Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 374 din  3 septembrie 2004

pentru aprobarea Planului de actiune privind conservarea cetaceelor din apele romanesti ale Marii Negre

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 849 din 16 septembrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. IV din Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, la care Romania a aderat prin Legea nr. 13/1998,
    in conformitate cu prevederile art. II din Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagra, Marea Mediterana si din zona contigua a Atlanticului, ratificat prin Legea nr. 91/2000*),
    in temeiul art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Planul de actiune privind conservarea cetaceelor din apele romanesti ale Marii Negre, denumit in continuare Planul de actiune, si autoritatile cu responsabilitati in aplicarea acestuia, conform anexelor nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
------------
    *) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849/2004 numarul acestui act normativ era indicat, in mod eronat, ca fiind 90/2000.

                 Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                          Speranta Maria Ianculescu

    ANEXA 1

                              PLANUL DE ACTIUNE
    privind conservarea cetaceelor din apele romanesti ale Marii Negre

    Obiective generale

    - Gestionarea activitatilor umane pentru a diminua impactul negativ asupra cetaceelor
    - Protectia si managementul corespunzator al habitatelor cetaceelor, incluzand zonele de reproducere, crestere, hranire si iernare, precum si caile de migratie
    - Imbunatatirea cunostintelor stiintifice prin cercetare, monitoring si schimb de informatii
    - Furnizarea in timp util a unui raspuns la situatiile de urgenta
    - Constientizarea, instruirea si implicarea publicului in general, a comunitatilor locale si a asociatiilor profesionale, in mod particular, in programe de protectie si conservare a cetaceelor
    - Dezvoltarea capacitatilor institutionale

    Planul de actiune

    1. Protectia si managementul habitatelor-cheie pentru cetacee:
    1.1. identificarea si managementul durabil al habitatelor cu rol important in biologia cetaceelor:
    1.1.1. stabilirea criteriilor de identificare a habitatelor-cheie pentru cetacee;
    1.1.2. pregatirea de urgenta a unui inventar al habitatelor-cheie, inclusiv al cailor de migratie in Marea Neagra, inventar ce va fi in mod regulat actualizat in functie de informatiile acumulate;
    1.1.3. evaluarea starii de conservare a acestor habitate in concordanta cu cerintele biologice ale cetaceelor;
    1.1.4. stabilirea masurilor de management necesare pentru asigurarea unei stari de conservare favorabila a habitatelor cetaceelor;
    1.1.5. crearea unei retele de rezervatii marine de-a lungul litoralului romanesc, acoperind atat habitatele existente, cat si cele potentiale;
    1.1.6. identificarea, selectarea si intocmirea documentatiei in vederea declararii de noi zone marine protejate pentru cetacee la litoralul romanesc;
    1.1.7. cooperarea cu tarile vecine, respectiv cu Bulgaria si Ucraina, pentru realizarea unor zone comune protejate (eventual extinderea rezervatiilor Vama Veche - 2 Mai si Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii");
    1.2. desemnarea si administrarea ariilor speciale de conservare pentru cetacee;
    1.2.1. identificarea zonelor ce intrunesc conditiile necesare pentru a fi desemnate ca arii speciale de conservare pentru cetacee;
    1.2.2. stabilirea planurilor de management pentru aceste zone, care vor include reglementarea activitatilor umane cu impact, prin perioade si zone inchise, promovarea unor activitati umane alternative si utilizarea resurselor mult mai compatibile, restrictionarea dezvoltarii costiere si evitarea dezvoltarii turistice intensive in aceste zone.
    2. Dezvoltarea programelor de cercetare si monitorizare a starii de conservare a cetaceelor si a habitatelor acestora:
    2.1. realizarea de cercetari coordonate si concertate asupra cetaceelor, avand ca scop ameliorarea starii lor de conservare, in colaborare cu Comitetul Stiintific ACCOBAMS
    2.2. monitorizarea starii de conservare a cetaceelor, a habitatelor acestora si a zonelor protejate:
    2.2.1. stabilirea programelor de monitorizare pe termen lung a habitatelor critice si a zonelor special protejate;
    2.2.2. utilizarea tehnicilor acustice pasive pentru monitorizarea populatiilor de cetacee;
    2.2.3. stabilirea programelor de evaluare a starii, dinamicii si deplasarilor sezoniere ale populatiilor de cetacee in vederea determinarii tendintelor si a raspunsului acestora la strategiile de management;
    2.2.4. utilizarea unei metodologii standard pentru: prospectarea, inregistrarea datelor, telemetrie satelitara, GIS, analize genetice, observatii la bord si modelare matematica;
    2.2.5. standardizarea metodelor de estimare a parametrilor demografici pentru analiza dinamicii populatiei de cetacee;
    2.2.6. dezvoltarea si aplicarea programelor de instruire privind tehnicile de monitoring si management pentru cercetatorii si managerii zonelor special protejate;
    2.3. stabilirea unui program national permanent pentru capturi accidentale si esuari:
    2.3.1. stabilirea unei retele nationale de observatori si a unui sistem eficient de raportare a capturilor accidentale;
    2.3.2. stabilirea unei retele nationale de specialisti pentru examinarea exemplarelor esuate, moarte sau vii, carcase ce plutesc sau sunt incurcate accidental in uneltele de pescuit;
    2.3.3. stabilirea unei stranse legaturi cu Autoritatea Navala Romana si cu Politia de Frontiera;
    2.3.4. colaborarea stransa cu comunitatea stiintifica, alertarea si indrumarea ei catre evenimentul localizat de catre autoritatea marina nationala de supraveghere mentionata mai sus;
    2.3.5. dezvoltarea sistemelor de colectare a datelor privind observatiile asupra capturilor accidentale, esuari, epizootii si alte fenomene in legatura cu cetaceele;
    2.3.6. stabilirea unui inventar al laboratoarelor nationale si internationale capabile de a primi si de a face analiza esantioanelor;
    2.3.7. imbunatatirea metodelor de investigare ale veterinarilor, anatomistilor si patologilor locali, prin dezvoltarea capacitatilor existente.
    3. Armonizarea politicilor economice cu legislatia nationala privind conservarea cetaceelor in vederea reducerii mortalitatii si a capturilor accidentale prin:
    3.1. stabilirea unor oportunitati si facilitati pentru comunitatile locale de pescari si introducerea unui sistem de recompense pentru pescarii care elibereaza cetaceele prinse accidental in uneltele de pescuit, fara vatamarea acestora;
    3.2. impunerea obligativitatii ca la intocmirea studiilor de impact in vederea obtinerii acordurilor sau avizelor de mediu pentru activitatile desfasurate pe mare ori pe uscat si care ar putea afecta cetaceele sau habitatele acestora din zona litoralului romanesc (pescuitul, explorarea si exploatarea resurselor marine, sporturile nautice, turismul) sa fie inclus si dezvoltat un capitol referitor la evaluarea impactului asupra cetaceelor si recomandarea de masuri pentru diminuarea acestuia (pe baza datelor stiintifice obtinute din studiile de impact se vor stabili actiuni practice care vor privi tipurile de activitati enumerate);
    3.3. aplicarea reglementarilor nationale si regionale privind deversarea sau depozitarea in mare a deseurilor, substantelor toxice si periculoase, in conformitate cu prevederile Conventiei de la Bucuresti si ale altor conventii relevante;
    3.4. elaborarea si aplicarea masurilor de urgenta pentru situatii exceptional de nefavorabile sau periculoase (poluare, esuari, epizootii).
    4. Constientizarea, instruirea, educarea grupurilor de interese:
    4.1. dezvoltarea unui program de constientizare a publicului:
    4.1.1. derularea unor campanii mass-media si a unei campanii promotionale (centre de strada, pliante, brosuri etc.);
    4.1.2. realizarea unei campanii de informare a pescarilor, care sa aiba ca scop neutralizarea atitudinii negative a acestora fata de cetacee si castigarea sprijinului lor pentru masurile de protectie;
    4.1.3. extinderea expozitiei itinerante referitoare la cetaceele din Marea Neagra si echiparea acesteia cu echipament si software multimedia educationale;
    4.1.4. realizarea unui sistem de proiectie/video pentru Delfinariul Constanta, care sa prezinte turistilor si subiecte legate de ecologia, etologia si problemele de conservare a cetaceelor;
    4.2. diseminarea datelor si informatiilor referitoare la cetacee:
    4.2.1. elaborarea si publicarea unui catalog care sa includa autoritatile nationale, centrele de cercetare si salvare, cercetatorii si organizatiile neguvernamentale interesate de cetacee;
    4.2.2. elaborarea si publicarea unui catalog al zonelor nationale protejate sau gestionate si al zonelor marine cu importanta potentiala pentru conservarea cetaceelor;
    4.2.3. elaborarea si tiparirea de pliante si alte materiale informative, precum ghidul de identificare, pentru a fi distribuite utilizatorilor sau codul de conduita si ghidul de comportament pentru publicul vizitator al zonelor frecventate de cetacee;
    4.2.4. dezvoltarea unui site web care sa centralizeze informatiile pe subiecte legate de cetacee, disponibile pentru public, si care sa creeze o interfata de comunicare cu acesta;
    4.2.5. pregatirea unui buletin informativ subregional si/sau regional privind activitatile de conservare a cetaceelor si/sau contributia la o publicatie deja existenta si care are acelasi scop;
    4.3. programe de educatie ecologica si constientizare:
    4.3.1. realizarea unui curriculum si a materialelor suport de educatie privind starea de conservare a Marii Negre si a cetaceelor, ca suport tehnic pentru profesorii de biologie, geografie etc., care au initiativa de a realiza "programe scolare la decizia scolii";
    4.3.2. realizarea de campanii printre pescari in scopul de a-i determina sa elibereze cetaceele capturate accidental si sa participe la reteaua de informatii privind cetaceele (raportarea observarilor, a esuarilor, participarea la programele de monitorizare etc.);
    4.3.3. realizarea de campanii pentru pescari si populatia locala pentru a facilita implementarea legislatiei ce interzice capturarea si comercializarea/utilizarea tuturor produselor derivate din cetacee, precum si reducerea mutilarii si uciderii din ignoranta si/sau intentionat;
    4.3.4. educarea/instruirea pescarilor pentru utilizarea corecta a tehnicilor de manipulare, eliberare si inregistrare a capturilor accidentale de cetacee.
    5. Coordonare si finantare:
    5.1. coordonarea implementarii Planului de actiune va fi asigurata de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor;
    5.2. coordonarea activitatilor de cercetare si monitorizare a starii de conservare a cetaceelor si a habitatelor acestora va fi asigurata de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta;
    5.3. suportul financiar corespunzator va fi asigurat in principal prin programe externe de finantare, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor asigurand doar partea de cofinantare ce revine prin participarea la aceste proiecte si programe.

    ANEXA 2

                           AUTORITATILE
cu responsabilitati in aplicarea Planului de actiune privind conservarea cetaceelor din apele romanesti ale Marii Negre

    Autoritatile nationale si locale:
    - autoritatea publica centrala de mediu (Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor);
    - autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura;
    - Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
    - agentiile de protectia mediului Constanta si Tulcea;
    - Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol;
    - Inspectia Piscicola;
    - Autoritatea Navala Romana;
    - Politia de Frontiera;
    - Compania Nationala "Apele Romane" - filiala Dobrogea Litoral;
    - consiliile judetene.

    Comunitatea stiintifica:
    - Academia Romana si institutele aflate in coordonarea acesteia;
    - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta;
    - Universitatea "Ovidius" Constanta;
    - Universitatea "Dunarea de Jos" Galati;
    - Muzeul de Stiinte ale Naturii "Grigore Antipa", Bucuresti;
    - Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.

    Comunitatea pescareasca:
    - asociatiile locale de producatori;
    - societati comerciale cu statut pescaresc la Marea Neagra.

    Organizatii neguvernamentale:
    - mass-media locala si nationala;
      sistemul scolar;
      directiile sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor Tulcea si Constanta.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 374/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 374 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu