Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 374 din  3 septembrie 2004

pentru aprobarea Planului de actiune privind conservarea cetaceelor din apele romanesti ale Marii Negre

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 849 din 16 septembrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. IV din Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, la care Romania a aderat prin Legea nr. 13/1998,
    in conformitate cu prevederile art. II din Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagra, Marea Mediterana si din zona contigua a Atlanticului, ratificat prin Legea nr. 91/2000*),
    in temeiul art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Planul de actiune privind conservarea cetaceelor din apele romanesti ale Marii Negre, denumit in continuare Planul de actiune, si autoritatile cu responsabilitati in aplicarea acestuia, conform anexelor nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
------------
    *) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849/2004 numarul acestui act normativ era indicat, in mod eronat, ca fiind 90/2000.

                 Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                          Speranta Maria Ianculescu

    ANEXA 1

                              PLANUL DE ACTIUNE
    privind conservarea cetaceelor din apele romanesti ale Marii Negre

    Obiective generale

    - Gestionarea activitatilor umane pentru a diminua impactul negativ asupra cetaceelor
    - Protectia si managementul corespunzator al habitatelor cetaceelor, incluzand zonele de reproducere, crestere, hranire si iernare, precum si caile de migratie
    - Imbunatatirea cunostintelor stiintifice prin cercetare, monitoring si schimb de informatii
    - Furnizarea in timp util a unui raspuns la situatiile de urgenta
    - Constientizarea, instruirea si implicarea publicului in general, a comunitatilor locale si a asociatiilor profesionale, in mod particular, in programe de protectie si conservare a cetaceelor
    - Dezvoltarea capacitatilor institutionale

    Planul de actiune

    1. Protectia si managementul habitatelor-cheie pentru cetacee:
    1.1. identificarea si managementul durabil al habitatelor cu rol important in biologia cetaceelor:
    1.1.1. stabilirea criteriilor de identificare a habitatelor-cheie pentru cetacee;
    1.1.2. pregatirea de urgenta a unui inventar al habitatelor-cheie, inclusiv al cailor de migratie in Marea Neagra, inventar ce va fi in mod regulat actualizat in functie de informatiile acumulate;
    1.1.3. evaluarea starii de conservare a acestor habitate in concordanta cu cerintele biologice ale cetaceelor;
    1.1.4. stabilirea masurilor de management necesare pentru asigurarea unei stari de conservare favorabila a habitatelor cetaceelor;
    1.1.5. crearea unei retele de rezervatii marine de-a lungul litoralului romanesc, acoperind atat habitatele existente, cat si cele potentiale;
    1.1.6. identificarea, selectarea si intocmirea documentatiei in vederea declararii de noi zone marine protejate pentru cetacee la litoralul romanesc;
    1.1.7. cooperarea cu tarile vecine, respectiv cu Bulgaria si Ucraina, pentru realizarea unor zone comune protejate (eventual extinderea rezervatiilor Vama Veche - 2 Mai si Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii");
    1.2. desemnarea si administrarea ariilor speciale de conservare pentru cetacee;
    1.2.1. identificarea zonelor ce intrunesc conditiile necesare pentru a fi desemnate ca arii speciale de conservare pentru cetacee;
    1.2.2. stabilirea planurilor de management pentru aceste zone, care vor include reglementarea activitatilor umane cu impact, prin perioade si zone inchise, promovarea unor activitati umane alternative si utilizarea resurselor mult mai compatibile, restrictionarea dezvoltarii costiere si evitarea dezvoltarii turistice intensive in aceste zone.
    2. Dezvoltarea programelor de cercetare si monitorizare a starii de conservare a cetaceelor si a habitatelor acestora:
    2.1. realizarea de cercetari coordonate si concertate asupra cetaceelor, avand ca scop ameliorarea starii lor de conservare, in colaborare cu Comitetul Stiintific ACCOBAMS
    2.2. monitorizarea starii de conservare a cetaceelor, a habitatelor acestora si a zonelor protejate:
    2.2.1. stabilirea programelor de monitorizare pe termen lung a habitatelor critice si a zonelor special protejate;
    2.2.2. utilizarea tehnicilor acustice pasive pentru monitorizarea populatiilor de cetacee;
    2.2.3. stabilirea programelor de evaluare a starii, dinamicii si deplasarilor sezoniere ale populatiilor de cetacee in vederea determinarii tendintelor si a raspunsului acestora la strategiile de management;
    2.2.4. utilizarea unei metodologii standard pentru: prospectarea, inregistrarea datelor, telemetrie satelitara, GIS, analize genetice, observatii la bord si modelare matematica;
    2.2.5. standardizarea metodelor de estimare a parametrilor demografici pentru analiza dinamicii populatiei de cetacee;
    2.2.6. dezvoltarea si aplicarea programelor de instruire privind tehnicile de monitoring si management pentru cercetatorii si managerii zonelor special protejate;
    2.3. stabilirea unui program national permanent pentru capturi accidentale si esuari:
    2.3.1. stabilirea unei retele nationale de observatori si a unui sistem eficient de raportare a capturilor accidentale;
    2.3.2. stabilirea unei retele nationale de specialisti pentru examinarea exemplarelor esuate, moarte sau vii, carcase ce plutesc sau sunt incurcate accidental in uneltele de pescuit;
    2.3.3. stabilirea unei stranse legaturi cu Autoritatea Navala Romana si cu Politia de Frontiera;
    2.3.4. colaborarea stransa cu comunitatea stiintifica, alertarea si indrumarea ei catre evenimentul localizat de catre autoritatea marina nationala de supraveghere mentionata mai sus;
    2.3.5. dezvoltarea sistemelor de colectare a datelor privind observatiile asupra capturilor accidentale, esuari, epizootii si alte fenomene in legatura cu cetaceele;
    2.3.6. stabilirea unui inventar al laboratoarelor nationale si internationale capabile de a primi si de a face analiza esantioanelor;
    2.3.7. imbunatatirea metodelor de investigare ale veterinarilor, anatomistilor si patologilor locali, prin dezvoltarea capacitatilor existente.
    3. Armonizarea politicilor economice cu legislatia nationala privind conservarea cetaceelor in vederea reducerii mortalitatii si a capturilor accidentale prin:
    3.1. stabilirea unor oportunitati si facilitati pentru comunitatile locale de pescari si introducerea unui sistem de recompense pentru pescarii care elibereaza cetaceele prinse accidental in uneltele de pescuit, fara vatamarea acestora;
    3.2. impunerea obligativitatii ca la intocmirea studiilor de impact in vederea obtinerii acordurilor sau avizelor de mediu pentru activitatile desfasurate pe mare ori pe uscat si care ar putea afecta cetaceele sau habitatele acestora din zona litoralului romanesc (pescuitul, explorarea si exploatarea resurselor marine, sporturile nautice, turismul) sa fie inclus si dezvoltat un capitol referitor la evaluarea impactului asupra cetaceelor si recomandarea de masuri pentru diminuarea acestuia (pe baza datelor stiintifice obtinute din studiile de impact se vor stabili actiuni practice care vor privi tipurile de activitati enumerate);
    3.3. aplicarea reglementarilor nationale si regionale privind deversarea sau depozitarea in mare a deseurilor, substantelor toxice si periculoase, in conformitate cu prevederile Conventiei de la Bucuresti si ale altor conventii relevante;
    3.4. elaborarea si aplicarea masurilor de urgenta pentru situatii exceptional de nefavorabile sau periculoase (poluare, esuari, epizootii).
    4. Constientizarea, instruirea, educarea grupurilor de interese:
    4.1. dezvoltarea unui program de constientizare a publicului:
    4.1.1. derularea unor campanii mass-media si a unei campanii promotionale (centre de strada, pliante, brosuri etc.);
    4.1.2. realizarea unei campanii de informare a pescarilor, care sa aiba ca scop neutralizarea atitudinii negative a acestora fata de cetacee si castigarea sprijinului lor pentru masurile de protectie;
    4.1.3. extinderea expozitiei itinerante referitoare la cetaceele din Marea Neagra si echiparea acesteia cu echipament si software multimedia educationale;
    4.1.4. realizarea unui sistem de proiectie/video pentru Delfinariul Constanta, care sa prezinte turistilor si subiecte legate de ecologia, etologia si problemele de conservare a cetaceelor;
    4.2. diseminarea datelor si informatiilor referitoare la cetacee:
    4.2.1. elaborarea si publicarea unui catalog care sa includa autoritatile nationale, centrele de cercetare si salvare, cercetatorii si organizatiile neguvernamentale interesate de cetacee;
    4.2.2. elaborarea si publicarea unui catalog al zonelor nationale protejate sau gestionate si al zonelor marine cu importanta potentiala pentru conservarea cetaceelor;
    4.2.3. elaborarea si tiparirea de pliante si alte materiale informative, precum ghidul de identificare, pentru a fi distribuite utilizatorilor sau codul de conduita si ghidul de comportament pentru publicul vizitator al zonelor frecventate de cetacee;
    4.2.4. dezvoltarea unui site web care sa centralizeze informatiile pe subiecte legate de cetacee, disponibile pentru public, si care sa creeze o interfata de comunicare cu acesta;
    4.2.5. pregatirea unui buletin informativ subregional si/sau regional privind activitatile de conservare a cetaceelor si/sau contributia la o publicatie deja existenta si care are acelasi scop;
    4.3. programe de educatie ecologica si constientizare:
    4.3.1. realizarea unui curriculum si a materialelor suport de educatie privind starea de conservare a Marii Negre si a cetaceelor, ca suport tehnic pentru profesorii de biologie, geografie etc., care au initiativa de a realiza "programe scolare la decizia scolii";
    4.3.2. realizarea de campanii printre pescari in scopul de a-i determina sa elibereze cetaceele capturate accidental si sa participe la reteaua de informatii privind cetaceele (raportarea observarilor, a esuarilor, participarea la programele de monitorizare etc.);
    4.3.3. realizarea de campanii pentru pescari si populatia locala pentru a facilita implementarea legislatiei ce interzice capturarea si comercializarea/utilizarea tuturor produselor derivate din cetacee, precum si reducerea mutilarii si uciderii din ignoranta si/sau intentionat;
    4.3.4. educarea/instruirea pescarilor pentru utilizarea corecta a tehnicilor de manipulare, eliberare si inregistrare a capturilor accidentale de cetacee.
    5. Coordonare si finantare:
    5.1. coordonarea implementarii Planului de actiune va fi asigurata de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor;
    5.2. coordonarea activitatilor de cercetare si monitorizare a starii de conservare a cetaceelor si a habitatelor acestora va fi asigurata de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta;
    5.3. suportul financiar corespunzator va fi asigurat in principal prin programe externe de finantare, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor asigurand doar partea de cofinantare ce revine prin participarea la aceste proiecte si programe.

    ANEXA 2

                           AUTORITATILE
cu responsabilitati in aplicarea Planului de actiune privind conservarea cetaceelor din apele romanesti ale Marii Negre

    Autoritatile nationale si locale:
    - autoritatea publica centrala de mediu (Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor);
    - autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura;
    - Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
    - agentiile de protectia mediului Constanta si Tulcea;
    - Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol;
    - Inspectia Piscicola;
    - Autoritatea Navala Romana;
    - Politia de Frontiera;
    - Compania Nationala "Apele Romane" - filiala Dobrogea Litoral;
    - consiliile judetene.

    Comunitatea stiintifica:
    - Academia Romana si institutele aflate in coordonarea acesteia;
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta;
    - Universitatea "Ovidius" Constanta;
    - Universitatea "Dunarea de Jos" Galati;
    - Muzeul de Stiinte ale Naturii "Grigore Antipa", Bucuresti;
    - Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.

    Comunitatea pescareasca:
    - asociatiile locale de producatori;
    - societati comerciale cu statut pescaresc la Marea Neagra.

    Organizatii neguvernamentale:
    - mass-media locala si nationala;
      sistemul scolar;
      directiile sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor Tulcea si Constanta.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 374/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 374 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu