Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Memorandum Nr.- din 18.04.2012

între Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul apărării şi al relaţiilor militare*)
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 25 octombrie 2012SmartCity1

__
*) Traducere.Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Ţărilor de Jos, denumiţi în continuare participanţi,luând în considerare prevederile Tratatului Atlanticului de Nord, încheiat la 4 aprilie 1949,luând în considerare Acordul între statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO SOFA), încheiat la Londra la 19 iunie 1951,contribuind la întărirea păcii şi stabilităţii internaţionale în cadrul O.N.U., N.A.T.O., precum şi în cadrul O.S.C.E. şi U.E.,în dorinţa de a intensifica relaţiile bune şi cordiale,dorind să dezvolte şi să consolideze cooperarea în ceea ce priveşte subiecte de interes comun,au ajuns la următoarea înţelegere: Articolul 1Scop şi domeniu de aplicare 1.1. Prezentul memorandum de înţelegere privind apărarea şi relaţiile militare (denumit în continuare MoU) stabileşte cadrul necesar cooperării în chestiuni militare şi de apărare între participanţi în domenii de interes reciproc. 1.2. Prezentul MoU nu intenţionează a intra în conflict cu legislaţia naţională şi cu acordurile bilaterale sau multilaterale ale participanţilor. Dacă un astfel de conflict ar apărea, participanţii se vor informa reciproc şi vor fi desfăşurate consultări pe această temă. Articolul 2Domenii şi forme de cooperare 2.1. Cooperarea se va desfăşura în limba engleză sau franceză şi poate include, printre altele, următoarele domenii: a)politica de apărare şi aspecte militare ale securităţii; b)aspecte bugetare şi financiare; c)structura sprijinului logistic; d)probleme de mediu; e)pregătirea şi instruirea militară; f)operaţii umanitare, de menţinere a păcii şi de management al crizelor; g)alte domenii pe baza consimţământului scris al participanţilor.2.2. Cooperarea poate fi realizată în următoarele forme: a)vizite oficiale, întâlniri de lucru şi seminare; b)consultări, schimb de experienţă; c)instruire militară şi exerciţii; d)schimb de informaţii, personal şi materiale; e)activităţi culturale şi sportive; f)alte activităţi, în baza consimţământului participanţilor.2.3. Aplicarea prevederilor MoU poate face subiectul unor înţelegeri separate şi poate fi detaliată în acestea. Articolul 3Planificare Până la sfârşitul fiecărui an, participanţii vor conveni asupra activităţilor comune pentru anul următor şi, dacă este necesar, pot elabora un plan de cooperare detaliat. Un astfel de plan poate fi modificat, în orice moment, prin consimţământul participanţilor. Articolul 4Aspecte financiare Fiecare participant va suporta propriile cheltuieli legate de aplicarea prezentului MoU, dacă participanţii nu decid altfel. Articolul 5Protecţia informaţiilor clasificate 5.1. Prevederile prezentului articol se vor aplica până când un acord bilateral de securitate privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate, încheiat între participanţi, va intra în vigoare. 5.2. Participanţii se angajează să folosească, să mânuiască şi să protejeze orice informaţie clasificată la care ar putea avea acces în cadrul prezentului MoU, în conformitate cu legile şi regulamentele referitoare la protecţia informaţiilor clasificate în vigoare în statele participanţilor. 5.3. Fiecare participant acordă informaţiilor clasificate primite de la celălalt participant cel puţin acelaşi nivel de clasificare care este acordat propriilor informaţii clasificate de nivel echivalent. 5.4. Informaţiile clasificate vor fi transmise numai pe canale oficiale între autorităţile competente ale participanţilor. 5.5. Accesul la informaţii clasificate va fi limitat doar la acele persoane ale căror îndatoriri de serviciu necesită un asemenea acces şi care au fost verificaţi din punctul de vedere al securităţii în conformitate cu legislaţia lor naţională. În conformitate cu legislaţiile naţionale, cu regulamentele şi procedurile lor, fiecare dintre participanţi va fi responsabil pentru verificarea de securitate a tuturor cetăţenilor săi autorizaţi să aibă acces la orice informaţii clasificate. 5.6. Informaţiile clasificate primite în cadrul prezentului MoU nu vor fi transmise sau dezvăluite către terţe părţi fără aprobarea scrisă prealabilă a celuilalt participant. 5.7. Participantul emitent va fi imediat notificat despre orice caz de pierdere sau compromitere ori despre posibilitatea pierderii sau compromiterii informaţiilor sale clasificate. Participantul primitor va desfăşura investigaţii pentru a determina circumstanţele pierderii sau compromiterii informaţiilor clasificate şi, de asemenea, va notifica participantului emitent rezultatele acelor activităţi şi măsurile care au fost luate pentru a preveni astfel de situaţii în viitor. Articolul 6Pretenţii Orice pretenţie rezultând din prezentul MoU va fi rezolvată în conformitate cu prevederile NATO SOFA. Articolul 7Dispute Orice dispută rezultând din interpretarea sau aplicarea acestui MoU va fi rezolvată pe cale amiabilă prin negocieri între participanţi. Articolul 8Prevederi finale 8.1. Prezentul MoU va intra în vigoare la data la care participantul belgian va primi de la participantul român, pe canale oficiale, notificarea privind îndeplinirea procedurilor necesare în această privinţă. Acesta va rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată de timp dacă niciun participant nu îi notifică, în scris, celuilalt, cu 6 luni în avans, intenţia de a-l denunţa. 8.2. Dincolo de încetarea efectelor prezentului MoU, prevederile articolului 5 (protecţia informaţiilor clasificate) vor rămâne în vigoare, iar prevederile articolului 4 (aspecte financiare), articolului 6 (pretenţii) şi articolului 7 (dispute) vor rămâne în vigoare până când plăţile şi pretenţiile în curs de rezolvare vor fi soluţionate. 8.3. Prezentul MoU poate fi amendat în orice moment prin consimţământul reciproc al participanţilor. Amendamentele vor intra în vigoare potrivit alin. 8.1 al prezentului articol. 8.4. La data intrării în vigoare a prezentului MoU, „Acordul între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării Naţionale al Regatului Belgiei privind cooperarea în domeniul militar“, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 1993, îşi va înceta valabilitatea. Semnat la Bruxelles la 18 aprilie 2012, în două exemplare originale în limba engleză, câte unul pentru fiecare participant. Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România, Viorel Oancea, secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare Pentru ministrul apărării din Regatul Belgiei, Pieter de Crem, ministrul apărării


SmartCity5

COMENTARII la Memorandum -/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Memorandum - din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Memorandum -/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu