Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME din 1991

NORME    din  1991

privind autorizarea societatilor bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 217 din 29 octombrie 1991


SmartCity3


    In temeiul prevederilor:
    - articolul 5 "societatile bancare, persoane juridice romane, se pot constitui si functiona numai pe baza autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 6 "documentatia care trebuie prezentata pentru solicitarea autorizatiei si conditiile in care aceasta poate fi acordata vor fi stabilite prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 7 "conditiile in care autorizatia poate fi retrasa, atit in cazurile cind retragerea este impusa de lege, cit si atunci cind ea este ceruta de societatea bancara respectiva, se stabilesc prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 14: exercitarea profesiunii bancare si operatiunile de banca ale filialelor si sucursalelor societatilor bancare, persoane juridice straine, sint supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, in concordanta cu politica acesteia fata de activitatea bancilor straine in Romania din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara,
    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme:

    1. Societatile bancare pot sa se constituie si sa functioneze pe teritoriul Romaniei numai daca au obtinut, in prealabil, autorizatia Bancii Nationale a Romaniei.
    2. Formalitatile prevazute la art. 3, art. 4, art. 9, art. 10, art. 22 si art. 24 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale pot fi indeplinite numai cu conditia prezentarii autoritatilor competente, in original sau in copie autentificata, a autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei.
    3. Cererea de autorizare se adreseaza Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu dosarul care trebuie sa contina urmatoarele documente si informatii:
    a) Proiectele de contract de societate si de statut, in cazul societatilor bancare persoane juridice romane.
    Pentru sucursalele societatilor bancare persoane juridice straine, se vor comunica denumirea, sediul sucursalei, capitalul de dotare, precum si statutul sau alte acte dovedind denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine.
    b) Repartitia actiunilor sau partilor sociale, precum si a drepturilor de vot.
    Persoanele fizice sau juridice care intentioneaza sa detina cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot trebuie sa comunice informatiile precizate in anexa nr. 2*) la prezentele norme.
    c) Numele a cel putin doua persoane care sint propuse sa asigure orientarea efectiva a societatii bancare, precum si alte informatii precizate in anexa nr. 1*) la prezentele norme, din care sa rezulte onorabilitatea, experienta si calificarea profesionala a acestora. In plus, conducatorii propusi vor depune cite un certificat de cazier judiciar.
    Pentru conducatorii care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de cinci ani, certificatul de cazier judiciar va fi inlocuit sau completat cu un document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara lor de origine sau din tara in care au avut stabilita resedinta anterior, care sa ateste ca cel interesat nu este supus, in conformitate cu legislatia din tara respectiva, unei interdictii de a conduce o societate bancara.
    In cazul sucursalei unei societati bancare, persoana juridica straina, se va comunica documentul autentic prin care acesta din urma imputerniceste doi conducatori care sa o angajeze legal in Romania.
    d) Identitatea membrilor organelor deliberative; in cazul societatilor de persoane, si identitatea asociatilor care nu participa la conducere. Vor fi depuse, pentru fiecare dintre acestia, un curriculum vitae si un certificat de cazier judiciar.
    Daca este cazul, se aplica si prevederile de la lit. c) alin. 2.
    e) Identitatea cenzorilor propusi. Vor fi depuse pentru fiecare un curriculum vitae, un certificat de cazier judiciar si o declaratie din care sa rezulte ca acestia nu se afla in vreuna din situatiile prevazute la art. 112 lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990.
    Daca este cazul, se aplica si prevederile de la lit. c) alin. 2.
    f) In cazul in care persoana juridica pentru care se cere autorizarea este deja constituita, descrierea activitatii si prezentarea ultimelor sale trei rapoarte anuale (bilanturi).
    In cazul unei sucursale din Romania a unei societati bancare straine, aceasta din urma va comunica ultimele sale trei rapoarte anuale, precum si o descriere a activitatii sale. De asemenea, se va transmite o declaratie scrisa a autoritatii straine de supraveghere, din care sa rezulte ca aceasta este de acord cu stabilirea unei sucursale in Romania.
    g) Program de activitate, care va cuprinde:
    - tipul si denumirea activitatilor prevazute a fi desfasurate de societatea bancara;
    - compozitia clientelei pe care societatea bancara isi propune sa o atraga;
    - natura resurselor financiare utilizate;
    - structura organizatorica a societatii bancare, cu precizarea numarului si a repartitiei personalului pe functii;
    - estimarea principalelor posturi de bilant si a contului de profit si pierderi pentru urmatoarele trei exercitii financiare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 vor fi comunicate celor interesati de catre Banca Nationala a Romaniei.

    4. Personalul Bancii Nationale a Romaniei este obligat, prin lege, sa pastreze secretul profesional; informatiile care ii sint comunicate in aplicarea prezentelor norme sint pastrate strict confidential.
    Directia de reglementare si supraveghere bancara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma primirea cererii, data primirii marcind momentul din care incepe sa curga termenul prevazut la pct. 6 si va instrumenta dosarele prezentate.
    Dosarul, impreuna cu nota de prezentare, va fi transmis Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    Pentru ca un dosar sa fie acceptat la prezentare este necesar ca el sa contina toate informatiile prevazute la pct. 3 si ca instrumentarea lui sa se fi putut incheia cel putin cu doua saptamini inainte de data sedintei consiliului de administratie pe a carei ordine de zi urmeaza a fi inscris. In cazuri exceptionale, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei poate decide reducerea acestei perioade.
    5. Persoanele care intentioneaza sa solicite sau care au solicitat autorizarea unei societati bancare vor pastra confidentialitatea dosarului lor atit timp cit Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat asupra acestuia.
    6. Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la autorizarea unei societati bancare in termen de cel mult sase luni de la primirea cererii sau, daca aceasta este incompleta, in termen de cel mult 6 luni de la transmiterea de catre solicitant a informatiilor necesare luarii deciziei, dar nu mai mult de 12 luni de la primirea cererii.
    7. Decizia de autorizare a unei societati bancare este emisa sub conditia suspensiva a constituirii efective a acesteia conform modalitatilor prevazute in documentatia prezentata. Aceasta decizie conditionala va produce efecte la data comunicarii prin care Banca Nationala a Romaniei va informa societatea bancara ca, in urma constituirii sale, autorizarea este definitiva.
    Comunicarea prevazuta la alin. 1 va fi facuta dupa primirea si verificarea de catre Banca Nationala a Romaniei a urmatoarelor documente:
    a) copie autentificata a statutului si/sau a contractului de societate;
    b) copie autentificata a certificatului depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social;
    c) copie autentificata a certificatului registrului comertului din care rezulta inmatricularea societatii bancare;
    d) informarea cu privire la:
    - repartitia capitalului social;
    - componenta consiliului de administratie, a comitetului de directie si identitatea cenzorilor;
    - numele presedintelui societatii bancare si al celorlalti conducatori care asigura orientarea efectiva a activitatii acesteia, pentru care se vor alatura scrisoarea si informatiile cerute in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    e) un extras al Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicitatea constituirii societatii bancare; pentru perioada 1991 - 1992, este suficienta dovada ca a fost solicitata efectuarea acestei publicitati.
    8. Banca Nationala a Romaniei va respinge cererea de autorizare daca:
    a) dosarul este incomplet la incheierea termenului prevazut la pct. 6;
    b) capitalul social sau capitalul de dotare al sucursalelor deschise in Romania de societati bancare straine este mai mic decit nivelul minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei;
    c) forma juridica este inadecvata activitatii prevazute sau este oprita de lege;
    d) societatea bancara nu are aptitudinea de a-si realiza obiectivele de dezvoltare in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului financiar si care sa asigure clientelei o siguranta satisfacatoare;
    e) persoanele vizate la pct. 3 lit. c), d), si e) nu au onorabilitatea necesara, calificarea si experienta adecvate functiei lor;
    f) calitatea actionarilor si/sau a asociatilor care detin o participare pentru care detin o participare pentru care este necesara obtinerea unei autorizatii prealabile nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii.
    9. Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia de functionare unei societati bancare atunci cind:
    a) societatea bancara renunta in mod expres la ea, nu o foloseste o perioada de 12 luni de la acordare sau nu-si mai exercita activitatea de cel putin 6 luni;
    b) societatea bancara incalca in mod grav sau repetat dispozitiile Legii privind activitatea bancara sau normele emise in aplicarea acesteia;
    c) societatea bancara nu mai indeplineste conditiile carora le este subordonata autorizarea;
    d) autorizatia a fost obtinuta ca urmare a unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
    e) societatea bancara nu respecta conditiile prevazute in autorizatie;
    f) autoritatea competenta din tara in care are sediul social societatea bancara ce a deschis o sucursala in Romania i-a retras acesteia autorizatia de functionare ca societate bancara;
    g) societatea bancara nu mai ofera garantia ca isi va putea indeplini obligatiile fata de creditorii sai si, in special, nu mai asigura siguranta fondurilor ce i-au fost incredintate;
    h) societatea bancara nu isi achita obligatiile fiscale.
    10. Retragerea autorizatiei unei societati bancare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    11. Societatea bancara sau sucursala deschisa in Romania de o societate bancara straina a carei autorizatie a fost retrasa intra in lichidare.
    In perioada de lichidare, societatea bancara sau sucursala respectiva:
    - ramine sub controlul Bancii Nationale a Romaniei;
    - poate efectua numai operatiunile strict necesare lichidarii;
    - nu poate folosi calitatea sa de societate bancara altfel decit precizind ca se afla in lichidare.
    12. Deciziile de refuz si, respectiv, de retragere a autorizatiei unei societati bancare trebuie sa fie motivate si se vor comunica partilor interesate.
    13. Prezentele norme se aplica societatilor bancare, persoane juridice romane si straine, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.
    14. Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

                              Mugur Isarescu,
                guvernatorul Bancii Nationale a RomanieiSmartCity5

COMENTARII la Norma 0/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 0 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 0/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu