Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 22.656/335.595 din 27 noiembrie/8 decembrie 1998

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 193/1998 privind restituirea sumelor retinute cu titlu de garantie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului si constructiilor metalice, livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, si compensarea cu aceste sume a obligatiilor de plata ale societatilor comerciale furnizoare catre bugetul de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI


SmartCity3

              Nr. 335.595 din 8 decembrie 1998
              MINISTERUL FINANTELOR Nr. 22.656 din 27 noiembrie 1998
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 479 din 14 decembrie 1998

    In temeiul art. 9 din Legea nr. 193/1998 se emit urmatoarele norme metodologice cu privire la procedurile care urmeaza sa se aplice in operatiunile de restituire a garantiilor si de compensare a acestora cu obligatiile catre bugetul de stat si catre celelalte bugete.

    1. Societatile comerciale care se incadreaza in prevederile Legii nr. 193/1998, prevazute in anexa nr. 1, cu exceptia celor mentionate la art. 4 din lege, vor intocmi, in scopul restituirii garantiilor si al compensarii cu obligatiile catre bugetul de stat si celelalte bugete, situatia prevazuta in anexa nr. 2, avand in vedere urmatoarele:
    - valoarea garantiilor retinute in proportie de 10% trebuie sa corespunda cu creantele societatii comerciale asupra bugetului de stat si asupra celorlalte bugete, evidentiate in contabilitatea proprie, date stabilite pe baza balantelor de verificare contabile si a bilantului contabil al perioadei;
    - obligatiile de plata neachitate la data de 31 decembrie 1997, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale, precum si majorarile de intarziere aferente se completeaza pe baza datelor din contabilitatea proprie si vor fi verificate si confirmate de organele financiare competente din teritoriu.
    Dupa completare, situatia se prezinta Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, precum si Directiei generale de munca si protectie sociala, in scopul verificarii si confirmarii obligatiilor bugetare fata de bugetul de stat si de celelalte bugete, neachitate la data de 31 decembrie 1997.
    Concomitent cu intocmirea situatiei mentionate mai sus, societatile comerciale incheie addenda la contractele interne si externe in conditiile art. 8 din Legea nr. 193/1998.
    Societatile comerciale beneficiare de garantii, prevazute in anexa nr. 1, cu exceptia celor mentionate la art. 4 din Legea nr. 193/1998, vor solicita Ministerului Industriei si Comertului punerea la dispozitie a sumelor reprezentand garantii retinute, conform situatiei prezentate in anexa nr. 2 prezentata in dublu exemplar, impreuna cu addenda la contractele interne de livrare, intocmita in conditiile art. 8 din Legea nr. 193/1998.
    2. Ministerul Industriei si Comertului verifica documentatia prezentata de societatile comerciale si aproba suma care urmeaza a fi alocata de la bugetul de stat, inscriind-o la pct. III al anexei nr. 2.
    In vederea punerii la dispozitie societatilor comerciale a sumelor cuvenite, reprezentand garantii de 10% retinute, Ministerul Industriei si Comertului solicita Ministerului Finantelor - Directia generala a datoriei publice deschiderea de credite bugetare de la cap. 86.01 "Imprumuturi". La cererea de deschidere de credite bugetare se anexeaza in copie situatia-model prevazuta in anexa nr. 2, prezentata de agentii economici.
    Din creditele bugetare deschise Ministerul Industriei si Comertului vireaza suma cu ordin de plata tip trezorerie in contul trezoreriei in a carei raza teritoriala societatea comerciala are sediul fiscal. La ordinul de plata Ministerul Industriei si Comertului anexeaza un exemplar din situatiile-model (anexa nr. 2), prezentate de agentii economici, pe baza carora se va efectua compensarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat si celelalte bugete.
    In acest scop se deschide pe seama societatii comerciale respective la trezoreria statului contul 50.44 "Disponibil din aplicarea Legii nr. 193/1998, pentru compensarea obligatiilor bugetare".
    Acest cont se deschide la cererea societatilor comerciale respective (contul se formeaza din codul contului sintetic la care se adauga codul fiscal al agentului economic).
    In sectoarele 2, 4, 5 si 6 din municipiul Bucuresti, in care nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschide contul 64.06 "Disponibil din aplicarea Legii nr. 193/1998, pentru compensarea obligatiilor bugetare" la filialele Bancii Comerciale Romane - S.A. din sectoarele respective.
    3. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat (Directia trezorerie) si unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, inregistreaza in conturile mentionate mai sus sumele virate de catre Ministerul Industriei si Comertului si au obligatia de a admite plati numai pentru compensarea obligatiilor de plata catre buget, neachitate la data de 31 decembrie 1997 de catre societatile comerciale respective.
    Sumele pentru anii 1998 - 1999 se aloca in limita creditelor bugetare prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Industriei si Comertului si proportional cu garantiile retinute fiecarei societati comerciale din totalul garantiilor.
    Platile se dispun cu ordin de plata de catre societatile comerciale respective, distinct pentru veniturile bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor locale, in termen de maximum 3 zile de la incasarea sumelor.
    Societatile comerciale transmit Ministerului Industriei si Comertului, dupa efectuarea compensarilor prevazute in prezentele norme metodologice, o copie de pe situatia-model, prezentata in anexa nr. 2, certificata de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat in ceea ce priveste virarea sumelor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale.
    Majorarile de intarziere aferente obligatiilor catre bugetul de stat, compensate prin aplicarea prezentelor norme metodologice, calculate incepand cu data de 31 martie 1997 si care, potrivit art. 7 din Legea nr. 193/1998, sunt scutite de la plata, se determina de catre organele fiscale in evidenta carora se afla societatile comerciale furnizoare si vor fi comunicate acestor societati.
    4. Eventualele sume ramase neutilizate dupa efectuarea operatiunii de compensare a obligatiilor societatilor comerciale la data de 31 decembrie 1997 se utilizeaza integral de catre acestea pentru lichidarea obligatiilor curente catre bugetul de stat.
    5. Societatile comerciale inregistreaza in contabilitatea proprie incasarea garantiei retinute si stingerea obligatiilor catre bugetul de stat si catre celelalte bugete, pe baza extraselor de cont eliberate de trezoreriile statului sau de filialele Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, si a documentelor anexate.
    6. Intrucat pana la data prezentelor norme metodologice nu sunt convenite, la nivelul Conventiei bilaterale romano-ucrainene, noile termene de punere in functiune, furnizorul general intern si societatile comerciale furnizoare vor stipula in addenda la contractele interne de livrare obligativitatea respectarii conditiilor care se vor stabili prin Conventia bilaterala romano-ucraineana.
    7. Prezentele norme metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

                     Ministrul finantelor,
                     Decebal Traian Remes

                     Ministrul industriei si comertului,
                     Radu Berceanu

    ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand societatile comerciale furnizoare de utilaje pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, repartizate pe judete, de la care au fost retinute garantii de 10% la livrarea utilajelor

    1. Judetul Alba
       U.M. Cugir
    2. Judetul Arad
       ARIS Arad
    3. Judetul Arges
       ELECTROARGES Curtea de Arges
       SUBAN AUTO Curtea de Arges
    4. Judetul Bacau
       ELECTROMONTAJ Bacau
       GOSPOMAS Onesti
       IMU Bacau
       ROBINETE INDUSTRIALE Bacau
       UMARO Roman
    5. Judetul Bihor
       HIPERION Stei
       INFRATIREA Oradea
       STIMIN Oradea
       VEST-METAL Oradea
    6. Judetul Bistrita-Nasaud
       ARIO Bistrita
       COMELF Bistrita
       MEBIS Bistrita
       RAPID Bistrita
    7. Judetul Botosani
       ELECTROCONTACT Botosani
       IMUDO Dorohoi
       MECANEX Botosani
       U.P.P.S. Botosani
    8. Judetul Braila
       IIRMEX Braila
       PROMEX Braila
    9. Judetul Brasov
       UPRUC Fagaras
   10. Judetul Buzau
       ROTEC Buzau
   11. Judetul Calarasi
       NAVOL Oltenita
   12. Judetul Caras-Severin
       C.M.B.S.A. Bocsa
       CAROMET Caransebes
       U.C.M. Resita
   13. Judetul Cluj
       ARMATURA Cluj-Napoca
       ATLAS Cluj-Napoca
       ELECTROSIGMA Cluj-Napoca
       NAPOMAR Cluj-Napoca
       SIETA Cluj-Napoca
       SOMEG Gherla
       TEHNOFRIG Cluj-Napoca
   14. Judetul Dambovita
       SARO Targoviste
       UPET Targoviste
   15. Judetul Dolj
       CELULE ELECTRICE Bailesti
       ELECTROPUTERE Craiova
       ICDCOOP Craiova
       I.U.G. Craiova
       MAT Craiova
       TMC Filiasi
   16. Judetul Galati
       COMET Tecuci
   17. Judetul Gorj
       MIRFO Targu Jiu
   18. Judetul Harghita
       BUCIN Gheorgheni
       SEMCO Gheorgheni
   19. Judetul Iasi
       ACK Pascani
       AGMUS Iasi
       FORTUS Iasi
       NICOLINA Iasi
       RETROM Pascani
   20. Judetul Maramures
       RAMIRA Baia Mare
       SIMATEC Baia Mare
       UMEG Baia Mare
   21. Judetul Mehedinti
       ARPO Strehaia
   22. Judetul Mures
       MATRICON Targu Mures
       NICOVALA Sighisoara
   23. Judetul Prahova
       NEPTUN Campina
   24. Judetul Ilfov
       AMCO Otopeni
   25. Judetul Salaj
       IAIFO Zalau
   26. Judetul Satu Mare
       AUTONOVA Satu Mare
       TRUM Carei
       UNIO Satu Mare
   27. Judetul Sibiu
       BALANTA Sibiu
       INDES Sibiu
       RETRASIB Sibiu
       SIMERON Sibiu
   28. Judetul Suceava
       MES Suceava
   29. Judetul Teleorman
       ELECTROTEL Alexandria
       IAICA Alexandria
       METAL Rosiori de Vede
   30. Judetul Timis
       ELBA Timisoara
       ELECTROMETAL Timisoara
       ELECTROTIMIS Timisoara
       IAEM Timisoara
       LUGOMET Lugoj
       TES Timisoara
       U.M. Timisoara
   31. Judetul Vaslui
       FEPA Barlad
       AMC Vaslui
       FUC Negresti
       MECANICA Vaslui
   32. Judetul Vrancea
       IAEI Focsani
   33. Municipiul Bucuresti
       ACUMULATORUL Bucuresti
       AMIRO Bucuresti
       AUTOMATICA Bucuresti
       AVERSA Bucuresti
       COMPUTER SHARING Bucuresti
       ELECTROMAGNETICA Bucuresti
       ELECTROTEHNICA Bucuresti
       ELPROF Bucuresti
       ENERGOREPARATII Bucuresti
       FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE Bucuresti
       FAST-ECO Bucuresti
       FAUR Bucuresti
       FRIGOTEHNICA Bucuresti
       GRIRO Bucuresti
       HESPER Bucuresti
       ICI Bucuresti
       ICMA Bucuresti
       ICPE ACTEL Bucuresti
       ICPE Bucuresti
       ICPET Bucuresti
       ICTCM Bucuresti
       IEMI Bucuresti
       IFIN Bucuresti
       IFMA Bucuresti
       IMSAT Bucuresti
       IMUA Bucuresti
       IPA Bucuresti
       IPPA Bucuresti
       IPROMET Bucuresti
       KVAERNER IMGB Bucuresti
       MECANICA FINA Bucuresti
       METROLOGIA Bucuresti
       NUCLEAR VACUUM Bucuresti
       PROCETEL Bucuresti
       RENEL - GSCI - CSV Bucuresti
       ROMPROIECT Bucuresti
       STITEH Bucuresti
       TERMA ENERGY Bucuresti
       TERMODENSIROM Bucuresti
       TERMOENERG Bucuresti
       TIMPURI NOI Bucuresti
       UMEB Bucuresti
       UNIVERS SDV Bucuresti
       VENTILATORUL Bucuresti
       VULCAN Bucuresti

    ANEXA 2
    - model -

    Societatea comerciala ...................
    Adresa ..................................
    Codul fiscal ............................

                              SITUATIA
garantiilor retinute in cota de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor etc., livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, care urmeaza a fi compensate cu obligatiile de plata nelichidate la data de 31 decembrie 1997 catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale

                                                                  Suma
    I. Date privind garantiile retinute
    1. Valoarea in lei a garantiilor de 10%
       la data retinerii prin necreditare (mii lei)           ...............
    2. Echivalentul in dolari S.U.A. al garantiilor
       retinute la cursul valutar al Bancii Nationale
       a Romaniei, in vigoare la data retinerii
       (dolari S.U.A.)*)                                      ...............
    3. Valoarea in lei a garantiilor retinute,
       actualizata la cursul valutar al Bancii Nationale
       a Romaniei, in vigoare la data intocmirii
       situatiei (mii lei)                                    ...............
------------
    *) Prin data retinerii se intelege data inregistrarii in extrasul de cont bancar a sumei in lei reprezentand 90% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului etc., livrate Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina.

    II. Obligatiile de plata nelichidate la data de
        31 decembrie 1997, care se compenseaza (mii lei),     ...............
        din care, catre:                                      ...............
    4. Bugetul de stat (total),                               ...............
       din care, pe surse:
       -                                                      ...............
       -                                                      ...............
       -                                                      ...............
       -                                                      ...............
    5. Bugetul asigurarilor sociale de stat (total)           ...............
       - Contributii de asigurari sociale                     ...............
    6. Bugetele locale (total):                               ...............
       -                                                      ...............
       -                                                      ...............
       -                                                      ...............
       -                                                      ...............

    III. Suma care se aloca de Ministerul Industriei
         si Comertului in limita garantiilor retinute
         pentru compensarea obligatiilor de plata
         (mii lei)                                            ...............

    IV. Suma ramasa de acordat in anul 1999 din
        garantiile retinute [pct. 3 - pct. III (mii lei)]     ...............
    Raspundem de realitatea, exactitatea si legalitatea datelor inscrise.

            Director general,                      Director economic/
                                                      Contabil-sef,

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI        DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ..................       PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR
    Se aproba alocarea sumei de .... lei       DE STAT A JUDETULUI/MUNICIPIULUI
    de la bugetul de stat,                     BUCURESTI ......................
    capitolul ................... titlul
    .........., reprezentand ...........     Confirmam obligatiile de plata
                                             pentru bugetul de stat si pentru
    Ordonator principal de credite,          bugetele locale.

       Director economic,       Director general,       Director impozite,

                                             Directia generala de munca si
                                             protectie sociala a judetului
                                             ................./municipiului
                                             Bucuresti

                                             Confirmam obligatiile de plata
                                             catre bugetul asigurarilor
                                             sociale de stat.

                                             Director general,    Contabil sef,SmartCity5

COMENTARII la Norma 22656/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 22656 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu