E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 aproba Ordonanţa 62 2002
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 62 2002
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 abrogă articolul 9 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 29 din actul Ordonanţa 70 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 49 din 21 ianuarie 2003

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 54 din 30 ianuarie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 62 din 29 august 2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 3, articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Controlul fiscal se exercita de catre organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale, precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, denumite in continuare organe de control fiscal.
    Organele de control fiscal indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Structura organizatorica, numarul de personal pentru activitatea de control fiscal, competenta teritoriala si atributiile aparatului de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale se aproba de ministrul finantelor publice, iar pentru serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, de ministrul administratiei publice.
    In exercitarea atributiilor de serviciu organele de control fiscal colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale, cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv ale Ministerului Administratiei Publice, precum si cu institutiile fiscale similare din alte state, in conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor lor."
    2. La articolul I punctul 4 articolul 6, literele d) si g) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face in scris si cuprinde in mod obligatoriu data, ora si locul intalnirii, precum si scopul acesteia. Solicitarea se comunica contribuabilului cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea datei fixate pentru intalnire;
    ...........................................................................
    g) sa stabileasca obligatiile fiscale prin asimilare sau estimare, in situatia in care in evidenta contabila nu exista documente justificative sau contribuabilul refuza prezentarea acestora, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, respectiv al ministrului administratiei publice. Sarcina de a dovedi ca metoda indirecta utilizata pentru stabilirea obligatiilor fiscale este incorecta revine contribuabilului;"
    3. La articolul I punctul 4 articolul 6, litera i) se abroga.
    4. La articolul I punctul 5, partea introductiva a articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    In scopul determinarii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt in drept sa solicite informatii de la:"
    5. La articolul I punctul 6, articolul 9 se abroga.
    6. La articolul I punctul 7 articolul 10, dupa litera j) se introduce litera k) cu urmatorul cuprins:
    "k) sa raspunda pentru constatarile rezultate din control, raportat la tematica stabilita pentru verificare si in concordanta cu documentele supuse controlului."
    7. La articolul I punctul 9 articolul 11^1, alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data inceperii efective a actiunii de control fiscal.
    Pentru motive intemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de incepere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucratoare, solicitare care se comunica in scris conducerii organului de control fiscal in termen de 5 zile lucratoare de la primirea avizului de verificare."
    8. La articolul I punctul 9 articolul 11^1, dupa alineatul 5 se introduc doua alineate noi, alineatele 6 si 7, cu urmatorul cuprins:
    "Organele de control fiscal sunt obligate sa dea curs imediat sau in cel mult 24 de ore tuturor sesizarilor si reclamatiilor privind cazurile de evaziune fiscala.
    Controlul inopinat nu poate fi extins la nivelul unei perioade sau activitati a unui contribuabil."
    9. La articolul I punctul 10 articolul 12, litera e) se abroga.
    10. La articolul I, punctul 11 se abroga.
    11. La articolul I punctul 12 articolul 13, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa se prezinte, la solicitarea organului de control, la data si locul stabilite pentru efectuarea controlului, la sediul central si/sau al subunitatilor agentului economic;"
    12. La articolul I punctul 14, articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Controlul fiscal se desfasoara, in baza deciziei conducatorului organului de control fiscal, la sediul social inregistrat de organele competente si/sau la subunitatile agentului economic respectiv.
    In cazul in care documentele au fost ridicate de organele abilitate de lege, controlul se poate efectua, daca agentul economic nu dispune de sediu corespunzator, si la sediul organului de control."
    13. La articolul I punctul 16 articolul 26, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control fiscal si de alte persoane imputernicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv al Ministerului Administratiei Publice, dupa caz."
    14. La articolul I, dupa punctul 16 se introduce punctul 17 cu urmatorul cuprins:
    "17. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 29
    In termen de 60 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotarare a Guvernului.>>"
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 49/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 49 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu