E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 aproba Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 adauga dupa articolul 12 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 15 2002
Articolul 1 din actul Legea 424 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 15 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 424 din 27 iunie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 468 din  1 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, adoptata in temeiul art. 1 pct. II. 12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Incepand cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania.
    (2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, avand masa totala maxima autorizata de 12 tone sau mai mare, tariful mentionat la alin. (1) se va aplica etapizat, conform anexei nr. 1.
    (3) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, avand masa totala maxima autorizata sub 12 tone, si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa totala maxima autorizata, tariful mentionat la alin. (1) se va aplica etapizat, conform anexei nr. 2.
    (4) Pentru plata tarifului mentionat la alin. (1) utilizatorilor retelei de drumuri nationale din Romania li se elibereaza documentul care atesta dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, denumit rovinieta, pentru care, in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va stabili modelul, forma si conditiile de eliberare.
    (5) Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania este structurat in functie de durata de parcurs si de stationare, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni si 12 luni.
    (6) Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania se aplica in mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii nationali si straini ai retelei de drumuri nationale din Romania.
    (7) In cazul schimbarii proprietarului autovehiculului sau cedarii dreptului de folosinta rovinieta isi mentine valabilitatea.
    (8) In cazul radierii din circulatie a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, corespunzatoare perioadei de neutilizare."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, avand masa totala maxima autorizata de peste 12 tone inclusiv, tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania se aplica in functie de numarul de osii ale autovehiculului si de incadrarea in clasa de emisii poluante (EURO).
    (2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, avand masa totala maxima autorizata sub 12 tone, si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima autorizata, tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania se aplica in functie de tipul autovehiculului si de incadrarea in clasa de emisii poluante (EURO)."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Sunt exceptate de la plata tarifului prevazut la art. 1 si 2 autovehiculele folosite de unitatile Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului de Interne, serviciile de ambulanta, serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, precum si autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul local de calatori."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania cu autovehicule inmatriculate in Romania vor utiliza doar rovinieta valabila 12 luni, care se poate procura de la oficiile Companiei Nationale <<Posta Romana>> - S.A., de la statiile publice de distribuire a carburantilor auto si de la agentiile Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>, aflate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat."
    6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania cu autovehicule inmatriculate in alte state vor utiliza roviniete valabile, in functie de durata de parcurs si de sedere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, care se pot procura de la agentiile Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>, aflate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, precum si de la statiile publice de distribuire a carburantilor auto."
    7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania cu autovehicule inmatriculate in alte state vor achita tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania in valuta liber convertibila, la echivalentul tarifului exprimat in euro sau in lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei cumpararii.
    (2) Utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania cu autovehicule inmatriculate in Romania vor achita tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania in lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei cumpararii.
    (3) Este obligatorie pastrarea rovinietelor aplicate vizibil pe partea interioara a parbrizului pentru autovehiculele inmatriculate in alte state, pe toata perioada de parcurs sau de stationare in Romania, fara discontinuitate."
    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Responsabilitatea achizitionarii rovinietei in ceea ce priveste tipul si valabilitatea acesteia revine in exclusivitate conducatorului auto.
    (2) Prin rovinieta valabila se intelege rovinieta aplicata in locul stabilit prin norme, a carei durata de valabilitate nu este depasita si care asigura, prin tarifele platite, dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania pe toata durata de parcurs si de sedere in Romania, fara discontinuitate."
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducatorilor acestora care utilizeaza reteaua de drumuri nationale din Romania fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 45.000.000 lei, cuantumul acesteia urmand a fi reactualizat anual in functie de cursul de schimb euro/leu. Transportatorilor cu autovehicule inmatriculate in alte state plata amenzii contraventionale li se va aplica numai in punctele de control trecere frontiera la iesirea din Romania.
    (2) In cazul in care contravenientul a achitat amenda contraventionala prevazuta la alin. (1), urmarirea contraventiei inceteaza.
    (3) O data cu aplicarea amenzii contraventionale, posesorilor de autovehicule sau conducatorilor acestora care utilizeaza reteaua de drumuri nationale din Romania fara a avea rovinieta valabila li se retine certificatul de inmatriculare al autovehiculului si, dupa caz, licenta de executie pentru vehicul, pana la achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania.
    (4) Contravenientii au obligatia ca in termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contraventionale sa achite tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania."
    10. La articolul 9, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) personalul imputernicit din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din agentiile de control si incasare ale Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>, care functioneaza in punctele de trecere a frontierei, impreuna cu organele politiei de frontiera;
    b) ofiterii si subofiterii de politie care indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe reteaua de drumuri nationale din Romania."
    11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 16 alin. (1) privind posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ."
    12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania nu exonereaza utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonoma <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>, prevazute de reglementarile in vigoare."
    13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Sumele incasate in urma aplicarii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania se constituie venit la dispozitia Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> si vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop, inclusiv pentru plati in numele autoritatii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate in cadrul contractelor de parteneriat public-privat in sectorul drumurilor nationale si autostrazilor."
    14. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Falsificarea rovinietelor, detinerea sau utilizarea de roviniete falsificate constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal."
    15. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania."
    16. Titlul anexei nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Introducerea etapizata a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania de la 1 iulie 2002 pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala mai mare sau egala cu 12 tone"
    17. Titlul anexei nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Introducerea etapizata a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania de la 1 iulie 2002 pentru autovehicule avand masa totala maxima autorizata sub 12,0 tone si pentru autovehicule de transport pasageri"
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 424/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 424 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu