorului strategic actiunile noi rezultate din orice conversie in actiuni a creantelor detinute asupra societatii.
    Art. 2
    In intelesul prezentului act normativ, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) investitor strategic - LNM Holdings N.V., in calitate de cumparator al pachetului majoritar de actiuni in societate;
    b) data finalizarii - data realizarii privatizarii societatii prin transferul catre cumparator al dreptului de proprietate asupra tuturor actiunilor detinute la societate de catre APAPS, in numele statului, precum si asupra celor care vor reveni APAPS ca urmare a conversiei in actiuni a creantelor mentionate la art. 3, 5 si 6;
    c) certificate de obligatii bugetare - certificatele care precizeaza obligatiile bugetare ale societatii, emise de Ministerul Finantelor Publice, de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, precum si de orice alte institutii ale statului, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    Art. 3
    Se aproba stingerea, prin conversia in actiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a urmatoarelor creante asupra societatii:
    a) creantele bugetare ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si ale altor institutii ale statului asupra societatii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, care se scutesc de la plata potrivit art. 9 alin. (1), exigibile la data de 31 iulie 2001, conform certificatelor de obligatii bugetare;
    b) creantele statului constand in sume platite de Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant bancilor imprumutatoare in contul imprumuturilor contractate de societate si garantate de stat, dobanzile si comisioanele aferente, precum si comisionul datorat fondului de risc, exigibile la data de 31 iulie 2001.
    Art. 4
    Se aproba stingerea, prin conversia in actiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a urmatoarelor creante asupra societatii:
    a) creantele bugetare ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si ale altor institutii ale statului asupra societatii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, care se scutesc de la plata potrivit art. 9 alin. (1), calculate de la data de 31 iulie 2001 pana la data finalizarii;
    b) creantele statului constand in sume platite de Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant bancilor imprumutatoare in contul imprumuturilor contractate de societate si garantate de stat, precum si dobanzile si comisioanele aferente, calculate de la data de 31 iulie 2001 pana la data finalizarii.
    Art. 5
    Se aproba stingerea, prin conversia in actiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a creantelor APAPS asupra societatii, constand in dividende si finantari.
    Art. 6
    (1) Se aproba preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin contract de cesiune de creanta, a creantelor bancare reprezentand credite si dobanzi aferente acestora, in limita sumei de 20 milioane dolari S.U.A., clasificate la categoria "pierderi", conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata si modificata prin Legea nr. 409/2001, pe care Banca Comerciala Romana - S.A. le are asupra societatii. In schimbul activelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Banca Comerciala Romana - S.A. va primi titluri de stat denominate in valuta, la valoarea nominala totala de 20 milioane dolari S.U.A.
    (2) Titlurile de stat sunt negociabile, au scadenta la 2 ani, se emit cu data predarii creantelor la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si sunt purtatoare de dobanda de 5% pe an, calculata si platita trimestrial.
    (3) Plata dobanzii titlurilor de stat emise in conditiile prezentei ordonante de urgenta se efectueaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului expirat.
    (4) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 409/2001, se aproba preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantelor pe care societatea le are impotriva societatilor comerciale "Tepro" - S.A. Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, Str. Chisinaului nr. 132, judetul Iasi, si "Helitube" - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Colentina nr. 461, sectorul 2.
    (5) Se aproba stingerea, prin conversia in actiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a creantelor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, precum si a creantelor care vor fi preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare conform alin. (1), diminuate cu valoarea nominala a creantelor preluate conform alin. (4).
    Art. 7
    Se aproba stingerea debitelor societatii, exigibile la data finalizarii, catre societatile comerciale "Electrica" - S.A., "Termoelectrica" - S.A., "Romgaz" - S.A., "Distrigaz Sud" - S.A. si "C.F.R. Marfa" - S.A. in conditiile prevazute de lege, cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) totalul debitelor, inclusiv majorarile de tarif, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata nerecuperate de creditorii mentionati mai sus si a penalitatilor de intarziere aferente acestor debite, vor face obiectul unor conversii in actiuni la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune;
    b) taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta acestor debite si nerecuperata de creditorii mentionati, se anuleaza la data finalizarii, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 8
    (1) Se mandateaza reprezentantii statului in cadrul organelor de conducere ale societatii sa actioneze pentru:
    a) majorarea capitalului social al societatii prin conversia in actiuni a tuturor creantelor mentionate la art. 3 - 7, la valoarea nominala a acestora de 25.000 lei/actiune;
    b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei lor de participare la capitalul social.
    (2) In sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conversia reprezinta un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.
    (3) Se mandateaza reprezentantii statului in cadrul organelor de conducere ale creditorilor mentionati la art. 7 sa actioneze pentru aprobarea conversiei in actiuni, la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune, a tuturor creantelor acestora asupra societatii, la paritate cu valoarea nominala a creantelor.
    (4) Actiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, apartinand creditorilor mentionati la art. 3, 4 si 6, se transfera catre APAPS pe baza de protocol, in vederea vanzarii acestora catre investitorul strategic.
    (5) Se mandateaza reprezentantii statului in cadrul organelor de conducere ale creditorilor mentionati la art. 7 sa actioneze pentru transmiterea catre APAPS, pe baza de protocol, a actiunilor apartinand acestora, emise de societate ca urmare a conversiilor, in vederea vanzarii lor catre investitorul strategic.
    (6) Sumele rezultate in urma vanzarii actiunilor se distribuie de APAPS institutiilor si societatilor comerciale mentionate la art. 3, 4, 6 si 7, proportional cu valoarea creantelor convertite in actiuni, in termen de 30 de zile de la data incasarii pretului.
    Art. 9
    (1) Se scutesc de la plata toate majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente creantelor prevazute la art. 3 - 7, acumulate pana la data conversiilor.
    (2) La data conversiei in actiuni a creantelor APAPS asupra societatii, conform prevederilor art. 5, se anuleaza si obligatiile APAPS catre buget ca urmare a neincasarii dividendelor.
    Art. 10
    (1) Creditorii mentionati la art. 3 - 6 sunt mandatati sa renunte la toate litigiile, actiunile in justitie sau in fata instantelor arbitrale, precum si la actiunile de executare silita in legatura cu creantele ce vor fi convertite conform dispozitiilor art. 3 - 6 si sa solicite ridicarea si radierea oricarei garantii reale mobiliare sau imobiliare, precum si a oricaror alte sarcini instituite in orice moment, pentru a asigura rambursarea creantelor respective.
    (2) Reprezentantii statului in organele de conducere ale creditorilor mentionati la art. 7 sunt mandatati sa actioneze pentru renuntarea la toate litigiile, actiunile in justitie sau in fata instantelor arbitrale, precum si la actiunile de executare silita in legatura cu creantele ce vor fi convertite conform dispozitiilor art. 7 si sa solicite ridicarea si radierea oricarei garantii reale mobiliare sau imobiliare, precum si a oricaror alte sarcini instituite in orice moment, pentru a asigura rambursarea creantelor respective.
    Art. 11
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 32 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, debitele neachitate de catre societate, inclusiv dobanzile si comisioanele aferente, rezultate din contractele de imprumut extern cu garantia statului, vor fi platite in continuare la scadenta, de Ministerul Finantelor Publice in numele societatii.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) vor fi rambursate esalonat de catre societate in termen de 10 ani, cu o perioada de gratie de 3 ani.
    (3) Societatea va fi scutita de obligatia de plata a oricaror majorari de intarziere si penalitati pe perioada de gratie. In cazul in care societatea nu isi va respecta oricare dintre termenele de plata prevazute in acordurile de esalonare, se vor percepe majorari de intarziere, conform legislatiei in vigoare, de la data scadentei pana la plata integrala a debitului.
    Art. 12
    Se scutesc de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata importurile de echipamente, materii prime si orice alte produse, efectuate direct de catre societate in vederea realizarii obiectului principal de activitate si a efectuarii angajamentului privind investitiile tehnologice si de protectie a mediului, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data finalizarii, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 13
    Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se scutesc de la plata taxei pe valoarea adaugata livrarile de pe piata interna de echipamente, materii prime si de orice alte produse catre societate, in vederea realizarii angajamentului privind investitiile tehnologice si de protectie a mediului, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data finalizarii, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Furnizorii vor deduce taxa aferenta bunurilor achizitionate destinate acestor operatiuni.
    Art. 14
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 se acorda o amanare de 3 ani pentru achitarea taxei pe valoarea adaugata de plata, rezultata din decontul de T.V.A. intocmit lunar, incepand cu data finalizarii.
    (2) Taxa pe valoarea adaugata de plata, rezultata in urma intocmirii decontului lunar, se va inregistra in contul 4428 "T.V.A. neexigibila." La sfarsitul perioadei de 3 ani suma taxei pe valoarea adaugata amanata la plata, cumulata in contul 4428, se achita intr-o singura transa.
    Art. 15
    Se acorda societatii urmatoarele facilitati temporare privitoare la plata contributiilor de asigurari sociale, contributiilor de asigurari sociale de sanatate si a contributiilor la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, dupa cum urmeaza:
    a) esalonarea platii, cu o perioada de gratie de 36 de luni de la data finalizarii, pentru sumele aferente primelor 36 de luni de la data finalizarii, in sensul ca debitele aferente fiecareia dintre aceste luni, inregistrate cu titlu de contributii de asigurari sociale in aceasta perioada, se vor plati lunar incepand cu luna a 37-a de la data finalizarii (data primei plati);
    b) amanarea la plata cu 24 de luni de la data primei plati a sumelor reprezentand diferenta dintre contributia lunara pentru asigurari sociale normal datorata si suma pe care societatea ar urma sa o plateasca lunar, in limita cheltuielilor cu salariile prevazute in bugetul sau anual de venituri si cheltuieli (diferenta cumulata);
    c) plata diferentei cumulate in 36 de rate lunare incepand cu luna a 25-a de la data primei plati;
    d) pe perioada cuprinsa intre data finalizarii si a 61-a luna de la data finalizarii nu se datoreaza penalitati de intarziere.
    Art. 16
    Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, societatea este scutita de la plata impozitului pe profit pe o perioada de 5 ani incepand cu data de 1 ianuarie 2002.
    Art. 17
    APAPS este mandatata sa acorde investitorului strategic, pentru o perioada de 5 ani de la data finalizarii, o optiune de cumparare pentru toate actiunile noi dobandite in numele statului la societate.
    Art. 18
    Nerespectarea destinatiei bunurilor ce intra sub incidenta art. 12 si 13 conduce la plata de catre societate a taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata aferente.
    Art. 19
    (1) Salariatii societatii care intr-o perioada de 36 de luni de la data finalizarii se pensioneaza in conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta, a pensiei anticipate sau a pensiei anticipate partial, beneficiaza, pana la expirarea perioadei celor 36 de luni, si de un venit de completare egal cu diferenta dintre pensia calculata si salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate.
    (2) Salariatii al caror contract individual de munca va inceta, inclusiv pe baza acordului incheiat intre societate si salariat, intr-o perioada de 12 luni de la data finalizarii beneficiaza de ajutor de somaj stabilit in baza prevederilor legale in vigoare si au dreptul, pana la expirarea perioadei celor 12 luni, la un venit de completare egal cu diferenta dintre nivelul ajutorului de somaj si salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate.
    (3) Sumele destinate acoperirii valorii venitului de completare se suporta de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si sunt exceptate de la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (4) Rambursarea partiala a platilor efectuate in acest scop de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se va face din bugetul componentei de plati compensatorii a Programului RICOP, in conformitate cu prevederile memorandumului de finantare si ale memorandumului de intelegere RICOP.
    (5) Veniturile de completare de care pot beneficia salariatii societatii, care isi inceteaza activitatea in perioada de 36 de luni de la data finalizarii, sunt asimilate platilor compensatorii si se vor acorda in conditiile prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 20
    Incepand cu data finalizarii pana la data integrarii Romaniei in Uniunea Europeana societatea va fi exonerata de la obligatia respectarii oricaror preturi de export care ar putea fi impuse in numele statului roman de catre orice autoritate competenta, cu conditia ca pretul de export practicat sa acopere costurile de fabricatie si sa asigure o marja de profit.
    Art. 21
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, in numele Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si al oricaror alte institutii publice care acorda ajutoarele de stat in sensul prevederilor Legii nr. 143/1999, ajutoarele de stat acordate de aceste institutii printr-un singur formular de notificare.
    Art. 22
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7, 11, 12 si 13 din aceasta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 119/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 119 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 119/2001
OUG 134 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Hotărârea 1090 2002
privind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj
Ordonanţa 66 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati
Hotărârea 1100 2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 7, 11, 12 si 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati
OUG 127 2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu