E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE Nr. 48211 din 12 septembrie 1994

privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 293 din 17 octombrie 1994

    In temeiul art. 2 si 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, s-au elaborat prezentele norme metodologice.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Sumele rezultate din aplicarea celor sase categorii de timbre care fac obiectul Legii nr. 35/1994 reprezinta obligatii de plata ale unitatilor care comercializeaza produse si/sau presteaza servicii asupra carora se aplica unul din timbrele instituite, in calitate de unitati platitoare, precum si drepturi cuvenite organizatiilor de creatori, in calitate de unitati beneficiare.
    Unitatile platitoare prevazute in anexele nr. 1-6 au obligatia ca pana la data de 20 a fiecarei luni, cu exceptia lunii decembrie, la care termenul este 31 ianuarie, sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare, incasarile din luna precedenta, reprezentand valoarea timbrului.
    In cazul in care pentru un domeniu cultural exista mai multe organizatii de creatori legal constituite, conform Decretului-lege nr. 27/1990, repartizarea sumelor incasate se face in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 35/1994.
    Unitatile platitoare raspund, potrivit legii, pentru respectarea optiunii creatorului.
    2. Fondurile virate in conturile organizatiilor de creatori, raman la dispozitia acestora, urmand a fi angajate si utilizate potrivit obiectului de activitate prevazut in statutul fiecarei organizatii beneficiare legal constituite, conform Decretului-lege nr. 27/1990, cu aprobarea organului de conducere al acesteia si cu respectarea intocmai a destinatiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 35/1994. In acest scop, organizatiile de creatori vor intocmi si aproba un buget distinct.
    3. Organizatiile de creatori legal constituite pot conveni, prin protocol, colectarea sumelor reprezentand valoarea timbrelor prevazute de lege si utilizarea acestora pentru realizarea unor programe comune, cu respectarea dispozitiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 35/1994.
    4. In vederea urmaririi incasarii si utilizarii sumelor reprezentand valoarea timbrului, fiecare organizatie de creatori are obligatia sa constituie, in baza prevederilor art. 2 alin. 3 din Legea nr. 35/1994, un organism financiar format din 1-3 persoane. Se recomanda ca nivelul de salarizare a acestora sa nu depaseasca nivelul maxim al functiilor corespunzatoare din unitatile bugetare.
    Organismele financiare special constituite in cadrul organizatiilor de creatori au obligatia tinerii evidentei incasarilor rezultate din aplicarea timbrului si asigurarii respectarii destinatiei fondurilor astfel obtinute.
    Cheltuielile ocazionate de functionarea organismelor financiare se pot suporta din sumele incasate, reprezentand valoarea timbrului.
    Pentru a se evita efectuarea unor cheltuieli suplimentare, gestionarea sumelor rezultate din aplicarea timbrului poate fi efectuata si de catre organele de specialitate ale organizatiilor de creatori, cu conditia tinerii unei evidente distincte a acestei activitati si a asigurarii conditiilor de respectare stricta a prevederilor Legii nr. 35/1994.

    CAP. 2
    Organizarea evidentei contabile si modul de raportare a veniturilor si cheltuielilor privind executia bugetului timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, prin darea de seama contabila

    1. Unitatile platitoare care incaseaza categoriile de timbre reglementate prin Legea nr. 35/1994 sunt obligate sa evidentieze in contabilitatea proprie contravaloarea acestora, dupa cum urmeaza:
    - regiile autonome si societatile comerciale - indiferent de forma de proprietate a capitalului social - in creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, deschis pentru fiecare organizatie de creatori beneficiara, prin debitul conturilor 531 "Casa" sau 512 "Conturi curente la banci";
    - asociatiile familiale care exercita acte de comert si celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant, in "Registrul jurnal de incasari si plati", pe un rand distinct "Sume incasate reprezentand timbrul literar" (cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice) pozitii care se centralizeaza lunar, in vederea determinarii sumelor care urmeaza a fi virate uniunilor si organizatiilor de creatori;
    - institutiile publice finantate de la bugetul de stat, din mijloace extrabugetare, organizatiile de creatori, precum si alte organizatii - in creditul contului 231 "Creditori", analitic distinct pentru fiecare organizatie de creatori beneficiara, prin debitul conturilor 13 "Casa" sau 105, 107, 119, 120 sau 700, dupa caz.
    2. Unitatile beneficiare - uniuni si asociatii de creatori - evidentiaza in contabilitate disponibilitatile banesti, veniturile si cheltuielile potrivit Legii nr. 35/1994, cu ajutorul urmatoarelor conturi:
    119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala";
    337 "Fonduri cu destinatie speciala"
    - analitic 337.40 "Fondul special din aplicarea timbrului literar" (cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice), dupa caz;
    421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala"
    - analitic 421.40 "Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului literar (cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice), dupa caz.
    3. Planul de conturi pentru organizatiile obstesti si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 315/1985, cu modificarile ulterioare, se completeaza corespunzator cu conturile mentionate la pct. 2. Continutul si functiunea conturilor nou-introduse sunt prezentate in anexa nr. 7.
    Anexa nr. 8 cuprinde monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni economico-financiare.
    4. Raportarea veniturilor si a cheltuielilor privind executia bugetului timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice se face distinct cu ajutorul anexei la darea de seama contabila pentru organizatiile obstesti, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    1. Denumirea, contul si banca organizatiilor de creatori care, pana la data elaborarii prezentelor norme metodologice, au facut dovada infiintarii, organizarii si functionarii conform prevederilor legale in vigoare si care pot beneficia de sumele incasate din cele sase categorii de timbre in conditiile art. 2 din Legea nr. 35/1994 sunt cuprinse in anexa nr. 9, care poate fi completata ulterior.
    2. Orice alte dispozitii contrare prevazute in acte cu caracter normativ in domeniul (ordine, instructiuni, norme) isi inceteaza aplicabilitatea.

                Ministru de stat,
                ministrul finantelor,
                Florin Georgescu

                Uniunea Criticilor,
                Redactorilor
                si Realizatorilor
                Muzicali din Romania
                Presedinte,
                Grigore Constantinescu

                Uniunea Scriitorilor din Romania
                Vicepresedinte,
                Laurentiu Ulici

                Uniunea Teatrala din Romania
                Presedinte,
                Ion Caramitru

                Asociatia Scriitorilor
                Profesionisti
                din Romania
                Presedinte,
                Ion Bogdan Lefter

                 Uniunea Cineastilor din Romania
                 Presedinte,
                 Mihnea Gheorghiu

                 Uniunea Compozitorilor si
                 Muzicologilor
                 din Romania
                 Presedinte,
                 Adrian Iorgulescu

                 Uniunea Autorilor si
                 Realizatorilor
                 de Film,
                 Presedinte,
                 Sergiu Nicolaescu

                 Uniunea Interpretilor,
                 Coregrafilor
                 si Criticilor Muzicali din Romania
                 Presedinte,
                 Mihai Brediceanu

                 Asociatia Societatea
                 Creatorilor de Film
                 Presedinte,
                 Mircea Daneliuc

                 Uniunea Artistilor
                 Plastici din Romania
                 Presedinte,
                 Nicolae Aurel Alexi

    ANEXA 1
                     TIMBRUL LITERAR

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, timbrul literar se determina prin aplicarea procentului de 2% la pretul de vanzare al unei carti si se adauga acestui pret.
    2. Timbrul literar se percepe pentru cartile beletristice (lucrari de proza, critica literara, versuri, piese de teatru, literatura pentru copii, memorialistica, eseuri si altele de aceeasi natura), operele clasice sau traducerile cu drepturi de autor expirate, editate sau nu in Romania.
    3. In cazul lucrarilor care apar in doua sau mai multe volume, cu pret de vanzare unic pentru toate volumele sau diferentiat pe volum, valoarea timbrului literar se calculeaza la pretul de vanzare si se adauga acestui pret, dupa cum a fost stabilit, pentru toate volumele sau diferentiat pe volum.
    4. La cartile editate in seria "casete", care apar in mai multe unitati componente si au un singur pret de vanzare, valoarea timbrului literar este de 2% din pretul de vanzare pentru intreaga caseta si se adauga acestui pret.
    5. Toate unitatile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, care editeaza si importa carti beletristice ce urmeaza a fi vandute in Romania sunt obligate sa determine valoarea timbrului literar si sa o imprime, distinct, pe fiecare carte, adaugind-o pretului de vanzare al acesteia. Totodata, vor fi imprimate denumirea, banca si contul uniunii de creatie pentru care a optat creatorul, titularul dreptului de autor sau mostenitorii acestuia.
  Exemplu: 1.000 lei pret de vanzare
  -------     20 lei T.L.       Uniunea (asociatia) ..........................
          ---------------       Contul nr. ...................................
           1.020 lei Total      Banca ........................................
    6. Unitati platitoare
    Toate unitatile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, care vand cu amanuntul carte beletristica editata in Romania sau importata, sunt obligate sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului literar, raspunzand, potrivit legii, pentru respectarea optiunii creatorului. In acest scop, unitatile platitoare vor mentiona, intr-o situatie anexa la dispozitia de plata, titlul lucrarii, numarul de exemplare vandute, pretul de vanzare si suma incasata reprezentand valoarea timbrului literar.
    Unitatile care vand en gros carte beletristica nu au dreptul sa incaseze valoarea timbrului literar, cu exceptia cazurilor in care vanzarea se face catre persoane fizice sau alte unitati ce nu achizitioneaza carte in scopul revanzarii.
    Pentru cartile beletristice aparute inainte de aplicarea prezentelor norme metodologice si pentru care, pana in momentul vanzarii acestora, creatorii sau producatorii nu si-au exprimat optiunea cu privire la organizatia de creatori beneficiara a timbrului literar, precum si in cazul cartilor beletristice importate sau pentru cazurile in care cei in drept nu-si manifesta optiunea potrivit legii, timbrul literar se vireaza Uniunii Scriitorilor din Romania in contul nr. 45101032, B.C.R. Filiala sectorului 1, Bucuresti.
    7. Unitati beneficiare Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului literar sunt cele stabilite potrivit legii si imprimate pe cartea beletristica, iar in cazurile prevazute la ultimul alineat de la pct. 6, Uniunea Scriitorilor din Romania.
    8. Sumele incasate in conditiile ultimului alineat de la pct. 6 vor fi utilizate conform protocolului incheiat intre uniunile de creatie legal constituite.

    ANEXA 2
                       TIMBRUL CINEMATOGRAFIC

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. b) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, timbrul cinematografic se determina prin aplicarea procentului de 2% la pretul unui bilet si se adauga acestui pret.
    Timbrul cinematografic se percepe pentru spectacolele cinematografice si video organizate in tara.
    2. Unitatile platitoare
    Toate unitatile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, care au stabilit prin actul de infiintare sau sunt autorizate de catre Centrul National al Cinematografiei sa organizeze spectacole cinematografice sau video in tara, sunt obligate sa includa in pretul de vanzare al biletului valoarea timbrului cinematografic si sa imprime, pe fiecare bilet, mentiunea "Pretul include timbrul cinematografic".
    Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze, in contul organizatiilor de creatori beneficiare, sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului cinematografic, raspunzand, potrivit legii, pentru respectarea optiunii creatorului, iar in cazul filmului strain, a distribuitorului.
    Pentru filmele romanesti, producatorul va solicita optiunea creatorilor pentru uniunea de creatie din domeniul cinematografiei beneficiara timbrului cinematografic, banca si contul acesteia, pe care le va comunica distribuitorului.
    3. Unitatile beneficiare
    Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului cinematografic sunt cele stabilite in conditiile art. 2 din Legea nr. 35/1994 si comunicate de catre producatorul filmelor romanesti, distribuitorului, iar pentru filmele straine, cele stabilite de distribuitor.

    ANEXA 3
                          TIMBRUL TEATRAL

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, timbrul teatral se determina prin aplicarea procentului de 5% la pretul unui bilet si se adauga acestui pret.
    Timbrul teatral se percepe pentru spectacolele din tara ale teatrelor profesioniste, trupelor si companiilor particulare, institutiilor si asociatiilor care organizeaza spectacole cu artisti profesionisti din domeniul teatrului, precum si pentru spectacolele organizate de Uniunea Teatrala din Romania.
    2. Unitatile platitoare
    Toate unitatile de spectacol teatral si oricare alte unitati care organizeaza spectacole teatrale in Romania, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, sunt obligate sa includa in pretul de vanzare al biletului valoarea timbrului teatral si sa imprime distinct, pe fiecare bilet, mentiunea "Pretul include timbrul teatral".
    Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze, in conturile organizatiilor de creatori beneficiare, sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului teatral, raspunzand, potrivit legii, pentru respectarea optiunii creatorului.
    Denumirea organizatiei de creatori beneficiara, banca si contul acesteia vor fi comunicate unitatilor platitoare de catre realizatorul spectacolului teatral pe baza optiunii creatorilor.
    3. Unitatile beneficiare
    Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului teatral sunt:
    - Uniunea Teatrala din Romania, cont de virament nr. 40.10.11.5013 deschis la Credit Bank, Agentia sectorului 2, Bucuresti;
    - Alte organizatii de creatori legal constituite conform prevederilor Decretului-lege nr. 27/1990.

    ANEXA 4
                       TIMBRUL MUZICAL

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. d) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, timbrul muzical se determina prin aplicarea procentului de 5% la pretul unui bilet si de 2% la pretul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video si audio inregistrate, cu caracter muzical, altele decat cele folclorice, si se adauga acestor preturi.
    Timbrul muzical se percepe pentru toate spectacolele muzicale realizate in tara (inclusiv pentru spectacolele din cabarete, baruri si restaurante cu intrare pe baza de bilet), precum si pentru inregistrarile muzicale, cu exceptia celor folclorice.
    2. Unitatile platitoare
    Toate unitatile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care realizeaza spectacole sau inregistrari muzicale in tara, altele decat cele folclorice, sunt obligate sa determine valoarea timbrului muzical si sa o imprime, distinct, impreuna cu denumirea, banca si contul uniunii de creatie pentru care a optat creatorul, pe fiecare disc, tiparitura, caseta video si audio inregistrata, cu caracter muzical, altele decat cele folclorice, adaugind-o la pretul acestora, iar pentru spectacolele muzicale sa includa, in pretul de vanzare al biletului, valoarea timbrului muzical si sa imprime pe fiecare bilet mentiunea "Pretul include timbrul muzical". Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze, in conturile organizatiilor de creatori beneficiare, sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului muzical, raspunzand, potrivit legii, pentru respectarea optiunii creatorului sau a interpretului.
    Unitatile care realizeaza spectacole vor solicita optiunea interpretilor pentru uniunea de creatie beneficiara a timbrului muzical, banca si contul acesteia.
    Pentru inregistrarile muzicale provenite din import, precum si pentru cele existente in stoc pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice (disc, casete video si audio si tiparituri) si pentru spectacolele muzicale, altele decat cele folclorice, pentru care creatorii nu si-au manifestat optiunea, timbrul muzical se vireaza Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania in contul nr. 4072996510074, B.R.D., Filiala "Victoria" Bucuresti.
    3. Unitatile beneficiare
    Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului muzical sunt cele nominalizate pe disc, tiparitura, caseta video si audio inregistrate sau cele stabilite de catre realizatorul spectacolului muzical pe baza optiunii interpretilor.
    4. Sumele incasate in conditiile ultimului alineat de la pct. 2 vor fi utilizate conform protocolului incheiat intre uniunile de creatie legal constituite.

    ANEXA 5
                          TIMBRUL FOLCLORIC

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. e) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, timbrul folcloric se determina prin aplicarea procentului de 5% la pretul unui bilet si de 2% la pretul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video si audio folclorice inregistrate si se adauga acestor preturi.
    Timbrul folcloric se percepe pentru toate spectacolele si inregistrarile cu caracter folcloric, realizate in tara.
    2. Unitatile platitoare
    Toate unitatile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care realizeaza spectacole sau inregistrari cu caracter folcloric in tara sunt obligate sa determine valoarea timbrului folcloric si sa o imprime, distinct, pe fiecare disc, tiparitura, caseta video si audio inregistrate cu caracter folcloric, adaugind-o la pretul acestora, iar pentru spectacolele folclorice sa includa in pretul de vanzare al biletului valoarea timbrului folcloric si sa imprime pe fiecare bilet mentiunea "Pretul include timbrul folcloric".
    Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze, in conturile organizatiilor de creatori beneficiare, sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului folcloric, raspunzand, potrivit legii, pentru respectarea optiunii realizatorului sau a interpretului.
    Unitatile care realizeaza spectacole vor solicita optiunea interpretilor pentru uniunea de creatie beneficiara a timbrului folcloric, banca si contul acesteia.
    Pentru inregistrarile muzicale folclorice - inclusiv cele existente in stoc la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice (disc, casete video si audio si tiparituri), precum si pentru spectacolele muzicale folclorice pentru care creatorii nu si-au manifestat optiunea, timbrul folcloric se vireaza Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania in contul nr. 4072996510074, B.R.D., Filiala "Victoria" Bucuresti, pana la infiintarea in domeniul folcloric a primei organizatii de creatori legal constituita, conform Decretului-lege nr. 27/1990.
    3. Unitatile beneficiare
    Pana la infiintarea, in domeniul folcloric, a primei organizatii de creatori legal constituita, conform Decretului-lege nr. 27/1990, sumele provenite din aplicarea timbrului folcloric se incaseaza de catre Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, urmand a fi utilizate potrivit prevederilor art. 3 lit. j) din Legea nr. 35/1994, pentru editarea de catre Institutul de Etnografie si Folclor a colectiei "Disc-document".
    Dupa infiintarea unei organizatii de creatie in domeniul folcloric, se vor aplica prevederile art. 2 din Legea nr. 35/1994.

    ANEXA 6
                        TIMBRUL ARTELOR PLASTICE

    1. Potrivit prevederilor art. 1 lit. f) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, timbrul artelor plastice se determina prin aplicarea procentului de 0,5% la pretul de vanzare al operei de arta si se adauga acestui pret.
    Timbrul artelor plastice se percepe pentru operele de arta din domeniile picturii, sculpturii, graficii, artei decorative si artei aplicate.
    2. Unitatile platitoare
    Toate unitatile patrimoniale, persoane fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care vand sau achizitioneaza (prin contract sau direct) in tara, de la persoane fizice sau juridice, operele de arta din domeniile prevazute la alineatul precedent, sunt obligate sa determine valoarea timbrului artelor plastice si sa o aplice distinct, pe fiecare opera de arta, adaugind-o la pretul de vanzare al acesteia.
    Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze, in conturile organizatiilor de creatori beneficiare, sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului artelor plastice, raspunzand, potrivit legii, pentru respectarea optiunii creatorului.
    3. Unitatile beneficiare
    Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului artelor plastice sunt:
    - Uniunea Artistilor Plastici din Romania, cont de virament nr. 45.36.74.5092, deschis la B.C.R., Filiala sectorului 1, Bucuresti;
    - Alte organizatii de creatori legal constituite, conform prevederilor Decretului-lege nr. 27/1990.

    ANEXA 7
                         INSTRUCTIUNI
privind continutul si functionarea conturilor nou-introduse

    Contul 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"
    Cu ajutorul acestui cont organizatiile obstesti tin evidenta mijloacelor banesti existente in conturile de disponibil reprezentand fondurile cu destinatie speciala constituite potrivit reglementarilor in vigoare la dispozitia acestora - fondul special din aplicarea timbrului literar (cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice) -, precum si a miscarii lor ca urmare a incasarilor si platilor efectuate conform bugetelor de venituri si cheltuieli privind fondurile cu destinatie speciala.
    Contabilitatea analitica se tine separat pe feluri de fonduri cu destinatie speciala.
    In cadrul acestui cont, evidenta analitica a platilor de casa se conduce pe articolele si alineatele clasificatiei economice a indicatorilor financiari, potrivit bugetului aprobat. Sunt considerate plati de casa sumele virate din contul de disponibil pentru achitarea furnizorilor pentru livrari de materiale, lucrari executate si servicii prestate, procurarea de carnete de cecuri cu limita de suma, ridicarea numerarului din contul de disponibil pentru acordarea avansurilor spre decontare, precum si pentru alte plati efectuate in conformitate cu normele legale. Evidenta platilor de casa se tine cu ajutorul "Fisei pentru operatiuni bugetare".
    Contul 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" este un cont de activ. In debitul acestui cont se inregistreaza sumele incasate pentru constituirea fondurilor cu destinatie speciala potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar in creditul sau, sumele platite, redistribuite sau restituite din aceste fonduri. Soldul debitor al contului reprezinta mijloacele banesti existente in contul de disponibil la banca.
    Contul 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" se debiteaza prin creditul conturilor:
    13. "Casa"
    - cu sumele depuse in numerar in contul de disponibil la banca, reprezentand incasari prin casierie pentru constituirea fondurilor cu destinatie speciala, potrivit normelor in vigoare;
    115 "Disponibil pentru investitii"
    - la sfarsitul anului, cu disponibilitatile banesti aflate in contul de disponibil pentru investitii ramase neutilizate si virate in contul de disponibil a fondurilor cu destinatie speciala;
    150 "Carnete de cecuri cu limita de suma"
    - cu soldul carnetelor de cecuri cu limita de suma  nefolosit si virat in contul de disponibil al fondurilor cu destinatie speciala;
    213 "Alte decontari"
    - cu sumele necheltuite de subunitati si restituite organizatiei obstesti care le-a transmis, pentru finantarea unor actiuni prevazute in bugetul aprobat pentru fondurile cu destinatie speciala;
    220 "Debitori"
    - cu sumele incasate de la debitori direct in contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala;
    225 "Clienti"
    - cu sumele incasate in contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala, pentru produsele livrate, serviciile prestate etc.;
    - cu sumele incasate de la clienti in contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala din valorificarea materialelor rezultate in urma scoaterii din functiune a mijloacelor fixe din fonduri cu destinatie speciala, potrivit normelor in vigoare, dupa ce s-au scazut cheltuielile efectuate pentru aceste operatiuni;
    - cu sumele incasate din valorificarea materialelor rezultate din declasarea sau scoaterea din uz a obiectelor de inventar, potrivit normelor in vigoare, dupa ce s-au scazut cheltuielile efectuate pentru aceste operatiuni;
    231 "Creditori"
    - cu sumele virate eronat in contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala si care urmeaza a fi restituite beneficiarilor;
    337 "Fonduri cu destinatie speciala"
    - cu sumele primite in contul de disponibil pentru constituirea fondului cu destinatie speciala, potrivit normelor in vigoare.
    Contul 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" se crediteaza prin debitul conturilor:
    13 "Casa"
    - cu sumele ridicate din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala, pentru efectuarea platilor in numerar prin casierie;
    115 "Disponibil pentru investitii"
    - cu sumele virate in conturile de disponibil deschise la bancile finantatoare, pentru acoperirea platilor privind  investitiile realizate din fondurile cu destinatie speciala;
    150 "Carnete de cecuri cu limita de suma"
    - cu sumele virate din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala, pentru procurarea de carnete de cecuri cu limita de suma;
    159 "Alte valori"
    - cu valoarea tichetelor de calatorie, a timbrelor fiscale si postale, a bonurilor cantitati fixe de carburanti etc., procurate si achitate din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala;
    213 "Alte decontari"
    - cu sumele transmise subunitatilor, pentru finantarea unor actiuni prevazute in bugetul aprobat pentru fondurile cu destinatie speciala;
    220 "Debitori"
    - cu sumele preluate eronat din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala, care urmeaza a fi reclamate bancii si recuperate;
    - cu sumele virate altor unitati drept garantii pentru serviciile ce urmeaza a fi prestate (convorbiri telefonice, gaze, energie termica etc.);
    231 "Creditori"
    - cu sumele virate in contul altor unitati, care au fost retinute in prealabil de la personalul remunerat din fonduri cu destinatie speciala (chirii, pensii alimentare, popriri in baza unor hotarari judecatoresti, rate pentru locuinte proprietate personala, bunuri procurate cu plata in rate etc.);
    - cu sumele restituite unitatilor beneficiare din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala provenite din virari eronate in cont;
    - cu sumele datorate Fondului special pentru sanatate.
    232 "Decontari cu bugetul statului"
    - cu impozitele, taxele, contributiile etc., virate bugetului de stat potrivit normelor legale in vigoare;
    233 "Decontari privind asigurarile sociale"
    - cu sumele reprezentand contributii de asigurari sociale de stat, virate din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala in contul bugetului asigurarilor sociale de stat, potrivit normelor legale in vigoare;
    - cu contributia pentru pensia suplimentara retinuta de la personalul remunerat din fonduri cu destinatie speciala, virata in contul bugetului asigurarilor sociale de stat, potrivit normelor legale in vigoare;
    234 "Furnizori"
    - cu sumele platite din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala, pentru materialele achizitionate, lucrari executate si servicii prestate;
    235 "Decontari privind contributia la constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj"
    - cu sumele virate din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand contributia unitatii pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    - cu sumele virate din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand contributia personalului pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    337 "Fonduri cu destinatie speciala"
    - cu sumele platite, redistribuite sau restituite din contul de disponibil cu destinatie speciala, potrivit reglementarilor in vigoare;
    421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala"
    - cu sumele virate din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand cheltuieli care, prin natura lor, se inregistreaza direct in contul de cheltuieli, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Contul 337 "Fonduri cu destinatie speciala"
    Cu ajutorul acestui cont organizatiile obstesti tin evidenta fondurilor cu destinatie speciala constituite in conformitate cu normele in vigoare.
    Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri cu destinatie speciala, ca de exemplu: sume incasate reprezentand timbrul literar, sume incasate reprezentand timbrul cinematografic etc. si se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul contului 337.40 "Fondul special din aplicarea timbrului literar" (cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice), astfel:
    337.40.01 - Fondul special din aplicarea timbrului literar;
    337.40.02 - Fondul special din aplicarea timbrului cinematografic;
    337.40.03 - Fondul special din aplicarea timbrului teatral;
    337.40.04 - Fondul special din aplicarea timbrului muzical;
    337.40.05 - Fondul special din aplicarea timbrului folcloric;
    337.40.06 - Fondul special din aplicarea timbrului artelor plastice.
    Contul 337 "Fonduri cu destinatie speciala" este un cont de pasiv. In creditul acestui cont se inregistreaza fondurile constituite, iar in debitul sau sumele cheltuite sau virate unitatilor din subordine. Soldul creditor al contului reprezinta fondurile existente la dispozitia organizatiei obstesti.
    Contul 337 "Fondul cu destinatie speciala" se crediteaza prin debitul conturilor:
    119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"
    - cu sumele primite in contul de disponibil, pentru constituirea fondului cu destinatie speciala, potrivit normelor in vigoare;
    13 "Casa" - cu sumele incasate in numerar pentru constituirea fondului cu destinatie speciala, potrivit normelor in vigoare.
    Contul 337 "Fonduri cu destinatie speciala" se debiteaza prin creditul conturilor:
    119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"
    - cu sumele platite, redistribuite sau restituite din contul de disponibil cu destinatie speciala, potrivit reglementarilor in vigoare;
    415 "Cheltuieli pentru investitii in continuare"
    - la sfarsitul anului, cu valoarea lucrarilor de investitii ramase neterminate la finele anului precedent, care in anul curent au fost terminate, receptionate, puse in functiune si inregistrate la mijloace fixe;
    421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala"
    - la finele anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din fondurile cu destinatie speciala, pentru inchiderea contului de cheltuieli.
    Contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala"
    Cu ajutorul acestui cont organizatiile obstesti tin evidenta cheltuielilor efectuate din fondurile special constituite potrivit reglementarilor in vigoare.
    Contabilitatea analitica a platilor de casa si a cheltuielilor efective se conduce distinct in cadrul fiecarui fond, pe articole si alineate potrivit "Clasificatiei economice" - anexa nr. 1 la "Clasificatia indicatorilor financiari", aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 691/1990 - cu ajutorul "Fisei pentru operatiuni bugetare", ca de exemplu in contul analitic 421.40 "Cheltuieli din fondul special din aplicarea timbrului literar (cinematografic, teatral, muzical, folcloric ai al artelor plastice), astfel:
    421.40.01 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului literar;
    421.40.02 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului cinematografic;
    421.40.03 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului teatral;
    421.40.04 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului muzical;
    421.40.05 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului folcloric;
    421.40.06 - Cheltuieli din Fondul special din aplicarea timbrului artelor plastice.
    Uniunile si asociatiile de creatori vor organiza evidenta cheltuielilor si pe destinatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 35/1994.
    Contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala" este un cont de activ. In debitul acestui cont se inregistreaza platilor efectuate din fondurile cu destinatie speciala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar in creditul acestui cont se inregistreaza, la finele anului, totalul cheltuielilor efectuate pentru inchiderea contului.
    Soldul debitor al contului in cursul anului reprezinta cheltuielile efectuate pana la un moment dat.
    Contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala" se debiteaza prin creditul conturilor:
    119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"
    - cu sumele virate din contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand cheltuieli care prin natura lor se inregistreaza direct in contul de cheltuieli, potrivit reglementarilor in vigoare;
    13 "Casa"
    - cu sumele platite in numerar care prin natura lor se inregistreaza direct in contul de cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala, potrivit reglementarilor in vigoare;
    150 "Carnete de cecuri cu limita de suma"
    - cu cheltuielile de transport si alte servicii, achitate din carnete de cecuri cu limita de suma;
    159 "Alte valori"
    - cu valoarea tichetelor de calatorie, a timbrelor fiscale si postale, precum si a altor valori utilizate in actiunile finantate din fondurile cu destinatie speciala;
    213 "Alte decontari"
    - cu valoarea deconturilor de cheltuieli primite de la subunitatile carora li s-au transmis mijloace banesti sau materiale pentru realizarea actiunilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al fondului cu destinatie speciala;
    220 "Debitori"
    - cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de personalul unitatii pentru justificarea avansurilor primite;
    230 "Decontari cu personalul"
    - la sfarsitul lunii, cu salariile si alte drepturi de personal, pe baza statelor respective;
    233 "Decontari privind asigurarile sociale de stat"
    - cu contributia la asigurarile sociale de stat, datorata asupra salariilor, conform reglementarilor in vigoare, inclusa in cheltuielile din fondurile cu destinatie speciala;
    234 "Furnizori"
    - cu valoarea obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe care nu necesita montaj, procurate de la furnizori, precum si a lucrarilor executate si a serviciilor prestate de acestia organizatiilor obstesti (234 = 119, respectiv 234 = 115);
    235 "Decontari privind contributia la constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj"
    - cu contributia unitatii pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj, conform reglementarilor in vigoare, inclusa in cheltuielile din fondurile cu destinatie speciala;
    600 "Materiale"
    - cu valoarea materialelor, la pret de inregistrare, consumate pentru realizarea actiunilor prevazute in bugetul aprobat pentru fondul cu destinatie speciala;
    - cu valoarea perisabilitatilor la materialele determinate in conditiile si in limitele stabilite, potrivit reglementarilor in vigoare;
    - cu diferentele dintre pretul de inregistrare si cel de decontare, aferente ambalajelor refolosibile restituite furnizorilor;
    - cu pretul de inregistrare al materialelor constatate in plus cu ocazia inventarierii (in rosu), cu exceptia celor care provin din neinregistrarea unor intrari de materiale in unitate, pentru care se procedeaza la inregistrarea lor;
    - cu pretul de inregistrare al materialelor restituite la magazie ca nefolosite (in rosu);
    601 "Materiale in prelucrare"
    - la terminarea operatiunilor de prelucrare a materialelor, cu pretul de inregistrare al materialelor utilizate in prelucrare, pentru inchiderea contului. (Concomitent, se inregistreaza obiectele sau produsele rezultate in urma prelucrarii: 01 = 310, in cazul mijloacelor fixe; 602 = 311, in cazul obiectelor de inventar si 620 = 531, in cazul produselor).
    Contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala" se crediteaza prin debitul conturilor:
    220 "Debitori"
    - cu sumele trecute in sarcina persoanelor vinovate sau reclamate de terti, pentru cheltuieli nelegale sau neeconomicoase constatate in anul in care au fost efectuate;
    337 "Fonduri cu destinatie speciala"
    - la finele anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din fondurile cu destinatie speciala, pentru inchiderea contului de cheltuieli;
    415 "Cheltuieli pentru investitii in continuare"
    - la finele anului cu cheltuielile efectuate, aferente investitiilor ramase neterminate din fondurile cu destinatie speciala, care se continua in anul urmator.

    ANEXA 8
                     MONOGRAFIE
privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni economico-financiare
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Explicarea operatiunii            Contul             Contul
crt.                                               debitor           creditor
-------------------------------------------------------------------------------
 0                          1                        2                  3
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Sume incasate in numerar pentru constituirea     13 =              337
    fondului cu destinatie speciala                          (analitic distinct
                                                                pe feluri de
                                                                    fonduri)
 2. Depunerea la banca a sumelor incasate in        119 =              13
    numerar pentru constituirea fondului cu
    destinatie speciala
 3. Sume incasate prin contul de disponibil         119 =             337
    pentru constituirea fondului cu destinatie                  (analitic distinct
    speciala                                                     pe feluri de
                                                                    fonduri)
 4. Sume transmise subunitatilor pentru             337 =             119
    alimentarea conturilor de disponibilitati din        (analitic
    fonduri cu destinatie speciala ale acestora    distinct
                                                   pe feluri
                                                  de fonduri)
 5. Sume primite de subunitati de la organizatia    119 =             337
    obsteasca pentru alimentarea conturilor de               (analitic distinct
    disponibilitati din fonduri cu destinatie                   pe feluri de
    speciala ale acestora                                          fonduri)
 6. Sume transmise subunitatilor pentru             213 =             119
    finantarea unor actiuni prevazute in bugetul
    fondului cu destinatie speciala al
    organizatiei obstesti
 7. Sume primite de subunitati pentru finantarea    119 =             213
    unor actiuni prevazute in bugetul fondului
    cu destinatie speciala al organizatiei
    obstesti
 8. Sume virate in conturile de disponibil          115 =             119
    deschise la bancile finantatoare pentru
    acoperirea platilor privind investitiile
    realizate din fondurile cu destinatie speciala
 9. Aprovizionarea cu materiale de la furnizori     600 =             234
10. Aprovizionarea cu obiecte de inventar sau       421 =             234
    mijloace fixe care nu necesita montaj,       concomitent,      dupa caz:
    procurate de la furnizori, precum si            602 =             311
    inregistrarea lucrarilor executate si a          01 =             310
    serviciilor prestate de acestia organizatiei
    obstesti
11. Plata furnizorilor pentru materialele si       234 =             119
    obiectele de inventar procurate, precum si
    pentru lucrarile executate si serviciile
    prestate de acestia organizatiei obstesti
12. Plata furnizorilor pentru obiectele de         234 =             115
    inventar de natura mijloacelor fixe care nu
    necesita montaj, procurate pe seama
    disponibilitatilor pentru investitii
13. Sume platite din cont care prin natura lor      421 =             119
    se inregistreaza direct in contul de
    cheltuieli
14. Deconturile de cheltuieli depuse de             421 =             220
    titularii de avans pentru justificarea
    avansurilor spre decontare
15. Deconturile de cheltuieli primite de la         421 =             213
    subunitatile carora li s-au transmis
    mijloace banesti sau materiale pentru
    realizarea actiunilor prevazute in
    bugetul de venituri si cheltuieli al
    fondului cu destinatie speciala
16. Salariile cuvenite personalului, inclusiv       421 =              %
    contributia la asigurarile sociale de stat                        230
    si contributia unitatii la constituirea                           233
    fondului pentru plata ajutorului de somaj                         235
17. Consumurile de materiale                        421 =             600
18. Plata salariilor
    - ridicarea numerarului de la banca              13 =             119
    - salariile achitate personalului               230 =              13
    - virarea impozitului aferent salariilor        232 =             119
    - virarea contributiei la asigurarile           233 =             119
      sociale de stat
    - virarea contributiei unitatii si a            235 =             119
      personalului pentru constituirea fondului
      pentru plata ajutorului de somaj
    - virarea sumelor cuvenite altor unitati        231 =             119
      (chirii, rate, popriri, fondul special
      pentru sanatate etc.)
19. Inregistrarea cheltuielilor efectuate           415 =             421
    aferente investitiilor ramase neterminate la
    finele anului, din fondurile cu destinatie
    speciala care se continua in anul urmator
20. La finele anului, inchiderea contului de        337 =             421
    cheltuieli, cu totalul cheltuielilor
    efectuate din fondurile cu destinatie speciala
21. La sfarsitul anului curent inregistrarea        337 =             415
    lucrarilor de investitii ramase neterminate
    la finele anului precedent, care in anul
    curent au fost terminate, receptionate,
    puse in functiune si inregistrate la
    mijloace fixe
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 9
                        LISTA
organizatiilor de creatori care, pana la data elaborarii prezentelor norme metodologice, au facut dovada infiintarii, organizarii si functionarii conform prevederilor legale in vigoare

 1. Uniunea Scriitorilor din Romania
    cont virament nr. 45.10.62.62., B.C.R. - S.M.B.
 2. Asociatia Scriitorilor Profesionisti din Romania
    cont virament nr. 45.10.80.12.108., B.C.R., Filiala sectorului 1,
    Bucuresti.
 3. Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania
    cont virament nr. 4072996510074, B.R.D., Filiala "Victoria" Bucuresti.
 4. Uniunea Criticilor, Redactorilor si Realizatorilor Muzicali din Romania
    cont virament nr. 4072996061338, B.R.D. - S.M.B., Filiala "Unirea".
 5. Uniunea Cineastilor din Romania
    cont virament nr. 45.10.0.23.2., B.C.R. - S.M.B. 55100.
 6. Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film
    cont virament nr. 40.10.11.50.12., Credit Bank, sectorul agricol Ilfov.
 7. Asociatia "Societatea Creatorilor de Film"
    cont virament nr. 40.00.53.00.07.27.000.2., Banca Romaneasca ; bd. Unirii
    nr. 35, Bucuresti, cod postal 70401.
 8. Uniunea Teatrala din Romania
    cont virament nr. 40.10.11.5013., Credit Bank, Agentia sectorului 2,
    Bucuresti.
 9. Uniunea Artistilor Plastici din Romania
    cont virament nr. 45.36.74.5092., B.C.R., Filiala sectorului 1, Bucuresti.
10. Conventia Autorilor, Producatorilor si Realizatorilor Creatiilor Artistice
    si Altor Creatii Intelectuale din Romania
    cont virament nr. 46.39.08.52.60.221., Banca "Dacia Felix"   S.M.B.
SmartCity5

COMENTARII la Norma 48211/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 48211 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 48211/1994
Ordin 1566 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora
Ordin 2823 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora
Ordin 66 1999
pentru modificarea Normelor metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, cu modificarile ulterioare,
Ordin 2269 1996
pentru aprobarea inlocuirii anexei nr. 9 la Normele metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu