E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Norma 12 2002 abrogat de Regulament 3 2009
Norma 12 2002 modificat de Norma 5 2007
Norma 12 2002 completat de Norma 5 2007
Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 1 din actul Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 2 din actul Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 3 din actul Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 4 din actul Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 7 din actul Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 8 din actul Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 8 din actul Norma 12 2002 articole noi... articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 10 din actul Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 1 din actul Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 2 din actul Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Articolul 3 din actul Norma 12 2002 modificat de articolul 2 din actul Regulament 7 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 12 din 22 iulie 2002

pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 626 din 23 august 2002

    Avand in vedere dispozitiile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 38 alin. 1 si ale art. 45 lit. f) din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme metodologice.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In intelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) tarile din categoria A si, respectiv, tarile din categoria B - semnificatia prevazuta la art. 1 alin. 2 lit. a) si b) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor;
    b) entitate de risc - semnificatia prevazuta la art. 1 alin. 2 lit. m) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999;
    c) entitate de risc potentiala - persoana fizica sau entitate, cu sau fara personalitate juridica, care devine entitatea de risc aferenta elementului de activ rezultat ca urmare a executarii unei garantii, in cazul realizarii riscului de credit al unui element de activ, din bilant sau din afara bilantului, garantat; entitatea de risc potentiala este reprezentata de emitentul titlurilor primite in garantie sau de garant. Exemplu: in cazul unui credit garantat cu titluri entitatea de risc potentiala va fi emitentul titlurilor respective, avandu-se in vedere ca in cazul realizarii riscului de credit banca va include in activul sau, in urma executarii garantiilor, titlurile respective pentru care entitatea de risc va fi emitentul acestora;
    d) principal - sumele avansate de banca debitorilor sub forma capitalului imprumutat, inclusiv cele care s-ar putea incadra in aceasta categorie in cazul in care devin exigibile obligatiile bancii din angajamentele de finantare si din cele de garantare asumate de aceasta, precum si depozitele plasate la alte banci;
    e) credite - categoriile de credite ce vor fi clasificate in functie de serviciul datoriei, de performanta financiara si de initierea de proceduri judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitatii de risc la sectorul bancar, precum si al structurarii, dupa caz, in principal si dobanda, astfel:
    1. credite care nu fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit
    1.1. credite acordate clientelei din sectorul nebancar
    1.1.1. principal
    90311 - Garantii imobiliare
    90312 - Deschideri de credite documentare
    90319 - Alte deschideri de credite confirmate
    9032 - Acceptari sau angajamente de plata
    9039 - Alte angajamente in favoarea clientelei
    91311 - Cautiuni imobiliare
    91312 - Cautiuni administrative si fiscale
    91313 - Garantii financiare
    91314 - Garantii de rambursare a creditelor acordate de alte banci
    9139 - Alte garantii date pentru clientela
    9591 - Alte angajamente date (extras)
    981 - Angajamente indoielnice (extras)
    1.2. credite acordate bancilor*)
    1.2.1. principal
    901 - Angajamente in favoarea altor banci (extras)
    9111 - Confirmari de deschideri de credite documentare (extras)
    9112 - Acceptari de plata (extras)
    9119 - Alte garantii date altor banci (extras)
    9591 - Alte angajamente date (extras)
    981 - Angajamente indoielnice (extras)
    2. credite care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit
    2.1. credite acordate clientelei din sectorul nebancar
    2.1.1. principal
    20111 - Scont si operatiuni asimilate (extras)
    20112 - Factoring (extras)
    20119 - Alte creante comerciale (extras)
    20211 - Vanzari in rate
    20212 - Credite acordate persoanelor fizice
    20213 - Diferente de rambursat legate de utilizarea cartilor de plata
    20214 - Utilizari din deschideri de credite permanente
    20215 - Credit global de exploatare
    20216 - Credite pentru finantarea stocurilor
    20217 - Credite garantate cu valori financiare
    20218 - Credite acordate importatorilor
    20219 - Alte credite de trezorerie
    20311 - Credite garantate cu creante asupra strainatatii
    20312 - Credite furnizori
    20313 - Credite comerciale acordate nerezidentilor
    20319 - Alte credite pentru export
    2041 - Credite pentru echipament
    2051 - Credite investitori
    2052 - Credite promotori
    2061 - Alte credite acordate clientelei
    2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare
    2312 - Credite la termen acordate clientelei financiare
    2411 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
    2412 - Valori primite in pensiune la termen
    2511 - Conturi curente (sold debitor)
    2811 - Creante restante (extras)
    2821 - Creante indoielnice (extras)
    2.1.2. dobanda
    2017 - Creante atasate (extras)
    2027 - Creante atasate
    2037 - Creante atasate
    2047 - Creante atasate
    2057 - Creante atasate
    2067 - Creante atasate
    2317 - Creante atasate
    2417 - Creante atasate
    25171 - Creante atasate
    2812 - Dobanzi restante (extras)
    2817 - Creante atasate (extras)
    2822 - Dobanzi indoielnice (extras)
    2827 - Creante atasate (extras)
    2.2. credite acordate bancilor*)
    2.2.1. principal
    1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate bancilor (extras)
    1412 - Credite la termen acordate bancilor (extras)
    1413 - Credite financiare acordate bancilor (extras)
    1511 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta (extras)
    1512 - Valori primite in pensiune la termen (extras)
    1811 - Creante restante (extras)
    1821 - Creante indoielnice (extras)
    20111 - Scont si operatiuni asimilate (extras)
    20112 - Factoring (extras)
    20119 - Alte creante comerciale (extras)
    2.2.2. dobanda
    1417 - Creante atasate (extras)
    1517 - Creante atasate (extras)
    1812 - Dobanzi restante (extras)
    1817 - Creante atasate (extras)
    1822 - Dobanzi indoielnice (extras)
    1827 - Creante atasate (extras)
    2017 - Creante atasate (extras)
------------
    *) Nu vor fi luate in considerare creditele acordate bancilor centrale.

    f) plasamente - categoriile de plasamente ce vor fi clasificate in functie de serviciul datoriei, de performanta financiara si de initierea de proceduri judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitatii de risc la sectorul bancar, precum si al structurarii, dupa caz, in principal si dobanda, astfel:
    1. plasamente care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit
    1.1. plasamente constituite la banci
    1.1.1. principal
    1311 - Depozite la vedere la banci
    1312 - Depozite la termen la banci
    1811 - Creante restante (extras)
    1821 - Creante indoielnice (extras)
    1.1.2. dobanda
    1317 - Creante atasate (extras)
    1812 - Dobanzi restante (extras)
    1817 - Creante atasate (extras)
    1822 - Dobanzi indoielnice (extras)
    1827 - Creante atasate (extras)
    g) garantii - urmatoarele categorii de garantii primite care, in conformitate cu prevederile prezentelor norme, pot diminua expunerea bancii fata de entitatea de risc;
    1. garantii personale - se refera la garantii furnizate de terti (de exemplu: cautiunea, avalul etc.);
    2. garantii reale - se refera la bunuri corporale sau necorporale primite in garantie pentru operatiunile realizate cu alte banci sau cu clientela din sectorul nebancar (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fara deposedare etc.);
    3. garantii intrinseci - se refera la garantii incluse in caracteristicile operatiunii insesi si care nu fac obiectul inregistrarii in posturile din afara bilantului (de exemplu: valorile primite in pensiune simpla, titluri primite in pensiune livrata etc.); bancile vor inregistra garantiile intrinseci in contul de evidenta tehnico-operativa 9981 - Alte valori primite.
    In scopul stabilirii bazei de calcul pentru constituirea si/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit, garantiile primite, respectiv de tipul garantiilor reale, personale si intrinseci, operatiunile in urma carora rezulta aceste garantii, denumite in continuare operatiuni de acceptare de garantii, sunt sistematizate din punct de vedere al tipurilor de garantii, precum si al modului de evidentiere a acestora, astfel:
    1. garantii personale si reale
    1.1. din bilant
    1323 - Depozite colaterale ale bancilor [extras*1)]
    25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
    25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie
    25336 - Alte depozite colaterale [extras*1)]
    1.2. din afara bilantului
    912 - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la banci
    9141 - Garantii primite de la organismele administratiei publice si asimilate
    9142 - Garantii primite de la societati de asigurare si capitalizare
    9143 - Garantii primite de la clientela financiara
    9144 - Ipoteci imobiliare
    9145 - Gajuri cu deposedare
    9146 - Gajuri fara deposedare
    9149 - Alte garantii primite de la clientela
    952 - Titluri primite in garantie
    9592 - Alte angajamente primite [extras*2)]
    2. garantii intrinseci
    2.1. din evidenta tehnico-operativa
    9981 - Alte valori primite (extras)
    h) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care sunt constituite de banci in scopul acoperirii unor pierderi potentiale din credite si plasamente, sistematizate din punct de vedere al categoriilor de active pe care le rectifica, precum si al structurarii in principal si dobanda a categoriei de active rectificate, astfel:
    1. aferente creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar
    1.1. aferente principalului
    2911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)
    1.2. aferente dobanzii
    2912 - Provizioane specifice de risc de dobanda (extras)
    2. aferente creditelor acordate bancilor
    2.1. aferente principalului
    1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)
    2.2. aferente dobanzii
    1912 - Provizioane specifice de risc de dobanda (extras)
    3. aferente plasamentelor constituite la banci
    3.1. aferente principalului
    1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)
    3.2. aferente dobanzii
    1912 - Provizioane specifice de risc de dobanda (extras)
------------
    *1) Se refera la depozitele constituite in scop de garantare, asociate operatiunilor de credit, si nu la cele constituite pentru efectuarea unor plati ulterioare determinate.
    *2) Se refera la angajamentele de garantare primite, asociate operatiunilor de credit.

    CAP. 2
    Masuri pentru clasificarea creditelor si a plasamentelor, precum si pentru provizionarea acestora; cerinte de raportare

    Art. 2
    In vederea clasificarii creditelor si plasamentelor, a constituirii si/sau a regularizarii provizioanelor specifice de risc de credit, bancile au obligatia sa dispuna de metode adecvate de organizare a informatiei si de proceduri care sa le permita:
    a) izolarea din soldul fiecarui cont dintre cele prevazute la art. 1 lit. e) si f) (conturi ale operatiunilor de credit si plasament) a unui extras care:
    1. sa pastreze un element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii de credit sau plasament in urma caruia a fost inregistrata suma extrasa, pe baza caruia sa fie posibila selectarea tuturor extraselor aferente operatiunii respective si prin intermediul caruia sa poata fi regasita si pastrata temporar la nivelul extrasului valoarea determinata a urmatoarei caracteristici aferente operatiunii respective de credit sau plasament:
    1.1. atribut care sa indice daca au fost sau nu au fost initiate proceduri judiciare fata de entitatea de risc cu privire la contractul de credit sau plasament;
    2. sa pastreze temporar valori determinate ale urmatoarelor caracteristici, necesare efectuarii operatiunii de clasificare:
    2.1. caracteristici aferente entitatii de risc:
    2.1.1. sectorul de activitate (bancar/nebancar);
    2.1.2. atribut care sa indice daca au fost sau nu au fost initiate proceduri judiciare fata de entitatea de risc;
    2.1.3. atribut care sa indice daca entitatea de risc este sau nu este persoana fizica;
    2.1.4. atribut care sa indice performanta financiara: A/B/C/D/E;
    3. sa pastreze temporar simbolul contului din cadrul caruia este izolata suma extrasa, precum si:
    3.1. valoarea determinata a caracteristicii care indica din ce grupa face parte contul respectiv: conturi bilantiere reprezentand principal/conturi bilantiere reprezentand dobanda/conturi din afara bilantului reprezentand principal;
    4. sa pastreze elementul informational care permite izolarea din cadrul contului a sumei extrase (de exemplu, numarul de ordine al unei rate aferente unui credit etc.);
    5. sa pastreze temporar un atribut care sa indice serviciul datoriei; acest atribut va fi calculat in functie de data scadentei, astfel: in cazul in care data scadentei este mai mica decat data calendaristica aferenta operatiunii de clasificare, serviciul datoriei va avea o valoare egala cu numarul de zile calendaristice scurse de la data scadentei, altfel va avea valoarea zero (serviciul datoriei va avea valoarea zero in cazul angajamentelor de finantare, angajamentelor de garantie, angajamentelor de finantare si de garantie indoielnice, al creantelor curente si atasate, inclusiv in cazul in care acestea sunt inregistrate la creante indoielnice, al creantelor atasate creantelor restante si indoielnice);
    6. sa pastreze temporar o rubrica temporara de calcul.

    Nota:
    Avandu-se in vedere necesitatea regularizarii provizioanelor specifice de risc de credit inregistrate anterior operatiunii de clasificare curente, exista situatii in care este necesara mentinerea unor extrase cu valoare zero (de exemplu, in cazul unei creante pentru care au fost constituite provizioane specifice de risc de credit si care a fost achitata in perioada scursa intre operatiunile de clasificare).
    In acest context sunt de mentionat si situatiile aparute pe seama transferarii dintr-un cont in altul a unei sume pentru care au fost inregistrate provizioane specifice de risc de credit. In acest sens, in masura in care este posibil, vor fi actualizate informatiile care permit asocierea provizioanelor specifice de risc de credit cu suma transferata. Altfel, pentru a fi evitata situatia in care provizioanele specifice de risc de credit inregistrate raman fara obiect, va fi mentinut un extras ce va avea valoarea zero. De exemplu, in cazul transferarii la creante restante a unei creante curente pentru care au fost inregistrate provizioane specifice de risc de credit, se va mentine in cadrul creantelor curente un extras cu valoare zero, urmand ca in cadrul operatiunii de regularizare nivelul provizioanelor specifice de risc de credit aferente extrasului respectiv sa fie adus la nivelul necesarului (respectiv la valoarea zero); totodata pentru suma transferata se vor constitui provizioane specifice de risc de credit pana la concurenta nivelului necesar.
    In cazul extraselor cu valoare zero serviciul datoriei va avea intotdeauna valoarea zero;

    b) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1, a tuturor extraselor al caror element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii, prevazut la lit. a) pct. 1, este comun;
    c) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2 si art. 1 lit. f) pct 1] si al celor de activ din afara bilantului [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 1], a tuturor extraselor al caror element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii, prevazut la lit. a) pct. 1, este comun;
    d) izolarea din soldul fiecarui cont dintre cele prevazute la art. 1 lit. g) alin. 2 (conturi aferente garantiilor primite) a unui extras care:
    1. sa pastreze un element informational de identificare a documentului justificativ aferent operatiunii de acceptare de garantii in urma careia a fost inregistrata suma extrasa;
    2. sa pastreze elementul informational care permite izolarea din cadrul contului a sumei extrase;
    3. sa pastreze valori determinate pentru urmatoarele caracteristici care indica daca prin garantia respectiva:
    3.1. sunt sau nu sunt garantate sumele evidentiate in conturi bilantiere reprezentand principal aferent creditului garantat;
    3.2. sunt sau nu sunt garantate sumele evidentiate in conturi din afara bilantului reprezentand principal aferent creditului garantat;
    3.3. sunt sau nu sunt garantate sumele reprezentand dobanzi aferente creditului garantat;
    e) asigurarea, prin intermediul unei tabele de corespondente, a legaturilor dintre elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de credit, pe de o parte, si elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de acceptare de garantii, pe de alta parte, astfel incat sa poata fi efectuate urmatoarele selectii:
    1. pentru un element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de credit:
    1.1. toate elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de acceptare de garantii care garanteaza operatiunea de credit prevazuta la pct. 1;
    2. pentru un element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de acceptare de garantii:
    2.1. toate elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de credit garantate prin operatiunea de acceptare de garantii prevazuta la pct. 2;
    f) efectuarea, in cadrul selectiei prevazute la lit. e) pct. 2, a urmatoarelor operatiuni:
    1. selectarea tuturor extraselor, al caror element informational de identificare a documentului justificativ aferent operatiunii de acceptare de garantii prevazut la lit. e) pct. 2 este comun, din cadrul conturilor de pasiv bilantiere [prevazute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.1], al conturilor de pasiv din afara bilantului [prevazute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.2] si al contului de evidenta tehnico-operativa [prevazut la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 2.1];
    2. selectarea unui extras dintre cele prevazute la pct. 1, iar in cadrul acestuia:
    2.1. selectarea unui element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de credit, dintre cele prevazute la lit. e) pct. 2.1, iar in cadrul acestuia:
    2.1.1. selectarea tuturor extraselor, al caror element informational prevazut la pct. 2.1 este comun, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1] si al conturilor de activ din afara bilantului [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 1];
    2.1.2. selectarea dintre extrasele prevazute la pct. 2.1.1 a celor garantate [prin realizarea corespondentei dintre valorile caracteristicilor prevazute la lit. d) pct. 3.1, 3.2 si 3.3, aferente extrasului de la pct. 2, si valoarea caracteristicii prevazute la lit. a) pct. 3.1, aferenta fiecarui extras prevazut la pct. 2.1.1];
    2.1.3. totalizarea extraselor selectate la pct. 2.1.2 si retinerea sumei obtinute;
    2.2. reluarea operatiunilor prevazute la pct. 2.1 pentru fiecare dintre elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de credit, prevazute la lit. e) pct. 2.1 (mai putin pentru elementul informational deja selectat);
    2.3. obtinerea unui total general dintre sumele prevazute la pct. 2.1.3;
    2.4. reluarea operatiunii prevazute la pct. 2.1:
    2.4.1. reluarea operatiunii prevazute la pct. 2.1.1;
    2.4.2. reluarea operatiunii prevazute la pct. 2.1.2;
    2.4.3. selectarea unui extras dintre cele prevazute la pct. 2.4.2, iar in cadrul acestuia:
    2.4.3.1. calcularea ponderii in totalul general obtinut la pct. 2.3, aplicarea acesteia asupra sumei aferente extrasului prevazut la pct. 2 si retinerea sumei rezultate in rubrica temporara de calcul [prevazuta pentru extrasul in cauza la lit. a) pct. 6];
    2.5. reluarea operatiunilor prevazute la pct. 2.4 pentru fiecare dintre elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de credit, prevazute la lit. e) pct. 2.1 (mai putin pentru elementul informational deja selectat);
    3. reluarea operatiunilor prevazute la pct. 2 pentru fiecare dintre extrasele selectate la pct. 1 (mai putin pentru extrasul deja selectat);
    g) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2 si art. 1 lit. f) pct. 1] si al celor de activ din afara bilantului [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 1], a tuturor extraselor pentru care valoarea codului entitatii de risc, prevazuta la lit. a) pct. 2.1, este comuna, iar in cadrul acestei selectii:
    1. incadrarea intr-o anumita categorie de clasificare*) pe baza valorii caracteristicii privind sectorul de activitate al entitatii de risc (bancar/nebancar), prevazuta la lit. a) pct. 2.1.1., si a urmatoarelor criterii aplicate simultan:
    1.1. cel mai slab serviciu al datoriei;
    1.2. initierea de proceduri judiciare, stabilita pe baza a cel putin unuia dintre urmatoarele elemente:
    1.2.1. existenta a cel putin unui extras la care atributul prevazut la lit. a) pct. 1.1 sa indice daca au fost sau nu au fost initiate proceduri judiciare fata de entitatea de risc cu privire la contractul de credit sau plasament;
    1.2.2. valoarea caracteristicii prevazute la lit. a) pct. 2.1.2 indica initierea de proceduri judiciare fata de entitatea de risc;
    1.3. performanta financiara;
    2. atasarea categoriei de clasificare tuturor extraselor selectate;
    3. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor bilantiere de activ, iar la fiecare dintre extrasele selectate:
    3.1. atasarea coeficientului de provizionare corespunzator, conform tabelului nr. 3 din anexa la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002;
    h) izolarea din soldul fiecarui cont dintre cele prevazute la art. 1 lit. h) (conturi de provizioane specifice de risc de credit) a unui extras care sa pastreze:
    1. elementul informational de legatura, comun extraselor selectate la lit. b) [prevazut pentru acestea la lit. a) pct. 1];
    2. simbolul contului aferent extrasului rectificat [prevazut pentru acesta la lit. a) pct. 3];
    3. elementele informationale care permit izolarea extrasului rectificat din cadrul contului in care este inregistrat [prevazute pentru acesta la lit. a) pct. 4];
    i) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2 si art. 1 lit. f) pct. 1)] si al celor de pasiv rectificative [prevazute la art. 1 lit. h)], a tuturor extraselor al caror element informational de legatura prevazut la lit. a) pct. 1 este comun, iar in cadrul acestei selectii:
    1. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de activ bilantiere;
    2. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de pasiv rectificative, precum si a unei rubrici temporare de calcul;
    3. selectarea unui extras dintre cele prevazute la pct. 1, iar in cadrul acestuia:
    3.1. stabilirea necesarului de provizionat, prin:
    3.1.1. utilizarea ca baza de calcul a expunerii bancii fata de entitatea de risc, din care a fost dedusa valoarea garantiilor calculata conform art. 3, in cazul categoriei de clasificare "standard", "in observatie", "substandard", "indoielnic" si "pierdere", in situatia in care nu s-au initiat proceduri judiciare si in situatia in care toate extrasele din cadrul selectiei prevazute la lit. c), pentru care elementul informational de identificare a documentului justificativ este comun cu cel al extrasului selectat, inregistreaza un serviciu al datoriei de cel mult 90 de zile;
    3.1.2. utilizarea ca baza de calcul a expunerii*) bancii fata de entitatea de risc, indiferent de garantii, in cazul categoriei de clasificare "pierdere", in situatia in care s-au initiat proceduri judiciare sau in situatia in care cel putin unul dintre extrasele din cadrul selectiei prevazute la lit. c), pentru care elementul informational de identificare a documentului justificativ este comun cu cel al extrasului selectat, are serviciul datoriei mai mare de 90 de zile;
    3.2. selectarea unui extras dintre cele prevazute la pct. 2, pentru care elementele prevazute la lit. h) pct. 2 si 3 sunt identice cu cele prevazute la lit. a) pct. 3 si 4, pentru extrasul de la pct. 3, iar in cazul in care:
    3.2.1. exista un astfel de extras:
    3.2.1.1. determinarea diferentei de regularizat prin compararea necesarului de provizionat (prevazut la pct. 3.1) cu nivelul existent si in consecinta:
    - in cazul in care suma necesarului de provizionat este mai mare decat suma existenta - determinarea diferentei ce urmeaza sa fie provizionata prin includere pe cheltuieli;
    - in cazul in care suma existenta este mai mare decat suma necesarului de provizionat - determinarea diferentei ce urmeaza sa fie reluata pe venituri;
    3.2.1.2. regularizarea sumei extrase prin modificarea acesteia cu diferenta pozitiva sau negativa, dupa caz, determinata in cadrul pct. 3.2.1.1;
    3.2.2. nu exista un astfel de extras:
    3.2.2.1. crearea unei inregistrari care sa contina urmatoarele informatii:
    - elementul informational de legatura, comun extraselor selectate potrivit prezentei litere;
    - simbolul contului de origine al extrasului prevazut la pct. 3;
    - elementele informationale care au permis izolarea extrasului prevazut la pct. 3 din cadrul contului sau de origine;
    - suma ce urmeaza sa fie inclusa pe cheltuieli in vederea constituirii provizionului specific de risc de credit, prin preluarea necesarului de provizionat (prevazut la pct. 3.1).
------------
    *) In vederea optimizarii metodologiei se va realiza direct incadrarea globala a tuturor extraselor selectate, fara a se mai stabili categorii individuale de clasificare.
    *) In scopul evitarii inadvertentelor rezultate din utilizarea terminologiei in cuprinsul formularelor de raportare, desi expunerile nu sufera ajustari, acestea sunt considerate totusi ca reprezentand expuneri ajustate.

    Art. 3
    Garantiile care vor putea fi luate in considerare de catre banci in vederea deducerii din expunerea fata de entitatea de risc sunt prezentate in tabelul prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentele norme metodologice, precum si alte garantii reale, in conformitate cu normele interne ale bancilor aprobate la nivelul consiliului de administratie al acestora.
    In vederea deducerii din expunerea fata de entitatea de risc, garantiile prevazute in anexa nr. 1 vor fi ajustate cu coeficientii prevazuti de respectiva anexa.
    Orice alta garantie reala decat cele prevazute la alin. 2 va putea fi luata in considerare pentru deducere din expunerea bancii fata de entitatea de risc, astfel:
    - la valoarea de piata, in cazul in care aceasta exista;
    - la o valoare stabilita de un expert independent autorizat sau de un expert autorizat angajat in cadrul bancii, determinata inclusiv pe baza gradului de realizare a garantiilor de acelasi tip, calculat prin raportarea valorii garantiilor de acelasi tip valorificate de banca in anul anterior la valoarea totala a garantiilor de acelasi tip inregistrata de banca in contabilitate in anul anterior si pentru care au fost initiate proceduri de executare silita, in cazul in care nu exista o valoare de piata.
    Art. 4
    Bancile au obligatia sa dispuna de metode adecvate de organizare si conservare a informatiei, precum si de proceduri care sa permita verificarea respectarii obligatiilor prevazute la art. 2, respectiv verificarea datelor primare, precum si a modului de prelucrare a acestora, care au stat la baza clasificarii creditelor si plasamentelor, a constituirii si/sau a regularizarii provizioanelor specifice de risc de credit pentru fiecare inchidere contabila.
    Art. 5
    Bancile vor constitui lunar provizioane specifice de risc de credit prin includerea pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea a sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.2.1 liniuta a 4-a, in cazul in care acestea exista.
    Art. 6
    Bancile vor regulariza lunar nivelul provizioanelor specifice de risc de credit astfel:
    - prin includerea sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.1.1 prima liniuta pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea;
    - prin reluarea sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.1.1 liniuta a 2-a pe veniturile lunii pentru care se face raportarea.
    Art. 7
    Bancile pot include pe cheltuieli provizioane specifice de risc de credit si pentru alte categorii de active decat cele prevazute la art. 1 lit. e) si f), in conditiile in care dispun de norme interne care respecta urmatoarele principii:
    - activele se incadreaza, in functie de criteriul/criteriile avute in vedere, in categorii de clasificare pentru care se stabilesc coeficienti de provizionare, al caror numar si, respectiv, nivel depind de modul in care banca considera sa reduca impactul realizarii riscului de credit asupra situatiei economico-financiare a bancii. In cadrul categoriilor de clasificare va fi prevazuta categoria "pierdere" al carei coeficient de provizionare va fi "1" (sau 100%);
    - necesarul de provizioane specifice de risc de credit pentru un element de activ se stabileste utilizandu-se ca baza de calcul expunerea fata de entitatea de risc, conform principiilor stabilite la art. 2 lit. i) pct. 3.1;
    - garantiile comune se distribuie proportional intre elementele de activ garantate;
    - constituirea si/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizeaza utilizandu-se moneda de exprimare a activului pe care il corecteaza;
    - utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizeaza numai in cazul in care sumele pe care le rectifica se scot in afara bilantului. In cazul activelor reprezentand categorii de credite sau plasamente, altele decat cele reglementate prin prezentele norme, se procedeaza la scoaterea in afara bilantului a sumelor aferente unui credit sau plasament in conditiile respectarii prevederilor art. 16 si 17 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002.
    Art. 8
    Bancile vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere:
    1. situatia clasificarii creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
    2. situatia clasificarii plasamentelor la banci si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Formularele de raportare se vor completa avandu-se in vedere urmatoarele:
    - vor cuprinde ansamblul teritoriului national si toate subunitatile din strainatate ale bancii - la nivelul global al bancii "G";
    - vor cuprinde toate operatiunile, in toate monedele, evaluate in contravaloare lei.
    Formularele vor fi transmise lunar Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere, in termen de 10 zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 9
    Formularele de raportare prevazute la art. 8 alin. 1 pct. 1 si 2 se intocmesc pe baza datelor inscrise in evidenta contabila, prelucrate potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, si se semneaza de conducatorul bancii si de seful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele imputernicite in acest scop.
    Art. 10
    Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancara nr. 58/1998.
    Art. 11
    Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
    Art. 12
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Normele metodologice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 316 din 7 iulie 2000.

                 Presedintele Consiliului de Administratie
                      al Bancii Nationale a Romaniei,
                         Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1

________________________________________________________________________________
                                                                 Coeficientul
                                                                 pentru deducere
                       Tipul de garantie                         din expunerea
                                                                 bancii fata de
                                                                 entitatea de
                                                                 risc
________________________________________________________________________________
    Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale
administratiei publice centrale de specialitate a statului
roman sau ale Bancii Nationale a Romaniei                             1
    Titluri emise de administratia publica centrala de
specialitate a statului roman sau de Banca Nationala a Romaniei       1
    Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale
administratiilor centrale, bancilor centrale din tarile din
categoria A sau ale Comunitatilor Europene                            1
    Titluri emise de administratiile centrale, bancile centrale
din tarile din categoria A sau ale Comunitatilor Europene             1
    Depozite colaterale plasate la banca insasi                       1
    Certificate de depozit sau instrumente similare emise de
banca insasi si incredintate acesteia                                 1
    Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale bancilor
de dezvoltare multilaterala sau ale Bancii Europene de
Investitii                                                            0,8
    Titluri emise de catre bancile de dezvoltare multilaterala
sau de Banca Europeana de Investitii                                  0,8
    Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale
administratiilor locale din Romania                                   0,8
    Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale bancilor
din Romania                                                           0,8
    Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale
administratiilor regionale sau locale din tarile din categoria A      0,8
    Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale bancilor
din tarile din categoria A                                            0,8
    Ipoteci in favoarea bancii, de ranguri superioare ipotecilor
instituite in favoarea altor creditori, asupra locuintelor care
sunt sau vor fi ocupate de debitor sau care sunt date cu chirie
de catre acesta                                                       0,5
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                 SITUATIA
clasificarii creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la data de [ / / ]

    Denumirea Bancii: ........................
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria de|    Expuneri     |     Expuneri    |Coef.|   Provizioane   |
|crt.| clasificare | neajustate din  |   ajustate din  |     |specifice de risc|
|    |             |                 |                 |     |    de credit    |
|    |             |                 |                 |     | necesare pentru |
|    |             |_________________|_________________|     |_________________|
|    |             |principal|dobanda|principal|dobanda|     |principal|dobanda|
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| A  |     B       |   1     |  2    |    3    |   4   |  5  |   6*)   |  7*) |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
|I - acordate clientelei din sectorul nebancar, pentru care se constituie      |
|    provizioane specifice de risc de credit                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1  |Standard     |         |       |         |       |    0|         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 2  |In observatie|         |       |         |       | 0,05|         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 3  |Substandard  |         |       |         |       |  0,2|         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 4  |Indoielnic   |         |       |         |       |  0,5|         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 5  |Pierdere*),|         |       |         |       |    1|         |       |
|    |din care:    |         |       |         |       |     |         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 6  |Pierdere     |         |       |         |       |    1|         |       |
|    |potrivit     |         |       |         |       |     |         |       |
|    |art. 2,      |         |       |         |       |     |         |       |
|    |lit. i)      |         |       |         |       |     |         |       |
|    |pct. 3.1.1.  |         |       |         |       |     |         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 7  |Pierdere     |         |       |         |       |    1|         |       |
|    |potrivit     |         |       |         |       |     |         |       |
|    |art. 2,      |         |       |         |       |     |         |       |
|    |lit. i)      |         |       |         |       |     |         |       |
|    |pct. 3.1.2.  |         |       |         |       |     |         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 8  |Total        |         |       |         |       |    x|         |       |
|    |(rd. 1 la 5) |         |       |         |       |     |         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| II - acordate clientelei din sectorul nebancar, pentru care nu se constituie |
|      provizioane specifice de risc de credit                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  9 |Standard     |         |                                                 |
|____|_____________|_________|                                                 |
| 10 |In observatie|         |                                                 |
|____|_____________|_________|                                                 |
| 11 |Substandard  |         |                                                 |
|____|_____________|_________|                                                 |
| 12 |Indoielnic   |         |                                                 |
|____|_____________|_________|                                                 |
| 13 |Pierdere     |         |                                                 |
|____|_____________|_________|                                                 |
| 14 |Total        |         |                                                 |
|    |(rd. 9 la 13)|         |                                                 |
|____|_____________|_________|_________________________________________________|
| III - acordate bancilor, pentru care se constituie provizioane specifice de  |
|       risc de credit                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 15 |Standard     |         |       |         |       |    0|         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 16 |Pierdere     |         |       |         |       |    1|         |       |
|    |*),       |         |       |         |       |     |         |       |
|    |din care:    |         |       |         |       |     |         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 17 |Pierdere     |                 |         |       |    1|         |       |
|    |potrivit     |                 |         |       |     |         |       |
|    |art. 2,      |                 |         |       |     |         |       |
|    |lit. i)      |                 |         |       |     |         |       |
|    |pct. 3.1.1.  |                 |         |       |     |         |       |
|____|_____________|                 |_________|_______|_____|_________|_______|
| 18 |Pierdere     |                 |         |       |    1|         |       |
|    |potrivit     |                 |         |       |     |         |       |
|    |art. 2,      |                 |         |       |     |         |       |
|    |lit. i)      |                 |         |       |     |         |       |
|    |pct. 3.1.2.  |                 |         |       |     |         |       |
|____|_____________|_________________|_________|_______|_____|_________|_______|
| 19 |Total        |         |       |         |       |    x|         |       |
|    |(rd. 15 si   |         |       |         |       |     |         |       |
|    |16)          |         |       |         |       |     |         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| IV - acordate bancilor, pentru care nu se constituie provizioane specifice de|
|      risc de credit                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 20 |Standard     |         |                                                 |
|____|_____________|_________|                                                 |
| 21 |Pierdere     |         |                                                 |
|____|_____________|_________|                                                 |
| 22 |Total        |         |                                                 |
|    |(rd. 20 +    |         |                                                 |
|    |rd.  21)     |         |                                                 |
|____|_____________|_________|                                                 |
| 23 |TOTAL        |         |                                                 |
|    |(rd. 8 + 14 +|         |                                                 |
|    |19 + 22)     |         |                                                 |
|____|_____________|_________|_________________________________________________|
    *) col. 6 = col. 3 x col. 5
    *) col. 7 = col. 4 x col. 5
    *) rd. 5 = rd. 6 + rd. 7 - pentru col. 3.4.6 si 7
    *) rd. 16 = rd. 17 + rd. 18 - pentru col. 3.4.6 si 7
    - Expunerea neajustata este expunerea bancii fata de debitor indiferent de garantii
    - Expunerea ajustata este expunerea bancii fata de debitor din care a fost dedusa valoarea garantiilor

 ______________________________________________________________________________
|    CONDUCATORUL BANCII,   |       CONDUCATORUL       |     INTOCMIT DE:      |
|                           |     COMPARTIMENTULUI     | NUME: ............... |
|                           |    FINANCIAR-CONTABIL,   | TELEFON/INTERIOR:     |
|(nume, prenume, semnatura) |(nume, prenume, semnatura)| ..................... |
|___________________________|__________________________|_______________________|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                SITUATIA
clasificarii plasamentelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la data de [ / / ]

    Denumirea Bancii: ........................
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria de|    Expuneri     |     Expuneri    |Coef.|   Provizioane   |
|crt.| clasificare | neajustate din  |   ajustate din  |     |specifice de risc|
|    |             |                 |                 |     |    de credit    |
|    |             |                 |                 |     | necesare pentru |
|    |             |_________________|_________________|     |_________________|
|    |             |principal|dobanda|principal|dobanda|     |principal|dobanda|
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| A  |     B       |   1     |  2    |    3    |   4   |  5  |   6*)   |  7*) |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 1  |Standard     |         |       |         |       |    0|         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 2  |Pierdere     |         |       |         |       |    1|         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
| 3  |Total        |         |       |         |       |    x|         |       |
|    |(rd. 1 +     |         |       |         |       |     |         |       |
|    |rd. 2)       |         |       |         |       |     |         |       |
|____|_____________|_________|_______|_________|_______|_____|_________|_______|
    *) col. 6 = col. 3 x col. 5
    *) col. 7 = col. 4 x col. 5
    - la rd. 2 col. 3 si 4 expunerea este ajustata conform notei de la art. 2 lit. i) pct. 3.1.2.

 ______________________________________________________________________________
|    CONDUCATORUL BANCII,   |       CONDUCATORUL       |     INTOCMIT DE:      |
|                           |     COMPARTIMENTULUI     | NUME: ............... |
|                           |    FINANCIAR-CONTABIL,   | TELEFON/INTERIOR:     |
|(nume, prenume, semnatura) |(nume, prenume, semnatura)| ..................... |
|___________________________|__________________________|_______________________|SmartCity5

COMENTARII la Norma 12/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 12 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 12/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu