Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.64 din 12.04.2016

pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 292 din 18 aprilie 2016SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICAnexele nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta lege.ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009)DATELE DE IDENTIFICARE a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Municipiul Bistriţa 25/6 6 arabil 0,0891
Total arabil 0,0891
comuna Ciceu-Mihăieşti 68 1637/1 arabil 14,7000
68 1637/2 arabil 3,4000
68 1639/2 arabil 4,7000
Total arabil 22,8000
comuna Petru Rareş 61 1474/4 arabil 3,2000
Total 3,2000
TOTAL ARABIL 26,0891
Municipiul Bistriţa 25/6 5 fâneaţă 0,0197
Total fâneaţă 0,0197
Municipiul Bistriţa 26/9 1 Viţă-de-vie nobilă (vie) 0,7444
26/9 7 vie 0,8547
26/9 9 vie 0,1242
Total vie 1,7233
Municipiul Bistriţa 25/5 1 livadă 7,6950
25/5 2 livadă 1,6103
25/6 2 livadă 1,7296
26/1 4/1 livadă 6,2147
26/2 1 livadă 1,1028
26/2 2 livadă 0,2021
26/3 1 livadă 3,4144
26/3 5 livadă 2,0118
26/3 6 livadă 0,8297
26/5 1 livadă 0,2165
26/9 8 livadă 1,0307
26/9 13 livadă 0,3997
27/1 1 livadă 2,4090
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
27/1 4 livadă 0,6827
27/1 7 livadă 0,4083
27/1 9 livadă 0,7202
27/2 1 livadă 2,1317
27/3 1 livadă 0,4759
27/3 2 livadă 0,8508
27/4 1 livadă 1,1666
27/5 1 livadă 1,9206
27/5 4 livadă 0,2842
27/6 1 livadă 1,7431
27/7 1 livadă 8,3938
Municipiul Bistriţa 27/8 1 livadă 4,3011
27/9 1 livadă 2,3201
27/10 1 livadă 4,7552
27/11 1 livadă 6,6213
27/12 1 livadă 2,2329
27/13 1 livadă 4,1422
27/14 1 livadă 1,4973
27/15 1 livadă 0,4250
27/16 1 livadă 0,6330
27/17 1 livadă 1,3624
27/17 3 livadă 0,2075
27/18 1 livadă 3,3778
27/19 1 livadă 1,5149
27/20 1 livadă 1,4345
28/1 1 livadă 3,3237
28/2 1 livadă 3,1220
28/2 4 livadă 0,1038
28/3 1 livadă 1,4700
28/4 1/1 livadă 0,5316
28/4 6 livadă 1,0438
28/17 1 livadă 1,4828
67 1274/1 livadă 0,6125
67 1274/2 livadă 0,0959
Total livadă 94,2555
Comuna Ciceu-Mihăieşti 68 1639/1 livadă 0,4000
68 1649/1 livadă 6,1000
Total livadă 6,5000
Comuna Petru Rareş 61 1474/3 livadă 3,5000
Total livadă 3,5000
TOTAL LIVEZI 104,2555
TOTAL AGRICOL 132,0876
Municipiul Bistriţa 25/5 5 canal 0,0963
25/6 3 canal 0,0954
26/1 6 canal 0,0602
26/3 9 canal 0,2269
26/9 3 canal 0,0388
27/2 2 canal 0,0149
27/5 3 canal 0,0615
27/5 12 canal 0,0121
27/6 2 canal 0,1231
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
27/6 4 canal 0,1535
27/7 4 canal 0,0638
27/8 2 canal 0,0287
27/9 3 canal 0,0195
27/10 3 canal 0,0245
27/18 2 canal 0,0610
28/3 2 canal 0,0533
28/13 2 canal 0,0707
28/16 3 canal 0,0994
Total canale 1,3036
Municipiul Bistriţa 25/5 3 drum 0,2079
25/5 4 drum 0,4411
25/5 6 drum 0,0945
25/6 4 drum 0,1096
26/1 5 drum 0,0887
26/3 2 drum 0,3410
26/3 7 drum 0,1305
26/5 2 drum 0,1295
26/9 4 drum 0,0814
26/9 10 drum 0,1264
27/1 5 drum 0,0490
27/1 10 drum 0,1249
27/2 3 drum 0,1908
27/2 4 drum 0,1152
27/3 3 drum 0,0267
27/4 3 drum 0,0576
27/5 2 drum 0,0972
27/5 7 drum 1,6151
27/6 3 drum 0,1207
27/7 3 drum 0,1120
27/8 3 drum 0,1384
27/9 2 drum 0,0616
27/10 2 drum 0,1390
27/11 3 drum 0,0702
27/12 2 drum 0,2045
27/13 2 drum 0,1391
27/13 3 drum 0,0571
27/13 4 drum 0,3964
27/15 3 drum 0,0370
27/16 3 drum 0,0466
27/17 5 drum 0,0636
27/20 2 drum 0,0397
28/1 2 drum 0,0794
28/2 2 drum 0,1892
28/2 3 drum 0,0732
28/2 5 drum 0,0762
28/2 6 drum 0,0711
28/3 3 drum 0,0530
28/3 4 drum 0,0861
28/4 4 drum 0,0175
28/17 2 drum 0,1011
Total drum exploatare 6,3998
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Slătiniţa 45 871 drum 0,6252
Total drum exploatare 0,6252
Comuna Ciceu-Mihăieşti 68 1637/3 drum 1,0000
68 1649/2 drum 1,2400
Total drum exploatare 2,2400
Comuna Petru Rareş 61 1473/5 drum 0,1600
61 1473/1 drum 0,9600
61 1474/2 drum 0,2400
Total drum exploatare 1,3600
TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 10,6250
Municipiul Bistriţa 10/5 7 curţi, construcţii 0,4100
25/6 1 curţi, construcţii 0,2310
26/3 5 curţi, construcţii 0,0577
26/3 4 curţi, construcţii 0,3435
26/5 2 curţi, construcţii 0,0015
26/9 2 curţi, construcţii 0,0199
26/9 6 curţi, construcţii 0,1072
27/1 6 curţi, construcţii 0,0828
27/1 8 curţi, construcţii 0,0076
27/5 5 curţi, construcţii 0,0303
27/5 6 curţi, construcţii 0,5444
27/5 8 curţi, construcţii 0,1002
27/5 9 curţi, construcţii 0,2686
27/5 10 curţi, construcţii 0,3814
27/5 11 curţi, construcţii 0,2134
27/6 5 curţi, construcţii 0,0150
27/11 2 curţi, construcţii 0,0507
27/14 2 curţi, construcţii 0,1208
27/15 2 curţi, construcţii 0,0335
27/16 2 curţi, construcţii 0,0569
27/17 2 curţi, construcţii 0,3962
27/17 4 curţi, construcţii 0,0266
27/19 2 curţi, construcţii 0,0413
27/19 3 curţi, construcţii 0,0149
28/1 3 curţi, construcţii 0,0124
28/4 2 curţi, construcţii 0,6248
28/4 3 curţi, construcţii 0,0979
28/4 5 curţi, construcţii 0,0861
28/7 3 curţi, construcţii 0,0301
28/7 4 curţi, construcţii 0,2036
31/2 3 curţi, construcţii 0,0868
33/2 3 curţi, construcţii 0,5283
33/17 2 curţi, construcţii 0,1596
33/17 3 curţi, construcţii 0,0336
Total curţi, construcţii 5,4186
Comuna Slătiniţa 47 872/2-1 curţi, construcţii 0,1696
47 872/2-2 curţi, construcţii 0,6921
47 872/2-3 curţi, construcţii 0,4483
Total curţi, construcţii 1,3100
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Petru Rareş 61 1473/4 curţi, construcţii 0,1200
61 1474/1 curţi, construcţii 0,2800
Total curţi, construcţii 0,4000
TOTAL CURŢI, CONSTRUCŢII 7,1286
Municipiul Bistriţa 26/9 12 neproductiv 0,0789
27/1 2 neproductiv 0,0260
27/18 3 neproductiv 0,1010
Total neproductiv 0,2059
TOTAL NEAGRICOL 19,2631
Total municipiul Bistriţa agricol + neagricol 109,4155
Total comuna Ciceu-Mihăeşti agricol + neagricol 31,54
Total comuna Petru Rareş agricol + neagricol 8,46
Total comuna Slătiniţa neagricol 1,9352
TOTAL GENERAL AGRICOL + NEAGRICOL 151,3507*)

*) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 160734. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 8 la Legea nr. 45/2009) SUPRAFEŢELE DE TEREN din domeniul public al statului, aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare care trec în domeniul privat al statului, la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar sau rămân în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, după caz

Nr. crt. Unitatea de cercetare-dezvoltare Localitatea Judeţul Suprafaţa - ha -
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ştefăneşti Ştefăneşti Argeş 280,56
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - Braşov Braşov Braşov 37,66
3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni Mărăcineni Argeş 40,35
4. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda Turda Cluj 787,21
5. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni Secuieni Neamţ 189,2076
6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian Valu lui Traian Constanţa 55,4850
7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava Suceava Suceava 23,90
8. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada Livada Satu Mare 6,27
9. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea Tulcea Tulcea 150,00
10. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti Odobeşti Vrancea 20,34
11. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa Bistriţa Bistriţa-Năsăud 144,8943
12. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni Fălticeni Suceava 139,7200
13. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj Cluj-Napoca Cluj 197,5200
14. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Târgu Jiu Târgu Jiu Gorj 1.104,3429
15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad Arad Arad 224,6200
16. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei Podu Iloaiei Iaşi 617,4785
17. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa Bucureşti - 121,8500
TOTAL 4.141,4083

ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 8.11 la Legea nr. 45/2009) SUPRAFEŢELE DE TEREN din domeniul public al statului, aflate în exploatarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, care trec în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Municipiul Bistriţa 25/8 1 livadă 4,6475
26/1 1 livadă 0,4327
26/1 4/2 livadă 0,7600
26/4 1/1 livadă 7,5325
26/4 1/2 livadă 1,2318
26/4 2 livadă 1,8384
26/4 3 livadă 0,1975
26/4 4 livadă 0,0883
26/9 11 livadă 1,4891
28/10 1 livadă 6,3473
28/11 1 livadă 7,7314
28/12 1 livadă 2,6849
28/13 1 livadă 0,5656
28/14 1 livadă 1,3140
28/15 1 livadă 1,1223
28/16 1 livadă 1,5983
28/16 2 livadă 0,6316
28/4 1/2 livadă 4,3484
28/5 1 livadă 15,9750
28/5 7 livadă 0,0555
28/5 9 livadă 0,0590
28/6 1 livadă 3,9404
28/7 1 livadă 0,7442
28/7 2 livadă 3,2513
28/8 1 livadă 1,9204
28/9 1 livadă 3,7233
33/17 1 livadă 0,4163
33/2 2 livadă 2,1105
Total livezi 76,7575
Comuna Slătiniţa 45 857/1 livadă 2,9624
45 857/4/2 livadă 0,7162
45 862 livadă 1,3462
47 872/1/1 livadă 1,4868
47 872/1/2 livadă 0,5029
47 872/1/3 livadă 0,4692
47 872/1/4 livadă 0,9679
47 880/1/1 livadă 3,9331
47 880/1/2 livadă 3,1771
47 880/1/3 livadă 1,5412
47 880/2 livadă 1,4916
48 884/2/1 livadă 0,4015
48 884/2/2 livadă 6,8227
48 884/2/3 livadă 0,3310
48 884/2/4 livadă 0,1588
48 884/3 livadă 5,8040
Total livezi 32,1126
TOTAL LIVEZI 108,8701
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Municipiul Bistriţa 26/9 14 viţă-de-vie (vie) 1,3222
26/9 15 viţă-de-vie (vie) 0,1323
Total viţă-de-vie (vie) 1,4545
Total municipiul Bistriţa agricol 78,2120
Total comuna Slătiniţa agricol 32,1126
TOTAL AGRICOL 110,3246
Municipiul Bistriţa 25/8 2/1 drum 0,0860
26/5 2 drum 0,1669
28/10 2 drum 0,1644
28/11 3 drum 0,1828
28/12 2 drum 0,0314
28/14 2 drum 0,0404
28/15 2 drum 0,0814
28/5 2 drum 0,0928
28/5 3 drum 0,3166
28/5 4 drum 0,1493
28/5 5 drum 0,1497
28/5 8 drum 0,3062
28/6 2 drum 0,0585
28/7 5 drum 0,2003
28/8 2 drum 0,2861
28/9 2 drum 0,3453
28/9 7 drum 0,0870
Total drumuri exploatare 2,7451
Comuna Slătiniţa 45 859 drum 0,2951
47 880/3 drum 0,4950
47 882 drum 0,3985
Total drumuri exploatare 1,1886
TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 3,9337
Municipiul Bistriţa 28/5 11 neproductiv 0,0174
28/9 3 neproductiv 0,0367
28/9 6 neproductiv 0,0305
Total neproductiv 0,0846
Municipiul Bistriţa 25/8 3 ape, bălţi (canal) 0,1019
26/4 5 ape, bălţi (canal) 0,0777
26/9 3 ape, bălţi (canal) 0,0388
28/4 7 ape, bălţi (canal) 0,0336
28/5 6 ape, bălţi (canal) 0,0267
28/5 10 ape, bălţi (canal) 0,0223
28/7 6 ape, bălţi (canal) 0,1987
28/9 4 ape, bălţi (canal) 0,1260
28/9 5 ape, bălţi (canal) 0,0170
28/10 4 ape, bălţi (canal) 0,0523
28/10 5 ape, bălţi (canal) 0,0385
28/11 2 ape, bălţi (canal) 0,0732
28/11 4 ape, bălţi (canal) 0,0911
Total ape, bălţi (canale) 0,8978
Comuna Slătiniţa 47 800 ape, bălţi (pârâu) 2,1700
TOTAL APE, BĂLŢI (canale) 3,0678
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Slătiniţa 45 857/2 vegetaţie forestieră 3,2900
45 857/3 vegetaţie forestieră 5,1200
45 857/4/1 vegetaţie forestieră 3,6638
45 857/5 vegetaţie forestieră 5,5537
45 861 vegetaţie forestieră 0,5713
47 872/3/1 vegetaţie forestieră 0,1248
47 872/3/2 vegetaţie forestieră 1,8152
47 873/1 vegetaţie forestieră 0,3569
48 884/1 vegetaţie forestieră 6,9879
TOTAL vegetaţie forestieră 27,4836
Total comuna Bistriţa neagricol 3,7275
Total comuna Slătiniţa neagricol 30,8422
TOTAL NEAGRICOL 34,5697
Total municipiul Bistriţa agricol + neagricol 81,9395
Total comuna Slătiniţa agricol + neagricol 62,9548
TOTAL GENERAL 144,8943


Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 64/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 64 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu