E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 115 din 24 noiembrie 2004

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 1138 din  2 decembrie 2004


SmartCity3


    Masurile pe care le genereaza prezenta ordonanta de urgenta vizeaza interesul social, cointeresarea personalului in vederea cresterii calitatii serviciilor medicale acordate, buna desfasurare a activitatii in unitatile sanitare publice finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si de la bugetul de stat si constituie situatii de urgenta de interes public.
    Avand in vedere ca nivelul de salarizare scazut si neadecvat al personalului din sectorul sanitar nu acopera necesitatile unui trai decent, precum si imposibilitatea adoptarii masurii propuse pe calea procedurii legislative ordinare pana la incheierea anului 2004, astfel incat personalul vizat sa poata beneficia de marirea salariala incepand cu luna ianuarie 2005, se impune adoptarea de urgenta a prezentei reglementari.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale
    Art. 1
    (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica personalului din unitatile sanitare finantate dupa cum urmeaza:
    a) integral de la bugetul de stat;
    b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    c) din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.
    (2) Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta personalul contractual care presteaza activitate in functii de executie si de conducere.
    Art. 2
    Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigura de fiecare ordonator de credite, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual, potrivit legii.
    Art. 3
    Salarizarea personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, importanta sociala, complexitatea sarcinilor, specificul activitatii fiecarei functii, de pregatirea si competenta profesionala a persoanelor care exercita aceste functii, precum si de rezultatele obtinute.

    CAP. 2
    Elementele sistemului de salarizare

    Art. 4
    Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile si alte drepturi.
    Art. 5
    Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii, grade si trepte profesionale si sunt prevazute in anexele nr. I - IV.
    Art. 6
    (1) Salariul de baza pentru personalul cu functii de conducere este cel corespunzator functiei de executie, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adauga o indemnizatie de conducere diferentiata in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere, care face parte din salariul de baza.
    (2) Indemnizatiile de conducere sunt stabilite in procente din salariul de baza al functiei de executie si sunt prevazute in anexa nr. V.
    (3) Pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, personalul beneficiaza de indemnizatii stabilite procentual din salariul de baza, care se adauga la salariul de baza si fac parte din acesta.
    (4) Indemnizatia de conducere se acorda si personalului contractual de executie care conduce sau coordoneaza programe ori proiecte prevazute in obiectul de activitate al unitatii sanitare publice, in procent de pana la 20% din salariul de baza, pe perioada in care conduce sau coordoneaza programe ori proiecte, stabilita de ordonatorul de credite in raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.
    Art. 7
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, ordonatorul de credite poate acorda, in limita a 15% din numarul total al posturilor prevazute in statul de functii, un salariu de merit lunar de pana la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza.
    (2) Salariile de merit se vor acorda personalului incadrat pe functii de executie in proportie de cel putin doua treimi din numarul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) Personalul care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o data pe an, dupa aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. In cazul in care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se mentine pana la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. In cazul in care pe parcursul anului se intrerup raporturile de munca ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de intai a lunii urmatoare, altor persoane pe perioada ramasa.
    (4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la angajare.
    (5) Personalul incadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.
    Art. 8
    (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgenta beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
_________________________________________
Transa de vechime       Cota din salariul
in munca                de baza
_________________________________________
- intre 3 si 5 ani            5%
- de la 5 - 10 ani           10%
- de la 10 - 15 ani          15%
- de la 15 - 20 de ani       20%
- peste 20 de ani            25%
_________________________________________

    (2) Sporul corespunzator vechimii in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca.
    (3) Pentru acordarea sporului de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate.
    (4) Pensionarii pentru limita de varsta, care se angajeaza pe baza unui contract individual de munca in sectorul sanitar, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobandite in intreaga activitate.
    Art. 9
    Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor de 25% din salariul de baza, pentru munca prestata in timpul noptii, daca efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte.
    Art. 10
    (1) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie sau de conducere este considerata munca suplimentara si se compenseaza cu timp liber corespunzator. In cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu a fost posibila in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati in luna urmatoare cu un spor aplicat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
    a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare si pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual.
    (3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
    Art. 11
    Personalul care poseda titlul stiintific de doctor beneficiaza de un spor pentru titlul stiintific de 15% din salariul de baza, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care poseda titlul stiintific respectiv, care se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat acordarea sporului.
    Art. 12
    (1) Personalul sanitar cu pregatire superioara care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza se salarizeaza cu tariful orar aferent salariului de baza, cu exceptia indemnizatiei de conducere.
    (2) Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, se salarizeaza cu un spor de pana la 100% din salariul orar al functiei de baza. Procentul concret al sporului se aproba de conducatorul unitatii.
    Art. 13
    (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:
    a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
    b) pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite, un spor de pana la 15% din salariul de baza;
    c) pentru activitatile care se desfasoara in serviciile de ambulanta, structurile de primire a urgentelor - UPU si CPU -, in sectiile si compartimentele de ATI si care solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii deosebite, un spor de pana la 25% din salariul de baza;
    d) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
    e) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, psihiatrie, medicina legala, epidemii deosebit de grave si altele asemenea stabilite de Ministerul Sanatatii, un spor de 50 - 100% din salariul de baza;
    f) pentru personalul medico-sanitar din mediul rural care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite de munca - dispensare, altitudine, cai de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pana la 60% din salariul de baza;
    g) pentru personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, un spor pentru conditii periculoase de pana la 30% din salariul de baza, diferentiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a si 30% la categoria a IV-a;
    h) pentru unitatile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sanatatii, un spor de pana la 15% din salariul de baza.
    (2) Localitatile din mediul rural situate in zone izolate, in zone cu conditii deosebite de munca sau unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
    (3) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor prevazute la alin. (1), precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara. Pentru sporurile prevazute la alin. (1) lit. e) este necesar si avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 14
    Munca prestata in unitatile sanitare in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de pana la 100% din salariul de baza al functiei indeplinite. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.
    Art. 15
    In unitatile sanitare unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaza lunar in toate cele trei ture, precum si personalul care lucreaza in doua ture in sistem de 12 cu 24 pot primi, in locul sporului pentru munca prestata in timpul noptii, prevazut la art. 9, un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate in cele trei, respectiv doua ture.
    Art. 16
    (1) Personalul didactic medico-farmaceutic poate desfasura activitate integrata in unitatile sanitare in care functioneaza catedra sau disciplina didactica si primeste pentru aceasta activitate o indemnizatie clinica reprezentand 50% din salariul de baza corespunzator functiei si gradului profesional in care este confirmat prin ordin al ministrului sanatatii, acordata in plus fata de drepturile salariale acordate de institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman.
    (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functioneaza in alte unitati decat cele sanitare poate fi integrat in unitatile sanitare stabilite de Ministerul Sanatatii.
    (3) Cadrele didactice prevazute la alin. (1) si (2), cu exceptia rezidentilor, pot fi integrate doua pe un post in unitati sanitare, in limita posturilor normate si vacante.
    Art. 17
    Personalul contractual salarizat intre limitele corespunzatoare functiei poate beneficia anual de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul precedent, cu conditia incadrarii in nivelul alocatiilor prevazute pentru cheltuielile cu salariile.
    Art. 18
    Absolventii invatamantului superior de lunga sau scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere cu pana la 20% a salariului de baza avut.
    Art. 19
    (1) Pentru stabilirea salariului de baza, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii, persoanele angajate in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aflate in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care in ultimele 12 luni au fost in concediu medical, concediu fara plata, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de munca suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a cunostintelor profesionale, procedandu-se in acelasi mod ca si in cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promoveaza examenul de testare.
    (2) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care promoveaza examenul de testare a cunostintelor profesionale va beneficia de o crestere a salariului de baza avut, in situatia in care salariul de baza se situeaza intre limitele prevazute de lege pentru functia, gradul profesional sau treapta profesionala respectiva. In situatia in care salariul de baza avut se situeaza sub salariul minim al functiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de baza se va lua in calcul salariul minim al functiei, gradului sau treptei profesionale respective.
    (3) In cazul nepromovarii acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, dupa caz, salariul minim actual al functiei avute anterior.
    Art. 20
    (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgenta beneficiaza, la sfarsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face premierea.
    (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza lunare realizate in perioada in care au desfasurat activitate, raportata la perioada intregului an.
    (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate in cazul persoanelor care in cursul anului au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare sau au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Premiul anual nu se acorda persoanelor carora le-a incetat contractul individual de munca din motive imputabile lor.
    (4) Premiul anual aferent anului 2005 se acorda incepand cu luna ianuarie 2006.
    Art. 21
    (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevazute in statul de functii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
    (2) In cazurile in care se realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii in cursul anului din economiile realizate, in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevazute in bugetul aprobat, fara a se depasi valoarea economiilor realizate.
    (3) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

    CAP. 3
    Alte drepturi

    Art. 22
    (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, prin cumul de functii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au functia de baza in afara unitatii.
    (2) Posturile vacante din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate.
    (3) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana care cumuleaza are functia de baza, iar cumulul de functii se efectueaza in afara programului de la norma de baza.
    Art. 23
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate integral din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate beneficiaza lunar de 20 de tichete de masa.
    Art. 24
    (1) Personalul angajat in unitatile sanitare publice beneficiaza de control medical gratuit, in conditiile stabilite prin contractul-cadru privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si de gratuitate la serviciile medicale acordate contra cost, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
    (2) Personalul nominalizat la alin. (1) beneficiaza de prioritate la acordarea consultatiilor medicale in asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate, la efectuarea examinarilor paraclinice, la internarea in unitatile sanitare cu paturi, precum si la internarea si tratamentul ambulatoriu in unitatile de asistenta medico-balneara.

    CAP. 4
    Angajarea si promovarea in functii

    Art. 25
    (1) Angajarea personalului pe functii, grade si trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent in statul de functii.
    (2) Promovarea in functii, grade si trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale in vigoare, prin transformarea postului avut intr-un post corespunzator promovarii.
    (3) Criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii, cu consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.

    CAP. 5
    Delegarea si detasarea

    Art. 26
    (1) Personalul incadrat in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi delegat pentru exercitarea cu caracter temporar a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.
    (2) Delegarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.
    (3) Personalul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 27
    Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.
    Art. 28
    (1) Personalul incadrat in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi detasat la un alt angajator in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia.
    (2) Detasarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult un an si, in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
    (3) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege.
    (4) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.
    (5) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

    CAP. 6
    Drepturi in cazul mutarii in alta localitate

    Art. 29
    (1) Personalul mutat in cadrul aceleiasi unitati sanitare, in alta localitate, are dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
    b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza net lunar;
    c) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
    (2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care se muta in alta unitate sanitara situata intr-o localitate diferita de cea de domiciliu, daca in documentul de solicitare de incadrare s-a facut aceasta mentiune. Plata drepturilor respective se suporta de unitatea sanitara publica la care se face angajarea.
    Art. 30
    (1) La incadrarea intr-o unitate sanitara publica din sectorul sanitar, din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale in care urmeaza a fi incadrat. In cazul medicilor si farmacistilor, indemnizatia de instalare se acorda, dupa terminarea stagiaturii sau a rezidentiatului, de unitatea sanitara unde s-au incadrat prin concurs.
    (2) Indemnizatia de instalare este echivalenta cu doua salarii de baza pentru acele localitati unde atragerea personalului de specialitate medico-sanitar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite si avizate de Ministerul Sanatatii sau de celelalte ministere cu retea sanitara proprie.
    (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au incetat activitatea din motive imputabile lor inainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de un an.

    CAP. 7
    State de functii

    Art. 31
    (1) Dupa aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri si cheltuieli, fiecare unitate sanitara cu personalitate juridica isi intocmeste anual statul de functii, cu incadrarea in normativele de personal, numarul maxim de posturi repartizat si in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli.
    (2) Statul de functii se aproba de Ministerul Sanatatii sau de celelalte ministere cu retea sanitara proprie ori de directia de sanatate publica, dupa caz, in functie de subordonare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 32
    (1) In anul 2005 salariile de baza individuale ale personalului din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare in limita procentelor de majorare prevazute pe functii, grade si trepte profesionale in anexa nr. VI.
    (2) Incepand cu luna ianuarie 2005 se acorda 45% din cresterea rezultata ca diferenta intre salariul de baza individual stabilit potrivit alin. (1) si salariul de baza avut in luna decembrie 2004, iar diferenta se acorda incepand cu luna octombrie 2005.
    Art. 33
    Salariile de baza prevazute in prezenta ordonanta de urgenta sunt brute si impozabile si se vor actualiza prin aplicarea cresterilor salariale acordate in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 34
    Sumele necesare pentru plata salariilor de baza, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului in grade si trepte profesionale si a celorlalte drepturi salariale trebuie sa se incadreze in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli.
    Art. 35
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de functii, precum si a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurarii, externalizarii si privatizarii unitatilor sanitare.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba o data pe trimestru, pana la data de 1 septembrie, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu conditia incadrarii in fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru unitatile finantate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica posturilor unice din statul de functii, precum si posturilor de medici de specialitate din unitatile sanitare cu incadrare deficitara la aceasta categorie de personal.
    (4) Ocuparea prin concurs a posturilor nominalizate la alin. (3) se aproba de ordonatorii principali de credite.
    Art. 36
    Personalul de specialitate trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile specifice in domeniu.
    Art. 37
    (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgenta are dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna si la alte concedii, precum si la drepturile aferente, in conditiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
    (2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun, civile si administrative, dupa caz, in masura in care nu contravin legislatiei specifice.
    Art. 38
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta privind stabilirea salariului de baza individual la incadrare, promovarea personalului, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.
    Art. 39
    Ulterior stabilirii competentelor pe tipuri de spitale, salariile de baza individuale pe functii, grade si trepte profesionale vor fi stabilite in mod diferentiat in functie de categoria unitatii si de complexitatea activitatii, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 40
    (1) Salariile de baza individuale pentru personalul care isi desfasoara activitatea in structurile care furnizeaza servicii ambulatorii de specialitate pot fi majorate sau diminuate, in functie de aportul furnizorilor de servicii medicale la realizarea veniturilor.
    (2) Salariile de baza individuale diminuate in conditiile alin. (1) nu pot fi mai mici decat salariile de baza minime pe functii, grade si trepte profesionale, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 41
    Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale organizate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere si nu pot fi mai mici decat salariile de baza minime pe functii, grade si trepte profesionale, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 42
    In sectorul sanitar se pot utiliza si functii specifice altor sectoare de activitate.
    Art. 43
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
    Art. 44
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea si functionarea institutiilor de medicina legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 459/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 45
    Anexele nr. I - VI*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
------------
    *) Anexele nr. I - VI sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul sanatatii,
                         Cristian Celea,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR SI AUXILIAR SANITAR

    I. Unitati sanitare, altele decat cele clinice

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                 S        5.991.000  12.203.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        7.372.000  18.301.000
  2. Medic specialist                             S        5.129.000   8.740.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        5.991.000  11.399.000
  3. Medic                                        S        3.904.000   7.660.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        4.719.000  10.590.000
  4. Medic stagiar                                S        3.745.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        4.450.000
  5. Farmacist primar*)                           S        5.259.000   9.386.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        5.959.000  14.477.000
  6. Farmacist specialist                         S        4.567.000   7.855.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        5.259.000  10.381.000
  7. Farmacist                                    S        4.003.000   6.199.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        4.271.000   9.573.000
  8. Farmacist stagiar                            S        3.745.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        4.131.000
  9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     principal                                    S        4.049.000   9.097.000
 10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     specialist                                   S        3.976.000   7.187.000
 11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical      S        3.904.000   5.988.000
 12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     debutant                                     S        3.714.000
 13. Dentist principal                           SSD       4.036.000   6.934.000
 14. Dentist                                     SSD       3.962.000   6.131.000
 15. Dentist debutant                            SSD       3.634.000
 16. Asistent medical principal*)            SSD       4.069.000   7.094.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                SSD       4.671.000   8.818.000
 17. Asistent medical*)                      SSD       3.994.000   6.345.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                SSD       4.296.000   7.446.000
 18. Asistent medical debutant*)             SSD       3.663.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                SSD       4.069.000
 19. Asistent medical principal*)                PL       3.994.000   6.991.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 PL       4.069.000   8.610.000
 20. Asistent medical*)                          PL       3.919.000   6.242.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 PL       3.994.000   7.237.000
 21. Asistent medical debutant*)                 PL       3.651.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 PL       3.919.000
 22. Asistent medical principal*)                M        3.994.000   6.491.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 M        4.069.000   7.734.000
 23. Asistent medical*)                          M        3.919.000   5.494.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 M        3.994.000   6.242.000
 24. Asistent medical debutant*)                 M        3.651.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 M        3.919.000
 25. Tehnician dentar principal*)               M        3.832.000   6.468.000
 26. Tehnician dentar*)                         M        3.760.000   5.510.000
 27. Tehnician dentar debutant*)                M        3.503.000
 28. Sora medicala principala*)                M        3.897.000   5.843.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 M        3.970.000   7.308.000
 29. Sora medicala*)                           M        3.824.000   4.872.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 M        3.897.000   5.360.000
 30. Sora medicala debutanta*)                 M        3.562.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 M        3.824.000
________________________________________________________________________________
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor CFM, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
 31. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                    S        5.303.000   9.405.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        6.008.000  14.597.000
 32. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                   S        4.605.000   7.430.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        5.303.000  10.467.000
 33. Biolog, biochimist, chimist, fizician        S        4.036.000   6.191.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        4.306.000   7.430.000
 34. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     debutant                                     S        3.840.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        4.235.000
 35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     CFM, kinetoterapeut, asistent social;
     principal                                    S        4.144.000   7.363.000
 36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     CFM, kinetoterapeut, asistent social         S        4.069.000   6.742.000
 37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     CFM, kinetoterapeut, asistent social;
     debutant                                     S        3.871.000
 38. Profesor CFM, biolog, chimist;
     principal*)                                 SSD       4.069.000   6.991.000
 39. Profesor CFM, biolog, chimist*)             SSD       3.994.000   6.181.000
 40. Profesor CFM biolog, chimist*)
     debutant                                    SSD       3.663.000
________________________________________________________________________________
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.

     C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
 41. Infirmiera, agent DDD                        G        3.718.000   3.864.000
 42. Infirmiera, agent DDD; debutant              G        3.532.000
 43. Brancardier, baies, namolar,
     spalatoreasa, ingrijitoare                   G        3.645.000   3.864.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 G        3.718.000   5.073.000
 44. Ambulantier*)                                        3.824.000   5.360.000
 45. Sofer autosanitara I*)                              3.824.000   4.872.000
 46. Sofer autosanitara II*)                             3.749.000   4.385.000
 47. Sofer autosanitara III*)                            3.676.000   3.897.000
________________________________________________________________________________
    *) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
    *) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

    II. Unitati clinice, institute si centre medicale*1)

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                 S        6.719.000  14.514.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        8.065.000  19.843.000
  2. Medic specialist                             S        5.890.000  11.292.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        6.719.000  13.646.000
  3. Medic rezident anul VI - VII                 S        8.696.000
  4. Medic rezident anul IV - V                   S        8.128.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        9.072.000
  5. Medic rezident anul III                      S        7.182.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        8.128.000
  6. Medic rezident anul II                       S        6.239.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        7.182.000
  7. Medic rezident anul I                        S        5.292.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        6.239.000
  8. Farmacist primar*)                           S        5.216.000  12.166.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*)                                  S        6.432.000  15.696.000
  9. Farmacist specialist                         S        4.349.000   9.735.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        4.870.000  12.533.000
 10. Farmacist rezident anul III                  S        6.239.000
 11. Farmacist rezident anul II                   S        5.673.000
 12. Farmacist rezident anul I                    S        5.105.000
 13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     principal                                    S        4.049.000  11.963.000
 14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     specialist                                   S        3.904.000   9.573.000
 15. Asistent medical principal*)             SSD       3.970.000   9.108.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                SSD       4.647.000  11.159.000
 16. Asistent medical*)                       SSD       3.897.000   8.133.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                SSD       4.043.000   8.964.000
 17. Asistent medical principal*)                PL       3.897.000   9.005.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 PL       4.632.000  10.954.000
 18. Asistent medical*)                          PL       3.824.000   8.033.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 PL       3.970.000   8.763.000
 19. Asistent medical principal*)                M        3.897.000   7.790.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 M        4.312.000   9.735.000
 20. Asistent medical*)                          M        3.824.000   7.060.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 M        3.897.000   7.790.000
 21. Sora medicala principala*)                 M        3.767.000   6.825.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 M        3.909.000   8.705.000
 22. Sora medicala*)                            M        3.696.000   5.886.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 M        3.767.000   6.825.000
________________________________________________________________________________
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.
    *) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
 23. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     principal                                    S        5.129.000  11.963.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        6.325.000  15.435.000
 24. Biolog, biochimist, chimist, fizician;
     specialist                                   S        4.277.000   9.573.000
     - din anatomia patologica si medicina
       legala.*2)                                 S        4.789.000  12.324.000
 25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
     CFM, kinetoterapeut, asistent social;
     principal                                    S        4.043.000  11.681.000
 26. Profesor CFM; principal                     SSD       3.970.000   9.005.000
________________________________________________________________________________
    *1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1 - 12 si lit. B nr. crt. 23 - 25.
    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare, prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    NOTA:
    Salarizarea medicilor, chimistilor si fizicienilor din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica, din centrele universitare, care-si desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste pe baza salariilor de baza din cap. II "Unitati clinice, institute si centre medicale" - litera B.

    ANEXA 2

    SALARII DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE

________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Cercetator stiintific principal gradul I     S        5.592.000  17.014.000
  2. Cercetator stiintific principal
     gradul II                                    S        4.478.000  15.917.000
  3. Cercetator stiintific principal
     gradul III                                   S        3.980.000  12.412.000
  4. Cercetator stiintific                        S        3.909.000   9.596.000

     b) Functii de executie de specialitate neatestate
  5. Asistent de cercetare stiintifica            S        3.838.000   7.551.000
  6. Asistent de cercetare stiintifica
     stagiar                                      S        3.651.000

     c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale
  7. Asistent I                                   M        3.838.000   6.036.000
  8. Asistent II                                  M        3.767.000   5.138.000
  9. Asistent III                                 M        3.696.000   4.756.000
 10. Asistent stagiar                             M        3.443.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

    SALARII DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZA IN UNITATILE SANITARE PUBLICE

    1) Unitati de cultura
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Documentarist, traducator,
     desenator-artistic                           S
     gradul I                                              3.980.000   6.710.000
     gradul II                                             3.909.000   6.121.000
     gradul III                                            3.838.000   5.769.000
     debutant                                              3.651.000
  2. Documentarist, traducator,
     desenator-artistic                           M
     treapta IA                                            3.838.000   5.769.000
     treapta I                                             3.767.000   5.060.000
     treapta II                                            3.696.000   4.710.000
     debutant                                              3.443.000
  3. Fotograf, laborant foto                     M; G
     treapta I                                             3.838.000   4.944.000
     treapta II                                            3.767.000   4.357.000
     treapta III                                           3.696.000   4.005.000
     debutant                                              3.443.000
  4. Bibliotecar                                  S
     gradul IA                                             3.980.000   9.412.000
     gradul I                                              3.909.000   6.470.000
     gradul II                                             3.838.000   5.886.000
     debutant                                              3.651.000
  5. Bibliotecar-arhivist                        SSD
     gradul I                                              3.909.000   7.064.000
     gradul II                                             3.838.000   5.769.000
     gradul III                                            3.767.000   4.944.000
     debutant                                              3.455.000
  6. Bibliotecar                                  M
     treapta IA                                            3.838.000   5.769.000
     treapta I                                             3.767.000   5.060.000
     treapta II                                            3.696.000   4.710.000
     debutant                                              3.443.000
  7. Garderobier                                 M; G      3.554.000   4.005.000
________________________________________________________________________________

    2) CULTE

    Salarii de baza pentru personalul clerical
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Preot
     gradul I                                     S        4.049.000   8.616.000
     gradul II                                    S        3.976.000   7.186.000
     definitiv                                    S        3.904.000   6.466.000
     debutant                                     S        3.714.000
  2. Preot
     gradul I                                     M        3.832.000   6.226.000
     definitiv                                    M        3.760.000   5.988.000
     debutant                                     M        3.503.000
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Ministerul Culturii si Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

    3) Navigatie
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                             minim      maxim
________________________________________________________________________________
  1. Capitan                                      M        3.832.000   5.290.000
  2. Ofiter punte                                 M        3.760.000   4.815.000
  3. Ofiter mecanic, ofiter electrician           M        3.760.000   4.702.000
  4. Conducator salupa                                     3.615.000   4.584.000
  5. Motorist, marinar                            M        3.615.000   4.351.000
  6. Motorist, marinar debutant                   M        3.503.000
________________________________________________________________________________

    4) Agricultura
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                      Nivelul     Salariul de baza - lei -
crt.                                        studiilor   ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Medic primar veterinar*)                     S        4.121.000  10.565.000
  2. Medic veterinar gradul I                     S        4.049.000   7.516.000
  3. Medic veterinar gradul II                    S        3.976.000   6.577.000
  4. Medic veterinar gradul III                   S        3.904.000   5.523.000
  5. Medic veterinar debutant                     S        3.714.000
  6. Asistent veterinar I                        SSD       3.976.000   6.577.000
  7. Asistent veterinar II                       SSD       3.904.000   5.290.000
  8. Asistent veterinar III                      SSD       3.832.000   4.935.000
  9. Asistent veterinar debutant                 SSD       3.515.000

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 10. Asistent veterinar I, tehnician
     veterinar IA                                 M        3.904.000   5.641.000
 11. Asistent veterinar II, tehnician
     veterinar I                                  M        3.832.000   5.054.000
 12. Asistent veterinar III, tehnician
     veterinar II                                 M        3.760.000   4.584.000
 13. Asistent veterinar, tehnician
     veterinar; debutant                          M        3.503.000
________________________________________________________________________________
    *) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

    ANEXA 4

    SALARII DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV SI INFORMATICA

    A) Salarii de baza pentru activitatea de specialitate din compartimentele aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investitii
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Consilier, expert, inspector de
     specialitate; gradul I, inginer,
     economist; specialist IA                     S        4.365.000   8.612.000
  2. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul II, economist,
     referent, inginer; gradul I                  S        4.289.000   6.889.000
  3. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul III, economist,
     referent, inginer; gradul II                 S        4.212.000   6.407.000
  4. Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul IV, economist,
     referent, inginer; gradul III                S        4.135.000   5.925.000
  5. Referent, inspector, inginer, economist;
     debutant                                     S        3.934.000
  6. Referent, subinginer,
     tehnician-economist; I                      SSD       4.043.000   6.202.000
  7. Referent, subinginer,
     tehnician-economist; II                     SSD       3.970.000   5.739.000
  8. Referent, subinginer,
     tehnician-economist; III                    SSD       3.897.000   5.120.000
  9. Referent, subinginer,
     tehnician-economist; debutant               SSD       3.574.000

     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
 10. Consilier juridic gradul IA                  S        4.365.000   8.612.000
 11. Consilier juridic gradul I                   S        4.289.000   6.889.000
 12. Consilier juridic gradul II                  S        4.212.000   6.407.000
 13. Consilier juridic gradul III                 S        4.135.000   5.925.000
 14. Consilier juridic debutant                   S        3.934.000

     c) Functii de executie pe trepte profesionale
 15. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; IA                                PL        4.165.000   5.950.000
 16. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; I                                 PL        4.046.000   5.712.000
 17. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; II                                PL        3.927.000   5.593.000
 18. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; III                               PL        3.808.000   4.760.000
 19. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; debutant                          PL        3.689.000
 20. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; IA                                 M        4.010.000   5.076.000
 21. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; I                                  M        3.937.000   4.714.000
 22. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; II                                 M        3.864.000   4.260.000
 23. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; III                                M        3.792.000   3.900.000
 24. Tehnician, merceolog, contabil,
     referent; debutant                           M        3.532.000
________________________________________________________________________________

    B) Compartimente de informatica
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
  1. Analist, programator, inginer de
     sistem; IA                                   S        4.442.000   8.612.000
  2. Analist, programator, inginer de
     sistem; I                                    S        4.365.000   8.182.000
  3. Analist, programator, inginer de
     sistem; II                                   S        4.289.000   7.323.000
  4. Analist, programator, inginer de
     sistem; III                                  S        4.212.000   6.353.000
  5. Analist, programator, inginer de
     sistem; IV                                   S        4.135.000   5.817.000
  6. Analist, programator, inginer de sistem;
     debutant                                     S        3.934.000
  7. Informatician I                             SSD       4.043.000   6.202.000
  8. Informatician II                            SSD       3.970.000   5.688.000
  9. Informatician III                           SSD       3.897.000   4.965.000
 10. Informatician debutant                      SSD       3.574.000

     b) Functii de executie pe trepte profesionale
 11. Analist (programator) ajutor IA              M        4.010.000   5.641.000
 12. Analist (programator) ajutor I               M        3.937.000   5.228.000
 13. Analist (programator) ajutor II              M        3.864.000   4.718.000
 14. Analist (programator) ajutor III             M        3.792.000   4.312.000
 15. Analist (programator) debutant               M        3.532.000
 16. Operator, controlor date; I                  M        4.010.000   5.228.000
 17. Operator, controlor date; II                 M        3.937.000   4.718.000
 18. Operator, controlor date; III                M        3.864.000   4.312.000
 19. Operator, controlor date; IV                 M        3.792.000   3.937.000
 20. Operator, controlor date; debutant           M        3.532.000
________________________________________________________________________________

    C) Functii comune din activitatea de secretariat, administrativ si gospodarire, intretinere, reparatii si deservire
________________________________________________________________________________
Nr.            Functia                        Nivelul   Salariul de baza - lei -
crt.                                          studiilor ________________________
                                                            minim       maxim
________________________________________________________________________________
  1. Stenodactilograf I                           M        3.832.000   4.518.000
  2. Stenodactilograf II                          M        3.760.000   4.139.000
  3. Stenodactilograf debutant                    M        3.503.000
  4. Secretar-dactilograf, secretar,
     dactilograf; IA                              M        3.832.000   5.006.000
  5. Secretar-dactilograf, secretar,
     dactilograf; I                              M; G      3.760.000   4.411.000
  6. Secretar-dactilograf, secretar,
     dactilograf; II                             M; G      3.687.000   4.027.000
  7. Secretar-dactilograf, secretar,
     dactilograf; debutant                       M; G      3.503.000
  8. Administrator I                              M        3.832.000   5.386.000
  9. Administrator II                             M        3.760.000   4.895.000
 10. Administrator III                            M        3.687.000   4.411.000
 11. Sef depozit I                                M        3.760.000   4.847.000
 12. Sef depozit II                               M        3.687.000   4.411.000
 13. Casier, magaziner; I                         M        3.760.000   4.735.000
 14. Casier, magaziner; II                       M; G      3.687.000   4.246.000
 15. Casier, magaziner; debutant                 M; G      3.503.000
 16. Functionar, arhivar; I                       M        3.832.000   4.628.000
 17. Functionar, arhivar; II                      M        3.760.000   4.246.000
 18. Functionar, arhivar; III                     M        3.687.000   3.867.000
 19. Functionar, arhivar; debutant                M        3.503.000
 20. Sef formatie paza, pompieri                           3.615.000   4.246.000
 21. Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant bunuri,
     curier; I                                             3.687.000   3.832.000
 22. Portar, paznic, pompier, ingrijitor,
     guard, bufetier, manipulant bunuri,
     curier; II                                            3.615.000   3.760.000
 23. Maistru I                                             3.760.000   5.226.000
 24. Maistru II                                            3.687.000   4.847.000
 25. Sofer I                                               3.760.000   5.332.000
 26. Sofer II                                              3.687.000   5.115.000
 27. Muncitor calificat I                                  4.049.000   5.115.000
 28. Muncitor calificat II                                 3.976.000   4.847.000
 29. Muncitor calificat III                                3.904.000   4.518.000
 30. Muncitor calificat IV                                 3.832.000   4.246.000
 31. Muncitor calificat V                                  3.760.000   3.919.000
 32. Muncitor calificat VI                                 3.687.000   3.832.000
 33. Muncitor necalificat                                  3.615.000   3.760.000
________________________________________________________________________________

    ANEXA 5

    INDEMNIZATII DE CONDUCERE MAXIME LUNARE, IN PROCENTE DIN SALARIUL DE BAZA

______________________________________________________________________________
Nr.                             FUNCTIA                          Indemnizatia
crt.                                                             de conducere
                                                                 maxima lunara,
                                                                 in % din
                                                                 salariul de
                                                                 baza
______________________________________________________________________________
  0                               1                                   2
______________________________________________________________________________
     I. FUNCTII DE CONDUCERE

  1. Director general                                                 55
  2. Director general adjunct medical                                 50
  3. Director                                                         50
  4. Director general adjunct                                         50
  5. Director administrativ                                           40
  6. Director adjunct                                                 40
  7. Contabil sef                                                     40
  8. Medic sef ambulator de specialitate si altele similare           40
  9. Director de ingrijiri                                            35
 10. Sef serviciu                                                     30
 11. Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu                25
 12. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog)
     sef sectie, sef laborator si altele similare                     25
 13. Medic - sef serviciu medicina legala, anatomie patologica
     si altele similare                                               25
 14. Asistent medical sef pe unitate                                  25
 15. Sef formatie muncitori                                           15

     II. INDEMNIZATII PENTRU INDEPLINIREA UNOR SARCINI, ACTIVITATI SI RESPONSABILITATI SUPLIMENTARE FUNCTIEI DE BAZA CARE FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZA

  1. Farmacist - sef serviciu                                         15
  2. Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala,
     oficiant medical, moasa, laborant si altele similare) sef        10
  3. Chimist, biolog, biochimist, cu gestiune                         10
  4. Spalatoreasa cu gestiune                                          7
  5. Sef echipa                                                        7
  6. Medic inspector, farmacist inspector - directia de
     sanatate publica                                                 25

     III. INDEMNIZATII PENTRU ACTIVITATI PRESTATE IN AFARA OBLIGATIILOR FUNCTIEI DE BAZA SI CARE NU FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZA

  1. Membrii comisiilor de avizare medico-legala ai comisiilor   cel mult 25%
     de expertiza si recuperare a capacitatii de munca si ai     in cursul unei
     comisiilor medicale                                         luni, din
                                                                 salariul de
                                                                 baza al
                                                                 functiei de
                                                                 executie
                                                                 indeplinite
______________________________________________________________________________

    ANEXA 6

    Procente de majorare a salariilor de baza pe functii, grade si trepte profesionale

    I. Unitati sanitare, altele decat cele clinice

    A. Personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
Nr.                             Functia                    Nivelul    procent de
crt.                                                       studiilor  majorare
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                             S           18
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           18
________________________________________________________________________________
  2. Medic specialist                                         S           18
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           18
________________________________________________________________________________
  3. Medic                                                    S           18
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           18
________________________________________________________________________________
  4. Medic stagiar                                            S           19
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           19
________________________________________________________________________________
  5. Farmacist primar                                         S           21
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           21
________________________________________________________________________________
  6. Farmacist specialist                                     S           21
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           21
________________________________________________________________________________
  7.  Farmacist                                               S           21
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           21
________________________________________________________________________________
  8. Farmacist stagiar                                        S           19
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           19
________________________________________________________________________________
  9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal       S           18
________________________________________________________________________________
 10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist      S           18
________________________________________________________________________________
 11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical                  S           18
________________________________________________________________________________
 12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant        S           18
________________________________________________________________________________
 13. Dentist principal                                        SSD         22
________________________________________________________________________________
 14. Dentist                                                  SSD         22
________________________________________________________________________________
 15. Dentist debutant                                         SSD         22
________________________________________________________________________________
 16. Asistent medical principal                               SSD         23
     - din anatomia patologica si medicina legala.            SSD         23
________________________________________________________________________________
 17. Asistent medical                                         SSD         23
     - din anatomia patologica si medicina legala.            SSD         23
________________________________________________________________________________
 18. Asistent medical debutant                                SSD         23
     - din anatomia patologica si medicina legala.            SSD         23
________________________________________________________________________________
 19. Asistent medical principal                               PL          23
     - din anatomia patologica si medicina legala.            PL          23
________________________________________________________________________________
 20. Asistent medical                                         PL          23
     - din anatomia patologica si medicina legala.            PL          23
________________________________________________________________________________
 21. Asistent medical debutant                                PL          23
     - din anatomia patologica si medicina legala.            PL          23
________________________________________________________________________________
 22. Asistent medical principal                               M           23
     - din anatomia patologica si medicina legala.            M           23
________________________________________________________________________________
 23. Asistent medical                                         M           23
     - din anatomia patologica si medicina legala.            M           23
________________________________________________________________________________
 24. Asistent medical debutant                                M           23
     - din anatomia patologica si medicina legala.            M           23
________________________________________________________________________________
 25. Tehnician dentar principal                               M           18
________________________________________________________________________________
 26. Tehnician dentar                                         M           18
________________________________________________________________________________
 27. Tehnician dentar debutant                                M           18
________________________________________________________________________________
 28. Sora medicala principala                                 M           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            M           20
________________________________________________________________________________
 29. Sora medicala                                            M           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            M           20
________________________________________________________________________________
 30. Sora medicala debutanta                                  M           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            M           20
________________________________________________________________________________

    B. Personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
 31. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal         S           22
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           22
________________________________________________________________________________
 32. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist        S           22
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           22
________________________________________________________________________________
 33. Biolog, biochimist, chimist, fizician;                   S           22
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           22
________________________________________________________________________________
 34. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant          S           22
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           22
________________________________________________________________________________
 35. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
     kinetoterapeut, asistent social; principal               S           23
________________________________________________________________________________
 36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
     kinetoterapeut, asistent social                          S           23
________________________________________________________________________________
 37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
     kinetoterapeut, asistent social; debutant                S           23
________________________________________________________________________________
 38. Profesor CFM, biolog, chimist principal                  SSD         23
________________________________________________________________________________
 39. Profesor CFM, biolog, chimist                            SSD         23
________________________________________________________________________________
 40. Profesor CFM, biolog, chimist; debutant                  SSD         23
________________________________________________________________________________

    C.  Personalul auxiliar sanitar
________________________________________________________________________________
 41. Infirmiera, agent DDD                                    G           19
________________________________________________________________________________
 42. Infirmiera, agent DDD; debutant                          G           19
________________________________________________________________________________
 43. Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,
     ingrijitoare                                             G           19
     - din anatomia patologica si medicina legala.            G           19
________________________________________________________________________________
 44. Ambulantier                                                          20
________________________________________________________________________________
 45. Sofer autosanitara I                                                 20
________________________________________________________________________________
 46. Sofer autosanitara II                                                20
________________________________________________________________________________
 47. Sofer autosanitara III                                               20
________________________________________________________________________________

    II. Unitati clinice, institute si centre medicale

    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar                                             S           16
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           16
________________________________________________________________________________
  2. Medic specialist                                         S           16
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           16
________________________________________________________________________________
  3. Medic rezident anul VI - VII                             S           20
________________________________________________________________________________
  4. Medic rezident anul IV - V                               S           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           20
________________________________________________________________________________
  5. Medic rezident anul III                                  S           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           20
________________________________________________________________________________
  6. Medic rezident anul II                                   S           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           20
________________________________________________________________________________
  7. Medic rezident anul I                                    S           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           20
________________________________________________________________________________
  8. Farmacist primar                                         S           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           20
________________________________________________________________________________
  9. Farmacist specialist                                     S           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           20
________________________________________________________________________________
 10. Farmacist rezident anul III                              S           20
________________________________________________________________________________
 11. Farmacist rezident anul II                               S           20
________________________________________________________________________________
 12. Farmacist rezident anul I                                S           20
________________________________________________________________________________
 13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal       S           18
________________________________________________________________________________
 14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical: specialist      S           18
________________________________________________________________________________
 15. Asistent medical principal                               SSD         20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            SSD         20
________________________________________________________________________________
 16. Asistent medical                                         SSD         20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            SSD         20
________________________________________________________________________________
 17. Asistent medical principal                               PL          20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            PL          20
________________________________________________________________________________
 18. Asistent medical                                         PL          20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            PL          20
________________________________________________________________________________
 19. Asistent medical principal                               M           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            M           20
________________________________________________________________________________
 20. Asistent medical                                         M           20
     - din anatomia patologica si medicina legala.            M           20
________________________________________________________________________________
 21. Sora medicala principala                                 M           16
     - din anatomia patologica si medicina legala.            M           16
________________________________________________________________________________
 22. Sora medicala                                            M           16
     - din anatomia patologica si medicina legala.            M           16
________________________________________________________________________________

    B. Personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
________________________________________________________________________________
 23. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal         S           18
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           18
________________________________________________________________________________
 24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist        S           18
     - din anatomia patologica si medicina legala.            S           18
________________________________________________________________________________
 25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM
     kinetoterapeut, asistent social; principal               S           20
________________________________________________________________________________
 26. Profesor CFM; principal                                  SSD         20
________________________________________________________________________________

    FUNCTIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE

    a) Functii de executie pe grade profesionale
________________________________________________________________________________
  1. Cercetator stiintific principal gradul I                 S           16
________________________________________________________________________________
  2. Cercetator stiintific principal gradul II                S           16
________________________________________________________________________________
  3. Cercetator stiintific principal gradul III               S           16
________________________________________________________________________________
  4. Cercetator stiintific                                    S           16
________________________________________________________________________________
    b) Functii de executie de specialitate neatestate
________________________________________________________________________________
  5. Asistent de cercetare stiintifica                        S           16
________________________________________________________________________________
  6. Asistent de cercetare stiintifica stagiar                S           16
________________________________________________________________________________
    c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale
________________________________________________________________________________
  7. Asistent I                                               M           16
________________________________________________________________________________
  8. Asistent II                                              M           16
________________________________________________________________________________
  9. Asistent III                                             M           16
________________________________________________________________________________
 10. Asistent stagiar                                         M           16
________________________________________________________________________________

    FUNCTII DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZA IN UNITATILE SANITARE PUBLICE

________________________________________________________________________________

     1) Unitati de cultura
________________________________________________________________________________
  1. Documentarist, traducator, desenator-artistic;           S           16
________________________________________________________________________________
     gradul I                                                             16
________________________________________________________________________________
     gradul II                                                            16
________________________________________________________________________________
     gradul III                                                           16
________________________________________________________________________________
     debutant                                                             16
________________________________________________________________________________
  2. Documentarist, traducator, desenator-artistic;           M
________________________________________________________________________________
     treapta IA                                                           16
________________________________________________________________________________
     treapta I                                                            16
________________________________________________________________________________
     treapta II                                                           16
________________________________________________________________________________
     debutant                                                             16
________________________________________________________________________________
  3. Fotograf, laborant foto;                                 M; G
________________________________________________________________________________
     treapta I                                                            16
________________________________________________________________________________
     treapta II                                                           16
________________________________________________________________________________
     treapta III                                                          16
________________________________________________________________________________
     debutant                                                             16
________________________________________________________________________________
  4. Bibliotecar                                              S           16
________________________________________________________________________________
     gradul IA                                                            16
________________________________________________________________________________
     gradul I                                                             16
________________________________________________________________________________
     gradul II                                                            16
________________________________________________________________________________
     debutant                                                             16
________________________________________________________________________________
  5. Bibliotecar-arhivist                                     SSD
________________________________________________________________________________
     gradul I                                                             16
________________________________________________________________________________
     gradul II                                                            16
________________________________________________________________________________
     gradul III                                                           16
________________________________________________________________________________
     debutant                                                             16
________________________________________________________________________________
  6. Bibliotecar                                              M
________________________________________________________________________________
     treapta IA                                                           16
________________________________________________________________________________
     treapta I                                                            16
________________________________________________________________________________
     treapta II                                                           16
________________________________________________________________________________
     debutant                                                             16
________________________________________________________________________________
  7. Garderobier                                              M; G        16
________________________________________________________________________________
     2) Culte
________________________________________________________________________________
  1. Preot
________________________________________________________________________________
     gradul I                                                 S           18
________________________________________________________________________________
     gradul II                                                S           18
________________________________________________________________________________
     definitiv                                                S           18
________________________________________________________________________________
     debutant                                                 S           18
________________________________________________________________________________
  2. Preot
________________________________________________________________________________
     gradul I                                                 M           18
________________________________________________________________________________
     definitiv                                                M           18
________________________________________________________________________________
     debutant                                                 M           18
________________________________________________________________________________
     3) Navigatie
________________________________________________________________________________
  1. Capitan                                                  M           18
________________________________________________________________________________
  2. Ofiter punte                                             M           18
________________________________________________________________________________
  3. Ofiter mecanic, ofiter electrician                       M           18
________________________________________________________________________________
  4. Conducator salupa                                                    18
________________________________________________________________________________
  5. Motorist, marinar                                        M           18
________________________________________________________________________________
  6. Motorist, marinar debutant                               M           18
________________________________________________________________________________
     4) Agricultura
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
________________________________________________________________________________
  1. Medic primar veterinar                                   S           18
________________________________________________________________________________
  2. Medic veterinar gradul I                                 S           18
________________________________________________________________________________
  3. Medic veterinar gradul II                                S           18
________________________________________________________________________________
  4. Medic veterinar gradul III                               S           18
________________________________________________________________________________
  5. Medic veterinar debutant                                 S           18
________________________________________________________________________________
  6. Asistent veterinar I                                     SSD         18
________________________________________________________________________________
  7. Asistent veterinar II                                    SSD         18
________________________________________________________________________________
  8. Asistent veterinar III                                   SSD         18
________________________________________________________________________________
  9. Asistent veterinar debutant                              SSD         18
________________________________________________________________________________
     b) Functii de executie pe trepte profesionale
________________________________________________________________________________
 10. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA             M           18
________________________________________________________________________________
 11. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I             M           18
________________________________________________________________________________
 12. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II           M           18
________________________________________________________________________________
 13. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant        M           18
________________________________________________________________________________

    FUNCTIILE DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV SI INFORMATICA

    A. Activitatea de specialitate din compartimentele financiar, contabilitate, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investitii
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
________________________________________________________________________________
  1. Consilier, expert, inspector de specialitate;
     gradul I, inginer, economist; specialist IA              S           25
________________________________________________________________________________
  2. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
     gradul II, economist, referent, inginer; gradul I        S           25
________________________________________________________________________________
  3. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
     gradul III, economist, referent, inginer; gradul II      S           25
________________________________________________________________________________
  4. Referent de specialitate, inspector de specialitate;
     gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III      S           25
________________________________________________________________________________
  5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant        S           25
________________________________________________________________________________
  6. Referent, subinginer, tehnician-economist; I             SSD         20
________________________________________________________________________________
  7. Referent, subinginer, tehnician-economist; II            SSD         20
________________________________________________________________________________
  8. Referent, subinginer, tehnician-economist; III           SSD         20
________________________________________________________________________________
  9. Referent, subinginer, tehnician-economist; debutant      SSD         20
________________________________________________________________________________
     b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
________________________________________________________________________________
 10. Consilier juridic gradul IA                              S           25
________________________________________________________________________________
 11. Consilier juridic gradul I                               S           25
________________________________________________________________________________
 12. Consilier juridic gradul II                              S           25
________________________________________________________________________________
 13. Consilier juridic gradul III                             S           25
________________________________________________________________________________
 14. Consilier juridic debutant                               S           25
________________________________________________________________________________
     c) Functii de executie pe trepte profesionale
________________________________________________________________________________
 15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA             PL          19
________________________________________________________________________________
 16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I              PL          19
________________________________________________________________________________
 17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II             PL          19
________________________________________________________________________________
 18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III            PL          19
________________________________________________________________________________
 19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant       PL          19
________________________________________________________________________________
 20. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA             M           19
________________________________________________________________________________
 21. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I              M           19
________________________________________________________________________________
 22. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II             M           19
________________________________________________________________________________
 23. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III            M           19
________________________________________________________________________________
 24. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant       M           19
________________________________________________________________________________

    B.  Compartimente de informatica
________________________________________________________________________________
     a) Functii de executie pe grade profesionale
________________________________________________________________________________
  1. Analist, programator, inginer de sistem; IA              S           25
________________________________________________________________________________
  2. Analist, programator, inginer de sistem; I               S           25
________________________________________________________________________________
  3. Analist, programator, inginer de sistem; II              S           25
________________________________________________________________________________
  4. Analist, programator, inginer de sistem; III             S           25
________________________________________________________________________________
  5. Analist, programator, inginer de sistem; IV              S           25
________________________________________________________________________________
  6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant        S           25
________________________________________________________________________________
  7. Informatician I                                          SSD         20
________________________________________________________________________________
  8. Informatician II                                         SSD         20
________________________________________________________________________________
  9. Informatician III                                        SSD         20
________________________________________________________________________________
 10. Informatician debutant                                   SSD         20
________________________________________________________________________________
     b) Functii de executie pe trepte profesionale
________________________________________________________________________________
 11. Analist (programator) ajutor IA                          M           19
________________________________________________________________________________
 12. Analist (programator) ajutor I                           M           19
________________________________________________________________________________
 13. Analist (programator) ajutor II                          M           19
________________________________________________________________________________
 14. Analist (programator) ajutor III                         M           19
________________________________________________________________________________
 15. Analist (programator) debutant                           M           19
________________________________________________________________________________
 16. Operator, controlor date; I                              M           19
________________________________________________________________________________
 17. Operator, controlor date; II                             M           19
________________________________________________________________________________
 18. Operator, controlor date; III                            M           19
________________________________________________________________________________
 19. Operator, controlor date; IV                             M           19
________________________________________________________________________________
 20. Operator, controlor date; debutant                       M           19
________________________________________________________________________________

    C. Functii comune din activitatea de secretariat, administrativ si gospodarire, intretinere, reparatii si de deservire
________________________________________________________________________________
  1. Stenodactilograf I                                       M           18
________________________________________________________________________________
  2. Stenodactilograf II                                      M           18
________________________________________________________________________________
  3. Stenodactilograf debutant                                M           18
________________________________________________________________________________
  4. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; IA          M           18
________________________________________________________________________________
  5. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; I           M; G        18
________________________________________________________________________________
  6. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; II          M; G        18
________________________________________________________________________________
  7. Secretar-dactilograf, secretar, dactilograf; debutant    M; G        18
________________________________________________________________________________
  8. Administrator I                                          M           18
________________________________________________________________________________
  9. Administrator II                                         M           18
________________________________________________________________________________
 10. Administrator III                                        M           18
________________________________________________________________________________
 11. Sef depozit I                                            M           18
________________________________________________________________________________
 12. Sef depozit II                                           M           18
________________________________________________________________________________
 13. Casier, magaziner; I                                     M           18
________________________________________________________________________________
 14. Casier, magaziner; II                                    M; G        18
________________________________________________________________________________
 15. Casier, magaziner; debutant                              M; G        18
________________________________________________________________________________
 16. Functionar, arhivar; I                                   M           18
________________________________________________________________________________
 17. Functionar, arhivar; II                                  M           18
________________________________________________________________________________
 18. Functionar, arhivar; III                                 M           18
________________________________________________________________________________
 19. Functionar, arhivar; debutant                            M           18
________________________________________________________________________________
 20. Sef formatie paza, pompieri                                          18
________________________________________________________________________________
 21. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,
     manipulant bunuri, curier; I                                         18
________________________________________________________________________________
 22. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,
     manipulant bunuri, curier; II                                        18
________________________________________________________________________________
 23. Maistru I                                                            18
________________________________________________________________________________
 24. Maistru II                                                           18
________________________________________________________________________________
 25. Sofer I                                                              18
________________________________________________________________________________
 26. Sofer II                                                             18
________________________________________________________________________________
 27. Muncitor calificat I                                                 18
________________________________________________________________________________
 28. Muncitor calificat II                                                18
________________________________________________________________________________
 29. Muncitor calificat III                                               18
________________________________________________________________________________
 30. Muncitor calificat IV                                                18
________________________________________________________________________________
 31. Muncitor calificat V                                                 18
________________________________________________________________________________
 32. Muncitor calificat VI                                                18
________________________________________________________________________________
 33. Muncitor necalificat                                                 18
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 115/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 115 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu