Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME din 1991

NORME    din  1991

privind autorizarea societatilor bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 217 din 29 octombrie 1991


SmartCity3


    In temeiul prevederilor:
    - articolul 5 "societatile bancare, persoane juridice romane, se pot constitui si functiona numai pe baza autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 6 "documentatia care trebuie prezentata pentru solicitarea autorizatiei si conditiile in care aceasta poate fi acordata vor fi stabilite prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 7 "conditiile in care autorizatia poate fi retrasa, atit in cazurile cind retragerea este impusa de lege, cit si atunci cind ea este ceruta de societatea bancara respectiva, se stabilesc prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei";
    - articolul 14: exercitarea profesiunii bancare si operatiunile de banca ale filialelor si sucursalelor societatilor bancare, persoane juridice straine, sint supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, in concordanta cu politica acesteia fata de activitatea bancilor straine in Romania din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara,
    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme:

    1. Societatile bancare pot sa se constituie si sa functioneze pe teritoriul Romaniei numai daca au obtinut, in prealabil, autorizatia Bancii Nationale a Romaniei.
    2. Formalitatile prevazute la art. 3, art. 4, art. 9, art. 10, art. 22 si art. 24 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale pot fi indeplinite numai cu conditia prezentarii autoritatilor competente, in original sau in copie autentificata, a autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei.
    3. Cererea de autorizare se adreseaza Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu dosarul care trebuie sa contina urmatoarele documente si informatii:
    a) Proiectele de contract de societate si de statut, in cazul societatilor bancare persoane juridice romane.
    Pentru sucursalele societatilor bancare persoane juridice straine, se vor comunica denumirea, sediul sucursalei, capitalul de dotare, precum si statutul sau alte acte dovedind denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine.
    b) Repartitia actiunilor sau partilor sociale, precum si a drepturilor de vot.
    Persoanele fizice sau juridice care intentioneaza sa detina cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot trebuie sa comunice informatiile precizate in anexa nr. 2*) la prezentele norme.
    c) Numele a cel putin doua persoane care sint propuse sa asigure orientarea efectiva a societatii bancare, precum si alte informatii precizate in anexa nr. 1*) la prezentele norme, din care sa rezulte onorabilitatea, experienta si calificarea profesionala a acestora. In plus, conducatorii propusi vor depune cite un certificat de cazier judiciar.
    Pentru conducatorii care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de cinci ani, certificatul de cazier judiciar va fi inlocuit sau completat cu un document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara lor de origine sau din tara in care au avut stabilita resedinta anterior, care sa ateste ca cel interesat nu este supus, in conformitate cu legislatia din tara respectiva, unei interdictii de a conduce o societate bancara.
    In cazul sucursalei unei societati bancare, persoana juridica straina, se va comunica documentul autentic prin care acesta din urma imputerniceste doi conducatori care sa o angajeze legal in Romania.
    d) Identitatea membrilor organelor deliberative; in cazul societatilor de persoane, si identitatea asociatilor care nu participa la conducere. Vor fi depuse, pentru fiecare dintre acestia, un curriculum vitae si un certificat de cazier judiciar.
    Daca este cazul, se aplica si prevederile de la lit. c) alin. 2.
    e) Identitatea cenzorilor propusi. Vor fi depuse pentru fiecare un curriculum vitae, un certificat de cazier judiciar si o declaratie din care sa rezulte ca acestia nu se afla in vreuna din situatiile prevazute la art. 112 lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990.
    Daca este cazul, se aplica si prevederile de la lit. c) alin. 2.
    f) In cazul in care persoana juridica pentru care se cere autorizarea este deja constituita, descrierea activitatii si prezentarea ultimelor sale trei rapoarte anuale (bilanturi).
    In cazul unei sucursale din Romania a unei societati bancare straine, aceasta din urma va comunica ultimele sale trei rapoarte anuale, precum si o descriere a activitatii sale. De asemenea, se va transmite o declaratie scrisa a autoritatii straine de supraveghere, din care sa rezulte ca aceasta este de acord cu stabilirea unei sucursale in Romania.
    g) Program de activitate, care va cuprinde:
    - tipul si denumirea activitatilor prevazute a fi desfasurate de societatea bancara;
    - compozitia clientelei pe care societatea bancara isi propune sa o atraga;
    - natura resurselor financiare utilizate;
    - structura organizatorica a societatii bancare, cu precizarea numarului si a repartitiei personalului pe functii;
    - estimarea principalelor posturi de bilant si a contului de profit si pierderi pentru urmatoarele trei exercitii financiare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 vor fi comunicate celor interesati de catre Banca Nationala a Romaniei.

    4. Personalul Bancii Nationale a Romaniei este obligat, prin lege, sa pastreze secretul profesional; informatiile care ii sint comunicate in aplicarea prezentelor norme sint pastrate strict confidential.
    Directia de reglementare si supraveghere bancara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma primirea cererii, data primirii marcind momentul din care incepe sa curga termenul prevazut la pct. 6 si va instrumenta dosarele prezentate.
    Dosarul, impreuna cu nota de prezentare, va fi transmis Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    Pentru ca un dosar sa fie acceptat la prezentare este necesar ca el sa contina toate informatiile prevazute la pct. 3 si ca instrumentarea lui sa se fi putut incheia cel putin cu doua saptamini inainte de data sedintei consiliului de administratie pe a carei ordine de zi urmeaza a fi inscris. In cazuri exceptionale, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei poate decide reducerea acestei perioade.
    5. Persoanele care intentioneaza sa solicite sau care au solicitat autorizarea unei societati bancare vor pastra confidentialitatea dosarului lor atit timp cit Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat asupra acestuia.
    6. Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la autorizarea unei societati bancare in termen de cel mult sase luni de la primirea cererii sau, daca aceasta este incompleta, in termen de cel mult 6 luni de la transmiterea de catre solicitant a informatiilor necesare luarii deciziei, dar nu mai mult de 12 luni de la primirea cererii.
    7. Decizia de autorizare a unei societati bancare este emisa sub conditia suspensiva a constituirii efective a acesteia conform modalitatilor prevazute in documentatia prezentata. Aceasta decizie conditionala va produce efecte la data comunicarii prin care Banca Nationala a Romaniei va informa societatea bancara ca, in urma constituirii sale, autorizarea este definitiva.
    Comunicarea prevazuta la alin. 1 va fi facuta dupa primirea si verificarea de catre Banca Nationala a Romaniei a urmatoarelor documente:
    a) copie autentificata a statutului si/sau a contractului de societate;
    b) copie autentificata a certificatului depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social;
    c) copie autentificata a certificatului registrului comertului din care rezulta inmatricularea societatii bancare;
    d) informarea cu privire la:
    - repartitia capitalului social;
    - componenta consiliului de administratie, a comitetului de directie si identitatea cenzorilor;
    - numele presedintelui societatii bancare si al celorlalti conducatori care asigura orientarea efectiva a activitatii acesteia, pentru care se vor alatura scrisoarea si informatiile cerute in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    e) un extras al Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicitatea constituirii societatii bancare; pentru perioada 1991 - 1992, este suficienta dovada ca a fost solicitata efectuarea acestei publicitati.
    8. Banca Nationala a Romaniei va respinge cererea de autorizare daca:
    a) dosarul este incomplet la incheierea termenului prevazut la pct. 6;
    b) capitalul social sau capitalul de dotare al sucursalelor deschise in Romania de societati bancare straine este mai mic decit nivelul minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei;
    c) forma juridica este inadecvata activitatii prevazute sau este oprita de lege;
    d) societatea bancara nu are aptitudinea de a-si realiza obiectivele de dezvoltare in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului financiar si care sa asigure clientelei o siguranta satisfacatoare;
    e) persoanele vizate la pct. 3 lit. c), d), si e) nu au onorabilitatea necesara, calificarea si experienta adecvate functiei lor;
    f) calitatea actionarilor si/sau a asociatilor care detin o participare pentru care detin o participare pentru care este necesara obtinerea unei autorizatii prealabile nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii.
    9. Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia de functionare unei societati bancare atunci cind:
    a) societatea bancara renunta in mod expres la ea, nu o foloseste o perioada de 12 luni de la acordare sau nu-si mai exercita activitatea de cel putin 6 luni;
    b) societatea bancara incalca in mod grav sau repetat dispozitiile Legii privind activitatea bancara sau normele emise in aplicarea acesteia;
    c) societatea bancara nu mai indeplineste conditiile carora le este subordonata autorizarea;
    d) autorizatia a fost obtinuta ca urmare a unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
    e) societatea bancara nu respecta conditiile prevazute in autorizatie;
    f) autoritatea competenta din tara in care are sediul social societatea bancara ce a deschis o sucursala in Romania i-a retras acesteia autorizatia de functionare ca societate bancara;
    g) societatea bancara nu mai ofera garantia ca isi va putea indeplini obligatiile fata de creditorii sai si, in special, nu mai asigura siguranta fondurilor ce i-au fost incredintate;
    h) societatea bancara nu isi achita obligatiile fiscale.
    10. Retragerea autorizatiei unei societati bancare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    11. Societatea bancara sau sucursala deschisa in Romania de o societate bancara straina a carei autorizatie a fost retrasa intra in lichidare.
    In perioada de lichidare, societatea bancara sau sucursala respectiva:
    - ramine sub controlul Bancii Nationale a Romaniei;
    - poate efectua numai operatiunile strict necesare lichidarii;
    - nu poate folosi calitatea sa de societate bancara altfel decit precizind ca se afla in lichidare.
    12. Deciziile de refuz si, respectiv, de retragere a autorizatiei unei societati bancare trebuie sa fie motivate si se vor comunica partilor interesate.
    13. Prezentele norme se aplica societatilor bancare, persoane juridice romane si straine, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.
    14. Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

                              Mugur Isarescu,
                guvernatorul Bancii Nationale a RomanieiSmartCity5

COMENTARII la Norma 0/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 0 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 0/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu