E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 aproba Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 52 1998
Articolul 1 din actul Legea 63 2000 completeaza Ordonanţa 52 1998
Articolul 2 din actul Legea 63 2000 republica Ordonanţa 52 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 63 din 24 aprilie 2000

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea apararii nationale a Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 185 din 28 aprilie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 52 din 12 august 1998 privind planificarea apararii nationale a Romaniei, emisa in temeiul art. 1 pct. 15 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 18 august 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Alineatul 3 al articolului 1 se abroga.
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Documentele pe baza carora se realizeaza planificarea apararii nationale sunt: Strategia de securitate nationala a Romaniei, Programul de guvernare, Carta alba a securitatii si apararii nationale a Guvernului, precum si strategiile, directivele, planurile si programele departamentale elaborate de ministerele si institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Strategia de securitate nationala a Romaniei este documentul de baza care fundamenteaza planificarea apararii la nivel national. Presedintele Romaniei, in termen de cel mult 3 luni de la investitura, prezinta Parlamentului Strategia de securitate nationala a Romaniei. Parlamentul Romaniei, in sedinta comuna, va dezbate Strategia de securitate nationala a Romaniei si o va adopta prin hotarare."
    4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Strategia de securitate nationala a Romaniei cuprinde: definirea intereselor si obiectivelor proprii de securitate, evaluarea mediului international de securitate, identificarea factorilor de risc din mediul intern si international, directiile de actiune si principalele mijloace pentru asigurarea securitatii nationale a Romaniei. Strategia are un orizont de evaluare pe termen mediu de 4 ani si o perspectiva pe termen lung cuprinzand estimarea resurselor ce vor fi alocate de Romania pentru realizarea obiectivelor sale de securitate si aparare."
    5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    In vederea realizarii prevederilor Strategiei de securitate nationala a Romaniei, Guvernul, pe baza Programului de guvernare, elaboreaza Carta alba a securitatii si apararii nationale, prin care stabileste: obiectivele si sarcinile principale ale institutiilor angajate in realizarea securitatii si apararii nationale, masurile si actiunile ce urmeaza sa fie intreprinse de acestea, resursele naturale, umane, materiale, financiare si de alta natura pe care urmeaza sa le asigure anual pentru constituirea si pregatirea fortelor participante la apararea nationala si la asigurarea securitatii, conform misiunilor ce le revin.
    Carta alba a securitatii si apararii nationale a Guvernului vizeaza aceeasi perioada de valabilitate ca si Strategia de securitate nationala a Romaniei si se supune spre aprobare Parlamentului in termen de cel mult 3 luni de la acordarea votului de incredere."
    6. Alineatele 1 si 2 ale articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:
    "Pe baza Strategiei de securitate nationala a Romaniei, a Programului de guvernare si a Cartei albe a securitatii si apararii nationale a Guvernului, ministerele si celelalte institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale elaboreaza strategii, programe si planuri departamentale proprii, menite sa realizeze obiectivele si interesele de securitate ale Romaniei.
    Strategiile departamentale se supun spre aprobare Guvernului in termen de cel mult 45 de zile de la data aprobarii de catre Parlament a Cartei albe a securitatii si apararii nationale, asigurand complementaritatea si integritatea actiunilor si activitatilor cuprinse in aceste documente."
    7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Ministerul Apararii Nationale elaboreaza Strategia militara a Romaniei. Acest document exprima obiectivele si optiunile fundamentale de politica militara ale statului roman in perioada de valabilitate a Strategiei de securitate nationala a Romaniei.
    Ministerul de Interne si alte institutii publice cu atributii in domeniul apararii elaboreaza strategii proprii, ale caror denumiri si continut sunt stabilite de acestea, in raport cu raspunderile ce le revin in cadrul Sistemului national de aparare."
    8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Strategia militara a Romaniei evalueaza consecintele, in planul apararii, ale riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii nationale si defineste volumul, structura si modul de alocare a resurselor necesare apararii armate. Strategia militara a Romaniei stabileste: structura fortelor, misiunile, organizarea, dotarea, nivelul de instruire si de operativitate, sprijinul logistic si nevoile de infrastructura necesare organismului militar in vederea realizarii obiectivelor nationale de securitate, precum si conceptia de pregatire si angajare in actiuni militare a armatei romane. Strategia militara a Romaniei prevede, de asemenea, masurile, in plan militar, necesare in vederea indeplinirii angajamentelor de cooperare, parteneriat si alianta, asumate de Romania pe plan international."
    9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Pe baza prevederilor Strategiei militare a Romaniei si ale celorlalte strategii departamentale aprobate de Guvern ministrul apararii nationale, ministrul de interne si sefii altor institutii publice cu atributii in domeniul apararii emit directive sau ordine de planificare strategica proprii. Acestea contin obiectivele, principiile si optiunile politico-militare fundamentale, pe baza carora structurile specializate ale ministerelor si ale institutiilor respective planifica structura si capacitatea fortelor componente, precum si alocarea resurselor, formuleaza politici si programe sectoriale.
    Directivele sau ordinele de planificare strategica se refera la aceeasi perioada ca si strategiile departamentale."
    10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Pe baza directivelor sau a ordinelor de planificare strategica Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si alte institutii publice cu atributii in domeniul apararii elaboreaza propriile planuri strategice si operationale de intrebuintare si programe de constituire, modernizare si pregatire a fortelor componente."
    11. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Planurile strategice si operationale de intrebuintare a fortelor cuprind: misiunile categoriilor de forte, in conditii de pace, de criza si de razboi, scenariile probabile in care aceste misiuni vor fi indeplinite, modalitatile de actiune pentru executarea acestora. Scenariile vor avea in vedere actiuni militare de lupta clasice, operatiuni speciale, operatiuni, altele decat cele de razboi, si actiuni umanitare, executate in cadrul national, international sau in cadrul unor grupari de forte multinationale.
    Aceste documente se elaboreaza, se actualizeaza si se aproba conform reglementarilor specifice ale fiecarui minister sau ale altor institutii publice cu atributii in domeniul apararii."
    12. Alineatul 2 al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Programele se elaboreaza pentru o perioada de 4 ani, cu o perspectiva pe termen lung, se aproba de Parlament, se completeaza si se actualizeaza in raport cu stadiul de executie."
    13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Pe baza programelor de constituire, modernizare si pregatire a fortelor si a fondurilor alocate prin bugetul de stat Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si alte institutii publice cu atributii in domeniul apararii intocmesc planuri anuale privind modernizarea si pregatirea fortelor componente si rapoarte privind stadiul realizarii programelor de constituire, modernizare si pregatire a fortelor in perioada anterioara.
    Planurile anuale sunt aprobate de ministri si, respectiv, de sefii institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii.
    Rapoartele privind stadiul realizarii programelor de constituire, modernizare si pregatire a fortelor sunt prezentate Guvernului.
    Urmarirea executiei programelor pe termen mediu si lung, precum si a planurilor anuale intra in raspunderea organelor de planificare ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si ale altor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, iar executia acestora, in sarcina comandantilor si sefilor tuturor structurilor din ministerele si institutiile respective."
    14. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Modalitatile concrete referitoare la elaborarea, coordonarea, executia, urmarirea si raportarea indeplinirii prevederilor directivei sau ordinului de planificare strategica, planurilor strategice si operationale de intrebuintare a fortelor, programelor de constituire, modernizare si pregatire a fortelor, precum si ale planurilor anuale se reglementeaza prin instructiuni interne, aprobate de ministrul apararii nationale, ministrul de interne si sefii institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii."
    15. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Incalcarea ori neindeplinirea prevederilor prezentei ordonante de catre persoanele cu atributii in organizarea si realizarea planificarii apararii nationale, a obiectivelor Strategiei de securitate nationala a Romaniei si ale strategiilor departamentale atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz."
    16. Dupa articolul 16 se introduce capitolul V cu urmatorul cuprins:

    "CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 17
    Dispozitiile art. 4 si 6 se aplica la 3 luni de la data publicarii legii pentru aprobarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 52/1998, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             MIRON TUDOR MITREASmartCity5

COMENTARII la Legea 63/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 63 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu