Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 91 din 18 martie 2003

pentru aderarea Romaniei la Conventia privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 199 din 27 martie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Romania adera la Conventia privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza (procedura PIC), aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                        CONVENTIA DE LA ROTTERDAM
privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international*)

    *) Traducere.

    Partile la conventie,
    constiente de impactul negativ asupra sanatatii populatiei si asupra mediului al anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international,
    facand apel la prevederile Declaratiei de la Rio privind mediul si dezvoltarea si ale cap. 19 din Agenda 21, intitulat "Gestionarea ecologica rationala a produsilor chimici toxici, care include prevenirea traficului international ilegal al produsilor toxici si periculosi",
    avand in vedere activitatile intreprinse de Programul Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) si de Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), in vederea instituirii Procedurii voluntare de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, asa cum au fost stabilite in Instructiunile modificate de la Londra privind schimbul de informatii referitoare la produsii chimici care fac obiectul comertului international (denumite mai jos Instructiunile modificate de la Londra) si in Codul de conduita internationala al FAO pentru distribuirea si utilizarea pesticidelor (denumit mai jos Codul international de conduita),
    tinand cont de circumstantele si de nevoile specifice ale tarilor in curs de dezvoltare si ale tarilor cu economie in tranzitie, in special de necesitatea de a intari capacitatile nationale de gestionare a produsilor chimici, inclusiv transferul de tehnologie, furnizarea de asistenta tehnica si financiara si promovarea cooperarii intre parti,
    constatand ca anumite tari au cerinte specifice in materie de informatii referitoare la miscarile impuse de tranzit,
    convenind ca practicile bune de gestionare a produsilor chimici ar trebui sa fie incurajate in toate tarile, tinand cont in special de regulile facultative de conduita enuntate in Codul international de conduita si in Codul de etica al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu referitor la comertul international cu produsi chimici,
    din dorinta de a se asigura ca produsii chimici exportati de pe teritoriul lor sunt ambalati si etichetati in asa fel incat sa se protejeze in mod convenabil sanatatea populatiei si mediul, conform principiilor enuntate in Instructiunile modificate de la Londra si in Codul international de conduita,
    recunoscand ca politicile comerciale si cele de mediu ar trebui sa fie complementare pentru a se asigura o dezvoltare durabila,
    subliniind ca nici o prevedere a prezentei conventii nu trebuie interpretata ca antrenand in vreun fel o modificare a drepturilor si obligatiilor unei parti, rezultate dintr-un acord international in vigoare aplicabil produsilor chimici care fac obiectul comertului international sau protectiei mediului,
    intelegand ca acele consideratii mentionate mai sus nu au ca obiect stabilirea unei ierarhii intre prezenta conventie si alte acorduri internationale,
    hotarate sa protejeze atat sanatatea populatiei, inclusiv pe cea a consumatorilor si a lucratorilor, cat si mediul, de impactul potential negativ pe care il pot avea anumiti produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international,
    au convenit cele ce urmeaza:

    Art. 1
    Scop
    Prezenta conventie are drept scop sa incurajeze impartirea responsabilitatilor si cooperarea dintre parti in domeniul comertului international cu anumiti produsi chimici periculosi, pentru a proteja sanatatea populatiei si mediul de eventuale daune si pentru a contribui la utilizarea rationala, din punctul de vedere ecologic, a acestor produsi, facilitand schimbul de informatii referitoare la caracteristicile lor, instituind un procedeu national de luare a deciziilor, aplicabil importului si exportului acestora, si asigurand comunicarea acestor decizii partilor.
    Art. 2
    Definitii
    In cadrul prezentei conventii:
    a) Produs chimic este o substanta prezenta fie izolat, fie intr-un amestec sau intr-un preparat, fie fabricata sau extrasa din natura si care nu include nici un organism viu. Aceasta definitie acopera categoriile urmatoare: pesticide (incluzandu-se si preparatele pesticide extrem de periculoase) si produsi industriali.
    b) Produs chimic interzis este un produs chimic pentru care toate utilizarile care intra in una sau mai multe categorii au fost interzise printr-o masura de reglementare finala, in vederea protejarii sanatatii populatiei sau a mediului. Intra in cadrul acestei definitii produsele chimice a caror omologare a fost refuzata inca de la prima solicitare sau pe care industria le-a retras de pe piata interna sau carora li s-a respins cererea de omologare nationala, daca s-a stabilit in mod clar ca o astfel de masura a fost luata in vederea protejarii sanatatii populatiei sau a mediului.
    c) Produs chimic strict reglementat este produsul chimic pentru care in mod practic toate utilizarile care se incadreaza in una sau mai multe categorii au fost interzise printr-o masura de reglementare finala, in vederea protejarii sanatatii populatiei sau a mediului, cu exceptia anumitor utilizari precise care raman autorizate. Intra in cadrul acestei definitii produsii chimici a caror omologare a fost refuzata pentru toate utilizarile sau pe care industria i-a retras de pe piata interna ori carora li s-a respins cererea de omologare nationala, daca s-a stabilit in mod clar ca o astfel de masura a fost luata in vederea protejarii populatiei si a mediului.
    d) Preparat pesticid extrem de periculos este produsul chimic preparat pentru a fi folosit ca pesticid si care are in conditiile utilizarii efecte grave asupra sanatatii populatiei sau mediului, observabile dupa o scurta perioada, dupa una sau mai multe expuneri.
    e) Masura de reglementare finala este o actiune intreprinsa de catre o parte, care nu necesita ulterior o alta actiune de reglementare intreprinsa de catre acea parte si care are drept scop interzicerea sau reglementarea in mod strict a produsului chimic.
    f) Export si import reprezinta miscarile unui produs chimic de pe teritoriul unei parti pe teritoriul altei parti, excluzandu-se operatiile simple de tranzit.
    g) Parte este un stat sau o organizatie regionala de integrare economica, care a consimtit sa se oblige prin prezenta conventie si pentru care conventia este in vigoare.
    h) Organizatia regionala de integrare economica este orice organizatie constituita din state suverane dintr-o regiune data, careia statele membre i-au transferat competente referitoare la problemele gestionate de prezenta conventie si care a fost pe deplin autorizata, conform procedurilor sale interne, sa semneze, sa ratifice, sa accepte, sa aprobe aceasta conventie sau sa adere la ea.
    i) Comitet de studiu al produsilor chimici este un organism subsidiar conform paragrafului 6 al art. 18.
    Art. 3
    Domeniul de aplicare a conventiei
    1. Prezenta conventie se aplica:
    a) produsilor chimici interzisi sau strict reglementati;
    b) preparatelor de pesticide extrem de periculoase.
    2. Sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentei conventii:
    a) stupefiantele si substantele psihotrope;
    b) materialele radioactive;
    c) deseurile;
    d) armele chimice;
    e) produsele farmaceutice, inclusiv medicamentele de uz uman si uz veterinar;
    f) produsii chimici utilizati ca aditivi alimentari;
    g) produsele alimentare;
    h) produsii chimici importati in cantitati care nu risca sa puna in pericol sanatatea populatiei sau mediul, cu conditia ca ei sa fie importati:
    (i) in scopul unor lucrari de cercetare sau de analiza; sau
    (ii) de catre o persoana particulara pentru o utilizare personala, intr-o cantitate rezonabila.
    Art. 4
    Autoritati nationale desemnate
    1. Fiecare parte desemneaza una sau mai multe autoritati nationale abilitate sa exercite in nume propriu functiile administrative stabilite prin prezenta conventie.
    2. Fiecare parte cauta sa se asigure ca autoritatea sau autoritatile sale nationale desemnate dispun de resurse suficiente pentru a se achita in mod eficace de sarcinile lor.
    3. Fiecare parte comunica Secretariatului, cel mai tarziu pana la data intrarii in vigoare a prezentei conventii, numele si adresa autoritatilor sale nationale desemnate. Ea informeaza imediat Secretariatul despre orice modificare privind numele sau adresa.
    4. Secretariatul informeaza imediat partile despre notificarile pe care le-a primit conform paragrafului 3.
    Art. 5
    Procedura care se aplica produsilor chimici interzisi sau strict reglementati
    1. Fiecare parte care a adoptat o masura de reglementare finala trebuie sa notifice in scris aceasta Secretariatului. Aceasta notificare trebuie facuta cat mai repede posibil, nu mai tarziu de 90 de zile de la data la care masura de reglementare finala intra in vigoare, si contine informatiile cerute conform anexei nr. I, daca ele sunt disponibile.
    2. Fiecare parte trebuie sa notifice in scris Secretariatului, la data intrarii in vigoare a prezentei conventii pentru respectiva parte, masurile de reglementare finale, care sunt deja in vigoare la acea data, cu exceptia acelor parti care au transmis notificarea masurilor de reglementare finale in conformitate cu Instructiunile modificate de la Londra sau cu cele ale Codului international de conduita, considerandu-se ca nu mai este nevoie sa se retransmita acele notificari.
    3. Secretariatul trebuie sa verifice, cat mai repede posibil, dar nu mai tarziu de 6 luni dupa primirea unei notificari, conform paragrafelor 1 si 2, daca aceasta notificare contine informatiile cerute conform anexei nr. I. Daca notificarea contine informatiile cerute, Secretariatul transmite imediat tuturor partilor un rezumat al informatiilor primite; daca notificarea nu contine informatiile cerute, Secretariatul va informa partea notificatoare respectiva despre acest lucru.
    4. Secretariatul comunica partilor, la fiecare 6 luni, un rezumat al informatiilor care i-au fost transmise, conform celor prevazute la paragrafele 1 si 2, incluzandu-se si informatiile care figureaza in notificarile care nu contin toate informatiile cerute conform anexei nr. I.
    5. Cand Secretariatul a primit pentru un anumit produs chimic cel putin o notificare provenita de la doua regiuni diferite considerate puncte finale ale procedurii consimtamantului prealabil in cunostinta de cauza, transmite notificarile Comitetului de studiu al produsilor chimici dupa ce a verificat ca acestea sunt in conformitate cu prevederile anexei nr. I. Componenta regiunilor care aplica procedura consimtamantului prealabil in cunostinta de cauza - PIC va fi definita printr-o decizie adoptata prin consens la prima reuniune a Conferintei partilor.
    6. Comitetul de studiu al produsilor chimici examineaza informatiile continute in astfel de notificari si, pe baza criteriilor stabilite in anexa nr. II, recomanda Conferintei partilor sa supuna sau nu produsul chimic considerat procedurii de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza si, ca urmare, sa-l inscrie sau nu in anexa nr. III.
    Art. 6
    Procedura care se aplica preparatelor de pesticide extrem de periculoase
    1. Orice parte care este tara in curs de dezvoltare sau tara cu economie in tranzitie si care se confrunta cu probleme care au drept cauza utilizarea pe teritoriul sau a unui preparat pesticid extrem de periculos poate propune Secretariatului sa inscrie acest preparat in anexa nr. III. In acest scop partea in cauza poate face apel la cunostintele tehnice provenite din orice sursa competenta. Propunerea trebuie sa cuprinda informatiile cerute in prima parte a anexei nr. IV.
    2. Dupa primirea unei propuneri facute in baza paragrafului 1, Secretariatul verifica in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 6 luni, daca propunerea contine informatiile cerute conform primei parti a anexei nr. IV. Daca propunerea contine aceste informatii, Secretariatul transmite imediat un rezumat tuturor partilor. In cazul in care propunerea nu contine informatiile cerute, Secretariatul va informa despre acest lucru partea care a trimis respectiva propunere.
    3. Secretariatul aduna informatiile suplimentare cerute in a doua parte a anexei nr. IV, referitoare la propunerile care i-au fost adresate conform paragrafului 2.
    4. Daca pentru un anumit preparat de pesticid extrem de periculos sunt indeplinite dispozitiile paragrafelor 2 si 3 de mai sus, Secretariatul transmite propunerea si informatiile conexe Comitetului de studiu al produsilor chimici.
    5. Comitetul de studiu al produsilor chimici examineaza informatiile furnizate in propunerea facuta, precum si orice alte informatii suplimentare, in conformitate cu criteriile stabilite in partea a III-a a anexei nr. IV, si recomanda Conferintei partilor sa supuna sau nu preparatul de pesticid extrem de periculos procedurii de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza si, drept urmare, inscrierea sau neinscrierea in anexa nr. III.
    Art. 7
    Inscrierea produsilor chimici in anexa nr. III
    1. Pentru fiecare dintre produsii chimici pentru care Comitetul de studiu al produsilor chimici a decis sa recomande inscrierea in anexa nr. III, acesta stabileste un proiect de document de orientare a deciziilor. Documentul de orientare a deciziilor cuprinde cel putin informatiile cerute conform anexei nr. I sau, dupa caz, conform anexei nr. IV; de asemenea, documentul contine informatii referitoare la utilizarile produsului chimic intr-o alta categorie decat cea pentru care se aplica masura de reglementare finala.
    2. Recomandarea precizata in paragraful 1, insotita de proiectul de document de orientare a deciziilor, este transmisa Conferintei partilor. Conferinta partilor decide daca produsul chimic trebuie supus procedurii de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza si, in consecinta, inscris in anexa nr. III si aproba proiectul de document de orientare a deciziilor.
    3. O data ce Conferinta partilor a decis sa inscrie un nou produs chimic in anexa nr. III si aproba documentul corespunzator de orientare a deciziilor, Secretariatul informeaza imediat despre acest fapt toate partile.
    Art. 8
    Produsii chimici supusi procedurii voluntare de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza
    Conferinta partilor decide la prima reuniune sa inscrie in anexa nr. III orice produs chimic, altul decat produsele inscrise in anexa nr. III, supuse procedurii voluntare de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza inainte de data acestei prime reuniuni, sub rezerva asigurarii indeplinirii tuturor conditiilor cerute pentru inscrierea in anexa nr. III.
    Art. 9
    Radierea produsilor chimici inclusi in anexa nr. III
    1. Daca o parte comunica Secretariatului informatii care nu erau disponibile in momentul deciziei de inscriere a produsului chimic in anexa nr. III si care indica faptul ca aceasta inscriere nu se mai justifica avandu-se in vedere criteriile enuntate in anexa nr. II sau IV, Secretariatul transmite acele informatii Comitetului de studiu al produsilor chimici.
    2. Comitetul de studiu al produsilor chimici examineaza informatiile primite in conformitate cu prevederile paragrafului 1. Acesta stabileste un proiect revizuit de document de orientare a deciziilor, pentru fiecare produs chimic, pentru care decide recomandarea radierii din anexa nr. III pe baza criteriilor enuntate in anexa nr. II sau, dupa caz, in anexa nr. IV.
    3. Recomandarea cuprinsa in paragraful 2 de mai sus este transmisa Conferintei partilor, insotita de un proiect revizuit de document de orientare a deciziilor. Conferinta partilor decide daca trebuie sa se radieze produsul chimic din anexa nr. III si aproba proiectul revizuit de document de orientare a deciziilor.
    4. O data ce Conferinta partilor a decis sa se radieze un produs chimic din anexa nr. III si sa se aprobe documentul revizuit de orientare a deciziilor, Secretariatul informeaza imediat despre acest fapt toate partile.
    Art. 10
    Obligatiile privind importurile de produsi chimici inscrisi in anexa nr. III
    1. Fiecare parte aplica masurile legislative sau administrative adecvate pentru a asigura luarea deciziei in termen, in ceea ce priveste importul de produsi chimici inscrisi in anexa nr. III.
    2. Pentru un produs dat fiecare parte trimite Secretariatului, cat de repede posibil, dar nu mai tarziu de 9 luni dupa data expedierii documentului de orientare a deciziilor, mentionat in paragraful 3 al art. 7, un raspuns referitor la viitorul import al produsului. Daca partea modifica acest raspuns, ea va prezenta imediat Secretariatului un raspuns revizuit.
    3. Secretariatul, la expirarea termenului indicat in paragraful 2, adreseaza imediat partii care nu a trimis raspunsul o cerere scrisa solicitand partii sa faca acest lucru. In cazul in care partea nu este in masura sa dea un raspuns, Secretariatul o ajuta, daca este cazul, pentru ca partea sa transmita raspunsul in intervalul de timp indicat in ultima fraza a paragrafului 2 al art. 11.
    4. Raspunsul conform paragrafului 2 consta in:
    a) emiterea unei decizii finale, conform masurilor legislative sau administrative, privind:
    (i) permiterea importului;
    (ii) respingerea importului; sau
    (iii) permiterea importului in anumite conditii precizate;
    b) un raspuns provizoriu, care poate cuprinde:
    (i) o declaratie provizorie, prin care se consimte importul cu sau fara specificarea unor conditii, sau nepermiterea importului in perioada provizorie;
    (ii) o declaratie care precizeaza ca este in curs de elaborare o decizie definitiva;
    (iii) o cerere privind informatii suplimentare, adresata Secretariatului sau partii care a notificat deja masura de reglementare finala;
    (iv) o cerere de asistenta adresata Secretariatului in scopul evaluarii produsului chimic.
    5. Raspunsul conform paragrafului 4 lit. a) sau b) se aplica categoriei sau categoriilor indicate in anexa nr. III pentru produsul chimic considerat.
    6. O decizie finala trebuie sa fie insotita de informatii referitoare la masurile legislative sau administrative pe care se bazeaza aceasta decizie.
    7. Fiecare parte transmite Secretariatului, nu mai tarziu de la data intrarii in vigoare a conventiei pentru partea in cauza, raspunsurile pentru fiecare produs chimic inscris in anexa nr. III. Partile care au transmis raspunsurile in baza versiunii modificate a Instructiunilor modificate de la Londra sau a Codului international de conduita nu sunt obligate sa le comunice din nou.
    8. Fiecare parte pune la dispozitia persoanelor fizice si juridice interesate din jurisdictia sa raspunsurile, conform masurilor sale legislative sau administrative.
    9. O parte care, conform paragrafelor 2 si 4 de mai sus si paragrafului 2 al art. 11, ia decizia de a nu consimti la importul unui produs chimic sau de a nu consimti decat in conditii precise trebuie, daca nu a facut-o deja, sa interzica in mod simultan sau sa se supuna acelorasi conditii:
    a) importul produsului chimic considerat, indiferent de provenienta;
    b) productia interna a produsului chimic in scopul utilizarii pe piata interna.
    10. La fiecare 6 luni Secretariatul informeaza toate partile despre raspunsurile pe care le-a primit. Secretariatul transmite in special informatii referitoare la masurile legislative sau administrative pe care se bazeaza deciziile luate de catre parti, atunci cand aceste informatii sunt disponibile. Pe langa acestea Secretariatul trebuie sa semnaleze partilor toate cazurile in care nu s-a reusit sa se transmita un raspuns.
    Art. 11
    Obligatiile privind exportul de produsi chimici inscrisi in anexa nr. III
    1. Fiecare parte exportatoare trebuie:
    a) sa aplice masurile legislative sau administrative specifice pentru a comunica persoanelor interesate de sub jurisdictia sa raspunsurile transmise de Secretariat, conform paragrafului 10 al art. 10;
    b) sa ia masuri legislative sau administrative specifice pentru a se asigura ca exportatorii din jurisdictia sa dau curs deciziilor continute in fiecare raspuns, intr-un interval nu mai mare de 6 luni de la data la care Secretariatul a comunicat pentru prima oara acest raspuns partilor, conform paragrafului 10 al art. 10;
    c) sa acorde consultanta si sa asigure asistenta partilor importatoare, la cerere, dupa cum s-a convenit, pentru ca:
    (i) partile sa poata obtine informatii suplimentare, care sa le ajute sa ia masuri in conformitate cu paragraful 4 al art. 10 si cu paragraful 2 lit. c) de mai jos;
    (ii) partile sa-si dezvolte capacitatile si mijloacele in scopul gestionarii in conditii de securitate a produsilor chimici pe intreaga durata a ciclului de viata.
    2. Fiecare parte verifica faptul ca nici un produs chimic inscris in anexa nr. III sa nu fie exportat de pe teritoriul sau catre oricare alta parte importatoare care, in circumstante deosebite, nu si-a comunicat raspunsul sau a comunicat un raspuns provizoriu, dar care nu contine si o decizie provizorie cu privire la import, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
    a) daca este vorba de un produs chimic care la data importului este omologat ca produs chimic de partea importatoare; sau
    b) daca este vorba de un produs chimic pentru care exista dovada ca a fost utilizat sau importat de partea importatoare si pentru care nu s-a luat nici o masura de reglementare care sa-i interzica utilizarea; sau
    c) daca exportatorul a cerut si a primit un consimtamant explicit in vederea importului, prin intermediul autoritatii nationale desemnate de partea importatoare. Partea importatoare raspunde cererii de consimtamant in 60 de zile si notifica rapid decizia sa Secretariatului.
    Obligatiile partilor exportatoare in conformitate cu prezentul paragraf intra in vigoare la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care Secretariatul a informat pentru prima data partile, conform paragrafului 10 al art. 10, care prevede ca in cazul in care o parte nu a transmis raspunsul sau a transmis un raspuns provizoriu, care nu contine o decizie provizorie, atunci obligatiile partilor continua sa se aplice timp de un an.
    Art. 12
    Notificarea exportului
    1. Cand un produs chimic interzis sau strict reglementat de o parte este exportat de pe teritoriul sau, partea in cauza adreseaza o notificare a exportului partii importatoare. Notificarea de export cuprinde informatiile indicate in anexa nr. V.
    2. Notificarea de export este trimisa pentru produsul chimic considerat inainte de primul export, in urma adoptarii masurii de reglementare finala la care produsul se raporteaza. Drept urmare, o notificare a exportului este trimisa inainte de primul export in anul calendaristic respectiv. Cerinta notificarii inaintea exportului poate fi amanata de catre autoritatea nationala desemnata a partii importatoare.
    3. O parte exportatoare trimite o notificare a exportului actualizata dupa ce a adoptat o masura de reglementare finala care produce o schimbare importanta in ceea ce priveste interdictia sau stricta reglementare a produsului chimic considerat.
    4. Partea importatoare confirma primirea primei notificari a exportului pe care o primeste dupa adoptarea masurii de reglementare finala. Daca partea exportatoare nu a primit confirmare de primire intr-un interval de 30 de zile de la trimiterea notificarii exportului, ea va trimite o a doua notificare. Partea exportatoare va face in asa fel incat cea de-a doua notificare sa ajunga la partea importatoare.
    5. Obligatiile mentionate in paragraful 1 nu mai sunt valabile cand:
    a) produsul chimic a fost inscris in anexa nr. III;
    b) partea importatoare a adresat un raspuns Secretariatului referitor la produsul chimic considerat, conform paragrafului 2 al art. 10;
    c) Secretariatul a comunicat raspunsul partilor conform paragrafului 10 al art. 10.
    Art. 13
    Informatii care trebuie sa insoteasca produsii chimici exportati
    1. Conferinta partilor incurajeaza Organizatia Mondiala a Vamilor sa atribuie fiecarui produs chimic sau grup de produsi chimici inscrisi in anexa nr. III, dupa caz, un cod specific din Sistemul armonizat de codificare. Fiecare parte cere ca, atunci cand s-a atribuit un cod unui produs chimic inscris in anexa nr. III, acesta sa figureze in documentul de expediere care insoteste exportul.
    2. Fiecare parte solicita ca, fara a prejudicia conditiile cerute de partea importatoare, produsii chimici inscrisi in anexa nr. III si produsii chimici interzisi sau strict reglementati pe teritoriul sau sa fie supusi, cand sunt exportati, regulilor de etichetare care asigura disponibilitatea informatiilor cu privire la riscurile si/sau pericolele pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu, tinandu-se cont de normele internationale aplicabile in domeniu.
    3. Fiecare parte solicita ca, fara a prejudicia conditiile cerute de partea importatoare, produsii chimici care fac obiectul unor reguli de etichetare referitoare la sanatatea populatiei sau la mediu pe teritoriul sau sa fie supusi, cand sunt exportati, regulilor de etichetare capabile sa asigure difuzarea informatiilor disponibile cu privire la riscurile sau pericolele pentru sanatatea populatiei ori pentru mediu, tinandu-se cont de normele internationale aplicabile in domeniu.
    4. Referitor la produsii chimici precizati in paragraful 2 si destinati a fi utilizati in scopuri profesionale, fiecare parte se asigura ca fisa tehnica de securitate, intocmita dupa un model international recunoscut si care cuprinde informatiile disponibile cele mai recente, sa fie transmisa fiecarui importator.
    5. Informatiile care figureaza pe eticheta si pe fisa tehnica de securitate sunt, pe cat posibil, traduse in cel putin una dintre limbile oficiale ale partii importatoare.
    Art. 14
    Schimbul de informatii
    1. Partile faciliteaza, dupa cum s-a convenit si conform scopului prezentei conventii:
    a) schimbul de informatii stiintifice, tehnice, economice si juridice referitoare la produsii chimici care intra in domeniul de aplicare a prezentei conventii, inclusiv schimbul de informatii de ordin toxicologic si ecotoxicologic si de informatii privind securitatea chimica;
    b) comunicarea de informatii publice referitoare la masurile interne de reglementare care prezinta interes pentru obiectivele prezentei conventii;
    c) comunicarea de informatii altor parti, in mod direct sau prin intermediul Secretariatului, referitoare la masurile nationale de reglementare care limiteaza in mod deosebit una sau mai multe utilizari ale produsului chimic, dupa cum s-a convenit.
    2. Partile care schimba informatii conform prezentei conventii protejeaza caracterul confidential al informatiilor, dupa cum s-a convenit in mod reciproc.
    3. Informatiile urmatoare nu sunt considerate confidentiale conform prezentei conventii:
    a) informatiile enuntate in anexele nr. I si IV si comunicate conform art. 5 si 6;
    b) informatiile care figureaza in fisa tehnica de securitate conform paragrafului 4 al art. 13;
    c) data de expirare a produsului chimic;
    d) informatii referitoare la precautiile ce trebuie luate, inclusiv categoria de pericol, natura riscului si indicatii referitoare la masurile de securitate;
    e) prezentarea sintetica a rezultatelor testelor toxicologice si ecotoxicologice.
    4. Data la care a fost obtinut produsul chimic nu este considerata confidentiala conform prezentei conventii.
    5. Orice parte care are nevoie de informatii legate de tranzitarea teritoriului sau de catre produsii chimici inscrisi in anexa nr. III poate cere Secretariatului aceste informatii, iar acesta va furniza informatiile respective tuturor partilor.
    Art. 15
    Aplicarea conventiei
    1. Fiecare parte ia masurile necesare pentru a stabili si intari infrastructura si institutiile nationale in vederea aplicarii in mod eficient a prezentei conventii. Aceste masuri vor include, daca este necesar, adoptarea unei legislatii nationale sau a unor masuri administrative ori modificarea acestora, avand drept scop:
    a) stabilirea bazelor de date si registrelor nationale, care contin informatii despre securitatea produsilor chimici;
    b) incurajarea initiativelor industriei pentru promovarea securitatii chimice;
    c) promovarea acordurilor liber consimtite, tinandu-se cont de dispozitiile art. 16.
    2. Fiecare parte urmareste, pe cat posibil, ca publicul sa aiba acces, asa cum s-a convenit, la informatiile privind manipularea produsilor chimici, gestionarea situatiilor in caz de accidente si la informatii despre posibilitatile de inlocuire cu substante mai putin periculoase pentru sanatatea populatiei si mediu decat produsii chimici inscrisi in anexa nr. III.
    3. Partile convin, la nevoie, sa coopereze, direct sau prin intermediul organizatiilor internationale competente, pentru aplicarea prezentei conventii la nivel subregional, regional si mondial.
    4. Nici o dispozitie a prezentei conventii nu trebuie interpretata ca o limitare a drepturilor partilor de a lua masuri mai stricte decat cele prevazute in conventie, pentru a proteja mai bine sanatatea populatiei si mediul, cu conditia ca acestea sa fie compatibile cu dispozitiile conventiei si conforme cu regulile de drept international.
    Art. 16
    Asistenta tehnica
    Partile, tinand cont de cerintele specifice ale tarilor in curs de dezvoltare si ale tarilor cu o economie in tranzitie, coopereaza pentru promovarea asistentei tehnice necesare dezvoltarii infrastructurilor si capacitatilor care sa permita acestora gestionarea produsilor chimici si aplicarea prezentei conventii.
    Partile care dispun de programe mai avansate referitoare la reglementarea produsilor chimici ar trebui sa furnizeze asistenta tehnica, inclusiv pregatire profesionala, si altor parti, pentru ca acestea sa poata sa se doteze cu infrastructurile si capacitatile necesare pentru a gestiona produsii chimici pe durata intregului ciclu de viata.
    Art. 17
    Procedura care se aplica in caz de nerespectare a conventiei
    Conferinta partilor elaboreaza si aproba, cat mai repede posibil, procedurile si mecanismele institutionale care permit determinarea cazurilor de nerespectare a dispozitiilor prezentei conventii si masurile care trebuie luate in privinta partilor contraveniente.
    Art. 18
    Conferinta partilor
    1. Prin prezentele prevederi s-a instituit Conferinta partilor.
    2. Prima reuniune a Conferintei partilor este convocata de directorul executiv al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu impreuna cu directorul general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura in nu mai putin de un an de la intrarea in vigoare a conventiei. Drept urmare, Conferinta partilor tine reuniuni ordinare la intervale regulate, asa cum s-a stabilit.
    3. Reuniunile extraordinare ale Conferintei partilor au loc in orice alt moment, daca ele sunt considerate necesare sau la cererea scrisa a unei parti, cu conditia ca cel putin o treime din numarul partilor sa sustina aceasta cerere.
    4. La prima reuniune Conferinta partilor hotaraste si isi adopta prin consens regulamentul interior si regulile sale de gestiune financiara si pe cele ale tuturor organismelor subsidiare, precum si dispozitiile financiare pentru functionarea Secretariatului.
    5. Conferinta partilor evalueaza si revizuieste in permanenta aplicarea conventiei. Ea indeplineste functiile care i-au fost atribuite de catre conventie si in acest scop:
    a) creeaza, conform dispozitiilor paragrafului 6 de mai jos, organisme subsidiare pe care le considera necesare pentru bunul mers al aplicarii conventiei;
    b) coopereaza, daca este necesar, cu organizatiile internationale si cu organismele neguvernamentale competente;
    c) examineaza si ia toate masurile care ar putea fi necesare pentru a realiza obiectivele conventiei.
    6. Conferinta partilor, la prima sa reuniune, creeaza un organism subsidiar, denumit Comitet de studiu al produsilor chimici, care va exercita functiile atribuite de conventie. In acest scop:
    a) membrii Comitetului de studiu al produsilor chimici sunt numiti de Conferinta partilor. Comitetul de studiu al produsilor chimici este compus dintr-un numar limitat de specialisti pentru gestionarea produsilor chimici, desemnati de guverne. Membrii Comitetului de studiu al produsilor chimici sunt numiti pe baza unei repartizari geografice echitabile, pentru a se asigura un echilibru intre partile tarilor dezvoltate si partile tarilor in curs de dezvoltare;
    b) Conferinta partilor decide asupra mandatului, organizarii si functionarii Comitetului de studiu al produsilor chimici;
    c) Comitetul de studiu al produsilor chimici depune toate eforturile pentru a adopta recomandarile prin consens. Cand eforturile de atingere a consensului sunt epuizate si acesta nu este posibil, recomandarile sunt adoptate, in ultima instanta, cu majoritatea a doua treimi din numarul membrilor prezenti si votanti.
    7. Organizatia Natiunilor Unite, institutiile sale specializate si Agentia Internationala pentru Energie Atomica, dar si orice alt stat care nu este parte la conventie pot fi reprezentate la reuniunea Conferintei partilor ca observatori. Orice organism sau institutie cu caracter national ori international, guvernamental sau neguvernamental, competenta in domeniile tratate de conventie si care a informat Secretariatul ca vrea sa fie reprezentata la o reuniune a Conferintei partilor ca observator, poate fi admisa ca observator de cel putin o treime din numarul partilor prezente, care nu se opun acestui fapt. Admiterea si participarea observatorilor sunt reglementate printr-un regulament interior al Conferintei partilor.
    Art. 19
    Secretariat
    1. Prin prezentele prevederi s-a instituit Secretariatul.
    2. Functiile Secretariatului sunt urmatoarele:
    a) sa organizeze reuniunile Conferintei partilor si ale organismelor subsidiare, asigurandu-le acestora si sprijinul necesar, dupa cum s-a convenit;
    b) sa ajute partile, in special partile tari in curs de dezvoltare si partile tari cu economie in tranzitie, la cerere, sa aplice prezenta conventie;
    c) sa asigure coordonarea necesara cu secretariatele altor organisme internationale competente;
    d) sa preia, sub supravegherea Conferintei partilor, dispozitii administrative si contractuale de care ar putea avea nevoie pentru a-si indeplini in mod eficient functiile sale;
    e) sa se achite de alte sarcini de secretariat, precizate in conventie, si sa indeplineasca orice alta functie care i-a fost incredintata de Conferinta partilor.
    3. Functiile Secretariatului conventiei sunt exercitate impreuna cu directorul executiv al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu si de catre directorul general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura, sub rezerva ca ei sa convina asupra dispozitiilor, iar acestea trebuie aprobate de Conferinta partilor.
    4. Conferinta partilor poate decide, prin votul majoritatii a trei patrimi din numarul partilor prezente si votante, sa incredinteze functii de secretariat uneia sau mai multor organizatii internationale competente, in cazul in care se estimeaza ca Secretariatul nu functioneaza cum s-a prevazut.
    Art. 20
    Reglementarile diferendelor
    1. Partile isi reglementeaza toate diferendele legate de interpretarea sau aplicarea conventiei pe calea negocierii sau prin orice alt mijloc pasnic ales de ele.
    2. Cand se ratifica, se accepta sau se aproba prezenta conventie ori cand se adera la aceasta sau in orice alt moment orice parte care nu este organizatie regionala de integrare economica poate declara, printr-un document scris trimis depozitarului, ca pentru orice diferend legat de interpretarea sau aplicarea conventiei admite ca obligatorii, in relatiile sale cu orice parte, unul sau doua moduri de reglementare a diferendelor, care constau in:
    a) a recurge la un arbitraj conform procedurilor care vor fi adoptate cat mai repede posibil de catre Conferinta partilor intr-o anexa;
    b) a prezenta diferendul in fata Curtii Internationale de Justitie.
    3. Orice organizatie regionala de integrare economica, parte a conventiei, poate face o declaratie, cu acelasi efect, referitoare la arbitraj, conform procedurii stabilite la lit. a) a paragrafului 2.
    4. Orice declaratie facuta conform paragrafului 2 ramane in vigoare pana la expirarea perioadei stipulate in aceasta sau pana la expirarea perioadei de 3 luni de la depunerea pe langa depozitar a notificarii scrise privind revocarea sa.
    5. Expirarea unei declaratii, notificarea revocarii sau depunerea unei noi declaratii nu afecteaza cu nimic procedura angajata in fata unui tribunal arbitral sau in fata Curtii Internationale de Justitie, in afara cazului in care partile diferendului au convenit altfel.
    6. Daca partile diferendului nu au acceptat aceeasi procedura sau o alta procedura prevazuta la paragraful 2 si daca ele nu si-au putut rezolva diferendul intr-un interval de 12 luni dupa notificarea adresata de catre o parte celeilalte parti, in ceea ce priveste existenta diferendului dintre ele, diferendul ajunge in fata unei comisii de conciliere, la cererea uneia dintre partile diferendului. Comisia de conciliere depune un raport care contine recomandarile sale. Procedurile aditionale referitoare la comisia de conciliere vor figura intr-o anexa pe care Conferinta partilor o va adopta cel mai tarziu la cea de-a doua reuniune.
    Art. 21
    Amendamente la conventie
    1. Orice parte poate propune amendamente la prezenta conventie.
    2. Amendamentele la prezenta conventie sunt adoptate la una dintre reuniunile Conferintei partilor. Textul oricarui proiect de amendament este comunicat partilor prin Secretariat cu cel putin 6 luni inaintea reuniunii la care textul va fi prezentat pentru adoptare. Secretariatul comunica, de asemenea, proiectele de amendamente semnatarilor prezentei conventii si, cu titlu informativ, depozitarului.
    3. Partile nu vor precupeti nici un efort pentru a ajunge la un acord prin consens asupra oricarui amendament propus la prezenta conventie. Daca toate eforturile depuse in acest sens sunt epuizate si nu a intervenit nici un acord, amendamentul este adoptat in cele din urma prin votul majoritatii, reprezentand trei patrimi din numarul partilor prezente la reuniune cu drept de vot.
    4. Depozitarul prezinta amendamentul tuturor partilor in scopul ratificarii, acceptarii sau adoptarii.
    5. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea unui amendament este notificata in scris depozitarului. Un amendament adoptat conform paragrafului 3 intra in vigoare pentru partile care l-au acceptat intr-un interval de 90 de zile de la data depunerii documentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare de catre cel putin trei patrimi din numarul partilor. Drept urmare, amendamentul intra in vigoare pentru orice alta parte la 90 de zile de la depunerea de catre partea in cauza a instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului.
    Art. 22
    Adoptarea anexelor si amendamentelor la anexe
    1. Anexele la prezenta conventie fac parte integranta din aceasta si, in lipsa altor dispozitii contrare, orice referire la conventie constituie in acelasi timp si o referire la anexele sale.
    2. Anexele sunt in mod exclusiv legate de problemele de procedura sau de ordin stiintific, tehnic ori administrativ.
    3. Propunerea, adoptarea si intrarea in vigoare a anexelor suplimentare la prezenta conventie sunt reglementate de urmatoarea procedura:
    a) anexele suplimentare sunt propuse si adoptate conform procedurii prezentate in paragrafele 1, 2 si 3 ale art. 21;
    b) orice parte care nu poate accepta o anexa suplimentara informeaza depozitarul despre acest fapt printr-o notificare scrisa, in anul care urmeaza dupa data comunicarii adoptarii anexei suplimentare de catre depozitar. Acesta informeaza fara intarziere toate partile despre orice notificare primita. O parte poate in orice moment sa retraga o notificare anterioara privind neacceptarea unei anexe suplimentare; in acest caz anexa intra in vigoare pentru partea in cauza, tinandu-se cont de dispozitiile lit. c) de mai jos;
    c) la expirarea termenului de un an, socotit de la data comunicarii de catre depozitar a adoptarii unei anexe suplimentare, anexa intra in vigoare pentru toate partile care nu au comunicat notificarea conform dispozitiilor lit. b) de mai sus.
    4. Cu exceptia cazului anexei nr. III, propunerea, adoptarea si intrarea in vigoare a amendamentelor la anexele prezentei conventii sunt supuse acelorasi proceduri ca la propunerea, adoptarea si intrarea in vigoare a anexelor suplimentare la conventie.
    5. Propunerea, adoptarea si intrarea in vigoare a amendamentelor la anexa nr. III se deruleaza dupa urmatoarea procedura:
    a) amendamentele la anexa nr. III sunt propuse si adoptate conform procedurii enuntate in art. 5 - 9 si in paragraful 2 al art. 21;
    b) Conferinta partilor ia decizii referitoare la adoptarea unui amendament prin consens;
    c) orice decizie de modificare a anexei nr. III este imediat comunicata partilor prin depozitar. Amendamentul intra in vigoare pentru toate partile la data indicata in decizie.
    6. Daca o anexa suplimentara sau un amendament la o anexa se raporteaza la un amendament la conventie, amendamentul sau anexa nu intra in vigoare decat cand amendamentul la conventie intra in vigoare.
    Art. 23
    Dreptul de vot
    1. Tinand cont de dispozitiile paragrafului 2 de mai jos, fiecare parte la prezenta conventie are drept de vot.
    2. Organizatiile regionale de integrare economica dispun, pentru a-si exercita dreptul la vot, in domeniile pentru care sunt competente, de un numar de voturi egal cu numarul statelor membre care sunt parti la prezenta conventie. Aceste organizatii nu-si exercita dreptul de vot daca un stat dintre statele membre isi exercita dreptul sau de vot si invers.
    3. In cadrul prezentei conventii, prin parti prezente si votante se intelege partile prezente care isi exercita dreptul de vot printr-un vot afirmativ sau negativ.
    Art. 24
    Semnarea
    Prezenta conventie este deschisa semnarii, pentru toate statele si organizatiile regionale de integrare economica, la Rotterdam pe 11 septembrie 1998 si la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, din 12 septembrie 1998 pana pe 10 septembrie 1999.
    Art. 25
    Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
    1. Prezenta conventie este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii statelor ori organizatiilor regionale de integrare economica. Ea este deschisa aderarii statelor si organizatiilor regionale de integrare economica din ziua cand ea nu mai este deschisa semnarii. Documentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sunt depuse pe langa depozitar.
    2. Orice organizatie regionala de integrare economica, care devine parte la prezenta conventie, fara ca nici unul dintre statele sale membre sa fie parte la conventie, are toate obligatiile stipulate in conventie. Cand unul sau mai multe state membre din aceste organizatii sunt parti la conventie, organizatia si statele sale membre convin asupra responsabilitatilor legate de obligatiile ce le revin pe baza conventiei. Astfel, organizatia si statele sale membre nu sunt abilitate sa-si exercite in mod concurential drepturile conform conventiei.
    3. In cadrul documentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare organismele regionale de integrare economica declara sfera de competente referitoare la problemele cerute de catre conventie. Intre altele, aceste organizatii informeaza depozitarul, care la randul sau comunica partilor, despre orice modificare pertinenta aparuta in cadrul sferei de competenta.
    Art. 26
    Intrarea in vigoare
    1. Prezenta conventie intra in vigoare dupa 90 de zile de la data depunerii celui de-al 50-lea document de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
    2. Pentru orice stat sau organizatie regionala de integrare economica care ratifica, accepta sau aproba conventia sau care adera, dupa depunerea celui de-al 50-lea document de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, conventia va intra in vigoare dupa 90 de zile de la data la care s-a depus documentul de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
    3. Conform paragrafelor 1 si 2, orice document depus de catre o organizatie regionala de integrare economica nu trebuie considerat ca un document in plus fata de documentele deja depuse de statele membre ale organizatiei in cauza.
    Art. 27
    Conditii
    La prezenta conventie nu se poate face nici o obiectie.
    Art. 28
    Denuntarea
    1. La expirarea unei perioade de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii pentru o parte, partea respectiva poate denunta in orice moment conventia, prin notificare scrisa transmisa depozitarului.
    2. Orice denuntare devine valabila la expirarea unei perioade de un an de la data primirii notificarii de denuntare de catre depozitar sau la orice alta data care va putea fi specificata in notificarea de denuntare.
    Art. 29
    Depozitar
    Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite este depozitarul prezentei conventii.
    Art. 30
    Texte autentice
    Originalul prezentei conventii in limbile engleza, araba, chineza, spaniola, franceza si rusa este in mod egal autentic si este depus la Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite.
    Ca urmare, subsemnatii, abilitati cu depline puteri, au semnat prezenta conventie.
    Intocmita la Rotterdam la 10 septembrie 1998.

    ANEXA 1

                               INFORMATII
care trebuie sa fie cuprinse in notificarile stabilite conform art. 5

    Notificarile trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
    1. Produsi chimici: proprietati, identificare si utilizare:
    a) denumirea uzuala;
    b) denumirea chimica in conformitate cu nomenclatura internationala recunoscuta (de exemplu: Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata - IUPAC), acolo unde o astfel de nomenclatura exista;
    c) denumirile comerciale ale produsilor sau preparatelor;
    d) numerele de cod: cod CAS (Chemical Abstract Service - Serviciu de prescurtare analitica chimica), cod din cadrul Sistemului armonizat al Codului vamal si alte numere de cod;
    e) informatii legate de incadrarea in categoria de periculozitate a produsului chimic;
    f) utilizarea sau utilizarile produsului chimic;
    g) proprietatile fizico-chimice, toxicologice si ecotoxicologice.
    2. Masura de reglementare finala:
    a) informatii legate de masura de reglementare finala:
    (i) prezentarea pe scurt a masurii de reglementare finala;
    (ii) referiri la documentul de reglementare;
    (iii) data intrarii in vigoare a masurii de reglementare finala;
    (iv) specificarea daca masura de reglementare finala a fost luata dupa evaluarea riscurilor sau periculozitatii. In cazul unui raspuns afirmativ, se fac precizari in ceea ce priveste aceasta evaluare si asupra documentatiei relevante utilizate;
    (v) motivele care au determinat luarea masurii de reglementare finala privind sanatatea populatiei, inclusiv cele legate de sanatatea consumatorilor si lucratorilor si cele legate de mediu;
    (vi) prezentarea pe scurt a pericolelor si riscurilor pentru sanatatea populatiei, inclusiv a celor legate de sanatatea consumatorilor si a lucratorilor si a celor legate de mediu si a efectelor scontate a se obtine ca urmare a aplicarii masurii de reglementare finala;
    b) categoria sau categoriile carora li se aplica masura de reglementare finala, pentru fiecare categorie fiind necesar sa se prezinte:
    (i) utilizarea sau utilizarile interzise prin masura de reglementare finala;
    (ii) utilizarea sau utilizarile care sunt permise;
    (iii) estimarea, cand este posibil, a cantitatilor de produs chimic, produse importate, exportate si utilizate;
    c) indicarea, pe cat posibil, a interesului referitor la masura de reglementare finala pentru alte state si regiuni;
    d) alte informatii utile, dintre care:
    (i) evaluarea impactului socioeconomic al masurii de reglementare finala;
    (ii) informatii disponibile despre solutiile alternative de inlocuire si riscurile acestora, de exemplu:
    - strategiile de combatere a substantelor care dauneaza sanatatii populatiei;
    - metode si procedee industriale, incluzand tehnici mai putin poluante.

    ANEXA 2

                              CRITERII
de inscriere a produsilor chimici interzisi sau strict reglementati in anexa nr. III

    Cand examineaza notificarile transmise de Secretariat conform paragrafelor 5 si 6 ale art. 5 din conventie, Comitetul de studiu al produsilor chimici intreprinde urmatoarele:
    a) confirma ca masura de reglementare finala a fost luata pentru a proteja sanatatea populatiei sau mediul;
    b) verifica daca masura de reglementare finala a fost luata dupa o evaluare a riscurilor. Aceasta evaluare trebuie sa se bazeze pe o analiza a datelor stiintifice efectuata tinandu-se cont de contextul specific al partii in cauza. In acest scop documentatia furnizata trebuie sa ateste ca:
    (i) datele au fost obtinute prin metode stiintifice recunoscute;
    (ii) aceste date au fost analizate si prezentate astfel incat sa se respecte principiile si metodele stiintifice recunoscute;
    (iii) masura de reglementare finala se bazeaza pe evaluarea riscurilor si tine cont de contextul specific al partii care este si autor al masurii;
    c) stabileste daca masura de reglementare finala justifica inscrierea produsului chimic considerat in anexa nr. III dupa ce a stabilit ca:
    (i) aplicarea masurii de reglementare finala a condus sau ar trebui sa conduca la o diminuare semnificativa a consumului de produs chimic sau a numarului de utilizari;
    (ii) aplicarea masurii de reglementare finala a condus in mod efectiv sau ar trebui sa conduca la o diminuare semnificativa a riscurilor asupra sanatatii populatiei sau asupra mediului, in partea care a transmis notificarea;
    (iii) consideratiile care stau la originea masurii de reglementare finala au in vedere aplicarea numai intr-o zona geografica limitata sau in alte cazuri limitate;
    (iv) se dovedeste ca produsul chimic considerat face obiectul unor schimburi comerciale internationale in curs;
    d) tine cont de faptul ca o utilizare gresita intentionata nu constituie in sine un motiv suficient pentru inscrierea produsului chimic in anexa nr. III.

    ANEXA 3

                            PRODUSI CHIMICI
supusi procedurii de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza

________________________________________________________________________________
Nr.                Numele produsului chimic             Numarul de   Categoria
crt.                                                    cod CAS
________________________________________________________________________________
  1. 2,4,5 - T                                          93-76-5      Pesticid
________________________________________________________________________________
  2. Aldrin                                             309-00-2     Pesticid
________________________________________________________________________________
  3. Captafol                                           2425-06-1    Pesticid
________________________________________________________________________________
  4. Clordan                                            57-74-9      Pesticid
________________________________________________________________________________
  5. Clordimeform                                       6164-98-3    Pesticid
________________________________________________________________________________
  6. Clorobenzilat                                      510-15-6     Pesticid
________________________________________________________________________________
  7. DDT                                                50-29-3      Pesticid
________________________________________________________________________________
  8. Dieldrin                                           60-57-1      Pesticid
________________________________________________________________________________
  9. Dinoseb si saruri de dinoseb                       88-85-7      Pesticid
________________________________________________________________________________
 10. 1, 2-Dibrometan (EDB)                              106-93-4     Pesticid
________________________________________________________________________________
 11. Fluoroacetamida                                    640-19-7     Pesticid
________________________________________________________________________________
 12. HCH (amestec de izomeri)                           608-73-1     Pesticid
________________________________________________________________________________
 13. Heptaclor                                          76-44-8      Pesticid
________________________________________________________________________________
 14. Hexaclorbenzen                                     118-74-1     Pesticid
________________________________________________________________________________
 15. Lindan                                             58-89-9      Pesticid
________________________________________________________________________________
 16. Compusi ai mercurului, incluzand compusi                        Pesticid
     anorganici si compusi de tip alchil-mercurici,
     alchil-oxialchil si aril-mercurici
________________________________________________________________________________
 17. Pentaclorfenol                                     87-86-5      Pesticid
________________________________________________________________________________
 18. Monocrotofos (preparate lichide cu continut de     6923-22-4    Preparat
     substanta activa in solutie mai mult de 600 g pe                pesticid
     litru)                                                          extrem de
                                                                     periculos
________________________________________________________________________________
 19. Metamidofos (preparate lichide cu continut de      10265-92-6   Preparat
     substanta activa in solutie mai mult de 600 g pe                pesticid
     litru)                                                          extrem de
                                                                     periculos
________________________________________________________________________________
 20. Fosfamidon (preparate lichide cu continut de       13171-21-6   Preparat
     substanta activa in solutie mai mult de 1.000 g    [amestec de  pesticid
     pe litru)                                          izomeri      extrem de
                                                        (E) si (Z)]  periculos
                                                        23783-98-4
                                                        [izomer (Z)]
                                                        297-99-4
                                                        [izomer (E)]
________________________________________________________________________________
 21. Metilparation [concentrate emulsificabile          298-00-0     Preparat
     (emulsionabile) care contin 19,5%, 40%, 50% si                  pesticid
     60% principiu activ si pulberi care contin 1,5%,                extrem de
     2% si 3% principiu activ]                                       periculos
________________________________________________________________________________
 22. Paration [toate preparatele - aerosoli, pulberi,   56-38-2      Preparat
     concentrate emulsificabile (emulsionabile),                     pesticid
     granule si pulberi umectabile, cu exceptia                      extrem de
     suspensiilor in capsule]                                        periculos
________________________________________________________________________________
 23. Crocidolit                                         12001-28-4   Produs cu
                                                                     utilizare
                                                                     industriala
________________________________________________________________________________
 24. Bifenil-polibromurati (PBB)                        36355-01-8   Produs cu
                                                        (hexa)       utilizare
                                                        27858-07-7   industriala
                                                        (octa)
                                                        13654-09-6
                                                        (deca)
________________________________________________________________________________
 25. Bifenil-policlorurati (PCB)                        1336-36-3    Produs cu
                                                                     utilizare
                                                                     industriala
________________________________________________________________________________
 26. Terfenil-policlorurati (PCT)                       61788-33-8   Produs cu
     [trifenil-policlorurati (PCT)]                                  utilizare
                                                                     industriala
________________________________________________________________________________
 27. Tris (2, 3 dibromopropil) fosfat                   126-72-7     Produs cu
                                                                     utilizare
                                                                     industriala
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4

                              INFORMATII
ce trebuie furnizate si criterii ce trebuie respectate pentru inscrierea preparatelor de pesticide extrem de periculoase in anexa nr. III

    Prima parte: Documentatia care trebuie furnizata de partea care prezinta propunerea
    Propunerile transmise conform paragrafului 1 al art. 6 din conventie sunt insotite de o documentatie care contine urmatoarele informatii:
    a) numele preparatului de pesticid periculos;
    b) numele ingredientelor sau ingredientului activ din preparat;
    c) cantitatea corespunzatoare din fiecare ingredient activ din preparat;
    d) tipul de preparat;
    e) numele comercial si numele producatorilor, daca sunt disponibile;
    f) modele recunoscute si comune de utilizare a preparatului in cadrul partii care transmite propunerea;
    g) o descriere clara a incidentelor legate de preparat, inclusiv efectele adverse si modul in care preparatul a fost utilizat;
    h) orice masura de reglementare, administrativa sau de alta natura, luata sau care se intentioneaza sa fie luata de partea care propune ca raspuns la astfel de incidente.

    A doua parte: Informatii pe care trebuie sa le colecteze Secretariatul
    Secretariatul, conform paragrafului 3 al art. 6 din conventie, colecteaza informatii relevante referitoare la preparate, inclusiv:
    a) proprietatile fizico-chimice, toxicologice si ecotoxicologice;
    b) restrictiile privind manipularea sau utilizarea in alte state;
    c) incidente pentru care preparatul a fost la originea acestora in alte state;
    d) informatii comunicate de alte parti, de alte organizatii internationale, de organizatii neguvernamentale sau de catre alte surse de informatii pertinente, nationale ori internationale;
    e) evaluarea riscurilor si pericolelor, acolo unde sunt disponibile;
    f) daca este posibil, aspecte privind dimensiunea utilizarii - numar de omologari, volum de productie sau de vanzare;
    g) alte preparate ale pesticidului in cauza si incidente legate de acestea, daca exista;
    h) practici alternative de control al pesticidelor;
    i) orice alta informatie considerata utila de catre Comitetul de studiu al produsilor chimici.

    A treia parte: Criterii de inscriere a preparatelor de pesticide extrem de periculoase in anexa nr. III
    Comitetul de studiu al produsilor chimici, la examinarea propunerilor care ii sunt comunicate de catre Secretariat conform paragrafului 5 al art. 6, are in vedere urmatoarele:
    a) veridicitatea informatiilor care probeaza ca utilizarea preparatului, conform practicilor curente sau atestate in partea care prezinta propunerea, a cauzat incidentele semnalate;
    b) riscul incidentelor de acest tip in alte state in care climatul, conditiile si modul de folosire a preparatului sunt analoage;
    c) existenta de restrictii referitoare la manipularea sau utilizarea preparatului, care presupun folosirea de tehnologii sau de tehnici care nu pot fi corect aplicate ori utilizate pe scara larga in state care nu au infrastructuri corespunzatoare;
    d) importanta efectelor semnalate in raport cu cantitatea de preparat utilizat;
    e) o utilizare necorespunzatoare in mod intentionat nu constituie in sine un motiv suficient pentru inscrierea preparatului in anexa nr. III.

    ANEXA 5

                             INFORMATII
    care ar trebui sa figureze in notificarile de export

    1. Notificarile de export trebuie sa indice:
    a) numele si adresa autoritatilor nationale competente desemnate pentru partea importatoare si pentru partea exportatoare;
    b) data de export prevazuta pentru partea importatoare;
    c) numele produsului chimic interzis sau strict reglementat si un rezumat al datelor cerute conform anexei nr. I, care vor fi comunicate Secretariatului conform art. 5 din conventie. Cand un amestec sau un preparat contine mai mult de un produs chimic de acest tip, aceste informatii vor trebui furnizate pentru fiecare produs;
    d) o declaratie care mentioneaza categoria de utilizare prevazuta si folosirea corespunzatoare in cadrul acestei categorii, de catre partea importatoare, daca acestea sunt cunoscute;
    e) masuri de precautie care trebuie luate pentru a reduce expunerea la un produs chimic si la emisiile sale;
    f) in cazul unui amestec sau preparat, continutul de produsi chimici interzisi ori strict reglementati care intra in compozitia sa;
    g) numele si adresa importatorului;
    h) toate informatiile suplimentare de care dispune autoritatea nationala competenta desemnata a partii exportatoare, care ar putea fi utile autoritatii nationale competente desemnate a partii importatoare.
    2. Alte informatii fata de cele solicitate la paragraful 1 de mai sus
    Partea exportatoare va furniza toate informatiile complementare specificate in anexa nr. I care ar putea fi cerute de partea importatoare.SmartCity5

COMENTARII la Legea 91/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 91 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu