E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 11 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 134 2004
Articolul 12 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 134 2004
Articolul 13 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 134 2004
Articolul 14 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 134 2004
Articolul 15 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 134 2004
Articolul 21 din actul OUG 119 2001 completat de OUG 134 2004
Articolul 16 din actul OUG 119 2001 abrogat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 19 din actul OUG 119 2001 in legatura cu Hotărârea 1090 2002
Articolul 10 din actul OUG 119 2001 articole noi... Ordonanţa 66 2002
Articolul 19 din actul OUG 119 2001 modificat de Ordonanţa 66 2002
Articolul 7 din actul OUG 119 2001 in legatura cu Hotărârea 1100 2001
Articolul 11 din actul OUG 119 2001 in legatura cu Hotărârea 1100 2001
Articolul 12 din actul OUG 119 2001 in legatura cu Hotărârea 1100 2001
Articolul 13 din actul OUG 119 2001 in legatura cu Hotărârea 1100 2001
Articolul 5 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 127 2001
Articolul 9 din actul OUG 119 2001 modificat de OUG 127 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 119 din 27 septembrie 2001

privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 627 din  5 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) In vederea privatizarii Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati, denumita in continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumita in continuare APAPS, transfera dreptul de proprietate asupra intregului pachet de actiuni detinut de stat la societate catre investitorul strategic, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In acord cu strategia de privatizare a societatii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.032/2000, APAPS ofera la privatizare investitorului strategic actiunile noi rezultate din orice conversie in actiuni a creantelor detinute asupra societatii.
    Art. 2
    In intelesul prezentului act normativ, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) investitor strategic - LNM Holdings N.V., in calitate de cumparator al pachetului majoritar de actiuni in societate;
    b) data finalizarii - data realizarii privatizarii societatii prin transferul catre cumparator al dreptului de proprietate asupra tuturor actiunilor detinute la societate de catre APAPS, in numele statului, precum si asupra celor care vor reveni APAPS ca urmare a conversiei in actiuni a creantelor mentionate la art. 3, 5 si 6;
    c) certificate de obligatii bugetare - certificatele care precizeaza obligatiile bugetare ale societatii, emise de Ministerul Finantelor Publice, de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, precum si de orice alte institutii ale statului, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
    Art. 3
    Se aproba stingerea, prin conversia in actiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a urmatoarelor creante asupra societatii:
    a) creantele bugetare ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si ale altor institutii ale statului asupra societatii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, care se scutesc de la plata potrivit art. 9 alin. (1), exigibile la data de 31 iulie 2001, conform certificatelor de obligatii bugetare;
    b) creantele statului constand in sume platite de Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant bancilor imprumutatoare in contul imprumuturilor contractate de societate si garantate de stat, dobanzile si comisioanele aferente, precum si comisionul datorat fondului de risc, exigibile la data de 31 iulie 2001.
    Art. 4
    Se aproba stingerea, prin conversia in actiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a urmatoarelor creante asupra societatii:
    a) creantele bugetare ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si ale altor institutii ale statului asupra societatii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, care se scutesc de la plata potrivit art. 9 alin. (1), calculate de la data de 31 iulie 2001 pana la data finalizarii;
    b) creantele statului constand in sume platite de Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant bancilor imprumutatoare in contul imprumuturilor contractate de societate si garantate de stat, precum si dobanzile si comisioanele aferente, calculate de la data de 31 iulie 2001 pana la data finalizarii.
    Art. 5
    Se aproba stingerea, prin conversia in actiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a creantelor APAPS asupra societatii, constand in dividende si finantari.
    Art. 6
    (1) Se aproba preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin contract de cesiune de creanta, a creantelor bancare reprezentand credite si dobanzi aferente acestora, in limita sumei de 20 milioane dolari S.U.A., clasificate la categoria "pierderi", conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata si modificata prin Legea nr. 409/2001, pe care Banca Comerciala Romana - S.A. le are asupra societatii. In schimbul activelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Banca Comerciala Romana - S.A. va primi titluri de stat denominate in valuta, la valoarea nominala totala de 20 milioane dolari S.U.A.
    (2) Titlurile de stat sunt negociabile, au scadenta la 2 ani, se emit cu data predarii creantelor la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si sunt purtatoare de dobanda de 5% pe an, calculata si platita trimestrial.
    (3) Plata dobanzii titlurilor de stat emise in conditiile prezentei ordonante de urgenta se efectueaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului expirat.
    (4) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 409/2001, se aproba preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantelor pe care societatea le are impotriva societatilor comerciale "Tepro" - S.A. Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, Str. Chisinaului nr. 132, judetul Iasi, si "Helitube" - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Colentina nr. 461, sectorul 2.
    (5) Se aproba stingerea, prin conversia in actiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a creantelor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, precum si a creantelor care vor fi preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare conform alin. (1), diminuate cu valoarea nominala a creantelor preluate conform alin. (4).
    Art. 7
    Se aproba stingerea debitelor societatii, exigibile la data finalizarii, catre societatile comerciale "Electrica" - S.A., "Termoelectrica" - S.A., "Romgaz" - S.A., "Distrigaz Sud" - S.A. si "C.F.R. Marfa" - S.A. in conditiile prevazute de lege, cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) totalul debitelor, inclusiv majorarile de tarif, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata nerecuperate de creditorii mentionati mai sus si a penalitatilor de intarziere aferente acestor debite, vor face obiectul unor conversii in actiuni la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune;
    b) taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta acestor debite si nerecuperata de creditorii mentionati, se anuleaza la data finalizarii, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 8
    (1) Se mandateaza reprezentantii statului in cadrul organelor de conducere ale societatii sa actioneze pentru:
    a) majorarea capitalului social al societatii prin conversia in actiuni a tuturor creantelor mentionate la art. 3 - 7, la valoarea nominala a acestora de 25.000 lei/actiune;
    b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalti actionari la subscrierea de noi aporturi pentru mentinerea cotei lor de participare la capitalul social.
    (2) In sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conversia reprezinta un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la subscrierea actiunilor nou-emise.
    (3) Se mandateaza reprezentantii statului in cadrul organelor de conducere ale creditorilor mentionati la art. 7 sa actioneze pentru aprobarea conversiei in actiuni, la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune, a tuturor creantelor acestora asupra societatii, la paritate cu valoarea nominala a creantelor.
    (4) Actiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, apartinand creditorilor mentionati la art. 3, 4 si 6, se transfera catre APAPS pe baza de protocol, in vederea vanzarii acestora catre investitorul strategic.
    (5) Se mandateaza reprezentantii statului in cadrul organelor de conducere ale creditorilor mentionati la art. 7 sa actioneze pentru transmiterea catre APAPS, pe baza de protocol, a actiunilor apartinand acestora, emise de societate ca urmare a conversiilor, in vederea vanzarii lor catre investitorul strategic.
    (6) Sumele rezultate in urma vanzarii actiunilor se distribuie de APAPS institutiilor si societatilor comerciale mentionate la art. 3, 4, 6 si 7, proportional cu valoarea creantelor convertite in actiuni, in termen de 30 de zile de la data incasarii pretului.
    Art. 9
    (1) Se scutesc de la plata toate majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente creantelor prevazute la art. 3 - 7, acumulate pana la data conversiilor.
    (2) La data conversiei in actiuni a creantelor APAPS asupra societatii, conform prevederilor art. 5, se anuleaza si obligatiile APAPS catre buget ca urmare a neincasarii dividendelor.
    Art. 10
    (1) Creditorii mentionati la art. 3 - 6 sunt mandatati sa renunte la toate litigiile, actiunile in justitie sau in fata instantelor arbitrale, precum si la actiunile de executare silita in legatura cu creantele ce vor fi convertite conform dispozitiilor art. 3 - 6 si sa solicite ridicarea si radierea oricarei garantii reale mobiliare sau imobiliare, precum si a oricaror alte sarcini instituite in orice moment, pentru a asigura rambursarea creantelor respective.
    (2) Reprezentantii statului in organele de conducere ale creditorilor mentionati la art. 7 sunt mandatati sa actioneze pentru renuntarea la toate litigiile, actiunile in justitie sau in fata instantelor arbitrale, precum si la actiunile de executare silita in legatura cu creantele ce vor fi convertite conform dispozitiilor art. 7 si sa solicite ridicarea si radierea oricarei garantii reale mobiliare sau imobiliare, precum si a oricaror alte sarcini instituite in orice moment, pentru a asigura rambursarea creantelor respective.
    Art. 11
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 32 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, debitele neachitate de catre societate, inclusiv dobanzile si comisioanele aferente, rezultate din contractele de imprumut extern cu garantia statului, vor fi platite in continuare la scadenta, de Ministerul Finantelor Publice in numele societatii.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) vor fi rambursate esalonat de catre societate in termen de 10 ani, cu o perioada de gratie de 3 ani.
    (3) Societatea va fi scutita de obligatia de plata a oricaror majorari de intarziere si penalitati pe perioada de gratie. In cazul in care societatea nu isi va respecta oricare dintre termenele de plata prevazute in acordurile de esalonare, se vor percepe majorari de intarziere, conform legislatiei in vigoare, de la data scadentei pana la plata integrala a debitului.
    Art. 12
    Se scutesc de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata importurile de echipamente, materii prime si orice alte produse, efectuate direct de catre societate in vederea realizarii obiectului principal de activitate si a efectuarii angajamentului privind investitiile tehnologice si de protectie a mediului, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data finalizarii, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 13
    Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se scutesc de la plata taxei pe valoarea adaugata livrarile de pe piata interna de echipamente, materii prime si de orice alte produse catre societate, in vederea realizarii angajamentului privind investitiile tehnologice si de protectie a mediului, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data finalizarii, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Furnizorii vor deduce taxa aferenta bunurilor achizitionate destinate acestor operatiuni.
    Art. 14
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 se acorda o amanare de 3 ani pentru achitarea taxei pe valoarea adaugata de plata, rezultata din decontul de T.V.A. intocmit lunar, incepand cu data finalizarii.
    (2) Taxa pe valoarea adaugata de plata, rezultata in urma intocmirii decontului lunar, se va inregistra in contul 4428 "T.V.A. neexigibila." La sfarsitul perioadei de 3 ani suma taxei pe valoarea adaugata amanata la plata, cumulata in contul 4428, se achita intr-o singura transa.
    Art. 15
    Se acorda societatii urmatoarele facilitati temporare privitoare la plata contributiilor de asigurari sociale, contributiilor de asigurari sociale de sanatate si a contributiilor la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, dupa cum urmeaza:
    a) esalonarea platii, cu o perioada de gratie de 36 de luni de la data finalizarii, pentru sumele aferente primelor 36 de luni de la data finalizarii, in sensul ca debitele aferente fiecareia dintre aceste luni, inregistrate cu titlu de contributii de asigurari sociale in aceasta perioada, se vor plati lunar incepand cu luna a 37-a de la data finalizarii (data primei plati);
    b) amanarea la plata cu 24 de luni de la data primei plati a sumelor reprezentand diferenta dintre contributia lunara pentru asigurari sociale normal datorata si suma pe care societatea ar urma sa o plateasca lunar, in limita cheltuielilor cu salariile prevazute in bugetul sau anual de venituri si cheltuieli (diferenta cumulata);
    c) plata diferentei cumulate in 36 de rate lunare incepand cu luna a 25-a de la data primei plati;
    d) pe perioada cuprinsa intre data finalizarii si a 61-a luna de la data finalizarii nu se datoreaza penalitati de intarziere.
    Art. 16
    Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, societatea este scutita de la plata impozitului pe profit pe o perioada de 5 ani incepand cu data de 1 ianuarie 2002.
    Art. 17
    APAPS este mandatata sa acorde investitorului strategic, pentru o perioada de 5 ani de la data finalizarii, o optiune de cumparare pentru toate actiunile noi dobandite in numele statului la societate.
    Art. 18
    Nerespectarea destinatiei bunurilor ce intra sub incidenta art. 12 si 13 conduce la plata de catre societate a taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata aferente.
    Art. 19
    (1) Salariatii societatii care intr-o perioada de 36 de luni de la data finalizarii se pensioneaza in conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta, a pensiei anticipate sau a pensiei anticipate partial, beneficiaza, pana la expirarea perioadei celor 36 de luni, si de un venit de completare egal cu diferenta dintre pensia calculata si salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate.
    (2) Salariatii al caror contract individual de munca va inceta, inclusiv pe baza acordului incheiat intre societate si salariat, intr-o perioada de 12 luni de la data finalizarii beneficiaza de ajutor de somaj stabilit in baza prevederilor legale in vigoare si au dreptul, pana la expirarea perioadei celor 12 luni, la un venit de completare egal cu diferenta dintre nivelul ajutorului de somaj si salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate.
    (3) Sumele destinate acoperirii valorii venitului de completare se suporta de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si sunt exceptate de la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (4) Rambursarea partiala a platilor efectuate in acest scop de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se va face din bugetul componentei de plati compensatorii a Programului RICOP, in conformitate cu prevederile memorandumului de finantare si ale memorandumului de intelegere RICOP.
    (5) Veniturile de completare de care pot beneficia salariatii societatii, care isi inceteaza activitatea in perioada de 36 de luni de la data finalizarii, sunt asimilate platilor compensatorii si se vor acorda in conditiile prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 20
    Incepand cu data finalizarii pana la data integrarii Romaniei in Uniunea Europeana societatea va fi exonerata de la obligatia respectarii oricaror preturi de export care ar putea fi impuse in numele statului roman de catre orice autoritate competenta, cu conditia ca pretul de export practicat sa acopere costurile de fabricatie si sa asigure o marja de profit.
    Art. 21
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, in numele Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si al oricaror alte institutii publice care acorda ajutoarele de stat in sensul prevederilor Legii nr. 143/1999, ajutoarele de stat acordate de aceste institutii printr-un singur formular de notificare.
    Art. 22
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7, 11, 12 si 13 din aceasta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 119/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 119 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 119/2001
OUG 134 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Hotărârea 1090 2002
privind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj
Ordonanţa 66 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati
Hotărârea 1100 2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 7, 11, 12 si 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati
OUG 127 2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu