Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 363 din 21 septembrie 2006

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I -Retele de transport

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 806 din 26 septembrie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, care cuprinde direcţiile de dezvoltare a infrastructurii de transport, prevăzute în anexele nr. 1-10.

(2) Lucrările care fac obiectul prezentei legi sunt de interes naţional şi constituie cauză de utilitate publică.

Art. 2. - Semnificaţia principalilor termeni utilizaţi în prezenta lege este cea prevăzută în anexa nr. 11.

Art. 3. - (1) Lucrările de realizare a proiectelor aferente direcţiilor de dezvoltare din Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport se cuprind în listele de investiţii anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de studii de fezabilitate elaborate şi aprobate potrivit legii.

(2) Lucrările pot fi finanţate, total sau parţial, din sumele alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi din alte surse legal constituite, pe bază de documentaţii tehnico-economice aprobate conform legislaţiei în vigoare.

(3) Realizarea unor noi lucrări, considerate prioritare şi necuprinse în liniile directoare prevăzute prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Programele privind executarea lucrărilor aferente direcţiilor de dezvoltare prevăzute în prezenta lege, conform proiectelor aprobate în condiţiile legii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport sunt obligatorii şi se aplică în amenajarea teritoriului judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor, după caz.

(2) Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru reţele de transport se stabileşte prin documentaţii de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului şi prin studii de fezabilitate, aprobate potrivit legii.

(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ocuparea terenurilor şi scoaterea din circuitul agricol şi din circuitul silvic se fac potrivit legii.

(4) Pe terenurile rezervate dezvoltării reţelelor de transport stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului, prevăzute la art. i, se interzice autorizarea executării construcţiilor definitive, fără avizul conform al organului de specialitate al administraţiei publice centrale, care stabileşte politica în domeniul transporturilor.

Art. 5. - Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene şi locale cooperează pentru asigurarea aplicării prevederilor prezentei legi.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 29 iulie 1996, se abrogă.

Art. 7. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR    

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

.

ANEXA Nr. 1

DIRECŢII   DE   DEZVOLTARE

prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport

A. Reţeaua de căi rutiere

1. Autostrăzi:

1.01.     Nădlac*)-Arad-Timişoara-Lugoj -Deva-Sibiu -Piteşti -Bucureşti -Lehliu -Feteşti -Cernavodă-Constanţa;

1.02.     Sibiu -Făgăraş-Braşov-Ploieşti-Bucureşti;

1.3. Timişoara-Stamora Moraviţa*);

1.4. Zalău-Cluj-Napoca-Turda-Alba Iulia-Sebeş;

1.5. Lugoj-Caransebeş- Drobeta-Turnu Severin -Filiaşi-Craiova-Calafat*);

1.6. Şiret*)-Suceava-Bacău - Mărăşeşti-Tişiţa;

1.7. Albita*)-Huşi-Tecuci-Tişiţa-Buzău;

1.8. Bucureşti-Giurgiu*);

1.9. Buzău -Ploieşti;

1.10. Centura Bucureşti;

1.11. Centura Constanţa;

1.12. Borş*)-Marghita-Zalău;

1.13. Turda-Târgu Mureş-Sighişoara-Făgăraş;

1.14. Petea*)-Satu Mare-Baia Mare - Mireşu Mare -Dej -Bistriţa-Vatra Dornei-Suceava;

1.15. Mireşu Mare-Zalău;

1.16. Târgu Mureş-Piatra-Neamţ-Roman-Târgu Frumos-Iaşi-Sculeni*);

1.17. Craiova-Bucureşti;

1.18. Halmeu*)-Seini;'

1.19. Arad -Deva;

1.20. Oradea-Chişineu-Criş-Arad;

1.21. Vărsând*)-Chisineu-Cris;

1.22. Giurgiuleşti*)-Galaţi -Brăila-Slobozia-Călăraşi*).

2.     Drumuri expres sau cu 4 benzi:

2.1. Nădlac-Timişoara;

2.2. Halmeu-Satu Mare-Zalău;

2.3. Borş*)-Oradea-Zalău;

2.4. Drobeta-Turnu Severin-Calafat;

2.5. Simeria-Haţeg -Petroşani -Filiaşi;

2.6. Craiova-Alexandria-Bucureşti;

2.7. Buzău -Bucureşti;

2.8. Bâldana-Târgovişte-Moroieni-Sinaia;

2.9. Rădăuţi -Prut-Ştefăneşti.

Coridorul paneuropean de transport multimodal IV - pct. 1.01 şi 1.05 Coridorul paneuropean de transport intermodal IX - pct. 1.07, 1.08 şi 2.07

2.10. Ploieşti-Buzău -Râmnicu Sărat;

2.11. Satu Mare-Cărei-Valea lui Mihai-Oradea;

2.12. Baia Mare-Cavnic-Budeşti -Borşa-lacobeni-Vatra Dornei -Piatra-Neamţ-Bacău;

2.13. Sighetu Marmaţiei*) -Budeşti;

2.14. Moisei-Năsăud-Bistriţa-Reghin-Târgu Mureş;

2.15. Dej-Cluj-Napoca-Turcia;

2.16. Reghin -Miercurea-Ciuc-Târgu Secuiesc;

2.17. Suceava-Botoşani-Ştefăneşti*);

2.18. Botoşani-Târgu Frumos;

2.19. Chişineu-Criş-Beiuş-Cluj-Napoca;

2.20. Oradea-Beiuş-Deva;

2.21. Sibiu-Mediaş-Sighişoara-Odorheiu Secuiesc-Miercurea-Ciuc;

2.22. Bacău-Târgu Secuiesc-Braşov-Piteşti-Slatina-Craiova;

2.23. Bacău-Vaslui-Crasna;

2.24. Târgu Secuiesc-Focşani -Brăila-Tulcea;

2.25. Cenad*)-Timişoara;

2.26. Voiteg -Reşiţa-Caransebeş;

2.27. Socol*)-Baziaş-Moldova Nouă-Drobeta-Turnu Severin;

2.28. Filiaşi-Craiova;

2.29. Drobeta-Turnu Severin-Târgu Jiu -Râmnicu Vâlcea-Curtea de Argeş;

2.30. Craiova-Bechet*);

2.31. Piteşti-Târgovişte-Ploieşti;

2.32. Piteşti-Costeşti -Roşiori de Vede-Turnu Măgurele*);

2.33. Turnu Măgurele-Alexandria;

2.34. Bucureşti-Giurgiu*);

2.35. Buzău -Brăila;

2.36. Râmnicu Sărat-Hârşova-Constanţa;

2.37. Slobozia-Hârşova-tulcea;

2.38. Tulcea-Constanţa-Vama Veche*).

3.     Poduri noi:

3.1. pe Dunăre la: Calafat, Bechet, Turnu Măgurele, Giurgiu, Călăraşi şi Brăila;

3.2. pe râul Prut la: Galaţi-Giurgiuleşti, Fălciu, Ungheni şi Ştefăneşti;

3.3. pe râul Tisa la Sighetu Marmaţiei;

3.4. pe râul Siret la Cosmeşti.

*) Cuprinde şi secţiunea dintre ultima localitate şi frontiera de stat.

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3

DIRECŢII   DE   DEZVOLTARE

prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport

B. Reţeaua de căi feroviare

1.     Linii de cale ferată convenţionale, cu viteza până la 160 km/h pe trasee existente reabilitate:

1.01.     Curtici*)-Arad-Simeria-Vinţu de Jos-Alba Iulia-Coşlariu-Copşa Mică-Braşov- Ploieşti -Bucureşti -Feteşti -Medgidia-Constanţa;

1.2. Vinţu de Jos-Sibiu -Râmnicu Vâlcea-Vâlcele-Piteşti-Bucureşti;

1.3. Arad-Timişoara-Caransebeş-Drobeta-Turnu Severin-Strehaia-Craiova-Calafat*);

1.4. Craiova-Roşiori-Videle-Bucureşti/Giurgiu;

1.05.     Cristeşti Jijia*) - Iaşi - Paşcani - Bacău-Adjud -Mărăşeşti - Focşani - Buzău - Ploieşti -Bucureşti-Giurgiu*).

Coridorul paneuropean de transport multimodal IV - pct. 1.01 şi 1.03 Coridorul paneuropean de transport intermodal IX - pct. 1.05

1.6. Vicşani*)-Suceava-Paşcani;

1.7. Buzău -Făurei -Brăila-Galaţi*);

1.8. Oradea-Episcopia Bihor*);

1.9. Halmeu*)-Satu Mare-Oradea-Poieni-Cluj-Napoca-Apahida-Coşlariu;

1.10. Timişoara-Stamora Moraviţa*);

1.11. Oradea-Arad;

1.12. Constanţa-Mangalia;

1.13. Medgidia-Negru Vodă*);

1.14. Bucureşti -Urziceni -Făurei;

1.15. Satu Mare-Baia Mare-Dej-Apahida;

1.16. Dej-Beclean pe Someş-Suceava;

1.17. Braşov-Ciceu -Deda-Beclean pe Someş;

1.18. Simeria-Filiaşi.

2.     Linii de cale ferată cu viteza peste 250 km/h:

2.01. Linii noi: Reţeaua feroviară de mare viteză va fi realizată în funcţie de înţelegerile cu ţările vecine şi în urma unui studiu care va stabili numărul punctelor de secţionare şi traseul pe direcţia Constanţa-Bucureşti, cu ieşire spre frontiera vestică a României.

3.     Linii de cale ferată de interes local, pe trasee noi:

3.1. Zalău-Cehu Silvaniei;

3.2. Dej-Târgu Lăpuş;

3.3. Motru-Baia de Aramă;

3.4. Strehaia-Vânju Mare;

3.5. Târgu Mureş-Sighişoara;

3.6. Bicaz-Gheorgheni;

3.7. Bacău -Moineşti;

3.8. Brăila-Macin-Tulcea;

3.9. Ţăndărei-Giurgeni;

3.10. Calafat*)-Vânju Mare-Drobeta-Turnu Severin;

3.11. Zalău -Huedin;

3.12. Craiova-Porţile de Fier II*);

3.13. Baia Mare-Sighetu Marmaţiei;

3.14. Satu Mare-Petea*).

4.     Poduri noi:

4.1. pe Dunăre la: Calafat, Giurgiu şi Brăila;

4.2. pe râul Prut la: Galaţi-Giurgiuleşti şi Fălciu.

*) Cuprinde şi secţiunea dintre ultima staţie de cale ferată şi frontiera de stat.

ANEXA Nr. 4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 5

DIRECŢII   DE   DEZVOLTARE

prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport

C. Reţeaua de căi navigabile interioare şi porturi

1.     Căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare:

1.01.     Dunărea (Baziaş-portul Cernavodă-portul Brăila-portul Sulina):

sectorul intrarea în ţară la gura Nerei, amonte de Baziaş-Porţile de Fier II;

sectorul Porţile de Fier II-Călăraşi;

sectorul Călăraşi-Cernavodă-Brăila;

sectorul Brăila-Ceatalul Ismailului;

sectorul Tulcea - între Ceatalul şi Ceatalul Sfântu Gheorghe;

canalul Sulina, sectorul Ceatalul Sfântu Gheorghe - Marea Neagră;

1.2. Canalul Dunăre-Marea Neagră;

1.3. Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari;

1.4. Dunărea (braţul Chilia).

Coridorul paneuropean de transport VII - de la pct. 1.01 la pct. 1.04.

1.05.     Canalul de legătură dintre Dunăre-Borcea şi Combinatul Călăraşi;

1.06.     Braţele navigabile ale Dunării: Tatamir, Sfântu Gheorghe, Macin, Arapu, Caleia, Vâlciu,Borcea, Bala, Gogoşu;

1.7. Râul Prut între Dunăre şi nodul hidrotehnic Stânca-Costeşti;

1.8. Râul Siret între Dunăre şi Adjud;

1.9. Canalul magistral Siret-Bărăgan între Adjud şi Dridu;

1.10. Râul Ialomiţa între Dunăre şi Dridu;

1.11. Râul Argeş între Dunăre şi Mihăileşti;

1.12. Râul Dâmboviţa între Budeşti-Bucureşti (Glina);

1.13. Râul Olt între Dunăre-Slatina şi Râmnicu Vâlcea;

1.14. Râul Jiu între Dunăre şi Craiova;

1.15. Canalul Bega pe sectorul Timişoara-frontieră;

1.16. Râul Mureş de la frontieră până la Alba Iulia;

1.17. Râul Someş între frontieră şi Dej.

2.     Puncte de traversare cu bacul şi de acostare pentru nave de pasageri, la care se vor executa lucrări de modernizare:

2.1. Portul Sulina;

2.2. Portul Tulcea;

2.3. Portul Galaţi;

2.4. Portul Brăila;

2.5. Portul Cernavodă;

2.6. Portul Călăraşi;

2.7. Portul Olteniţa;

2.8. Portul Giurgiu;

2.9. Portul Calafat;

2.10. Portul Drobeta-Turnu Severin;

2.11. Portul Moldova Veche;

2.12. Portul Chilia Veche;

2.13. Portul Periprava;

2.14. Portul Sfântu Gheorghe;

2.15. Portul Isaccea;

2.16. Portul Hârşova;

2.17. Portul Zimnicea;

2.18. Portul Turnu Măgurele;

2.19. Portul Corabia;

2.20. Portul Bechet;

2.21. Portul Rast;

2.22. Portul Cetate;

2.23. Portul Orşova;

2.24. Portul Şviniţa.

3.     Puncte de trafic RO - RO noi:

3.1. Portul Tulcea;

3.2. Portul Galaţi;

3.3. Portul Brăila;

3.4. Portul Călăraşi;

3.5. Portul Olteniţa;

3.6. Portul Giurgiu;

3.7. Portul Calafat;

3.8. Portul Drobeta-Turnu Severin;

3.9. Portul Moldova Veche;

3.10. Portul Isaccea;

3.11. Portul Turnu Măgurele;

3.12. Portul Corabia;

3.13. Portul Bechet.

4.     Porturi la care se vor executa lucrări de modernizare:

4.1. Portul Constanţa;

4.2. Portul Sulina;

4.3. Portul Tulcea;

4.4. Portul Medgidia;

4.5. Portul Galaţi;

4.6. Portul Brăila;

4.7. Portul Cernavodă;

4.8. Portul Călăraşi;

4.9. Portul Olteniţa;

4.10. Portul Giurgiu;

4.11. Portul Calafat;

4.12. Portul Drobeta-Turnu Severin;

4.13. Portul Moldova Veche;

4.14. Portul Mangalia;

4.15. Portul Midia;

4.16. Portul Chilia Veche;

4.17. Portul Mahmudia;

4.18. Portul Isaccea;

4.19. Portul Hârşova;

4.20. Portul Basarabi - pe Canalul Dunăre-Marea Neagră;

4.21. Portul Ovidiu - pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;

4.22. Portul Luminiţa - pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;

4.23. Portul Pârjoaia;

4.24. Portul Zimnicea;

4.25. Portul Turnu Măgurele;

4.26. Portul Corabia;

4.27. Portul Bechet;

4.28. Portul Cetate;

4.29. Portul Orşova;

4.30. Portul Şviniţa;

4.31. Portul Baziaş.

5.      Porturi noi:    

5.1. Pe râul Prut la: Oancea, Fălciu, Riseşti, Prisăcani;

5.2. Pe râul Siret la: Adjud Sud, Doaga şi Independenţa;

5.3. Pe canalul Siret-Bărăgan la: Mărăşeşti, Focşani, Râmnicu Sărat, Buzău şi Dridu;

5.4. Pe râul Ialomiţa la Slobozia;

5.5. Pe râul Dâmboviţa la Bucureşti (Glina);

5.6. Pe râul Argeş la Olteniţa (confluenţă cu Dunărea) şi la 1 Decembrie;

5.07.     Pe râul Olt la Izlaz (confluenţă cu Dunărea), la Slatina şi la Râmnicu Vâlcea Sud (Govora);

5.8. Pe râul Jiu la Craiova;

5.9. Pe canalul Bega la Timişoara;

5.10. Pe râul Mureş la: Arad, Deva şi Alba Iulia;

5.11. Pe râul Someş la: Satu Mare, Jibou şi Dej.

6.      Porturi turistice şi debarcadere pentru nave de pasageri:

6.1. Portul Sulina;

6.2. Portul Tulcea;

6.3. Portul Galaţi;

6.4. Portul Brăila;

6.5. Portul Cernavodă;

6.6. Portul Olteniţa;

6.7. Portul Giurgiu;

6.8. Portul Mangalia (2 Mai);

6.9. Portul Belona (Eforie);

6.10. Portul Tomis (Constanţa);

6.11. Portul Chilia;

6.12. Portul Sf. Gheorghe;

6.13. Portul Orşova.

ANEXA Nr. 6*)

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 7

DIRECŢII   DE   DEZVOLTARE

prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport

D. Reţeaua de aeroporturi

1.     Aeroporturi existente la care se vor executa lucrări de modernizare:

1.1. Aeroportul Arad;

1.2. Aeroportul Bucureşti Băneasa;

1.3. Aeroportul Bucureşti Henri Coandă;

1.4. Aeroportul Bacău;

1.5. Aeroportul Cluj-Napoca;

1.6. Aeroportul Constanţa;

1.7. Aeroportul Iaşi;

1.8. Aeroportul Oradea;

1.9. Aeroportul Sibiu;

1.10. Aeroportul Suceava;

1.11. Aeroportul Timişoara;

1.12. Aeroportul Baia Mare;

1.13. Aeroportul Târgu Mureş;

1.14. Aeroportul Caransebeş;

1.15. Aeroportul Craiova;

1.16. Aeroportul Satu Mare;

1.17. Aeroportul Tulcea.

2.     Aeroporturi noi:

2.1. în zona Braşov-Ghimbav-Prejmer;

2.2. în zona Brăila-Galaţi-Tuluceşti;

2.3. în zona Alba Iulia-Aurel Vlaicu;

2.4. în zona municipiului Bistriţa.

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 9

DIRECŢII   DE   DEZVOLTARE

prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport

E. Reţeaua de transport combinat

1.     Terminale de transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de modernizare:

1.1. Terminalul     Alba Iulia;

1.2. Terminalul     Bacău;

1.3. Terminalul     Baia Mare;

1.4. Terminalul     Bistriţa Nord;

1.5. Terminalul     Bradu de Sus (Piteşti);

1.6. Terminalul     Braşov Triaj;

1.7. Terminalul     Bucureştii Noi;

1.8. Terminalul     Buzău Sud;

1.9. Terminalul     Cluj-Napoca Est;

1.10. Terminalul     Constanţa Mărfuri;

1.11. Terminalul     Craiova;

1.12. Terminalul     Deva;

1.13. Terminalul     Galaţi Mărfuri;

1.14. Terminalul     Glogovăţ (Arad);

1.15. Terminalul     Mediaş;

1.16. Terminalul     Oradea Est;

1.17. Terminalul     Ploieşti Crâng;

1.18. Terminalul     Petea - Satu Mare;

1.19. Terminalul     Semenic (Timişoara Sud);

1.20. Terminalul     Socola Mărfuri;

1.21. Terminalul     Suceava;

1.22. Terminalul     Titan (Bucureşti Sud);

1.23. Terminalul     Tulcea Mărfuri;

1.24. Terminalul     Port Constanţa.

2.     Terminale de transport combinat noi:

2.1. Terminalul     Giurgiu Port;

2.2. Terminalul     Dej.

ANEXA Nr. 10*)

*) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.

Anexa Nr 11

DEFINIREA

principalilor termeni utilizaţi

Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

1.  drum naţional       

- drumul care aparţine proprietăţii publice a statului, este de interes naţional, asigură legătura capitalei ţării cu reşedinţele de judeţe, cu obiectivele de interes strategic naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine.

Drumurile naţionale pot fi:

autostrăzi;

drumuri expres;

drumuri naţionale europene (E);

drumuri naţionale principale;

drumuri naţionale secundare;

2.  autostradă    

- drumul naţional de mare capacitate şi viteză,  rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, care nu deserveşte proprietăţi riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale separate printr-o zonă mediană, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de staţionare de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate;

3.   drum expres    

-   drumul   naţional   accesibil   numai   prin   noduri   sau  intersecţii reglementate, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, se desfăşoară în afara localităţilor şi pe care oprirea şi staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise;

4.  drum cu 4 benzi    

- drumul naţional cu 4 benzi de circulaţie, accesibil prin  intersecţii reglementate, cu traseu care poate traversa localităţi şi pe care oprirea şi staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise;

5.  infrastructură feroviară interoperabilă     

- partea infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului naţional şi internaţional, administrată în concordanţă cu prevederile legislaţiei privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar şi care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european şi preluate în legislaţia din România;

6.  infrastructură feroviară neinteroperabilă    

- partea infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată ori nu la infrastructura feroviară interoperabilă şi care este administrată   şi se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne;

7.   linii de cale ferată 

 - linii de cale ferată cu viteza sub 200 km/h; convenţionale

8.  reţea de transport

 - reţeaua de transport internaţional combinat este constituită din linii de combinat cale ferată, precum şi din terminale de transport combinat, puncte de trecere a frontierei, staţii de schimbare a ecartamentului şi porturi sau legături cu nave feribot care au importanţă deosebită pentru transportul internaţional combinat;

9.  terminal de transport combinat    

- locul echipat pentru transbordarea şi stocarea UTI (unităţi de transport     intermodal);

10. punct de trecere    

- orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea a frontiere frontierei de stat;

11. Coridorul paneuropean de transport multimodal IV    

- Dresda/Nurenberg -Praga -Viena/Bratislava - Budapesta-Arad -Bucureşti-Constanţa/Craiova-Sofia-Salonic/Plovdiv-Istanbul înseamnă     traseul rutier, traseul feroviar şi punctele de legătură de transport naval,     aerian, maritim şi combinat, incluzând instalaţii auxiliare ca: semnalizări, instalaţii necesare pentru dirijarea traficului, drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, staţii de service, terminale pentru mărfuri şi călători, depozite, aflate pe traseul coridorului;

12. Coridorul paneuropean de transport VII

- Dunărea navigabilă, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Braţele Dunării Chilia şi Sulina, legăturile navigabile dintre Marea Neagră şi Dunăre, Canalul Dunăre-Sava, Canalul Dunăre-Tisa şi infrastructurile portuare importante situate pe aceste căi navigabile;

13.  Coridorul paneuropean de transport intermodal IX

- Helsinki-St. Petersburg-Moscova/Pscov-Vitebsk-Kiev-Ljubasvika- Chişinău -Bucureşti -Dimitrovgrad înseamnă traseul rutier, traseul feroviar şi infrastructurile de transport combinat, incluzând instalaţii auxiliare ca:            drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, staţii de service, terminale pentru mărfuri şi călători, depozite şi instalaţii necesare pentru dirijarea traficului, aflate pe traseul coridorului, precum şi legăturile lor cu toate nodurile de infrastructuri de transport aflate pe coridor;

14. Reţea TEN-R       - Reţea transeuropeană de transport rutier;

15. Reţea TEN-F       - Reţea transeuropeană de transport feroviar.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 363/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 363 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 363/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu