Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 584 din 15 decembrie 2004

pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din Romania si Ministerul Federal pentru Agricultura, Paduri, Mediu si Gospodarirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterala in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, semnat la Viena la 23 octombrie 2002

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1224 din 20 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Memorandumul de intelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din Romania si Ministerul Federal pentru Agricultura, Paduri, Mediu si Gospodarirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterala in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, semnat la Viena la 23 octombrie 2002.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                 VALER DORNEANU

                             PRESEDINTELE SENATUI
                                NICOLAE VACAROIU

                            MEMORANDUM DE INTELEGERE
intre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din Romania si Ministerul Federal pentru Agricultura, Paduri, Mediu si Gospodarirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterala in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera*)

    *) Traducere.

    Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din Romania si Ministerul Federal pentru Agricultura, Paduri, Mediu si Gospodarirea Apelor din Republica Austria, denumite in continuare parti,
    avand in vedere ca Romania si Austria au ratificat Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice (UNFCCC),
    tinand seama, in special, de art. 6 al Protocolului de la Kyoto, incluzand deciziile 15/CP.7 si 16/CP.7, adoptate la cea de-a saptea Conferinta a partilor (CoP), desfasurata la Marrakech in anul 2001, precum si de viitoarele decizii ale Conferintei partilor la UNFCCC si ale Conferintei partilor la Protocolul de la Kyoto (CoP/MoP) privind implementarea acestui articol,
    luand in considerare prevederile art. 17 al Protocolului de la Kyoto, ale Deciziei 18/CP.7, adoptata la cea de-a saptea Conferinta a partilor, precum si viitoarele decizii ale Conferintei partilor la UNFCCC si ale Conferintei partilor la Protocolul de la Kyoto (CoP/MoP) privind implementarea acestui articol,
    afirmandu-si intentia de a intreprinde toate eforturile pentru promovarea principiilor dezvoltarii durabile si a politicilor ce iau in considerare protectia mediului in domeniul energiei, proceselor industriale, agriculturii, deseurilor, schimbarii destinatiei terenurilor si silviculturii,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Obiectiv
    Cooperarea in cadrul prezentului memorandum de intelegere va presupune sprijinirea realizarii in Romania a unor proiecte de tip implementare in comun, in concordanta cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto, si transferul catre partea austriaca a unitatilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera (ERU-uri) ce rezulta din implementarea unor astfel de proiecte.
    Art. 2
    Ciclul proiectului
    (1) Ciclul proiectului va avea la baza prevederile Protocolului de la Kyoto si toate deciziile importante ale CoP si CoP/MoP.
    (2) Ciclul proiectului va fi alcatuit din urmatoarele etape:
    a) elaborarea studiului pentru situatia de referinta;
    b) validarea studiului pentru situatia de referinta de catre o entitate independenta, inainte de inceperea proiectului, in concordanta cu art. 3 din prezentul memorandum de intelegere;
    c) pregatirea si incheierea unui acord de achizitie a ERU-urilor generate de proiect;
    d) monitorizarea emisiilor reale ale proiectului de catre participantii la proiect;
    e) calcularea diferentei dintre emisiile reale si cele din situatia de referinta, tinandu-se cont de ajustarile situatiei de referinta, acolo unde este cazul;
    f) verificarea anuala a ERU-urilor certificate de catre o entitate independenta;
    g) transferul ERU-urilor.
    Art. 3
    Principii pentru stabilirea situatiei de referinta si calcularea ERU-urilor
    (1) La stabilirea situatiei de referinta se vor avea in vedere deciziile CoP si CoP/MoP.
    (2) ERU-urile atribuite unui proiect vor fi calculate ca diferenta intre emisiile reale certificate si emisiile din situatia de referinta, dupa realizarea proiectului.
    (3) Elaborarea studiului pentru situatia de referinta si calcularea detaliata a ERU-urilor vor urma, in general, o metodologie existenta, acceptata de ambele parti. Daca nu a fost altfel convenit de cele doua parti, situatia de referinta pentru proiectele specifice, care a fost validata in concordanta cu prevederile prezentului memorandum de intelegere, va trebui reevaluata si revalidata de o entitate independenta la cel putin 5 ani, dar la cel mult 10 ani, dupa validarea initiala.
    (4) Partile vor coopera in vederea elaborarii si dezvoltarii ulterioare a metodologiilor pentru stabilirea situatiei de referinta si calcularea ERU-urilor.
    (5) Partea austriaca, conform prevederilor viitorului program austriac pentru "JI/CDM", va sprijini activitatile de pregatire si alte activitati ce au legatura cu proiectele, cum ar fi elaborarea, verificarea, validarea, reevaluarea si revalidarea situatiei de referinta.
    Art. 4
    Aprobarea si transferul de ERU-uri
    (1) ERU-urile ce vor fi transferate partii austriece vor fi stabilite prin acordul comun al partilor, in concordanta cu prevederile art. 6 din prezentul memorandum de intelegere, si aprobate de partea romana in forma scrisa, conform procedurilor interne legale. O asemenea aprobare scrisa va contine o confirmare legala, cu caracter obligatoriu, a partii romane privind faptul ca ERU-urile, atribuite unui proiect in concordanta cu prevederile art. 3 din prezentul memorandum de intelegere si verificate de o entitate independenta, vor fi transferate partii austriece.
    (2) Un asemenea transfer poate avea loc atat timp cat ERU-urile pot fi atribuite unui proiect in concordanta cu prevederile art. 3 din prezentul memorandum de intelegere. Ca o problema de principiu, ERU-urile pot fi transferate numai dupa producerea lor si avandu-se in vedere masura reala a producerii lor in anul respectiv.
    (3) Partea romana va sprijini dezvoltarea si realizarea proiectelor de catre companiile implicate.
    (4) Cerintele impuse comercializarii emisiilor, ce intra sub incidenta art. 17 al Protocolului de la Kyoto, vor fi convenite, pentru fiecare caz, in concordanta cu prevederile si regulile importante ale acestuia.
    Art. 5
    Categoriile de proiecte
    (1) Prevederile prezentului memorandum de intelegere, nefiind limitate ca domeniu, se vor aplica, in principal, urmatoarelor categorii de proiecte, atat timp cat implementarea tehnica a proiectelor corespunde cu stadiul curent al dezvoltarii tehnice:
    a) constructia (sau retehnologizarea) instalatiilor de cogenerare (producere combinata a energiei termice si electrice);
    b) schimbarea combustibilului in instalatiile de producere a energiei cu combustibili "curati" sau trecerea de la combustibili cu continut ridicat de carbon la cei cu continut scazut, in special in sistemele de incalzire urbana existente;
    c) constructia (sau retehnologizarea) instalatiilor de producere a energiei in care se obtine energie "curata" (in special energie hidroelectrica, eoliana, biogaz sau biomasa);
    d) proiecte ce conduc la evitarea emisiilor sau recuperarea, in scopul utilizarii energiei, a gazelor cu efect de sera provenite de la depozitarea deseurilor urbane;
    e) proiecte ce conduc la reducerea consumului final de energie in cladiri de locuit, institutii publice si private, precum si in aplicatii si procese industriale (incluzand utilizarea potentialului de incalzire cu deseuri).
    (2) Cu privire la categoriile de proiecte ce nu sunt prezentate la alin. (1), partile vor decide impreuna in ce masura prevederile prezentului memorandum de intelegere pot fi aplicate pentru a sprijini realizarea acestora.
    (3) Proiectele selectate vor urmari reducerea impactului asupra mediului si vor contribui la dezvoltarea sociala a Romaniei.
    (4) Proiectele privind constructia sau retehnologizarea centralelor nucleare vor fi excluse din prezentul memorandum de intelegere.
    Art. 6
    Coordonarea intre parti
    (1) Cu privire la managementul proiectelor dezvoltate cu ajutorul partii austriece si la transferul de la partea romana catre partea austriaca a ERU-urilor atribuite proiectelor respective, partile vor utiliza urmatoarea procedura:
    a) Ambele parti vor desemna reprezentanti responsabili pentru reprezentarea operativa a acestora si pentru a functiona ca punct direct de legatura in toate problemele ce privesc implementarea prezentului memorandum de intelegere.
    b) Reprezentantii romani desemnati si reprezentantii austrieci desemnati vor trebui sa ajunga la un acord privind eligibilitatea unui proiect selectat pentru transferul de ERU-uri, in concordanta cu prevederile prezentului memorandum de intelegere. Pe aceasta baza si in concordanta cu art. 4 din prezentul memorandum de intelegere, ERU-urile rezultate din proiect - ce vor fi transferate dupa realizarea acestuia de partea romana catre partea austriaca - vor trebui stabilite de comun acord intre cele doua parti. Acordurile mentionate mai sus se pot referi la conditiile implementarii reale a proiectelor.
    (2) Reprezentantii desemnati ai celor doua parti vor defini impreuna cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca entitatile independente care pot fi insarcinate cu validarea situatiilor de referinta si verificarea ERU-urilor care s-au produs efectiv. In baza acestor cerinte, reprezentantii autorizati ai celor doua parti vor selecta impreuna entitatile potrivite si vor acorda autorizarea scrisa acestor entitati pentru a indeplini functiile de verificare mentionate anterior. Independenta unor asemenea entitati fata de reprezentantii partii romane sau de cei ai partii austriece si de interesele posibililor participanti la proiect va reprezenta o cerinta indispensabila.
    (3) Reprezentantii desemnati ai celor doua parti vor dezvolta in comun proceduri standard pentru anumite categorii de proiecte.
    Art. 7
    Adaptarea prezentului memorandum de intelegere la viitoarele acorduri internationale
    In cazul in care o prevedere a prezentului memorandum de intelegere contravine unei prevederi a unui acord international ce va fi incheiat in viitor si la care una dintre parti devine parte, prezentul memorandum de intelegere va fi modificat in consecinta.
    Art. 8
    Dispozitii finale
    (1) Prezentul memorandum de intelegere intra in vigoare la data primirii ultimei notificari prin care partile isi comunica in scris ca au fost indeplinite procedurile interne legale pentru intrarea in vigoare a acestuia.
    (2) Prezentul memorandum de intelegere se incheie pe o perioada de 5 ani si poate fi prelungit prin acordul partilor.
    (3) Orice parte poate denunta prezentul memorandum de intelegere prin notificare scrisa adresata celeilalte parti. Denuntarea isi va produce efectele la 6 luni de la data primirii notificarii.
    (4) Fiecare parte propune amendamente la prezentul memorandum de intelegere. Amendamentele vor intra in vigoare in concordanta cu prevederile alin. (1) si vor constitui parte integranta a prezentului memorandum de intelegere.

    Semnat la Viena la 23 octombrie 2002, in doua exemplare originale in limba engleza.

                 Petru Lificiu,
                 ministrul apelor si protectiei
                 mediului din Romania

                 Wilhelm Molterer,
                 ministrul federal pentru agricultura, paduri,
                 mediu si gospodarirea apelor din Republica AustriaSmartCity5

COMENTARII la Legea 584/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 584 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu