Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 91 din 10 mai 2000

pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagra, Marea Mediterana si din zona contigua a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 239 din 30 mai 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagra, Marea Mediterana si din zona contigua a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                         MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              VASILE LUPU

                                ACORD*)
privind conservarea cetaceelor din Marea Neagra, Marea Mediterana si din zona contigua a Atlanticului

    *) Traducere.

    Partile,
    reamintind ca Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, 1979, incurajeaza actiunile de cooperare internationala pentru conservarea speciilor migratoare,
    reamintind, de asemenea, ca cea de a treia reuniune a conferintei partilor la conventie, care a avut loc la Geneva in luna septembrie 1991, a indemnat statele din aria de raspandire sa colaboreze in scopul de a incheia, sub auspiciile conventiei, un acord multilateral pentru conservarea cetaceelor mici din Marea Mediterana si din Marea Neagra,
    recunoscand ca cetaceele sunt o parte integranta a ecosistemului marin care trebuie sa fie conservat in beneficiul generatiilor prezente si viitoare si ca conservarea lor este de interes comun,
    recunoscand importanta integrarii masurilor pentru conservarea cetaceelor in activitatile referitoare la dezvoltarea socioeconomica a partilor interesate de prezentul acord, incluzand activitati maritime cum sunt: pescuitul si libera circulatie a navelor, in conformitate cu dreptul international,
    constiente ca conservarea starii cetaceelor poate fi afectata negativ de factori cum sunt: degradarea si perturbarea habitatelor lor, poluarea, reducerea resurselor de hrana, utilizarea si abandonarea echipamentelor de pescuit neselectiv, precum si prin capturari intentionate sau accidentale,
    convinse ca vulnerabilitatea cetaceelor fata de astfel de amenintari justifica implementarea unor masuri specifice de conservare, acolo unde ele nu exista inca, de catre statele sau organizatiile de integrare economica regionala, care isi exercita suveranitatea si/sau jurisdictia asupra oricarei parti din aria lor de raspandire, precum si de catre statele ale caror nave sub pavilion sunt angajate, in afara limitelor jurisdictionale nationale, in activitati care pot afecta conservarea cetaceelor,
    subliniind necesitatea promovarii si facilitarii cooperarii intre state, intre organizatiile de integrare economica regionala, organizatiile interguvernamentale si cele din sectorul neguvernamental, pentru conservarea cetaceelor din Marea Neagra, Marea Mediterana, din apele care leaga aceste mari, precum si din zona contigua a Atlanticului,
    convinse ca incheierea unui acord multilateral si implementarea acestuia prin actiuni coordonate si concertate vor contribui semnificativ la conservarea cetaceelor si a habitatelor lor in cea mai eficienta maniera si vor avea efecte benefice suplimentare asupra altor specii,
    recunoscand ca, cu toata cercetarea stiintifica din trecut sau in curs de desfasurare, cunoasterea biologiei, ecologiei si a dinamicii populatiilor de cetacee este deficitara si ca este necesara dezvoltarea cooperarii pentru studierea si monitorizarea acestor specii, in scopul implementarii eficiente a masurilor de conservare a acestora,
    recunoscand, de asemenea, ca implementarea eficace a unui astfel de acord va necesita ca, intr-un spirit de solidaritate, sa fie acordata asistenta unor state din aria de raspandire, pentru cercetare, instruire si pentru monitorizarea cetaceelor si a habitatelor lor, precum si pentru infiintarea sau pentru dezvoltarea institutiilor stiintifice si administrative,
    recunoscand importanta altor instrumente regionale si globale relevante pentru conservarea cetaceelor, semnate de numeroase parti, cum sunt: Conventia internationala pentru reglementarea vanatorii de balene, 1946; Conventia pentru protectia Marii Mediterane impotriva poluarii, 1976; protocoalele referitoare la aceasta conventie si Planul de actiune pentru conservarea cetaceelor in Marea Mediterana, adoptat sub auspiciile acesteia in 1991; Conventia privind conservarea habitatelor naturale si a vietii salbatice din Europa, 1979; Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, 1982; Conventia privind diversitatea biologica, 1992; Conventia pentru protectia Marii Negre impotriva poluarii, 1992; Planul global de actiune pentru conservarea, managementul si utilizarea mamiferelor marine, adoptat in 1984 de Programul Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator, precum si initiativele, inter alia, ale Consiliului General pentru Pescuit in Mediterana, Comisiei Internationale pentru Exploatarea Stiintifica a Mediteranei si ale Comisiei Internationale pentru Conservarea Speciilor de Thonidae din Atlantic,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Aria de aplicare, definitii si interpretare
    1. a) Aria geografica de aplicare a prezentului acord, denumita in cele ce urmeaza zona acordului, cuprinde toate apele maritime ale Marii Negre si ale Marii Mediterane, ale golfurilor si lacurilor acestora, ale apelor interioare legate sau care interconecteaza aceste ape maritime, precum si zona Atlanticului contigua Marii Mediterane, la vest de Stramtoarea Gibraltar. Pentru scopul prezentului acord:
    - Marea Neagra este delimitata la sud-vest de linia care uneste Capul Kelaga cu Capul Dalyan (Turcia);
    - Marea Mediterana este delimitata la est de limita sudica a Stramtorii Dardanelle, intre farurile de la Mehmetcik si Kumkale (Turcia), iar la vest, de meridianul care trece pe la farul de la Capul Spartel, la intrarea in Stramtoarea Gibraltar; si
    - zona contigua a Atlanticului, la vest de Stramtoarea Gibraltar, este delimitata la est de meridianul care trece pe la farul de la Capul Spartel, iar spre vest, de linia care uneste farul de la Capul Sfantului Vicente (Portugalia) cu farul de la Casablanca (Maroc).
    b) Nici o dispozitie a prezentului acord si nici un act adoptat in temeiul prezentului acord nu va aduce atingere drepturilor si obligatiilor, revendicarilor sau pozitiilor juridice, prezente si viitoare, ale oricarui stat, referitoare la dreptul marii sau la Conventia de la Montreux din 20 iulie 1936 (Conventia privind regimul stramtorilor), in special naturii si intinderii zonelor maritime, delimitarii zonelor maritime intre state cu tarmuri aflate fata in fata sau alaturate, libertatii de navigatie in marea deschisa, dreptului si modalitatilor de trecere prin stramtorile utilizate pentru navigatia internationala si dreptului de trecere neofensiva in marile teritoriale, precum si naturii si intinderii jurisdictiei statului de coasta, statului de pavilion si statului de port.
    c) Nici o actiune sau activitate intreprinsa in temeiul prezentului acord nu va constitui temei pentru revendicarea, contestarea ori refuzarea unui drept de suveranitate sau de jurisdictie nationala.
    2. Prezentul acord se aplica tuturor speciilor de cetacee care au o arie de raspandire situata in intregime sau partial in zona acordului sau care apar accidental ori ocazional in zona acordului, o lista indicativa a acestora fiind cuprinsa in anexa nr. I la acesta.
    3. Pentru scopul prezentului acord:
    a) cetacee inseamna animale, inclusiv indivizi ai speciilor, subspeciilor ori populatiilor de Odontoceti sau Mysticeti;
    b) conventie inseamna Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, 1979;
    c) Secretariatul conventiei inseamna organul stabilit in conformitate cu art. IX din conventie;
    d) Secretariatul acordului inseamna organul stabilit in conformitate cu art. III paragraful 7 din prezentul acord;
    e) Comitetul stiintific inseamna organul stabilit in conformitate cu art. III paragraful 7 din prezentul acord;
    f) arie de raspandire inseamna toate zonele de apa in care un cetaceu traieste, sta temporar sau pe care le strabate in orice moment, pe ruta sa normala de migratie, in limitele zonei acordului;
    g) state din aria de raspandire inseamna orice stat care isi exercita suveranitatea si/sau jurisdictia asupra oricarei parti din aria de raspandire a unei populatii de cetacee protejate prin prezentul acord sau un stat care are sub pavilionul sau nave care sunt angajate in activitati in zona acordului si care pot afecta conservarea cetaceelor;
    h) organizatie de integrare economica regionala inseamna o organizatie constituita din state suverane, care are competenta in privinta negocierii, incheierii si aplicarii de acorduri internationale in chestiuni reglementate prin prezentul acord;
    i) parte inseamna un stat sau o organizatie de integrare economica regionala din aria de raspandire pentru care prezentul acord este in vigoare;
    j) subregiune, in functie de contextul dat, inseamna fie regiunea care cuprinde statele riverane Marii Negre, fie regiunea care cuprinde statele riverane Marii Mediterane si zona contigua a Atlanticului; orice referire din prezentul acord la state dintr-o anumita subregiune va insemna statele care au orice parte a apelor lor teritoriale cuprinsa in limitele acelei subregiuni si statele ce au sub pavilionul lor vase care sunt angajate in activitati ce pot afecta conservarea cetaceelor in acea subregiune; si
    k) habitat inseamna orice zona din aria de raspandire a cetaceelor, unde acestea traiesc permanent sau temporar, in special zone de hranire, locuri de crestere si de reproducere si rute de migratie.
    In completare, termenii definiti la art. I subparagrafele 1 a) - e) si i) din conventie vor avea acelasi inteles, mutatis mutandis, in prezentul acord.
    4. Prezentul acord este un acord in intelesul art. IV paragraful 4 din conventie.
    5. Anexele la prezentul acord constituie parte integranta a acestuia si orice referire la acord include o referire la acestea.
    Art. 2
    Scop si masuri de conservare
    1. Partile vor intreprinde masuri coordonate pentru realizarea si mentinerea unei stari favorabile de conservare a cetaceelor. In acest scop partile vor interzice si vor lua toate masurile necesare pentru a elimina, acolo unde aceasta nu s-a facut inca, orice capturare intentionata a cetaceelor si vor coopera pentru crearea si mentinerea unei retele de zone protejate special pentru conservarea cetaceelor.
    2. Orice parte poate face o derogare de la interdictia stabilita in paragraful precedent numai in situatii de urgenta, cum sunt cele prevazute in anexa nr. 2 paragraful 6, sau, dupa obtinerea avizului Comitetului stiintific, in scop de cercetare neletala, in situ, vizand mentinerea unei stari favorabile de conservare a cetaceelor. Partile interesate vor informa imediat Biroul si Comitetul stiintific, prin Secretariatul acordului, despre orice asemenea derogare care a fost facuta. Secretariatul acordului va informa neintarziat, prin cele mai adecvate mijloace, toate partile in legatura cu derogarea respectiva.
    3. In completare partile vor aplica, in limitele suveranitatii si/sau ale jurisdictiei lor si in conformitate cu obligatiile lor internationale, masurile de conservare, cercetare si management prevazute in anexa nr. 2 la prezentul acord, care vor aborda urmatoarele chestiuni:
    a) adoptarea si punerea in aplicare a legislatiei nationale;
    b) evaluarea si managementul interactiunilor om - cetacee;
    c) protectia habitatului;
    d) cercetarea si monitorizarea;
    e) construirea capacitatii, strangerea si diseminarea informatiei, instruire si educatie; si
    f) raspunsuri la situatii de urgenta.
    Masurile referitoare la activitatile de pescuit vor fi aplicate in toate apele aflate sub suveranitatea si/sau jurisdictia lor si, in afara acestor ape, tuturor navelor aflate sub pavilionul lor sau inmatriculate pe teritoriul lor.
    4. In implementarea masurilor stabilite mai sus partile vor aplica principiul precautiei.
    Art. 3
    Reuniunea partilor
    1. Reuniunea partilor este organul de decizie al prezentului acord.
    2. Depozitarul, prin consultare cu Secretariatul conventiei, va convoca o sesiune a Reuniunii partilor la prezentul acord nu mai tarziu de un an dupa data intrarii acestuia in vigoare. Dupa aceasta Secretariatul conventiei va convoca sesiunile ordinare ale Reuniunii partilor, la intervale de nu mai mult de 3 ani, in afara cazului in care Reuniunea partilor decide altfel.
    3. Secretariatul acordului va convoca o sesiune extraordinara a Reuniunii partilor la cererea scrisa a cel putin doua treimi din numarul partilor.
    4. Natiunile Unite, agentiile sale specializate, Agentia Internationala pentru Energie Atomica, orice stat care nu este parte la prezentul acord, secretariatele celorlalte conventii sau acorduri globale si regionale interesate, inter alia, de conservarea cetaceelor, precum si organizatiile regionale sau subregionale de gestiune a pescuitului, cu responsabilitati in privinta speciilor care traiesc permanent sau temporar in zona acordului, pot sa fie reprezentate, prin observatori, la sesiunile Reuniunii partilor. Orice alta agentie sau organism tehnic calificat in conservarea cetaceelor poate sa fie reprezentat la sesiunile Reuniunii partilor, prin observatori, in afara cazului in care cel putin o treime din numarul partilor prezente se opune. O data admis la o sesiune a Reuniunii partilor un observator va continua sa aiba dreptul de participare la sesiunile ulterioare, in afara cazului in care o treime din numarul partilor isi exprima opozitia cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii sesiunii.
    5. Numai partile au drept de vot. Fiecare parte va avea un vot. Organizatiile de integrare economica regionala care sunt parti la prezentul acord isi vor exercita dreptul lor de vot in chestiunile ce sunt de competenta lor, cu un numar de voturi egal cu numarul statelor lor membre care sunt parti la acord. O organizatie de integrare economica regionala nu isi va exercita dreptul ei de vot, daca statele sale membre il exercita pe al lor, si viceversa.
    6. Toate deciziile Reuniunii partilor vor fi adoptate prin consens, cu exceptia cazului in care nu este prevazut altfel la art. X din prezentul acord. Totusi, daca in privinta chestiunilor la care se refera anexele acordului nu poate fi realizat consensul, o decizie poate fi adoptata prin votul unei majoritati de doua treimi din numarul partilor prezente si care voteaza. In cazul adoptarii orice parte poate notifica in scris depozitarului, intr-un interval de 150 de zile, intentia ei de a nu aplica respectiva decizie.
    7. La prima sa sesiune Reuniunea partilor:
    a) va adopta propriile reguli de procedura;
    b) va stabili un secretariat al acordului, pentru a exercita functiile de secretariat prevazute la art. IV din prezentul acord;
    c) va desemna in fiecare subregiune, in cadrul unei institutii existente, o unitate de coordonare, pentru facilitarea implementarii masurilor stabilite in anexa nr. 2 la prezentul acord;
    d) va alege un birou, astfel cum este prevazut la art. VI;
    e) va stabili un comitet stiintific, astfel cum este prevazut la art. VII; si
    f) va decide asupra formatului si continutului rapoartelor partilor cu privire la implementarea acordului, astfel cum este prevazut la art. VIII.
    La fiecare sesiune ordinara Reuniunea partilor:
    a) va analiza evaluarile stiintifice cu privire la starea de conservare a cetaceelor din zona acordului si a habitatelor care sunt importante pentru supravietuirea lor, precum si a factorilor care le pot afecta nefavorabil;
    b) va analiza progresul facut si orice dificultati intampinate in implementarea prezentului acord, pe baza rapoartelor partilor si ale Secretariatului acordului;
    c) va face recomandari partilor, dupa cum va considera necesar sau potrivit, si va adopta masuri specifice pentru imbunatatirea eficientei prezentului acord;
    d) va examina si va decide asupra oricaror propuneri ce privesc amendarea prezentului acord, in masura in care este necesar;
    e) va adopta bugetul pentru urmatorul exercitiu financiar si va decide in toate chestiunile care privesc aranjamentele financiare ale prezentului acord;
    f) va analiza aranjamentele referitoare la Secretariatul acordului, la unitatile de coordonare si la Comitetul stiintific;
    g) va adopta un raport ce se va transmite partilor la prezentul acord, precum si Conferintei partilor la conventie;
    h) va conveni asupra datei provizorii si locului viitoarei reuniuni; si
    i) va aborda orice alta chestiune care priveste implementarea prezentului acord.
    Art. 4
    Secretariatul acordului
    1. Sub rezerva aprobarii de catre Conferinta partilor la conventie, un secretariat al acordului va fi infiintat in cadrul Secretariatului conventiei. Daca Secretariatul conventiei nu are capacitatea de a asigura pe deplin aceasta functie, Reuniunea partilor va dispune alte solutii.
    2. Functiile Secretariatului acordului vor fi:
    a) sa organizeze si sa asigure serviciile pentru sesiunile Reuniunii partilor;
    b) sa stabileasca si sa faciliteze cooperarea dintre statele din aria de raspandire, care sunt sau care nu sunt parti la acord, si dintre organismele internationale si nationale ale caror activitati privesc direct sau indirect conservarea cetaceelor din zona acordului;
    c) sa asiste partile in implementarea prezentului acord, asigurand coerenta intre subregiuni, precum si a masurilor adoptate in conformitate cu celelalte instrumente internationale in vigoare;
    d) sa execute deciziile ce ii sunt adresate de Reuniunea partilor;
    e) sa aduca in atentia Reuniunii partilor orice chestiune ce intereseaza prezentul acord;
    f) sa prezinte la fiecare sesiune ordinara a Reuniunii partilor un raport asupra activitatii Secretariatului acordului, a unitatilor de coordonare, a Biroului si a Comitetului stiintific, precum si asupra implementarii acordului, pe baza informatiilor furnizate de parti si de alte surse;
    g) sa administreze bugetul prezentului acord;
    h) sa furnizeze publicului larg informatii referitoare la prezentul acord si la obiectivele sale; si
    i) sa exercite orice alta functie ce ii este incredintata potrivit dispozitiilor prezentului acord sau de Reuniunea partilor.
    3. Secretariatul acordului, in consultare cu Comitetul stiintific si cu unitatile de coordonare, va facilita elaborarea liniilor directoare referitoare, inter alia, la:
    a) reducerea sau eliminarea, in masura in care este posibil si pentru atingerea obiectivelor prezentului acord, a interactiunilor negative om - cetacee;
    b) metodele de protectie a habitatelor si de management al resurselor naturale in masura in care acestea au legatura cu cetaceele;
    c) masurile pentru situatii de urgenta; si
    d) metodele de salvare.
    Art. 5
    Unitati de coordonare
    1. Functiile unitatilor de coordonare subregionala vor fi:
    a) facilitarea implementarii in subregiunile respective a activitatilor prevazute in anexa nr. 2 la prezentul acord, in conformitate cu instructiunile Reuniunii partilor;
    b) strangerea si evaluarea informatiilor care pot promova directivele si implementarea acordului si asigurarea diseminarii corespunzatoare a acestor informatii; si
    c) asigurarea serviciilor necesare reuniunilor Comitetului stiintific si elaborarea rapoartelor, pe care le transmite Reuniunii partilor prin intermediul Secretariatului acordului.
    Stabilirea unitatilor de coordonare si a functiilor acestora va fi analizata, dupa caz, la fiecare sesiune a Reuniunii partilor.
    2. Fiecare unitate de coordonare, dupa consultarea cu Comitetul stiintific si cu Secretariatul acordului, va facilita elaborarea unei serii de rapoarte internationale sau publicatii, care se actualizeaza periodic, cuprinzand:
    a) rapoarte privind starea si tendintele de evolutie a populatiilor de cetacee, precum si lacunele in cunoasterea stiintifica;
    b) un catalog subregional al zonelor importante pentru cetacee; si
    c) un repertoriu subregional al autoritatilor nationale, al centrelor de cercetare si de salvare, al organizatiilor stiintifice si neguvernamentale, care se ocupa de cetacee.
    Art. 6
    Biroul
    1. Reuniunea partilor va alege un birou care se compune din presedintele si vicepresedintii Reuniunii partilor si care va adopta reguli de procedura pentru Birou, la propunerea Secretariatului acordului. Presedintele Comitetului stiintific va fi invitat sa participe ca observator la reuniunile Biroului. Serviciile de secretariat ale Biroului vor fi asigurate de Secretariatul acordului, oricand va fi necesar.
    2. Biroul:
    a) va asigura orientarea politica generala, precum si indrumarea operationala si financiara a Secretariatului acordului si a unitatilor de coordonare in privinta implementarii si promovarii acordului;
    b) va indeplini, intre sesiunile Reuniunii partilor, acele activitati interimare decise in numele sau, dupa cum se considera necesar, stabilite in sarcina sa de Reuniunea partilor; si
    c) va reprezenta partile in relatia cu guvernul (guvernele) tarii (tarilor) gazda a Secretariatului acordului si a Reuniunii partilor cu depozitarul si cu alte organizatii internationale in chestiuni care privesc prezentul acord si Secretariatul sau.
    3. La cererea presedintelui sau Biroul se va intalni, de regula o data pe an, la solicitarea Secretariatului acordului, care va informa toate partile cu privire la data, locul si ordinea de zi ale acestor reuniuni.
    4. La fiecare sesiune a Reuniunii partilor Biroul va prezenta un raport asupra activitatilor sale, care va fi transmis inaintea sesiunii tuturor partilor, prin grija Secretariatului acordului.
    Art. 7
    Comitetul stiintific
    1. Un comitet stiintific format din persoane calificate ca experti in stiinta conservarii cetaceelor va fi constituit ca organ consultativ al Reuniunii partilor. Reuniunea partilor va incredinta functiile Comitetului stiintific unei organizatii existente in zona acordului, care asigura o reprezentare echilibrata sub aspect geografic.
    2. Reuniunile Comitetului stiintific vor fi convocate de Secretariatul acordului, la cererea Reuniunii partilor.
    3. Comitetul stiintific:
    a) va asigura consultanta Reuniunii partilor asupra chestiunilor stiintifice si tehnice ce au legatura cu implementarea acordului, precum si partilor, individual, intre sesiuni, dupa cum se va considera necesar, prin intermediul unitatii de coordonare a respectivei subregiuni;
    b) va aviza liniile directoare, astfel cum este prevazut la art. IV paragraful 3, va evalua rapoartele pregatite in conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul acord si va formula recomandari in atentia Reuniunii partilor cu privire la modul de elaborare, continutul si implementarea acestora;
    c) va conduce evaluarile stiintifice privind starea de conservare a populatiilor de cetacee;
    d) va aviza in privinta dezvoltarii si coordonarii programelor internationale de cercetare si monitorizare si va face recomandari in atentia Reuniunii partilor cu privire la promovarea cercetarii ce urmeaza sa fie realizata;
    e) va facilita schimbul de informatii stiintifice si de tehnici de conservare;
    f) va pregati pentru fiecare sesiune a Reuniunii partilor un raport asupra activitatilor sale, care va fi inaintat Secretariatului acordului cu nu mai putin de 120 de zile inainte de sesiunea Reuniunii partilor si care va fi transmis imediat tuturor partilor prin grija Secretariatului acordului;
    g) va remite la timp avizele la derogarile asupra carora a fost informat, in conformitate cu art. II paragraful 2; si
    h) va indeplini, daca va fi necesar, alte sarcini atribuite de Reuniunea partilor.
    4. Comitetul stiintific, in consultare cu Biroul si cu unitatile de coordonare respective, poate constitui, dupa cum se va considera necesar, grupe de lucru care sa abordeze probleme specifice. Reuniunea partilor va conveni asupra unei alocatii bugetare limitate pentru acest scop.
    Art. 8
    Comunicare si raportare
    Fiecare parte:
    a) va desemna un punct focal pentru prezentul acord si va comunica Secretariatului acordului, fara intarziere, denumirea punctului focal, adresa si numerele de telecomunicatie, pentru a fi transmise imediat celorlalte parti si unitatilor de coordonare; si
    b) va pregati pentru fiecare sesiune ordinara a Reuniunii partilor, incepand cu cea de-a doua sesiune, un raport asupra implementarii acordului, cu referire speciala la masurile de conservare, de cercetare stiintifica si de monitorizare pe care le-a intreprins. Structura acestor rapoarte va fi stabilita la prima sesiune a Reuniunii partilor si va fi revazuta, dupa cum se va considera necesar, la oricare dintre sesiunile ulterioare. Fiecare raport va fi transmis Secretariatului acordului cu nu mai putin de 120 de zile inainte de deschiderea sesiunii Reuniunii partilor pentru care acest raport a fost pregatit, iar copii de pe acesta vor fi transmise fara intarziere celorlalte parti prin grija Secretariatului acordului.
    Art. 9
    Aranjamente financiare
    1. Baremul contributiilor la bugetul prezentului acord va fi stabilit de Reuniunea partilor la prima sa sesiune. Nici o organizatie de integrare economica regionala nu va fi solicitata sa contribuie cu mai mult de 2,5% din cheltuielile administrative.
    2. Orice decizie care priveste bugetul si orice modificare in baremul contributiilor, care vor fi considerate necesare, vor fi adoptate prin consens de Reuniunea partilor.
    3. Reuniunea partilor poate institui un fond suplimentar de conservare din contributii voluntare ale partilor sau din orice alta sursa, in scopul de a mari fondurile disponibile destinate monitorizarii, cercetarii, instruirii si proiectelor care privesc conservarea cetaceelor.
    4. Partile sunt, de asemenea, incurajate sa furnizeze, pe o baza bilaterala sau multilaterala, suport tehnic si financiar pentru sprijinirea statelor din aria de raspandire, care sunt tari in curs de dezvoltare sau tari cu economii in tranzitie, in implementarea dispozitiilor prezentului acord.
    5. Secretariatul acordului va face periodic o analiza a mijloacelor potentiale pentru furnizarea de resurse suplimentare, incluzand fonduri si asistenta tehnica, necesare in vederea implementarii prezentului acord, si va raporta concluziile sale Reuniunii partilor.
    Art. 10
    Amendarea acordului
    1. Prezentul acord poate fi amendat la orice sesiune ordinara sau extraordinara a Reuniunii partilor.
    2. Orice parte poate face propuneri de amendare a prezentului acord. Textul oricarui amendament propus, insotit de o expunere de motive, va fi comunicat Secretariatului acordului cu nu mai putin de 150 de zile inainte de deschiderea sesiunii. Secretariatul acordului va transmite neintarziat partilor copii. Orice comentarii ale partilor asupra textului amendamentului vor fi comunicate Secretariatului acordului cu nu mai putin de 60 de zile inainte de deschiderea sesiunii. Secretariatul acordului va comunica partilor, cat mai curand posibil dupa ultima zi de transmitere a comentariilor, toate comentariile transmise pana in acea zi.
    3. Orice anexa aditionala sau orice amendament la prezentul acord, altul decat un amendament la anexele la acesta, va fi adoptat cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si care voteaza si va intra in vigoare, pentru acele parti care l-au acceptat, in a 30-a zi de la data la care doua treimi din numarul partilor la acord la data adoptarii anexei aditionale sau a amendamentului au depus la depozitar instrumentele lor de acceptare. Pentru orice parte care depune un instrument de acceptare dupa data la care doua treimi din numarul partilor si-au depus instrumentele lor de acceptare anexa aditionala sau amendamentul va intra in vigoare in a 30-a zi de la data la care aceasta parte depune instrumentul sau de acceptare.
    4. Orice amendament la o anexa la prezentul acord va fi adoptat cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si care voteaza si va intra in vigoare, pentru toate partile, in a 150-a zi de la data adoptarii sale de catre Reuniunea partilor, cu exceptia partilor care au facut o rezerva in conformitate cu paragraful 5 al acestui articol.
    5. In cursul perioadei de 150 de zile prevazute la paragraful 4 al acestui articol orice parte poate face o rezerva, prin notificare scrisa adresata depozitarului, cu privire la un amendament la o anexa la prezentul acord. O astfel de rezerva poate fi retrasa prin notificare scrisa adresata depozitarului si, in consecinta, amendamentul va intra in vigoare, pentru acea parte, in a 30-a zi de la data retragerii rezervei.
    Art. 11
    Incidenta prezentului acord asupra legislatiei si conventiilor internationale
    1. Dispozitiile prezentului acord nu vor afecta dreptul oricarei parti de a mentine sau de a adopta masuri mai stricte pentru conservarea cetaceelor si a habitatelor acestora, nici drepturile si obligatiile oricarei parti, care decurg din orice tratat, conventie sau acord existent, la care este parte, cu exceptia cazurilor in care exercitarea acelor drepturi si obligatii ar putea periclita conservarea cetaceelor.
    2. Partile vor pune in aplicare prezentul acord in conformitate cu drepturile si obligatiile lor care decurg in temeiul dreptului marii.
    Art. 12
    Solutionarea diferendelor
    1. Orice diferend care poate aparea intre doua sau mai multe parti in legatura cu interpretarea sau aplicarea dispozitiilor prezentului acord va fi supus negocierii intre partile implicate in diferend sau medierii ori concilierii, printr-o terta parte, daca aceasta este acceptabil pentru partile interesate.
    2. Daca diferendul nu poate fi solutionat in conformitate cu paragraful 1 al acestui articol, partile pot, prin consimtamant mutual, sa supuna diferendul arbitrajului sau solutionarii judiciare. Partile care supun diferendul vor fi obligate prin decizia de arbitraj sau judiciara.
    Art. 13
    Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
    1. Prezentul acord va fi deschis pentru semnare oricarui stat din aria de raspandire, indiferent daca teritoriile de sub jurisdictia lui se afla sau nu in zona acordului, sau oricarei organizatii de integrare economica regionala, in care cel putin un membru este un stat din aria de raspandire, prin:
    a) semnare, fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii; ori
    b) semnare, sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, urmata de ratificare, acceptare sau aprobare.
    2. Prezentul acord va ramane deschis pentru semnare, la Monaco, pana la data intrarii sale in vigoare.
    3. Prezentul acord va ramane deschis pentru aderare oricarui stat din aria de raspandire sau oricarei organizatii de integrare economica regionala mentionata in paragraful 1 de mai sus, incepand cu si de la data intrarii in vigoare a acordului.
    4. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare vor fi depuse la depozitar.
    Art. 14
    Intrarea in vigoare
    1. Prezentul acord va intra in vigoare in prima zi a celei de-a 3-a luni de la data la care cel putin 7 state de coasta din zona acordului sau organizatii de integrare economica regionala, care cuprind cel putin doua state din subregiunea Marii Negre si cel putin 5 state din subregiunea Marii Mediterane si a zonei contigue a Atlanticului, au semnat fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii ori au depus instrumentele lor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, in conformitate cu art. XIII din prezentul acord.
    2. Pentru orice stat din aria de raspandire sau pentru orice organizatie de integrare economica regionala care:
    a) a semnat fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii;
    b) a ratificat, a acceptat sau a aprobat; ori
    c) a aderat
la prezentul acord dupa data la care numarul statelor din aria de raspandire si al organizatiilor de integrare economica regionala, necesar in vederea intrarii sale in vigoare, l-au semnat fara rezerva sau l-au ratificat, acceptat ori aprobat, prezentul acord va intra in vigoare in prima zi a celei de-a 3-a luni de la data semnarii fara rezerva sau a depunerii de catre acel stat sau organizatie a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
    Art. 15
    Rezerve
    Dispozitiile prezentului acord nu vor fi supuse rezervelor generale. Totusi o rezerva specifica poate fi facuta de orice stat in legatura cu o parte anume delimitata din apele sale interioare, cu ocazia semnarii fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii ori, dupa caz, cu ocazia depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare. O asemenea rezerva poate fi retrasa in orice moment de statul care a facut-o, prin notificare scrisa, adresata depozitarului; statul respectiv nu va fi obligat la aplicarea acordului cu privire la apele care fac obiectul rezervei, decat dupa 30 de zile de la data la care a fost retrasa rezerva.
    Art. 16
    Denuntarea
    Orice parte poate denunta prezentul acord in orice moment, prin notificare scrisa adresata depozitarului. Denuntarea devine efectiva la 12 luni de la data la care depozitarul a primit notificarea.
    Art. 17
    Depozitarul
    1. Originalul prezentului acord, in limbile araba, engleza, franceza, rusa si spaniola, fiecare versiune fiind egal autentica, va fi depus la Guvernul Principatului Monaco, care va fi depozitarul. Depozitarul va trimite copii autentificate de pe acord tuturor statelor si organizatiilor de integrare economica regionala la care s-a facut referire in art. XIII paragraful 1, precum si Secretariatului acordului, dupa ce acesta a fost constituit.
    2. Imediat dupa ce prezentul acord va intra in vigoare o copie autentificata de pe acesta va fi trimisa de depozitar Secretariatului Natiunilor Unite pentru inregistrare si publicare, in conformitate cu art. 102 al Cartei Natiunilor Unite.
    3. Depozitarul va informa toate statele si organizatiile de integrare economica regionala care au semnat sau au aderat la prezentul acord, precum si Secretariatul acordului despre:
    a) orice semnare;
    b) orice depunere a unui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
    c) data intrarii in vigoare a prezentului acord si a oricarei anexe aditionale, precum si a oricarui amendament la acesta sau la anexele sale;
    d) orice rezerva in legatura cu o anexa aditionala sau cu un amendament la o anexa;
    e) orice notificare de retragere a unei rezerve; si
    f) orice notificare de denuntare a acestuia.
    Depozitarul va transmite tuturor statelor si organizatiilor de integrare economica regionala care au semnat sau au aderat la prezentul acord, precum si Secretariatului acordului textul oricarei rezerve, oricarei anexe aditionale si al oricarui amendament la acesta sau la anexele sale.
    Pentru conformitate, subsemnatii, fiind pe deplin imputerniciti in acest scop, am semnat prezentul acord.
    Adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996.

    ANEXA 1

                       LISTA INDICATIVA
cuprinzand speciile de cetacee din Marea Neagra, la care se aplica prezentul acord

    Phocoenidae
    Phocoena phocoena           Marsuin (porc de mare)

    Delphinidae
    Tursiop truncatus           Delfinul mare
    Delphinus delphis           Delfinul comun

                       LISTA INDICATIVA
cuprinzand speciile de cetacee din Marea Mediterana si din zona contigua a Atlanticului, la care se aplica prezentul acord

    Phocoenidae
    Phocoena phocoena           Marsuin (porc de mare)

    Delphinidae
    Steno bredanensis           Steno
    Grampus griseus             Grampus
    Tursiops truncatus          Delfinul mare
    Stenella coeruleoalba       Delfinul bleu si alb
    Delphinus delphis           Delfinul cu bot scurt
    Pseudorca crassidens        Orca falsa
    Orcinus orca                Orca
    Globicephala melas          Delfinul cu cap rotund

    Ziphiidae
    Mesoplodon densirostris     Balena cu bot de Blainville
    Ziphius cavirostris         Delfinul lui Cuvier

    Physeteridae
    Physeter macrocephalus      Casalot

    Kogiidae
    Kogia simus                 Casalotul pitic

    Balaenidae
    Eubalaena glacialis         Balena (de culoare deschisa) de Biscaye

    Balaenopteridae
    Balaenoptera acutorostrata  Balena mica
    Balaenoptera borealis       Balena boreala
    Balaenoptera physalus       Balena nordica cu inotatoare
    Megaptera novaeangliae      Balena cu cocoasa

    NOTA:
    Prezentul acord se va aplica, de asemenea, la orice alte specii de cetacee necuprinse inca in aceasta anexa, dar care pot frecventa accidental sau ocazional zona acordului.

    ANEXA 2

                      PLAN DE CONSERVARE

    Partile vor intreprinde, in masura maxima a capacitatilor lor economice, tehnice si stiintifice, urmatoarele masuri pentru conservarea cetaceelor, acordand prioritate conservarii acelor specii sau populatii identificate de Comitetul stiintific ca avand cea mai nefavorabila stare de conservare, precum si pentru realizarea de cercetari in zonele sau pentru speciile la care datele existente sunt insuficiente.
    1. Adoptarea si punerea in aplicare a legislatiei nationale
    Partile la prezentul acord vor adopta masurile legislative, reglementare si administrative pentru a asigura protectia deplina a cetaceelor existente in apele aflate sub suveranitatea si/sau jurisdictia lor, precum si in afara acestor ape, cu privire la orice nava aflata sub pavilionul lor sau inregistrata pe teritoriul lor, care este angajata in activitati ce pot afecta conservarea cetaceelor. In acest scop partile:
    a) vor elabora si vor pune in aplicare masuri pentru minimizarea efectelor negative ale pescuitului asupra starii de conservare a cetaceelor. In mod deosebit, nici unei nave nu ii va fi permis sa aiba la bord sau sa foloseasca la pescuit una sau mai multe plase de curenti, a caror lungime individuala sau totala sa fie mai mare de 2,5 km;
    b) vor introduce sau vor imbunatati reglementarile ce vizeaza impiedicarea abandonarii sau lasarii in deriva pe mare a echipamentelor de pescuit si care sa impuna eliberarea imediata a cetaceelor prinse accidental in echipamentele de pescuit, in conditii care sa asigure supravietuirea lor;
    c) vor solicita efectuarea studiilor de impact in scopul de a oferi o fundamentare a deciziilor de permitere sau de interzicere a continuarii ori a dezvoltarii viitoare a activitatilor care pot afecta cetaceele sau habitatul acestora in zona acordului, incluzand pescuitul, explorarea si exploatarea resurselor in largul marii, sporturile nautice, turismul si supravegherea cetaceelor, precum si stabilirea conditiilor in care pot fi desfasurate astfel de activitati;
    d) vor reglementa deversarea in mare a poluantilor care pot avea efecte negative asupra cetaceelor si vor adopta standarde mai stricte in ceea ce priveste acesti poluanti in cadrul celorlalte instrumente juridice pertinente;
    e) se vor stradui sa consolideze ori sa creeze institutii nationale abilitate sa promoveze implementarea acordului.
    2. Evaluarea si managementul interactiunilor om - cetacee
    Partile, in cooperare cu organizatiile internationale relevante, vor colecta si vor analiza date privind interactiunile directe sau indirecte dintre oameni si cetacee, legatura, inter alia, cu pescuitul, cu activitatile industriale si turistice, precum si cu poluarea maritima si de pe uscat. Dupa caz, partile vor lua masuri de remediere corespunzatoare si vor elabora directive si/sau coduri de conduita pentru reglementarea sau gestionarea unor astfel de activitati.
    3. Protectia habitatului
    Partile se vor stradui sa stabileasca si sa administreze zone protejate special pentru cetacee, in corespondenta cu zonele care servesc cetaceelor ca habitate si/sau care le asigura importante resurse de hrana. Asemenea zone protejate special ar trebui sa fie instituite in temeiul prevederilor Conventiei pentru protectia Marii Mediterane impotriva poluarii, 1976, si ale protocolului pertinent la aceasta sau in temeiul prevederilor altor instrumente pertinente.
    4. Cercetare si monitorizare
    Partile vor intreprinde cercetari coordonate si concertate asupra cetaceelor si vor facilita elaborarea de noi tehnici pentru ameliorarea conservarii lor. In mod deosebit partile:
    a) vor monitoriza starea si tendintele starii speciilor protejate prin prezentul acord, in special a celor din zone putin cunoscute sau a speciilor despre care sunt putine date disponibile, in scopul de a facilita elaborarea masurilor de conservare a acestora;
    b) vor coopera pentru precizarea rutelor de migrare, precum si a zonelor de reproducere si hranire a speciilor protejate prin acest acord, in scopul de a stabili zonele in care activitatile umane pot necesita o reglementare in consecinta;
    c) vor evalua cerintele de hrana ale speciilor protejate prin acest acord si vor adopta in consecinta reglementarile si tehnicile de pescuit;
    d) vor dezvolta programe de cercetare sistematica asupra animalelor moarte, esuate, ranite sau bolnave, pentru a preciza principalele interactiuni cu activitatile umane si pentru a identifica pericolele existente si potentiale; si
    e) vor facilita dezvoltarea tehnicilor acustice pasive pentru monitorizarea populatiilor de cetacee.
    5. Construirea capacitatii, colectarea si diseminarea informatiilor, instruire si educatie
    Luand in considerare nevoile si stadiile de dezvoltare diferite ale statelor din aria de raspandire, partile vor acorda prioritate construirii capacitatii pentru dezvoltarea expertizei necesare in vederea implementarii acestui acord. Partile vor coopera pentru a dezvolta utilitatile comune necesare in vederea colectarii si diseminarii informatiilor despre cetacee si pentru a organiza cursuri de instruire si programe de educatie. Asemenea actiuni vor fi indeplinite de comun acord, la nivel subregional si la nivelul acordului, vor fi sprijinite de Secretariatul acordului, de unitatile de coordonare si de Comitetul stiintific si vor fi realizate in colaborare cu institutii si organizatii internationale competente. Rezultatele vor fi facute disponibile pentru toate partile. In mod deosebit partile vor coopera pentru:
    a) dezvoltarea sistemelor pentru colectarea datelor privind observatiile, capturile accidentale, esuarile, epizootiile si alte fenomene ce au legatura cu cetaceele;
    b) pregatirea listelor cuprinzand autoritati nationale, centre de cercetare si de salvare, cercetatori stiintifici si organizatii neguvernamentale, interesate de cetacee;
    c) pregatirea unui repertoriu al zonelor existente, cu regim de protectie sau de administrare, care ar putea favoriza conservarea cetaceelor, si al zonelor marine cu importanta potentiala pentru conservarea cetaceelor;
    d) pregatirea unui repertoriu al legislatiei nationale si internationale referitoare la cetacee;
    e) infiintarea, dupa cum se va considera corespunzator, a unei banci de date subregionale sau regionale pentru stocarea informatiilor colectate conform subparagrafelor a) - d);
    f) pregatirea unui buletin de informatii subregional sau regional privind activitatile de conservare a cetaceelor sau pentru colaborarea la o publicatie existenta care serveste aceluiasi scop;
    g) pregatirea ghidurilor de informare, constientizare si identificare, destinate utilizatorilor marii;
    h) pregatirea, pe baza experientei regionale, a unei sinteze cu recomandari veterinare pentru salvarea cetaceelor; si
    i) elaborarea si implementarea programelor de instruire asupra tehnicilor de conservare, in special asupra tehnicilor de observare, eliberare, transport si de prim ajutor, precum si asupra masurilor necesare in situatii de urgenta.
    6. Masuri in situatii de urgenta
    Partile, in cooperare si ori de cate ori este necesar si posibil, vor elabora si vor pune in aplicare masuri de urgenta necesare pentru cetaceele protejate prin prezentul acord, atunci cand apar conditii nefavorabile exceptionale sau care le ameninta. In mod deosebit partile:
    a) vor pregati in colaborare cu organele competente planuri de urgenta pentru a fi puse in aplicare in cazul unor pericole pentru cetaceele din zona acordului, cum sunt cazurile de poluare, esuari sau epizootii importante;
    b) vor evalua capacitatile necesare pentru operatiunile de salvare a cetaceelor ranite sau bolnave; si
    c) vor pregati un cod de conduita, care sa guverneze functionarea centrelor sau a laboratoarelor implicate in aceasta activitate.
    In cazul unei situatii de urgenta, care necesita adoptarea de masuri imediate pentru evitarea deteriorarii starii de conservare a uneia sau mai multor populatii de cetacee, o parte poate solicita unitatii de coordonare competente sa avertizeze celelalte parti interesate, in scopul de a stabili un mecanism care sa asigure protectia rapida a populatiei de cetacee identificate ca fiind supusa unei amenintari deosebite.SmartCity5

COMENTARII la Legea 91/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 91 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu