E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 584 din 29 octombrie 2002

privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 814 din  8 noiembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pentru prevenirea transmiterii infectiei cu HIV si combaterea eficienta a bolii SIDA, precum si pentru protectia speciala a persoanelor afectate de acest flagel, prezenta lege reglementeaza directiile principale de actiune si stabileste masurile necesare ce se impun.
    (2) Obiectivele prevazute la alin. (1) se vor realiza pe baza Strategiei nationale a Guvernului in acest domeniu si prin aplicarea programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei, impreuna cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie si Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Colegiului Medicilor din Romania si al Colegiului Farmacistilor din Romania.
    (3) Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, institutiile de sanatate publica si unitatile de stat sau private cu atributii si responsabilitati in domeniu sunt cuprinse in reteaua nationala de prevenire, supraveghere si control al infectarii cu HIV si al bolii SIDA.
    (4) In toate unitatile de invatamant, de stat sau private, se va asigura difuzarea prin mijloace de informare in masa de programe de educatie si informative privind prevenirea transmiterii infectiei cu HIV si comportamentul adecvat fata de persoanele afectate de boala SIDA.
    Art. 2
    Activitatea de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania cuprinde un plan de masuri, instituite la nivel national si regional in cadrul asistentei de sanatate publica, pentru prevenirea infectarii si a transmiterii virusului HIV, asigurarea ingrijirilor medicale de profil si a tratamentului specific antiretroviral si al bolilor asociate infectiei HIV/SIDA, in spital si in ambulatoriu, educarea individului, familiei si colectivitatilor, pregatirea profesionala de calitate si continua a personalului medico-sanitar care asigura servicii de asistenta medicala pacientilor HIV/SIDA, precum si pentru dezvoltarea cercetarii medicale in domeniu.
    Art. 3
    Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiaza de protectie sociala, de tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste dreptul la invatatura, dreptul la munca si protectia sociala a muncii si la promovarea profesionala, iar starea sanatatii lor nu poate constitui criteriu de concediere.
    Art. 4
    Pentru fundamentarea, elaborarea si supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA, pentru respectarea conventiilor, a tratatelor si a celorlalte acte internationale la care Romania este parte si pentru monitorizarea intregii activitati in domeniu, se constituie Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, organizata ca organism interministerial fara personalitate juridica, sub autoritatea primului-ministru, pe langa Secretariatul General al Guvernului, condusa de catre consilierul primului-ministru cu atributii in domeniul asigurarii sanatatii populatiei.
    Art. 5
    Fondurile necesare aplicarii Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de asigurari sociale de sanatate, din venituri extrabugetare si din fondurile PHARE - programul comunitar "Prevenirea SIDA", in baza Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000 si ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 47/2001, aprobata prin Legea nr. 616/2001.

    CAP. 2
    Masuri de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV

    Art. 6
    Masurile de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV constau in:
    a) educarea populatiei privind modul de transmitere a infectiei cu HIV;
    b) stabilirea grupurilor expuse riscului de infectie HIV/SIDA si aplicarea masurilor de prevenire stabilite in programele nationale prevazute la art. 1 alin. (2);
    c) stabilirea unui pachet de informatii utile despre infectia HIV/SIDA si asigurarea accesului gratuit si neconditionat la acestea pentru populatia din toate categoriile sociale;
    d) conlucrarea permanenta a Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA cu organisme romane guvernamentale si neguvernamentale si cu asociatiile internationale de profil;
    e) aplicarea obligatorie a precautiilor universale si asigurarea mijloacelor necesare la nivelul tuturor unitatilor sanitare, cu sau fara paturi;
    f) asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire a transmiterii de la mama la fat a infectiei HIV;
    g) obligatia tuturor mijloacelor de informare in masa de a promova, in mod gratuit si trimestrial, utilizarea prezervativului, in vederea prevenirii transmiterii pe cale sexuala a infectiei cu HIV;
    h) asigurarea in mod gratuit de catre angajator a profilaxiei postexpunere profesionala, conform metodologiei stabilite de Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.

    CAP. 3
    Masuri de protectie sociala a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

    Art. 7
    (1) Masurile de protectie sociala sunt urmatoarele:
    a) asigurarea neingradita si neconditionata a dreptului la munca al bolnavilor HIV/SIDA;
    b) promovarea profesionala nediscriminatorie pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
    c) respectarea dreptului la invatamant in cazul copiilor si tinerilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si integrarea acestora in formele de invatamant.
    (2) In functie de stadiul infectiei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiaza de orientare sau reorientare profesionala ori de pensionare, stabilita prin expertiza medicala de specialitate, dupa caz.
    (3) Testarea HIV se efectueaza conform normelor si metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (4) Pentru o alimentatie corespunzatoare atat pentru bolnavii internati si institutionalizati, cat si pentru cei din ambulatoriu, care sa asigure eficienta in tratamentul cu medicamente antiretrovirale, se acorda indemnizatii lunare de hrana, in cuantum aprobat prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 4
    Confidentialitatea si tratamentul adecvat

    Art. 8
    (1) Pastrarea confidentialitatii datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru:
    a) angajatii retelei sanitare;
    b) angajatorii acestor persoane;
    c) functionarii publici care au acces la aceste date.
    (2) In cazul medicilor informatiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie sa fie comunicate intre specialisti, pentru a se asigura acuratetea diagnosticelor si conduitelor terapeutice chirurgicale si nechirurgicale in diferitele faze evolutive ale infectiei HIV/SIDA.
    (3) Pacientul este obligat sa informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul sau HIV, atunci cand il cunoaste.
    (4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care isi cunosc statusul de HIV pozitiv raspund, conform legii, pentru transmiterea voluntara a infectiei, daca aceasta s-a produs din motive imputabile lor.
    (5) Persoanele infectate cu HIV care nu isi cunosc statusul de HIV pozitiv nu raspund pentru eventuala transmitere a infectiei HIV.
    Art. 9
    Unitatile sanitare si medicii, indiferent de specialitate, sunt obligati sa interneze si sa asigure ingrijirile medicale de profil in specialitatea pe care o reprezinta, in conformitate cu patologia prezentata de pacient.
    Art. 10
    Medicatia specifica antiretrovirala si a bolilor asociate infectiei HIV/SIDA se instituie pe baza Ghidului terapeutic in infectia HIV al Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, in regim de gratuitate pe toata perioada necesara.
    Art. 11
    Activitatea de diagnosticare, tratament si monitorizare a terapiei in spital si in ambulatoriu se realizeaza sub coordonarea centrelor regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.

    CAP. 5
    Pregatirea profesionala de specialitate si dezvoltarea cercetarii medicale in domeniu

    Art. 12
    (1) Un element de baza al Strategiei nationale a Guvernului in domeniul reglementat prin prezenta lege este pregatirea profesionala de calitate a celor care asigura servicii de asistenta medicala pacientilor HIV/SIDA.
    (2) Pregatirea continua a personalului medico-sanitar in domeniul infectiei HIV/SIDA se realizeaza la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA.
    Art. 13
    Cercetarea medicala in domeniu este o prioritate. Ea va fi coordonata de Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Bucuresti si de Centrul pentru studiul retrovirusilor umani "Victor Babes" Bucuresti, in colaborare cu centrele medicale nationale si internationale.
    Art. 14
    Cercetarea epidemiologica se realizeaza de catre directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 15
    Alte cercetari in domeniu, inclusiv cercetarea sociologica, se efectueaza prin departamentele de specialitate ale fiecarui minister.

    CAP. 6
    Finantarea activitatilor de prevenire a transmiterii HIV si de tratament al bolii SIDA, precum si a masurilor de protectie sociala a persoanelor afectate

    Art. 16
    (1) Finantarea activitatilor de prevenire, educatie si protectie sociala este asigurata de la bugetul de stat prin capitol distinct la nivelul fiecarui minister si departament reprezentat in Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.
    (2) Finantarea activitatilor terapeutice si de ingrijiri medicale se realizeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, de Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit legii.
    (3) Activitatea desfasurata in domeniu de organizatiile neguvernamentale este sprijinita de Guvern.

    CAP. 7
    Aplicarea eficienta a programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA

    Art. 17
    In vederea aplicarii eficiente a programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA, se vor aproba prin hotarare a Guvernului organizarea si functionarea Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, care va stabili atributiile principale, componenta si modul de intrunire ale acesteia.
    Art. 18
    Ministrul sanatatii si familiei va informa periodic comisiile de sanatate ale Senatului si Camerei Deputatilor cu privire la activitatea desfasurata si la aplicarea programelor de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV/SIDA, de asigurare a terapiei specifice, de protectie sociala a persoanelor infectate si de monitorizare a rezultatelor.
    Art. 19
    Cei vinovati de intreruperea nejustificata a aplicarii programelor nationale prevazute de prezenta lege sau a asigurarii resurselor financiare aferente, precum si de aplicarea defectuoasa a prevederilor acestor programe vor raspunde potrivit reglementarilor privind raspunderea ministeriala.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 20
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se va elabora si se va supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    Art. 21
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi presedintele Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA va propune aprobarea, in cadrul primei sedinte a acesteia, a regulamentului de functionare a acesteia.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 584/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 584 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu