Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.90 din 16.04.2018

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17 aprilie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2017, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul unic punctul 1, alineatul (11) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) Sportivii de performanţă pot încheia cu o structură sportivă un contract de activitate sportivă. 2. La articolul unic, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 31 şi 32, cu următorul cuprins: 31. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă. 32. După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 141 şi 142, cu următorul cuprins: Articolul 141 (1) Sportivii de performanţă sunt autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea de către federaţia sportivă naţională pe ramură de sport.(2) Autorizaţia emisă de către federaţia sportivă pe ramură de sport, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, atestă calitatea de sportiv de performanţă în vederea încadrării veniturilor acestuia, obţinute din contractul de activitate sportivă, în categoria activităţilor independente. Articolul 142 (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea desfăşurată în baza contractului de activitate sportivă este activitate independentă, indiferent de modul de organizare şi desfăşurare a acesteia, fără obligativitatea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 7 pct. 3.1-3.7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar veniturile realizate în baza contractului de activitate sportivă sunt venituri din activităţi independente.(2) Aceste activităţi nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente potrivit prevederilor art. 7 pct. 1 raportat la art. 11 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 3. La articolul unic punctul 4, alineatul (1) al articolului 181 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 181 (1) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora. 4. La articolul unic punctul 4, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 181 se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru: 5. La articolul unic punctul 4, după litera f) a alineatului (2) al articolului 181 se introduc două noi litere , literele g) şi h), cu următorul cuprins: g)finanţarea programelor sportive ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, înfiinţate pe raza autorităţii administrativ-teritoriale, derulate prin asociaţiile sportive şcolare şi universitare; h)finanţarea programelor sportive derulate de Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului Universitar pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 6. La articolul unic punctul 4, alineatul (3) al articolului 181 se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea infrastructurii şi activităţii sportive, potrivit alin. (1) şi (2), din bugetul aprobat. 7. La articolul unic, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins: 51. La articolul 202, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) Salarizarea personalului angajat pe posturile finanţate din sumele prevăzute la alin. (3) lit. a) se stabileşte prin hotărâre a Comitetului executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, prin asimilare cu salariile stabilite pentru funcţii similare din cadrul Ministerul Tineretului şi Sportului şi din complexurile sportive naţionale subordonate, după caz. 8. La articolul unic, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins: 81. La articolul 671 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, conform regulamentelor şi statutelor federaţiilor sportive naţionale. 9. La articolul unic, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins: 91. La articolul 671, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins: (14) Prin derogare de la prevederile alin. (11), participanţii la activitatea sportivă enumeraţi la alin. (1) lit. a) şi b), încadraţi ca personal militar, poliţişti, personal civil contractual, funcţionari publici cu statut special din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, indiferent de funcţia pe care sunt încadraţi, cumulează solda de funcţie/salariul de funcţie, gradaţiile şi solda/salariul de comandă cu indemnizaţia stabilită prin contractul de activitate sportivă. 10. La articolul unic, după punctul 11 se introduc trei noi puncte, punctele 111-113, cu următorul cuprins: 111. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Bazele sportive din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
112. La articolul 781, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Proprietarii bazelor sportive menţionate la alin. (1) au obligaţia ca în termen de 60 de zile de la obţinerea titlului de proprietate să urmeze procedura de înscriere în cartea funciară, cu menţiunea expresă că proprietatea este o bază sau o instalaţie sportivă.
113. După articolul 94 se introduce un nou articol, articolul 941, cu următorul cuprins: Articolul 941 Litigiile izvorâte din contractul individual de muncă pentru sportivi sau din contractul de activitate sportivă pot fi soluţionate fie de instanţele judecătoreşti, fie, dacă părţile decid astfel prin contractul încheiat între ele, pe calea arbitrajului instituţionalizat, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale.
11. La articolul unic punctul 12, litera f) din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins: f)contract de activitate sportivă - convenţia încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive şi participanţii la activitatea sportivă prevăzuţi la art. 671 alin. (1), care are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă se stabileşte prin ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Veniturile realizate din contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul II Ministerul Tineretului şi Sportului are obligaţia de a realiza Registrul bazelor sportive prevăzut la art. 78 alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 90/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 90 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu