Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 89 din 22 iulie 1992

pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 15 iunie 1992

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 188 din  6 august 1992


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul de imprumut pentru sprijinirea fermierilor si intreprinderilor private dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 100 milioane dolari S.U.A., incheiat la Washington la 15 iunie 1992.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE SENATUI
         academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

         p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                  IONEL ROMAN

                       ACORD DE IMPRUMUT
          (Proiect pentru fermieri si intreprinderi private)
intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

    Acord, din data de 15 iunie 1992, intre Romania (Imprumutat) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

    Avind in vedere ca:
    (A) Imprumutatul, fiind satisfacut de necesitatea si prioritatea proiectului descris in anexa nr. 2 la acest acord, a solicitat Bancii asistenta in finantarea proiectului;
    (B) proiectul va fi realizat de Banca Agricola (B.A.) si Banca Romana de Dezvoltare (B.R.D.) cu asistenta Imprumutatului si, ca parte a acestei asistente, Imprumutatul va pune la dispozitia B.A. si B.R.D. sumele provenite din imprumut, asa cum sint prevazute in acest acord; si
    intrucit Banca a hotarit, pe baza, intre altele, a celor mai sus mentionate, sa acorde asistenta Imprumutatului printr-un imprumut potrivit termenilor si conditiilor prezentate in acest acord si in Proiectele de acord, incheiate la aceeasi data, intre Banca si, respectiv, B.A. si B.R.D.;
    prin urmare, luind in considerare cele de mai sus, partile convin dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Conditii generale; definitii
    Sectiunea 1.01
    "Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantie" ale Bancii din data de 1 ianuarie 1985, cu modificarile prezentate in anexa nr. 5 la acest acord (Conditiile generale), constituie parte integranta a acestui acord.
    Sectiunea 1.02
    Daca in context nu se prevede altfel, termenii definiti in Conditiile generale au sensul prezentat in acesta, iar urmatorii termeni aditionali au urmatoarele intelesuri:
    a) Proiectul de acord al B.A. reprezinta acordul dintre Banca si B.A., prezentat alaturat, asa cum acesta poate fi modificat la anumite intervale de timp, si acest termen include toate anexele si acordurile suplimentare la proiectul de acord al B.A.
    b) Proiectul de acord al B.R.D. reprezinta acordul dintre Banca si B.R.D., prezentat alaturat, asa cum acesta poate fi modificat la anumite intervale de timp, iar acest termen include anexele si acordurile suplimentare la proiectul de acord al B.R.D.
    c) Prin Proiect de acord se intelege proiectul de acord al B.A. si proiectul de acord al B.R.D.
    d) Acordul de imprumut subsidiar al B.A. reprezinta acordul ce se va incheia intre Imprumutat si B.A., potrivit sectiunii 3.01. b) la acest acord, dupa cum acesta poate fi modificat la anumite intervale de timp, iar acest termen include toate anexele la Acordul de imprumut subsidiar al B.A., si termenul imprumut subsidiar al B.A. reprezinta imprumutul care se va efectua ca urmare a Acordului de imprumut subsidiar al B.A.
    e) Acordul de imprumut subsidiar al B.R.D. reprezinta acordul ce se va incheia intre Imprumutat si B.R.D., potrivit sectiunii 3.01. b) la acest acord, dupa cum acesta poate fi modificat la anumite intervale de timp, iar acest termen include toate anexele la Acordul de imprumut subsidiar al B.R.D. si termenul imprumut subsidiar al B.R.D. reprezinta imprumutul care se va efectua ca urmare a Acordului de imprumut subsidiar al B.R.D.
    f) Acordul de imprumut subsidiar reprezinta Acordul de imprumut subsidiar al B.A. si Acordul de imprumut subsidiar al B.R.D.
    g) Statutul B.A. reprezinta Hotarirea nr. 1196 a Guvernului Imprumutatului, din 12 noiembrie 1990, referitoare la infiintarea si functionarea B.A.
    h) Statutul B.R.D. reprezinta Hotarirea nr. 1178 a Guvernului Imprumutatului, din 2 noiembrie 1990, referitoare la infiintarea si functionarea B.R.D.
    i) Normele de functionare a B.A. reprezinta declaratia politicii de imprumut si investitii la care se face referire in sectiunea 2.01. b) a Proiectului de acord al B.A.
    j) Normele de functionare a B.R.D. reprezinta declaratia politicii de imprumut si investitii si procedurile la care se face referire in sectiunea 2.01. b) a Proiectului de acord al B.R.D.
    k) Planul strategic al B.A. reprezinta planul de actiuni al B.A. pentru intarirea organizarii si functionarii sale la care se face referire in sectiunea 2.01. c) a Proiectului de acord al B.A.
    l) Planul strategic al B.R.D. reprezinta planul de actiuni al B.R.D. pentru intarirea organizarii si functionarii sale, la care se face referire in sectiunea 2.01. c) a Proiectului de acord al B.R.D.
    m) Prin subimprumut se intelege un imprumut efectuat sau propus a fi efectuat de catre B.A. sau B.R.D., ca parte din sumele imprumutului catre un beneficiar pentru un subproiect.
    n) Beneficiar inseamna un fermier privat sau o asociatie de fermieri, sau un sector privat de productie agricola, marketing sau intreprindere prestatoare de servicii, carora B.A. sau B.R.D. le propune sa le acorde sau le-a acordat un subimprumut.
    o) Subproiect inseamna un anumit proiect de dezvoltare care urmeaza a se indeplini de catre beneficiar prin utilizarea sumelor unui subimprumut.
    p) Prin cont special se intelege contul la care se face referire in sectiunea 2.02. b) a acestui acord, si
    q) Lei inseamna lei in valuta Imprumutatului.
    Art. 2
    Imprumutul
    Sectiunea 2.01
    Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire in acord, diferite valute care vor avea o valoare cumulata echivalenta sumei de o suta milioane dolari S.U.A. (100.000.000
 $), reprezentind suma totala a tragerilor sumelor imprumutului, cu fiecare tragere evaluata de catre Banca la data efectuarii sale.
    Sectiunea 2.02
    a) Suma imprumutului poate fi trasa din contul de imprumut, in concordanta cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru sumele platite (sau care urmeaza a fi platite, daca Banca va accepta astfel) de catre B.A. sau B.R.D. in contul tragerilor efectuate de catre un beneficiar al unui subimprumut pentru costul rezonabil al bunurilor si serviciilor solicitate pentru subproiectul pentru care este solicitata tragerea din contul de imprumut.
    b) Pentru scopurile proiectului, Imprumutatul va deschide si va pastra in dolari un cont de depozit special la B.A. in termeni si conditii acceptabile Bancii, incluzind o protectie adecvata impotriva operatiunilor de compensare, confiscare si sechestrare. Depunerile in si platile din contul special se vor efectua in concordanta cu prevederile anexei nr. 4 a acestui acord.
    Sectiunea 2.03
    Data de incheiere va fi 31 decembrie 1997 sau o data ulterioara pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt pe Imprumutat asupra unei astfel de date ulterioare.
    Sectiunea 2.04
    Imprumutatul va plati Bancii o taxa de neutilizare la o rata de 0,75% (3/4 din 1%) pe an din suma imprumutului, netrasa la data respectiva.
    Sectiunea 2.05
    a) Imprumutatul va plati, periodic, dobinda la capitalul imprumutului pentru sumele trase si nerambursate, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobinda, cu costul imprumuturilor calificate determinat in semestrul precedent, plus o jumatate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare din datele specificate in sectiunea 2.06. a acestui acord, Imprumutatul va plati dobinda aferenta capitalului nerambursat in perioada de dobinda precedenta, calculata la rata aplicabila in timpul acelei perioade de dobinda.
    b) Indata ce va fi posibil, dupa incheierea fiecarui trimestru, Banca va comunica Imprumutatului costul imprumuturilor calificate determinat pentru acel semestru.
    c) Pentru scopurile acestei sectiuni:
    (i) Perioada de dobinda reprezinta o perioada de 6 luni, care se incheie la data imediat precedenta fiecarei date specificate in sectiunea 2.06. a acestui acord, incepind cu perioada de dobinda in care se semneaza prezentul acord.
    (ii) Costul imprumuturilor calificate reprezinta costul, asa cum este determinat in mod rezonabil de catre Banca si exprimat ca un procent pe an al imprumuturilor neachitate ale Bancii, angajate dupa 30 iunie 1982, excluzind acele imprumuturi sau parti din acestea aplicate de Banca pentru a finanta: (A) investitiile Bancii; si (B) imprumuturile care vor fi fost facute de Banca dupa 1 iulie 1989, cu dobinzi determinate altfel decit potrivit paragrafului a) al acestei sectiuni.
    (iii) Semestru reprezinta primele 6 luni sau urmatoarele 6 luni ale unui an calendaristic.
    d) La acea data, care poate fi specificata de Banca prin preavizarea Imprumutatului cu nu mai putin de 6 luni inainte, paragrafele a), b) si c) (iii) ale acestei sectiuni vor fi modificate dupa cum urmeaza:
    "a) Imprumutatul va plati dobinda pentru partea de imprumut trasa si nerambursata periodic, la o rata pentru fiecare trimestru egala cu costul imprumuturilor calificate determinat pentru trimestrul precedent, plus o jumatate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare din datele specificate in sectiunea 2.06. a acestui acord, Imprumutatul va plati dobinda aferenta partii nerambursate, corespunzator perioadei de dobinda precedente, calculata la ratele aplicabile in cursul acestei perioade de dobinda."
    "b) Cit mai curind posibil dupa sfirsitul fiecarui trimestru, Banca va comunica Imprumutatului costul imprumuturilor calificate determinat pentru acel trimestru."
    "c) (iii) Trimestru reprezinta o perioada de 3 luni incepind cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie intr-un an calendaristic."
    Sectiunea 2.06
    Dobinda si alte comisioane vor fi platibile semianual, la 15 februarie si 15 august in fiecare an.
    Sectiunea 2.07
    Imprumutatul va rambursa suma imprumutului potrivit graficului de amortizare prezentat in anexa nr. 3 la acest acord.
    Art. 3
    Executia proiectului; utilizarea sumelor imprumutului
    Sectiunea 3.01
    a) Imprumutatul isi declara angajamentul fata de obiectivele proiectului, dupa cum se prevede in anexa nr. 2 la acest acord, si, in acest scop, fara nici un fel de limitare sau restrictie a vreuneia din celelalte obligatii din Acordul de imprumut, va determina B.A. si B.R.D. sa actioneze in concordanta cu prevederile proiectului de acord B.A. si proiectului de acord B.R.D. respectiv, toate obligatiile B.A. si B.R.D., expuse in acestea, vor lua sau vor determina luarea tuturor masurilor, inclusiv furnizarea de fonduri, facilitati, servicii si alte resurse necesare sau adecvate pentru a abilita B.A. si B.R.D. sa-si indeplineasca acele obligatii, inclusiv realizarea de catre B.A. a planului strategic al B.A. si de catre B.R.D. a planului strategic al B.R.D., si nu va lua sau nu va permite luarea nici unui fel de masuri care ar impiedica sau interveni in realizarea acestora.
    b) Imprumutatul va reimprumuta sumele din imprumut catre B.A. si B.R.D., potrivit acordurilor de imprumut subsidiar care vor fi incheiate intre Imprumutat si B.A., respectiv B.R.D., in concordanta cu termenii si conditiile care vor fi fost aprobate de Banca si care vor include cele expuse in anexa nr. 5 la acest acord.
    c) Imprumutatul isi va exercita drepturile prin acordurile subsidiare de imprumut in asa fel incit sa protejeze interesele Imprumutatului si ale Bancii si sa indeplineasca scopurile imprumutului si, daca Banca nu admite altfel, Imprumutatul nu va transfera, modifica, abroga sau nu va renunta la oricare din acordurile de imprumut subsidiar sau la oricare din prevederile prezente.
    d) Imprumutatul: (i) va coordona si supraveghea executia proiectului si va urmari indeplinirea de catre B.A. si B.R.D. a obligatiilor lor potrivit Acordului de imprumut subsidiar al B.A. si, respectiv B.R.D., in concordanta cu procedurile satisfacatoare pentru Banca; si (ii) se va asigura ca (A) subimprumuturile nu vor avea loc pentru finantarea unor astfel de categorii de ferme de productie si dezvoltarii unor intreprinderi, dupa cum se va specifica de catre Banca prin notificarea Imprumutatului ca urmare a unui schimb de pareri asupra problemei intre Imprumutat si Banca, ce va avea loc semestrial; (B) finantarea din sumele imprumutului a capitalului circulant nu va depasi in total echivalentul a 10 milioane dolari S.U.A. si se va limita la finantarea cerintelor beneficiarilor pentru cresterea capitalului circulant suplimentar pe baza productiei crescute prin realizarea subproiectelor; si (C) suma totala a tuturor subimprumuturilor, ori suma fiecarui subimprumut efectuat de B.A. sau B.R.D. sau de fiecare dintre ele unui singur beneficiar sa nu depaseasca echivalentul a 5 milioane dolari S.U.A.
    e) Imprumutatul si Banca sint de acord ca, pentru scopurile paragrafelor 3 si 4 ale Proiectului de acord al B.A. si Proiectului de acord al B.R.D., un subimprumut nelimitat, dupa cum se face referire in paragrafele mentionate, va constitui un subimprumut pentru un subproiect, altul decit oricare din primele sase subimprumuturi de efectuat de catre fiecare dintre cele doua banci, respectiv B.A. si B.R.D., intr-o suma ce va fi finantata din sumele imprumutului, ce nu va depasi suma in echivalent a: (i) 200.000 dolari S.U.A., atunci cind este adaugata la orice alte sume nerambursate, finantate sau propuse pentru finantare din sumele imprumutului, care s-au folosit sau se folosesc pentru finantarea bunurilor si serviciilor in mod direct si care se refera din punct de vedere material la un astfel de subproiect; (ii) 70 milioane dolari S.U.A., atunci cind este adaugata la toate celelalte subimprumuturi nelimitate, finantate sau propuse pentru finantare din sumele imprumutului, sumele mentionate anterior putind fi modificate periodic, asa cum Banca va considera necesar.
    Sectiunea 3.02
    Banca si Imprumutatul convin prin aceasta ca obligatiile stabilite in sectiunile 9.04., 9.05., 9.06., 9.07., 9.08. si 9.09. din Conditiile generale (referitoare la asigurare, folosirea bunurilor si serviciilor, planuri si anexe, evidente si rapoarte, intretinerea si, respectiv, achizitionarea terenurilor) vor fi indeplinite de B.A. potrivit sectiunii 2.03. din Proiectul de acord al B.A. si de B.R.D. potrivit sectiunii 2.03. a Proiectului de acord al B.R.D.
    Sectiunea 3.03
    Imprumutatul:
    a) va pregati, in termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, si va furniza Bancii, pina la 30 septembrie 1994, un raport cu datele disponibile privind progresele realizate in indeplinirea proiectului in perioada precedenta datei raportului mentionat si cu precizarea masurilor recomandate pentru a asigura indeplinirea corecta a proiectului in perioada urmatoare acelei date;
    b) va oferi Bancii posibilitatea rezonabila de a analiza impreuna cu Imprumutatul concluziile si recomandarile din raportul mentionat; si
    c) ca urmare, va lua toate masurile necesare pentru asigurarea aducerii la indeplinire a proiectului in aceasta perioada, pe baza concluziilor si recomandarilor raportului mentionat si a comentariilor Bancii asupra acestora.
    Art. 4
    Clauze financiare
    Sectiunea 4.01
    a) Pentru toate cheltuielile in legatura cu care tragerile din contul de imprumut s-au facut pe baza declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul:
    (i) va tine sau va determina tinerea evidentei in concordanta cu practicile contabile, a inregistrarilor si conturilor care reflecta asemenea cheltuieli;
    (ii) va asigura ca toate inregistrarile (contracte, comenzi, facturi, polite, note de plata, chitante si alte documente), care evidentiaza cheltuielile, sint retinute cel putin un an dupa ce Banca a primit raportul de control pentru anul fiscal in care s-a facut ultima tragere din contul de imprumut; si
    (iii) va permite reprezentantilor Bancii sa examineze asemenea documente.
    b) Imprumutatul:
    (i) va avea toate documentele si conturile la care se refera paragraful a) (i) din aceasta sectiune, inclusiv acelea pentru contul special pentru fiecare an fiscal controlat, in conformitate cu principiile de control adecvate, ce se aplica in mod curent de catre experti contabili independenti, acceptabili pentru Banca;
    (ii) va furniza Bancii, indata ce acesta va fi disponibil, dar in orice caz nu mai tirziu de 6 luni dupa sfirsitul fiecarui an, raportul acestei expertize, efectuat de expertii mentionati, avind sfera de cuprindere si detaliile solicitate in mod rezonabil de Banca, inclusiv o opinie separata a expertilor mentionati in legatura cu faptul daca extrasele de cheltuieli propuse in timpul anului fiscal, impreuna cu procedeele si controalele interne implicate in pregatirea lor pot justifica tragerile respective; si
    (iii) va furniza Bancii alte astfel de informatii cu privire la evidentele si conturile mentionate, precum si controlul acestora, asa cum vor fi solicitate periodic, in mod rezonabil, de catre Banca.
    Art. 5
    Penalitatile Bancii
    Sectiunea 5.01
    Potrivit sectiunii 6.02. 1) din Conditiile generale, urmatoarele conditii suplimentare sint specificate:
    a) B.A. sau B.R.D. nu isi indeplineste vreuna din obligatiile lor decurgind din Proiectul de acord al B.A. sau, respectiv, al B.R.D.
    b) Ca urmare a unor evenimente care au avut loc dupa data Acordului de imprumut, daca o situatie exceptionala va fi aparut si care va face improbabil ca B.A. sau B.R.D. sa fie in masura sa-si indeplineasca obligatiile decurgind din Proiectul de acord al B.A. sau, respectiv, al B.R.D.
    c) Statutul B.A., Statutul B.R.D., Declaratia de strategie a B.A. sau Declaratia de strategie a B.R.D. se vor fi modificat, suspendat, abrogat, anulat sau se va fi renuntat astfel incit sa afecteze material si nefavorabil operatiunile sau conditiile financiare ale B.A. sau B.R.D., sau capacitatea lor de indeplinire a activitatilor decurgind din proiect sau realizarea oricaror obligatii din Proiectul de acord al B.A., respectiv, B.R.D.
    d) Imprumutatul sau oricare autoritate competenta va fi actionat pentru dizolvarea sau desfiintarea B.A. sau B.R.D. sau suspendarea operatiunilor lor.
    Sectiunea 5.02
    Conform sectiunii 7.01. h) a Conditiilor generale, sint specificate urmatoarele evenimente suplimentare:
    a) evenimentul specificat in paragraful a) al sectiunii 5.01. a acestui acord va surveni si va continua pe o perioada de 60 de zile, dupa ce avizarea sa va fi fost data de Banca Imprumutatului;
    b) oricare eveniment specificat in paragrafele c) si d) ale sectiunii 5.01. a acestui acord, care survine.
    Art. 6
    Intrarea in vigoare; incheierea
    Sectiunea 6.01
    Urmatoarele evenimente sint specificate ca si conditii ale Acordului de imprumut, in sensul sectiunii 12.01. c) din Conditiile generale:
    a) acordurile de imprumut subsidiar au fost incheiate in numele partilor; si
    b) ghidul operational al B.A. a fost adoptat de B.A. si ghidul operational al B.R.D. a fost adoptat de B.R.D.
    Sectiunea 6.02
    Sint mentionate urmatoarele probleme anexe, in sensul sectiunii 12.02. c) a Conditiilor generale, pentru a fi incluse in avizul sau avizele furnizate Bancii:
    a) ca Proiectul de acord al B.A. si Proiectul de acord al B.R.D. au fost autorizate in mod competent sau ratificate de B.A. si B.R.D. si sint legal obligatorii pentru B.A. si B.R.D., in conformitate cu respectivele conditii; si
    b) ca acordurile de imprumut subsidiar au fost autorizate sau ratificate in mod legal si obliga in mod corespunzator partile in conformitate cu prevederile legii.
    Sectiunea 6.03
    Perioada de nouazeci (90) de zile de la data acestui acord este specificata aici pentru scopurile sectiunii 12.04. din Conditiile generale.
    Art. 7
    Reprezentantul Imprumutatului; adrese
    Sectiunea 7.01
    Ministerul Economiei si Finantelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului, in sensul aratat in sectiunea 11.03. a Conditiilor generale.
    Sectiunea 7.02
    Sint specificate urmatoarele adrese, in sensul aratat de sectiunea 11.01. a Conditiilor generale:

    Pentru Imprumutat:

    Ministerul Economiei si Finantelor
    str. Apolodor nr. 17
    sector 5, Bucuresti
    Romania                       Telex: 11239

    Pentru Banca:

    Banca Internationala
    pentru Reconstructie si Dezvoltare
    1818 H. Street, N.W.
    Washington D.C. 20433
    S.U.A.
    Adresa telegrafica: Telex:
                                           248423 (RCA)
    INTBAFRAD                              82987 (FTCC)
    Washington D.C.                        64145 (WUI)
                                          197688 (TRT)

    Luind in considerare cele de mai sus, partile aici de fata, actionind prin reprezentantii lor competent autorizati, au intocmit acest acord, pentru a fi semnat in numele lor in Districtul Columbia, S.U.A., in ziua si anul scris mai jos.

    ROMANIA
    prin
    Mihai Croitoru,
    reprezentant autorizat

    BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE
    SI DEZVOLTARE
    prin
    Michael Wiehen,
    pentru vicepresedintele regional
    pentru Europa si Asia Centrala

    ANEXA 1

                   TRAGERILE SUMELOR IMPRUMUTULUI

   1. Tabelul de mai jos prezinta categoriile de articole ce vor fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor imprumutului pentru fiecare categorie si procentajul de cheltuieli pentru produsele astfel finantate din fiecare categorie:
----------------------------------------------------------
                       Sumele din imprumut    % din
                       alocate (exprimate     cheltuielile
  Categoria            in echivalent          ce vor fi
                       dolari S.U.A.)         finantate
-----------------------------------------------------------
 1. Subimprumuturi
    pentru ferme de
    productie           20.000.000
 2. Alte
    subimprumuturi      80.000.000               80%
-----------------------------------------------------------
   TOTAL:              100.000.000
-----------------------------------------------------------
    2. Fara prevederile paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu se va face pentru: a) un subimprumut in afara de cazul cind subimprumutul s-a facut in concordanta cu procedurile si in termenii si conditiile specificate, sau la care se face referire in anexa Proiectului de acord al B.A. sau anexa Proiectului de acord al B.R.D.; si b) platile facute pentru cheltuieli inainte de data acestui acord, cu exceptia tragerilor, in suma totala mai mica de 10.000.000 dolari S.U.A., care se pot face in contul platilor pentru cheltuieli inaintea acestei date, dar dupa 1 mai 1992.

    ANEXA 2

                         DESCRIEREA PROIECTULUI

    Obiectul proiectului este sa promoveze dezvoltarea economica si sociala in zonele rurale, prin activitati comerciale si agricole ale sectorului privat extins.
    Proiectul consta intr-o operatiune de linie de credit destinata finantarii unor proiecte de dezvoltare specifice ale fermierilor privati sau ale intreprinzatorilor din sectorul privat, in scopul cresterii productiei fermelor agricole cit si al facilitarii si dezvoltarii activitatilor intreprinderilor de prelucrare agricola in domeniul marketingului si al serviciilor; acesta poate fi supus unor modificari ulterioare asupra carora Imprumutatul si Banca vor cadea de acord in scopul realizarii acestui obiectiv.
    Proiectul va fi tras pina la 30 iunie 1997.

    ANEXA 3

                      GRAFICUL DE AMORTIZARE
---------------------------------------------------
                                       Rambursarea
  Data rambursarii                     capitalului
                                       (exprimata
                                       in dolari
                                       S.U.A.)*)
---------------------------------------------------
 La fiecare 15 februarie si
  15 august incepind cu
  15 februarie 1998 pina
  la 15 februarie 2009                  4.165.000
 La 15 august 2009                      4.205.000
---------------------------------------------------
---------------
    *) Cifrele din aceasta coloana reprezinta echivalentul in dolari S.U.A. stabilit la datele respective ale tragerii. (Vezi Conditiile generale, sectiunile 3.04 si 4.03.)

    PRIME PENTRU PLATA IN AVANS
    Conform sectiunii 3.04. b) din Conditiile generale, prima platita pentru suma initiala a fiecarei scadente a imprumutului, platita in avans, va fi un procentaj specificat care se aplica pentru timpul de plata in avans dupa cum urmeaza:
------------------------------------------------------
  Timpul de plata in avans        Prima
------------------------------------------------------
                                  Rata dobinzii
                                  (exprimata in
                                  procente anuale)
                                  aplicabila
                                  imprumutului la
                                  data platii in
                                  avans, inmultita cu:
 Nu mai mult de 3 ani
 inainte de scadenta               0,18
 Mai mult de 3 ani, dar
 nu mai mult de 6 ani
 inainte de scadenta               0,35
 Mai mult de 6 ani, dar
 nu mai mult de 11 ani
 inainte de scadenta               0,65
 Mai mult de 11 ani, dar
 nu mai mult de 15 ani
 inainte de scadenta               0,88
 Mai mult de 15 ani
 inainte de scadenta               1,00
----------------------------------------------------

    ANEXA 4

                        CONTUL SPECIAL
    1. Scopurile acestei anexe:
    a) termenul cheltuieli eligibile inseamna cheltuieli realizate pe baza unor costuri rezonabile de bunuri si servicii solicitate pentru subproiecte si care sa fie finantate din sumele imprumutului, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din acord; si
    b) termenul alocatie autorizata inseamna o suma totala echivalenta cu 8.000.000 dolari S.U.A., ce poate fi trasa din contul de imprumut si depusa in contul special, in conformitate cu paragraful 3 a) al acestei anexe.
    2. Platile din contul special se vor face exclusiv pentru cheltuieli eligibile, in conformitate cu prevederile acestei anexe.
    3. Dupa ce Banca a primit o dovada acceptabila ca acest cont special a fost deschis in mod legal, tragerile alocatiei autorizate si tragerile ulterioare pentru a realimenta contul special se vor face dupa cum urmeaza:
    a) pentru tragerile alocatiei autorizate, Imprumutatul va furniza Bancii o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite, care sa nu depaseasca suma totala a alocatiei autorizate. Pe baza unei asemenea cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul de imprumut si va depozita in contul special suma sau sumele pe care le-a solicitat Imprumutatul;
    b) (i) Pentru realimentarea contului special, Imprumutatul va furniza Bancii cereri de depozite in contul special la acele intervale pe care le va specifica Banca.
    (ii) Inainte sau in acelasi timp cu fiecare din aceste cereri, Imprumutatul va furniza Bancii documentele si alte evidente cerute, in conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau platile cu privire la cererea de realimentare. Pe baza fiecarei cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul de imprumut si va depozita in contul special suma pe care Imprumutatul a solicitat-o si, asa cum s-a aratat, din documentele amintite sau alte evidente, pentru a fi platita din contul special pentru cheltuieli eligibile.
    Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul de imprumut in sumele echivalente respective, asa cum au fost justificate prin documentele amintite si alte evidente.
    4. Pentru fiecare plata facuta de Imprumutat din contul special, oricind Banca va solicita, in mod rezonabil, Imprumutatul va furniza Bancii documentele si alte evidente, aratind ca aceasta plata s-a facut exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    5. Fara a tine seama de prevederile paragrafului 3 al acestei anexe, Bancii nu i se va cere sa faca depozite ulterioare in contul special:
    a) daca, oricind, Banca va fi stabilit ca toate tragerile ulterioare sa fie facute de Imprumutat direct din contul de imprumut in conformitate cu prevederile art. V al Conditiilor generale si ale paragrafului a) din sectiunea 2.02. a acestui acord; sau
    b) o data ce suma totala netrasa din imprumut, mai putin suma oricarui angajament special nerambursat intrat, devenit efectiv in Banca, in conformitate cu sectiunea 5.02. a Conditiilor generale cu privire la proiect, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma din alocatia autorizata.
    Dupa aceea, tragerea din contul de imprumut a sumei ramase netrase va urma procedurile pe care Banca le va specifica prin aviz catre Imprumutat. Asemenea trageri viitoare se vor face numai dupa si in masura in care Banca va fi satisfacuta ca toate aceste sume ramase in depozit in contul special pentru data la care avizul va fi utilizat pentru efectuarea platilor pentru cheltuieli eligibile.
    6. a) Daca Banca va hotari oricind ca orice plata din contul special: (i) s-a facut pentru cheltuieli sau la o suma neeligibila, conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu s-a justificat prin evidentele furnizate Bancii, Imprumutatul, la avizul Bancii: (A) va furniza prompt evidentele suplimentare pe care le va solicita Banca, sau (B) va depune prompt in contul special (sau, daca Banca o cere, ii va returna Bancii) o suma egala cu valoarea acestei plati sau o parte din ea, care nu este eligibila sau justificata. Daca Banca nu va hotari altfel, nu se vor mai face depuneri in contul special pina cind Imprumutatul nu va furniza evidente sau nu va face un asemenea depozit sau nu va rambursa, dupa caz.
    b) Daca Banca va fi hotarit, oricind, ca orice suma restanta din contul special nu va fi solicitata pentru a acoperi platile viitoare pentru cheltuieli eligibile, Imprumutatul va rambursa prompt, la avizul Bancii, suma restanta.
    c) Imprumutatul poate, dupa avizarea Bancii, sa returneze Bancii toate fondurile sau o parte din ele, care sint in depozit in contul special.
    d) Returnarea catre Banca, conform paragrafelor 6 a), b) si c) din aceasta anexa, va fi creditata din contul de imprumut pentru tragerile urmatoare sau pentru anularea, in conformitate cu prevederile corespunzatoare din acest acord, inclusiv ale Conditiilor generale.

    ANEXA 5

          CONDITII SI TERMENE ALE ACORDURILOR DE IMPRUMUT SUBSIDIAR

    Termenele si conditiile principale expuse sau la care se face referire in aceasta anexa sint cele care se aplica in lumina prevederilor sectiunii 3.01. b) a acestui acord.
    1. Suma initiala pentru fiecare imprumut subsidiar al Bancii Agricole si imprumutul subsidiar al Bancii Romane de Dezvoltare va fi:
    a) echivalentul valorii totale a capitalului tuturor subimprumuturilor facute din sumele acestuia; si
    b) specificata in dolari S.U.A. si in lei, cu partea din valoarea exprimata in dolari, fiind suma totala a subimprumuturilor facute din capitalul imprumutului si exprimat in dolari S.U.A. si cu partea exprimata in lei, fiind suma totala din subimprumuturile facute din capitalul imprumutului si exprimat in lei.
    2. Partea din imprumutul subsidiar al B.A. si din imprumutul subsidiar al B.R.D., exprimata in: a) dolari S.U.A., va fi supusa unei dobinzi asupra sumei trase si nerambursate, la acea data, la fiecare 6 luni incepind cu 1 ianuarie si 1 iulie ale fiecarui an calendaristic, la o rata egala cu LIBOR plus o marja, asa cum va fi calculata de Imprumutat pe baza unor conditii generale acceptabile pentru Banca; si b) lei, care vor fi supusi unei dobinzi asupra sumei initiale trase si nerambursate, la acea data, la fiecare 6 luni incepind cu 1 ianuarie si 1 iulie ale fiecarui an calendaristic, egala cu rata de rescont a Bancii Nationale a Romaniei.
    3. Fiecare din imprumuturile subsidiare al B.A. si, respectiv, al B.R.D. se va incheia pentru o perioada ce nu va depasi 17 ani, inclusiv perioada de gratie, ce nu va depasi 5 ani.

    ANEXA 6

                  MODIFICARI ALE CONDITIILOR GENERALE

    Pentru scopurile acestui acord, prevederile Conditiilor generale se modifica dupa cum urmeaza:
    1). Ultima propozitie a sectiunii 3.02. se elimina.
    2). In sectiunea 6.02., subparagraful k) este rescris ca paragraf l), si un nou paragraf k) se adauga dupa cum urmeaza:
    "k) O situatie extraordinara va fi aparut in care orice tragere ulterioara din imprumut va fi in contradictie cu prevederile art. III, sectiunea 3 din Acordul pe articole al Bancii."
    3. Cuvintele "Banca poate, prin avizarea Imprumutatului si a Garantului, anula dreptul Imprumutatului de a face trageri cu privire la aceasta suma. Dind acest aviz, aceasta suma din imprumut va fi anulata", mentionate la sfirsitul sectiunii 6.03., sint eliminate si sint inlocuite cu urmatoarele:
    "sau f) pina la data specificata in subparagraful c) din paragraful 4 al anexei la Proiectul de acord al B.A. si al anexei la Proiectul de acord al B.R.D. (asa cum aceste acorduri sint definite in sectiunea 1.02. a) si b) din Acordul de imprumut), Banca, cu privire la fiecare parte din imprumut: (i) a primit cereri sub incidenta subparagrafelor a) sau b) a paragrafului mentionat; sau (ii) va nega orice cerere. Banca poate, prin avizarea Imprumutatului, ridica dreptul Imprumutatului de a prezenta cereri sau de a face trageri din contul de imprumut, dupa caz, cu privire la aceasta suma sau parte din imprumut. Dupa ce a dat acest aviz, aceasta suma sau parte din imprumut va fi anulata."
SmartCity5

COMENTARII la Legea 89/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 89 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu