E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 611 din 13 noiembrie 2002

privind aderarea Romaniei la Conventia privind eliberarea brevetelor europene, adoptata la Munchen la 5 octombrie 1973, precum si la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 844 din 22 noiembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Romania adera la Conventia privind eliberarea brevetelor europene, denumita Conventia brevetului european, adoptata la Munchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendata prin Actul de revizuire a art. 63 din Conventia din 17 decembrie 1991 si prin deciziile Consiliului de administratie al Organizatiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 si 10 decembrie 1998, precum si la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi:
    a) Conventie inseamna Conventia privind eliberarea brevetelor europene, adoptata la Munchen la 5 octombrie 1973, cu amendamentele ulterioare, precum si Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000;
    b) brevet european inseamna un brevet de inventie eliberat de Oficiul European de Brevete in conformitate cu Conventia;
    c) cerere de brevet european inseamna o cerere pentru un brevet european, depusa in conformitate cu Conventia;
    d) oficiu inseamna Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
    Art. 3
    (1) Brevetele europene si cererile de brevet european care desemneaza Romania sunt guvernate de prezenta lege si de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu se stipuleaza altfel in Conventie.
    (2) In cazul conflictului intre prevederile Conventiei si cele ale prezentei legi sau ale Legii nr. 64/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Conventiei prevaleaza.
    Art. 4
    (1) Cererile de brevet european, cu exceptia cererilor divizionare, pot fi depuse la oficiu in orice limba admisibila, conform art. 14 paragrafele (1) si (2) din Conventie.
    (2) Orice cerere de brevet european cu privire la o inventie, care se incadreaza in prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 64/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se depune la oficiu.
    Art. 5
    (1) O cerere de brevet european care desemneaza Romania, careia i s-a acordat o data de depozit, este echivalenta cu o cerere avand depozit national reglementar, beneficiind, daca este cazul, de prioritatea revendicata pentru cererea de brevet european, oricare ar fi rezultatul acesteia.
    (2) O cerere de brevet european publicata, care desemneaza Romania, confera protectia prevazuta de art. 34 din Legea nr. 64/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data la care o traducere in limba romana a revendicarilor acelei cereri a fost publicata de oficiu.
    Art. 6
    (1) Un brevet european care desemneaza Romania, sub rezerva alin. (2) - (5), confera de la data publicarii mentiunii eliberarii sale de catre Oficiul European de Brevete aceleasi drepturi ca si un brevet acordat de oficiu.
    (2) In termen de 3 luni de la data la care a fost publicata in Buletinul european de brevete mentiunea eliberarii brevetului european titularul brevetului va transmite la oficiu o traducere in limba romana a fasciculului acestuia si va plati taxa de publicare, conform legii.
    (3) In cazul in care, ca rezultat al unei proceduri de opozitie in fata Oficiului European de Brevete, brevetul european este mentinut asa cum a fost modificat, se aplica prevederile alin. (2).
    (4) Daca traducerea descrierii brevetului european in limba romana nu este depusa in termenul prevazut la alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (3), titularul brevetului european poate sa o depuna la oficiu intr-un termen de inca 3 luni, cu conditia platii unei taxe suplimentare.
    (5) In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (2) - (4), brevetul european este considerat nul ab initio.
    (6) Prevederile Legii nr. 64/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la repunerea in situatia anterioara se aplica mutatis mutandis.
    Art. 7
    (1) In cazul in care o traducere conforma cu art. 5 si 6 confera o protectie mai restransa decat cea conferita de cererea de brevet european sau de brevetul european in limba de procedura, respectiva traducere este considerata text autentic, cu exceptia procedurii de anulare.
    (2) Solicitantul sau titularul brevetului european poate depune oricand o traducere corectata. Traducerea corectata produce efecte numai dupa ce a fost facuta publica de catre oficiu.
    (3) Orice persoana care, cu buna-credinta, foloseste inventia sau a facut pregatiri efective si serioase pentru folosirea inventiei, fara ca aceasta folosire sa constituie o incalcare a cererii sau a brevetului in traducerea initiala, poate, dupa ce traducerea corectata produce efecte, sa continue folosirea inventiei in intreprinderea sa sau pentru necesitatile acesteia, fara plata.
    Art. 8
    (1) Taxele anuale pentru brevetele europene sunt platite la oficiu pentru fiecare an care urmeaza anului in care s-a publicat mentiunea eliberarii brevetului european de Oficiul European de Brevete.
    (2) Taxele de mentinere in vigoare vor fi platite la oficiu inainte de data aniversara a depozitului cererii.
    (3) Dupa expirarea termenului de 3 luni taxa poate fi platita pana la implinirea termenului de 6 luni de la data aniversara a depozitului cererii, cu o majorare de 50% .
    (4) Oficiul va vira in contul Oficiului European de Brevete cota-parte din taxele anuale de mentinere in vigoare incasate, in procentul stabilit conform art. 39 din Conventia brevetului european.
    Art. 9
    (1) O cerere de brevet european care desemneaza Romania poate fi transformata, la cererea solicitantului, intr-o cerere de brevet national, in cazurile in care cererea de brevet european este considerata retrasa in temeiul art. 77 paragraful (5) din Conventie sau din cauza faptului ca traducerea cererii, conform art. 14 paragraful (2) din Conventie nu a fost depusa in termen, in temeiul art. 90 paragraful (3) din Conventie.
    (2) Daca cererea de transformare a fost transmisa oficiului, conform art. 136 paragraful (1) din Conventie, oficiul va invita solicitantul sa depuna, intr-o perioada de doua luni de la data inregistrarii la oficiu a cererii de transformare, traducerea in limba romana a cererii de brevet european si, acolo unde este cazul, a textului, astfel cum a fost modificat in urma procedurilor in fata Oficiului European de Brevete, si sa plateasca taxele de proceduri, conform legii.
    (3) Daca cererea de transformare, insotita de o copie a cererii de brevet european considerate retrasa, conform art. 77 paragraful (5) din Conventie, nu a fost transmisa la oficiu in conformitate cu art. 136 paragraful (2) din Conventie sau, daca o astfel de cerere de brevet european a fost depusa la oficiu, prevederile alin. (2) se aplica mutatis mutandis.
    (4) Transmiterea de drepturi inscrisa in Registrul European de Brevete produce efecte in Romania numai dupa publicarea traducerii fasciculului de brevet european si in conditiile prevazute de normele de aplicare a prezentei legi.
    Art. 10
    In cazul in care un brevet european care desemneaza Romania si un brevet national care are aceeasi data de depozit sau aceeasi data de prioritate au fost acordate aceleiasi persoane sau succesorului in drepturi, brevetul national nu produce efecte in masura in care el acopera aceeasi inventie ca si brevetul european, de la data la care termenul pentru depunerea unei opozitii la brevetul european a expirat, fara sa se fi depus o opozitie, sau de la data la care procedura de opozitie s-a finalizat printr-o hotarare definitiva de mentinere a brevetului european.
    Art. 11
    (1) Se imputerniceste oficiul sa aduca la indeplinire toate procedurile decurgand din aplicarea prezentei legi.
    (2) Oficiul va emite norme de aplicare a prezentei legi, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 12
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi art. 4, 5 si 6 si anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Europeana de Brevete privind cooperarea in domeniul brevetelor, semnat la Bucuresti la 9 septembrie 1994, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 32/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 21 august 1996, aprobata prin Legea nr. 32/1997, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
    (2) Cu toate cele prevazute la alin. (1), prevederile Legii nr. 32/1997 continua sa se aplice cererilor de brevet european in care se solicita extinderea la Romania, depuse inainte de data intrarii in vigoare a Conventiei in Romania, si brevetelor europene acordate in baza unei astfel de cereri.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

                                 CONVENTIE
                  privind eliberarea brevetelor europene*)

    *) Traducere.

    Preambul

  Partea I - DISPOZITII GENERALE SI INSTITUTIONALE

  Cap. I - Dispozitii generale
  Art. 1 - Dreptul european de eliberare a brevetelor
  Art. 2 - Brevetul european
  Art. 3 - Intinderea teritoriala
  Art. 4 - Organizatia Europeana de Brevete

  Cap. II - Organizatia Europeana de Brevete
  Art. 5 - Statut juridic
  Art. 6 - Sediu
  Art. 7 - Agentii ale Oficiului European de Brevete
  Art. 8 - Privilegii si imunitati
  Art. 9 - Raspundere

  Cap. III - Oficiul European de Brevete
  Art. 10 - Conducerea
  Art. 11 - Numirea personalului superior
  Art. 12 - Obligatiile angajatilor
  Art. 13 - Litigii intre Organizatie si angajatii Oficiului European de Brevete
  Art. 14 - Limbile de lucru ale Oficiului European de Brevete
  Art. 15 - Departamentele imputernicite cu aplicarea procedurilor
  Art. 16 - Sectia de depozit
  Art. 17 - Divizia de cercetare documentara
  Art. 18 - Diviziile de examinare
  Art. 19 - Divizia de opunere
  Art. 20 - Divizia juridica
  Art. 21 - Camerele de apel
  Art. 22 - Marea Camera de Apel
  Art. 23 - Independenta membrilor Camerelor
  Art. 24 - Excluderea si recuzarea
  Art. 25 - Aviz tehnic

  Cap. IV - Consiliul de administratie
  Art. 26 - Componenta
  Art. 27 - Presedintia
  Art. 28 - Biroul
  Art. 29 - Sesiuni
  Art. 30 - Participarea observatorilor
  Art. 31 - Limbile de lucru ale Consiliului de administratie
  Art. 32 - Personal, sedii si dotare
  Art. 33 - Competenta Consiliului de administratie in anumite cazuri
  Art. 34 - Drept de vot
  Art. 35 - Reguli de votare
  Art. 36 - Ponderea voturilor

  Cap. V - Dispozitii financiare
  Art. 37 - Acoperirea cheltuielilor
  Art. 38 - Resursele proprii ale Organizatiei
  Art. 39 - Plati ale statelor contractante provenite din taxele de mentinere in vigoare a brevetelor europene
  Art. 40 - Nivelul de taxe si plati. Contributii financiare speciale
  Art. 41 - Plati anticipate
  Art. 42 - Bugetul
  Art. 43 - Autorizarea cheltuielilor
  Art. 44 - Credite pentru cheltuieli neprevazute
  Art. 45 - Exercitiul bugetar
  Art. 46 - Pregatirea si adoptarea bugetului
  Art. 47 - Bugetul provizoriu
  Art. 48 - Executia bugetara
  Art. 49 - Verificarea conturilor
  Art. 50 - Regulament financiar
  Art. 51 - Regulament privind taxele

  Partea a II-a - DREPTUL MATERIAL AL BREVETELOR

  Cap. I - Brevetabilitatea
  Art. 52 - Inventii brevetabile
  Art. 53 - Exceptii de la brevetabilitate
  Art. 54 - Noutate
  Art. 55 - Divulgari neopozabile
  Art. 56 - Activitate inventiva
  Art. 57 - Aplicare industriala

  Cap. II - Persoane indreptatite sa solicite si sa obtina un brevet european. Mentionarea inventatorului
  Art. 58 - Dreptul de a depune o cerere de brevet european
  Art. 59 - Mai multi solicitanti
  Art. 60 - Dreptul la brevet European
  Art. 61 - Cerere de brevet european depusa de o persoana neindreptatita
  Art. 62 - Dreptul inventatorului de a fi mentionat

  Cap. III - Efectele brevetului european si ale cererii de brevet european
  Art. 63 - Durata brevetului european
  Art. 64 - Drepturile conferite de brevetul european
  Art. 65 - Traducerea fasciculului brevetului european
  Art. 66 - Valoarea de depozit national a depozitului european
  Art. 67 - Drepturi conferite de cererea de brevet european dupa publicarea acesteia
  Art. 68 - Efectele revocarii brevetului european
  Art. 69 - Intinderea protectiei
  Art. 70 - Textul autentic al cererii de brevet european sau al brevetului european

  Cap. IV - Cererea de brevet european ca obiect de proprietate
  Art. 71 - Transmiterea si constituirea drepturilor
  Art. 72 - Cesiunea
  Art. 73 - Licenta contractuala
  Art. 74 - Drept aplicabil

  Partea a III-a - CEREREA DE BREVET EUROPEAN

  Cap. I - Depunerea cererii de brevet european si conditiile pe care ea trebuie sa le indeplineasca
  Art. 75 - Depunerea cererii de brevet european
  Art. 76 - Cererile de brevet european divizionare
  Art. 77 - Transmiterea cererilor de brevet european
  Art. 78 - Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca cererea de brevet european
  Art. 79 - Desemnarea statelor contractante
  Art. 80 - Data de depozit
  Art. 81 - Mentionarea inventatorului
  Art. 82 - Unitatea inventiei
  Art. 83 - Dezvaluirea inventiei
  Art. 84 - Revendicari
  Art. 85 - Rezumat
  Art. 86 - Taxele anuale pentru cererea de brevet european

  Cap. II - Prioritatea
  Art. 87 - Drept de prioritate
  Art. 88 - Revendicarea prioritatii
  Art. 89 - Efectul dreptului de prioritate

  Partea a IV-a - PROCEDURA PANA LA ACORDARE

  Art. 90 - Examinarea depozitului
  Art. 91 - Examinarea conditiilor de forma
  Art. 92 - Intocmirea raportului de cercetare documentara europeana
  Art. 93 - Publicarea cererii de brevet european
  Art. 94 - Cererea de examinare
  Art. 95 - Prelungirea termenului de depunere a cererii de examinare
  Art. 96 - Examinarea cererii de brevet european
  Art. 97 - Respingerea cererii sau eliberarea brevetului
  Art. 98 - Publicarea fasciculului de brevet european

  Partea a V-a - PROCEDURA DE OPUNERE

  Art. 99 - Opunerea
  Art. 100 - Motive de opunere
  Art. 101 - Examinarea opunerii
  Art. 102 - Revocarea sau mentinerea brevetului european
  Art. 103 - Publicarea unui nou fascicul de brevet european
  Art. 104 - Cheltuieli
  Art. 105 - Interventia autorului prezumat al contrafacerii

  Partea a VI-a - PROCEDURA DE APEL

  Art. 106 - Hotarari susceptibile de apel
  Art. 107 - Persoane indreptatite sa faca apel si sa fie parti in procedura de apel
  Art. 108 - Termenul si forma apelului
  Art. 109 - Revizuirea prejudiciala
  Art. 110 - Examinarea apelului
  Art. 111 - Hotararea privind apelul
  Art. 112 - Hotarari sau avize ale Marii Camere de Apel

  Partea a VII-a - DISPOZITII COMUNE

  Cap. I - Dispozitii generale de procedura
  Art. 113 - Motivarea hotararilor
  Art. 114 - Analiza din oficiu
  Art. 115 - Observatiile tertilor
  Art. 116 - Procedura orala
  Art. 117 - Instrumentarea
  Art. 118 - Unicitatea cererii de brevet european
  Art. 119 - Notificarea
  Art. 120 - Termene
  Art. 121 - Continuarea procedurii cererii de brevet european
  Art. 122 - Restitutio in integrum (Repunerea in drepturi)
  Art. 123 - Modificari
  Art. 124 - Indicatii referitoare la cererile de brevet national
  Art. 125 - Referire la principii generale
  Art. 126 - Terminarea obligatiilor financiare

  Cap. II - Informarea publicului si a instantelor oficiale
  Art. 127 - Registrul european de brevete
  Art. 128 - Inspectia publica
  Art. 129 - Publicatii periodice
  Art. 130 - Schimbul de informatii
  Art. 131 - Cooperarea administrativa si juridica
  Art. 132 - Schimb de publicatii

  Cap. III - Reprezentarea
  Art. 133 - Principii generale referitoare la reprezentare
  Art. 134 - Mandatari autorizati

  Partea a VIII-a - INCIDENTA ASUPRA DREPTULUI NATIONAL

  Cap. I - Transformarea in cerere de brevet national
  Art. 135 - Cererea de incepere a procedurii nationale
  Art. 136 - Depunerea si transmiterea cererii
  Art. 137 - Conditii formale privind transformarea

  Cap. II - Nulitatea si drepturi anterioare
  Art. 138 - Motive de nulitate
  Art. 139 - Drepturi anterioare si drepturi care au luat nastere la aceeasi data

  Cap. III - Alte incidente asupra dreptului national
  Art. 140 - Modele de utilitate si certificate nationale de utilitate
  Art. 141 - Taxe anuale pentru brevetul european

  Partea a IX-a - ACORDURI SPECIALE

  Art. 142 - Brevet unic
  Art. 143 - Instante speciale ale Oficiului European de Brevete
  Art. 144 - Reprezentarea in fata instantelor speciale
  Art. 145 - Comitetul restrans al Consiliului de administratie
  Art. 146 - Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea sarcinilor speciale
  Art. 147 - Plati din taxe de mentinere in vigoare a brevetului unic
  Art. 148 - Cererea de brevet european ca obiect de proprietate
  Art. 149 - Desemnarea comuna

  Partea a X-a - CEREREA INTERNATIONALA IN SENSUL TRATATULUI DE COOPERARE IN DOMENIUL BREVETELOR (PCT)

  Art. 150 - Aplicarea Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor
  Art. 151 - Oficiul European de Brevete - oficiu receptor
  Art. 152 - Depunerea si transmiterea cererii internationale
  Art. 153 - Oficiul European de Brevete - oficiu desemnat
  Art. 154 - Oficiul European de Brevete - administratie insarcinata cu cercetarea documentara internationala
  Art. 155 - Oficiul European de Brevete - administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala
  Art. 156 - Oficiul European de Brevete - oficiu ales
  Art. 157 - Raportul de cercetare documentara internationala
  Art. 158 - Publicarea cererii internationale si transmiterea sa la Oficiul European de Brevete

  Partea a XI-a - DISPOZITII TRANZITORII

  Art. 159 - Consiliul de administratie in perioada tranzitorie
  Art. 160 - Numirea angajatilor in perioada tranzitorie
  Art. 161 - Primul exercitiu bugetar
  Art. 162 - Extinderea progresiva a domeniului de activitate al Oficiului European de Brevete
  Art. 163 - Mandatari autorizati in perioada tranzitorie

  Partea a XII-a - DISPOZITII FINALE

  Art. 164 - Regulamentul de aplicare si protocoale
  Art. 165 - Semnare - Ratificare
  Art. 166 - Aderare
  Art. 167 - Rezerve
  Art. 168 - Domeniul teritorial de aplicare
  Art. 169 - Intrarea in vigoare
  Art. 170 - Cotizatie initiala
  Art. 171 - Durata Conventiei
  Art. 172 - Revizuire
  Art. 173 - Diferende intre statele contractante
  Art. 174 - Denuntare
  Art. 175 - Mentinerea drepturilor dobandite
  Art. 176 - Drepturi si obligatii financiare ale unui stat contractant care a incetat sa fie parte la Conventie
  Art. 177 - Limbile de redactare a Conventiei
  Art. 178 - Transmiteri si notificari

    PARTEA I
    Dispozitii generale si institutionale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Dreptul european de eliberare a brevetelor
    Prin prezenta conventie se instituie un drept comun al statelor contractante cu privire la eliberarea brevetelor de inventie.
    Art. 2
    Brevetul european
    (1) Brevetele eliberate in temeiul prezentei conventii sunt denumite brevete europene.
    (2) In fiecare stat contractant, pentru care este eliberat, brevetul european are aceleasi efecte si este supus aceluiasi regim ca si un brevet national eliberat in acel stat, cu conditia ca prezenta conventie sa nu prevada altfel.
    Art. 3
    Intinderea teritoriala
    Eliberarea unui brevet european poate fi ceruta pentru unul sau mai multe state contractante.
    Art. 4
    Organizatia Europeana de Brevete
    (1) Prin prezenta conventie se instituie Organizatia Europeana de Brevete, denumita in continuare Organizatie. Aceasta va avea autonomie administrativa si financiara.
    (2) Organele Organizatiei sunt:
    a) Oficiul European de Brevete (OEB);
    b) Consiliul de administratie.
    (3) Organizatia are ca sarcina eliberarea brevetelor europene. Aceasta sarcina este indeplinita de Oficiul European de Brevete sub controlul Consiliului de administratie.

    CAP. 2
    Organizatia Europeana de Brevete

    Art. 5
    Statut juridic
    (1) Organizatia are personalitate juridica.
    (2) In fiecare stat contractant Organizatia se va bucura de capacitatea juridica cel mai deplin recunoscuta, acordata de legislatia nationala persoanelor juridice; in mod special, aceasta poate sa achizitioneze sau sa instraineze bunuri mobile sau imobile si sa fie parte la procedurile legale.
    (3) Presedintele Oficiului European de Brevete reprezinta Organizatia.
    Art. 6
    Sediu
    (1) Organizatia are sediul la Munchen.
    (2) Oficiul European de Brevete este situat la Munchen. Oficiul are o filiala la Haga.
    Art. 7
    Agentii ale Oficiului European de Brevete
    Prin decizie a Consiliului de administratie pot fi infiintate, in functie de necesitati, agentii ale Oficiului European de Brevete, in scop de informare sau de legatura, in statele contractante sau pe langa organizatii interguvernamentale in materie de proprietate industriala, sub rezerva consimtamantului statului contractant sau al organizatiei in cauza.
    Art. 8
    Privilegii si imunitati
    Protocolul privind privilegiile si imunitatile, anexa la prezenta conventie, defineste conditiile in care Organizatia, membrii Consiliului de administratie, angajatii Oficiului European de Brevete si oricare alta persoana mentionata in protocol, care participa la activitatile Organizatiei, se bucura de privilegiile si imunitatile necesare indeplinirii misiunii lor pe teritoriul statelor contractante.
    Art. 9
    Raspundere
    (1) Raspunderea contractuala a Organizatiei este guvernata de legea aplicabila contractului in cauza.
    (2) Raspunderea necontractuala a Organizatiei privind daunele cauzate de ea sau de agentii angajati ai Oficiului European de Brevete in exercitarea functiei lor este reglementata conform prevederilor legii in vigoare in Republica Federala Germania. Daca daunele au fost cauzate de filiala de la Haga sau de o agentie ori de angajati ai acestora, se vor aplica prevederile legii statului contractant in care este situata filiala sau agentia.
    (3) Raspunderea personala a angajatilor Oficiului European de Brevete fata de Organizatie este stabilita in Regulamentul de serviciu sau in conditiile contractului de angajare.
    (4) Instantele competente sa rezolve litigiile prevazute la paragrafele (1) si (2) sunt:
    a) in privinta litigiilor prevazute la paragraful (1), instantele competente ale Republicii Federale Germania, cu exceptia stabilirii, in contractul incheiat intre parti, a instantei unui alt stat;
    b) in privinta litigiilor prevazute la paragraful (2), dupa caz, fie instanta competenta a Republicii Federale Germania, fie instanta competenta a statului in care este situata filiala sau agentia.

    CAP. 3
    Oficiul European de Brevete

    Art. 10
    Conducerea
    (1) Conducerea Oficiului European de Brevete este asigurata de presedinte, care raspunde de activitatea Oficiului in fata Consiliului de administratie.
    (2) In acest scop presedintele are urmatoarele competente:
    a) ia toate masurile utile, inclusiv adoptarea unor instructiuni administrative interne si publicarea unui ghid informativ pentru public, pentru a asigura functionarea Oficiului;
    b) deoarece aceasta conventie nu contine nici o prevedere in acest sens, stabileste activitatile care trebuie sa se desfasoare la Oficiul European de Brevete din Munchen si, respectiv, din Haga;
    c) poate supune Consiliului de administratie orice proiect de modificare a prezentei conventii si orice proiect de reglementare generala sau decizii, care intra in sfera de competenta a Consiliului de administratie;
    d) pregateste si executa bugetul, precum si orice buget modificator sau aditional;
    e) supune anual Consiliului de administratie un raport managerial de activitate;
    f) exercita autoritatea ierarhica asupra personalului;
    g) sub rezerva prevederilor art. 11, numeste si promoveaza angajatii;
    h) exercita autoritatea disciplinara asupra angajatilor, altii decat cei vizati la art. 11, si poate propune Consiliului de administratie sanctiuni disciplinare impotriva angajatilor vizati la art. 11 paragrafele (2) si (3);
    i) poate delega competentele si atributiile sale.
    (3) Presedintele este asistat de un numar de vicepresedinti. In cazul absentei sau indisponibilitatii presedintelui, unul dintre vicepresedinti isi asuma functiile acestuia, conform procedurii stabilite de Consiliul de administratie.
    Art. 11
    Numirea personalului superior
    (1) Presedintele Oficiului European de Brevete va fi numit prin decizie a Consiliului de administratie.
    (2) Vicepresedintii sunt numiti prin decizie a Consiliului de administratie, dupa consultarea presedintelui.
    (3) Membrii camerelor de apel si ai Marii Camere de Apel, inclusiv presedintii acestora, sunt numiti prin decizie a Consiliului de administratie, luata la propunerea presedintelui Oficiului European de Brevete. Numirea lor in functie poate sa fie reinnoita de Consiliul de administratie dupa consultarea presedintelui Oficiului European de Brevete.
    (4) Consiliul de administratie exercita autoritatea disciplinara asupra angajatilor vizati la paragrafele (1) - (3).
    Art. 12
    Obligatiile angajatilor
    Angajatii Oficiului European de Brevete sunt obligati, chiar si dupa incetarea contractului de angajare, sa nu divulge si sa nu utilizeze informatiile care, prin natura lor, constituie secret profesional.
    Art. 13
    Litigii intre Organizatie si angajatii Oficiului European de Brevete
    (1) Angajatii sau fostii angajati ai Oficiului European de Brevete ori succesorii acestora in drepturi se pot adresa Tribunalului Administrativ al Organizatiei Internationale a Muncii, pentru litigii care ii opun Organizatiei Europene de Brevete, in conformitate cu Statutul Tribunalului, in limitele si in conditiile determinate de Regulamentul de serviciu sau de Regulamentul pensiilor ori rezultand din regimul aplicabil altor angajati.
    (2) Se accepta un apel numai daca persoana interesata a epuizat toate mijloacele de recurs permise de Regulamentul de serviciu, de Regulamentul pensiilor sau de regimul aplicabil altor angajati, dupa caz.
    Art. 14
    Limbile de lucru ale Oficiului European de Brevete
    (1) Limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete sunt engleza, franceza si germana. Cererile de brevet european se depun in una dintre aceste limbi.
    (2) Cu toate acestea, persoanele fizice si juridice cu domiciliul sau sediul pe teritoriul unui stat contractant in care limba oficiala este alta decat germana, engleza sau franceza, precum si cetatenii acestui stat rezidenti in strainatate pot depune cereri de brevet european in limba oficiala a acelui stat. Totusi trebuie sa fie depusa o traducere in una dintre limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete, in termenul prevazut in Regulamentul de aplicare; pe parcursul intregii proceduri in fata Oficiului European de Brevete se poate inainta o asemenea traducere, in conformitate cu textul original al cererii.
    (3) Limba oficiala a Oficiului European de Brevete, in care a fost depusa cererea de brevet european, sau cea in care, conform paragrafului (2), a fost tradusa cererea va trebui utilizata in toate procedurile in fata Oficiului European de Brevete referitoare la aceasta cerere sau la brevetul eliberat ca urmare a acestei cereri, in afara cazurilor in care Regulamentul de aplicare prevede altfel.
    (4) Persoanele vizate de paragraful (2) pot sa depuna documentele care trebuie prezentate intr-un termen determinat, intr-o limba oficiala a statului contractant in cauza. Totusi ele sunt obligate sa prezinte o traducere in limba in care are loc procedura, in termenul prevazut in Regulamentul de aplicare; in cazurile prevazute in Regulamentul de aplicare ele pot sa depuna o traducere intr-o alta limba oficiala a Oficiului European de Brevete.
    (5) Daca un document care nu a fost cuprins initial in cadrul documentelor cererii de brevet european nu este prezentat in limba prevazuta in prezenta conventie sau daca o traducere impusa prin aplicarea prezentei conventii nu este prezentata in termen, se considera ca respectivul document nu a fost primit.
    (6) Cererile de brevet european sunt publicate in limba in care are loc procedura.
    (7) Fasciculele brevetului european sunt publicate in limba in care are loc procedura; ele cuprind o traducere a revendicarilor in celelalte doua limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete.
    (8) Se publica in cele trei limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete:
    a) Buletinul european de brevete;
    b) Jurnalul oficial al Oficiului European de Brevete.
    (9) Inscrierile in Registrul european de brevete sunt efectuate in cele trei limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete. In caz de dubiu, este considerata autentica inscrierea in limba in care are loc procedura.
    Art. 15
    Departamentele imputernicite cu aplicarea procedurilor
    Pentru aplicarea procedurilor prevazute in prezenta conventie se instituie in cadrul Oficiului European de Brevete:
    a) o sectie de depozit;
    b) divizii de cercetare documentara;
    c) divizii de examinare;
    d) divizii de opunere;
    e) o divizie juridica;
    f) camere de apel;
    g) Marea Camera de Apel.
    Art. 16
    Sectia de depozit
    Sectia de depozit face parte din filiala de la Haga. Ea are competenta sa efectueze o examinare a cererii de brevet la depunere, precum si o examinare formala a conditiilor impuse pentru fiecare cerere de brevet european, pana la inregistrarea cererii de examinare sau pana cand solicitantul a declarat, in conformitate cu art. 96 paragraful (1), ca doreste ca cererea sa isi urmeze cursul. Sectia de depozit are obligatia sa publice cererea de brevet european, precum si raportul de cercetare documentara europeana.
    Art. 17
    Divizia de cercetare documentara
    Diviziile de cercetare documentara fac parte din filiala departamentului de la Haga. Ele au competenta sa intocmeasca rapoartele de cercetare documentara europeana.
    Art. 18
    Diviziile de examinare
    (1) Diviziile de examinare au competenta sa examineze fiecare cerere de brevet european, cu incepere de la data la care inceteaza competenta sectiei de depozit.
    (2) O divizie de examinare se compune din 3 examinatori tehnicieni. Totusi, inainte de luarea unei decizii finale, examinarea cererii de brevet este, ca regula generala, incredintata unuia dintre examinatorii diviziei. Procedurile orale vor avea loc in fata diviziei de examinare. Daca aceasta considera ca natura hotararii o cere, divizia de examinare este completata cu un examinator jurist. In cazul paritatii voturilor votul presedintelui diviziei de examinare este decisiv.
    Art. 19
    Divizia de opunere
    (1) Divizia de opunere are competenta sa examineze opunerile la brevetele europene.
    (2) O divizie de opunere se compune din 3 examinatori tehnicieni, din care cel putin 2 nu trebuie sa fi participat la procedura de acordare a brevetului european, care face obiectul opunerii. Un examinator care a participat la procedura de acordare a brevetului european nu isi poate asuma presedintia. Anterior luarii unei hotarari finale referitoare la opunere divizia de opunere poate sa incredinteze unuia dintre membrii sai examinarea opunerii. Procedura orala va avea loc in fata diviziei de opunere insesi. Daca aceasta considera ca natura hotararii o cere, divizia de opunere este completata cu un examinator jurist care nu trebuie sa fi participat la procedura de acordare a brevetului. In cazul paritatii voturilor votul presedintelui diviziei de opunere este decisiv.
    Art. 20
    Divizia juridica
    (1) Divizia juridica are competenta sa ia orice hotarare cu referire la mentiunile ce trebuie inscrise in Registrul european de brevete, la inregistrarile in lista mandatarilor autorizati si la radierea lor de pe aceasta lista.
    (2) Hotararile diviziei juridice sunt luate de un membru jurist.
    Art. 21
    Camerele de apel
    (1) Camerele de apel au competenta sa examineze recursurile formulate impotriva hotararilor sectiei de depozit, ale diviziilor de examinare, diviziilor de opunere si ale diviziei juridice.
    (2) In cazul unui apel formulat impotriva hotararii sectiei de depozit sau a diviziei juridice, camera de apel se compune din 3 membri cu studii juridice.
    (3) In cazul apelului formulat impotriva hotararii unei divizii de examinare, camera de apel se compune din:
    a) 2 membri tehnicieni si un membru jurist, atunci cand hotararea se refera la respingerea unei cereri de brevet european sau la eliberarea brevetului european si ea a fost luata de o divizie de examinare compusa din mai putin de 4 membri;
    b) 3 membri tehnicieni si 2 membri juristi, atunci cand hotararea a fost luata de o divizie de examinare compusa din 4 membri sau atunci cand camera de apel apreciaza ca natura apelului o impune;
    c) 3 membri juristi in celelalte cazuri.
    (4) In cazul unui apel formulat impotriva hotararii unei divizii de opunere, camera de apel se compune din:
    a) 2 membri tehnicieni si un membru jurist, atunci cand hotararea a fost luata de o divizie de opunere compusa din 3 membri;
    b) 3 membri tehnicieni si 2 membri juristi, atunci cand hotararea a fost luata de o divizie de opunere compusa din 4 membri sau atunci cand camera de apel apreciaza ca natura apelului o impune.
    Art. 22
    Marea Camera de Apel
    (1) Marea Camera de Apel are competenta:
    a) sa decida asupra problemelor de drept care ii sunt supuse de camera de apel;
    b) sa dea avize asupra problemelor de drept care ii sunt supuse de presedintele Oficiului European de Brevete, in conditiile prevazute in art. 112.
    (2) Pentru a da decizii sau avize Marea Camera de Apel se compune din 5 membri juristi si din 2 membri tehnicieni. Presedintia este asigurata de unul dintre membrii juristi.
    Art. 23
    Independenta membrilor camerelor
    (1) Membrii Marii Camere de Apel si ai camerelor de apel sunt numiti pe o perioada de 5 ani si nu pot sa fie revocati din functiile lor in aceasta perioada decat pentru cazuri grave si daca Consiliul de administratie, la propunerea Marii Camere de Apel, ia o decizie in acest sens.
    (2) Membrii camerelor nu pot sa fie membri ai sectiei de depozit, ai diviziei de examinare, ai diviziei de opunere sau ai diviziei juridice.
    (3) In deciziile lor membrii camerelor nu trebuie sa se conduca dupa alte instructiuni, ci trebuie sa se conformeze in exclusivitate dispozitiilor prezentei conventii.
    (4) Regulile de procedura ale camerelor de apel si ale Marii Camere de Apel sunt adoptate in conformitate cu dispozitiile prevazute in Regulamentul de aplicare. Ele sunt supuse aprobarii Consiliului de administratie.
    Art. 24
    Excluderea si recuzarea
    (1) Membrii unei camere de apel si ai Marii Camere de Apel nu pot sa participe la solutionarea unei probleme daca au un interes personal in aceasta problema, daca au intervenit anterior in aceasta problema in calitate de reprezentant al uneia dintre parti sau daca au participat la luarea hotararii care face obiectul recursului.
    (2) Daca, pentru unul dintre motivele mentionate la paragraful (1) sau pentru oricare alt motiv, un membru al unei camere de apel sau al Marii Camere de Apel apreciaza ca nu poate sa participe la rezolvarea unei probleme, el anunta acest lucru camerei.
    (3) Membrii unei camere de apel sau ai Marii Camere de Apel pot sa fie recuzati de oricare dintre parti, pentru una dintre cauzele mentionate la paragraful (1), sau daca pot sa fie acuzati de partialitate. Recuzarea nu se admite atunci cand partea in cauza a intreprins deja actiuni de procedura, cu toate ca a avut cunostinta deja de motivul recuzarii. Nici o recuzare nu se poate baza pe motive de nationalitate a membrilor.
    (4) Camerele de apel si Marea Camera de Apel decid masurile ce urmeaza a fi luate in cazurile vizate la paragrafele (2) si (3) fara participarea membrului interesat. Pentru luarea acestei decizii membrul recuzat este inlocuit in cadrul camerei de supleantul sau.
    Art. 25
    Aviz tehnic
    La cererea tribunalului national competent, sesizat in legatura cu o actiune de contrafacere sau de anulare, Oficiul European de Brevete este obligat sa prezinte un aviz tehnic asupra brevetului european in cauza, dupa achitarea unei taxe corespunzatoare. Diviziile de examinare au competenta sa elibereze aceste avize.

    CAP. 4
    Consiliul de administratie

    Art. 26
    Componenta
    (1) Consiliul de administratie se compune din reprezentantii statelor contractante si din supleantii acestora. Fiecare stat contractant are dreptul sa desemneze un reprezentant si un supleant al acestuia in Consiliul de administratie.
    (2) Membrii Consiliului de administratie pot sa fie asistati de consilieri sau de experti, in limitele prevazute in Regulamentul intern al acestuia.
    Art. 27
    Presedintia
    (1) Consiliul de administratie alege, dintre reprezentantii statelor contractante si dintre supleantii acestora, un presedinte si un vicepresedinte. Vicepresedintele il inlocuieste pe presedinte in caz de indisponibilitate a acestuia.
    (2) Durata mandatului presedintelui si al vicepresedintelui este de 3 ani. Acest mandat poate sa fie reinnoit.
    Art. 28
    Biroul
    (1) Consiliul de administratie poate sa instituie un birou compus din 5 dintre membrii sai, de indata ce numarul statelor contractante a atins cifra de minimum 8.
    (2) Presedintele si vicepresedintele Consiliului de administratie sunt de drept membri ai biroului, ceilalti 3 membri fiind alesi de Consiliul de administratie.
    (3) Durata mandatului membrilor alesi de Consiliul de administratie este de 3 ani. Acest mandat nu poate sa fie reinnoit.
    (4) Biroul isi asuma executarea sarcinilor pe care i le incredinteaza Consiliul de administratie, in conformitate cu Regulamentul intern al acestuia.
    Art. 29
    Sesiuni
    (1) Consiliul de administratie se reuneste la convocarea presedintelui acestuia.
    (2) Presedintele Oficiului European de Brevete ia parte la deliberarile Consiliului de administratie.
    (3) Consiliul de administratie tine o sesiune ordinara o data pe an; suplimentar, el se reuneste la initiativa presedintelui sau sau la solicitarea unei treimi din numarul statelor contractante.
    (4) Consiliul de administratie delibereaza pe baza unei ordini de zi stabilite in conformitate cu regulamentul sau intern.
    (5) Orice problema a carei includere pe ordinea de zi este ceruta de un stat contractant, in conditiile prevazute de Regulamentul intern, se inscrie pe ordinea de zi provizorie.
    Art. 30
    Participarea observatorilor
    (1) Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (OMPI) este reprezentata la sesiunile Consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile unui acord incheiat intre Organizatie si OMPI.
    (2) Alte organizatii interguvernamentale insarcinate cu aplicarea procedurilor internationale in domeniul brevetelor, cu care Organizatia a incheiat un acord, sunt reprezentate la sesiunile Consiliului de administratie in conformitate cu prevederile ce figureaza in acordul mentionat.
    (3) Orice alta organizatie interguvernamentala sau internationala neguvernamentala care exercita o activitate ce intereseaza Organizatia poate fi invitata de catre Consiliul de administratie sa fie reprezentata la sesiunile acestuia, la care se discuta orice probleme de interes comun.
    Art. 31
    Limbile de lucru ale Consiliului de administratie
    (1) Limbile utilizate in deliberarile Consiliului de administratie sunt engleza, franceza si germana.
    (2) Documentele ce se supun discutiei Consiliului de administratie si procesele-verbale ale deliberarilor sunt redactate in cele 3 limbi mentionate la paragraful (1).
    Art. 32
    Personal, sedii si dotare
    Oficiul European de Brevete pune la dispozitia Consiliului de administratie si a comitetelor instituite de acesta personalul, sediile si mijloacele materiale necesare indeplinirii misiunii acestora.
    Art. 33
    Competenta Consiliului de administratie in anumite cazuri
    (1) Consiliul de administratie are competenta sa modifice urmatoarele prevederi ale prezentei conventii:
    a) durata termenelor stabilite de prezenta conventie; aceasta prevedere se aplica termenului stipulat in art. 94, in conditiile prevazute in art. 95;
    b) Regulamentul de aplicare.
    (2) Consiliul de administratie are competenta, in conformitate cu cele stabilite de prezenta conventie, sa adopte si sa modifice:
    a) Regulamentul financiar;
    b) Regulamentul de serviciu al angajatilor permanenti si regimul aplicabil altor angajati ai Oficiului European de Brevete, baremul salariilor lor, salariatilor permanenti si ale altor salariati, precum si natura si regulile de atribuire a altor avantaje suplimentare;
    c) Regulamentul pensiilor si orice mariri ale pensiilor existente, corespunzatoare cresterii salariilor;
    d) Regulamentul referitor la taxe;
    e) Regulamentul sau intern.
    (3) Facand abstractie de prevederile art. 18 paragraful (2) si in conditiile in care, in anumite categorii de cazuri, experienta o justifica, Consiliul de administratie are competenta de a decide ca diviziile de examinare sa fie compuse dintr-un singur examinator tehnician. Aceasta decizie poate fi anulata.
    (4) Consiliul de administratie are competenta de a autoriza presedintele Oficiului European de Brevete sa negocieze si, cu aprobarea sa, sa incheie, in numele Organizatiei, acorduri cu state sau cu organizatii interguvernamentale, precum si cu centre de documentare create in baza unor acorduri incheiate cu aceste organizatii.
    Art. 34
    Drept de vot
    (1) Numai statele contractante au drept de vot in Consiliul de administratie.
    (2) Fiecare stat contractant dispune de un singur vot, conform aplicarii prevederilor art. 36.
    Art. 35
    Reguli de votare
    (1) Deciziile Consiliului de administratie, altele decat cele prevazute la paragraful (2), se vor lua cu o majoritate simpla a statelor contractante reprezentate si care voteaza.
    (2) Deciziile pe care Consiliul de administratie este competent sa le ia in temeiul art. 7, art. 11 paragraful (1), art. 33, art. 39 paragraful (1), art. 40 paragraful (2) si (4), art. 46, art. 87, art. 95, art. 134, art. 151 paragraful (3), art. 154 paragraful (2), art. 155 paragraful (2), art. 156, art. 157 paragraful (2) - (4), art. 160 paragraful (1) a doua fraza, art. 162, art. 163, art. 166, art. 167 si art. 172 necesita o majoritate de trei patrimi din numarul statelor contractante reprezentate si care voteaza.
    (3) Abtinerea nu este considerata drept vot.
    Art. 36
    Ponderea voturilor
    (1) Pentru adoptarea si modificarea Regulamentului referitor la taxe si, daca obligatiile financiare ale statelor contractante sunt majorate ca urmare a acestui lucru, pentru adoptarea bugetului Organizatiei si a bugetelor modificatoare sau aditionale, orice stat contractant poate sa ceara, dupa un prim scrutin in care fiecare stat contractant dispune de un singur vot, oricare ar fi rezultatul acestui scrutin, ca acesta sa fie urmat imediat de un al doilea scrutin, in care voturile sunt ponderate in conformitate cu prevederile paragrafului (2). Decizia este determinata de acest al doilea scrutin.
    (2) Numarul voturilor de care dispune fiecare stat contractant in cel de-al doilea scrutin se calculeaza dupa cum urmeaza:
    a) procentul obtinut de fiecare stat contractant in functie de contributia financiara specifica, conform art. 40 paragrafele (3) si (4), este multiplicat cu numarul statelor contractante si impartit la 5;
    b) numarul voturilor astfel rezultat este rotunjit la numarul intreg imediat superior;
    c) acestui numar de voturi i se adauga 5 voturi suplimentare;
    d) totusi nici un stat contractant nu va dispune de mai mult de 30 de voturi.

    CAP. 5
    Dispozitii financiare

    Art. 37
    Acoperirea cheltuielilor
    Cheltuielile Organizatiei sunt acoperite:
    a) din resursele proprii ale Organizatiei;
    b) din platile statelor contractante efectuate din taxele de mentinere in vigoare a brevetelor europene, percepute in aceste state;
    c) in anumite cazuri, prin contributii financiare speciale ale statelor contractante;
    d) unde este necesar, prin veniturile prevazute in art. 146.
    Art. 38
    Resursele proprii ale Organizatiei
    Resursele proprii ale Organizatiei sunt constituite din taxele prevazute in prezenta conventie, precum si din alte incasari de orice natura.
    Art. 39
    Plati ale statelor contractante provenite din taxele de mentinere in vigoare a brevetelor europene
    (1) Fiecare stat contractant varsa Organizatiei, din fiecare taxa perceputa pentru mentinerea in vigoare a brevetului european in acest stat, o suma al carei nivel reprezinta un procent din aceasta taxa, fixat de catre Consiliul de administratie; el nu poate depasi 75% din respectiva taxa si este uniform pentru toate statele contractante. Daca acest procent corespunde unui nivel inferior nivelului minim uniform fixat de catre Consiliul de administratie, statul contractant varsa acest nivel minim Organizatiei.
    (2) Fiecare stat contractant comunica Organizatiei date considerate de Consiliul de administratie necesare pentru determinarea nivelului acestor varsaminte.
    (3) Termenul la care platile trebuie sa fie facute este fixat de Consiliul de administratie.
    (4) Daca o plata nu este efectuata integral la data fixata, statul contractant este debitor, incepand cu aceasta data trebuind sa achite o dobanda pentru sumele neachitate.
    Art. 40
    Nivelul de taxe si plati. Contributii financiare speciale
    (1) Nivelul taxelor conform art. 38 si procentul conform art. 39 vor fi astfel determinate incat veniturile corespunzatoare sa permita asigurarea unui echilibru al bugetului Organizatiei.
    (2) Totusi, daca Organizatia se afla in imposibilitate sa realizeze echilibrarea bugetului in conditiile prevazute la paragraful (1), statele contractante varsa Organizatiei contributii financiare speciale, al caror nivel este fixat de Consiliul de administratie pentru exercitiul bugetar considerat.
    (3) Contributiile financiare speciale se stabilesc pentru fiecare stat contractant in functie de numarul cererilor de brevet inregistrate in ultimul an, dar anterior anului intrarii in vigoare a prezentei conventii, calculat astfel:
    a) jumatate, proportional cu numarul de cereri de brevet depuse in statul contractant respectiv;
    b) jumatate, proportional cu al doilea numar, ca marime, de cereri de brevet inregistrate de catre persoane fizice si juridice cu domiciliul sau sediul pe teritoriul acestui stat, in celelalte state contractante. Totusi, sumele puse in sarcina statelor contractante in care numarul de cereri de brevet depuse este peste 25.000 sunt reluate global si repartizate din nou, proportional cu numarul cererilor de brevet depuse in aceste state.
    (4) Atunci cand nivelul contributiei unui stat contractant nu poate sa fie stabilit in conditiile vizate in paragraful (3), Consiliul de administratie fixeaza acest nivel de comun acord cu statul interesat.
    (5) Prevederile art. 39 paragrafele (3) si (4) se aplica in cazul contributiilor financiare speciale.
    (6) Contributiile financiare speciale sunt rambursate cu o dobanda a carei cota este uniforma pentru toate statele contractante. Rambursarile se vor face in masura in care este posibil sa se prevada credite in acest scop in buget, iar nivelul respectiv astfel prevazut va fi repartizat intre statele contractante in functie de cheia de repartitie mentionata la paragrafele (3) si (4).
    (7) Contributiile financiare speciale varsate pe parcursul unei perioade de exercitiu bugetar determinat sunt integral rambursate inainte de a se proceda la rambursarea totala sau partiala a oricarei contributii speciale varsate pe parcursul unei perioade ulterioare.
    Art. 41
    Plati anticipate
    (1) La solicitarea presedintelui Oficiului European de Brevete, statele contractante achita anticipat Organizatiei sume in contul platilor si contributiilor acestora, in limitele nivelurilor fixate de Consiliul de administratie. Aceste plati anticipate sunt repartizate in parti proportionale din sumele datorate de statele contractante pentru perioada de exercitiu bugetar considerat.
    (2) Prevederile art. 39 paragrafele (3) si (4) se aplica in cazul platilor anticipate.
    Art. 42
    Bugetul
    (1) Toate veniturile si cheltuielile Organizatiei trebuie sa faca obiectul unor prevederi pentru fiecare perioada de exercitiu bugetar si sa fie inscrise in buget. Se pot stabili, dupa necesitati, bugete modificatoare sau aditionale.
    (2) Bugetul trebuie sa fie echilibrat in venituri si cheltuieli.
    (3) Bugetul se stabileste in unitatea de cont fixata de Regulamentul financiar.
    Art. 43
    Autorizarea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile inscrise in buget sunt autorizate pe perioada de exercitiu bugetar, cu exceptia unor prevederi contrare ale Regulamentului financiar.
    (2) In conditii stipulate de Regulamentul financiar creditele care nu sunt utilizate la sfarsitul perioadei de exercitiu bugetar, cu exceptia celor referitoare la cheltuieli de personal, pot sa faca obiectul unui report limitat la perioada de exercitiu bugetar imediat urmatoare.
    (3) Creditele sunt diferentiate pe capitole ce grupeaza cheltuielile, conform naturii sau destinatiei acestora, si subdivizate, in functie de necesitati, in conformitate cu Regulamentul financiar.
    Art. 44
    Credite pentru cheltuieli neprevazute
    (1) Creditele pentru cheltuieli neprevazute pot sa fie inscrise in bugetul Organizatiei.
    (2) Utilizarea acestor credite de catre Organizatie este supusa aprobarii prealabile a Consiliului de administratie.
    Art. 45
    Exercitiul bugetar
    Exercitiul bugetar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.
    Art. 46
    Pregatirea si adoptarea bugetului
    (1) Presedintele Oficiului European de Brevete aduce la cunostinta Consiliului de administratie proiectul de buget, cel mai tarziu la data fixata in Regulamentul financiar.
    (2) Bugetul, precum si bugetele modificate sau cele aditionale sunt adoptate de Consiliul de administratie.
    Art. 47
    Bugetul provizoriu
    (1) Daca la inceputul perioadei de exercitiu bugetar bugetul n-a fost inca adoptat de Consiliul de administratie, cheltuielile vor putea sa fie efectuate lunar pe capitole sau pe baza unei alte diviziuni a acestora, conform dispozitiilor Regulamentului financiar, in limita unei douasprezecimi din creditele deschise in perioada precedenta de exercitiu bugetar, fara ca aceasta masura sa poata avea ca efect punerea la dispozitia presedintelui Oficiului European de Brevete a unor credite de peste o douasprezecime din cele prevazute in proiectul de buget.
    (2) Consiliul de administratie poate sa autorizeze cheltuieli depasind a douasprezecea parte mentionata, sub rezerva ca celelalte conditii fixate in paragraful (1) sa fie respectate.
    (3) Cu titlu provizoriu, platile prevazute la art. 37 lit. b) se vor efectua in continuare in conditiile fixate in art. 39 pentru anul precedent celui la care se refera proiectul de buget.
    (4) Statele contractante platesc in fiecare luna provizoriu si in conformitate cu cheia de repartitie mentionata in art. 40 paragrafele (3) si (4) toate contributiile financiare speciale pentru asigurarea aplicarii paragrafelor (1) si (2). Prevederile art. 39 paragraful (4) sunt aplicabile acestor contributii.
    Art. 48
    Executia bugetara
    (1) Presedintele Oficiului European de Brevete executa bugetul, precum si bugetele modificate sau aditionale, pe propria sa raspundere si in limita creditelor alocate.
    (2) In cadrul bugetului presedintele Oficiului European de Brevete poate sa procedeze, in limitele si in conditiile fixate in Regulamentul financiar, la transferuri ale creditelor, fie de la un capitol la altul, fie de la o subdiviziune la alta.
    Art. 49
    Verificarea conturilor
    (1) Conturile tuturor veniturilor si cheltuielilor din buget, precum si bilantul Organizatiei sunt verificate de catre revizori care ofera toate garantiile de independenta, numiti de Consiliul de administratie pe o perioada de 5 ani ce poate sa fie reinnoita sau extinsa.
    (2) Verificarea ce are loc pe baza de acte si, daca este necesar, la fata locului are ca scop constatarea legalitatii si regularitatea veniturilor si cheltuielilor, precum si asigurarea unei bune gestiuni financiare. Revizorii intocmesc un raport dupa incheierea fiecarei perioade de executie bugetara.
    (3) Presedintele Oficiului European de Brevete prezinta anual Consiliului de administratie darea de seama asupra perioadei parcurse cu privire la operatiile de buget, precum si bilantul activului si pasivului Organizatiei, insotite de un raport al revizorilor.
    (4) Consiliul de administratie aproba bilantul anual si raportul revizorilor si descarca presedintele Oficiului European de Brevete de executia bugetului.
    Art. 50
    Regulament financiar
    Regulamentul financiar stabileste indeosebi:
    a) modalitatile referitoare la stabilirea si executia bugetului, precum si la darea de seama asupra conturilor si la verificarea acestora;
    b) modalitatile si procedura conform carora platile si contributiile prevazute in art. 37, precum si platile anticipate prevazute in art. 41 trebuie sa fie puse la dispozitia Organizatiei de catre statele contractante;
    c) regulile si organizarea controlului si responsabilitatea ordonatorilor si contabililor;
    d) rata dobanzilor prevazute in art. 39, 40 si 47;
    e) modalitatile de calcul al contributiilor ce trebuie platite in conformitate cu art. 146;
    f) componenta si sarcinile unei comisii pentru buget si finante, care ar putea fi instituita de Consiliul de administratie.
    Art. 51
    Regulament privind taxele
    Regulamentul privind taxele fixeaza indeosebi nivelul taxelor si modalitatea de percepere a lor.

    PARTEA a II-a
    Dreptul material al brevetelor

    CAP. 1
    Brevetabilitatea

    Art. 52
    Inventii brevetabile
    (1) Brevetele europene sunt eliberate pentru inventiile noi care implica o activitate inventiva si sunt susceptibile de aplicare industriala.
    (2) In sensul paragrafului (1), nu sunt considerate inventii, in special:
    a) descoperirile, teoriile stiintifice si metodele matematice;
    b) creatiile estetice;
    c) planurile, regulile si metodele pentru exercitarea activitatilor intelectuale, pentru jocuri sau pentru activitati economice, precum si programele pentru calculatoare;
    d) prezentarea informatiilor.
    (3) Prevederile paragrafului (2) nu exclud brevetabilitatea elementelor enumerate de acesta decat in masura in care cererea de brevet european sau brevetul european se refera la unul dintre aceste elemente ca atare.
    (4) Nu sunt considerate inventii susceptibile de aplicare industriala, in sensul paragrafului (1), metodele de tratament chirurgical sau terapeutic aplicate corpului uman sau animal si metodele de diagnosticare aplicate corpului uman sau animal. Aceasta dispozitie nu se aplica produselor, cum ar fi substantele sau compozitiile pentru punerea in aplicare a oricareia dintre aceste metode.
    Art. 53
    Exceptii de la brevetabilitate
    Brevetele europene nu se elibereaza pentru:
    a) inventiile a caror publicare sau aplicare ar fi contrara ordinii publice sau bunelor moravuri, aplicarea inventiei neputand fi considerata ca atare datorita faptului ca ea este interzisa de legi sau regulamente in vigoare in unele sau in toate statele contractante;
    b) soiurile de plante sau rasele de animale ori procedeele in esenta biologice pentru obtinerea plantelor sau a animalelor; aceasta dispozitie nu se aplica in cazul procedeelor microbiologice sau al produselor obtinute cu ajutorul acestor procedee.
    Art. 54
    Noutate
    (1) O inventie este considerata noua daca nu este continuta in stadiul tehnicii.
    (2) Stadiul tehnicii este constituit din toate cunostintele care au fost facute accesibile publicului inaintea datei de depozit a cererii de brevet european, printr-o descriere scrisa sau orala, prin folosire sau prin oricare alt mod.
    (3) Stadiul tehnicii cuprinde si cererile de brevet european, asa cum au fost depuse, care au o data de depozit anterioara celei mentionate la paragraful (2) si care nu au fost publicate, in virtutea dispozitiilor art. 93, decat la aceasta data sau la o data ulterioara.
    (4) Paragraful (3) nu este aplicabil decat in masura in care un stat contractant desemnat in cererea ulterioara era, de asemenea, desemnat si in cererea publicata anterior.
    (5) Dispozitiile paragrafelor (1) - (4) nu exclud brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii cuprinse in stadiul tehnicii, care se utilizeaza pentru punerea in aplicare a procedeelor vizate la art. 52 paragraful (4), cu conditia ca utilizarea sa pentru orice procedeu vizat de paragraful amintit sa nu fie continuta in stadiul tehnicii.
    Art. 55
    Divulgari neopozabile
    (1) Pentru aplicarea art. 54 nu va fi luata in considerare o divulgare a inventiei, cu conditia ca aceasta divulgare sa nu fi avut loc inainte de 6 luni de la inregistrarea cererii de brevet european si sa nu se fi datorat direct sau indirect:
    a) unui abuz evident in defavoarea solicitantului sau a succesorului sau in drepturi; sau
    b) faptului ca solicitantul ori succesorul sau in drepturi a expus inventia la o expozitie oficiala sau recunoscuta oficial in sensul Conventiei privind expozitiile internationale, semnata la Paris la 22 noiembrie 1928 si revizuita la 30 noiembrie 1972.
    (2) In cazul vizat de paragraful (1) b) dispozitiile paragrafului (1) sunt aplicabile numai daca la inregistrarea cererii de brevet european solicitantul declara ca inventia a fost efectiv expusa si daca, in termenul si in conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare, depune un certificat in sprijinul declaratiei sale.
    Art. 56
    Activitate inventiva
    Se considera ca o inventie implica o activitate inventiva daca, pentru o persoana de specialitate, ea nu decurge de o maniera evidenta din stadiul tehnicii. Daca in stadiul tehnicii sunt incluse si documentele vizate de art. 54 paragraful (3), acestea nu sunt luate in considerare pentru aprecierea activitatii inventive.
    Art. 57
    Aplicare industriala
    O inventie este considerata ca fiind susceptibila de aplicare industriala daca obiectul ei poate fi produs sau utilizat in oricare dintre domeniile industriale, inclusiv in agricultura.

    CAP. 2
    Persoane indreptatite sa solicite si sa obtina un brevet european. Mentionarea inventatorului

    Art. 58
    Dreptul de a depune o cerere de brevet european
    Orice persoana fizica sau juridica si orice societate echivalenta unei persoane juridice, conform legii in vigoare, poate solicita un brevet european.
    Art. 59
    Mai multi solicitanti
    O cerere de brevet european poate fi, de asemenea, depusa fie de cosolicitanti, fie de mai multi solicitanti care desemneaza diferite state contractante.
    Art. 60
    Dreptul la brevet european
    (1) Dreptul asupra brevetului european apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi. Daca inventatorul este salariat, dreptul asupra brevetului european se stabileste conform legii statului in care acesta este angajat (isi exercita ocupatia principala); daca nu se poate stabili in care stat salariatul este angajat (isi exercita ocupatia principala), se va aplica legea statului pe teritoriul caruia se afla intreprinderea patronului la care este angajat salariatul.
    (2) Daca doua sau mai multe persoane au realizat o inventie, independent una de alta, dreptul asupra brevetului european apartine aceleia a carei cerere de brevet de inventie are data de depozit cea mai veche; totusi aceasta dispozitie nu este aplicabila decat daca prima cerere a fost publicata in virtutea art. 93 si are efect doar in statele contractante desemnate in aceasta prima cerere, asa cum a fost ea publicata.
    (3) In cadrul procedurilor in fata Oficiului European de Brevete solicitantul este cel indreptatit sa exercite dreptul la brevetul european.
    Art. 61
    Cerere de brevet european depusa de o persoana neindreptatita
    (1) Daca printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva se recunoaste dreptul la obtinerea unui brevet european unei persoane vizate de art. 60 paragraful (1), alta decat solicitantul, si daca brevetul european nu a fost inca eliberat in termen de 3 luni de la data la care hotararea amintita a ramas definitiva, si in ceea ce priveste statele contractante desemnate in cererea de brevet european in care hotararea respectiva a fost luata sau recunoscuta ori trebuie recunoscuta pe baza unui protocol de recunoastere, anexat la aceasta conventie, aceasta persoana poate:
    a) sa continue procedura referitoare la cererea de brevet european in locul solicitantului, ca pentru o cerere proprie;
    b) sa depuna o noua cerere de brevet european pentru aceeasi inventie; sau
    c) sa ceara respingerea cererii de brevet european.
    (2) In cazul unei noi cereri depuse conform dispozitiilor paragrafului (1) sunt aplicabile dispozitiile art. 76 paragraful (1).
    (3) Procedurile pentru asigurarea aplicarii paragrafului (1), cerintele speciale aplicabile noii cereri de brevet european depuse conform paragrafului (1), precum si termenul pentru plata taxelor de inregistrare, de documentare si de desemnare pentru noua cerere sunt prevazute in Regulamentul de aplicare.
    Art. 62
    Dreptul inventatorului de a fi mentionat
    Inventatorul are dreptul, fata de solicitantul sau titularul brevetului european, de a fi mentionat ca atare in fata Oficiului European de Brevete.

    CAP. 3
    Efectele brevetului european si ale cererii de brevet european

    Art. 63
    Durata brevetului european
    (1) Durata brevetului european este de 20 de ani socotiti de la data de depozit a cererii.
    (2) Paragraful (1) nu limiteaza dreptul statului contractant de a extinde durata unui brevet european sau de a acorda protectia corespunzatoare care decurge imediat de la data expirarii brevetului, conform acelorasi conditii valabile pentru brevetele nationale:
    a) in cazul unui conflict armat sau in alte situatii similare de urgenta care afecteaza acel stat;
    b) daca obiectul brevetului european reprezinta un produs sau un procedeu de producere a unui produs ori un mod de utilizare a unui produs, care trebuie sa suporte o procedura administrativa de autorizare solicitata de lege, inainte de a fi lansat pe piata acelui stat.
    (3) Paragraful (2) se va aplica mutatis mutandis brevetelor europene acordate unui grup de state contractante conform art. 142.
    (4) Un stat contractant care are prevederi privind extinderea termenului sau a protectiei corespunzatoare conform paragrafului (2) b) poate, conform unei intelegeri incheiate cu Organizatia, sa insarcineze Oficiul European de Brevete sa faca diligentele aplicarii dispozitiilor respective.
    Art. 64
    Drepturile conferite de brevetul european
    (1) Conform prevederilor paragrafului (2), din ziua publicarii anuntului de eliberare a brevetului european, acesta confera titularului sau, in fiecare dintre statele contractante, aceleasi drepturi pe care le-ar conferi un brevet national acordat in acest stat.
    (2) Daca obiectul brevetului european este un procedeu, protectia conferita de brevet se extinde si asupra produselor obtinute direct prin acest procedeu.
    (3) Orice contrafacere a brevetului european se va judeca conform dispozitiilor legislatiei nationale.
    Art. 65
    Traducerea fasciculului brevetului european
    (1) Orice stat contractant poate prevedea faptul ca, daca textul, in baza caruia Oficiul European de Brevete intentioneaza sa elibereze un brevet european pentru acest stat sau sa mentina pentru statul respectiv un brevet european sub forma modificata, nu este redactat in una dintre limbile oficiale ale statului respectiv, solicitantul sau titularul de brevet trebuie sa furnizeze oficiului central de proprietate industriala din statul respectiv o traducere a acestui text in una dintre limbile sale oficiale, la alegerea sa, sau, acolo unde statul respectiv a impus folosirea unei limbi oficiale anume, in aceasta limba oficiala. Perioada in care trebuie furnizata traducerea este de 3 luni, incepand cu data publicarii in Buletinul european de brevete a acordarii sau a mentinerii brevetului european amendat, cu exceptia cazului in care statul respectiv nu prevede o perioada mai lunga.
    (2) Orice stat contractant care a adoptat prevederile in baza paragrafului (1) poate prevedea ca solicitantul sau titularul brevetului european trebuie sa plateasca, intr-o perioada stabilita de statul respectiv, toate cheltuielile de publicare a traducerii sau o parte a acestora.
    (3) Orice stat contractant poate prevedea ca, in cazul in care prevederile adoptate in baza paragrafelor (1) si (2) nu sunt respectate, brevetul european este considerat de la inceput fara efect in statul respectiv.
    Art. 66
    Valoarea de depozit national a depozitului european
    O cerere de brevet european pentru care a fost acordata o data de depozit are, in statele contractante desemnate, valoarea unui depozit national reglementar, luandu-se in considerare si prioritatea invocata pentru cererea de brevet european.
    Art. 67
    Drepturi conferite de cererea de brevet european dupa publicarea acesteia
    (1) O data cu publicarea conform art. 93 cererea de brevet european confera solicitantului, in statele contractante desemnate in cererea publicata, o protectie provizorie conform art. 64.
    (2) Fiecare stat contractant poate prevedea ca cererea de brevet european sa nu confere o protectie conform art. 64. Totusi protectia conferita de publicarea cererii de brevet european nu trebuie sa fie mai redusa decat protectia conferita prin publicarea obligatorie a cererilor de brevet nationale neexaminate, prevazuta prin legea statului respectiv. In orice caz, fiecare stat contractant va prevedea cel putin ca de la data publicarii cererii de brevet european solicitantul sa poata pretinde despagubirile corespunzatoare de la orice persoana care a folosit inventia in acest stat in cazul in care, dupa legea nationala, aceasta persoana s-ar face vinovata de contrafacerea unui brevet national.
    (3) Fiecare stat contractant care nu are ca limba oficiala limba in care se desfasoara procedurile poate prevedea ca protectia provizorie conform paragrafelor (1) si (2) va putea fi efectiva numai de la data la care a fost furnizata traducerea revendicarilor in una dintre limbile oficiale ale statului, la alegerea solicitantului, sau, daca statul respectiv a prevazut folosirea unei anumite limbi oficiale, in aceasta limba oficiala:
    a) a fost pusa la dispozitia publicului in conditiile prevazute de legea nationala; sau
    b) a fost comunicata acelei persoane care utilizeaza inventia in acest stat contractant.
    (4) Efectele cererii de brevet european prevazute la paragrafele (1) si (2) sunt anulate daca cererea de brevet european a fost retrasa, este considerata ca fiind retrasa sau a fost respinsa printr-o hotarare ramasa definitiva. Acelasi lucru este valabil pentru efectele cererii de brevet european intr-un stat contractant a carui desemnare a fost retrasa sau este considerata ca fiind retrasa.
    Art. 68
    Efectele revocarii brevetului european
    Efectele cererii de brevet european si ale brevetului european eliberat pentru aceasta, prevazute in art. 64 si 67, sunt nule de la inceput, in masura in care brevetul a fost revocat, in tot sau in parte, in cadrul procedurii de opunere.
    Art. 69
    Intinderea protectiei
    (1) Intinderea protectiei conferite de brevetul european sau de cererea de brevet european este stabilita prin continutul revendicarilor. Totusi descrierea si desenele se vor folosi pentru interpretarea revendicarilor.
    (2) In perioada pana la eliberarea brevetului european intinderea protectiei conferite de cererea de brevet european este stabilita prin ultimele revendicari depuse, cuprinse in publicarea care se face conform art. 93. Totusi brevetul european, in redactarea din momentul eliberarii sau in cea modificata in cursul procedurii de opunere, determina retroactiv intinderea protectiei conferite prin cererea de brevet european, in masura in care aceasta protectie nu se extinde.
    Art. 70
    Textul autentic al cererii de brevet european sau al brevetului european
    (1) Textul cererii de brevet european sau al brevetului european redactat in limba procedurii este textul autentic in toate procedurile in fata Oficiului European de Brevete si in toate statele contractante.
    (2) Totusi, in cazul art. 14 paragraful (2), in procedurile in fata Oficiului European de Brevete textul initial este luat in considerare pentru a se determina daca obiectul cererii de brevet sau al brevetului european nu se extinde dincolo de continutul cererii, asa cum a fost depusa.
    (3) Orice stat contractant poate prevedea ca o traducere intr-o limba oficiala a statului respectiv, conform prezentei conventii, este considerata in statul respectiv ca fiind un text autentic, cu exceptia procedurilor de revocare, in cazul in care cererea de brevet european sau brevetul european in limba traducerii confera o protectie care este mai redusa decat cea conferita de cererea de brevet respectiva sau de brevetul respectiv in limba procedurii.
    (4) Orice stat contractant care adopta o prevedere conform paragrafului (3):
    a) trebuie sa permita solicitantului sau titularului de brevet european sa depuna o traducere corectata a cererii de brevet european sau a brevetului european. Aceasta traducere corectata nu are nici un efect juridic pana cand nu sunt indeplinite conditiile fixate de statele contractante in baza art. 65 paragraful (2) si a art. 67 paragraful (3);
    b) poate prevedea ca orice persoana care, in statul respectiv, cu buna-credinta, exploateaza sau a facut pregatiri efective si serioase pentru exploatarea inventiei, fara ca aceasta sa constituie o incalcare a drepturilor cererii de brevet european sau brevetului european in textul traducerii initiale, poate, dupa ce traducerea corectata dobandeste efect juridic, sa continue exploatarea ei in cadrul intreprinderii sale sau pentru nevoile ei, in mod gratuit.

    CAP. 4
    Cererea de brevet european ca obiect de proprietate

    Art. 71
    Transmiterea si constituirea drepturilor
    Cererea de brevet european poate fi transmisa sau poate constitui obiectul unor drepturi pentru unul sau mai multe state contractante desemnate.
    Art. 72
    Cesiunea
    Cesiunea unei cereri de brevet european trebuie sa se faca in scris si necesita semnatura partilor contractante.
    Art. 73
    Licenta contractuala
    O cerere de brevet european poate face, in totalitate sau partial, obiectul unor licente pentru toate sau pentru o parte a teritoriilor statelor contractante desemnate.
    Art. 74
    Drept aplicabil
    In masura in care in aceasta conventie nu este altfel prevazut, cererea de brevet european, privita ca obiect al proprietatii, se supune, in fiecare stat contractant desemnat si cu efect in acest stat, legislatiei aplicabile cererilor de brevet nationale in statul respectiv.

    PARTEA a III-a
    Cererea de brevet european

    CAP. 1
    Depunerea cererii de brevet european si conditiile pe care ea trebuie sa le indeplineasca

    Art. 75
    Depunerea cererii de brevet european
    (1) Cererea de brevet european se poate depune:
    a) la Oficiul European de Brevete din Munchen ori la filiala sa din Haga; sau
    b) daca legea statului contractant o permite, la oficiul sau central de proprietate industriala sau la o alta autoritate competenta a acestui stat. O cerere depusa in acest mod va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost depusa in aceeasi zi la Oficiul European de Brevete.
    (2) Prevederile paragrafului (1) nu reprezinta un obstacol in calea aplicarii prevederilor legale si administrative care, intr-un stat contractant:
    a) sunt valabile pentru inventiile care, datorita naturii obiectului lor, nu se pot comunica in strainatate fara aprobarea prealabila a autoritatilor competente ale acestui stat; sau
    b) prevad ca fiecare cerere de brevet sa fie depusa mai intai la o autoritate nationala sau care presupun ca depunerea la o alta autoritate sa depinda de o aprobare prealabila.
    (3) Nici un stat contractant nu poate prevedea si nici permite ca cererile de brevet european divizionare sa fie depuse la autoritatile mentionate in paragraful (1) b).
    Art. 76
    Cererile de brevet european divizionare
    (1) O cerere de brevet european divizionara va fi depusa direct la Oficiul European de Brevete din Munchen sau la filiala sa din Haga. Ea poate fi depusa doar pentru un obiect care nu se extinde peste continutul cererii anterioare in redactarea sa initiala; daca este indeplinita aceasta cerinta, se considera ca cererea de brevet european divizionara a fost depusa in ziua de inregistrare a cererii initiale si beneficiaza de dreptul de prioritate al acesteia.
    (2) In cererea de brevet european divizionara se pot desemna doar statele contractante care au fost desemnate in cererea initiala.
    (3) Procedura de asigurare a aplicarii paragrafului (1), cerintele speciale pe care trebuie sa le satisfaca cererea de brevet european divizionara si termenul pentru plata taxei de inregistrare, de documentare si de desemnare sunt prevazute in Regulamentul de aplicare.
    Art. 77
    Transmiterea cererilor de brevet european
    (1) Oficiul de proprietate industriala al statului contractant este obligat sa transmita Oficiului European de Brevete, in cel mai scurt timp compatibil cu aplicarea legislatiei nationale referitoare la secretul inventiilor in interes de stat, orice cerere de brevet european depusa la acel oficiu sau la alte autoritati competente din acel stat.
    (2) Statele contractante iau toate masurile necesare astfel incat cererile de brevet european, ale caror obiecte nu intra in mod evident sub incidenta secretului in virtutea legislatiei mentionate la paragraful (1), sa fie transmise Oficiului European de Brevete intr-o perioada de 6 saptamani de la depunere.
    (3) Cererile de brevet european care necesita o examinare pentru a determina eventualitatea intrarii sub incidenta secretului trebuie sa fie transmise astfel incat ele sa ajunga la Oficiul European de Brevete intr-o perioada de 4 luni de la data depozitului sau, daca prioritatea a fost invocata, in 14 luni de la data prioritatii.
    (4) O cerere de brevet european al carei obiect a fost pus in regim secret nu se transmite la Oficiul European de Brevete.
    (5) Cererile de brevet european care nu ajung la Oficiul European de Brevete inainte de terminarea perioadei de 14 luni de la data depozitului sau, daca prioritatea a fost invocata, de la data prioritatii sunt considerate retrase. Taxele de inregistrare, cercetare documentara si desemnare sunt restituite.
    Art. 78
    Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca cererea de brevet european
    (1) Cererea de brevet european trebuie sa cuprinda:
    a) o cerere de eliberare a unui brevet european;
    b) o descriere a inventiei;
    c) una sau mai multe revendicari;
    d) desenele la care se fac referiri in descriere sau in revendicari;
    e) un rezumat.
    (2) Cererea de brevet european este supusa unei taxe de inregistrare si unei taxe de cercetare documentara. Aceste taxe se vor plati in termen de o luna de la depunerea cererii.
    (3) Cererea de brevet european trebuie sa satisfaca conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare.
    Art. 79
    Desemnarea statelor contractante
    (1) Cererea pentru eliberarea brevetului european trebuie sa contina desemnarea statului contractant sau a statelor in care protectia inventiei este ceruta.
    (2) Desemnarea statului contractant este supusa platii unei taxe de desemnare. Taxele de desemnare se vor plati in termen de 6 luni de la data aparitiei in Buletinul european de brevete a publicarii Raportului de cercetare documentara europeana.
    (3) Desemnarea statului contractant poate fi retrasa in orice moment pana la eliberarea brevetului european. Retragerea desemnarii tuturor statelor contractante este considerata ca fiind o retragere a cererii de brevet european. Taxele de desemnare nu se restituie.
    Art. 80
    Data de depozit
    Data de depozit a cererii de brevet european este data la care documentele depuse de catre solicitant contin:
    a) o mentiune ca se solicita un brevet european;
    b) desemnarea cel putin a unui stat contractant;
    c) informatii care permit stabilirea identitatii solicitantului;
    d) o descriere si una sau mai multe revendicari in una dintre limbile prevazute in art. 14 paragrafele (1) si (2), chiar daca descrierea si revendicarile nu corespund altor cerinte ale acestei conventii.
    Art. 81
    Mentionarea inventatorului
    Cererea de brevet european trebuie sa contina mentionarea inventatorului. Daca solicitantul nu este acelasi cu inventatorul sau nu este singurul inventator, atunci mentionarea inventatorului trebuie sa cuprinda si o declaratie a modului in care solicitantul a obtinut dreptul la brevet.
    Art. 82
    Unitatea inventiei
    Cererea de brevet european nu poate cuprinde decat o singura inventie sau un grup de inventii legate intre ele, astfel incat sa formeze un singur concept inventiv general.
    Art. 83
    Dezvaluirea inventiei
    Inventia trebuie sa fie dezvaluita in cererea de brevet european intr-o maniera clara si completa, astfel incat sa poata fi realizata de catre un specialist in domeniul respectiv.
    Art. 84
    Revendicari
    Revendicarile trebuie sa defineasca obiectul pentru care se cere protectia. Ele trebuie sa fie clare, concise si sa fie sustinute de descriere.
    Art. 85
    Rezumat
    Rezumatul foloseste in special drept mijloc de informare tehnica; el nu poate fi luat in considerare pentru alte scopuri, ca de exemplu: pentru stabilirea limitelor protectiei cerute si nici pentru aplicarea art. 54 paragraful (3).
    Art. 86
    Taxele anuale pentru cererea de brevet european
    (1) Taxele anuale trebuie sa fie platite Oficiului European de Brevete, conform prevederilor Regulamentului de aplicare privitoare la cererile de brevet european. Aceste taxe sunt datorate pentru al treilea an calculat de la data depozitului cererii, precum si pentru fiecare an urmator.
    (2) Cand o taxa anuala nu a fost platita la sau inainte de scadenta, taxa mai poate fi achitata in 6 luni de la scadenta, cu conditia platii unei taxe suplimentare.
    (3) Daca taxa anuala si, dupa caz, taxa suplimentara nu au fost platite la scadenta, cererea de brevet european este considerata retrasa. Oficiul European de Brevete este singurul organ competent sa decida acest lucru.
    (4) Obligatia de a plati taxele anuale inceteaza o data cu plata taxei anuale datorate pentru anul in care este publicata eliberarea brevetului european.

    CAP. 2
    Prioritatea

    Art. 87
    Drept de prioritate
    (1) Orice persoana care a depus, conform prevederilor legale, o cerere pentru un brevet, un model de utilitate, un certificat de utilitate sau un certificat de inventator, in sau pentru un stat care face parte din Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, sau succesorul sau in drepturi beneficiaza, pentru efectuarea depozitului unei cereri de brevet european pentru aceeasi inventie, de un drept de prioritate pe un termen de 12 luni de la depunerea primei cereri.
    (2) Dreptul de prioritate va fi dat de orice depozit care are valoarea unui depozit national reglementar, conform legislatiei nationale a statului in care a fost constituit sau conform acordurilor bilaterale ori multilaterale, inclusiv prezentei conventii.
    (3) Printr-un depozit national reglementar se intelege orice depozit care este suficient pentru a se stabili data la care a fost depusa cererea, evolutia ulterioara a cererii neavand nici o importanta.
    (4) O cerere ulterioara este considerata ca fiind o prima cerere de la a carei data de depunere se calculeaza termenul de prioritate, daca se refera la acelasi obiect ca al primei cereri anterioare, depusa in sau pentru acelasi stat, cu conditia ca la data de depunere a cererii ulterioare cererea anterioara sa fi fost retrasa, abandonata sau refuzata, fara sa fi fost facuta publica si fara sa fi ramas sa subziste drepturi asupra ei, precum si daca ea nu a constituit baza pe care s-a revendicat deja un drept de prioritate. Cererea anterioara nu mai poate servi ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate.
    (5) Daca primul depozit a fost efectuat intr-un stat care nu face parte din Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, paragrafele (1) - (4) se vor aplica numai in masura in care, dupa publicarea unei notificari a Consiliului de administratie, acest stat acorda, in virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, pe baza unui prim depozit efectuat la Oficiul European de Brevete, precum si pe baza unui prim depozit efectuat in sau pentru orice stat contractant, un drept de prioritate supus conditiilor si avand efectele echivalente celor prevazute de Conventia de la Paris.
    Art. 88
    Revendicarea prioritatii
    (1) Solicitantul unui brevet european care vrea sa beneficieze de prioritatea unei cereri anterioare trebuie sa depuna o declaratie de prioritate, o copie a cererii anterioare, iar daca limba in care a fost redactata cererea anterioara nu este o limba oficiala a Oficiului European de Brevete, o traducere a cererii anterioare in una dintre limbile oficiale. Procedura pentru aplicarea acestei prevederi este detaliata in Regulamentul de aplicare.
    (2) In cazul unei cereri de brevet european se pot revendica prioritati multiple, chiar daca ele provin din state diferite. Daca este cazul, se pot revendica prioritati multiple pentru aceeasi revendicare de brevet. Daca sunt revendicate prioritati multiple, termenul de prioritate se calculeaza de la data celei mai vechi prioritati.
    (3) Daca se iau in considerare una sau mai multe prioritati pentru cererea de brevet european, atunci dreptul de prioritate acopera doar acele elemente ale cererii de brevet european care sunt cuprinse in cererea sau in cererile a caror prioritate a fost revendicata.
    (4) Daca anumite elemente ale inventiei pentru care se revendica prioritatea nu sunt cuprinse in revendicarile formulate in cererea anterioara, pentru acordarea prioritatii este suficient ca ansamblul format de documentele cererii anterioare sa dezvaluie clar aceste elemente.
    Art. 89
    Efectul dreptului de prioritate
    Prin efectul dreptului de prioritate, data prioritatii este considerata ca fiind aceea a depozitului cererii de brevet european pentru aplicarea dispozitiilor art. 54 paragrafele (2) si (3) si ale art. 60 paragraful (2).

    PARTEA a IV-a
    Procedura pana la acordare

    Art. 90
    Examinarea depozitului
    (1) Sectia de depozit va examina daca:
    a) cererea de brevet european satisface conditiile pentru a-i fi acordata o data de depozit;
    b) taxa de inregistrare si taxa de cercetare documentara au fost platite la termen;
    c) in cazul prevazut in art. 14 paragraful (2), traducerea cererii de brevet european in limba procedurilor a fost depusa la termen.
    (2) Daca nu poate fi acordata o data de depozit, sectia de depozit invita solicitantul sa corecteze neregulile constatate, in conditiile prevazute prin Regulamentul de aplicare. Daca aceste nereguli nu sunt remediate in timp util, cererea nu va fi tratata ca fiind o cerere de brevet european.
    (3) Daca taxa de inregistrare si taxa de cercetare documentara nu au fost platite in termen sau daca, in cazul prevazut in art. 14 paragraful (2), traducerea cererii de brevet european in limba procedurilor nu a fost depusa la timp, cererea de brevet european va fi considerata retrasa.
    Art. 91
    Examinarea conditiilor de forma
    (1) Daca unei cereri de brevet european i-a fost acordata o data de depozit si daca cererea nu a fost considerata ca fiind retrasa in virtutea art. 90 paragraful (3), sectia de depozit va examina daca:
    a) sunt satisfacute cerintele art. 133 paragraful (2);
    b) cererea satisface conditiile de forma prevazute in Regulamentul de aplicare a acestei prevederi;
    c) rezumatul a fost depus;
    d) cererea pentru acordarea unui brevet european satisface, in ceea ce priveste continutul sau, dispozitiile imperative ale Regulamentului de aplicare si, cand este cazul, daca sunt satisfacute exigentele acestei conventii in legatura cu revendicarea prioritatii;
    e) taxele de desemnare au fost platite;
    f) mentionarea inventatorului a fost facuta conform art. 81;
    g) desenele mentionate la art. 78 paragraful (1) d) au fost depuse la data depozitului cererii.
    (2) Atunci cand sectia de depozit constata existenta unor deficiente care pot fi corectate, ea va da solicitantului posibilitatea sa remedieze aceste deficiente conform dispozitiilor Regulamentului de aplicare.
    (3) Daca oricare dintre deficientele constatate dupa examinarea efectuata conform paragrafului (1) a) - d) nu a fost corectata in conformitate cu Regulamentul de aplicare, cererea de brevet european va fi respinsa; atunci cand prevederile la care se refera paragraful (1) d) in legatura cu dreptul de prioritate nu au fost luate in considerare, nerespectarea lor antreneaza pierderea acestui drept pentru cerere.
    (4) Daca, in cazul vizat de paragraful (1) e), taxa de desemnare aferenta unui stat desemnat nu a fost platita in termen, aceasta desemnare trebuie considerata retrasa.
    (5) Atunci cand, in cazul la care se refera paragraful (1) f), nu a fost remediata omisiunea mentionarii inventatorului conform dispozitiilor Regulamentului de aplicare si sub rezerva exceptiilor prevazute prin acesta, intr-un termen de 16 luni de la data de depozit a cererii de brevet european sau daca o prioritate este revendicata dupa data prioritatii, cererea de brevet trebuie considerata retrasa.
    (6) Daca, in cazul vizat de paragraful (1) g), desenele nu au fost depuse la data de depozit a cererii si daca nu au fost luate masuri pentru corectarea acestei situatii in conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare, solicitantul trebuie, conform drepturilor conferite de Regulamentul de aplicare, sa aleaga ca fie data de depozit a cererii sa fie aceea la care au fost depuse desenele, fie orice referinte la desenele din cerere sa fie considerate suprimate, in conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare.
    Art. 92
    Intocmirea raportului de cercetare documentara europeana
    (1) Daca unei cereri de brevet european i-a fost acordata o data de depozit si daca cererea nu a fost considerata retrasa in virtutea art. 90 paragraful (3), divizia de cercetare documentara va redacta raportul de cercetare documentara europeana in forma prescrisa de Regulamentul de aplicare, pe baza revendicarilor si in legatura cu descrierea si eventualele desene existente.
    (2) Imediat dupa ce a fost redactat, raportul de cercetare documentara europeana va fi transmis solicitantului, insotit de copiile tuturor documentelor citate.
    Art. 93
    Publicarea cererii de brevet european
    (1) O cerere de brevet european va fi publicata cat de repede posibil, dupa expirarea unei perioade de 18 luni de la data de depozit sau, daca a fost invocata o prioritate, de la data acestei prioritati. Totusi, la cererea solicitantului, ea poate fi publicata inainte de expirarea acestei perioade. Ea va putea fi publicata simultan cu publicarea fasciculului de brevet european atunci cand eliberarea brevetului a devenit efectiva inainte de expirarea acestei perioade.
    (2) Aceasta publicare va cuprinde descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele, asa cum au fost depuse aceste documente, precum si, in anexa, raportul de cercetare documentara europeana si rezumatul, in masura in care aceste ultime documente sunt disponibile inainte de incheierea pregatirilor tehnice intreprinse in vederea publicarii. Daca raportul de cercetare documentara europeana si rezumatul nu au fost publicate la aceeasi data cu cererea, ele vor fi publicate separat.
    Art. 94
    Cererea de examinare
    (1) In urma unei solicitari scrise Oficiul European de Brevete examineaza daca cererea de brevet european si inventia care face obiectul ei satisfac conditiile prevazute de aceasta conventie.
    (2) Cererea de examinare poate fi formulata de catre solicitant pana la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care s-a mentionat publicarea raportului de cercetare documentara europeana in Buletinul european de brevete. Cererea nu este luata in considerare decat dupa plata taxei de examinare si nu poate fi retrasa.
    (3) Daca cererea nu a fost formulata inainte de expirarea termenului prevazut in paragraful (2), cererea de brevet european trebuie considerata ca fiind retrasa.
    Art. 95
    Prelungirea termenului de depunere a cererii de examinare
    (1) Consiliul de administratie poate prelungi termenul in interiorul caruia pot fi depuse cereri pentru examinare daca s-a stabilit ca cererile de brevet european nu pot fi examinate in timp util.
    (2) Daca Consiliul de administratie prelungeste termenul, el poate decide ca tertii sa fie abilitati sa prezinte solicitarea inceperii examinarii. In astfel de cazuri el va statua regulile corespunzatoare in Regulamentul de aplicare.
    (3) Orice decizie a Consiliului de administratie referitoare la prelungirea termenului nu va afecta decat cererile de brevet european depuse dupa publicarea acestei decizii in Jurnalul oficial al Oficiului European de Brevete.
    (4) Daca Consiliul de administratie prelungeste termenul, el trebuie sa ia masuri in scopul de a restabili termenul initial cat mai repede posibil.
    Art. 96
    Examinarea cererii de brevet european
    (1) Daca solicitantul unui brevet european a depus o solicitare de incepere a examinarii inainte ca raportul de cercetare documentara europeana sa-i fi fost transmis, el este invitat de Oficiul European de Brevete, dupa ce i-a fost transmis acest raport, sa declare intr-un termen ce i-a fost fixat daca isi mentine cererea.
    (2) Daca examinarea unei cereri de brevet european releva ca cererea de brevet sau inventia care face obiectul sau nu satisfac conditiile prevazute in prezenta conventie, divizia de examinare va invita solicitantul, in conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare si ori de cate ori este necesar, sa depuna observatiile sale intr-un termen care-i va fi fixat.
    (3) Daca in termenul ce i-a fost acordat solicitantul nu reuseste sa raspunda la orice invitatie care i-a fost adresata in conformitate cu paragraful (1) sau (2), cererea de brevet european va fi considerata ca fiind retrasa.
    Art. 97
    Respingerea cererii sau eliberarea brevetului
    (1) Divizia de examinare va respinge o cerere de brevet european daca este de parere ca aceasta cerere sau inventia care constituie obiectul sau nu satisface conditiile prevazute de aceasta conventie, cu exceptia cazului in care sunt prevazute in aceasta conventie alte sanctiuni decat respingerea.
    (2) Daca divizia de examinare apreciaza ca cererea de brevet european si inventia ce face obiectul sau satisfac conditiile prevazute de aceasta conventie, ea hotaraste acordarea brevetului european pentru statele contractante desemnate, daca:
    a) s-a stabilit, in conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare, ca solicitantul este de acord cu textul pe care divizia de examinare il are in vedere la acordare;
    b) taxele pentru eliberarea brevetului si tiparirea fasciculului de brevet au fost platite in termenul limita prevazut in Regulamentul de aplicare;
    c) taxele anuale si, dupa caz, alte taxe suplimentare datorate au fost platite.
    (3) Daca taxele de acordare a brevetului si de tiparire a fasciculului de brevet nu au fost platite la timp, cererea va fi considerata ca fiind retrasa.
    (4) Hotararea de acordare a brevetului european nu va avea efect decat de la data publicarii in Buletinul european de brevete a mentiunii privind aceasta acordare. Aceasta mentiune este publicata cel mai devreme la 3 luni dupa inceperea termenului precizat in paragraful (2) b).
    (5) Regulamentul de aplicare poate sa prevada ca solicitantul sa depuna o traducere a revendicarilor cuprinse in textul pe care divizia de examinare il are in vedere pentru acordare in doua limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete, altele decat cea a procedurilor. In acest caz termenul prevazut la paragraful (4) nu poate fi mai mic de 5 luni. Daca traducerea nu a fost depusa in termen, cererea este considerata ca fiind retrasa.
    (6) La cererea expresa a solicitantului, mentionarea acordarii brevetului european va fi publicata inaintea expirarii timpului limita, conform paragrafului (4). Aceasta solicitare poate fi facuta numai daca sunt indeplinite cerintele ce decurg din paragrafele (2) si (5).
    Art. 98
    Publicarea fasciculului de brevet european
    Oficiul European de Brevete publica simultan mentiunea acordarii brevetului european si fasciculul de brevet european continand descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele.

    PARTEA a V-a
    Procedura de opunere

    Art. 99
    Opunerea
    (1) In termen de 9 luni incepand de la data publicarii mentiunii de acordare a brevetului european orice persoana poate face opunere la un brevet european acordat de catre Oficiul European de Brevete. Opunerea trebuie sa fie facuta in scris si motivata. Ea nu va fi luata in considerare decat dupa plata taxei de opunere.
    (2) Opunerea la un brevet european va afecta acest brevet in toate statele contractante in care acest brevet are efect.
    (3) Opunerea poate fi depusa chiar daca s-a renuntat la brevetul european in toate statele desemnate sau daca drepturile asupra brevetului european s-au stins pentru toate aceste state.
    (4) Tertii care au facut opunere se constituie parte la procedura de opunere ca si titularul de brevet european.
    (5) Daca o persoana face dovada ca este inscrisa in Registrul de brevete al unui stat contractant, in urma unei hotarari judecatoresti ramase definitiva, in locul titularului precedent, la cererea sa, aceasta persoana trebuie sa-l inlocuiasca pe titularul precedent pentru statul respectiv. Prin derogare de la art. 118, titularul precedent si persoana care face dovada drepturilor sale asupra brevetului nu trebuie considerati ca fiind titulari comuni, daca nu cer amandoi aceasta.
    Art. 100
    Motive de opunere
    Opunerea nu poate sa se bazeze decat pe urmatoarele motive:
    a) obiectul brevetului european nu este brevetabil in intelesul art. 52 - 57;
    b) brevetul european nu dezvaluie inventia suficient de clar si complet pentru ca un specialist in domeniu sa o poata executa;
    c) obiectul brevetului european depaseste continutul cererii, asa cum a fost ea depusa, sau daca brevetul a fost eliberat pe baza unei cereri de brevet european divizionare sau a unei noi cereri depuse in conformitate cu art. 61 si care depaseste continutul cererii initiale, asa cum a fost ea depusa.
    Art. 101
    Examinarea opunerii
    (1) Daca opunerea este acceptata, divizia de opunere trebuie sa examineze daca motivele opunerii mentionate in art. 100 sunt impotriva mentinerii brevetului european.
    (2) In cursul examinarii opunerii, care trebuie sa se desfasoare in concordanta cu dispozitiile Regulamentului de aplicare, divizia de opunere trebuie sa invite partile, ori de cate ori este necesar, sa prezinte, intr-un termen care le va fi fixat de divizia de opunere, observatiile lor asupra notificarilor ce le sunt adresate sau asupra comunicarilor care emana de la celelalte parti.
    Art. 102
    Revocarea sau mentinerea brevetului european
    (1) Daca divizia de opunere apreciaza ca motivele opunerii mentionate in art. 100 sunt impotriva mentinerii brevetului european, ea va revoca brevetul.
    (2) Daca divizia de opunere considera ca motivele opunerii mentionate in art. 100 nu sunt impotriva mentinerii brevetului european fara modificari, ea va respinge opunerea.
    (3) Daca divizia de opunere apreciaza ca, luand in considerare modificarile aduse de titularul brevetului european pe parcursul procedurii de opunere, brevetul si inventia ce face obiectul acestuia satisfac conditiile acestei conventii, ea va hotari mentinerea brevetului, asa cum a fost el modificat, daca:
    a) in conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare, s-a stabilit ca titularul brevetului european este de acord cu textul pe care divizia de opunere il are in vedere pentru mentinerea brevetului european;
    b) taxa de tiparire pentru un nou fascicul de brevet a fost platita in termenul prescris in Regulamentul de aplicare.
    (4) Daca taxa de tiparire pentru un nou fascicul de brevet european nu a fost platita la timp, brevetul european va fi revocat.
    (5) Regulamentul de aplicare poate sa prevada ca titularul unui brevet european sa depuna o traducere a revendicarilor modificate in doua limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete, altele decat cea a procedurii. Daca traducerea nu a fost depusa la timp, brevetul va fi revocat.
    Art. 103
    Publicarea unui nou fascicul de brevet european
    Daca un brevet european a fost modificat in virtutea art. 102 paragraful (3), Oficiul European de Brevete va publica simultan atat mentiunea referitoare la hotararea privind opunerea, cat si un nou fascicul de brevet european continand, in forma sa modificata, descrierea, revendicarile si, dupa caz, desenele.
    Art. 104
    Cheltuieli
    (1) Fiecare dintre partile la procedura de opunere suporta cheltuielile pe care le-a cauzat, cu exceptia cazului in care o hotarare a diviziei de opunere sau a camerei de apel, luata conform Regulamentului de aplicare, va stabili, din motive de echitate, o anumita repartizare a cheltuielilor ocazionate de procedura orala sau de prelevarea probelor.
    (2) La cerere, grefa diviziei de opunere va fixa valoarea cheltuielilor ce trebuie platite in virtutea unei decizii de repartizare a lor. Valoarea cheltuielilor, asa cum au fost ele fixate de catre grefa, poate fi corectata printr-o decizie a diviziei de opunere, ca urmare a unei cereri prezentate in termenul stabilit prin Regulamentul de aplicare.
    (3) Orice decizie finala a Oficiului European de Brevete privind fixarea valorii cheltuielilor referitoare la executarea ei in statele contractante trebuie considerata ca fiind o decizie finala, luata de o instanta civila a statului pe al carui teritoriu aceasta executare trebuie indeplinita. Verificarea unei astfel de decizii trebuie sa fie limitata numai la autenticitatea ei.
    Art. 105
    Interventia autorului prezumat al contrafacerii
    (1) Atunci cand s-a facut o opunere la un brevet european orice tert care aduce dovada ca a fost introdusa impotriva sa o actiune in contrafacere, bazata pe acest brevet, poate, dupa expirarea termenului de opunere, sa intervina in procedura de opunere, cu conditia ca el sa faca o declaratie de interventie intr-un termen de 3 luni de la data la care a fost introdusa actiunea in contrafacere. Aceasta dispozitie trebuie aplicata tuturor tertilor care aduc dovada ca, dupa ce titularul de brevet le-a pretins sa inceteze contrafacerea presupusa a acestui brevet, au introdus contra numitului titular o actiune judecatoreasca prin care sa se constate ca nu incalca brevetul.
    (2) Declaratia de interventie trebuie facuta in scris si motivata. Ea nu va fi luata in considerare decat dupa ce taxa de opunere a fost platita. Dupa ce a fost indeplinita aceasta formalitate interventia trebuie considerata ca o opunere, sub rezerva altor dispozitii din Regulamentul de aplicare.

    PARTEA a VI-a
    Procedura de apel

    Art. 106
    Hotarari susceptibile de apel
    (1) Sunt susceptibile de apel hotarari ale sectiei de depozit, ale diviziilor de examinare, ale diviziilor de opunere si ale diviziei juridice. Apelul are efect suspensiv.
    (2) Un apel poate fi formulat impotriva deciziei diviziei de opunere, chiar daca s-a renuntat la brevetul european pentru toate statele desemnate sau daca drepturile asupra brevetului european s-au stins pentru toate aceste state.
    (3) O hotarare care nu pune capat unei proceduri cu privire la una dintre parti nu poate face obiectul vreunui apel decat impreuna cu hotararea finala, cu exceptia cazului in care hotararea mentionata nu prevede un apel separat.
    (4) Nici un apel nu poate avea ca unic obiect repartizarea cheltuielilor procedurii de opunere.
    (5) O decizie care stabileste valoarea cheltuielilor procedurii de opunere nu poate face obiectul unui apel decat daca valoarea este superioara celei stabilite prin regulile referitoare la taxe.
    Art. 107
    Persoane indreptatite sa faca apel si sa fie parti in procedura de apel
    Orice parte la procedura, afectata de decizie, poate face apel impotriva acestei decizii, in masura in care aceasta nu a raspuns pretentiilor sale. Celelalte parti la procedura mentionata sunt, de drept, parti in procedura de apel.
    Art. 108
    Termenul si forma apelului
    Apelul trebuie depus in forma scrisa la Oficiul European de Brevete in termen de doua luni cu incepere de la data notificarii hotararii. Apelul nu trebuie sa fie considerat ca fiind formulat decat dupa plata taxei de apel. In termen de 4 luni incepand de la data notificarii hotararii trebuie depus un memoriu scris expunand motivele apelului.
    Art. 109
    Revizuirea prejudiciala
    (1) Daca instanta a carei hotarare a fost atacata considera apelul ca fiind admisibil si fondat, ea trebuie sa rectifice hotararea sa. Aceasta nu se aplica atunci cand persoanei care a introdus apelul i se opune in proceduri o alta parte.
    (2) Daca in termen de 3 luni de la primirea motivelor de apel nu s-a luat nici o decizie asupra apelului, apelul trebuie imediat inaintat camerei de apel, fara a face comentarii asupra fondului.
    Art. 110
    Examinarea apelului
    (1) Daca apelul este admisibil, camera de apel trebuie sa examineze daca apelul este intemeiat.
    (2) In cursul examinarii apelului, care trebuie sa se desfasoare conform prevederilor Regulamentului de aplicare, camera de apel trebuie sa invite partile, ori de cate ori este necesar, sa depuna intr-un termen pe care il fixeaza camera de apel observatiile lor asupra notificarilor care le sunt adresate sau asupra comunicarilor care emana de la celelalte parti.
    (3) Daca in termenul ce i-a fost acordat solicitantul nu da curs acestei invitatii conform paragrafului (2), cererea de brevet european trebuie considerata ca fiind retrasa, cu exceptia cazului in care decizia care face obiectul apelului a fost luata de catre divizia juridica.
    Art. 111
    Hotararea privind apelul
    (1) Dupa examinarea in fond a apelului camera de apel trebuie sa hotarasca asupra apelului. Ea poate fie sa exercite competentele instantei care a luat decizia atacata, fie sa trimita acestei instante, spre rejudecare, actiunea.
    (2) Atunci cand camera de apel trimite cauza pentru rejudecare instantei care a luat decizia atacata prin apel, motivele si dispozitivul hotararii camerei de apel sunt obligatorii pentru acea instanta, cu conditia ca faptele cauzei sa fie aceleasi. Daca hotararea atacata prin apel a fost luata de sectia de depozit, atunci ratio decidendi a hotararii camerei de apel este in aceeasi masura obligatorie pentru divizia de examinare.
    Art. 112
    Hotarari sau avize ale Marii Camere de Apel
    (1) In scopul aplicarii uniforme a legii sau daca se pune o problema de drept de importanta fundamentala:
    a) camera de apel, fie din oficiu, fie la cererea unei parti, trebuie sa sesizeze Marea Camera de Apel daca considera ca este necesara o hotarare in aceste scopuri. Atunci cand camera de apel respinge cererea, aceasta trebuie sa isi motiveze refuzul in hotararea sa finala;
    b) presedintele Oficiului European de Brevete poate supune o problema juridica Marii Camere de Apel daca doua camere de apel au luat hotarari diferite in acea problema.
    (2) In cazurile vizate de paragraful (1) a) partile procedurii de apel sunt aceleasi in procedura in fata Marii Camere de Apel.
    (3) Decizia Marii Camere de Apel la care se refera paragraful (1) a) leaga camera de apel pentru apelul in instanta.

    PARTEA a VII-a
    Dispozitii comune

    CAP. 1
    Dispozitii generale de procedura

    Art. 113
    Motivarea hotararilor
    (1) Hotararile Oficiului European de Brevete se bazeaza numai pe motivele sau deciziile asupra carora partile interesate isi pot expune punctul de vedere.
    (2) In cadrul procedurii de examinare a cererii de brevet european sau a brevetului european si in cazul hotararilor luate in acest sens Oficiul European de Brevete va lua in considerare doar forma redactata care a fost depusa sau acceptata de catre solicitant sau de catre titularul de brevet.
    Art. 114
    Analiza din oficiu
    (1) In cursul procedurii ce se desfasoara in fata Oficiului European de Brevete acesta va proceda la analiza din oficiu a faptelor; aceasta analiza nu se limiteaza doar la faptele invocate sau la cererile prezentate de parti.
    (2) Oficiul European de Brevete nu este obligat sa tina seama de faptele sau probele pe care partile nu le-au invocat sau prezentat in timp util.
    Art. 115
    Observatiile tertilor
    (1) Dupa publicarea cererii de brevet european orice terte persoane pot sa faca observatii asupra brevetabilitatii inventiei ce face obiectul cererii de brevet european. Observatiile se vor face in scris si se vor motiva. Persoanele terte nu sunt considerate parti in cadrul procedurii in fata Oficiului European de Brevete.
    (2) Observatiile indicate in paragraful (1) se vor comunica solicitantului sau titularului de brevet european care isi poate defini pozitia fata de acestea.
    Art. 116
    Procedura orala
    (1) Se va recurge la procedura orala, fie din oficiu, atunci cand Oficiul European de Brevete va considera necesar, fie pe baza solicitarii uneia dintre parti. Totusi Oficiul European de Brevete poate sa respinga o solicitare de procedura orala ce ar avea loc in fata aceleiasi instante, daca partile, precum si faptele procedurii au ramas aceleasi.
    (2) Totodata, nu se va recurge, la cererea solicitantului, la procedura orala in fata sectiei de depozit decat daca aceasta sectie o considera utila si daca se are in vedere respingerea cererii de brevet european.
    (3) Procedurile orale ce se desfasoara in fata sectiei de depozit, a diviziei de examinare si a diviziei juridice nu sunt publice.
    (4) Procedurile orale si pronuntarea hotararii sunt publice in fata camerelor de apel, a Marii Camere de Apel, dupa publicarea cererii de brevet european, cat si in fata diviziilor de opunere, daca instanta sesizata nu hotaraste altfel, in cazul in care publicitatea ar putea sa prezinte dezavantaje grave si nejustificate, mai ales pentru una dintre partile procedurii.
    Art. 117
    Instrumentarea
    (1) In cadrul procedurilor ce se desfasoara in fata unei divizii de examinare, de opunere, juridice sau in fata unei camere de apel sunt permise urmatoarele mijloace de instrumentare:
    a) audierea partilor;
    b) solicitarea de informatii;
    c) prezentarea de documente;
    d) audierea martorilor;
    e) opinii ale expertilor;
    f) inspectia vizuala;
    g) declaratii scrise sub prestare de juramant.
    (2) Divizia de examinare, de opunere si camera de apel pot sa insarcineze pe unul dintre membrii lor cu masurile de instrumentare.
    (3) Daca Oficiul European de Brevete considera necesara depozitia orala a unei parti, a unui martor sau a unui expert, atunci:
    a) citeaza persoana vizata in fata sa; sau
    b) solicita, in conformitate cu prevederile art. 131 paragraful (2), ca autoritatile juridice competente ale statului pe teritoriul caruia domiciliaza persoana vizata sa obtina depozitia acesteia.
    (4) Una dintre parti, un martor sau un expert invitat de catre Oficiul European de Brevete poate sa ceara Oficiului European de Brevete sa fie audiat de catre o instanta competenta din tara sa de resedinta. La primirea unei astfel de cereri sau daca in termenul precizat de Oficiul European de Brevete in invitatia facuta nu se primeste nici un raspuns, Oficiul European de Brevete poate sa ceara unei instante competente, conform art. 131 paragraful (2), sa obtina depozitia persoanei respective.
    (5) Daca una dintre parti, un martor sau un expert face o depozitie in fata Oficiului European de Brevete, acesta poate, daca considera necesar ca depozitia sa se faca sub prestare de juramant sau intr-o forma echivalenta acesteia, sa ceara instantei juridice competente din tara de resedinta a persoanei vizate sa o audieze din nou in aceste conditii.
    (6) Daca Oficiul European de Brevete cere instantei competente prezentarea depozitiei, atunci el poate cere acesteia obtinerea depozitiei sub prestare de juramant sau intr-o alta forma echivalenta si poate sa permita unui membru al instantei interesate sa asiste la audierea partii, a martorului sau a expertului si sa-l interogheze, fie prin intermediul respectivei instante, fie direct.
    Art. 118
    Unicitatea cererii de brevet european
    Cand solicitantii sau titularii unui brevet european nu sunt aceiasi pentru diferite state contractante desemnate, in cadrul procedurii in fata Oficiului European de Brevete ei sunt considerati cosolicitanti sau coproprietari. Unicitatea cererii de brevet sau a brevetului nu este afectata pe parcursul acestei proceduri; indeosebi, textul cererii de brevet european sau al brevetului european trebuie sa fie identic pentru toate statele desemnate, in afara de cazul in care prezenta conventie prevede altfel.
    Art. 119
    Notificarea
    Oficiul European de Brevete va notifica din oficiu toate hotararile si citatiile, precum si alte comunicari prin care se stabileste un anumit termen sau prin care persoanele vizate trebuie atentionate conform unor prevederi ale prezentei conventii sau conform unui ordin al presedintelui Oficiului European de Brevete. In cazuri exceptionale notificarile pot fi transmise prin intermediul autoritatilor centrale pentru protectia proprietatii industriale ale statelor contractante.
    Art. 120
    Termene
    In Regulamentul de aplicare se stabilesc:
    a) modul de calcul al termenelor, precum si conditiile in care aceste termene pot fi prelungite, in cazul in care birourile Oficiului European de Brevete sau administratiile la care se face referire in art. 75 paragraful (1) b) nu sunt deschise pentru primirea documentelor sau datorita faptului ca posta nu se distribuie in localitatile in care Oficiul European de Brevete sau administratiile sus-mentionate sunt situate ori datorita faptului ca serviciile postale au o intrerupere generala, perturbatie ce rezulta in urma unei astfel de intreruperi;
    b) durata minima si maxima a termenelor stabilite de Oficiul European de Brevete.
    Art. 121
    Continuarea procedurii cererii de brevet european
    (1) Daca cererea de brevet european urmeaza sa fie respinsa ca urmare a depasirii termenului stabilit de Oficiul European de Brevete, este respinsa sau este considerata retrasa, atunci efectul legal prevazut in acest caz nu se produce sau, daca s-a produs deja, se va anula, daca solicitantul cere continuarea procedurii pentru cererea de brevet european respectiva.
    (2) Solicitarea se va face in scris, in termen de doua luni de la data la care s-a notificat hotararea privind respingerea cererii de brevet european sau comunicarea prin care cererea de brevet european se considera a fi retrasa. Actiunea omisa trebuie realizata in acest timp limita. Cererea se ia in considerare doar din momentul platii taxelor pentru continuarea procedurii.
    (3) Hotararea asupra cererii o ia instanta competenta pentru judecarea actiunii omise.
    Art. 122
    Restitutio in integrum
    (1) Solicitantul sau titularul de brevet european care, in ciuda atentiei acordate circumstantelor date, a fost impiedicat sa respecte un termen limita impus de Oficiul European de Brevete va fi repus in drepturi, la cerere, daca nerespectarea termenului, conform Conventiei, are drept consecinta directa respingerea cererii de brevet european sau a unei solicitari, considerarea cererii de brevet european ca fiind retrasa, revocarea brevetului european sau pierderea unui alt drept sau a unui mijloc de reparatie.
    (2) Cererea de repunere in drepturi se va face in scris in termen de doua luni dupa inlaturarea cauzei care a determinat intarzierea; in acest termen se va realiza actiunea omisa. Cererea se va admite doar in timp de un an dupa expirarea termenului nerespectat. In caz de neplata a unei taxe anuale, termenul prevazut in art. 86 paragraful (2) se va include in perioada de un an.
    (3) Cererea de repunere in drepturi trebuie sa cuprinda motivele si faptele pe care se bazeaza. Cererea se considera depusa in momentul in care s-a platit taxa de repunere in drepturi.
    (4) Asupra cererii hotaraste departamentul care trebuie sa ia hotararea asupra actiunii omise.
    (5) Dispozitiile acestui articol nu se aplica in cazul termenelor prevazute la paragraful (2), precum si la art. 61 paragraful (3), art. 76 paragraful (3), art. 78 paragraful (2), art. 79 paragraful (2), art. 87 paragraful (1) si art. 94 paragraful (2).
    (6) Daca o persoana de buna-credinta din unul dintre statele contractante a inceput exploatarea sau a facut pregatiri efective si serioase pentru exploatarea unei inventii ce face obiectul unei cereri de brevet european publicate sau a unui brevet european, in perioada cuprinsa intre pierderea drepturilor la care s-a facut referire in paragraful (1) si publicarea mentiunii de restabilire a acestor drepturi, aceasta poate sa continue exploatarea inventiei numai in intreprinderea sa sau pentru necesitatile acesteia si fara a plati vreo despagubire.
    (7) Acest articol nu afecteaza dreptul unui stat contractant de a acorda repunerea in drepturi respectand termenele prevazute in aceasta conventie si autoritatile acestui stat.
    Art. 123
    Modificari
    (1) Conditiile prin care o cerere de brevet european sau un brevet european poate fi modificat in cursul procedurilor in fata Oficiului European de Brevete sunt reglementate in Regulamentul de aplicare. In toate cazurile solicitantul poate, din proprie initiativa, sa modifice cel putin o data descrierea, revendicarile si desenele.
    (2) O cerere de brevet european sau un brevet european nu poate fi modificat intr-un asemenea mod incat obiectul sau sa depaseasca obiectul cererii initiale, asa cum a fost ea inregistrata.
    (3) In cazul procedurii de opunere revendicarile brevetului european nu se pot modifica astfel incat sa se extinda domeniul de protectie.
    Art. 124
    Indicatii referitoare la cererile de brevet national
    (1) Divizia de examinare sau camera de recurs poate sa invite solicitantul sa indice, intr-un termen stabilit, tarile in care acesta a depus cereri de brevet national pentru inventia - in totalitate sau in parte - care face obiectul cererii de brevet european, precum si numerele acestor cereri de brevet national.
    (2) Daca in termenul stabilit solicitantul nu da curs unei invitatii, conform paragrafului (1), cererea de brevet european este considerata retrasa.
    Art. 125
    Referire la principii generale
    In absenta unei dispozitii de procedura din prezenta conventie, Oficiul European de Brevete ia in considerare principiile admise in general in materie de brevete in statele contractante.
    Art. 126
    Terminarea obligatiilor financiare
    (1) Dreptul Organizatiei de a cere taxe in profitul Oficiului European de Brevete se prescrie la 4 ani, calculati de la sfarsitul anului calendaristic in care taxa a devenit exigibila.
    (2) Drepturile de opunere ale Organizatiei la restituirea taxelor sau a supraincasarilor de catre Oficiul European de Brevete, la achitarea taxelor, se prescriu la 4 ani, calculati de la sfarsitul anului calendaristic pe parcursul caruia acest drept a luat nastere.
    (3) Termenul prevazut in paragrafele (1) si (2) se intrerupe in cazul vizat in paragraful (1), printr-o invitatie la achitarea taxelor, si in cazul vizat in paragraful (2), printr-o cerere scrisa in vederea exercitarii respectivului drept. Acest termen reincepe sa curga de la data intreruperii sale; el expira cel mai tarziu la sfarsitul unei perioade de 6 ani calculati de la sfarsitul anului calendaristic pe parcursul caruia el a inceput sa curga initial, in afara de cazul in care o actiune a fost introdusa in justitie pentru valorificarea acestui drept; intr-un asemenea caz termenul expira cel mai devreme la sfarsitul perioadei de un an calculat de la data la care hotararea este considerata definitiva.

    CAP. 2
    Informarea publicului si a instantelor oficiale

    Art. 127
    Registrul european de brevete
    Oficiul European de Brevete tine un registru, denumit Registrul european de brevete, in care sunt inscrise datele a caror inregistrare este prevazuta de prezenta conventie. Inainte de publicarea cererii de brevet european nici o mentiune nu se va inregistra in registru. Registrul este deschis inspectiei publice.
    Art. 128
    Inspectia publica
    (1) Accesul la documentele cuprinse in cererile de brevet european, care inca nu au fost publicate, este permis numai cu acordul solicitantului.
    (2) Persoana care demonstreaza ca solicitantul unei cereri de brevet european s-a folosit de cererea sa de brevet european pentru a actiona impotriva sa poate sa ceara consultarea dosarului inaintea publicarii cererii de brevet european si fara acordul solicitantului.
    (3) In cazul publicarii unei cereri de brevet european divizionare sau a unei noi cereri de brevet european, depusa in conformitate cu prevederile art. 61 paragraful (1), orice persoana poate consulta dosarul cererii de brevet european initiale inainte de publicarea acesteia si fara acordul solicitantului.
    (4) Dupa publicarea cererii de brevet european actele referitoare la aceasta cerere si la brevetul european acordat pe baza acestei cereri pot fi consultate la cerere, tinandu-se insa seama de restrictiile prevazute in Regulamentul de aplicare.
    (5) Inainte de publicarea cererii de brevet european Oficiul European de Brevete poate sa comunice tertilor si sa faca publice urmatoarele informatii:
    a) numarul cererii de brevet european;
    b) data de inregistrare a cererii de brevet european si, daca a fost invocata o prioritate a unei inregistrari anterioare, ziua, statul si numarul cererii de brevet european anterioare;
    c) numele solicitantului;
    d) titlul inventiei;
    e) statele contractante desemnate.
    Art. 129
    Publicatii periodice
    Oficiul European de Brevete publica periodic:
    a) Buletinul european de brevete, cuprinzand datele inscrise in Registrul european de brevete, precum si orice alte indicatii a caror publicare este prevazuta de prezenta conventie;
    b) Buletinul oficial al Oficiului European de Brevete, cuprinzand comunicari si informatii de ordin general provenind de la presedintele Oficiului European de Brevete, precum si orice alte informatii referitoare la prezenta conventie si la aplicarea ei.
    Art. 130
    Schimbul de informatii
    (1) Oficiul European de Brevete si, sub rezerva aplicarii dispozitiilor legislative sau regulamentare vizate in art. 75 paragraful (2), oficiile centrale de proprietate industriala ale statelor contractante isi comunica, la cerere, toate informatiile utile cu privire la depozitul cererilor de brevete europene si nationale, precum si la desfasurarea procedurilor referitoare la respectivele cereri si la brevetele acordate pe baza acestora.
    (2) Prevederile paragrafului (1) sunt aplicabile schimbului de informatii, pe baza unor acorduri de lucru intre Oficiul European de Brevete si:
    a) oficiile centrale de proprietate industriala ale statelor care nu sunt parti la prezenta conventie;
    b) orice organizatie interguvernamentala insarcinata cu eliberarea brevetelor;
    c) orice alta organizatie.
    (3) Comunicarile informatiilor facute in conformitate cu paragraful (1) si paragraful (2) a) si b) nu sunt supuse restrictiilor prevazute in art. 128. Consiliul de administratie poate sa decida ca schimbul de informatii realizat in conformitate cu paragraful (2) c) nu este supus restrictiilor prevazute in art. 128, cu conditia ca organizatia interesata sa se angajeze sa considere informatiile comunicate ca fiind confidentiale, pana la data publicarii cererii de brevet european.
    Art. 131
    Cooperarea administrativa si juridica
    (1) In afara de cazul unor dispozitii contrare ale prezentei conventii sau ale legislatiilor nationale, Oficiul European de Brevete si instantele juridice sau alte autoritati competente ale statelor contractante isi acorda asistenta mutuala, la cerere, prin comunicarea informatiilor sau a dosarelor. Cand Oficiul European de Brevete comunica dosarele instantelor juridice, ministerelor publice sau oficiilor centrale de proprietate industriala, comunicarea nu este supusa restrictiilor prevazute in art. 128.
    (2) Pe baza scrisorii rogatorii emanand de la Oficiul European de Brevete instantele juridice sau alte autoritati competente ale statelor contractante, in numele Oficiului European de Brevete si in limita competentei lor, procedeaza la masuri de instrumentare sau la alte actiuni jurisdictionale.
    Art. 132
    Schimb de publicatii
    (1) Oficiul European de Brevete si oficiile centrale de proprietate industriala ale statelor contractante schimba, la cerere, pentru folosinta lor proprie si gratuit, unul sau mai multe exemplare din publicatiile lor.
    (2) Oficiul European de Brevete poate sa incheie acorduri referitoare la schimbul sau furnizarea publicatiilor.

    CAP. 3
    Reprezentarea

    Art. 133
    Principii generale referitoare la reprezentare
    (1) Cu exceptia prevederilor paragrafului (2), in procedurile stabilite prin aceasta conventie nici o persoana nu este obligata sa fie reprezentata printr-un mandatar.
    (2) Persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul in unul dintre statele contractante trebuie sa fie reprezentate, in cadrul procedurilor prevazute in aceasta conventie, printr-un mandatar autorizat si sa actioneze in toate procedurile stabilite de prezenta conventie, prin intermediul acestuia, cu exceptia depunerii unei cereri de brevet european; in Regulamentul de aplicare mai pot fi prevazute si alte exceptii.
    (3) Persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul intr-un stat contractant pot sa actioneze in oricare dintre procedurile stabilite prin aceasta conventie printr-un angajat; acesta nu trebuie sa fie un mandatar autorizat, dar are nevoie de o imputernicire in acest sens, conform Regulamentului de aplicare. Regulamentul de aplicare poate sa prevada daca si in ce conditii un angajat al unei persoane juridice vizate in prezentul paragraf poate sa reprezinte si alte persoane juridice cu sediul pe teritoriul unui stat contractant si care au relatii de natura economica cu prima persoana juridica.
    (4) Prin Regulamentul de aplicare pot sa fie fixate dispozitii speciale referitoare la reprezentarea comuna a partilor actionand in comun.
    Art. 134
    Mandatari autorizati
    (1) Reprezentarea profesionala a persoanelor fizice si juridice in procedurile stabilite de aceasta conventie poate fi efectuata doar de mandatarii autorizati ale caror nume apar pe o lista tinuta in acest scop de Oficiul European de Brevete.
    (2) Orice persoana fizica care indeplineste urmatoarele conditii poate fi inscrisa pe lista mandatarilor autorizati:
    a) sa aiba nationalitatea unuia dintre statele contractante;
    b) sa aiba sediul firmei sau un loc de munca pe teritoriul unuia dintre statele contractante;
    c) sa treaca examenul european de calificare.
    (3) Inscrierea este efectuata la cerere, insotita de certificate care sa precizeze indeplinirea conditiilor formulate in paragraful (2).
    (4) Persoanele ale caror nume apar pe lista mandatarilor autorizati sunt indreptatite sa actioneze in toate procedurile stabilite de prezenta conventie.
    (5) Ca sa actioneze ca mandatar autorizat, orice persoana al carei nume apare pe lista, conform paragrafului (1), este indreptatita sa-si stabileasca un sediu al firmei in oricare stat contractant in care opereaza prevederile acestei conventii, tinand seama de Protocolul privind centralizarea anexat la aceasta conventie. Autoritatile statului respectiv nu pot retrage aceasta autorizatie decat in cazurile particulare si in virtutea legii nationale a securitatii publice si ordinii de drept. Inainte de adoptarea unei astfel de masuri presedintele Oficiului European de Brevete trebuie sa fie consultat.
    (6) Presedintele Oficiului European de Brevete poate, in anumite situatii, sa accepte o derogare de la prevederile paragrafului (2) a).
    (7) Reprezentarea in procedurile stabilite de Conventie poate fi facuta atat de un mandatar autorizat, cat si de un avocat autorizat in unul dintre statele contractante si avand un sediu al firmei in acel stat, in masura in care el este indreptatit in statul respectiv sa actioneze ca mandatar autorizat in materie de brevete de inventie. Dispozitiile paragrafului (5) se aplica in acest caz.
    (8) Consiliul de administratie poate adopta masuri referitoare la:
    a) calificarea si experienta necesara unei persoane pentru admiterea la examenul european de calificare si organizarea examenului;
    b) infiintarea sau recunoasterea unui institut format din persoane indreptatite sa actioneze ca mandatari autorizati, in baza examenului european de calificare sau a prevederilor art. 163 paragraful (7);
    c) masuri disciplinare care sa fie exercitate de catre acel institut sau de catre Oficiul European de Brevete asupra acestor persoane.

    PARTEA a VIII-a
    Incidenta asupra dreptului national

    CAP. 1
    Transformarea in cerere de brevet national

    Art. 135
    Cererea de incepere a procedurii nationale
    (1) Oficiul central de proprietate industriala al unui stat contractant desemnat va aplica procedura de eliberare a unui brevet national numai la cererea solicitantului sau a titularului unui brevet european, in urmatoarele cazuri:
    a) daca cererea de brevet european este considerata retrasa conform art. 77 paragraful (5) sau art. 162 paragraful (4);
    b) in alte cazuri prevazute de legislatia nationala in care, conform acestei conventii, cererea de brevet european a fost respinsa sau retrasa ori este considerata ca fiind retrasa sau daca brevetul european a fost revocat.
    (2) Cererea de transformare trebuie sa fie depusa in termen de 3 luni de la data la care cererea de brevet european a fost retrasa sau la care s-a notificat ca cererea este considerata retrasa ori la care s-a luat hotararea de respingere a cererii sau la care s-a notificat revocarea brevetului european. Efectul prevazut in art. 66 inceteaza daca cererea nu a fost depusa la termen.
    Art. 136
    Depunerea si transmiterea cererii
    (1) Cererea de transformare trebuie sa fie depusa la Oficiul European de Brevete. Statele contractante in care solicitantul doreste sa angajeze procedura de eliberare a unui brevet national sunt mentionate in cerere. Aceasta cerere este considerata depusa dupa plata taxei de transformare. Oficiul European de Brevete transmite cererea la oficiile centrale de proprietate industriala ale statelor care sunt mentionate in cerere si anexeaza o copie a dosarului cererii de brevet european sau o copie a dosarului brevetului european.
    (2) Totusi, daca s-a notificat solicitantului ca cererea de brevet european este considerata retrasa, conform art. 77 paragraful (5), cererea trebuie depusa la oficiul central national de proprietate industriala la care cererea mentionata a fost depusa. Sub rezerva dispozitiilor legislatiei nationale referitoare la apararea nationala, acest oficiu transmite direct cererea, la care a anexat o copie a cererii de brevet european, la oficiile centrale ale statelor contractante mentionate de solicitant in cererea sa. Prevederea ce face obiectul art. 66 inceteaza sa produca efect daca aceasta transmitere nu este efectuata intr-un interval de 20 de luni de la data depozitului sau de la data prioritatii, daca o prioritate a fost invocata.
    Art. 137
    Conditii formale privind transformarea
    (1) Pentru o cerere de brevet european transmisa in conformitate cu art. 136 nu se vor pretinde conditiile formale impuse de prevederile legislatiei nationale care sunt diferite de cele impuse de Conventie sau depasesc aceste cerinte.
    (2) Oficiul central de proprietate industriala la care se transmite cererea de brevet european poate pretinde ca solicitantul sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa depuna taxa de inregistrare nationala;
    b) sa depuna traducerea, in una dintre limbile oficiale ale statului respectiv, a textului original al cererii sau, daca este cazul, a textului modificat in cursul procedurii desfasurate in cadrul Oficiului European de Brevete, pe care solicitantul doreste sa o supuna procedurii nationale.

    CAP. 2
    Nulitatea si drepturi anterioare

    Art. 138
    Motive de nulitate
    (1) Sub rezerva prevederilor art. 139, un brevet european poate fi declarat nul, pe baza legislatiei unui stat contractant, cu efect asupra teritoriului acestui stat, daca:
    a) obiectul brevetului european nu este brevetabil, conform art. 52 - 57;
    b) brevetul european nu dezvaluie suficient de clar si complet inventia, astfel incat un specialist in domeniu sa o poata realiza;
    c) obiectul brevetului european depaseste continutul cererii depuse, asa cum a fost ea inregistrata, sau daca brevetul care s-a eliberat pentru o cerere de brevet european divizionara sau pentru o noua cerere de brevet european, depusa conform art. 61, depaseste continutul cererii anterioare, asa cum a fost ea inregistrata;
    d) protectia acordata prin brevet european a fost extinsa;
    e) titularul brevetului european nu avea dreptul sa obtina brevet, conform art. 60 paragraful (1).
    (2) Daca motivele de anulare afecteaza doar o parte a brevetului european, anularea se va pronunta printr-o limitare corespunzatoare a acestui brevet. Daca legislatia nationala o permite, limitarea se poate face sub forma modificarii revendicarilor, a descrierii sau a desenelor.
    Art. 139
    Drepturi anterioare si drepturi care au luat nastere la aceeasi data
    (1) In orice stat desemnat o cerere de brevet european sau un brevet european are, din punct de vedere al drepturilor anterioare, acelasi efect pe care l-ar avea o cerere de brevet national sau un brevet national fata de o alta cerere de brevet national sau un alt brevet national.
    (2) O cerere de brevet national si un brevet national sunt tratate din punct de vedere al drepturilor anterioare in raport cu un brevet european care desemneaza acest stat contractant, ca si cum acest brevet european ar fi un brevet national.
    (3) Fiecare stat contractant este liber sa decida daca si in ce conditii pot fi cumulate protectiile asigurate unei inventii, expusa simultan, intr-o cerere de brevet european sau intr-un brevet european si intr-o cerere de brevet national sau intr-un brevet national, avand aceeasi data de depozit, sau, daca o prioritate este invocata, aceeasi data de prioritate.

    CAP. 3
    Alte incidente asupra dreptului national

    Art. 140
    Modele de utilitate si certificate nationale de utilitate
    Art. 66, 124, 135 - 137 si art. 139 se aplica modelelor si certificatelor de utilitate inregistrate sau depuse in statele contractante ale caror legi prevad astfel de modele si certificate.
    Art. 141
    Taxe anuale pentru brevetul european
    (1) Taxele anuale pentru brevetul european pot fi percepute numai pentru anii care urmeaza datei stabilite la art. 86 paragraful (4).
    (2) Daca taxele anuale pentru brevetul european sunt scadente in cele doua luni de la data la care a fost publicata mentiunea acordarii brevetului european, aceste taxe se considera valabil platite daca aceasta plata s-a efectuat in cadrul termenului mentionat. Nu se va plati nici o taxa suplimentara in baza unei reglementari nationale.

    PARTEA a IX-a
    Acorduri speciale

    Art. 142
    Brevet unic
    (1) Orice grup de state contractante care a prevazut printr-un acord special ca brevetul european acordat pentru aceste state are un caracter unic pe tot teritoriul lor poate prevedea ca brevetele europene pot fi acordate doar concomitent pentru toate aceste state.
    (2) Cand orice grup de state contractante a facut uz de posibilitatea mentionata in paragraful (1), se aplica prevederile acestei parti.
    Art. 143
    Instante speciale ale Oficiului European de Brevete
    (1) Grupul de state contractante poate da sarcini suplimentare Oficiului European de Brevete.
    (2) In cadrul Oficiului European de Brevete pot fi create instante speciale, comune statelor contractante din acest grup, pentru a indeplini aceste sarcini suplimentare. Presedintele Oficiului European de Brevete conduce aceste instante speciale; art. 10 paragrafele (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 144
    Reprezentarea in fata instantelor speciale
    Grupul de state contractante poate prevedea reglementari speciale pentru reprezentarea partilor in fata instantelor mentionate in art. 143 paragraful (2).
    Art. 145
    Comitetul restrans al Consiliului de administratie
    (1) Grupul de state contractante poate infiinta un comitet restrans al Consiliului de administratie, in scopul de a controla activitatile instantelor speciale create prin art. 143 paragraful (2); Oficiul European de Brevete pune la dispozitia acestui comitet personalul, sediul si dotarea materiala necesare pentru indeplinirea sarcinilor sale. Presedintele Oficiului European de Brevete este responsabil de activitatile instantelor speciale in fata comitetului restrans al Consiliului de administratie.
    (2) Alcatuirea, competentele si functiile comitetului restrans sunt stabilite de grupul de state contractante.
    Art. 146
    Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea sarcinilor speciale
    In cazul in care Oficiului European de Brevete i-au fost incredintate, in baza art. 143, sarcini suplimentare, grupul de state contractante suporta cheltuielile rezultate din indeplinirea de catre Organizatie a acestor sarcini. Daca in cadrul Oficiului European de Brevete au fost infiintate instante speciale pentru indeplinirea acestor sarcini suplimentare, grupul de state contractante suporta cheltuielile pentru personalul, sediul si materialul necesare pentru aceste instante. Art. 39 paragrafele (3) si (4), art. 41 si 47 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 147
    Plati din taxe de mentinere in vigoare a brevetului unic
    Daca grupul de state contractante a stabilit un barem unic pentru taxele anuale pentru brevetele europene, procentajul prevazut de art. 39 paragraful (1) este calculat pe baza acestui barem unic; valoarea minima prevazuta la art. 39 paragraful (1) se aplica brevetului unic. Art. 39 paragrafele (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 148
    Cererea de brevet european ca obiect de proprietate
    (1) Art. 74 se aplica daca grupul de state contractante nu a prevazut altfel.
    (2) Grupul de state contractante poate prevedea ca o cerere de brevet european pentru care aceste state contractante au fost desemnate nu poate fi transferata, nu poate constitui un gaj sau nu poate fi obiectul unei executii fortate decat pentru toate statele contractante si conform prevederilor acordului special.
    Art. 149
    Desemnarea comuna
    (1) Grupul de state contractante poate prevedea ca desemnarea statelor din grup nu se poate face decat in comun, iar desemnarea unuia sau mai multor state este considerata drept desemnare a tuturor statelor grupului.
    (2) Daca Oficiul European de Brevete este oficiul desemnat in sensul art. 153, paragraful (1) al prezentului articol se aplica daca solicitantul a indicat in cererea internationala ca vrea sa obtina un brevet european pentru unul sau mai multe dintre statele desemnate ale grupului. Prezenta prevedere se aplica si daca solicitantul desemneaza in cererea internationala unul dintre statele contractante ale grupului, daca legislatia statului respectiv prevede ca desemnarea statului respectiv are efectele unei cereri de brevet european.

    PARTEA a X-a
    Cererea internationala in sensul Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor (PCT)

    Art. 150
    Aplicarea Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor
    (1) Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor din 19 iunie 1970, denumit mai jos Tratatul de cooperare, se aplica in conformitate cu prevederile prezentei parti.
    (2) Cererile internationale depuse conform Tratatului de cooperare pot constitui un obiect al procedurilor in fata Oficiului European de Brevete. In asemenea proceduri prevederile acestui tratat se aplica si se completeaza cu prevederile acestei conventii. In cazul unui conflict vor prevala prevederile Tratatului de cooperare. In caz special, pentru o cerere internationala, termenul in care cererea pentru examinare trebuie sa fie depusa conform art. 94 paragraful (2) nu expira inainte de perioada prevazuta de art. 22 sau 39 din Tratatul de cooperare, daca este cazul.
    (3) O cerere internationala pentru care Oficiul European de Brevete actioneaza ca oficiu desemnat sau oficiu ales este considerata cerere de brevet european.
    (4) In masura in care in aceasta conventie se face referire la Tratatul de cooperare, acea referire include regulile din acest tratat.
    Art. 151
    Oficiul European de Brevete - oficiul receptor
    (1) Oficiul European de Brevete poate actiona ca oficiu receptor in sensul art. 2(xv) din Tratatul de cooperare, daca solicitantul este un rezident sau un national al unui stat contractant la aceasta conventie, fata de care Tratatul de cooperare a intrat in vigoare.
    (2) Oficiul European de Brevete poate, de asemenea, actiona ca oficiu receptor, daca solicitantul este un rezident sau un national al unui stat care nu este stat contractant la aceasta conventie, dar care este stat contractant la Tratatul de cooperare si care a incheiat un acord cu Organizatia, prin care Oficiul European de Brevete actioneaza ca oficiu receptor conform prevederilor Tratatului de cooperare, in locul oficiului national din acest stat.
    (3) Sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului de administratie, Oficiul European de Brevete poate actiona, de asemenea, ca oficiu receptor pentru oricare alt solicitant, in conformitate cu acordul incheiat intre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
    Art. 152
    Depunerea si transmiterea cererii internationale
    (1) Daca solicitantul alege Oficiul European de Brevete ca oficiu receptor pentru cererea sa internationala, el trebuie sa o depuna direct la Oficiul European de Brevete. Totusi se aplica dispozitiile art. 75 paragraful (2).
    (2) In cazul in care o cerere internationala este depusa la Oficiul European de Brevete prin intermediul oficiului central de proprietate industriala competent, statele contractante interesate iau toate masurile necesare pentru a asigura transmiterea cererii Oficiului European de Brevete in timp util, astfel ca acesta sa poata indeplini la timp conditiile pentru transmiterea cererii internationale conform Tratatului de cooperare.
    (3) Fiecare cerere internationala este conditionata de plata unei taxe de transmitere care trebuie sa fie achitata intr-o luna de la primirea cererii.
    Art. 153
    Oficiul European de Brevete - oficiu desemnat
    (1) Oficiul European de Brevete actioneaza ca oficiu desemnat in sensul art. 2(xiii) din Tratatul de cooperare pentru acele state contractante parti la aceasta conventie, pentru care Tratatul de cooperare a intrat in vigoare si care sunt desemnate in cererea internationala, daca solicitantul informeaza in cererea internationala oficiul receptor ca doreste sa obtina un brevet european pentru aceste state. Aceasta prevedere se aplica daca in cererea internationala solicitantul desemneaza un stat contractant a carui legislatie nationala stipuleaza ca desemnarea acelui stat are efectul unei cereri de brevet european.
    (2) Cand Oficiul European de Brevete actioneaza ca oficiu desemnat, diviziile de examinare sunt competente in luarea hotararilor prevazute in art. 25 paragraful (2) a) din Tratatul de cooperare.
    Art. 154
    Oficiul European de Brevete - administratie insarcinata cu cercetarea documentara internationala
    (1) Oficiul European de Brevete actioneaza ca administratie insarcinata cu cercetarea documentara internationala in sensul cap. I al Tratatului de cooperare, pentru solicitantii care sunt rezidenti sau nationali ai unui stat contractant pentru care Tratatul de cooperare a intrat in vigoare, in conditiile incheierii unui acord intre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
    (2) Sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului de administratie, Oficiul European de Brevete actioneaza, de asemenea, ca administratie insarcinata cu cercetarea documentara internationala pentru orice alt solicitant, conform unui acord incheiat intre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
    (3) Camerele de apel sunt competente in luarea unei hotarari asupra unui protest facut de un solicitant impotriva unei taxe suplimentare pentru cercetare documentara internationala aplicata de Oficiul European de Brevete, conform art. 17 paragraful (3) a) din Tratatul de cooperare.
    Art. 155
    Oficiul European de Brevete - administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala
    (1) Oficiul European de Brevete actioneaza ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala in sensul cap. II al Tratatului de cooperare, pentru solicitantii care sunt rezidenti sau nationali ai unui stat contractant legat de acest capitol, in conditiile incheierii unui acord intre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
    (2) Sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului de administratie, Oficiul European de Brevete actioneaza, de asemenea, ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala pentru orice alt solicitant, conform unui acord incheiat intre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
    (3) Camerele de apel sunt competente in luarea unei hotarari asupra unui protest facut de un solicitant impotriva unei taxe suplimentare aplicate de Oficiul European de Brevete conform art. 34 paragraful (3) a) al Tratatului de cooperare.
    Art. 156
    Oficiul European de Brevete - oficiu ales
    Oficiul European de Brevete actioneaza ca oficiu ales in sensul art. 2(xiv) din Tratatul de cooperare, daca solicitantul a ales oricare dintre statele desemnate, conform art. 153 paragraful (1) sau art. 149 paragraful (2), pentru care cap. II al acestui tratat a intrat in vigoare. Sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului de administratie, aceasta prevedere se aplica acolo unde solicitantul este rezident sau national al unui stat care nu este parte la acest tratat sau care nu este legat de cap. II al acestui tratat, in masura in care el este una dintre persoanele careia Adunarea Uniunii de Cooperare Internationala in Domeniul Brevetelor a decis sa ii permita, conform art. 31 paragraful (2) b) din Tratatul de cooperare, sa faca o cerere de examinare preliminara internationala.
    Art. 157
    Raportul de cercetare documentara internationala
    (1) Fara a prejudicia prevederile paragrafelor (2), (3) si (4), raportul de cercetare documentara internationala prevazut la art. 18 din Tratatul de cooperare sau orice declaratie facuta in baza art. 17 paragraful (2) a) din acest tratat si publicarea lor in baza art. 21 din acest tratat inlocuiesc raportul de cercetare documentara europeana si mentiunea publicarii lui in Buletinul european de brevete.
    (2) Sub rezerva hotararilor Consiliului de administratie mentionate la paragraful (3):
    a) este intocmit un raport suplimentar de cercetare documentara europeana pentru toate cererile internationale;
    b) solicitantul trebuie sa plateasca taxa de cercetare documentara in acelasi timp cu taxa nationala prevazuta in art. 22 paragraful (1) sau art. 39 paragraful (1) din Tratatul de cooperare. Daca taxa de cercetare documentara nu a fost platita la termen, cererea este considerata retrasa.
    (3) Consiliul de administratie poate hotari in ce conditii si in ce masura:
    a) se renunta la raportul suplimentar de cercetare documentara;
    b) taxa de cercetare este redusa.
    (4) Consiliul de administratie poate anula in orice moment hotararile luate in baza paragrafului (3).
    Art. 158
    Publicarea cererii internationale si transmiterea sa la Oficiul European de Brevete
    (1) Publicarea, in baza art. 21 din Tratatul de cooperare, a cererii internationale pentru care Oficiul European de Brevete este oficiu desemnat inlocuieste, sub rezerva dispozitiilor paragrafului (3), publicarea cererii de brevet european si este mentionata in Buletinul european de brevete. Totusi cererea nu este considerata ca fiind inclusa in stadiul tehnicii, in sensul art. 54 paragraful (3), daca conditiile formulate in paragraful (2) nu sunt indeplinite.
    (2) Cererea internationala trebuie sa fie remisa Oficiului European de Brevete in una dintre limbile sale oficiale. Solicitantul trebuie sa plateasca Oficiului European de Brevete taxa nationala prevazuta la art. 22 paragraful (1) sau la art. 39 paragraful (1) din Tratatul de cooperare.
    (3) Daca cererea internationala este publicata intr-o alta limba decat una dintre limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete, acesta publica cererea internationala remisa, in conditiile prevazute in paragraful (2). Sub rezerva dispozitiilor art. 67 paragraful (3), protectia provizorie, conform art. 67 paragrafele (1) si (2), nu este asigurata decat de la data acestei publicari.

    PARTEA a XI-a
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 159
    Consiliul de administratie in perioada tranzitorie
    (1) Statele la care se face referire in art. 169 paragraful (1) isi numesc reprezentantii in Consiliul de administratie; la convocarea Guvernului Republicii Federale Germania, Consiliul de administratie se reuneste nu mai tarziu de doua luni dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, in special in vederea alegerii presedintelui Oficiului European de Brevete.
    (2) Durata mandatului primului presedinte al Consiliului de administratie, numit dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, este de 4 ani.
    (3) Durata mandatului celor 2 membri alesi ai primului Birou al Consiliului de administratie constituit dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii este de 5 si, respectiv, 4 ani.
    Art. 160
    Numirea angajatilor in perioada tranzitorie
    (1) Pana la adoptarea statutului functionarilor angajati permanent si a regimului aplicat celorlalti angajati ai Oficiului European de Brevete, Consiliul de administratie si presedintele Oficiului European de Brevete, fiecare in cadrul competentei sale, recruteaza personalul necesar si incheie in acest scop contracte pe durata limitata. Consiliul de administratie poate stabili principii generale referitoare la recrutare.
    (2) Intr-o perioada tranzitorie, careia ii fixeaza termenul, Consiliul de administratie, dupa consultarea presedintelui Oficiului European de Brevete, poate sa numeasca in calitate de membri ai Marii Camere de Apel sau ai camerelor de apel tehnicieni ori juristi, apartinand jurisdictiilor nationale sau serviciilor nationale ale statelor contractante, care isi pot continua asumarea functiilor in cadrul acestor jurisdictii sau servicii nationale. Ei pot fi numiti pentru o perioada mai mica de 5 ani, dar nu mai mica de un an, si pot fi renumiti in functiile lor.
    Art. 161
    Primul exercitiu bugetar
    (1) Primul exercitiu bugetar al Organizatiei se intinde de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii pana la 31 decembrie a aceluiasi an. Daca acest exercitiu incepe in cursul celui de-al doilea semestru, el se intinde pana la 31 decembrie a anului urmator.
    (2) Bugetul primului exercitiu este stabilit de indata ce este posibil, dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii. In asteptarea varsamantului contributiilor statelor contractante, prevazute in art. 40 si aferente primului buget, aceste state fac, la cererea Consiliului de administratie si in limita nivelului sumei fixate, plati anticipate care se scad din contributiile acestora aferente acestui buget. Platile anticipate sunt determinate conform cheii de repartitie la care se face referire in art. 40. Dispozitiile art. 39 paragrafele (3) si (4) se aplica platilor anticipate.
    Art. 162
    Extinderea progresiva a domeniului de activitate al Oficiului European de Brevete
    (1) Cererile de brevet european pot fi prezentate la Oficiul European de Brevete de la data fixata de catre Consiliul de administratie la propunerea presedintelui Oficiului.
    (2) La propunerea presedintelui Oficiului European de Brevete Consiliul de administratie poate sa decida ca, incepand cu data la care se face referire in paragraful (1), instrumentarea cererilor de brevet european va putea fi limitata. Aceasta limitare se refera la anumite domenii tehnice. Totusi cererile de brevet european trebuie, in orice caz, sa faca obiectul unei examinari pentru a se determina daca le poate fi acordata o data de depozit.
    (3) Daca o decizie a fost luata in virtutea paragrafului (2), Consiliul de administratie nu mai poate limita ulterior instrumentarea cererilor de brevet european.
    (4) Daca instrumentarea unei cereri de brevet european nu poate fi continuata datorita limitarii aduse procedurii in virtutea paragrafului (2), Oficiul European de Brevete ii notifica aceasta solicitantului si ii indica faptul ca poate prezenta o cerere pentru transformare. Ca urmare a acestei notificari, cererea de brevet european se considera retrasa.
    Art. 163
    Mandatari autorizati in perioada tranzitorie
    (1) In perioada tranzitorie a carei durata este fixata de Consiliul de administratie si prin derogare de la art. 134 paragraful (2), poate fi inscrisa pe lista mandatarilor autorizati orice persoana fizica care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are nationalitatea unuia dintre statele contractante;
    b) are sediul firmei sau locul de munca pe teritoriul unuia dintre statele contractante;
    c) este abilitata, in domeniul brevetelor de inventie, sa reprezinte persoane fizice sau juridice in fata oficiului central de proprietate industriala al statului contractant pe teritoriul caruia aceasta persoana are sediul firmei sau locul de munca.
    (2) Inregistrarea este facuta pe baza unei cereri insotite de o atestare care este furnizata de oficiul central de proprietate industriala si care indica indeplinirea conditiilor la care se face referire in paragraful (1).
    (3) Atunci cand intr-un stat contractant abilitarea la care se face referire in paragraful (1) c) nu este conditionata de existenta unei calificari profesionale speciale, persoanele care solicita inregistrarea lor pe lista si care activeaza in domeniul brevetelor de inventie in fata oficiului central de proprietate industriala al statului respectiv trebuie sa fi activat in aceasta calitate, in mod curent, timp de cel putin 5 ani. Totodata, persoanele a caror calificare profesionala de a asigura, in materie de brevete de inventie, reprezentarea persoanelor fizice sau juridice in fata oficiului central de proprietate industriala al unuia dintre statele contractante este recunoscuta oficial, in conformitate cu reglementarile stabilite in acest stat, nu mai fac obiectul conditiei de a fi exercitat profesia. Atestarea furnizata de oficiul central de proprietate industriala trebuie sa indice ca solicitantul satisface una dintre conditiile prevazute in acest paragraf.
    (4) Presedintele Oficiului European de Brevete poate acorda o derogare:
    a) de la conditia la care se face referire in paragraful (3) prima fraza, in cazul in care solicitantul dovedeste ca a dobandit calificarea ceruta in alt fel:
    b) in cazuri speciale, de la cerinta paragrafului (1) a).
    (5) Presedintele Oficiului European de Brevete acorda o derogare de la conditia la care se face referire in paragraful (1) a), in cazul in care la data de 5 octombrie 1973 solicitantul indeplinea conditiile la care se face referire in paragraful (1) b) si c).
    (6) Persoanele care au sediul firmei sau locul de munca pe teritoriul unui stat care a aderat la prezenta conventie cu mai putin de un an inaintea datei de incheiere a perioadei tranzitorii prevazute in paragraful (1) sau dupa aceasta data pot ca, in conditiile prevazute in paragrafele (1) - (5), intr-o perioada de un an, calculata de la data intrarii in vigoare a aderarii respectivului stat, sa fie inscrise pe lista mandatarilor autorizati.
    (7) Dupa expirarea perioadei tranzitorii si fara a fi supusa masurilor disciplinare luate in baza art. 134 paragraful (8) c), orice persoana care a fost inscrisa pe lista mandatarilor autorizati in perioada tranzitorie ramane inscrisa sau, la cerere, este reinscrisa, cu conditia de a indeplini cerinta mentionata la paragraful (1) b).

    PARTEA a XII-a
    Dispozitii finale

    Art. 164
    Regulament de aplicare si protocoale
    (1) Regulamentul de aplicare, Protocolul privind recunoasterea, Protocolul privind privilegiile si imunitatile, Protocolul privind centralizarea si Protocolul privind interpretarea art. 69 fac parte integranta din prezenta conventie.
    (2) In caz de divergenta intre textul prezentei conventii si textul Regulamentului de aplicare, prevederile Conventiei primeaza.
    Art. 165
    Semnare - Ratificare
    (1) Prezenta conventie este deschisa pentru semnare pana la 5 aprilie 1974 statelor care au participat la Conferinta interguvernamentala pentru instituirea unui sistem european de eliberare a brevetelor sau care au fost informate despre tinerea acestei conferinte si carora li s-a oferit dreptul de a lua parte la aceasta.
    (2) Prezenta conventie este supusa ratificarii; instrumentele de ratificare se depun la Guvernul Republicii Federale Germania.
    Art. 166
    Aderare
    (1) Prezenta conventie este deschisa aderarii:
    a) statelor la care se face referire in art. 165 paragraful (1);
    b) oricarui stat european, la invitatia Consiliului de administratie.
    (2) Orice stat care a fost parte la prezenta conventie si care, prin aplicarea art. 172 paragraful (4), a incetat sa mai fie parte poate sa redevina parte la Conventie prin aderare la aceasta.
    (3) Instrumentele de aderare se depun la Guvernul Republicii Federale Germania.
    Art. 167
    Rezerve
    (1) Singurele rezerve pe care le poate exprima fiecare stat contractant, la semnare sau la depunerea instrumentelor sale de ratificare sau de aderare, sunt cele prevazute in paragraful (2).
    (2) Fiecare stat contractant isi poate rezerva dreptul de a prevedea ca:
    a) brevetele europene, in masura in care acestea confera protectie produselor chimice, farmaceutice sau alimentare, ca atare, sunt fara efect sau pot fi anulate conform dispozitiilor in vigoare pentru brevetele nationale; aceasta rezerva nu afecteaza protectia conferita de brevet in masura in care acesta implica fie un procedeu de fabricatie sau de utilizare a unui produs chimic, fie un procedeu de fabricatie a unui produs farmaceutic sau alimentar;
    b) brevetele europene, in masura in care confera protectie procedeelor agricole sau horticole, altele decat cele la care se aplica art. 53 lit. b), sunt lipsite de efect sau pot fi anulate conform dispozitiilor in vigoare pentru brevetele nationale;
    c) brevetele europene au o durata mai mica de 20 de ani, conform dispozitiilor in vigoare pentru brevetele nationale;
    d) nu este legat prin Protocolul privind recunoasterea.
    (3) Orice rezerva exprimata de un stat contractant are efect pe o perioada de maximum 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii. Totusi, in cazul in care un stat contractant isi exprima rezervele la care se face referire in paragraful (2) a) si b), in ceea ce priveste respectivul stat, Consiliul de administratie poate prelungi aceasta perioada cu cel mult 5 ani, pentru toate sau pentru o parte din rezervele exprimate, cu conditia ca acest stat sa prezinte cel tarziu cu un an inaintea expirarii perioadei de 10 ani o cerere motivata permitand Consiliului de administratie sa decida ca acest stat nu este in masura de a renunta la respectiva rezerva la expirarea perioadei de 10 ani.
    (4) Orice stat contractant care a exprimat o rezerva o va retrage de indata ce circumstantele o permit. Retragerea este efectuata printr-o notificare adresata Guvernului Republicii Federale Germania; aceasta retragere isi produce efectul dupa data primirii de catre guvern a acestei notificari.
    (5) Orice rezerva exprimata in virtutea paragrafului (2) a), b) sau c) se extinde asupra brevetelor europene acordate pe baza cererilor de brevet european depuse in perioada in cursul careia rezerva isi produce efectul. Efectele acestei rezerve subzista pe toata durata acestor brevete.
    (6) Fara a contraveni dispozitiilor paragrafelor (4) si (5), orice rezerva isi inceteaza efectul la incheierea perioadei la care se face referire in paragraful (3) prima fraza sau, daca aceasta perioada a fost extinsa, la incheierea perioadei de extindere.
    Art. 168
    Domeniul teritorial de aplicare
    (1) Orice stat contractant poate declara, in instrumentul sau de ratificare sau de aderare, ori poate informa Guvernul Republicii Federale Germania printr-o notificare, oricand dupa aceea, ca aceasta conventie se aplica unuia sau mai multor teritorii pentru care isi asuma responsabilitatea relatiilor externe. Brevetele europene acordate pentru acest stat contractant sunt, de asemenea, valabile pe teritoriile pentru care aceasta declaratie produce efect.
    (2) Daca declaratia la care se face referire in paragraful (1) este inclusa in instrumentul de ratificare sau de aderare, aceasta isi produce efectul la aceeasi data ca si ratificarea sau aderarea; daca declaratia se face in cadrul unei notificari ulterioare depunerii documentului de ratificare sau de aderare, aceasta notificare isi produce efectul dupa 6 luni de la data primirii acesteia de catre Guvernul Republicii Federale Germania.
    (3) Orice stat contractant poate sa declare oricand ca aceasta conventie inceteaza sa se aplice unora sau tuturor teritoriilor pentru care el a facut o declaratie in virtutea paragrafului (1). Aceasta declaratie are efect dupa un an de la data la care Guvernul Republicii Federale Germania a primit notificarea.
    Art. 169
    Intrarea in vigoare
    (1) Prezenta conventie intra in vigoare la 3 luni de la depunerea ultimului instrument de ratificare sau de aderare dintre cele 6 state pe teritoriul carora numarul total de cereri de brevet european depuse in anul 1970 se ridica la cel putin 180.000 pentru toate aceste state.
    (2) Orice ratificare sau aderare ulterioara intrarii in vigoare a prezentei conventii are efect in prima zi a celei de-a treia luni de la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare.
    Art. 170
    Cotizatie initiala
    (1) Orice stat care ratifica prezenta conventie sau adera la aceasta, dupa intrarea in vigoare a acesteia, plateste Organizatiei o cotizatie initiala care nu este rambursabila.
    (2) Cotizatia initiala reprezinta 5% din suma calculata prin aplicarea procentajului obtinut pentru statul in cauza la data la care ratificarea sau aderarea isi produce efectul, conform cheii de repartitie - prevazuta in art. 40 paragrafele (3) si (4) - a contributiilor financiare speciale datorate de alte state contractante cu privire la exercitiile bugetare anterioare.
    (3) In cazul in care nu au fost cerute contributii financiare speciale pentru exercitiul bugetar care urmeaza imediat datei prevazute in paragraful (2), cheia de repartitie la care se face referire in respectivul paragraf este acea cheie care s-ar fi aplicat statului in cauza pentru ultimul exercitiu bugetar cu privire la care au fost cerute contributiile financiare speciale.
    Art. 171
    Durata Conventiei
    Prezenta conventie se incheie pe o durata nelimitata.
    Art. 172
    Revizuire
    (1) Prezenta conventie poate fi revizuita ca urmare a unei conferinte a statelor contractante.
    (2) Conferinta se pregateste si se convoaca de catre Consiliul de administratie. Dezbaterile sunt valabile daca cel putin trei patrimi din numarul statelor parti la Conventie sunt reprezentate. Pentru a fi adoptat, textul revizuit al Conventiei trebuie sa fie aprobat de catre cele trei patrimi din numarul statelor parti la Conventie, reprezentate si votante la conferinta. Abtinerea nu se va considera ca un vot.
    (3) Textul revizuit al Conventiei intra in vigoare dupa depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare de catre un numar de state determinat in cadrul conferintei si la data fixata de aceasta.
    (4) Statele care, la data intrarii in vigoare a Conventiei revizuite, nu au ratificat sau nu au aderat la aceasta inceteaza de a fi parti la prezenta conventie incepand de la acea data.
    Art. 173
    Diferende intre statele contractante
    (1) Orice diferend intre statele contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu a fost rezolvat pe cale de negociere, este, la cererea unuia dintre statele interesate, supus Consiliului de administratie, care se straduieste sa determine un acord intre statele respective.
    (2) Daca nu se ajunge la un astfel de acord in termen de 6 luni de la data la care Consiliul de administratie a fost sesizat asupra diferendului, oricare dintre statele in cauza poate supune diferendul Curtii Internationale de Justitie, in vederea luarii unei decizii obligatorii pentru partile in cauza.
    Art. 174
    Denuntare
    Orice stat contractant poate oricand sa denunte prezenta conventie. Denuntarea este notificata Guvernului Republicii Federale Germania. Ea are efect la un an de la data primirii acestei notificari.
    Art. 175
    Mentinerea drepturilor dobandite
    (1) In cazul in care un stat adera ca parte la Conventie in virtutea art. 172 paragraful (4) sau a art. 174, el nu aduce atingere drepturilor obtinute anterior in virtutea prezentei conventii.
    (2) Cererile de brevet european care sunt in lucru la data la care un stat desemnat inceteaza sa fie parte la Conventie continua sa fie tratate de Oficiul European de Brevete, in ceea ce priveste statul respectiv, ca si cum Conventia, asa cum este in vigoare dupa aceasta data, ar fi aplicata statului respectiv.
    (3) Dispozitiile paragrafului (2) sunt aplicabile brevetelor europene, in privinta carora, la data mentionata in paragraful (2), o opunere este in lucru sau perioada de opunere nu a expirat inca.
    (4) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului unui stat care a incetat sa fie parte la prezenta conventie de a aplica brevetelor europene dispozitiile textului Conventiei la care acesta a fost parte.
    Art. 176
    Drepturi si obligatii financiare ale unui stat contractant care a incetat sa fie parte la Conventie
    (1) Oricarui stat care a incetat sa fie parte la prezenta conventie in conformitate cu art. 172 paragraful (4) sau art. 174 nu i se ramburseaza de catre Organizatie contributiile financiare speciale pe care le-a varsat in baza art. 40 paragraful (2), decat la data si in conditiile in care Organizatia ramburseaza contributiile financiare speciale care i-au fost varsate de catre alte state in cursul aceluiasi exercitiu bugetar.
    (2) Sumele al caror nivel corespunde procentajului aplicat taxelor percepute pentru mentinerea in vigoare a brevetelor europene in statul la care se face referire in paragraful (1), asa cum sunt definite in art. 39, sunt datorate de acest stat chiar si dupa ce acesta a incetat sa fie parte la prezenta conventie; nivelul sumelor este cel care trebuia varsat de statul in cauza la data la care el a incetat sa fie parte la prezenta conventie.
    Art. 177
    Limbile de redactare a Conventiei
    (1) Prezenta conventie este redactata intr-un exemplar in limbile engleza, franceza si germana, ce se depune la arhiva Guvernului Republicii Federale Germania, cele trei texte fiind egal autentice.
    (2) Textele prezentei conventii, scrise in limbile oficiale ale statelor contractante, altele decat cele la care se face referire in paragraful (1), si autorizate de Consiliul de administratie, sunt considerate texte oficiale. In caz de obiectii asupra interpretarii diferitelor texte, textele la care se face referire in paragraful (1) sunt autentice.
    Art. 178
    Transmiteri si notificari
    (1) Guvernul Republicii Federale Germania va elibera copii certificate conforme ale prezentei conventii si le va transmite guvernelor statelor semnatare sau care au aderat.
    (2) Guvernul Republicii Federale Germania notifica guvernelor statelor la care se face referire in paragraful (1):
    a) orice semnare;
    d) depunerea oricarui instrument de ratificare sau de aderare;
    c) orice rezerva sau orice retragere a unei rezerve in conformitate cu dispozitiile art. 167;
    d) orice declaratie sau notificare primita conform dispozitiilor art. 168;
    e) data intrarii in vigoare a prezentei conventii;
    f) orice denuntare primita conform dispozitiilor art. 174 si data la care denuntarea are efect.
    (3) Guvernul Republicii Federale Germania inregistreaza prezenta conventie la Secretariatul O.N.U.

                            ACT DE REVIZUIRE
a Conventiei privind eliberarea brevetelor europene (Conventia brevetului european) din 5 octombrie 1973, revizuita la 17 decembrie 1991*)

    *) Traducere.

                               PREAMBUL

    Statele contractante ale Conventiei brevetului european,
    avand in vedere faptul ca cooperarea tarilor din Europa pe baza Conventiei brevetului european, precum si procedura unica de eliberare a brevetelor, stabilita prin aceasta, reprezinta o contributie importanta la integrarea juridica si economica a Europei,
    dorind sa promoveze inovarea si cresterea economica in Europa intr-o maniera mai efectiva, prin punerea bazelor pentru dezvoltarea ulterioara a sistemului brevetului european,
    dorind, in lumina cresterii caracterului international al sistemului de brevete, sa adapteze Conventia brevetului european la dezvoltarile tehnologice si juridice care au aparut din momentul incheierii Conventiei,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Modificarea Conventiei brevetului european
    Conventia brevetului european este amendata dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4a cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4a
    Conferinta ministrilor statelor contractante
    O conferinta a ministrilor statelor contractante responsabili in domeniul brevetelor va fi tinuta cel putin o data la 5 ani, in vederea discutarii problemelor referitoare la Organizatie si la sistemul brevetului european."
    2. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Numirea personalului superior
    (1) Presedintele Oficiului European de Brevete este numit de catre Consiliul de administratie.
    (2) Vicepresedintele este numit de catre Consiliul de administratie dupa consultarea prealabila a presedintelui Oficiului European de Brevete.
    (3) Membrii, inclusiv presedintii, camerelor de apel si ai Marii Camere de Apel sunt numiti de catre Consiliul de administratie, la propunerea presedintelui Oficiului European de Brevete. Ei pot fi numiti din nou de catre Consiliul de administratie dupa consultarea prealabila a presedintelui Oficiului European de Brevete.
    (4) Consiliul de administratie exercita autoritate disciplinara asupra functionarilor la care fac referire paragrafele (1) - (3).
    (5) Consiliul de administratie, dupa consultarea presedintelui Oficiului European de Brevete, poate, de asemenea, numi ca membri ai Marii Camere de Apel membri juristi ai instantelor judecatoresti sau ai autoritatilor cvasijudiciare ale statelor contractante, care isi pot continua activitatile lor judiciare la nivel national. Ei vor fi numiti pe o perioada de 3 ani si pot fi reconfirmati."
    3. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete, ale cererii de brevet european si ale altor documente
    (1) Limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete sunt engleza, franceza si germana.
    (2) O cerere de brevet european este depusa in una dintre limbile oficiale sau, in cazul in care este inregistrata in alta limba, este tradusa in una dintre limbile oficiale, in conformitate cu Regulamentul de aplicare. Pe parcursul procedurilor ce au loc in fata Oficiului European de Brevete, o astfel de traducere poate fi modificata pentru a fi in conformitate cu cererea, asa cum a fost ea depusa. Daca traducerea solicitata nu este depusa in termenul legal prevazut, cererea este considerata abandonata.
    (3) Limba oficiala a Oficiului European de Brevete, in care este depusa cererea de brevet european sau in care este ea tradusa, este utilizata ca limba a procedurilor in toate procedurile ce au loc in fata Oficiului European de Brevete, exceptand cazul unor prevederi contrare ale Regulamentului de aplicare.
    (4) Persoanele fizice sau juridice avand domiciliul sau sediul pe teritoriul unui stat contractant care are ca limba oficiala alta limba decat engleza, franceza sau germana si cetatenii respectivului stat cu domiciliul in strainatate pot depune documente intr-un termen stabilit intr-o limba oficiala a acelui stat. Totusi ei vor trebui sa depuna o traducere in una dintre limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete, in conformitate cu Regulamentul de aplicare. In cazul in care un document, altul decat documentele ce constituie cererea de brevet european, nu este depus in limba stabilita sau daca orice traducere solicitata nu este depusa in termenul stabilit, documentul va fi considerat ca nefiind depus.
    (5) Cererile de brevet european se publica in limba procedurilor.
    (6) Fasciculele brevetului european sunt publicate in limba in care are loc procedura si vor include o traducere a revendicarilor in celelalte doua limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete.
    (7) Se publica in cele trei limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete:
    a) Buletinul european de brevete;
    b) Jurnalul oficial al Oficiului European de Brevete.
    (8) Inscrierile in Registrul european de brevete sunt efectuate in cele trei limbi oficiale ale Oficiului European de Brevete. In caz de dubiu, este considerata autentica inscrierea in limba in care are loc procedura."
    4. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Sectia de depozit
    Sectia de depozit este responsabila pentru examinarea depunerii si pentru examinarea cerintelor formale ale cererilor de brevet european."
    5. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Diviziile de cercetare documentara
    Diviziile de cercetare documentara vor fi responsabile pentru intocmirea rapoartelor de cercetare documentara europeana."
    6. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Diviziile de examinare
    (1) Diviziile de examinare sunt responsabile pentru examinarea cererilor de brevet european.
    (2) O divizie de examinare este formata din 3 examinatori tehnicieni. Totusi examinarea unei cereri de brevet european, inainte de a se lua o hotarare referitoare la ea, va fi, ca regula generala, incredintata unui membru al diviziei. Procedurile orale vor avea loc in fata diviziei de examinare insesi. In cazul in care divizia de examinare considera ca natura hotararii o cere, componenta ei va fi largita cu un examinator jurist. In cazul paritatii de voturi, votul presedintelui diviziei de examinare va fi decisiv."
    7. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Camerele de apel
    (1) Camerele de apel sunt responsabile pentru examinarea apelurilor impotriva hotararilor sectiei de depozit, diviziilor de examinare, diviziilor de opunere si ale diviziei juridice.
    (2) In cazul apelurilor impotriva unei decizii a sectiei de depozit sau a diviziei juridice, camera de apel se compune din 3 membri cu studii juridice.
    (3) In cazul apelurilor impotriva unei decizii a diviziei de examinare, camera de apel se compune din:
    a) 2 membri cu pregatire tehnica si un membru jurist, atunci cand hotararea se refera la respingerea unei cereri de brevet european sau la acordarea, limitarea ori revocarea unui brevet european si care a fost luata de o divizie de examinare compusa din mai putin de 4 membri;
    b) 3 membri cu pregatire tehnica si 2 membri juristi, atunci cand hotararea a fost luata de o divizie de examinare compusa din 4 membri sau atunci cand camera de apel apreciaza ca natura apelului o impune;
    c) 3 membri juristi in toate celelalte cazuri.
    (4) In cazul unui apel formulat impotriva hotararii unei divizii de opunere, camera de apel se compune din:
    a) 2 membri cu pregatire tehnica si un membru jurist, atunci cand hotararea a fost luata de o divizie de opunere compusa din 3 membri;
    b) 3 membri cu pregatire tehnica si 2 membri juristi, atunci cand hotararea a fost luata de o divizie de opunere compusa din 4 membri sau atunci cand camera de apel apreciaza ca natura apelului o impune."
    8. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Marea Camera de Apel
    (1) Marea Camera de Apel are competenta:
    a) sa decida asupra problemelor de drept care ii sunt supuse de camerele de apel;
    b) sa dea avize asupra problemelor de drept care ii sunt supuse de presedintele Oficiului European de Brevete, conform art. 112;
    c) sa decida asupra cererilor de revizuire a deciziilor camerelor de apel, conform art. 112a.
    (2) In procedurile conform paragrafului (1) a) si b) Marea Camera de Apel se compune din 5 membri juristi si 2 membri tehnicieni. In procedurile conform paragrafului (1) c) Marea Camera de Apel se compune din 3 sau 5 membri, asa cum este prevazut in Regulamentul de aplicare. In toate procedurile presedinte este un membru jurist."
    9. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Independenta membrilor camerelor de apel
    (1) Membrii Marii Camere de Apel si ai camerelor de apel sunt numiti pe o perioada de 5 ani si nu pot fi revocati din functiile lor in aceasta perioada decat in cazul in care exista motive serioase pentru revocare si daca Consiliul de administratie, la propunerea Marii Camere de Apel, ia o decizie in acest sens. Cu toate acestea, mandatul membrilor camerelor ia sfarsit in cazul in care ei demisioneaza sau sunt pensionati in conformitate cu Regulamentul de serviciu pentru angajatii permanenti ai Oficiului European de Brevete.
    (2) Membrii camerelor nu pot fi membri ai sectiei de depozit, diviziilor de examinare, diviziilor de opuneri sau ai diviziei juridice.
    (3) In luarea deciziilor membrii camerelor nu vor fi constransi de nici o instructiune si se vor supune numai prevederilor prezentei conventii.
    (4) Regulile de procedura ale camerelor de apel si ale Marii Camere de Apel sunt adoptate in conformitate cu Regulamentul de aplicare. Ele sunt aprobate de Consiliul de administratie."
    10. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Competenta Consiliului de administratie in anumite cazuri
    (1) Consiliul de administratie are competenta de a modifica urmatoarele prevederi:
    a) termenele stabilite in prezenta conventie;
    b) partile II - VII si partea a X-a ale prezentei conventii, in vederea alinierii lor la tratatele internationale referitoare la brevete sau la legislatia Comunitatii Europene referitoare la brevete;
    c) Regulamentul de aplicare.
    (2) Consiliul de administratie are competenta, in conformitate cu prezenta conventie, de a adopta sau modifica urmatoarele prevederi:
    a) Regulamentul financiar;
    b) Regulamentul de serviciu pentru angajatii permanenti si conditiile de angajare a altor angajati ai Oficiului European de Brevete, nivelul salariilor respectivilor angajati permanenti si ale celorlalti angajati si, de asemenea, natura si regulile de acordare a oricaror alte beneficii suplimentare;
    c) Regulamentul schemei de pensionare si orice alte cresteri adecvate ale pensiilor existente, care sa corespunda cu cresterea salariilor;
    d) reguli referitoare la taxe;
    e) regulile sale de procedura.
    (3) Cu toate prevederile art. 18 paragraful (2), Consiliul de administratie este competent sa decida, in lumina experientei, ca in anumite categorii de cazuri diviziile de examinare se compun dintr-un singur examinator cu pregatire tehnica. O astfel de decizie poate fi revocata.
    (4) Consiliul de administratie are competenta de a autoriza presedintele Oficiului European de Brevete sa negocieze si, cu aprobarea sa, sa incheie acorduri in numele Organizatiei Brevetului European cu state, cu organizatii interguvernamentale si cu centre de documentare infiintate in virtutea unor acorduri cu astfel de organizatii.
    (5) Consiliul de administratie nu poate sa ia o decizie conform paragrafului (1) b):
    - referitoare la un tratat international, inaintea intrarii in vigoare a respectivului tratat;
    - referitoare la legislatia Comunitatii Europene, inaintea intrarii sale in vigoare sau, in cazurile in care legislatia prevede o perioada pentru implementarea sa, inaintea expirarii acelei perioade."
    11. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Reguli de votare
    (1) Deciziile consiliului de administratie, altele decat cele prevazute la paragrafele (2) si (3), se iau cu o majoritate simpla a statelor contractante reprezentate si care voteaza.
    (2) Deciziile pe care Consiliul de administratie este competent sa le ia in temeiul art. 7, art. 11 paragraful (1), art. 33 paragrafele (1) a) si c) si (2) - (4), art. 39 paragraful (1), art. 40 paragrafele (2) si (4), art. 46, art. 134a, art. 149a paragraful (2), art. 152, art. 153 paragraful (7), art. 166 si 172, necesita o majoritate de trei patrimi din voturile statelor contractante reprezentate si care voteaza.
    (3) Deciziile pe care Consiliul de administratie este competent sa le ia in baza art. 33 paragraful (1) b) necesita unanimitatea statelor contractante care voteaza. Consiliul de administratie ia astfel de decizii numai daca sunt reprezentate toate statele contractante. O decizie luata pe baza art. 33 paragraful (1) b) nu are efect in cazul in care statul contractant declara, intr-un interval de 12 luni de la data deciziei, ca nu doreste sa fie legat de aceasta decizie.
    (4) Abtinerile nu vor fi considerate ca fiind voturi."
    12. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Resurse bugetare
    Bugetul Organizatiei este finantat:
    a) de resursele proprii ale Organizatiei;
    b) de platile facute de catre statele contractante referitoare la taxele de mentinere in vigoare a brevetelor europene, percepute in aceste state;
    c) unde este necesar, de contributii financiare speciale ale statelor contractante;
    d) cand este cazul, de veniturile prevazute in art. 146;
    e) cand este cazul, si numai pentru active tangibile, de imprumuturi de la terte parti garantate de proprietate funciara sau imobiliara;
    f) cand este cazul, de finantari ale tertelor parti pentru anumite proiecte."
    13. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Resursele proprii ale Organizatiei
    Resursele proprii ale Organizatiei vor cuprinde:
    a) toate veniturile din taxe si alte surse si, de asemenea, rezervele Organizatiei;
    b) resursele Fondului rezerve pensii, care va fi tratat ca fiind o clasa speciala de active ale Organizatiei desemnata sa asigure suport schemei de pensii ale Organizatiei prin asigurarea rezervelor corespunzatoare."
    14. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    Bugetul
    (1) Bugetul Organizatiei va fi echilibrat. El va fi intocmit in conformitate cu principiile general acceptate ale contabilitatii prevazute de regulamentele financiare. In cazul in care se considera necesar, pot exista bugete modificatoare sau aditionale.
    (2) Bugetul va fi intocmit in unitatea de contabilitate stabilita de regulamentele financiare."
    15. Articolul 50 va fi amendat, urmand a fi citit dupa cum urmeaza:
    "Art. 50
    Regulamente financiare
    Regulamentul financiar stabileste indeosebi:
    a) procedurile referitoare la stabilirea si executia bugetului, precum si la darea de seama asupra conturilor si la verificarea acestora;
    b) modalitatile si procedura conform carora platile si contributiile prevazute in art. 37, precum si platile anticipate prevazute in art. 41 urmeaza sa fie puse la dispozitia Organizatiei de catre statele contractante;
    c) regulile privind responsabilitatile de autorizare si control al ordonatorilor si contabililor si modalitatile de control al acestora;
    d) rata dobanzilor prevazute in art. 39, 40 si 47;
    e) modalitatile de calcul al contributiilor ce trebuie platite in conformitate cu art. 146;
    f) componenta si sarcinile unei comisii de buget si finante, care trebuie instituita de Consiliul de administratie;
    g) principiile general acceptate ale contabilitatii, pe care sunt fundamentate bugetul si declaratiile financiare anuale."
    16. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Taxe
    (1) Oficiul European de Brevete poate solicita taxe pentru orice sarcina sau procedura oficiala ce are loc conform prezentei conventii.
    (2) Termenele pentru plata taxelor, altele decat cele statuate de catre prezenta conventie, vor fi mentionate in Regulamentul de aplicare.
    (3) In cazul in care Regulamentul de aplicare prevede plata unei taxe, vor fi, de asemenea, prevazute consecintele neplatii acestor taxe in termenul legal prevazut.
    (4) Regulile referitoare la taxe vor determina, in special, cuantumul taxelor si modalitatea in care acestea vor fi platite."
    17. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Inventiile brevetabile
    (1) Brevetele europene vor fi eliberate pentru orice inventii, in toate domeniile tehnologiei, cu conditia ca ele sa fie noi, sa implice o activitate inventiva si sa fie susceptibile de aplicabilitate industriala.
    (2) In sensul paragrafului (1), nu sunt considerate inventii, in special:
    a) descoperirile, teoriile stiintifice si metodele matematice;
    b) creatiile estetice;
    c) planurile, regulile si metodele pentru exercitarea activitatilor intelectuale, pentru jocuri sau pentru activitati economice, precum si programele pentru calculatoare;
    d) prezentarea informatiilor.
    (3) Paragraful (2) nu exclude brevetabilitatea obiectului inventiei sau activitatilor cuprinse in acest paragraf decat in masura in care cererea de brevet european sau brevetul european se refera la astfel de obiecte ale inventiei sau activitati ca atare."
    18. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    Exceptii de la brevetabilitate
    Brevetele europene nu se elibereaza pentru:
    a) inventiile a caror exploatare comerciala ar fi contrara ordinii publice sau bunelor moravuri, cu conditia ca astfel de exploatare sa nu fie considerata interzisa doar datorita faptului ca este interzisa de legi sau regulamente in unele sau in toate statele contractante;
    b) varietatile de plante si animale sau procedeele in esenta biologice pentru obtinerea plantelor sau a animalelor; aceasta dispozitie nu se aplica in cazul procedeelor microbiologice sau al produselor obtinute prin aceste procedee;
    c) metodele pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin chirurgie sau terapie, si metodele de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal; aceasta prevedere nu se aplica produselor, in special substantelor utilizate in oricare dintre aceste metode."
    19. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54
    Noutatea
    (1) O inventie va fi considerata ca fiind noua daca nu este continuta in stadiul tehnicii.
    (2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunostintele care au devenit accesibile publicului inaintea datei de depozit a cererii de brevet european, printr-o descriere scrisa sau orala, prin folosire sau prin oricare alt mod.
    (3) In plus, continutul cererilor de brevet european, asa cum au fost ele inregistrate, ale caror date de depozit sunt anterioare datei la care face referire paragraful (2) si care au fost publicate la acea data sau ulterior acelei date va fi considerat ca fiind cuprins in stadiul tehnicii.
    (4) Paragrafele (2) si (3) nu exclud brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii cuprinse in stadiul tehnicii, utilizate intr-o metoda la care face referire art. 53 c), cu conditia ca utilizarea sa pentru orice astfel de metoda sa nu fie cuprinsa in stadiul tehnicii.
    (5) Paragrafele (2) si (3) nu exclud, de asemenea, brevetabilitatea oricarei substante sau compozitii la care face referire paragraful (4) pentru orice utilizare specifica in orice metoda la care face referire art. 53 c), cu conditia ca astfel de utilizare sa nu fie cuprinsa in stadiul tehnicii."
    20. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    Dreptul la brevet european
    (1) Dreptul asupra brevetului european apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi. Daca inventatorul este salariat, dreptul asupra brevetului european se stabileste conform legii statului in care acesta este angajat; daca nu se poate stabili in care stat salariatul este angajat, se va aplica legea statului pe teritoriul caruia se afla intreprinderea angajatorului la care este angajat salariatul.
    (2) Daca doua sau mai multe persoane au realizat o inventie, independent una de alta, dreptul asupra brevetului european apartine aceleia a carei cerere de brevet european are data de depozit cea mai veche, cu conditia ca aceasta prima cerere sa fi fost publicata.
    (3) In cadrul procedurilor in fata Oficiului European de Brevete solicitantul este cel indreptatit sa exercite dreptul la brevetul european."
    21. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61
    Cerere de brevet european depusa de o persoana neindreptatita
    (1) Daca printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva se recunoaste dreptul la obtinerea unui brevet european unei persoane, alta decat solicitantul, acea persoana poate, in conformitate cu Regulamentul de aplicare:
    a) sa continue procedura referitoare la cererea de brevet european in locul solicitantului, ca pentru o cerere proprie;
    b) sa depuna o noua cerere de brevet european pentru aceeasi inventie; sau
    c) sa ceara respingerea cererii de brevet european.
    (2) Art. 76 paragraful (1) se va aplica mutatis mutandis unei noi cereri de brevet european inregistrate conform paragrafului (1) b)."
    22. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    Traducerea unui brevet european
    (1) Orice stat contractant poate, daca brevetul european, asa cum a fost acordat, amendat sau limitat de catre Oficiul European de Brevete, nu este redactat in una dintre limbile sale oficiale, prevedea ca titularul brevetului sa transmita oficiului central de proprietate industriala al statului respectiv o traducere a brevetului, asa cum a fost el acordat, amendat sau limitat, in una dintre limbile sale oficiale, la alegere sau, in cazul in care statul a prevazut utilizarea unei anume limbi oficiale, in acea limba. Perioada pentru transmiterea traducerii se incheie la 3 luni de la data publicarii in Buletinul european de brevete a mentiunii privind acordarea, mentinerea in forma amendata sau limitarea brevetului european, cu exceptia cazului in care statul respectiv prevede o perioada mai mare.
    (2) Orice stat contractant care a adoptat prevederile ce decurg din paragraful (1) poate prevedea obligativitatea titularului brevetului european de a plati, in totalitate sau partial, intr-un termen stabilit de catre respectivul stat, costurile publicarii unei astfel de traduceri.
    (3) Orice stat contractant poate prevedea ca, in cazul in care prevederile adoptate in conformitate cu paragrafele (1) si (2) sunt nerespectate, brevetul european sa fie considerat ca fiind nul ab initio in acel stat."
    23. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 67
    Drepturile conferite de o cerere de brevet european dupa publicare
    (1) De la data publicarii sale cererea de brevet european confera solicitantului, in statele contractante desemnate in cerere, o protectie provizorie conform art. 64.
    (2) Fiecare stat contractant poate prevedea ca cererea de brevet european sa nu confere o protectie conform art. 64. Totusi protectia conferita de publicarea cererii de brevet european nu trebuie sa fie mai redusa decat protectia conferita prin publicarea obligatorie a cererilor de brevet nationale neexaminate, prevazuta prin legea statului respectiv. In orice caz, fiecare stat contractant va prevedea cel putin ca de la data publicarii cererii de brevet european solicitantul sa poata pretinde despagubirile corespunzatoare de la orice persoana care a folosit inventia in acest stat in cazul in care, dupa legea nationala, aceasta persoana s-ar face vinovata de contrafacerea unui brevet national.
    (3) Fiecare stat contractant care nu are ca limba oficiala limba in care se desfasoara procedurile poate prevedea ca protectia provizorie conform paragrafelor (1) si (2) va putea fi efectiva numai de la data la care traducerea revendicarilor in una dintre limbile sale oficiale, la alegerea solicitantului, sau, daca statul respectiv a prevazut folosirea unei anumite limbi oficiale, in aceasta limba:
    a) a fost pusa la dispozitia publicului in conditiile prevazute de legea nationala; sau
    b) a fost comunicata acelei persoane care utilizeaza inventia in acest stat.
    (4) Efectele cererii de brevet european prevazute la paragrafele (1) si (2) sunt anulate daca cererea de brevet european a fost retrasa, este considerata ca fiind retrasa sau a fost respinsa printr-o hotarare ramasa definitiva. Acelasi lucru este valabil pentru efectele cererii de brevet european intr-un stat contractant a carui desemnare a fost retrasa sau este considerata ca fiind retrasa."
    24. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Efectul revocarii sau limitarii brevetului european
    Cererea de brevet european si brevetul rezultat vor fi considerate ca si cum, de la inceput, nu ar fi avut efectele specificate in art. 64 si 67, in masura in care brevetul european a fost revocat sau limitat in procedurile de opunere, limitare sau revocare."
    25. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    Intinderea protectiei
    (1) Intinderea protectiei conferite de brevetul european sau de cererea de brevet european este determinata de continutul revendicarilor. Totusi descrierea si desenele se vor folosi pentru interpretarea revendicarilor.
    (2) In perioada pana la eliberarea brevetului european intinderea protectiei conferite de cererea de brevet european este determinata de catre revendicarile continute in cerere, asa cum a fost ea publicata. Totusi brevetul european, asa cum a fost eliberat sau amendat in procedurile de opunere, limitare sau revocare, va determina retroactiv protectia conferita de cererea de brevet european in masura in care protectia respectiva nu este astfel extinsa."
    26. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 70
    Textul autentic al unei cereri de brevet european sau brevetul european
    (1) Textul unei cereri de brevet european sau un brevet european in limba procedurilor va fi textul autentic in orice proceduri ce au loc in fata Oficiului European de Brevete si in orice stat contractant.
    (2) Daca totusi cererea de brevet european a fost depusa intr-o limba care nu este o limba oficiala a Oficiului European de Brevete, acel text va fi cererea asa cum a fost ea depusa in intelesul prezentei conventii.
    (3) Orice stat contractant poate prevedea ca o traducere intr-o limba oficiala a statului respectiv, conform prezentei conventii, este considerata in statul respectiv ca fiind un text autentic, cu exceptia procedurilor de revocare, in cazul in care cererea de brevet european sau brevetul european in limba traducerii confera o protectie care este mai redusa decat cea conferita de ea in limba procedurii.
    (4) Orice stat contractant care adopta o prevedere conform paragrafului (3):
    a) trebuie sa permita solicitantului sau titularului de brevet european sa depuna o traducere corectata a cererii de brevet european sau a brevetului european. Astfel de traducere corectata nu are nici un efect juridic pana cand nu sunt indeplinite mutatis mutandis conditiile fixate de statul contractant in baza art. 65 paragraful (2) si art. 67 paragraful (3);
    b) poate prevedea ca orice persoana care, in statul respectiv, cu buna-credinta, aplica sau a facut pregatiri efective si serioase pentru exploatarea inventiei fara ca aceasta sa constituie o actiune in contrafacere a cererii de brevet european sau brevetului european in textul traducerii initiale, poate, dupa ce traducerea corectata dobandeste efect juridic, sa continue aplicarea ei in cadrul intreprinderii sale sau pentru nevoile ei, in mod gratuit."
    27. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 75
    Depunerea unei cereri de brevet european
    (1) O cerere de brevet european poate fi depusa:
    a) la Oficiul European de Brevete; sau
    b) in cazul in care legea statului contractant permite si ca urmare a art. 76 paragraful (1), la oficiul central de proprietate industriala sau la alta autoritate competenta a respectivului stat. Orice cerere astfel depusa va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost depusa la aceeasi data la Oficiul European de Brevete.
    (2) Paragraful (1) nu interzice aplicarea prevederilor legale sau administrative care, in orice stat contractant:
    a) sunt valabile pentru inventiile care, datorita naturii obiectului lor, nu se pot comunica in strainatate fara aprobarea prealabila a autoritatilor competente ale respectivului stat; sau
    b) prevad ca fiecare cerere de brevet sa fie depusa mai intai la o autoritate nationala sau la o alta autoritate, cu conditia unei aprobari prealabile."
    28. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    Cererile de brevet european divizionare
    (1) Orice cerere de brevet european divizionara se depune direct la Oficiul European de Brevete in conformitate cu Regulamentul de aplicare. Aceasta poate fi depusa numai pentru un obiect care nu se extinde peste continutul cererii anterioare, asa cum a fost ea depusa; daca este indeplinita aceasta cerinta, se considera ca cererea de brevet european divizionara a fost depusa la data de depozit a cererii initiale si beneficiaza de orice drept de prioritate al acesteia.
    (2) Toate statele contractante desemnate in cererea anterioara la data depunerii cererii de brevet european divizionare vor fi considerate a fi desemnate in cererea de brevet european divizionara."
    29. Articolul 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 77
    Transmiterea cererilor de brevet european
    (1) Oficiul central de proprietate industriala al unui stat contractant va transmite Oficiului European de Brevete orice cerere de brevet european depusa la el sau la orice alta autoritate competenta a acelui stat, in conformitate cu Regulamentul de aplicare.
    (2) Orice cerere de brevet european al carei obiect a fost considerat ca fiind secret nu va fi transmisa Oficiului European de Brevete.
    (3) Orice cerere de brevet european care nu este transmisa Oficiului European de Brevete in termenul prevazut va fi considerata ca fiind retrasa."
    30. Articolul 78 va fi amendat, urmand a fi citit dupa cum urmeaza:
    "Art. 78
    Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca cererea de brevet european
    (1) O cerere de brevet european trebuie sa contina:
    a) o cerere de eliberare a unui brevet european;
    b) o descriere a inventiei;
    c) una sau mai multe revendicari;
    d) desenele la care se fac referiri in descriere sau in revendicari;
    e) un rezumat
si sa indeplineasca conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare.
    (2) O cerere de brevet european este supusa unei taxe de inregistrare si unei taxe de cercetare documentara. In cazul in care taxa de cercetare documentara sau taxa de examinare nu este platita in termenul prevazut, cererea va fi considerata retrasa."
    31. Articolul 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79
    Desemnarea statelor contractante
    (1) Toate statele contractante parti la prezenta conventie la data inregistrarii unei cereri de brevet european vor fi considerate ca fiind desemnate in cererea de eliberare a brevetului european.
    (2) Desemnarea unui stat contractant poate fi supusa platii unei taxe de desemnare.
    (3) Desemnarea unui stat contractant poate fi retrasa in orice moment pana la eliberarea brevetului european."
    32. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 80
    Data de depozit
    Data de depozit a unei cereri de brevet european este data la care toate cerintele prevazute de Regulamentul de aplicare sunt indeplinite."
    33. Articolul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 86
    Taxele anuale pentru cererea de brevet european
    (1) Taxele anuale pentru o cerere de brevet european vor fi platite Oficiului European de Brevete in conformitate cu Regulamentul de aplicare. Aceste taxe sunt datorate pentru al treilea an calculat de la data depunerii cererii, precum si pentru fiecare an urmator. In cazul in care taxele anuale nu sunt platite in termen, cererea de brevet european va fi considerata ca fiind retrasa.
    (2) Obligatia de a achita taxele anuale inceteaza o data cu plata taxei anuale datorate pentru anul in care este publicata eliberarea brevetului european."
    34. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 87
    Dreptul de prioritate
    (1) Orice persoana care a depus, conform prevederilor legale, in sau pentru:
    a) orice stat parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale; sau
    b) orice membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, o cerere de brevet, model de utilitate sau certificat de utilitate ori succesorul sau in drepturi beneficiaza, in scopul inregistrarii unei cereri de brevet european pentru aceeasi inventie, de un drept de prioritate pe un termen de 12 luni de la data inregistrarii primei cereri.
    (2) Dreptul de prioritate va fi dat de orice depozit care are valoarea unui depozit national reglementar, conform legislatiei nationale a statului in care a fost constituit sau conform acordurilor bilaterale ori multilaterale, inclusiv prezentei conventii.
    (3) Prin depozit national reglementar se intelege orice depozit care este suficient pentru a se stabili data la care a fost depusa cererea, evolutia ulterioara a cererii neavand nici o importanta.
    (4) O cerere ulterioara este considerata ca fiind o prima cerere de la a carei data de depozit se calculeaza termenul de prioritate, daca se refera la acelasi obiect ca al primei cereri anterioare, depusa in sau pentru acelasi stat, cu conditia ca la data de depozit a cererii ulterioare cererea anterioara sa fi fost retrasa, abandonata sau refuzata, fara sa fi fost facuta publica si fara sa fi ramas sa subziste drepturi asupra ei, precum si daca ea nu a constituit baza pe care s-a revendicat deja un drept de prioritate. Dupa aceea cererea anterioara nu mai poate servi ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate.
    (5) Daca prima inregistrare a fost facuta la o autoritate de proprietate industriala care nu face parte din Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale sau din Acordul privind constituirea Organizatiei Mondiale a Comertului, paragrafele (1) - (4) se vor aplica numai daca respectiva autoritate, in conformitate cu o notificare a presedintelui Oficiului European de Brevete, recunoaste faptul ca o prima inregistrare facuta la Oficiul European de Brevete da nastere la un drept de prioritate supus conditiilor si avand efectele echivalente celor prevazute de Conventia de la Paris."
    35. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88
    Revendicarea prioritatii
    (1) Solicitantul care vrea sa beneficieze de prioritatea unei cereri anterioare trebuie sa depuna o declaratie de prioritate si orice alt document solicitat, in conformitate cu Regulamentul de aplicare.
    (2) In cazul unei cereri de brevet european se pot revendica prioritati multiple, chiar daca ele provin din state diferite. Daca este cazul, se pot revendica prioritati multiple pentru aceeasi revendicare de brevet. Daca sunt revendicate prioritati multiple, termenele care curg de la data prioritatii se calculeaza de la data de prioritate cea mai veche.
    (3) Daca se revendica una sau mai multe prioritati pentru cererea de brevet european, atunci dreptul de prioritate acopera doar acele elemente ale cererii de brevet european care sunt cuprinse in cererea sau in cererile a caror prioritate a fost revendicata.
    (4) Daca anumite elemente ale inventiei pentru care se revendica prioritatea nu sunt cuprinse in revendicarile formulate in cererea anterioara, prioritatea poate fi totusi acordata cu conditia ca ansamblul format de documentele cererii anterioare sa dezvaluie clar aceste elemente."
    36. Articolul 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 90
    Examinarea depozitului si examinarea cerintelor formale
    (1) Oficiul European de Brevete examineaza, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, daca cererea indeplineste conditiile pentru acordarea unei date de depozit.
    (2) In cazul in care, ca urmare a examinarii conform paragrafului (1), nu poate fi acordata o data de depozit, cererea nu va fi tratata ca fiind o cerere de brevet european.
    (3) In cazul in care o data de depozit a fost acordata unei cereri de brevet european, Oficiul European de Brevete examineaza, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, daca cerintele prevazute de art. 14, 78 si 81 si, unde este cazul, art. 88 paragraful (1) si 133 paragraful (2), precum si orice alte cerinte prevazute de Regulamentul de aplicare au fost indeplinite.
    (4) In cazurile in care, pe parcursul examinarii conform paragrafului (1) sau (3), Oficiul European de Brevete constata ca exista deficiente care pot fi corectate, va da solicitantului posibilitatea de a le corecta.
    (5) Daca orice deficienta constatata in examinarea conform paragrafului (3) nu este corectata, cererea de brevet european va fi respinsa. In cazurile in care deficienta constatata are ca obiect dreptul de prioritate, acest drept va fi pierdut pentru cererea respectiva."
    37. Articolul 91 se abroga.
    38. Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 92
    Intocmirea raportului de cercetare documentara europeana
    Oficiul European de Brevete, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, intocmeste si publica un raport de cercetare documentara europeana referitor la cererea de brevet european, pe baza revendicarilor si in legatura cu descrierea si eventualele desene existente."
    39. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 93
    Publicarea cererii de brevet european
    (1) Oficiul European de Brevete publica cererea de brevet european cat de repede posibil:
    a) dupa expirarea unei perioade de 18 luni de la data depozitului sau, daca a fost revendicata prioritatea, de la data prioritatii; sau
    b) la cererea solicitantului, inaintea expirarii acestei date.
    (2) In cazul in care hotararea de eliberare a brevetului european devine efectiva inaintea datei de expirare a perioadei la care face referire paragraful (1) a), cererea de brevet european este publicata simultan cu publicatia fasciculului de brevet european."
    40. Articolul 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 94
    Examinarea cererii de brevet european
    (1) Oficiul European de Brevete, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, examineaza, la cerere, daca cererea de brevet european si inventia la care se refera aceasta indeplinesc cerintele prezentei conventii. Cererea de examinare nu va fi considerata a fi inregistrata pana la plata taxelor de examinare.
    (2) In cazul in care in termenul prevazut nu a fost facuta nici o cerere de examinare, cererea de brevet european va fi considerata a fi retrasa.
    (3) Daca in cursul examinarii se constata ca cererea sau inventia la care aceasta se refera nu indeplineste cerintele prevazute de prezenta conventie, divizia de examinare va invita solicitantul, ori de cate ori va fi necesar, sa inregistreze observatiile sale si, conform art. 123 paragraful (1), sa modifice cererea.
    (4) Daca in termenul prevazut solicitantul nu raspunde oricarei notificari transmise de divizia de examinare, cererea va fi considerata ca retrasa."
    41. Articolele 95 si 96 se abroga.
    42. Articolul 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 97
    Acordarea sau respingerea
    (1) In cazul in care divizia de examinare este de parere ca cererea de brevet european si inventia la care aceasta se refera indeplinesc cerintele prevazute de prezenta conventie, ea va decide acordarea brevetului european cu conditia ca toate cerintele prevazute de Regulamentul de aplicare sa fie indeplinite.
    (2) In cazul in care divizia de examinare este de parere ca cererea de brevet european sau inventia la care aceasta se refera nu indeplineste cerintele prevazute de aceasta conventie, ea va respinge cererea, exceptand cazul in care prezenta conventie nu prevede o sanctiune diferita.
    (3) Hotararea de acordare a brevetului european va avea efect la data publicarii in Buletinul european de brevete a mentiunii privind aceasta acordare."
    43. Articolul 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98
    Publicarea fasciculului de brevet european
    Oficiul European de Brevete publica fasciculul de brevet european cat mai curand posibil dupa ce mentionarea eliberarii brevetului european a fost publicata in Buletinul european de brevete."
    44. Titlul partii a V-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "PARTEA a V-a
    Procedurile de opunere si limitare"
    45. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 99
    Opunerea
    (1) In termen de 9 luni de la publicarea mentiunii de eliberare a brevetului european in Buletinul european de brevete orice persoana poate transmite Oficiului European de Brevete o opunere la acel brevet, in conformitate cu Regulamentul de aplicare. Opunerea nu va fi considerata ca fiind inregistrata decat dupa plata taxei de opunere.
    (2) Opunerea la un brevet european va afecta acest brevet in toate statele contractante in care acest brevet are efect.
    (3) Oponentii, precum si titularul brevetului european vor fi parte la procedurile de opunere.
    (4) Daca o persoana face dovada ca, in urma unei hotarari judecatoresti ramase definitiva, este inscrisa in Registrul de brevete al unui stat contractant in locul titularului precedent, aceasta persoana, la cererea sa, trebuie sa-l inlocuiasca pe titularul precedent pentru statul respectiv. Prin derogare de la art. 118, titularul precedent si persoana care face solicitarea nu trebuie considerati ca fiind titulari comuni, daca nu cer amandoi aceasta."
    46. Articolul 101 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    Examinarea opunerii. Revocarea sau mentinerea brevetului european
    (1) Daca opunerea este admisibila, divizia de opunere trebuie sa examineze, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, daca cel putin unul dintre motivele opunerii conform art. 100 prejudiciaza mentinerea brevetului european. Pe parcursul acestei examinari divizia de opunere invita partile, ori de cate ori este necesar, sa transmita observatiile lor privind comunicarile care emana de la cealalta parte sau emise de ea insasi.
    (2) In cazul in care divizia de opunere este de parere ca cel putin unul dintre motivele opunerii prejudiciaza mentinerea brevetului european, ea revoca brevetul. In caz contrar, ea respinge opunerea.
    (3) In cazul in care divizia de opunere este de parere ca, luand in considerare amendamentele aduse brevetului european de catre titular pe parcursul procedurilor de opunere, brevetul si inventia la care el se refera:
    a) indeplineste cerintele prezentei conventii, ea decide mentinerea brevetului amendat, cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute de Regulamentul de aplicare;
    b) nu indeplineste cerintele prezentei conventii, ea revoca brevetul european."
    47. Articolul 102 se abroga.
    48. Articolul 103 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 103
    Publicarea unui nou fascicul de brevet european
    In cazul in care un brevet european este mentinut asa cum a fost amendat conform art. 101 paragraful (3) a), Oficiul European de Brevete publica un nou fascicul al brevetului european intr-un termen cat mai scurt de la publicarea mentiunii privind hotararea de opunere in Buletinul oficial de brevete."
    49. Articolul 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 104
    Cheltuieli
    (1) Fiecare parte la procedurile de opunere suporta cheltuielile pe care le-a cauzat, cu exceptia cazului in care divizia de opunere, din motive de echitate, stabileste, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, o repartizare diferita a cheltuielilor.
    (2) Procedura de fixare a cheltuielilor este prevazuta de Regulamentul de aplicare.
    (3) Orice decizie finala a Oficiului European de Brevete privind fixarea valorii cheltuielilor referitoare la executarea ei in statele contractante trebuie considerata ca fiind o decizie finala, luata de o instanta civila a statului pe al carui teritoriu aceasta executare trebuie indeplinita. Verificarea unei astfel de decizii trebuie sa fie limitata numai la autenticitatea ei."
    50. Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 105
    Interventia autorului prezumat al contrafacerii
    (1) In conformitate cu Regulamentul de aplicare, orice terta parte poate interveni, dupa expirarea perioadei de opunere, in procedurile de opunere, in cazul in care respectiva terta parte face dovada ca:
    a) a fost introdusa impotriva sa o actiune in contrafacere bazata pe acest brevet; sau
    b) ca urmare a unei cereri a titularului de brevet european de incetare a contrafacerii presupuse, terta parte a introdus o actiune prin care sa se constate ca nu incalca brevetul.
    (2) O interventie admisibila va fi tratata ca opunere.
    51. Dupa articolul 105 se introduc articolele 105a, 105b si 105c cu urmatorul cuprins:
    "Art. 105a
    Cerere de limitare sau revocare
    (1) La cererea titularului brevetul european poate fi revocat sau limitat de o modificare a revendicarilor. Cererea este inregistrata la Oficiul European de Brevete, in conformitate cu Regulamentul de aplicare. Cererea nu este considerata ca fiind depusa decat in momentul achitarii taxelor de limitare sau de revocare.
    (2) Cererea nu poate fi inregistrata atata vreme cat procedurile de opunere privind brevetul european nu sunt incheiate.
    Art. 105b
    Limitarea sau revocarea brevetului european
    (1) Oficiul European de Brevete examineaza daca cerintele prevazute de Regulamentul de aplicare referitoare la limitarea sau la revocarea brevetului european au fost indeplinite.
    (2) In cazul in care Oficiul European de Brevete considera ca cererea de limitare sau de revocare a brevetului european indeplineste aceste cerinte, el va decide sa limiteze sau sa revoce brevetul european in conformitate cu Regulamentul de aplicare. In caz contrar, el respinge cererea.
    (3) Decizia de limitare sau de revocare a brevetului european se va aplica brevetului european in toate statele contractante pentru care acesta a fost eliberat. Ea va avea efect la data la care mentiunea hotararii a fost publicata in Buletinul european de brevete.
    Art. 105c
    Publicarea fasciculului amendat de brevet european
    In cazul in care brevetul european este limitat conform art. 105b paragraful (2), Oficiul European de Brevete publica fasciculul amendat al brevetului european intr-un termen cat mai scurt de la publicarea in Buletinul european de brevete a mentiunii privind limitarea."
    52. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 106
    Hotarari susceptibile de apel
    (1) Sunt susceptibile de apel hotarari ale sectiei de depozit, ale diviziilor de examinare, ale diviziilor de opunere si ale diviziei juridice. Apelul are efect suspensiv.
    (2) Impotriva unei hotarari care nu incheie procedurile in ceea ce priveste una dintre parti poate fi introdus apel doar impreuna cu hotararea finala, cu exceptia cazului in care hotararea permite un apel separat.
    (3) Dreptul de a introduce un apel impotriva unei hotarari referitoare la repartizarea sau la fixarea cheltuielilor in procedurile de opunere poate fi restrictionat de Regulamentul de aplicare."
    53. Articolul 108 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 108
    Termenul si forma apelului
    Apelul trebuie depus, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, la Oficiul European de Brevete in termen de doua luni de la data notificarii hotararii. Apelul trebuie sa fie considerat ca fiind formulat doar dupa plata taxei de apel. In termen de 4 luni de la data notificarii hotararii va fi depusa, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, o declaratie expunand motivele apelului."
    54. Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 110
    Examinarea apelului
    In cazul in care apelul este admisibil, camera de apel examineaza daca apelul este intemeiat. Examinarea apelului se desfasoara conform prevederilor Regulamentului de aplicare."
    55. Dupa articolul 112 se introduce articolul 112a cu urmatorul cuprins:
    "Art. 112a
    Cererea, prin petitie, de revizuire de catre Marea Camera de Apel
    (1) Orice parte la procedurile de apel afectata nefavorabil de hotararea camerei de apel poate inregistra o cerere prin care cere revizuirea hotararii de catre Marea Camera de Apel.
    (2) Cererea de revizuire poate fi inregistrata numai pentru urmatoarele motive:
    a) un membru al Marii Camere de Apel a luat parte la luarea hotararii nerespectand art. 24 paragraful (1) sau in ciuda faptului ca a fost exclus ca urmare a unei hotarari luate conform art. 24 paragraful (4);
    b) camera de apel a inclus o persoana care nu a fost numita ca membru al camerelor de apel;
    c) a aparut o violare fundamentala a art. 113;
    d) pe parcursul procedurilor de apel a aparut orice alt viciu fundamental procedural definit in Regulamentul de aplicare; sau
    e) o fapta calificata ca infractiune conform conditiilor prevazute in Regulamentul de aplicare ar fi avut un impact asupra hotararii.
    (3) Cererea de revizuire nu are efect suspensiv.
    (4) Cererea de revizuire va fi inregistrata sub forma unei declaratii motivate, in conformitate cu Regulamentul de aplicare. In cazul in care se bazeaza pe paragraful (2) lit. a) - d), cererea este depusa in termen de doua luni de la notificarea hotararii camerei de apel. In cazul in care se bazeaza pe paragraful (2) e), cererea este depusa in termen de doua luni de la data constatarii comiterii infractiunii si, in orice caz, nu mai tarziu de 5 ani de la notificarea hotararii camerei de apel. Cererea este considerata ca fiind depusa doar in momentul in care taxele stabilite au fost achitate.
    (5) Marea Camera de Apel examineaza cererea de revizuire in conformitate cu Regulamentul de aplicare. In cazul in care aceasta este intemeiata, Marea Camera de Apel caseaza hotararea aflata in revizuire si dispune reluarea procedurilor in fata camerelor de apel, in conformitate cu Regulamentul de aplicare.
    (6) Orice persoana care, intr-un stat contractant desemnat, a inceput cu buna-credinta aplicarea sau a facut pregatiri efective si serioase pentru aplicarea unei inventii care este subiectul unei cereri de brevet european publicat sau al unui brevet european, in perioada dintre hotararea camerei de apel aflata in revizuire si publicarea mentiunii privind hotararea Marii Camere de Apel asupra cererii, poate sa continue aplicarea inventiei numai in intreprinderea sa sau pentru necesitatile acesteia si fara a plati vreo despagubire."
    56. Articolul 115 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 115
    Observatiile tertilor
    In procedurile ce au loc in fata Oficiului European de Brevete ca urmare a publicarii cererii de brevet european orice terta persoana, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, poate prezenta observatii referitoare la brevetabilitatea inventiei la care cererea sau brevetul se refera. Acea persoana nu va fi parte la proceduri."
    57. Articolul 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 117
    Instrumentarea
    (1) In procedurile ce se desfasoara in fata Oficiului European de Brevete mijloacele de instrumentare vor include urmatoarele:
    a) audierea partilor;
    b) solicitarea de informatii;
    c) prezentarea de documente;
    d) audierea martorilor;
    e) opinii ale expertilor;
    f) inspectia vizuala;
    g) declaratii scrise sub prestare de juramant.
    (2) Procedura de instrumentare va fi prevazuta in Regulamentul de aplicare."
    58. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 119
    Notificarea
    Oficiul European de Brevete notifica din oficiu hotararile, citatiile, adresele si alte comunicari, in conformitate cu Regulamentul de aplicare. Notificarile pot fi facute, in cazul in care circumstante exceptionale o impun, prin intermediul oficiilor centrale de proprietate industriala ale statelor contractante."
    59. Articolul 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 120
    Termene
    Regulamentul de aplicare va specifica:
    a) termenele care trebuie respectate in procedurile ce au loc in fata Oficiului European de Brevete si care nu sunt fixate de prezenta conventie;
    b) modul de calcul al termenelor si conditiile in care termenele pot fi prelungite;
    c) durata minima si maxima a termenelor stabilite de Oficiul European de Brevete."
    60. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 121
    Continuarea procedurii cererii de brevet european
    (1) In cazul in care un solicitant, in cursul procedurii in fata Oficiului European de Brevete, nu reuseste sa respecte un termen, el poate cere continuarea procedurii cererii de brevet european.
    (2) Oficiul European de Brevete aproba cererea cu conditia ca cerintele prevazute de Regulamentul de aplicare sa fie indeplinite. In caz contrar el respinge cererea.
    (3) In cazul in care cererea de brevet european este aprobata, consecintele legale ale imposibilitatii nerespectarii termenului vor fi considerate a nu fi rezultat.
    (4) Continuarea procedurii va fi exclusa in ceea ce priveste termenele prevazute de art. 87 paragraful (1), art. 108 si art. 112a paragraful (4), precum si termenele de solicitare a continuarii procedurii sau de repunere in drepturi. Regulamentul de aplicare poate exclude continuarea procedurii pentru alte termene."
    61. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 122
    Repunerea in drepturi
    (1) Solicitantul sau titularul de brevet european care, in ciuda atentiei cuvenite conform circumstantelor date, a fost in imposibilitatea de a respecta un termen fata de Oficiul European de Brevete, va fi, la cerere, repus in drepturi daca nerespectarea termenului respectiv are drept consecinta directa respingerea cererii de brevet european sau a unei solicitari ori considerarea cererii de brevet european ca fiind retrasa sau revocarea brevetului european ori pierderea unui alt drept sau a unui mijloc de reparare.
    (2) Oficiul European de Brevete va aproba cererea cu conditia ca prevederile paragrafului (1) si orice alte cerinte prevazute de Regulamentul de aplicare sa fie indeplinite. In caz contrar el va respinge cererea.
    (3) In cazul in care cererea de repunere in drepturi este aprobata, consecintele legale ale nerespectarii termenului vor fi considerate a nu fi rezultat.
    (4) Repunerea in drepturi este exclusa in ceea ce priveste termenul pentru solicitarea repunerii in drepturi. Regulamentul de aplicare poate exclude repunerea in drepturi pentru alte termene.
    (5) Orice persoana care, intr-un stat contractant desemnat, a inceput cu buna-credinta aplicarea inventiei sau a facut pregatiri efective si serioase pentru aplicarea unei inventii care este subiectul unei cereri de brevet european publicate sau al unui brevet european, in perioada cuprinsa intre pierderea drepturilor la care s-a facut referire in paragraful (1) si publicarea mentiunii de restabilire a acestor drepturi, poate sa continue aplicarea inventiei numai in intreprinderea sa sau pentru necesitatile acesteia si fara a plati vreo despagubire.
    (6) Acest articol nu afecteaza dreptul unui stat contractant de a acorda repunerea in drepturi in privinta termenelor prevazute in prezenta conventie si care trebuie respectate fata de autoritatile acestui stat."
    62. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 123
    Modificari
    (1) O cerere de brevet european sau un brevet european poate fi amendat in procedurile in fata Oficiului European de Brevete, in conformitate cu Regulamentul de aplicare. In orice caz, solicitantului i se va acorda cel putin o posibilitate de a amenda cererea din propria initiativa.
    (2) O cerere de brevet european sau un brevet european nu poate fi amendat astfel incat sa contina un obiect care sa depaseasca obiectul cererii initiale, asa cum a fost ea depusa.
    (3) Un brevet european nu poate fi amendat astfel incat sa extinda protectia pe care o confera."
    63. Articolul 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 124
    Informatii referitoare la stadiul tehnicii
    (1) Oficiul European de Brevete poate, in conformitate cu Regulamentul de aplicare, sa invite solicitantul sa furnizeze informatii privind stadiul tehnicii luat in considerare in procedurile nationale sau regionale ale brevetelor si referitoare la o inventie la care cererea de brevet european se refera.
    (2) In cazul in care solicitantul nu raspunde in termenul prevazut unei invitatii conform paragrafului (1), cererea de brevet european se considera a fi retrasa."
    64. Articolul 126 se abroga.
    65. Articolul 127 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 127
    Registrul european de brevete
    Oficiul European de Brevete tine un registru denumit Registrul european de brevete, in care sunt inscrise datele specificate de Regulamentul de aplicare. Nici o mentiune nu se va inregistra in Registrul european de brevete anterior publicarii cererii de brevet european. Registrul european de brevete este deschis inspectiei publice."
    66. Articolul 128 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 128
    Accesul la documentele cererii de brevet european
    (1) Accesul la documentele cuprinse in cererile de brevet european care inca nu au fost publicate este permis numai cu acordul solicitantului.
    (2) Persoana care demonstreaza ca solicitantul s-a folosit de cererea de brevet european pentru a actiona impotriva sa poate sa obtina consultarea dosarului inaintea publicarii cererii de brevet european si fara acordul solicitantului.
    (3) In cazul publicarii unei cereri de brevet european divizionare sau a unei noi cereri de brevet european, depusa in conformitate cu prevederile art. 61 paragraful (1), orice persoana poate consulta dosarul cererii de brevet european initiale, inainte de publicarea acesteia si fara acordul solicitantului.
    (4) Dupa publicarea cererii de brevet european actele referitoare la cerere si la brevetul european acordat pe baza acestei cereri pot fi consultate la cerere, sub rezerva restrictiilor prevazute in Regulamentul de aplicare.
    (5) Chiar si inainte de publicarea cererii de brevet european Oficiul European de Brevete poate sa comunice tertilor sau sa publice date specifice mentionate in Regulamentul de aplicare."
    67. Articolul 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 129
    Publicatii periodice
    Oficiul European de Brevete publica periodic:
    a) Buletinul european de brevete, cuprinzand date a caror publicare este prevazuta de prezenta conventie, Regulamentul de aplicare sau de presedintele Oficiului European de Brevete;
    b) Jurnalul oficial cuprinzand comunicari si informatii de ordin general provenind de la presedintele Oficiului European de Brevete, precum si orice alte informatii referitoare la prezenta conventie sau la aplicarea ei."
    68. Articolul 130 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 130
    Schimbul de informatii
    (1) Exceptand cazul in care prezenta conventie sau legile nationale au prevederi diferite, Oficiul European de Brevete si oficiul central de proprietate industriala al oricarui stat contractant isi vor comunica, la cerere, orice informatii utile referitoare la cererile de brevet european sau la brevetele europene ori nationale sau orice proceduri referitoare la ele.
    (2) Paragraful (1) se aplica schimbului de informatii pe baza unor acorduri de lucru intre Oficiul European de Brevete si:
    a) oficiile centrale de proprietate industriala ale altor state;
    b) orice organizatie interguvernamentala insarcinata cu eliberarea brevetelor;
    c) orice alta organizatie.
    (3) Comunicarile informatiilor facute in conformitate cu paragraful (1) si paragraful (2) a) si b) nu sunt supuse restrictiilor prevazute in art. 128. Consiliul de administratie poate sa decida ca schimbul de informatii realizat in conformitate cu paragraful (2) c) nu este supus restrictiilor prevazute in art. 128, cu conditia ca organizatia in cauza sa considere informatiile comunicate ca fiind confidentiale, pana la data publicarii cererii de brevet european."
    69. Articolul 133 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 133
    Principii generale referitoare la reprezentare
    (1) Sub rezerva prevederilor paragrafului (2), nici o persoana nu este obligata sa fie reprezentata printr-un mandatar in cadrul procedurilor stabilite de prezenta conventie.
    (2) Persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul intr-un stat contractant trebuie sa fie reprezentate de un mandatar autorizat si sa actioneze prin intermediul acestuia in toate procedurile prevazute de prezenta conventie, altele decat depunerea unei cereri de brevet european; Regulamentul de aplicare mai poate prevedea si alte exceptii.
    (3) Persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul intr-un stat contractant pot fi reprezentate in oricare dintre procedurile stabilite prin prezenta conventie de un angajat care nu trebuie sa fie un mandatar autorizat, dar care are nevoie de o imputernicire in acest sens conform Regulamentului de aplicare. Regulamentul de aplicare poate sa prevada daca si in ce conditii un angajat al unei astfel de persoane juridice poate sa reprezinte si alte persoane juridice cu sediul pe teritoriul unui stat contractant si care au relatii de natura economica cu prima persoana juridica.
    (4) Prin Regulamentul de aplicare pot sa fie fixate dispozitii speciale referitoare la reprezentarea comuna a partilor actionand in comun."
    70. Articolul 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 134
    Reprezentarea in fata Oficiului European de Brevete
    (1) Reprezentarea profesionala a persoanelor fizice sau juridice in procedurile stabilite de prezenta conventie poate fi efectuata doar de mandatarii autorizati ale caror nume apar pe o lista tinuta in acest scop de Oficiul European de Brevete.
    (2) Orice persoana fizica care:
    a) are nationalitatea unuia dintre statele contractante;
    b) are sediul sau un loc de munca intr-un stat contractant; si
    c) a trecut examenul european de calificare
poate fi inscrisa pe lista mandatarilor autorizati.
    (3) Intr-o perioada de un an de la data la care aderarea unui stat la prezenta conventie intra in vigoare se poate solicita inscrierea in lista si de catre orice persoana fizica care:
    a) are nationalitatea unui stat contractant;
    b) are sediul sau un loc de munca in statul contractant sau care a aderat la Conventie; si
    c) are dreptul sa reprezinte persoane fizice sau juridice in materie de brevete in fata oficiului central de proprietate industriala al acelui stat. In cazul in care un astfel de drept nu este conditionat de o calificare profesionala in domeniu, persoana trebuie sa fi actionat in domeniu in acel stat pe o perioada de minimum 5 ani.
    (4) Inscrierea va fi efectuata la cerere, insotita de certificate care sa specifice faptul ca cerintele prevazute de paragraful (2) sau (3) sunt indeplinite.
    (5) Persoanele ale caror nume apar pe lista mandatarilor autorizati vor fi indreptatite sa-si exercite profesiunea in toate procedurile stabilite de prezenta conventie.
    (6) Pentru a actiona ca mandatar autorizat, orice persoana al carei nume apare pe lista mentionata la paragraful (1) este indreptatita sa isi stabileasca un sediu in oricare stat contractant in care opereaza prevederile prezentei conventii, tinand seama de Protocolul privind centralizarea anexat la aceasta conventie. Autoritatile statului respectiv pot retrage in anumite cazuri aceasta autorizatie doar in aplicarea prevederilor legale adoptate in scopul protectiei securitatii publice si a ordinii de drept. Inainte de adoptarea unei astfel de masuri presedintele Oficiului European de Brevete trebuie sa fie consultat.
    (7) Presedintele Oficiului European de Brevete poate aproba exceptii de la:
    a) cerintele paragrafului (2) a) sau (3) a) in circumstante speciale;
    b) cerintele paragrafului (3) c), a doua propunere, daca solicitantul face dovada ca a obtinut calificarea necesara intr-un alt mod.
    (8) Reprezentarea in procedurile stabilite de prezenta conventie poate fi asumata, in aceeasi maniera ca si mandatarul autorizat, de orice avocat autorizat intr-un stat contractant si avand un sediu in acel stat, in masura in care el este indreptatit in statul respectiv sa actioneze ca mandatar autorizat in materie de brevete de inventie. Paragraful 6 se aplica mutatis mutandis."
    71. Dupa articolul 134 se introduce articolul 134a cu urmatorul cuprins:
    "Art. 134a
    Institutul de Mandatari Autorizati in fata Oficiului European de Brevete
    (1) Consiliul de administratie va fi competent sa adopte si sa amendeze prevederile referitoare la:
    a) Institutul de Mandatari Autorizati in fata Oficiului European de Brevete, denumit in continuare Institut;
    b) calificarea si pregatirea necesara unei persoane pentru a fi acceptata la examinarea de calificare europeana si instrumentarea unei astfel de examinari;
    c) orice putere disciplinara exercitata de catre Institut sau Oficiul European de Brevete in probleme legate de mandatari autorizati;
    d) obligatia pastrarii confidentialitatii de catre mandatarii autorizati si privilegiul rezultand din dezvaluirea din cadrul procedurilor in fata Oficiului European de Brevete, referitor la comunicarile dintre mandatarul autorizat si clientul sau sau orice alta persoana.
    (2) Orice persoana introdusa pe lista mandatarilor autorizati la care face referire art. 134 paragraful (1) va fi membru al Institutului."
    72. Articolul 135 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 135
    Cererea de incepere a procedurii nationale
    (1) Oficiul central de proprietate industriala al unui stat contractant desemnat va aplica, la cererea solicitantului sau a titularului unui brevet european, procedura de eliberare a unui brevet national, in urmatoarele cazuri:
    a) daca cererea de brevet european este considerata retrasa conform art. 77 paragraful (3);
    b) in alte cazuri prevazute de legislatia nationala in care cererea de brevet european a fost, conform prezentei conventii, respinsa sau retrasa, ori este considerata ca fiind retrasa sau daca brevetul european a fost revocat.
    (2) In cazul la care face referire paragraful (1) b), cererea de transformare este depusa la oficiul central de proprietate industriala la care cererea de brevet european a fost inregistrata. Respectivul oficiu, sub rezerva prevederilor securitatii nationale, transmite cererea direct oficiilor centrale de proprietate industriala ale statelor contractante specificate in cerere.
    (3) In cazurile la care face referire paragraful (1) b), cererea de transformare este inaintata Oficiului European de Brevete in conformitate cu Regulamentul de aplicare. Ea nu va fi considerata ca fiind inregistrata pana la plata taxelor de transformare. Oficiul European de Brevete va transmite cererea oficiilor centrale de proprietate industriala ale statelor contractante specificate in cerere.
    (4) Efectul cererii de brevet european la care face referire art. 66 inceteaza in cazul in care cererea de transformare nu este inaintata in termenul prevazut."
    73. Articolul 136 se abroga.
    74. Articolul 137 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 137
    Conditii formale privind transformarea
    (1) Pentru o cerere de brevet european transmisa in conformitate cu art. 135 paragraful (2) sau (3) nu se vor pretinde conditiile formale ale legislatiei nationale care sunt diferite de cele impuse de prezenta conventie sau depasesc cerintele prevazute de prezenta conventie.
    (2) Orice oficiu central de proprietate industriala la care se transmite cererea de brevet european poate pretinde ca solicitantul, in nu mai putin de doua luni:
    a) sa plateasca taxa de inregistrare nationala;
    b) sa depuna traducerea, in una dintre limbile oficiale ale statului respectiv, a textului original al cererii si, daca este cazul, a textului modificat in cursul procedurilor desfasurate in fata Oficiului European de Brevete, pe care solicitantul doreste sa o supuna procedurii nationale."
    75. Articolul 138 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 138
    Revocarea brevetelor europene
    (1) Sub rezerva art. 139, un brevet european poate fi revocat, cu efect numai intr-un stat contractant, pe motiv ca:
    a) obiectul brevetului european nu este brevetabil conform art. 52 - 57;
    b) brevetul european nu dezvaluie inventia de o maniera suficient de clara si completa pentru a fi realizata de un specialist in domeniu;
    c) obiectul brevetului european se extinde dincolo de continutul cererii, asa cum a fost ea inregistrata, sau, daca brevetul a fost eliberat pentru o cerere de brevet european divizionara sau pentru o cerere noua inregistrata conform art. 61, dincolo de continutul cererii anterioare, asa cum a fost depusa;
    d) protectia conferita de brevetul european a fost extinsa; sau
    e) titularul brevetului european nu este indreptatit conform art. 60 paragraful (1).
    (2) In cazul in care motivele revocarii afecteaza numai in parte brevetul european, brevetul va fi limitat prin amendarea corespunzatoare a revendicarilor si revocat in parte.
    (3) In procedurile in fata instantei sau autoritatii competente referitoare la validitatea brevetului european titularul brevetului va avea dreptul sa-si limiteze brevetul prin modificarea revendicarilor. Brevetul astfel limitat va constitui baza procedurilor."
    76. Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 140
    Modele de utilitate si certificate nationale de utilitate
    Art. 66, 124, 135, 137 si 139 se aplica modelelor si certificatelor de utilitate si cererilor de modele de utilitate si certificatelor de utilitate inregistrate sau depuse in statele contractante a caror legislatie contine prevederi referitoare la astfel de modele sau certificate."
    77. Articolul 141 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 141
    Taxe anuale pentru brevetul european
    (1) Taxele anuale pentru un brevet european pot fi percepute numai pentru anii care urmeaza anului stabilit la art. 86 paragraful (2).
    (2) Orice taxe anuale scadente in cele doua luni de la data la care a fost publicata mentiunea acordarii brevetului european se considera valabil platite daca aceasta plata s-a efectuat in cadrul termenului mentionat. Nu se va percepe nici o taxa suplimentara in baza unei reglementari nationale."
    78. Dupa articolul 149 se introduce articolul 149a:
    "Art. 149a
    Alte acorduri intre statele contractante
    (1) Nici o prevedere a prezentei conventii nu va fi de natura sa limiteze dreptul unora sau al tuturor statelor contractante de a incheia acorduri speciale referitoare la orice probleme privind cererile de brevet european sau brevete europene care, conform prezentei conventii, sunt obiectul si sunt guvernate de legile nationale, cum ar fi, in particular:
    a) un acord instituind o instanta de brevet european comuna statelor contractante parti la ea;
    b) un acord instituind o entitate comuna statelor contractante parti la el, care sa furnizeze, la cererea instantelor sau autoritatilor cvasijudiciare nationale, opinii asupra problemelor legate de legea europeana sau de legile de brevete nationale armonizate;
    c) un acord conform caruia statele contractante parti la el se dispenseaza partial sau total de traducerea brevetelor europene conform art. 65;
    d) un acord conform caruia statele contractante parti la el prevad ca traducerea brevetelor europene conform cerintelor art. 65 poate fi inregistrata si publicata de catre Oficiul European de Brevete.
    (2) Consiliul de administratie va avea competenta de a decide ca:
    a) membrii camerelor de apel sau ai Marii Camere de Apel pot notifica o actiune instantelor de brevet european sau unei entitati comune si pot lua parte in proceduri in fata respectivei instante sau entitati in conformitate cu orice astfel de acord;
    b) Oficiul European de Brevete poate asigura entitatii comune personal, sediu si echipament in masura in care acestea ii sunt necesare pentru indeplinirea functiilor sale, iar cheltuielile respectivei entitati sunt suportate total sau partial de catre Organizatie.
    79. Partea a X-a a Conventiei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "PARTEA a X-a
    Cererile internationale in sensul Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor - cererile Euro-PCT
    Art. 150
    Aplicarea Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor
    (1) Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor din 19 iunie 1970, denumit in cele ce urmeaza PCT, se aplica in conformitate cu prevederile prezentei parti.
    (2) Cererile internationale inregistrate pe calea PCT pot constitui obiectul procedurilor in fata Oficiului European de Brevete. In asemenea proceduri se aplica prevederile PCT si ale regulamentului sau si se completeaza cu prevederile prezentei conventii. In caz de conflict vor prevala prevederile PCT sau ale regulamentului sau.
    Art. 151
    Oficiul European de Brevete - oficiu receptor
    Oficiul European de Brevete va actiona ca oficiu receptor in sensul PCT, in conformitate cu Regulamentul de aplicare. Art. 75 paragraful (2) se va aplica mutatis mutandis.
    Art. 152
    Oficiul European de Brevete - administratie insarcinata cu cercetarea documentara internationala sau administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala
    Oficiul European de Brevete va actiona ca administratie insarcinata cu cercetarea documentara internationala si ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala in sensul PCT, in conformitate cu un acord incheiat intre Organizatie si Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, pentru solicitantii care sunt rezidenti sau cetateni ai unui stat contractant la prezenta conventie. Acest acord poate prevedea ca Oficiul European de Brevete sa actioneze, de asemenea, si pentru alti solicitanti.
    Art. 153
    Oficiul European de Brevete - oficiu desemnat sau oficiu ales
    (1) Oficiul European de Brevete va fi:
    a) oficiu desemnat pentru orice stat contractant la prezenta conventie pentru care PCT este in vigoare, care este desemnat in cererea internationala si pentru care solicitantul doreste sa obtina brevet european; si
    b) oficiu ales, daca solicitantul a ales un stat desemnat ca urmare a prevederilor lit. a).
    (2) O cerere internationala pentru care Oficiul European de Brevete este oficiu desemnat sau ales si careia i-a fost atribuita o data internationala de depozit va fi echivalenta unei cereri europene obisnuite (cerere Euro-PCT).
    (3) Publicarea internationala a cererii Euro-PCT in una dintre limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete va inlocui publicarea cererii de brevet european si va fi mentionata in Buletinul european de brevete.
    (4) In cazul in care cererea Euro-PCT este publicata in alta limba, va fi inregistrata la Oficiul European de Brevete o traducere in una dintre limbile oficiale ale acestuia, care se va publica. Conform art. 67 paragraful (3), protectia provizorie conform art. 67 paragrafele (1) si (2) va fi efectiva de la data publicarii.
    (5) Cererea Euro-PCT va fi tratata ca cerere de brevet european si va fi considerata ca facand parte din stadiul tehnicii conform art. 54 paragraful (3), daca conditiile prevazute de paragraful (3) sau (4), precum si cele din Regulamentul de aplicare sunt indeplinite.
    (6) Raportul de cercetare documentara internationala intocmit pentru cererea Euro-PCT sau declaratia care il inlocuieste pe acesta, precum si publicarea sa internationala vor inlocui raportul de cercetare documentara europeana, precum si mentionarea publicarii sale in Buletinul european de brevete.
    (7) Un raport suplimentar de cercetare documentara europeana se intocmeste pentru cererea Euro-PCT conform paragrafului (5). Consiliul de administratie poate decide renuntarea la raportul suplimentar de cercetare documentara sau reducerea taxei de cercetare documentara."
    80. Articolele 154 - 163 se abroga.
    81. Articolul 164 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 164
    Regulamente de aplicare si protocoale
    (1) Regulamentul de aplicare, Protocolul privind recunoasterea, Protocolul privind privilegiile si imunitatile, Protocolul privind centralizarea, Protocolul privind interpretarea art. 69 si Protocolul privind completarea personalului fac parte integranta din prezenta conventie.
    (2) In caz de conflict intre prevederile acestei conventii si cele ale Regulamentului de aplicare vor prevala prevederile prezentei conventii."
    82. Articolul 167 se abroga.
    Art. 2
    Protocoale
    1. Protocolul asupra interpretarii articolului 69 din Conventia brevetului european se modifica dupa cum urmeaza:
                                "PROTOCOL
                        privind interpretarea art. 69
    Art. 1
    Principii generale
    Articolul 69 nu se interpreteaza in sensul ca intinderea protectiei conferite de un brevet european trebuie inteleasa ca fiind definita de intelesul strict, literal al formularii folosite in revendicari, descrierea si desenele fiind utilizate doar in scopul rezolvarii vreunei ambiguitati regasite in revendicari. Acesta nu trebuie nici interpretat in sensul ca revendicarile servesc doar ca linii directoare si ca protectia efectiva se poate extinde la ceea ce detinatorul brevetului a avut in vedere, din consideratiile asupra descrierii si desenelor facute de catre o persoana specializata in domeniu.
    Art. 2
    Echivalenti
    In scopul determinarii intinderii protectiei conferite de brevetul european se da atentia cuvenita oricarui element care este echivalent cu un element specificat in revendicari."
    2. Urmatorul protocol se anexeaza la Conventia brevetului european ca parte integranta a acesteia:
                               PROTOCOL
privind completarea personalului Oficiului European de Brevete din Haga
                (Protocol privind completarea personalului)
    Organizatia Europeana de Brevete asigura ca proportia posturilor Oficiului European de Brevete desemnate pentru punctul de lucru din Haga, asa cum este definita in planul de instituire si in tabelul posturilor din 2000, sa ramana neschimbata substantial. Orice schimbare in numarul posturilor desemnate pentru punctul de lucru din Haga, care are ca rezultat devierea de la acea proportie cu mai mult de 10%, ce se dovedeste a fi necesara pentru functionarea corespunzatoare a Oficiului European de Brevete, face obiectul unei decizii a Consiliului de administratie al Organizatiei in baza propunerii presedintelui Oficiului European de Brevete dupa consultarea cu guvernele Republicii Federale Germania si Regatului Olandei.
    3. Sectiunea I a Protocolului privind centralizarea se modifica dupa cum urmeaza:
                              "PROTOCOL
privind centralizarea sistemului european de brevete si privind introducerea acestuia
                    (Protocol privind centralizarea)

    SECTIUNEA I
    (1) a) O data cu intrarea in vigoare a Conventiei, statele parti la aceasta care sunt, de asemenea, membre ale Institutului International de Brevete instituit prin Acordul de la Haga din 6 iunie 1947, iau toate masurile necesare pentru a asigura transferul tuturor activelor si pasivelor si al tuturor membrilor personalului Institutului International de Brevete la Oficiul European de Brevete, nu mai tarziu de data indicata in art. 162 paragraful (1) din Conventie. Un astfel de transfer se face printr-un acord intre Institutul International de Brevete si Organizatia Europeana de Brevete. Statele mentionate mai sus si celelalte state parti la Conventie iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca acest acord va fi implementat nu mai tarziu de data indicata in art. 162 paragraful (1) din Conventie. O data cu implementarea acordului acele state membre ale Institutului International de Brevete care sunt, de asemenea, parti la Conventie se angajeaza si sa inceteze participarea lor la Acordul de la Haga.
    b) Statele parti la Conventie iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca toate activele si pasivele si toti membrii personalului Institutului International de Brevete sunt preluati in cadrul Oficiului European de Brevete in concordanta cu acordul la care se refera subparagraful a). Dupa implementarea acelui acord sarcinile care revin Institutului International de Brevete la data la care Conventia este deschisa pentru semnare si, in special, cele indeplinite fata de statele sale membre, indiferent daca ele devin sau nu parti la Conventie, si sarcinile pe care acesta si le-a asumat la data intrarii in vigoare a Conventiei fata de state care, la acea data, sunt atat membre ale Institutului International de Brevete, cat si parti la Conventie, sunt preluate de Oficiul European de Brevete. In plus, Consiliul de administratie al Organizatiei Europene de Brevete poate atribui Oficiului European de Brevete si alte sarcini in domeniul cercetarii documentare.
    c) Obligatiile de mai sus se aplica, mutatis mutandis, suboficiului instituit prin Acordul de la Haga in conditiile stabilite in acordul dintre Institutul International de Brevete si guvernul statului contractant in cauza. Acest guvern se obliga sa incheie un nou acord cu Organizatia Europeana de Brevete in locul celui deja incheiat cu Institutul International de Brevete, sa armonizeze punctele referitoare la organizarea, operarea si finantarea suboficiului cu prevederile prezentului protocol.
    (2) Sub rezerva prevederilor sectiunii III, statele parti la Conventie, in numele oficiilor lor centrale de proprietate industriala, renunta in favoarea Oficiului European de Brevete la orice activitati ca autoritati internationale de cercetare documentara in cadrul Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor, de la data indicata in art. 162 paragraful (1) din Conventie.
    (3) a) Un suboficiu al Oficiului European de Brevete se infiinteaza la Berlin de la data indicata in art. 162 paragraful (1) din Conventie. Acesta va opera sub directia filialei din Haga.
    b) Consiliul de administratie stabileste sarcinile care urmeaza sa fie atribuite suboficiului din Berlin in lumina consideratiilor generale si a cerintelor Oficiului European de Brevete.
    c) Cel putin la inceputul perioadei care urmeaza largirii progresive a domeniului de activitate a Oficiului European de Brevete, volumul de lucru repartizat acelui suboficiu trebuie sa fie suficient pentru a permite ca personalul examinator din suboficiul din Berlin al Oficiului german de brevete, asa cum se prezinta acesta la data la care Conventia este deschisa pentru semnare, sa fie angajat in totalitate.
    d) Republica Federala Germania suporta toate costurile suplimentare efectuate de Organizatia Europeana de Brevete pentru infiintarea si functionarea suboficiului din Berlin."
    Art. 3
    Noul text al Conventiei
    (1) Consiliul de administratie al Organizatiei Europene de Brevete este autorizat sa alcatuiasca, la propunerea presedintelui Oficiului European de Brevete, un nou text al Conventiei brevetului european. In noul text formularea prevederilor Conventiei trebuie aliniata, acolo unde este necesar, in cele 3 limbi oficiale. Prevederile Conventiei pot fi, de asemenea, renumerotate consecutiv, iar referirile la alte prevederi ale Conventiei pot fi modificate in concordanta cu noua numerotare.
    (2) Consiliul de administratie adopta noul text al Conventiei cu o majoritate de trei patrimi din numarul statelor contractante care sunt reprezentate si voteaza. La adoptarea sa noul text al Conventiei devine parte integranta a prezentului act de revizuire.
    Art. 4
    Semnarea si ratificarea
    (1) Prezentul act de revizuire este deschis spre semnare de catre statele contractante la Oficiul European de Brevete din Munchen pana la 1 septembrie 2001.
    (2) Prezentul act de revizuire face obiectul ratificarii; instrumentele de ratificare se depun la Guvernul Republicii Federale Germania.
    Art. 5
    Aderarea
    (1) Prezentul act de revizuire este deschis, pana la intrarea sa in vigoare, spre aderarea statelor contractante ale Conventiei si a statelor care ratifica Conventia sau adera la aceasta.
    (2) Instrumentele de aderare se depun la Guvernul Republicii Federale Germania.
    Art. 6
    Aplicarea provizorie
    Art. 1 pct. 4 - 6 si 12 - 15, art. 2 pct. 2 si 3 si art. 3 si 7 din prezentul act de revizuire se aplica provizoriu.
    Art. 7
    Prevederi tranzitorii
    (1) Versiunea revizuita a Conventiei se aplica tuturor cererilor de brevete europene depuse dupa intrarea sa in vigoare, precum si tuturor brevetelor acordate cu privire la astfel de cereri de brevete. Ea nu se aplica brevetelor europene deja acordate la data intrarii sale in vigoare sau cererilor de brevete europene pendinte la acea data, in cazul in care nu se decide altfel de catre Consiliul de administratie al Organizatiei Europene de Brevete.
    (2) Consiliul de administratie al Organizatiei Europene de Brevete ia o decizie in conformitate cu paragraful (1) nu mai tarziu de 30 iunie 2001, cu o majoritate de trei patrimi din numarul statelor contractante care sunt reprezentate si voteaza. O astfel de decizie devine parte integranta a prezentului act de revizuire.
    Art. 8
    Intrarea in vigoare
    (1) Textul revizuit al Conventiei brevetului european intra in vigoare la 2 ani dupa ce al cincisprezecelea stat contractant a depus instrumentul sau de ratificare sau de aderare ori in prima zi a celei de-a treia luni care urmeaza dupa depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare de catre statul contractant care ia aceasta masura ultimul dintre toate statele contractante, daca aceasta are loc mai devreme.
    (2) Dupa intrarea in vigoare a textului revizuit al Conventiei textul valabil pana la acea data inceteaza a mai fi aplicat.
    Art. 9
    Transmiterea si notificarile
    (1) Guvernul Republicii Federale Germania intocmeste copii certificate conforme ale prezentului act de revizuire si le transmite guvernelor statelor contractante si statelor apte sa adere la Conventia brevetului european conform art. 166 paragraful (1).
    (2) Guvernul Republicii Federale Germania notifica guvernelor la care se face referire in paragraful (1), referitor la:
    a) depunerea oricarui instrument de ratificare sau de aderare;
    b) data intrarii in vigoare a prezentului act de revizuire.
    Drept marturie pentru aceasta, plenipotentiarii autorizati, dupa ce si au prezentat puterile lor depline, constatate a fi in buna si cuvenita forma, semneaza prezentul act de revizuire.
    Incheiat la Munchen la 29 noiembrie 2000, intr un singur exemplar original in limbile engleza, franceza si germana, toate cele trei texte fiind in mod egal autentice. Prezentul text original se depune in arhivele Republicii Federale Germania.SmartCity5

COMENTARII la Legea 611/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 611 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu