Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.64 din 12.04.2016

pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 292 din 18 aprilie 2016SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICAnexele nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta lege.ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009)DATELE DE IDENTIFICARE a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Municipiul Bistriţa 25/6 6 arabil 0,0891
Total arabil 0,0891
comuna Ciceu-Mihăieşti 68 1637/1 arabil 14,7000
68 1637/2 arabil 3,4000
68 1639/2 arabil 4,7000
Total arabil 22,8000
comuna Petru Rareş 61 1474/4 arabil 3,2000
Total 3,2000
TOTAL ARABIL 26,0891
Municipiul Bistriţa 25/6 5 fâneaţă 0,0197
Total fâneaţă 0,0197
Municipiul Bistriţa 26/9 1 Viţă-de-vie nobilă (vie) 0,7444
26/9 7 vie 0,8547
26/9 9 vie 0,1242
Total vie 1,7233
Municipiul Bistriţa 25/5 1 livadă 7,6950
25/5 2 livadă 1,6103
25/6 2 livadă 1,7296
26/1 4/1 livadă 6,2147
26/2 1 livadă 1,1028
26/2 2 livadă 0,2021
26/3 1 livadă 3,4144
26/3 5 livadă 2,0118
26/3 6 livadă 0,8297
26/5 1 livadă 0,2165
26/9 8 livadă 1,0307
26/9 13 livadă 0,3997
27/1 1 livadă 2,4090
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
27/1 4 livadă 0,6827
27/1 7 livadă 0,4083
27/1 9 livadă 0,7202
27/2 1 livadă 2,1317
27/3 1 livadă 0,4759
27/3 2 livadă 0,8508
27/4 1 livadă 1,1666
27/5 1 livadă 1,9206
27/5 4 livadă 0,2842
27/6 1 livadă 1,7431
27/7 1 livadă 8,3938
Municipiul Bistriţa 27/8 1 livadă 4,3011
27/9 1 livadă 2,3201
27/10 1 livadă 4,7552
27/11 1 livadă 6,6213
27/12 1 livadă 2,2329
27/13 1 livadă 4,1422
27/14 1 livadă 1,4973
27/15 1 livadă 0,4250
27/16 1 livadă 0,6330
27/17 1 livadă 1,3624
27/17 3 livadă 0,2075
27/18 1 livadă 3,3778
27/19 1 livadă 1,5149
27/20 1 livadă 1,4345
28/1 1 livadă 3,3237
28/2 1 livadă 3,1220
28/2 4 livadă 0,1038
28/3 1 livadă 1,4700
28/4 1/1 livadă 0,5316
28/4 6 livadă 1,0438
28/17 1 livadă 1,4828
67 1274/1 livadă 0,6125
67 1274/2 livadă 0,0959
Total livadă 94,2555
Comuna Ciceu-Mihăieşti 68 1639/1 livadă 0,4000
68 1649/1 livadă 6,1000
Total livadă 6,5000
Comuna Petru Rareş 61 1474/3 livadă 3,5000
Total livadă 3,5000
TOTAL LIVEZI 104,2555
TOTAL AGRICOL 132,0876
Municipiul Bistriţa 25/5 5 canal 0,0963
25/6 3 canal 0,0954
26/1 6 canal 0,0602
26/3 9 canal 0,2269
26/9 3 canal 0,0388
27/2 2 canal 0,0149
27/5 3 canal 0,0615
27/5 12 canal 0,0121
27/6 2 canal 0,1231
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
27/6 4 canal 0,1535
27/7 4 canal 0,0638
27/8 2 canal 0,0287
27/9 3 canal 0,0195
27/10 3 canal 0,0245
27/18 2 canal 0,0610
28/3 2 canal 0,0533
28/13 2 canal 0,0707
28/16 3 canal 0,0994
Total canale 1,3036
Municipiul Bistriţa 25/5 3 drum 0,2079
25/5 4 drum 0,4411
25/5 6 drum 0,0945
25/6 4 drum 0,1096
26/1 5 drum 0,0887
26/3 2 drum 0,3410
26/3 7 drum 0,1305
26/5 2 drum 0,1295
26/9 4 drum 0,0814
26/9 10 drum 0,1264
27/1 5 drum 0,0490
27/1 10 drum 0,1249
27/2 3 drum 0,1908
27/2 4 drum 0,1152
27/3 3 drum 0,0267
27/4 3 drum 0,0576
27/5 2 drum 0,0972
27/5 7 drum 1,6151
27/6 3 drum 0,1207
27/7 3 drum 0,1120
27/8 3 drum 0,1384
27/9 2 drum 0,0616
27/10 2 drum 0,1390
27/11 3 drum 0,0702
27/12 2 drum 0,2045
27/13 2 drum 0,1391
27/13 3 drum 0,0571
27/13 4 drum 0,3964
27/15 3 drum 0,0370
27/16 3 drum 0,0466
27/17 5 drum 0,0636
27/20 2 drum 0,0397
28/1 2 drum 0,0794
28/2 2 drum 0,1892
28/2 3 drum 0,0732
28/2 5 drum 0,0762
28/2 6 drum 0,0711
28/3 3 drum 0,0530
28/3 4 drum 0,0861
28/4 4 drum 0,0175
28/17 2 drum 0,1011
Total drum exploatare 6,3998
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Slătiniţa 45 871 drum 0,6252
Total drum exploatare 0,6252
Comuna Ciceu-Mihăieşti 68 1637/3 drum 1,0000
68 1649/2 drum 1,2400
Total drum exploatare 2,2400
Comuna Petru Rareş 61 1473/5 drum 0,1600
61 1473/1 drum 0,9600
61 1474/2 drum 0,2400
Total drum exploatare 1,3600
TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 10,6250
Municipiul Bistriţa 10/5 7 curţi, construcţii 0,4100
25/6 1 curţi, construcţii 0,2310
26/3 5 curţi, construcţii 0,0577
26/3 4 curţi, construcţii 0,3435
26/5 2 curţi, construcţii 0,0015
26/9 2 curţi, construcţii 0,0199
26/9 6 curţi, construcţii 0,1072
27/1 6 curţi, construcţii 0,0828
27/1 8 curţi, construcţii 0,0076
27/5 5 curţi, construcţii 0,0303
27/5 6 curţi, construcţii 0,5444
27/5 8 curţi, construcţii 0,1002
27/5 9 curţi, construcţii 0,2686
27/5 10 curţi, construcţii 0,3814
27/5 11 curţi, construcţii 0,2134
27/6 5 curţi, construcţii 0,0150
27/11 2 curţi, construcţii 0,0507
27/14 2 curţi, construcţii 0,1208
27/15 2 curţi, construcţii 0,0335
27/16 2 curţi, construcţii 0,0569
27/17 2 curţi, construcţii 0,3962
27/17 4 curţi, construcţii 0,0266
27/19 2 curţi, construcţii 0,0413
27/19 3 curţi, construcţii 0,0149
28/1 3 curţi, construcţii 0,0124
28/4 2 curţi, construcţii 0,6248
28/4 3 curţi, construcţii 0,0979
28/4 5 curţi, construcţii 0,0861
28/7 3 curţi, construcţii 0,0301
28/7 4 curţi, construcţii 0,2036
31/2 3 curţi, construcţii 0,0868
33/2 3 curţi, construcţii 0,5283
33/17 2 curţi, construcţii 0,1596
33/17 3 curţi, construcţii 0,0336
Total curţi, construcţii 5,4186
Comuna Slătiniţa 47 872/2-1 curţi, construcţii 0,1696
47 872/2-2 curţi, construcţii 0,6921
47 872/2-3 curţi, construcţii 0,4483
Total curţi, construcţii 1,3100
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Petru Rareş 61 1473/4 curţi, construcţii 0,1200
61 1474/1 curţi, construcţii 0,2800
Total curţi, construcţii 0,4000
TOTAL CURŢI, CONSTRUCŢII 7,1286
Municipiul Bistriţa 26/9 12 neproductiv 0,0789
27/1 2 neproductiv 0,0260
27/18 3 neproductiv 0,1010
Total neproductiv 0,2059
TOTAL NEAGRICOL 19,2631
Total municipiul Bistriţa agricol + neagricol 109,4155
Total comuna Ciceu-Mihăeşti agricol + neagricol 31,54
Total comuna Petru Rareş agricol + neagricol 8,46
Total comuna Slătiniţa neagricol 1,9352
TOTAL GENERAL AGRICOL + NEAGRICOL 151,3507*)

*) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 160734. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 8 la Legea nr. 45/2009) SUPRAFEŢELE DE TEREN din domeniul public al statului, aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare care trec în domeniul privat al statului, la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar sau rămân în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, după caz

Nr. crt. Unitatea de cercetare-dezvoltare Localitatea Judeţul Suprafaţa - ha -
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ştefăneşti Ştefăneşti Argeş 280,56
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - Braşov Braşov Braşov 37,66
3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni Mărăcineni Argeş 40,35
4. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda Turda Cluj 787,21
5. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni Secuieni Neamţ 189,2076
6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian Valu lui Traian Constanţa 55,4850
7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava Suceava Suceava 23,90
8. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada Livada Satu Mare 6,27
9. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea Tulcea Tulcea 150,00
10. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti Odobeşti Vrancea 20,34
11. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa Bistriţa Bistriţa-Năsăud 144,8943
12. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni Fălticeni Suceava 139,7200
13. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj Cluj-Napoca Cluj 197,5200
14. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Târgu Jiu Târgu Jiu Gorj 1.104,3429
15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad Arad Arad 224,6200
16. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei Podu Iloaiei Iaşi 617,4785
17. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa Bucureşti - 121,8500
TOTAL 4.141,4083

ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 8.11 la Legea nr. 45/2009) SUPRAFEŢELE DE TEREN din domeniul public al statului, aflate în exploatarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, care trec în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Municipiul Bistriţa 25/8 1 livadă 4,6475
26/1 1 livadă 0,4327
26/1 4/2 livadă 0,7600
26/4 1/1 livadă 7,5325
26/4 1/2 livadă 1,2318
26/4 2 livadă 1,8384
26/4 3 livadă 0,1975
26/4 4 livadă 0,0883
26/9 11 livadă 1,4891
28/10 1 livadă 6,3473
28/11 1 livadă 7,7314
28/12 1 livadă 2,6849
28/13 1 livadă 0,5656
28/14 1 livadă 1,3140
28/15 1 livadă 1,1223
28/16 1 livadă 1,5983
28/16 2 livadă 0,6316
28/4 1/2 livadă 4,3484
28/5 1 livadă 15,9750
28/5 7 livadă 0,0555
28/5 9 livadă 0,0590
28/6 1 livadă 3,9404
28/7 1 livadă 0,7442
28/7 2 livadă 3,2513
28/8 1 livadă 1,9204
28/9 1 livadă 3,7233
33/17 1 livadă 0,4163
33/2 2 livadă 2,1105
Total livezi 76,7575
Comuna Slătiniţa 45 857/1 livadă 2,9624
45 857/4/2 livadă 0,7162
45 862 livadă 1,3462
47 872/1/1 livadă 1,4868
47 872/1/2 livadă 0,5029
47 872/1/3 livadă 0,4692
47 872/1/4 livadă 0,9679
47 880/1/1 livadă 3,9331
47 880/1/2 livadă 3,1771
47 880/1/3 livadă 1,5412
47 880/2 livadă 1,4916
48 884/2/1 livadă 0,4015
48 884/2/2 livadă 6,8227
48 884/2/3 livadă 0,3310
48 884/2/4 livadă 0,1588
48 884/3 livadă 5,8040
Total livezi 32,1126
TOTAL LIVEZI 108,8701
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Municipiul Bistriţa 26/9 14 viţă-de-vie (vie) 1,3222
26/9 15 viţă-de-vie (vie) 0,1323
Total viţă-de-vie (vie) 1,4545
Total municipiul Bistriţa agricol 78,2120
Total comuna Slătiniţa agricol 32,1126
TOTAL AGRICOL 110,3246
Municipiul Bistriţa 25/8 2/1 drum 0,0860
26/5 2 drum 0,1669
28/10 2 drum 0,1644
28/11 3 drum 0,1828
28/12 2 drum 0,0314
28/14 2 drum 0,0404
28/15 2 drum 0,0814
28/5 2 drum 0,0928
28/5 3 drum 0,3166
28/5 4 drum 0,1493
28/5 5 drum 0,1497
28/5 8 drum 0,3062
28/6 2 drum 0,0585
28/7 5 drum 0,2003
28/8 2 drum 0,2861
28/9 2 drum 0,3453
28/9 7 drum 0,0870
Total drumuri exploatare 2,7451
Comuna Slătiniţa 45 859 drum 0,2951
47 880/3 drum 0,4950
47 882 drum 0,3985
Total drumuri exploatare 1,1886
TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 3,9337
Municipiul Bistriţa 28/5 11 neproductiv 0,0174
28/9 3 neproductiv 0,0367
28/9 6 neproductiv 0,0305
Total neproductiv 0,0846
Municipiul Bistriţa 25/8 3 ape, bălţi (canal) 0,1019
26/4 5 ape, bălţi (canal) 0,0777
26/9 3 ape, bălţi (canal) 0,0388
28/4 7 ape, bălţi (canal) 0,0336
28/5 6 ape, bălţi (canal) 0,0267
28/5 10 ape, bălţi (canal) 0,0223
28/7 6 ape, bălţi (canal) 0,1987
28/9 4 ape, bălţi (canal) 0,1260
28/9 5 ape, bălţi (canal) 0,0170
28/10 4 ape, bălţi (canal) 0,0523
28/10 5 ape, bălţi (canal) 0,0385
28/11 2 ape, bălţi (canal) 0,0732
28/11 4 ape, bălţi (canal) 0,0911
Total ape, bălţi (canale) 0,8978
Comuna Slătiniţa 47 800 ape, bălţi (pârâu) 2,1700
TOTAL APE, BĂLŢI (canale) 3,0678
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Slătiniţa 45 857/2 vegetaţie forestieră 3,2900
45 857/3 vegetaţie forestieră 5,1200
45 857/4/1 vegetaţie forestieră 3,6638
45 857/5 vegetaţie forestieră 5,5537
45 861 vegetaţie forestieră 0,5713
47 872/3/1 vegetaţie forestieră 0,1248
47 872/3/2 vegetaţie forestieră 1,8152
47 873/1 vegetaţie forestieră 0,3569
48 884/1 vegetaţie forestieră 6,9879
TOTAL vegetaţie forestieră 27,4836
Total comuna Bistriţa neagricol 3,7275
Total comuna Slătiniţa neagricol 30,8422
TOTAL NEAGRICOL 34,5697
Total municipiul Bistriţa agricol + neagricol 81,9395
Total comuna Slătiniţa agricol + neagricol 62,9548
TOTAL GENERAL 144,8943


Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 64/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 64 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu