Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Memorandum Nr.- din 18.04.2012

între Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul apărării şi al relaţiilor militare*)
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 25 octombrie 2012SmartCity1

__
*) Traducere.Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Ţărilor de Jos, denumiţi în continuare participanţi,luând în considerare prevederile Tratatului Atlanticului de Nord, încheiat la 4 aprilie 1949,luând în considerare Acordul între statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO SOFA), încheiat la Londra la 19 iunie 1951,contribuind la întărirea păcii şi stabilităţii internaţionale în cadrul O.N.U., N.A.T.O., precum şi în cadrul O.S.C.E. şi U.E.,în dorinţa de a intensifica relaţiile bune şi cordiale,dorind să dezvolte şi să consolideze cooperarea în ceea ce priveşte subiecte de interes comun,au ajuns la următoarea înţelegere: Articolul 1Scop şi domeniu de aplicare 1.1. Prezentul memorandum de înţelegere privind apărarea şi relaţiile militare (denumit în continuare MoU) stabileşte cadrul necesar cooperării în chestiuni militare şi de apărare între participanţi în domenii de interes reciproc. 1.2. Prezentul MoU nu intenţionează a intra în conflict cu legislaţia naţională şi cu acordurile bilaterale sau multilaterale ale participanţilor. Dacă un astfel de conflict ar apărea, participanţii se vor informa reciproc şi vor fi desfăşurate consultări pe această temă. Articolul 2Domenii şi forme de cooperare 2.1. Cooperarea se va desfăşura în limba engleză sau franceză şi poate include, printre altele, următoarele domenii: a)politica de apărare şi aspecte militare ale securităţii; b)aspecte bugetare şi financiare; c)structura sprijinului logistic; d)probleme de mediu; e)pregătirea şi instruirea militară; f)operaţii umanitare, de menţinere a păcii şi de management al crizelor; g)alte domenii pe baza consimţământului scris al participanţilor.2.2. Cooperarea poate fi realizată în următoarele forme: a)vizite oficiale, întâlniri de lucru şi seminare; b)consultări, schimb de experienţă; c)instruire militară şi exerciţii; d)schimb de informaţii, personal şi materiale; e)activităţi culturale şi sportive; f)alte activităţi, în baza consimţământului participanţilor.2.3. Aplicarea prevederilor MoU poate face subiectul unor înţelegeri separate şi poate fi detaliată în acestea. Articolul 3Planificare Până la sfârşitul fiecărui an, participanţii vor conveni asupra activităţilor comune pentru anul următor şi, dacă este necesar, pot elabora un plan de cooperare detaliat. Un astfel de plan poate fi modificat, în orice moment, prin consimţământul participanţilor. Articolul 4Aspecte financiare Fiecare participant va suporta propriile cheltuieli legate de aplicarea prezentului MoU, dacă participanţii nu decid altfel. Articolul 5Protecţia informaţiilor clasificate 5.1. Prevederile prezentului articol se vor aplica până când un acord bilateral de securitate privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate, încheiat între participanţi, va intra în vigoare. 5.2. Participanţii se angajează să folosească, să mânuiască şi să protejeze orice informaţie clasificată la care ar putea avea acces în cadrul prezentului MoU, în conformitate cu legile şi regulamentele referitoare la protecţia informaţiilor clasificate în vigoare în statele participanţilor. 5.3. Fiecare participant acordă informaţiilor clasificate primite de la celălalt participant cel puţin acelaşi nivel de clasificare care este acordat propriilor informaţii clasificate de nivel echivalent. 5.4. Informaţiile clasificate vor fi transmise numai pe canale oficiale între autorităţile competente ale participanţilor. 5.5. Accesul la informaţii clasificate va fi limitat doar la acele persoane ale căror îndatoriri de serviciu necesită un asemenea acces şi care au fost verificaţi din punctul de vedere al securităţii în conformitate cu legislaţia lor naţională. În conformitate cu legislaţiile naţionale, cu regulamentele şi procedurile lor, fiecare dintre participanţi va fi responsabil pentru verificarea de securitate a tuturor cetăţenilor săi autorizaţi să aibă acces la orice informaţii clasificate. 5.6. Informaţiile clasificate primite în cadrul prezentului MoU nu vor fi transmise sau dezvăluite către terţe părţi fără aprobarea scrisă prealabilă a celuilalt participant. 5.7. Participantul emitent va fi imediat notificat despre orice caz de pierdere sau compromitere ori despre posibilitatea pierderii sau compromiterii informaţiilor sale clasificate. Participantul primitor va desfăşura investigaţii pentru a determina circumstanţele pierderii sau compromiterii informaţiilor clasificate şi, de asemenea, va notifica participantului emitent rezultatele acelor activităţi şi măsurile care au fost luate pentru a preveni astfel de situaţii în viitor. Articolul 6Pretenţii Orice pretenţie rezultând din prezentul MoU va fi rezolvată în conformitate cu prevederile NATO SOFA. Articolul 7Dispute Orice dispută rezultând din interpretarea sau aplicarea acestui MoU va fi rezolvată pe cale amiabilă prin negocieri între participanţi. Articolul 8Prevederi finale 8.1. Prezentul MoU va intra în vigoare la data la care participantul belgian va primi de la participantul român, pe canale oficiale, notificarea privind îndeplinirea procedurilor necesare în această privinţă. Acesta va rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată de timp dacă niciun participant nu îi notifică, în scris, celuilalt, cu 6 luni în avans, intenţia de a-l denunţa. 8.2. Dincolo de încetarea efectelor prezentului MoU, prevederile articolului 5 (protecţia informaţiilor clasificate) vor rămâne în vigoare, iar prevederile articolului 4 (aspecte financiare), articolului 6 (pretenţii) şi articolului 7 (dispute) vor rămâne în vigoare până când plăţile şi pretenţiile în curs de rezolvare vor fi soluţionate. 8.3. Prezentul MoU poate fi amendat în orice moment prin consimţământul reciproc al participanţilor. Amendamentele vor intra în vigoare potrivit alin. 8.1 al prezentului articol. 8.4. La data intrării în vigoare a prezentului MoU, „Acordul între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării Naţionale al Regatului Belgiei privind cooperarea în domeniul militar“, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 1993, îşi va înceta valabilitatea. Semnat la Bruxelles la 18 aprilie 2012, în două exemplare originale în limba engleză, câte unul pentru fiecare participant. Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România, Viorel Oancea, secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare Pentru ministrul apărării din Regatul Belgiei, Pieter de Crem, ministrul apărării


SmartCity5

COMENTARII la Memorandum -/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Memorandum - din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Memorandum -/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu