E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 109 2005 modificat de Legea 156 2017
OUG 109 2005 modificat de Legea 211 2012
OUG 109 2005 admite exceptie Decizia 494 2012
OUG 109 2005 abrogat de Ordonanţa 27 2011
OUG 109 2005 modificat de Legea 161 2011
OUG 109 2005 modificat de Legea 71 2011
OUG 109 2005 modificat de Ordonanţa 8 2011
OUG 109 2005 completat de Ordonanţa 5 2011
OUG 109 2005 completat de Ordonanţa 8 2011
OUG 109 2005 modificat de Ordonanţa 5 2011
OUG 109 2005 completat de Ordonanţa 27 2010
OUG 109 2005 modificat de Ordonanţa 27 2010
OUG 109 2005 modificat de Legea 168 2010
OUG 109 2005 completat de OUG 34 2010
OUG 109 2005 modificat de OUG 34 2010
OUG 109 2005 modificat de Legea 218 2009
OUG 109 2005 completat de Legea 218 2009
OUG 109 2005 modificat de Legea 191 2009
OUG 109 2005 modificat de OUG 110 2008
OUG 109 2005 modificat de OUG 74 2008
OUG 109 2005 completat de OUG 74 2008
OUG 109 2005 modificat de Legea 42 2008
OUG 109 2005 completat de Legea 42 2008
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 109 din 14 iulie 2005

privind transporturile rutiere

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 655 din 22 iulie 2005


SmartCity3


    Aceasta reglementare are un caracter urgent, avand in vedere respectarea termenului de aderare a Romaniei la structurile Uniunii Europene, asigurarea conditiilor egale de desfasurare a activitatii operatorilor de transport rutier romani si straini pe teritoriul Romaniei, precum si sanctionarea nediscriminatorie in mod eficient a celor care nu respecta conditiile referitoare la accesul la activitatea de transport rutier, asa cum sunt acestea prevazute de reglementarile europene.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea si asigurarea desfasurarii fluente a transporturilor rutiere de marfuri si de persoane pe teritoriul Romaniei, in conditii de siguranta si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente si a masurilor de protectie a mediului inconjurator, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitatilor economiei nationale si nevoilor de aparare a tarii.
    (2) Activitatile de transport rutier, precum si activitatile conexe acestora se desfasoara astfel incat sa fie respectate reglementarile in vigoare privind conditiile de lucru, de exploatare a vehiculelor rutiere si de utilizare a infrastructurii rutiere, precum si conditiile privind siguranta circulatiei.
    (3) In toate raporturile generate de activitatea de transport rutier si de activitatile conexe acesteia, protectia vietii umane si a mediului este prioritara.
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica transporturilor rutiere efectuate cu:
    a) vehicule rutiere destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depaseste 3,5 tone;
    b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane, care, prin constructie si echipare, sunt destinate sa transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducatorul auto;
    c) vehicule rutiere apartinand sau aflate sub controlul institutiilor din sistemul national de aparare;
    d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apa, canalizare, pentru servicii de gaze naturale si electricitate, pentru servicii telefonice si telegrafice, pentru transmisiuni de radio si televiziune;
    e) vehicule rutiere utilizate in actiuni de salvare sau in situatii de urgenta;
    f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale;
    g) vehicule rutiere care transporta echipamente pentru circuri sau parcuri de distractie;
    h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto;
    i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere in vederea perfectionarii tehnice;
    j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare;
    k) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrari agricole si forestiere;
    l) vehicule istorice.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. activitate conexa transportului rutier - activitate care se desfasoara in legatura cu transportul rutier;
    2. autoturism - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto;
    3. autobuz - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si in picioare si care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;
    4. autocar - autobuz destinat si echipat numai pentru transportul de persoane asezate pe scaune, pe distante mari, amenajat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, neavand posibilitatea transportului de persoane in picioare;
    5. autorizatie de transport international - document care da dreptul unui operator de transport rutier sa efectueze in anumite conditii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinatie), pe perioada sa de valabilitate;
    6. autogara - spatiu special amenajat si dotat pentru a permite stationarea autovehiculelor la peroane, urcarea sau coborarea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public, precum si pentru a oferi conditii/servicii pentru persoanele aflate in incinta;
    7. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinatie, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public;
    8. cabotaj - operatiune de transport rutier efectuata de catre un operator de transport rutier strain intre cel putin doua puncte de incarcare/descarcare aflate pe teritoriul Romaniei; deplasarea fara incarcatura a unui vehicul rutier intre doua operatiuni consecutive de transport international nu este considerata cabotaj;
    9. certificat de transport in cont propriu - document prin care se atesta ca intreprinderea indeplineste conditia de competenta profesionala, aceasta avand dreptul sa efectueze numai transport rutier in cont propriu;
    10. copia conforma a certificatului de transport in cont propriu - documentul eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de intreprindere si utilizate la operatiuni de transport rutier in cont propriu;
    11. copia conforma a licentei de transport - documentul eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier si utilizate la operatiuni de transport rutier;
    12. document de transport - document care se afla la bordul vehiculului rutier pe toata durata derularii transportului, acesta avand inscrise date privind expeditorul, intreprinderea care efectueaza transportul, beneficiarul transportului, marfurile sau persoanele transportate, dupa caz, si care trebuie sa faca posibila stabilirea categoriei si a tipului de transport rutier efectuat;
    13. inspectie tehnica periodica - operatiune de control periodic al vehiculelor aflate in exploatare, care priveste in principal sistemele si componentele acestora, ce contribuie la siguranta circulatiei, protectia mediului si incadrarea in categoria de folosinta;
    14. intermediere in transporturile rutiere - activitatea unei intreprinderi care consta in preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier in trafic national si/sau international, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unui operator de transport rutier;
    15. intreprindere - operator economic, persoana fizica sau persoana juridica, cu ori fara scop patrimonial, orice asociatie sau grup de persoane fara personalitate juridica, cu ori fara scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridica ori care depinde de o autoritate care are aceasta personalitate;
    16. licenta pentru activitati conexe transportului rutier - document care da dreptul unei intreprinderi sa desfasoare activitati conexe transportului rutier;
    17. licenta de transport - document prin care se atesta ca operatorul de transport rutier indeplineste conditiile de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala, acesta avand dreptul sa efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementarilor nationale si internationale din domeniul transporturilor rutiere;
    18. licenta de traseu - document care da dreptul operatorului de transport rutier sa efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale in trafic national pe un anumit traseu, conform graficului de circulatie continut in caietul de sarcini al acesteia;
    19. masa totala maxima autorizata - masa totala maxima a unui vehicul rutier, in functie de constructia si de performantele sale, care este declarata de constructorul acestuia;
    20. microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane, in afara locului conducatorului auto;
    21. omologare - procedura administrativa prin care autoritatea competenta certifica, conform legislatiei in vigoare, ca un tip de vehicul, un sistem sau o componenta ori o entitate tehnica independenta satisface cerintele tehnice prevazute de reglementarile in vigoare;
    22. operator de transport rutier - orice intreprindere care efectueaza transport rutier, contra plata, cu autovehicule rutiere detinute in proprietate sau cu orice alt titlu si care in prealabil a obtinut licenta de transport;
    23. operator de transport rutier de marfuri - operatorul de transport rutier care efectueaza transport rutier de marfuri;
    24. operator de transport rutier de persoane - operatorul de transport rutier care efectueaza transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, platit de catre persoana/persoanele transportata/transportate sau de catre organizatorul transportului, cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop, adecvate sa transporte mai mult de 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, in virtutea dotarilor si a tipului lor constructiv;
    25. operator de transport rutier roman - operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul in Romania;
    26. operator de transport rutier strain - operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul in strainatate, autorizat sa efectueze transporturi rutiere internationale;
    27. operator pentru activitati conexe transportului rutier - orice intreprindere care desfasoara activitati conexe transportului rutier si care a obtinut in prealabil licenta pentru activitati conexe transportului rutier;
    28. program de transport - program intocmit de catre autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu si statiile de oprire in tranzit, capacitatea si numarul de autovehicule necesare;
    29. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport rutier public de persoane care asigura transportul persoanelor, pe baza de legitimatii de calatorie individuale, potrivit graficelor de circulatie, pe trasee specificate, in care urcarea/coborarea persoanelor transportate in/din autovehicul se face in puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligatia respectarii graficelor de circulatie, acesta fiind accesibil oricarei persoane, putand fi conditionat cel mult de o rezervare prealabila;
    30. serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigura doar transportul anumitor categorii determinate de persoane intre localitati, in masura in care acest serviciu se desfasoara in conditiile prevazute la pct. 29. Serviciul regulat special de transport de persoane include:
    a) transportul muncitorilor intre domiciliu si locul de munca;
    b) transportul elevilor si al studentilor spre si dinspre institutiile de invatamant;
    c) transportul militarilor si al familiilor acestora intre domiciliu si unitatea militara;
    31. statie - punct de pe traseul unui serviciu regulat de persoane, amenajat si semnalizat corespunzator, in care opresc autovehiculele pentru urcarea si coborarea persoanelor transportate;
    32. serviciu ocazional de transport de persoane - serviciu distinct fata de serviciul regulat sau serviciul regulat special de transport de persoane, caracterizat in principal prin faptul ca asigura transportul grupurilor de persoane formate la initiativa clientului sau a operatorului de transport rutier;
    33. traseu - parcurs care asigura legatura intre mai multe localitati, cuprinse intre doua capete, pe care se efectueaza transport rutier public de persoane prin servicii regulate;
    34. transport rutier - orice operatiune de transport care se realizeaza cu vehicule rutiere pentru deplasarea marfurilor sau a persoanelor, chiar daca vehiculul rutier este, pe o anumita portiune a drumului, transportat la randul sau pe/de un alt mijloc de transport;
    35. transport rutier agabaritic - transport rutier cu mase si/sau dimensiuni depasite;
    36. transport rutier in trafic national - operatiune de transport rutier care se efectueaza intre doua localitati situate pe teritoriul Romaniei, fara a depasi teritoriul statului;
    37. transport rutier in trafic international - operatiune de transport rutier care se efectueaza intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a doua state diferite, cu sau fara tranzitarea unuia ori mai multor state;
    38. transport rutier in zona de mic trafic de frontiera - operatiune de transport rutier care implica deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului invecinat, pe o distanta de cel mult 30 km fata de frontiera, daca acordurile bilaterale incheiate intre statele respective nu prevad altfel;
    39. transport rutier judetean - operatiune de transport rutier care se efectueaza intre doua localitati situate pe teritoriul aceluiasi judet;
    40. transport rutier interjudetean - operatiune de transport rutier care se efectueaza intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a doua judete diferite, cu sau fara tranzitarea unuia ori mai multor judete; in sensul prezentei ordonante de urgenta, transportul rutier intre municipiul Bucuresti si alte judete este considerat transport rutier interjudetean;
    41. transport rutier specializat - operatiune de transport rutier efectuata cu vehicule rutiere prevazute cu amenajari speciale;
    42. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulatiei pe drumurile publice, cu sau fara mijloace de autopropulsare si care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari. In sensul prezentei ordonante de urgenta, sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile si tractoarele, definite astfel:
    a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu exceptia vehiculelor care circula pe sine si a autovehiculelor cu 2 sau 3 roti;
    b) remorca - vehicul rutier fara motor, conceput si construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
    c) semiremorca - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axa de tractare, astfel incat asupra tractorului sau axei de tractare se exercita o forta verticala semnificativa;
    d) tractor - vehicul rutier care, prin conceptie si constructie, este destinat exclusiv sau in principal tractarii de remorci/semiremorci.
    (2) De asemenea, in sensul prezentei ordonante de urgenta, ansamblul format din autovehicul si remorca/semiremorca si ansamblul format din tractor si remorca/semiremorca sunt considerate vehicule rutiere.
    Art. 4
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, transporturile rutiere se clasifica pe categorii si tipuri dupa cum urmeaza:
    A. categorii de transport rutier:
    a) clasificarea din punct de vedere al ariei de desfasurare:
    1. transport rutier in trafic national;
    2. transport rutier in trafic international;
    b) clasificarea din punct de vedere al caracterului activitatii:
    1. transport rutier public;
    2. transport rutier in cont propriu;
    B. tipuri de transport rutier:
    a) transport rutier de marfuri:
    1. transport rutier de marfuri generale;
    2. transport rutier de marfuri perisabile;
    3. transport rutier de marfuri si deseuri periculoase;
    4. transport rutier de deseuri;
    5. transport rutier de animale vii;
    6. transport rutier agabaritic;
    b) transport rutier de persoane:
    1. transport rutier prin servicii regulate;
    2. transport rutier prin servicii regulate speciale;
    3. transport rutier prin servicii ocazionale.
    Art. 5
    (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat in domeniul transporturilor rutiere si reprezinta, in sensul prezentei ordonante de urgenta, autoritatea competenta.
    (2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza strategiile nationale de dezvoltare a activitatilor de transport rutier;
    b) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere si al activitatilor conexe acestora;
    c) elaboreaza programe de dezvoltare durabila si de modernizare a sistemului national de transport rutier, de siguranta si securitate a transporturilor rutiere si de protectie a mediului;
    d) asigura conditiile unui mediu concurential normal in activitatea de transport rutier, in corelatie cu celelalte moduri de transport si intre operatorii de transport rutier;
    e) stabileste norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum si pentru operatorii de activitati conexe transportului rutier;
    f) asigura controlul respectarii reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier, precum si de catre ceilalti utilizatori ai infrastructurii rutiere;
    g) asigura dezvoltarea cercetarii si elaborarea de studii de specialitate in domeniul transporturilor rutiere;
    h) monitorizeaza piata transporturilor rutiere in scopul constatarii aparitiei situatiilor de criza si adopta masurile necesare acestor situatii;
    i) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare a vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora;
    j) stabileste conditiile tehnice si metodologia pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice, precum si a controlului tehnic in trafic al vehiculelor rutiere;
    k) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, in vederea introducerii acestora pe piata.
    (3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de autoritate de stat in domeniul transporturilor rutiere, are urmatoarele atributii:
    a) exercita autoritatea de registru si inspectie de stat in transporturile rutiere;
    b) organizeaza si tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu exceptia celor care apartin institutiilor din sistemul national de aparare si siguranta publica;
    c) elaboreaza programe privind echiparea retelei de transport rutier cu infrastructuri si sisteme telematice de culegere a datelor, precum si cu centre de control si/sau informare a traficului rutier si de monitorizare a operatiunilor de transport rutier pentru constatarea respectarii prevederilor in vigoare si a sigurantei traficului rutier;
    d) elaboreaza norme privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora si controleaza respectarea lor;
    e) exercita controlul de stat privind respectarea reglementarilor nationale si internationale in activitatile specifice domeniului transporturilor rutiere;
    f) autorizeaza activitatile de transport rutier public si in cont propriu, in trafic national si/sau international si elibereaza in acest sens licente, certificate de transport in cont propriu si autorizatii de transport international pentru operatorii de transport, intreprinderi si operatorii de activitati conexe transportului rutier, precum si atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor in vigoare, acordurilor si conventiilor la care Romania este parte;
    g) autorizeaza centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere si scolile de conducatori auto;
    h) elaboreaza norme obligatorii pentru pregatirea si atestarea profesionala a conducatorilor auto, a persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier, a consilierilor de siguranta, precum si a instructorilor de conducere auto si a profesorilor de legislatie rutiera;
    i) asigura cadrul privind conditiile in care se executa transportul combinat de marfuri si promovarea acestuia in conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
    j) asigura realizarea unui sistem de supraveghere si monitorizare a transporturilor rutiere de marfuri si de persoane;
    k) elaboreaza, cu avizul Ministerului Sanatatii, norme privind examinarea medicala a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si pentru verificarile periodice ale posesorilor de permis de conducere auto;
    l) certifica incadrarea vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta, conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    m) certifica sau omologheaza, potrivit reglementarilor in vigoare, produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare;
    n) evalueaza laboratoarele de incercare aferente domeniului rutier;
    o) certifica incadrarea in normele de poluare si siguranta rutiera a vehiculelor rutiere destinate transportului international de marfuri sau cu alte caracteristici speciale;
    p) omologheaza vehiculele rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora, controleaza, la producator si la vanzator, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de omologare;
    q) autorizeaza operatorii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;
    r) autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
    s) asigura efectuarea inspectiei tehnice a vehiculelor rutiere, in vederea primei inmatriculari in Romania si certificarii autenticitatii acestora, in vederea inmatricularii/reinmatricularii sau la cerere;
    t) clasifica vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort si vehiculele destinate transportului rutier de marfuri;
    u) acorda operatorilor de transport rutier straini autorizatii de transport international valabile pe teritoriul Romaniei.
    Art. 6
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate sa desemneze unitati care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea sa sa elaboreze si sa puna in aplicare norme tehnice si reglementari specifice vehiculelor rutiere si transportului rutier si care sa asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate.
    Art. 7
    Institutiile publice, regiile autonome, precum si societatile comerciale prevazute la art. 6, care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, se autofinanteaza din tarife si comisioane, obtinute din prestatii specifice, precum si din alte surse, constituite potrivit legii.
    Art. 8
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este autoritatea competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere si constructiei vehiculelor rutiere, la care Romania este parte.

    CAP. 2
    Efectuarea transporturilor rutiere

    Art. 9
    (1) Operatiunile de transport rutier se pot efectua numai in conditiile respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a reglementarilor in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum si a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (2) Transportul rutier de marfuri periculoase se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, si a reglementarilor specifice in vigoare.
    (3) Transportul rutier al deseurilor periculoase se poate efectua numai in conditiile respectarii reglementarilor specifice in vigoare.
    (4) Operatiunile de transport rutier de marfuri sau de persoane in trafic national se pot efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, cu modificarile ulterioare.
    (5) Operatiunile de transport rutier de marfuri sau de persoane in trafic international se pot efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/1994.
    Art. 10
    (1) Orice conducator auto care efectueaza operatiuni de transport rutier, ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, are obligatia de a urma cursurile de pregatire profesionala ale caror tematica si mod de organizare sunt stabilite de autoritatea competenta.
    (2) Cursurile de pregatire profesionala prevazute la alin. (1) se finalizeaza cu un examen. In urma promovarii examenului se elibereaza un certificat de competenta profesionala.
    Art. 11
    Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe baza de contract, contra plata, de catre operatorii de transport rutier care detin in proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere.
    Art. 12
    Transportul rutier in cont propriu se efectueaza fara incasarea unui tarif sau a echivalentului in natura ori in servicii al acestuia si se realizeaza in urmatoarele conditii:
    a) este o activitate secundara sau suplimentara celorlalte activitati ale intreprinderii;
    b) marfurile transportate sunt proprietatea intreprinderii ori au fost vandute, cumparate sau inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
    c) scopul deplasarii este transportul marfurilor sau al persoanelor spre sau de la intreprindere ori intre punctele de lucru ale acesteia;
    d) persoanele transportate sunt angajatii intreprinderii, scopul transportului fiind in interesul activitatilor proprii;
    e) intreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute in proprietate sau obtinute de aceasta printr-un contract de vanzare-cumparare cu plata ulterioara ori in baza unui contract de leasing pe termen lung sau, in cazul transportului de marfuri, vehiculele putand fi inchiriate fara sofer;
    f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de catre conducatori auto angajati ai intreprinderii sau de persoana fizica insasi.
    Art. 13
    Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier public in trafic national si/sau international numai cu autovehicule rutiere inmatriculate in Romania, conduse de persoane cu cetatenie romana sau de catre cetateni straini cu drept de munca in Romania.
    Art. 14
    (1) Pentru a putea efectua operatiuni de transport rutier, conducatorii auto cetateni straini trebuie sa detina un atestat de calificare profesionala recunoscut pe teritoriul Romaniei.
    (2) Atestatul de calificare profesionala se elibereaza de catre autoritatea competenta, la cererea operatorului de transport rutier.
    (3) Conditiile de eliberare a atestatului de calificare profesionala a conducatorului auto se stabilesc de autoritatea competenta.
    Art. 15
    Operatorii de transport rutier straini pot efectua transport rutier in trafic international avand ca tara de destinatie Romania, transport rutier cu tranzitarea teritoriului Romaniei sau transport rutier in zona de mic trafic de frontiera pe teritoriul Romaniei numai in conditiile respectarii legislatiei romane, a acordurilor si conventiilor bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care Romania este parte.
    Art. 16
    Transporturile rutiere in regim de cabotaj pe teritoriul Romaniei sunt interzise daca acordurile si conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care Romania este parte, nu prevad altfel.

    CAP. 3
    Accesul la activitatea de transport rutier

    SECTIUNEA 1
    Transportul rutier public

    Art. 17
    (1) Pot desfasura operatiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier inregistrati in Registrul operatorilor de transport rutier, tinut de autoritatea competenta.
    (2) Modul de intocmire, completare si gestionare privind Registrul operatorilor de transport rutier se stabileste de catre autoritatea competenta.
    Art. 18
    (1) Pentru dobandirea calitatii de operator de transport rutier, o intreprindere trebuie sa obtina licenta de transport care se acorda in urma indeplinirii conditiilor de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala.
    (2) Conditia de onorabilitate se considera ca fiind indeplinita numai daca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier:
    a) nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala;
    b) nu a fost declarata inapta pentru a conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale in vigoare;
    c) nu a fost sanctionata pentru incalcari repetate ale prevederilor in vigoare privind:
    - conditiile de plata si de angajare;
    - transportul rutier de marfuri sau de persoane si, in special, prevederile privind perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, greutatile si dimensiunile vehiculelor rutiere, siguranta rutiera si siguranta vehiculului rutier, protectia mediului si alte reguli privind raspunderea profesionala.
    (3) Conditia de capacitate financiara consta in dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea in bune conditii a activitatii intreprinderii si buna administrare a acesteia. Conditia de capacitate financiara se considera ca fiind indeplinita numai daca operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier si 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. Modul de evaluare a capacitatii financiare a unei intreprinderi se stabileste de autoritatea competenta.
    (4) Conditia de competenta profesionala se considera ca fiind indeplinita daca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este titulara a unui certificat de pregatire profesionala eliberat de catre autoritatea competenta.
    (5) Certificatul de pregatire profesionala atesta detinerea nivelului necesar de cunostinte stabilit de autoritatea competenta si se acorda in urma unei examinari scrise obligatorii, care poate fi completata cu o examinare orala in forma stabilita de autoritatea competenta.
    Art. 19
    (1) Exemplarul original al licentei de transport se elibereaza operatorului de transport rutier de catre autoritatea competenta, cu valabilitate de 5 ani, si se pastreaza la sediul acestuia.
    (2) Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier si utilizate la operatiuni de transport rutier, autoritatea competenta elibereaza cate o copie conforma cu exemplarul original al licentei de transport.
    (3) Copiile conforme cu exemplarul original al licentei de transport se elibereaza de catre autoritatea competenta, pentru perioade succesive de un an, pana la expirarea licentei de transport.
    (4) In cazul in care operatorul de transport detine vehicule rutiere pe baza de contract cu orice alt titlu decat cel de proprietate, licenta de transport se acorda pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.
    Art. 20
    (1) Efectuarea transportului rutier public este permisa numai pe baza copiei conforme a licentei de transport valabile, emisa de autoritatea competenta.
    (2) Copia conforma a licentei de transport se suspenda in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.
    Art. 21
    Licenta de transport se retrage in cazul in care operatorul de transport rutier nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau in cazul in care operatorul de transport a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acesteia.
    Art. 22
    Intreprinderea care a dobandit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operatiuni de transport rutier in cont propriu pe baza licentei de transport si a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competenta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

    SECTIUNEA a 2-a
    Transportul rutier pe cont propriu

    Art. 23
    (1) Pot desfasura operatiuni de transport rutier in cont propriu numai intreprinderile inregistrate in Registrul intreprinderilor.
    (2) Registrul intreprinderilor se intocmeste de catre autoritatea competenta, modul de completare si gestionare fiind stabilit de aceasta.
    Art. 24
    (1) Pentru a efectua transport rutier in cont propriu, o intreprindere trebuie sa obtina un certificat de transport in cont propriu care se acorda in urma indeplinirii conditiei de competenta profesionala si a cerintelor de siguranta rutiera cu privire la standardele pentru conducatorii auto si vehiculele rutiere.
    (2) Criteriile de indeplinire a conditiei de competenta profesionala, prevazuta la alin. (1), se stabilesc de catre autoritatea competenta, prin reglementari specifice.
    Art. 25
    (1) Exemplarul original al certificatului de transport in cont propriu se elibereaza intreprinderii de catre autoritatea competenta, cu valabilitate de 5 ani, si se pastreaza la sediul acesteia.
    (2) Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de intreprindere si utilizate la operatiuni de transport rutier, autoritatea competenta elibereaza cate o copie conforma cu exemplarul original al certificatului de transport in cont propriu, cu valabilitate de un an.
    (3) In cazul in care intreprinderea detine numai vehicule rutiere pe baza de contract de inchiriere, certificatul de transport in cont propriu se acorda pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.
    Art. 26
    Efectuarea transportului rutier in cont propriu este permisa numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport in cont propriu, emisa de autoritatea competenta, pentru fiecare vehicul rutier.
    Art. 27
    (1) Certificatul de transport in cont propriu se retrage in cazul in care intreprinderea nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acestuia sau in cazul in care intreprinderea a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acestuia.
    (2) Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu se suspenda in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.

    CAP. 4
    Transportul rutier de marfuri

    Art. 28
    (1) Transportul rutier public de marfuri poate fi efectuat de catre operatorii de transport numai cu vehicule rutiere la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei de transport, acordata de autoritatea competenta.
    (2) Transportul rutier de marfuri in cont propriu poate fi efectuat de catre intreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si documente care sa dovedeasca faptul ca transportul efectuat este in cont propriu.
    Art. 29
    In vederea efectuarii transportului rutier public de marfuri in trafic international, suplimentar fata de copia conforma a licentei de transport corespunzatoare acestei categorii de transport rutier, la bordul vehiculului rutier trebuie sa se afle documentul de transport, precum si certificatul privind incadrarea vehiculului rutier in normele de poluare si siguranta rutiera.
    Art. 30
    Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier public de marfuri in trafic international numai pe baza autorizatiilor de transport international eliberate de catre autoritatea competenta, daca acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.
    Art. 31
    Operatorii de transport straini pot efectua operatiuni de transport rutier public de marfuri in trafic international pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta.

    CAP. 5
    Transportul rutier de persoane

    Art. 32
    (1) Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de catre operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei de transport, acordata de autoritatea competenta.
    (2) Transportul rutier in cont propriu de persoane poate fi efectuat de catre intreprinderi numai cu autovehicule la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si documente care sa dovedeasca faptul ca transportul efectuat este in cont propriu.
    Art. 33
    Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin:
    a) servicii regulate;
    b) servicii regulate speciale;
    c) servicii ocazionale.
    Art. 34
    (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberate de catre autoritatea competenta, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani.
    (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean se efectueaza pe baza programelor de transport, perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani.
    (3) In vederea intocmirii programului de transport judetean, consiliul judetean are obligatia sa transmita autoritatii competente, pana la data comunicata de aceasta, propuneri care sa contina traseele judetene care urmeaza a fi incluse in program.
    Art. 35
    La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate, operatorii de transport rutier au obligatia respectarii prevederilor caietului de sarcini al licentei de traseu si a graficului de circulatie continut in acesta.
    Art. 36
    (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta a statului unde este situat celalalt capat de traseu si a autorizatiilor de transport international eliberate de catre autoritatile competente ale statelor tranzitate.
    (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international se poate efectua si de catre mai multi operatori de transport rutier, in comun.
    Art. 37
    Operatorii de transport straini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international pe teritoriul Romaniei (tranzit sau destinatie) numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta.
    Art. 38
    (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberate de autoritatea competenta, cu valabilitate egala cu perioada contractului incheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an, serviciul respectiv utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate alte statii decat statiile publice, asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.
    (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic international se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta a statului unde este situat celalalt capat de traseu si a autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatile competente ale statelor tranzitate, serviciul respectiv utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate alte statii decat statiile publice, asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.
    Art. 39
    (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale in trafic national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competenta.
    (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevazute in respectivul acord, eliberate de autoritatea competenta.
    (3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit intre autoritatea competenta si autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.
    (4) Transportul rutier ocazional de persoane in cont propriu in trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat si convenit de autoritatea competenta cu autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.

    CAP. 6
    Activitati conexe transportului rutier

    Art. 40
    (1) Activitatile conexe transportului rutier se pot efectua de catre intreprinderi numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier, eliberata de autoritatea competenta.
    (2) Licenta pentru activitati conexe transportului rutier se elibereaza pentru fiecare activitate conexa efectuata, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.
    (3) In situatia in care o activitate conexa transportului rutier se efectueaza de catre intreprindere in mai multe puncte, autoritatea competenta elibereaza cate o copie conforma cu exemplarul original al licentei de activitati conexe transportului rutier pentru fiecare dintre acestea.
    (4) Copia conforma a licentei pentru activitati conexe transportului rutier se suspenda in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare.
    Art. 41
    Activitatile conexe transporturilor rutiere sunt urmatoarele:
    a) activitati desfasurate de autogari;
    b) activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public.
    Art. 42
    Autogarile si statiile publice pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate in cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri de utilitate publica si pot fi in proprietate privata sau publica.
    Art. 43
    (1) Infiintarea unei autogari destinate transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national si/sau international se poate face numai cu avizul autoritatii competente.
    (2) Infiintarea autogarilor, schimbarea distantei sau desfiintarea acestora se poate realiza numai cu acordul consiliilor locale si cu avizul autoritatii competente, in cazul in care spatiile in care isi desfasoara activitatea sunt proprietatea statului sau a unitatii administrativ-teritoriale.
    Art. 44
    Amenajarea, semnalizarea rutiera si intretinerea statiilor publice pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate se asigura de catre administratia publica locala, administratorul drumului sau detinator, dupa caz.
    Art. 45
    (1) In cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate plecarile, opririle in tranzit si sosirile se realizeaza din/in autogari sau din/in punctele stabilite de administratia publica locala, cu avizul autoritatii competente.
    (2) In localitatile in care nu exista autogari, administratia publica locala stabileste puncte pentru plecare, oprire in tranzit sau sosire, cu avizul autoritatii competente.
    Art. 46
    Oprirea in autogara in vederea urcarii/coborarii persoanelor transportate este permisa numai in situatia in care graficul de circulatie al licentei de traseu are prevazuta statia respectiva.
    Art. 47
    Activitatile de intermediere a operatiunilor de transport rutier public se realizeaza prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unui operator de transport rutier.
    Art. 48
    Licenta pentru activitati conexe se retrage in cazul in care intreprinderea care efectueaza activitati conexe transportului rutier nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau in cazul in care aceasta a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acesteia.

    CAP. 7
    Regimul vehiculelor rutiere

    Art. 49
    (1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare, avand inspectia tehnica periodica valabila, acestea fiind clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) Pentru accesul pe infrastructura rutiera vehiculele rutiere fabricate in tara sau in strainatate, inmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania, sunt supuse omologarii in vederea inmatricularii sau inregistrarii si/sau inspectiei tehnice periodice, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Transportul rutier de marfuri si/sau de persoane se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport.
    Art. 50
    (1) Omologarea in vederea inmatricularii sau inregistrarii vehiculelor rutiere se acorda de catre autoritatea competenta, care elibereaza si cartea de identitate a vehiculului rutier.
    (2) Conditiile de certificare a autenticitatii si de omologare a vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora se stabilesc de catre autoritatea competenta.
    (3) Producatorii de vehicule rutiere, reprezentantii autorizati ai acestora sau persoanele fizice ori juridice care importa vehicule rutiere, dupa caz, au obligatia sa solicite omologarea vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 51
    (1) Operatorii economici care efectueaza servicii de reparatii, reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, precum si de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere pot desfasura aceste activitati numai pe baza autorizatiei tehnice eliberate de autoritatea competenta.
    (2) Conditiile de desfasurare a activitatilor de reparatii, reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sau de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere, precum si conditiile de acordare a autorizatiilor tehnice a operatorilor economici care efectueaza asemenea servicii se stabilesc de catre autoritatea competenta.
    Art. 52
    Produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate trebuie sa fie certificate si/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementarilor in vigoare, de catre autoritatea competenta.
    Art. 53
    Lista produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere pentru care se impune certificarea sau omologarea se stabileste de catre autoritatea competenta.

    CAP. 8
    Tarife

    Art. 54
    Eliberarea licentelor de transport si a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestora, a licentelor de traseu, a licentelor pentru activitati conexe si a autorizatiilor de transport international, precum si altele asemenea se face de catre autoritatea competenta, contra cost, pe baza tarifelor stabilite de catre aceasta.
    Art. 55
    La derularea operatiunilor de transport rutier, tarifele se stabilesc liber, pe baza cererii si ofertei.

    CAP. 9
    Controlul activitatii de transport rutier si a activitatilor conexe acestora

    Art. 56
    (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a prevederilor in vigoare care reglementeaza domeniul transporturilor rutiere se efectueaza in trafic si la sediul intreprinderilor.
    (2) Controlul la sediul intreprinderilor se efectueaza de catre personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop.
    (3) Controlul in trafic se efectueaza de catre personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop, impreuna cu ofiteri/subofiteri ai politiei rutiere sau ai politiei de frontiera, dupa caz.
    Art. 57
    La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor, acestea au obligatia prezentarii tuturor documentelor solicitate de catre personalul autoritatii competente, imputernicit in acest scop.

    CAP. 10
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 58
    Constituie contraventie urmatoarele fapte:
    a) efectuarea de catre un operator de transport strain a transportului rutier public, avand ca tara de tranzit sau destinatie Romania, fara autorizatie de transport international valabila pe teritoriul Romaniei;
    b) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fara legitimatii de calatorie;
    c) efectuarea transportului rutier in regim de cabotaj;
    d) efectuarea transportului rutier de marfuri fara existenta la bordul vehiculului rutier a documentului de transport si a copiei conforme, a licentei de transport sau certificatului de transport in cont propriu, dupa caz;
    e) efectuarea transportului rutier de persoane fara existenta la bordul autovehiculului a documentului de transport corespunzator tipului de serviciu efectuat si a copiei conforme, a licentei de transport sau certificatului de transport in cont propriu, dupa caz;
    f) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international cu autovehicule care nu se incadreaza in prevederile Acordului privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002;
    g) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international fara respectarea tipului de serviciu ocazional inscris in documentul de transport prevazut in Acordul privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002;
    h) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale ale unor persoane care nu sunt mentionate in documentul de transport;
    i) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogarii, aplicarea tarifelor discriminatorii pentru accesul la serviciile autogarii, precum si conditionarea accesului la serviciile autogarii de obligativitatea serviciului de vanzare a legitimatiilor de calatorie;
    j) nerespectarea graficului de circulatie continut in caietul de sarcini al licentei de traseu;
    k) comercializarea de vehicule rutiere ale caror caracteristici de omologare si/sau de identificare nu mai corespund datelor mentionate in cartea de identitate a vehiculului;
    l) utilizarea de vehicule rutiere care nu au fost supuse omologarii pentru circulatie conform reglementarilor in vigoare;
    m) instrainarea documentului de transport, precum si utilizarea acestuia de catre o persoana fizica sau juridica, alta decat titularul, sau utilizarea documentului de transport completat necorespunzator;
    n) calatoria fara legitimatie de calatorie valabila in cadrul serviciilor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate;
    o) efectuarea de operatiuni de transport rutier de catre conducatori auto care nu detin certificat de competenta profesionala.
    Art. 59
    (1) Se sanctioneaza cu amenda aplicata intreprinderilor sau operatorilor de transport rutier romani sau straini, dupa caz:
    a) de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. d), e) si j);
    b) de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. i);
    c) de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. f), g), h), k), l) si m);
    d) de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevazute la art. 58 lit. a).
    (2) Se sanctioneaza cu amenda aplicata conducatorului auto:
    a) de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON), fapta prevazuta la art. 58 lit. b) si o);
    b) de a 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), fapta prevazuta la art. 58 lit. c).
    (3) Se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicata persoanei care calatoreste fara legitimatie de calatorie, fapta prevazuta la art. 58 lit. n).
    Art. 60
    Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se constata si se sanctioneaza de catre:
    a) personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop;
    b) ofiteri/subofiteri ai politiei rutiere sau politiei de frontiera;
    c) personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, conform competentelor acordate;
    d) personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor;
    e) personalul cu atributii de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele detinute de acesta.
    Art. 61
    (1) Controlul operatorilor de transport rutier straini sau al vehiculelor rutiere inmatriculate in alte state, cu care se efectueaza operatiuni de transport rutier pe teritoriul Romaniei, se realizeaza de catre personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop.
    (2) In situatia in care la efectuarea controlului prevazut la alin. (1) s-au constatat incalcari ale prevederilor legale in vigoare care reglementeaza domeniul transporturilor rutiere, se imobilizeaza vehiculul rutier in conditii de siguranta si securitate a transportului, procedandu-se totodata la ridicarea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, pana la indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului, si se aplica sanctiunea corespunzatoare celor constatate.
    (3) Permisiunea privind reluarea efectuarii transportului se acorda cu conditia achitarii amenzii aplicate in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare sau cu conditia platii unei sume egale cu aceasta direct catre organismul al carui agent constatator a aplicat sanctiunea contraventionala, urmand ca in conformitate cu prevederile legale aceasta suma sa fie restituita sau varsata la contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform cu hotararea definitiva a instantei judecatoresti in cazul formularii unei contestatii.
    Art. 62
    Pentru abateri de la prevederile prezentei ordonante de urgenta, sunt exceptate de la imobilizarea prevazuta la art. 61 vehiculele care transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata.
    Art. 63
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 64
    Impotriva masurii de retragere sau suspendare a unuia dintre documentele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta sau de respingere a cererii de eliberare a unuia dintre documentele respective operatorul de transport rutier sau intreprinderea, dupa caz, se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

    CAP. 11
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 65
    (1) Incepand cu data de 10 septembrie 2008 conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesionala initiala (CPI) si un certificat de calificare profesionala continua (CPC).
    (2) Incepand cu data de 10 septembrie 2009 conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesionala initiala (CPI) si un certificat de calificare profesionala continua (CPC).
    (3) Autoritatea competenta va stabili conditiile privind pregatirea initiala si continua a conducatorilor auto prevazuti la alin. (1).
    Art. 66
    (1) Transportului rutier de marfuri in regim de cabotaj i se aplica o perioada de tranzitie in conformitate cu prevederile pct. 5 "Politica in domeniul transporturilor" alin. (1) din anexa VI la Protocolul la Tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de Romania prin Legea nr. 157/2005.
    (2) Transportul rutier de persoane in regim de cabotaj se liberalizeaza de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    Art. 67
    De la data aderarii, transportul rutier de persoane in cont propriu, efectuat intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, se efectueaza numai pe baza certificatului de transport in cont propriu.
    Art. 68
    Monitorizarea pietei transporturilor rutiere se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pietei transporturilor rutiere si masurile ce trebuie luate in situatii de criza in domeniul transportului rutier de marfuri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 47/2003.
    Art. 69
    In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora norme privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora.
    Art. 70
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.
    Art. 71
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) si (3), art. 3 alin. (1) si alin. (2) lit. a), b) si c) si ale art. 4 lit. a) si d) din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 124 din 23 mai 1996, asa cum a fost modificata de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, precum si prevederile art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregatirea initiala si periodica a conducatorilor auto care efectueaza transport de marfa si calatori, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003, ce amendeaza Regulamentul nr. 3.820/85/CEE si Directiva 91/439/CEE si abroga Directiva 76/914/CEE.
    (2) Prezenta ordonanta de urgenta creeaza cadrul general pentru aplicarea de la data aderarii a Regulamentului nr. 684/92/CEE din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul, publicat in Jurnalul Oficial nr. L 074 din 20 martie 1992, ale Regulamentului nr. 11/98/CE din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului nr. 684/92/CEE privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul si autobuzul si a Regulamentului nr. 881/92/CEE din 26 martie 1992 privind accesul la piata in transportul rutier de marfuri in cadrul Comunitatii catre sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traverseaza teritoriul unuia sau mai multor state membre, publicat in Jurnalul Oficial nr. L 095 din 9 aprilie 1992, precum si ale Regulamentului nr. 484/2002/CE din 1 martie 2002 de modificare a Regulamentului nr. 881/92/CEE si Regulamentului nr. 3.118/93/CEE in vederea instituirii unui atestat de conducator auto.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Gheorghe Dobre

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 109/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 109 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 109/2005
Legea 156 2017
Legea 211 2012
Decizia 494 2012
Ordonanţa 27 2011
privind transporturile rutiere
Legea 161 2011
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier
Legea 71 2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Ordonanţa 5 2011
pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de catre personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier
Ordonanţa 8 2011
pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi
Ordonanţa 27 2010
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Legea 168 2010
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru întarirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane
OUG 34 2010
privind unele masuri pentru întarirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane
Legea 218 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Legea 191 2009
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
OUG 110 2008
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
OUG 74 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Legea 42 2008
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu