E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 577 2003 aproba OUG 9 2003
Legea 577 2003 modifica OUG 9 2003
Legea 577 2003 modifica articolul 1 din actul OUG 9 2003
Legea 577 2003 modifica articolul 2 din actul OUG 9 2003
Legea 577 2003 modifica articolul 3 din actul OUG 9 2003
Legea 577 2003 adauga dupa articolul 3 din actul OUG 9 2003
Legea 577 2003 adauga dupa articolul 4 din actul OUG 9 2003
Legea 577 2003 modifica articolul 21 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 56 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 89 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 98 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 99 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 121 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 125 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 adauga dupa articolul 125 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 133 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 134 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 144 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 174 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 modifica articolul 180 din actul Legea 19 2000
Legea 577 2003 abrogă articolul 1 din actul Legea 130 1999
Legea 577 2003 abrogă articolul 2 din actul Legea 130 1999
Legea 577 2003 abrogă articolul 3 din actul Legea 130 1999
Legea 577 2003 abrogă articolul 4 din actul Legea 130 1999
Legea 577 2003 abrogă articolul 5 din actul Legea 130 1999
Legea 577 2003 abrogă articolul 6 din actul Legea 130 1999
Legea 577 2003 abrogă articolul 7 din actul Legea 130 1999
Legea 577 2003 abrogă articolul 15 din actul Legea 130 1999
Legea 577 2003 modifica articolul 16 din actul Legea 130 1999
Legea 577 2003 abrogă articolul 18 din actul Legea 130 1999
Legea 577 2003 abrogă articolul 20 din actul Legea 130 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 577 din 22 decembrie 2003

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  5 ianuarie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9 din 27 februarie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
    "Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca".
    2. La articolul I punctul 5, alineatul (7) al articolului 21 se abroga.
    3. La articolul I, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins:
    "12^1. Alineatul (3) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
    (3) La solutionarea contestatiei casa teritoriala de pensii consulta Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca. Avizul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca este obligatoriu si ramane definitiv."
    4. La articolul I, dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu urmatorul cuprins:
    "19^1. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 89
    (1) In situatia in care se constata erori in stabilirea si in plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificarile legale, atragand, dupa caz, raspunderea celor vinovati.
    (2) La sfarsitul fiecarui an calendaristic drepturile de pensie se revizuiesc din oficiu, daca elementele avute in vedere la calculul initial al pensiei, pentru perioadele de stagiu ulterioare datei de 1 aprilie 2001, au suferit modificari inscrise si confirmate in Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, depusa de angajator pana la data de 31 decembrie a fiecarui an la casa teritoriala de pensii.
    (3) Drepturile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (2) se cuvin si se acorda cu data de 1 ianuarie a anului urmator."
    5. La articolul I punctul 21, articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98
    (1) Asiguratii sistemului public au dreptul, in afara de pensie, la:
    a) concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;
    b) prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;
    c) concediu si indemnizatie pentru maternitate;
    d) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului;
    e) concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav;
    f) ajutor de deces.
    (2) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si e) asiguratii care, in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38.
    (3) Persoanele care au dobandit, conform legii, calitatea de asigurat beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul accidentelor de munca, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.
    (4) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) lit. d) asiguratii sistemului public care au realizat, in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38, un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.
    (5) In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.
    (6) Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare."
    6. La articolul I punctul 22, dupa alineatul (2) al articolului 99 se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Daca nasterea s-a produs inainte de termen, baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale prevazute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determina, conform prevederilor alin. (2), pe baza veniturilor lunare din perioada ce constituie, conform art. 98 alin. (5), stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului."
    7. La articolul I, dupa punctul 27 se introduce un punct nou, punctul 27^1, cu urmatorul cuprins:
    "27^1. La articolul 121 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, oricand pana la implinirea de catre copil a acestor varste, numai dupa efectuarea a cel putin 42 de zile din concediul de lauzie."
    8. La articolul I punctul 29, articolul 125 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 125
    (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) si b) este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 99.
    (2) Pentru drepturile care se stabilesc dupa data de 31 decembrie 2003 cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat."
    9. La articolul I, dupa punctul 29 se introduce un punct nou, punctul 29^1, cu urmatorul cuprins:
    "29^1. Dupa articolul 125 se introduce un nou articol, articolul 125^1, cu urmatorul cuprins:
    Art. 125^1
    In vederea acordarii concediului si indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a), in cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare si bazei de calcul prevazute de lege se stabileste de la data la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii."
    10. La articolul I punctul 31, articolul 133 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 133
    (1) Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) si e) se fac pe baza certificatului medical eliberat in conditiile legii, care constituie ordin de plata, sau, dupa caz, pe baza cererii, insotita de documente doveditoare, in cazul indemnizatiei prevazute la art. 98 alin. (1) lit. d).
    (2) Calculul si plata indemnizatiei de asigurari sociale se fac lunar de catre:
    a) angajator, cel mai tarziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II;
    b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau, dupa caz, a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cazul somerilor;
    c) casa teritoriala de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si alin. (2).
    (3) Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile se poate indexa o data cu indexarea valorii punctului de pensie, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului."
    11. La articolul I, dupa punctul 31 se introduce un punct nou, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins:
    "31^1. Articolul 134 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 134
    (1) CNPAS, prin intermediul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, organizeaza, indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    (2) Pe baza normelor metodologice emise, CNPAS efectueaza, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, controlul asupra corectitudinii acordarii concediilor medicale, respectarii programelor recuperatorii si oportunitatii stabilirii acestora."
    12. La articolul I, dupa punctul 33 se introduce un punct nou, punctul 33^1, cu urmatorul cuprins:
    "33^1. Litera l) a articolului 144 va avea urmatorul cuprins:
    l) controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;"
    13. La articolul I, dupa punctul 34 se introduc 4 puncte noi, punctele 34^1 - 34^4, cu urmatorul cuprins:
    "34^1. Dupa alineatul (1) al articolului 174 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    (1^1) CNPAS are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, care este institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica. Rolul si atributiile Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.
    34^2. Dupa alineatul (3) al articolului 180 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    (3^1) Se excepteaza de la prevederile alin. (3) pensionarii de asigurari sociale de stat ale caror drepturi de pensie s-au stabilit pe baza salariilor din ultimii 5 ani de activitate sau pe baza salariilor de pana la data de 1 aprilie 1992. Acestor categorii de persoane li se aplica prevederile alin. (2).
    34^3. Dupa alineatul (5) al articolului 180 se introduce alineatul (5^1) cu urmatorul cuprins:
    (5^1) Dupa definitivarea procesului de recorelare, punctajul mediu anual al pensiilor cuvenite persoanelor prevazute la alin. (3^1) nu poate fi mai mic decat cel calculat la data de 1 aprilie 2001.
    34^4. Alineatul (6) al articolului 180 va avea urmatorul cuprins:
    (6) Cuantumul pensiilor se stabileste pe baza prevederilor art. 76, luandu-se in considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, dupa caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3), (5) si (5^1)."
    14. La articolul II, litera b) se abroga.
    15. Articolul III va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Perioadele in care persoanele ale caror declaratii de asigurare sociala inceteaza de drept conform art. II, care au fost asigurate pe baza declaratiei de asigurare in baza legislatiei in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu de cotizare, in conditiile legii, daca se face dovada achitarii contributiei de asigurari sociale, iar perioadele in care s-a beneficiat de indemnizatii de asigurari sociale constituie perioade asimilate stagiului de cotizare.
    (2) Veniturile asigurate pe baza carora s-a platit contributia de asigurari sociale si cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de care au beneficiat persoanele prevazute la alin. (1) se iau in calcul la stabilirea drepturilor de asigurari sociale, in conditiile legii.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si persoanelor care au fost asigurate conform art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, se aplica persoanelor care devin asigurate ale sistemului public de pensii incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (5) Pentru persoanele care, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului se face avandu-se in vedere stagiul de cotizare realizat pana la data nasterii copilului, astfel cum a fost reglementat pana la data prezentei ordonante de urgenta.
    (6) Pentru situatiile prevazute la alin. (5) cuantumul brut lunar al indemnizatiei este de 85% din baza de calcul stabilita ca medie a veniturilor lunare corespunzatoare perioadei ce a constituit stagiu de cotizare conform alin. (5), cu respectarea celorlalte prevederi ale art. 99 din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta."
    16. Dupa articolul III se introduc doua articole noi, articolele III^1 si III^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    La stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 98 alin. (1) lit. c), d) si e) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii de drepturi prevazuti la art. 133 alin. (2) lit. a) si b) din acelasi act normativ vor avea in vedere, dupa caz, si veniturile asigurate in baza contractului de asigurare sociala incheiat, conform legislatiei existente pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru completarea venitului asigurat.
    Art. 3^2
    (1) Contractele de asigurare sociala incheiate pentru completarea venitului asigurat, in derulare la data de 16 martie 2003 si care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, au incetat de drept, isi continua aplicarea.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1) perioada cuprinsa intre data de 17 martie 2003 si 14 aprilie 2003 constituie, in conditiile legii, stagiu de cotizare in sistemul public de pensii. Pentru aceasta perioada nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere."
    17. Dupa articolul IV se introduce un articol nou, articolul IV^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    Art. 1 - 7, art. 15, art. 16 lit. b), art. 18 si 20 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DAN MIRCEA POPESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 577/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 577 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu