E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 360 din  2 septembrie 2003

privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 635 din  5 septembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Prezenta lege stabileste cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supravegherea eficienta a regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului impotriva actiunii negative a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    Art. 2
    Principiile care stau la baza activitatilor ce implica substante si preparate chimice periculoase sunt:
    a) principiul precautiei in gestionarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase, in vederea prevenirii pagubelor fata de sanatatea populatiei si de mediu;
    b) principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase;
    c) principiul securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    Art. 3
    Prevederile prezentei legi se refera la:
    a) evaluarea si controlul riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
    b) restrictii privind introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante si preparate chimice periculoase;
    c) controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase;
    d) substantele care epuizeaza stratul de ozon;
    e) introducerea pe piata a biocidelor;
    f) aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).
    Art. 4
    In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase are atributii in urmatoarele domenii: clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, notificarea substantelor chimice periculoase si aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).
    Art. 5
    (1) In scopul asigurarii protectiei mediului si a sanatatii populatiei, anumite substante si preparate chimice periculoase se restrictioneaza la introducerea pe piata si la utilizare.
    (2) Substantele si preparatele chimice periculoase care sunt restrictionate la introducerea pe piata si la utilizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Producatorii, importatorii, distribuitorii si utilizatorii sunt obligati sa respecte toate restrictiile privind introducerea pe piata si utilizarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase prevazute in actele normative specifice acestui domeniu.
    Art. 6
    Principiile evaluarii riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase existente il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, evaluarea riscului acestor substante, raportarea datelor privind evaluarea riscului, controlul riscului, autoritatile responsabile de evaluarea si controlul riscului si atributiile acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    Testele experimentale care se fac pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu se efectueaza cu respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).
    Art. 8
    In scopul protectiei mediului si a sanatatii populatiei, unele substante si preparate chimice periculoase care sunt interzise la producere si utilizare sau a caror utilizare este sever restrictionata de catre unele tari sunt supuse unui control special atunci cand sunt importate sau exportate de Romania.
    Art. 9
    (1) Controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase se face in conformitate cu prevederile Conventiei privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care Romania a aderat prin Legea nr. 91/2003, precum si cu prevederile comunitare din acest domeniu.
    (2) Procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase, denumita in continuare procedura PIC, se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 10
    Productia, importul, exportul, introducerea pe piata, utilizarea, recuperarea, distrugerea si prevenirea emisiilor in atmosfera ale substantelor care epuizeaza stratul de ozon se supun prevederilor legale specifice acestui domeniu.
    Art. 11
    Cerintele care trebuie indeplinite pentru autorizarea introducerii pe piata a biocidelor si recunoasterea mutuala a acestei autorizari se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 12
    In domeniul reglementarii regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase au responsabilitati urmatoarele ministere si institutii:
    a) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
    b) Ministerul Sanatatii;
    c) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    d) Ministerul Economiei si Comertului, prin Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.
    Art. 13
    Pentru evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sanatatii populatiei si mediului, se infiinteaza Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase, prin hotarare a Guvernului, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 14
    Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului are urmatoarele atributii:
    a) este autoritatea nationala competenta pentru aplicarea procedurii PIC pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase;
    b) initiaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, acte normative specifice referitoare la restrictionarea introducerii pe piata a anumitor substante si preparate chimice periculoase; evalueaza controlul riscului pentru om si mediu, reprezentat de substantele chimice existente, controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase; evalueaza introducerea pe piata a biocidelor, cu exceptia produselor utilizate in profilaxia sanitar-umana si la activitatile referitoare la substantele care epuizeaza stratul de ozon;
    c) depoziteaza, detine si difuzeaza informatiile specifice referitoare la substantele care epuizeaza stratul de ozon; controleaza si supravegheaza modul de aplicare pe teritoriul Romaniei a prevederilor Conventiei privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, ale Protocolului privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27 - 29 iunie 1990, la care Romania a aderat prin Legea nr. 84/1993, cu modificarile ulterioare, precum si aplicarea legislatiei interne specifice acestui domeniu;
    d) inspecteaza, prin personalul imputernicit din subordinea sa, modul in care sunt aplicate si respectate prevederile legale referitoare la substantele si preparatele chimice periculoase, in vederea prevenirii si combaterii poluarii mediului;
    e) constata si sanctioneaza nerespectarea prevederilor referitoare la regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
    f) organizeaza, separat sau impreuna cu alte autoritati competente, pregatirea personalului din subordine sau din alte ministere si institutii, implicat in aplicarea prevederilor legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.
    Art. 15
    Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:
    a) este autoritatea nationala competenta in colectarea datelor, stabilirea prioritatilor si estimarea riscului substantelor si preparatelor chimice periculoase in relatie cu sanatatea omului;
    b) stabileste strategiile prin care se indeplinesc masurile de limitare a riscurilor pentru populatia expusa la substante si preparate chimice periculoase care afecteaza ireversibil sanatatea omului;
    c) monitorizeaza starea de sanatate a populatiei expuse la substante si preparate chimice periculoase din mediul inconjurator sau profesional;
    d) realizeaza baza de date privind proprietatile toxicologice ale substantelor si preparatelor chimice periculoase;
    e) identifica si evalueaza substantele si preparatele chimice periculoase care afecteaza sanatatea umana;
    f) asigura secretariatul Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase, infiintat in temeiul prevederilor art. 13;
    g) participa la stabilirea principiilor de evaluare a riscului pe care il reprezinta substantele si preparatele chimice periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
    h) participa la elaborarea si promovarea actelor normative referitoare la evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sanatatii populatiei si mediului;
    i) exercita controlul respectarii regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, in scopul prevenirii afectarii sanatatii populatiei;
    j) participa la stabilirea concentratiilor maxime admise de substante chimice periculoase in sol, apa, aer si produse alimentare;
    k) coordoneaza, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, formarea specialistilor care realizeaza evaluarea de risc pentru sanatate in relatie cu substantele si preparatele chimice periculoase;
    l) inspecteaza respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.) in cazul testarii aditivilor alimentari, a celor pentru hrana animalelor si a pesticidelor, a produselor biologice, contaminantilor si a biocidelor;
    m) initiaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, norme specifice pentru reglementarea introducerii pe piata a biocidelor din categoria celor utilizate in profilaxia sanitar-umana, dezinfectante si sanitizante, microbiocide si prezervative.
    Art. 16
    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei are urmatoarele atributii:
    a) initiaza si promoveaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, acte normative specifice referitoare la protectia sanatatii si securitatea angajatilor care desfasoara activitati sau se afla in locurile de munca in care sunt prezente substante ori preparate chimice periculoase, precum si la evaluarea si controlul riscului pe care il reprezinta pentru om si mediu substantele si preparatele chimice periculoase;
    b) stabileste, impreuna cu celelalte autoritati competente, reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca, politicile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale datorate substantelor si preparatelor chimice periculoase;
    c) controleaza, prin Inspectia Muncii, modul in care angajatorii aplica si respecta masurile de prevenire necesare in cazul prezentei in mediul de munca a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    Art. 17
    Producatorii si importatorii au, in principal, urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) se documenteaza si/sau efectueaza testari privind proprietatile substantelor si preparatelor chimice periculoase existente, in vederea evaluarii riscului pe care aceste substante il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
    b) clasifica, eticheteaza si ambaleaza substantele si preparatele chimice periculoase existente, in conformitate cu prevederile actelor normative specifice care reglementeaza aceste activitati;
    c) furnizeaza Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, Ministerului Sanatatii si Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase toate informatiile despre proprietatile substantelor si preparatelor chimice periculoase care pot pune in pericol sanatatea populatiei si mediul.
    Art. 18
    Producatorii si importatorii care introduc pe piata substante si preparate chimice periculoase, restrictionate la producere si utilizare in conformitate cu prevederile actelor normative specifice, au urmatoarele obligatii:
    a) sa nu produca sau sa nu importe, in vederea introducerii pe piata si a utilizarii, substantele si preparatele chimice periculoase interzise pe baza actelor normative specifice;
    b) sa nu produca substante si preparate chimice periculoase, ale caror introducere pe piata si utilizare sunt restrictionate, decat pentru acele utilizari pentru care sunt prevazute conditiile de restrictionare in actele normative specifice.
    Art. 19
    Introducerea pe piata a substantelor si preparatelor chimice periculoase care indeplinesc prevederile legale privind clasificarea, ambalarea, etichetarea si procedura de notificare nu poate fi interzisa, restrictionata sau impiedicata.
    Art. 20
    Utilizatorii au obligatia sa foloseasca substantele si preparatele chimice periculoase restrictionate la utilizare numai cu respectarea conditiilor de restrictionare stabilite de actele normative specifice.
    Art. 21
    Importatorii si exportatorii de substante si preparate chimice periculoase al caror import/export este controlat prin procedura PIC sunt obligati sa efectueze importul/exportul numai pe baza de notificare, conform acestei proceduri.
    Art. 22
    (1) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia sa permita personalului imputernicit conform prezentei legi sa efectueze inspectii asupra modului in care aplica si respecta reglementarile privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    (2) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia de a furniza inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea, inainte de inceperea acesteia, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase pe care le vor detine si care pot pune in pericol sanatatea angajatilor in mediul de munca.
    Art. 23
    Activitatea de inspectie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase se face de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, al Ministerului Sanatatii, al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul imputernicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora.
    Art. 24
    Modul in care se realizeaza activitatea de inspectie la nivel teritorial si prezentarea rezultatelor inspectiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii, al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului economiei si comertului.
    Art. 25
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase:
    a) furnizarea de catre producatori, importatori, distribuitori si utilizatori a unor date nereale sau incomplete despre substantele si preparatele chimice periculoase care sunt avute in vedere pentru evaluarea riscului pe care acestea il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu sau a caror introducere pe piata ori utilizare este interzisa sau restrictionata;
    b) netransmiterea sau transmiterea cu intarziere de catre producatori, distribuitori si utilizatori a datelor necesare pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
    c) introducerea pe piata si utilizarea unor substante si preparate chimice periculoase fara respectarea conditiilor de restrictionare.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) pentru persoanele fizice, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    b) pentru persoanele juridice, cu amenda de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei.
    Art. 26
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 25 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin inspectoratele pentru protectia mediului, precum si din cadrul Ministerului Sanatatii si al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca, din cadrul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si de catre ofiterii de politie.
    (2) Contraventiilor prevazute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 360/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 360 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 360/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu