E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 aproba Ordonanţa 62 2002
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 62 2002
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 abrogă articolul 9 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 70 1997
Articolul 1 din actul Legea 49 2003 modifica articolul 29 din actul Ordonanţa 70 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 49 din 21 ianuarie 2003

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 54 din 30 ianuarie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 62 din 29 august 2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 3, articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Controlul fiscal se exercita de catre organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale, precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, denumite in continuare organe de control fiscal.
    Organele de control fiscal indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Structura organizatorica, numarul de personal pentru activitatea de control fiscal, competenta teritoriala si atributiile aparatului de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale se aproba de ministrul finantelor publice, iar pentru serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, de ministrul administratiei publice.
    In exercitarea atributiilor de serviciu organele de control fiscal colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale, cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv ale Ministerului Administratiei Publice, precum si cu institutiile fiscale similare din alte state, in conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor lor."
    2. La articolul I punctul 4 articolul 6, literele d) si g) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face in scris si cuprinde in mod obligatoriu data, ora si locul intalnirii, precum si scopul acesteia. Solicitarea se comunica contribuabilului cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea datei fixate pentru intalnire;
    ...........................................................................
    g) sa stabileasca obligatiile fiscale prin asimilare sau estimare, in situatia in care in evidenta contabila nu exista documente justificative sau contribuabilul refuza prezentarea acestora, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, respectiv al ministrului administratiei publice. Sarcina de a dovedi ca metoda indirecta utilizata pentru stabilirea obligatiilor fiscale este incorecta revine contribuabilului;"
    3. La articolul I punctul 4 articolul 6, litera i) se abroga.
    4. La articolul I punctul 5, partea introductiva a articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    In scopul determinarii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt in drept sa solicite informatii de la:"
    5. La articolul I punctul 6, articolul 9 se abroga.
    6. La articolul I punctul 7 articolul 10, dupa litera j) se introduce litera k) cu urmatorul cuprins:
    "k) sa raspunda pentru constatarile rezultate din control, raportat la tematica stabilita pentru verificare si in concordanta cu documentele supuse controlului."
    7. La articolul I punctul 9 articolul 11^1, alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data inceperii efective a actiunii de control fiscal.
    Pentru motive intemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de incepere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucratoare, solicitare care se comunica in scris conducerii organului de control fiscal in termen de 5 zile lucratoare de la primirea avizului de verificare."
    8. La articolul I punctul 9 articolul 11^1, dupa alineatul 5 se introduc doua alineate noi, alineatele 6 si 7, cu urmatorul cuprins:
    "Organele de control fiscal sunt obligate sa dea curs imediat sau in cel mult 24 de ore tuturor sesizarilor si reclamatiilor privind cazurile de evaziune fiscala.
    Controlul inopinat nu poate fi extins la nivelul unei perioade sau activitati a unui contribuabil."
    9. La articolul I punctul 10 articolul 12, litera e) se abroga.
    10. La articolul I, punctul 11 se abroga.
    11. La articolul I punctul 12 articolul 13, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa se prezinte, la solicitarea organului de control, la data si locul stabilite pentru efectuarea controlului, la sediul central si/sau al subunitatilor agentului economic;"
    12. La articolul I punctul 14, articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Controlul fiscal se desfasoara, in baza deciziei conducatorului organului de control fiscal, la sediul social inregistrat de organele competente si/sau la subunitatile agentului economic respectiv.
    In cazul in care documentele au fost ridicate de organele abilitate de lege, controlul se poate efectua, daca agentul economic nu dispune de sediu corespunzator, si la sediul organului de control."
    13. La articolul I punctul 16 articolul 26, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control fiscal si de alte persoane imputernicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv al Ministerului Administratiei Publice, dupa caz."
    14. La articolul I, dupa punctul 16 se introduce punctul 17 cu urmatorul cuprins:
    "17. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 29
    In termen de 60 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotarare a Guvernului.>>"
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 49/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 49 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu