E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 482 2004 modifica articolul 99 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 101 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 102 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 adauga dupa articolul 120 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 124 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 125 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 129 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 adauga dupa articolul 130 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 adauga dupa articolul 135 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 2 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 5 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 8 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 12 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 completeaza articolul 14 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 20 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 22 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 23 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 31 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 43 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 46 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 49 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 50 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 51 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 55 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 58 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 63 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 68 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 69 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 70 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 71 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 72 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 73 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 74 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 75 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 79 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 80 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 81 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 82 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 completeaza articolul 83 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 86 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 adauga dupa articolul 86 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 87 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 adauga dupa articolul 88 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 92 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 adauga dupa articolul 92 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 93 din actul OUG 194 2002
Legea 482 2004 modifica articolul 96 din actul OUG 194 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 482 din 10 noiembrie 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1116 din 27 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, dupa litera b) se introduc literele b^1) si b^2) cu urmatorul cuprins:
    "b^1) rezident - strainul titular al unui permis de sedere temporara pe teritoriul Romaniei, acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
    b^2) rezident permanent - strainul titular al unui permis de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei, acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta;".
    2. La articolul 2, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) viza - autorizatia, materializata prin aplicarea unui colant sau a unei stampile pe un document de trecere a frontierei de stat valabil, care permite strainului supus acestei obligativitati sa se prezinte la un punct de trecere a frontierei pentru a solicita tranzitul sau sederea temporara pentru o perioada determinata, cu indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul act normativ;".
    3. La articolul 5, litera e) se abroga.
    4. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Guvernul poate stabili, prin hotarare, ori de cate ori este cazul, introducerea ori suspendarea unor facilitati pe termen scurt, la acordarea dreptului de a intra sau, dupa caz, la prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei, pentru anumite categorii de straini, precum si perioadele pentru care se acorda, respectiv se suspenda aceste facilitati. Pe termen lung, Guvernul stabileste strategia nationala in domeniul imigratiei."
    5. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Organele politiei de frontiera pot refuza intrarea strainilor pe teritoriul statului roman si in urmatoarele situatii:
    a) au savarsit infractiuni pe perioada altor sederi in Romania ori in strainatate impotriva statului sau a unui cetatean roman;
    b) au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini;
    c) au incalcat anterior, in mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupa caz, la intrarea pe teritoriul Romaniei, precum si impotriva celor care au incercat anterior sa treaca frontiera Romaniei cu documente false sau falsificate;
    d) sufera de maladii care pot pune in pericol grav sanatatea publica, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii."
    6. La articolul 12, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Strainul, cetatean al unui stat dintre cele cuprinse in lista prevazuta la art. 36 alin. (2), intrat legal pe teritoriul Romaniei, are obligatia sa anunte despre aceasta organul de politie competent teritorial, in termen de 3 zile de la data intrarii."
    7. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Avizul Autoritatii pentru straini prevazut la alin. (1) se elibereaza in regim de urgenta, iar in situatiile in care sunt necesare verificari amanuntite, termenul poate fi de maximum 5 zile de la data solicitarii."
    8. La articolul 20, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) viza de tranzit, identificata prin simbolul B;
    c) viza de scurta sedere, identificata prin simbolul C;"
    9. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Viza de tranzit
    Viza de tranzit este viza care permite unui strain sa tranziteze teritoriul Romaniei. Viza de tranzit poate fi eliberata pentru unul sau doua tranzituri si, in mod exceptional, pentru mai multe tranzituri, fara ca durata fiecarui tranzit sa depaseasca 5 zile."
    10. La articolul 23, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Viza de scurta sedere este viza care permite strainilor sa solicite intrarea pe teritoriul Romaniei, pentru alte motive decat imigrarea, in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depaseasca 90 de zile, in decurs de 6 luni de la data primei intrari. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrari.
    (2) In cazul strainilor care calatoresc in mod frecvent in Romania, pentru relatii de afaceri-cooperare, la solicitarea autoritatilor administrative centrale sau a societatilor comerciale cu mare capacitate economico-financiara, viza de scurta sedere cu intrari multiple poate fi acordata si pe o perioada de un an si, in mod exceptional, pe o perioada de pana la 5 ani. Si in aceste situatii durata sederii nu poate depasi 90 de zile in decurs de 6 luni."
    11. La articolul 31, litera e) a alineatului (1) se abroga.
    12. La articolul 31, litera f) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "f) in cazul marinarilor straini care solicita tranzitul pentru a se imbarca, reimbarca sau pentru a parasi o nava in scopul repatrierii la incetarea contractului de munca, precum si in cazul schimburilor de echipaje."
    13. La articolul 31, litera a) a alineatului (4) va avea urmatorul cuprins:
    "a) 15 zile, in cazul unei vize de scurta sedere;"
    14. La articolul 43, litera c) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "c) investitia pe care o va realiza societatea sa se concretizeze prin aporturi de capital si tehnologie in valoare minima de 50.000 euro pentru societati comerciale cu raspundere limitata, de 70.000 euro pentru societati comerciale pe actiuni sau crearea unui numar minim de 10 locuri de munca."
    15. La articolul 43, litera d) a alineatului (2) se abroga.
    16. La articolul 46, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Strainii, titulari ai unui drept de sedere in Romania de cel putin un an, pot solicita reintregirea familiei pentru:
    a) sot/sotie;
    b) copiii minori, necasatoriti, ai titularului dreptului de sedere si ai sotului/sotiei, inclusiv copiii adoptati in comun de catre acestia;
    c) copiii minori, necasatoriti, inclusiv cei adoptati, ai titularului dreptului de sedere, in cazul in care sunt in intretinerea efectiva a acestuia;
    d) copiii minori, necasatoriti, inclusiv cei adoptati, ai sotului/sotiei titularului dreptului de sedere, in cazul in care sunt in intretinerea efectiva a acestuia."
    17. Dupa alineatul (1) al articolului 46 se introduc alineatele (1^1) - (1^3) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Adoptia copiilor prevazuti la alin. (1) trebuie sa fie dispusa printr-o decizie a unei autoritati romane competente, in conditiile legii, sau printr-o decizie a unei autoritati a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul Romaniei.
    (1^2) Autoritatea pentru straini aproba, daca sunt intrunite conditiile prevazute de lege, reintregirea familiei si pentru urmatoarele categorii:
    a) rudele de gradul I in linie ascendenta ale titularului dreptului de sedere sau ale sotului/sotiei, in cazul in care acestea nu se pot intretine singure;
    b) copiii adulti necasatoriti ai titularului dreptului de sedere sau ai sotului/sotiei, in cazul in care acestia nu se pot intretine singuri din motive medicale.
    (1^3) Strainii prevazuti la alin. (1), titulari ai unui drept de sedere in scop de studii, pot solicita reintregirea familiei pentru sot/sotie si copiii minori, necasatoriti, cu conditia ca data incheierii casatoriei sa fie anterioara obtinerii dreptului de sedere."
    18. La articolul 46, litera f) a alineatului (2) se abroga.
    19. La articolul 46, litera c) a alineatului (4) va avea urmatorul cuprins:
    "c) solicitantul sa posede mijloace de intretinere, pe langa cele necesare pentru propria intretinere potrivit legii, in cuantumul corespunzator salariului minim net pe economia nationala pentru fiecare membru de familie."
    20. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    Viza de lunga sedere pentru strainii membri de familie ai cetatenilor romani
    Viza de lunga sedere se poate acorda:
    a) strainilor casatoriti cu cetateni romani, cu conditia ca aceasta sa nu fie o casatorie de convenienta, constatata in conditiile prevazute la art. 64, iar daca a fost incheiata pe teritoriul Romaniei, solicitantul sa fi avut drept de sedere la acea data;
    b) strainilor care fac dovada ca nu sunt casatoriti si care convietuiesc cu cetateni romani, cu conditia ca acestia sa aiba impreuna cel putin un copil;
    c) copiilor minori necasatoriti, inclusiv celor adoptati;
    d) rudelor de gradul I in linie ascendenta cu varsta peste 60 de ani."
    21. La articolul 50, literele b), c) si g) ale alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) nu a intervenit, pe perioada sederii in Romania, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d) si alin. (2);
    c) poseda document de calatorie valabil;
    ...........................................................................
    g) prezinta dovada asigurarii medicale, cu valabilitate pentru cel putin un an."
    22. La articolul 50, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Strainii sunt obligati ca, la expirarea valabilitatii documentelor prevazute la alin. (2) lit. c), f) si g), sa intreprinda demersurile necesare prelungirii valabilitatii sau reinnoirii acestora."
    23. La articolul 50, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Prelungirea dreptului de sedere se poate acorda si pentru perioade mai mari de un an in conditiile prezentei legi sau pe baza de reciprocitate."
    24. La articolul 51, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Cererea va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. In cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de prelungire a dreptului de sedere, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile."
    25. La articolul 55, punctul (iv) de la litera c) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(iv) documentele din care sa rezulte ca investitia este concretizata in aport de capital sau transfer de tehnologie, in valoare de cel putin 70.000 euro ori crearea a cel putin 15 locuri de munca, in cazul actionarului, si 50.000 euro ori crearea a cel putin 10 locuri de munca, in cazul asociatului, cu conditia ca, in cazul locurilor de munca, acestea sa fie incadrate cu persoane angajate cu norma intreaga, in conditiile legii."
    26. La articolul 58, literele a) - c) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) este inscris la o unitate sau o institutie de invatamant de stat sau particulara acreditata, forma invatamant de zi;
    b) dovedeste ca si-a achitat taxele de studii pe perioada pentru care solicita prelungirea dreptului de sedere;
    c) face dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul minim brut pe tara, pe perioada valabilitatii permisului de sedere."
    27. La articolul 63, litera d) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "d) dovedeste ca strainul care a solicitat reintregirea dispune de mijloace de intretinere peste cuantumul prevazut la eliberarea permisului de sedere, cel putin la nivelul salariului minim brut pe tara, pentru fiecare membru de familie."
    28. La articolul 63, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prelungirea dreptului de sedere pentru strainii membri de familie ai cetatenilor romani poate fi acordata astfel:
    a) pentru strainii casatoriti cu cetateni romani, daca:
    (i) prezinta certificatul de casatorie in original si copie, care trebuie sa produca efecte juridice pe teritoriul Romaniei;
    (ii) fac dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut pe tara;
    b) pentru strainii care convietuiesc cu cetateni romani, daca:
    (i) prezinta certificatele de nastere ale copiilor, cetateni romani, in original si in copie;
    (ii) prezinta declaratia cetateanului roman, in forma autentica, din care sa rezulte ca acestia convietuiesc;
    (iii) fac dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut pe tara;
    c) pentru copiii minori necasatoriti, inclusiv cei adoptati, daca:
    (i) se prezinta documente traduse si legalizate din care sa rezulte existenta legaturii de rudenie;
    (ii) se face dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut pe tara;
    d) pentru rudele de gradul I in linie ascendenta, daca:
    (i) prezinta documente traduse si legalizate din care sa rezulte existenta legaturii de rudenie;
    (ii) fac dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut pe tara."
    29. La articolul 68, litera a) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "a) strainii detasati - cu prezentarea unei adeverinte de la reprezentanta, sucursala ori filiala aflata pe teritoriul Romaniei sau de la o societate comerciala, persoana juridica romana, al carei asociat/actionar este compania-mama, cu acelasi obiect de activitate, daca fac dovada ca nu sunt in raporturi contractuale de munca cu persoana juridica romana. Dreptul de sedere pentru acest scop poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de pana la un an, pentru prelungirile ulterioare fiind aplicabile dispozitiile legale privind prelungirea dreptului de sedere a strainilor angajati in munca;".
    30. Articolele 69 - 74 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    Dreptul de sedere permanenta
    (1) Dreptul de sedere permanenta se acorda, la cerere, in conditiile prezentei legi, pe perioada nedeterminata, strainului titular al unui drept de sedere temporara caruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului in Romania.
    (2) Dreptul de sedere permanenta inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la cererea titularului;
    b) la obtinerea unui drept de sedere permanenta pe teritoriul altui stat;
    c) in cazul absentei de pe teritoriul statului roman pe o perioada mai mare de 12 luni consecutive, cu exceptia situatiei in care, in aceasta perioada, titularul a beneficiat de drept de sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene;
    d) in cazul absentei de pe teritoriul statului roman pe o perioada mai mare de 6 ani consecutivi, chiar daca in aceasta perioada a beneficiat de un drept de sedere temporara pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene;
    e) in cazul declararii ca indezirabil.
    (3) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. c) si d), strainul poate depune o noua cerere de stabilire a domiciliului in Romania dupa o sedere legala si continua de 12 luni.
    (4) Dreptul de sedere permanenta poate fi anulat sau revocat in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 70
    Conditii de stabilire a domiciliului in Romania
    (1) Strainii isi pot stabili domiciliul in Romania daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) o sedere temporara continua si legala in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel:
    (i) sederea va fi considerata continua atunci cand perioada de absenta de pe teritoriul Romaniei este mai mica de 6 luni consecutive si nu depaseste in total 10 luni pe intreaga perioada;
    (ii) sederea va fi considerata legala atunci cand discontinuitatile intre perioadele pentru care s-a acordat succesiv dreptul de sedere sunt mai mici de 30 de zile consecutive si nu depasesc in total 90 de zile pe intreaga perioada, chiar daca au fost sanctionati contraventional;
    b) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere in cuantumul prevazut de lege, corespunzator scopului pentru care s-a prelungit dreptul de sedere pana la depunerea cererii;
    c) fac dovada asigurarii sociale de sanatate, in conditiile legii;
    d) fac dovada ca detin, in mod legal, spatiu de locuit corespunzator pentru ei si pentru membrii de familie cu care locuiesc impreuna;
    e) vorbesc limba romana la un nivel satisfacator;
    f) nu prezinta pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala.
    (2) Strainii titulari ai unui drept de sedere temporara in scop de studii nu pot solicita stabilirea domiciliului in Romania.
    (3) In cazul in care strainii prevazuti la alin. (2) dobandesc un drept de sedere temporara care le permite sa solicite stabilirea domiciliului in Romania, numai jumatate din perioada de sedere in scop de studii poate fi luata in considerare in calcularea perioadei de sedere continua si legala, conform prevederilor alin. (1) lit. a). Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si membrilor de familie ai acestora, titulari ai unui drept de sedere in scop de reintregire a familiei.
    (4) Strainilor de origine romana sau nascuti in Romania, precum si celor a caror sedere este in interesul statului roman li se poate aproba stabilirea domiciliului fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
    (5) Strainul minor poate obtine stabilirea domiciliului in Romania o data cu parintii sai. In cazul in care numai unul dintre parinti este titular al dreptului de sedere permanenta, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, in forma autentica.
    Art. 71
    Conditii cu privire la solicitarea stabilirii domiciliului in Romania
    (1) Pentru stabilirea domiciliului in Romania, strainul trebuie sa depuna personal, la formatiunile teritoriale ale Autoritatii pentru straini, o cerere-tip.
    (2) Cererea, completata in limba romana, trebuie insotita de documente care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor prevazute la art. 70, precum si urmatoarele documente:
    a) documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie legalizata;
    b) copie legalizata a actelor de stare civila;
    c) acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului de locuit, in original si in copie legalizata;
    d) acte doveditoare privind mijloacele de intretinere;
    e) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine, tradus si legalizat. In cazul in care solicitantul cererii a parasit teritoriul Romaniei dupa data eliberarii certificatului de cazier judiciar, acesta trebuie sa depuna un nou certificat de cazier judiciar, emis dupa data reintoarcerii in Romania;
    f) certificat de cazier judiciar, eliberat de autoritatile romane;
    g) dovada asigurarii sociale de sanatate.
    Art. 72
    Aprobarea cererilor de stabilire a domiciliului in Romania
    (1) Stabilirea domiciliului in Romania se aproba de catre seful Autoritatii pentru straini.
    (2) In scopul analizarii cererilor de stabilire a domiciliului in Romania, prin dispozitie a sefului Autoritatii pentru straini se constituie o comisie care formuleaza propuneri motivate pentru fiecare caz in parte.
    (3) Cererile de stabilire a domiciliului se solutioneaza in termen de maximum 6 luni de la data inregistrarii. Pentru motive obiective, seful Autoritatii pentru straini poate prelungi acest termen cu inca 3 luni, cu instiintarea solicitantului.
    (4) Aprobarea sau respingerea cererii se comunica in scris solicitantului, in termen de 10 zile lucratoare de la solutionarea acesteia.
    (5) In termen de 30 de zile de la primirea comunicarii, strainul caruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului in Romania este obligat sa se prezinte la formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini unde a fost inregistrata cererea, in vederea eliberarii permisului de sedere permanenta.
    (6) In cazul neprezentarii in termen de 12 luni de la data comunicarii, strainul pierde dreptul de eliberare a permisului de sedere permanenta. Pentru aprobarea stabilirii domiciliului in Romania, strainul poate depune o noua cerere.
    Art. 73
    Respingerea cererii de stabilire a domiciliului in Romania
    (1) Daca se constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 70 si 71, comisia prevazuta la art. 72 propune sefului Autoritatii pentru straini respingerea cererii.
    (2) Decizia de respingere a cererii, precum si motivele care au stat la baza acesteia se comunica, in scris, solicitantului de catre Autoritatea pentru straini.
    (3) Respingerea cererii de stabilire a domiciliului in Romania poate fi contestata de strain pe calea contenciosului administrativ, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
    (4) Respingerea cererii de stabilire a domiciliului in Romania nu are efecte juridice asupra dreptului de sedere temporara a strainului.
    Art. 74
    Tratament egal
    Strainul titular al unui drept de sedere permanenta beneficiaza, in conditiile legii, de tratament egal cu cetatenii romani in ceea ce priveste:
    a) accesul la piata muncii, cu conditia ca activitatea desfasurata sa nu presupuna, chiar si ocazional, exercitarea unor prerogative ale autoritatii publice;
    b) accesul la toate formele de invatamant;
    c) echivalarea studiilor si recunoasterea diplomelor, a certificatelor si a altor calificari, in conformitate cu prevederile nationale;
    d) securitatea sociala, asistenta sociala si de sanatate si protectie sociala;
    e) deduceri de impozit pe venitul global si scutiri de taxe;
    f) accesul la bunuri si servicii publice, inclusiv obtinerea de locuinte;
    g) libertatea de asociere, afiliere si apartenenta la o organizatie sindicala sau profesionala."
    31. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 75
    Cazuri de anulare si revocare a dreptului de sedere
    (1) Autoritatea pentru straini anuleaza, prin decizie motivata, dreptul de sedere permanenta sau temporara in Romania in urmatoarele situatii:
    a) se constata ulterior ca, la data prelungirii dreptului de sedere temporara sau la data aprobarii stabilirii domiciliului in Romania, strainul nu indeplinea conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in acest sens;
    b) se constata ulterior ca unele acte care au stat la baza acordarii dreptului de sedere temporara sau permanenta sunt false ori falsificate;
    c) se constata ulterior ca strainul a fost indepartat de pe teritoriul Romaniei si a reintrat, sub alta identitate, in perioada de interdictie.
    (2) Autoritatea pentru straini revoca, prin decizie motivata, dreptul de sedere temporara in Romania atunci cand:
    a) in urma verificarilor specifice efectuate de organele competente ale Autoritatii pentru straini sau a sesizarilor primite de la alte autoritati competente, potrivit legii, se constata ca strainul nu mai indeplineste conditiile pe baza carora i-a fost prelungit dreptul de sedere ori nu mai respecta scopul pentru care i-a fost acordat acest drept;
    b) se constata ca strainul a incalcat reglementarile privind frontiera de stat sau cele referitoare la angajarea in munca a strainilor;
    c) se constata ca strainul sufera de o boala ce pune in pericol sanatatea publica si nu se supune masurilor de tratament medical stabilite de autoritatile competente."
    32. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79
    Indepartarea strainilor de pe teritoriul Romaniei
    Impotriva strainilor a caror sedere in Romania a devenit ilegala ori al caror drept de sedere a fost anulat sau revocat, Autoritatea pentru straini poate dispune masura indepartarii de pe teritoriul Romaniei si, dupa caz, poate dispune masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada determinata."
    33. La articolul 80, litera a) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "a) strainul caruia i s-a anulat sau revocat viza, precum si cel a carui sedere a devenit ilegala, in termen de maximum 10 zile;".
    34. La articolul 81, litera b) a alineatului (4) va avea urmatorul cuprins:
    "b) prin afisare la sediul Autoritatii pentru straini sau al formatiunilor sale teritoriale, in cazurile in care strainul:
    (i) refuza sa semneze dispozitia de parasire a teritoriului;
    (ii) nu mai locuieste la adresa declarata;
    (iii) nu a facut cunoscuta adresa la care locuieste."
    35. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 82
    Contestarea dispozitiei de parasire a teritoriului
    (1) Dispozitia de parasire a teritoriului poate fi atacata in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti, in cazul in care aceasta a fost emisa de Autoritatea pentru straini, sau la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla formatiunea teritoriala care a emis dispozitia de parasire a teritoriului. Instanta solutioneaza cererea in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Sentinta instantei este definitiva si irevocabila.
    (2) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) suspenda executarea dispozitiei de parasire a teritoriului."
    36. La articolul 83, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (4^1) cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Punerea in executare a ordonantei de declarare ca indezirabil se realizeaza prin escortarea strainului pana la frontiera sau in tara de origine, de catre personalul specializat al Autoritatii pentru straini."
    37. La articolul 86, litera b) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "b) la expirarea valabilitatii permisului de sedere nu au solicitat prelungirea dreptului de sedere, iar perioada scursa de la incetarea acestuia este mai mare de 90 de zile;".
    38. Dupa articolul 86 se introduce articolul 86^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 86^1
    Contestarea masurii de returnare
    (1) Decizia de returnare poate fi atacata de strainul impotriva caruia s-a dispus, in termen de 3 zile de la data comunicarii, la curtea de apel competenta teritorial. Instanta se pronunta in termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hotararea este definitiva si irevocabila.
    (2) Pana la pronuntarea hotararii de catre instanta, strainul este luat in custodie publica, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) are efect suspensiv numai in ceea ce priveste executarea masurii returnarii."
    39. La articolul 87, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca strainul poseda document de trecere a frontierei de stat valabil, mijloace financiare si nu este necesara efectuarea altor formalitati, masura va fi pusa in aplicare in termen de 24 de ore, cu exceptia situatiei in care acesta isi exprima intentia de a contesta masura returnarii.
    (3) Cand masura returnarii nu poate fi pusa in aplicare in termen de 24 de ore, strainul va fi luat in custodie publica."
    40. Dupa articolul 88 se introduce articolul 88^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 88^1
    Masuri de asistenta privind tranzitul in cazul returnarii pe calea aerului intre statele membre ale Uniunii Europene
    (1) Returnarea pe calea aerului se efectueaza, de regula, prin folosirea zborurilor directe pana in tara de destinatie.
    (2) In situatia in care returnarea nu este posibila in conditiile prevazute la alin. (1), Autoritatea pentru straini poate solicita altor state tranzitul aeroportuar.
    (3) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera poate aproba solicitari de tranzit adresate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene, in cazul returnarii strainilor proveniti din state terte.
    (4) Solicitarea de tranzit prevazuta la alin. (3) poate fi refuzata daca:
    a) strainul este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala ori are de executat o pedeapsa privativa de libertate ca urmare a savarsirii unei infractiuni pe teritoriul Romaniei;
    b) tranzitul catre alte state sau admisia in tara de destinatie nu este permisa;
    c) masura returnarii necesita transportul pe un aeroport aflat pe teritoriul Romaniei;
    d) strainul reprezinta o amenintare pentru siguranta nationala, ordinea si sanatatea publica sau relatiile internationale ale statului roman;
    e) asistenta solicitata este imposibila in acel moment din motive obiective; in acest caz, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza, in cel mai scurt timp posibil, autoritatile solicitante asupra unei date cat mai apropiate de cea solicitata initial, in care poate fi acordata asistenta tranzitului.
    (5) In situatia in care, ulterior aprobarii tranzitului, survin situatiile prevazute la alin. (4), autorizatiile deja eliberate pot fi revocate, cu informarea autoritatilor solicitante asupra motivelor care au determinat revocarea.
    (6) Solicitarea de tranzit trebuie transmisa in scris cu cel tarziu doua zile inainte de tranzit. Acest termen poate fi scurtat in cazuri urgente si justificate.
    (7) Decizia va fi comunicata statului membru solicitant in termen de doua zile. Termenul poate fi prelungit, in cazuri justificate, cu maximum 48 de ore.
    (8) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera stabileste puncte de contact in toate zonele de tranzit importante.
    (9) Operatiunea de tranzit nu trebuie sa depaseasca 24 de ore. In cazul in care, din motive obiective, sunt necesare masuri de asistenta suplimentare pentru continuarea operatiunii de tranzit, acest termen poate fi prelungit cu maximum 48 de ore.
    (10) In limita mijloacelor disponibile si in conformitate cu standardele internationale relevante, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera va asigura masurile de asistenta necesare de la aterizare si pana la parasirea aeroportului catre tara de destinatie a cetateanului statului tert, in ceea ce priveste:
    a) intampinarea cetateanului statului tert la aeronava si escortarea acestuia in perimetrul aeroportului de tranzit, in special catre zborul de legatura;
    b) asigurarea tratamentului medical de urgenta cetateanului statului tert si, daca este cazul, a escortarii acestuia;
    c) asigurarea hranei pentru cetateanul statului tert si, daca este cazul, a escortarii acestuia;
    d) primirea, pastrarea si predarea documentelor de calatorie, in special in cazul returnarii neescortate;
    e) in cazul tranzitului neescortat, informarea statului membru solicitant despre locul si ora plecarii cetateanului statului tert de pe teritoriul statului roman;
    f) informarea statului membru solicitant in privinta oricaror incidente serioase care survin in timpul tranzitului;
    g) pe timpul stationarii in aeroportul de tranzit, seful punctului de trecere a frontierei poate dispune cazarea strainului in spatii special amenajate si folosirea mijloacelor legale pentru prevenirea sau eliminarea oricarei incercari a strainului de a se impotrivi tranzitului.
    (11) Costurile serviciilor asigurate, prevazute la alin. (10), vor fi suportate de statul membru solicitant.
    (12) In cazurile in care tranzitul pe calea aerului nu s-a putut efectua, Autoritatea pentru straini va lua masurile necesare primirii strainului in tara."
    41. La articolul 92, alineatul (4) se abroga.
    42. Dupa articolul 92 se introduce articolul 92^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 92^1
    Recunoasterea deciziilor de indepartare a strainilor de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene
    (1) Deciziile de indepartare a strainilor, cetateni ai unor state terte, de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute de statul roman si sunt puse in aplicare de Autoritatea pentru straini in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in urmatoarele cazuri:
    a) decizia de indepartare este luata pentru motive de ordine publica si siguranta nationala, astfel:
    (i) cand strainul a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de un an;
    (ii) ca urmare a desfasurarii de catre straini ori a existentei unor indicii temeinice ca strainul urmeaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol ordinea publica sau siguranta nationala;
    b) decizia de indepartare este luata ca urmare a neindeplinirii de catre strain a conditiilor referitoare la intrarea si sederea strainilor pe teritoriul statului membru in cauza.
    (2) Pentru a fi puse in aplicare, este necesar ca deciziile de indepartare prevazute la alin. (1) sa nu fi fost revocate sau suspendate de catre autoritatile emitente.
    (3) Sunt exceptati de la prevederile alin. (1) strainii membri de familie ai cetatenilor romani, precum si membrii de familie ai cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene.
    (4) In vederea aplicarii prezentului articol, Autoritatea pentru straini coopereaza si face schimb de informatii cu autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene."
    43. La articolul 93, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
    "(7) In situatia in care, ulterior luarii in custodie publica a unui strain, se constata existenta unuia dintre cazurile prevazute la art. 89 alin. (1) sau acesta formuleaza pentru prima data o cerere pentru acordarea unei forme de protectie, masura luarii in custodie publica inceteaza de drept. La formularea unei a doua cereri, masura luarii in custodie publica inceteaza la data acordarii accesului la o noua procedura."
    44. La articolul 93, dupa alineatul (7) se introduce alineatul (7^1) cu urmatorul cuprins:
    "(7^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (7) situatiile in care, pentru ratiuni de siguranta nationala sau ordine publica, se impune indepartarea strainilor de pe teritoriul Romaniei sau mentinerea strainului in custodie publica pana la finalizarea procedurii pentru acordarea statutului de refugiat."
    45. La articolul 93, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Strainii impotriva carora s-a dispus luarea in custodie publica, in conditiile prevazute la alin. (2), pot depune, in termen de 5 zile, plangere la Curtea de Apel Bucuresti, care este obligata sa o solutioneze in termen de 3 zile de la data primirii. Strainii luati in custodie publica, precum si cei returnati in termen de 24 de ore sunt amprentati si fotografiati."
    46. Articolul 96 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 96
    Asistenta medicala a strainilor luati in custodie
    (1) Strainii luati in custodie publica au dreptul la asistenta medicala, medicamente si materiale sanitare gratuite.
    (2) Serviciile medicale prevazute la alin. (1) se asigura, dupa caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau prin unitatile sanitare ale Ministerului Sanatatii. Decontarea cheltuielilor se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin bugetul alocat Autoritatii pentru straini, special prevazut in acest scop."
    47. La articolul 99, dupa litera e) a alineatului (1) se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) strainii care se afla in imposibilitatea de a parasi Romania din alte motive obiective."
    48. La articolul 101, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Masura interzicerii intrarii in Romania, prevazuta la alin. (1), se dispune si impotriva persoanelor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d) si alin. (2) lit. a) si b).
    (3) Aplicarea masurii de interzicere a intrarii se realizeaza, in toate cazurile, prin instituirea consemnului nominal la punctele de trecere a frontierei de stat si, atunci cand este posibil, prin aplicarea in documentele de trecere a frontierei de stat a stampilei in care se precizeaza durata acesteia."
    49. La articolul 102, litera a) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "a) un an, in cazul:
    (i) unei sederi ilegale de la 30 de zile la un an, pentru strainii care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de sedere conferit prin viza sau in temeiul unor conventii internationale ori acte normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize;
    (ii) unei sederi ilegale de la 3 luni la un an, pentru strainii care au fost titulari ai unui permis de sedere temporara;
    (iii) strainilor care nu au respectat dispozitia de parasire a teritoriului si care au fost returnati;".
    50. La articolul 102, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Limitele interdictiilor prevazute la alin. (1) se reduc la jumatate pentru strainii care:
    a) solicita reintoarcerea voluntara, in conditiile prevazute la art. 90;
    b) suporta cheltuielile necesare indepartarii de pe teritoriul Romaniei;
    c) ramburseaza ulterior Autoritatii pentru straini cheltuielile suportate pentru indepartarea de pe teritoriul Romaniei;
    d) sunt casatoriti cu cetateni romani ori sunt parinti ai unor minori, cetateni romani.
    (3) Impotriva strainilor care au comis infractiuni cu intentie si care au fost indepartati, durata interdictiei va fi egala cu durata pedepsei la care au fost condamnati, dar nu mai mica de 3 ani."
    51. La articolul 102, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (4^1) cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Impotriva strainilor prevazuti la art. 101 alin. (2) durata interdictiei va fi dupa cum urmeaza:
    a) 15 ani - pentru strainii prevazuti la art. 8 alin. (1) lit. b) si d);
    b) 5 ani - pentru strainii prevazuti la art. 8 alin. (2) lit. a) - c)."
    52. La articolul 102, alineatul (5) se abroga.
    53. Dupa articolul 120 se introduc articolele 120^1 si 120^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 120^1
    Strainii cu drept de sedere permanenta in statele membre ale Uniunii Europene
    (1) Strainii, cetateni ai unor state terte sau apatrizi, cu drept de sedere permanenta in statele membre ale Uniunii Europene, pot intra si ramane pe teritoriul statului roman, pentru o perioada de 90 de zile in decurs de 6 luni, fara obligativitatea obtinerii unei vize de intrare.
    (2) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se poate prelungi dreptul de sedere temporara, fara indeplinirea conditiei prealabile de obtinere a unei vize de lunga sedere, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 120^2
    Membrii de familie ai strainilor cu drept de sedere permanenta in statele membre ale Uniunii Europene
    (1) Membrii de familie ai strainilor prevazuti la art. 120^1, care au un drept de sedere temporara in scopul reintregirii familiei intr-un stat membru al Uniunii Europene, pot intra in Romania in baza unei vize de lunga sedere acordate in acelasi scop de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, cu indeplinirea conditiilor generale de acordare a vizelor, precum si cu prezentarea dovezilor privind dreptul de sedere pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene in aceasta calitate.
    (2) Membrilor de familie ai strainilor prevazuti la art. 120^1, care nu au un drept de sedere temporara in scopul reintregirii familiei intr-un stat membru al Uniunii Europene, le sunt aplicabile prevederile art. 46.
    (3) Strainilor prevazuti la alin. (1) si (2) li se poate prelungi dreptul de sedere, potrivit prevederilor art. 63 alin. (1)."
    54. La articolul 124, punctele 2, 3 si 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "2. neindeplinirea de catre strain a obligatiei de a parasi teritoriul Romaniei dupa data la care inceteaza dreptul de sedere in Romania prevazut la art. 11;
    3. neindeplinirea de catre strain a obligatiei de anuntare a sederii sale la organul de politie competent teritorial, pana cel tarziu dupa 3 zile de la implinirea termenului prevazut la art. 12 alin. (1);
    ...........................................................................
    8. neindeplinirea de catre strain a obligatiei de a se prezenta la formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini, in termenul de 30 de zile prevazut la art. 72 alin. (5);".
    55. La articolul 124, dupa punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "6^1. neindeplinirea de catre straini a obligatiilor prevazute la art. 50 alin. (2^1);".
    56. La articolul 125, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevazute la pct. 3, 4, 6, 6^1, 8, 9, 10, 11 si 12;".
    57. La articolul 129, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Intrarea pe teritoriul Romaniei, prin trecerea ilegala a frontierei sau sub o alta identitate, de catre strainul declarat indezirabil ori caruia i-a fost interzis in orice mod dreptul de intrare sau sedere in tara, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 6 ani."
    58. Dupa articolul 130 se introduce articolul 130^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 130^1
    Facilitarea sederii ilegale a strainilor pe teritoriul Romaniei
    (1) Facilitarea cu intentie in orice mod a sederii ilegale pe teritoriul Romaniei a strainilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    (2) Fapta prevazuta la alin. (1), savarsita in urmatoarele imprejurari:
    a) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    b) s-a cauzat strainilor o vatamare grava a vietii sau integritatii corporale a acestora,
se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani.
    (3) Daca fapta a avut ca urmare moartea strainului, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 15 ani.
    (4) Tentativa se pedepseste."
    59. Dupa articolul 135 se introduce articolul 135^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 135^1
    Prevederi aplicabile de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
    Prevederile art. 88^1, 92^1, 120^1 si ale art. 120^2 vor intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana."

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 482/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 482 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu