E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 3 din actul Legea 114 1992
Articolul 3 din actul Legea 35 1993 abrogă articolul 4 din actul Ordonanţa 23 1992
Articolul 3 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 3 din actul Legea 58 1992
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 19 din actul Legea 32 1991
Legea 35 1993 completeaza Legea 32 1991
Legea 35 1993 modifica Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 1 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 2 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 3 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 4 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 5 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 6 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 7 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 abrogă articolul 8 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 10 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 11 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 17 din actul Legea 32 1991
Articolul 1 din actul Legea 35 1993 modifica articolul 18 din actul Legea 32 1991
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 35 din 15 iunie 1993

pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 131 din 21 iunie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Se considera salarii realizate pe teritoriul Romaniei salariile platite in bani si in natura primite de catre salariati de la persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, precum si salariile primite din strainatate de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in Romania."
    2. La articolul 1, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Nu se supun prevederilor alineatelor 1 si 2 salariile si indemnizatiile in valuta, stabilite in cuantum net, platite de institutiile publice romane personalului roman care isi desfasoara activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si altor forme de reprezentare a Romaniei in strainatate."
    3. Articolul 2 litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "g) orice alte castiguri, in bani si in natura, primite ca plata a muncii lor, de la persoanele fizice sau juridice, dupa caz, la care sunt angajati, inclusiv cele acordate in baza contractului colectiv de munca, cu exceptia celor in natura acordate personalului casnic angajat;"
    4. La articolul 2, dupa litera h) se introduce o noua litera, i) cu urmatorul cuprins:
    "i) sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale, constituite prin subscriptie publica, din cota de participare la profitul net, conform art. 30 din Legea nr. 31/1990."
    5. La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Evaluarea produselor acordate ca plata in natura se face la pretul de vanzare practicat de unitate pentru produsele din productia proprie si la pretul de aprovizionare, pentru alte produse, iar in cazul serviciilor, pe baza tarifelor pentru aceste servicii. Preturile si tarifele sunt cele practicate la data efectuarii platii in natura."
    6. La articolul 3, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Prevederile alin. 1 se aplica si pentru diferentele de salarii care privesc perioade anterioare lunilor in care se platesc, acordate in baza actelor normative privind salarizarea, precum si in cazul indemnizatiilor aferente concediului de odihna, cand durata acestuia se desfasoara pe o perioada mai mare de o luna calendaristica, si al sumelor platite pe baza prevederilor de la art. 2 lit. i)."
    7. La articolul 4, dupa litera e) se introduce o noua litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) drepturile banesti pentru inventii si inovatii. Sumele platite pentru inventii si inovatii in cursul unui an calendaristic se defalca in vederea impunerii pe cele 12 luni ale anului, cumulandu-se cu alte recompense de aceasta natura platite de unitate in cursul anului respectiv, chiar daca valoarea acestora este aferenta unei perioade mai mari de un an. In cazul in care suma platita este aferenta unei perioade mai mici de un an, aceasta se defalca, in vederea impunerii, pe lunile la care se refera. Aceste drepturi nu se cumuleaza, in vederea impozitarii, cu celelalte venituri realizate la unitatea unde salariatii au functia de baza."
    8. Articolul 5, literele c) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) ajutoarele ce se acorda, in conditiile legii, din fondul de asigurari sociale si din fondul de asistenta sociala, precum si ajutoarele, acordate din fondul de salarii, pentru nasteri si in caz de deces al salariatilor;
    f) masa gratuita si alimentatia antidot, acordate in natura potrivit legii."
    9. Articolul 6, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) persoanele care, in cursul aceleiasi luni, obtin venituri sub forma de salarii si alte drepturi salariale, de pana la 7.600 lei, de la unitatea unde au functia de baza;
    d) invalizii de gradul I sau II, veteranii de razboi, precum si persoanele handicapate, definite potrivit Legii privind protectia speciala a persoanelor handicapate, incadrabile in gradul I sau II de invaliditate, pe baza certificatelor emise de comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in conditiile prevazute de lege."
    10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Impozitul pe salarii se calculeaza lunar, pe fiecare loc de munca, asupra totalitatii venitului realizat in luna expirata de catre fiecare salariat, pe baza urmatoarelor cote:
--------------------------------------------------------------------
 Venitul lunar impozabil                     Impozitul lunar
         - lei -                                  - lei -
--------------------------------------------------------------------
 pana la    2.700       5%
  2.701 -  3.000        135 +   8% pentru ceea ce depaseste    2.700
  3.001 -  4.000        159 +  14% pentru ceea ce depaseste    3.000
  4.001 -  6.800        299 +  17% pentru ceea ce depaseste    4.000
  6.801 - 11.000        775 +  18% pentru ceea ce depaseste    6.800
 11.001 - 16.400      1.531 +  19% pentru ceea ce depaseste   11.000
 16.401 - 27.700      2.557 +  20% pentru ceea ce depaseste   16.400
 27.701 - 38.600      4.817 +  21% pentru ceea ce depaseste   27.700
 38.601 - 54.900      7.106 +  22% pentru ceea ce depaseste   38.600
 54.901 - 82.400     10.692 +  25% pentru ceea ce depaseste   54.900
 82.401 -110.000     17.567 +  28% pentru ceea ce depaseste   82.400
110.001 -137.500     25.295 +  32% pentru ceea ce depaseste  110.000
137.501 -157.400     34.095 +  36% pentru ceea ce depaseste  137.500
peste   -157.400     41.259 +  40% pentru ceea ce depaseste  157.400
--------------------------------------------------------------------
    Partea din totalul venitului lunar impozabil care depaseste nivelul de 300.000 lei se impune cu cota de 60% .
    In cazul cand, prin aplicarea acestor cote de impozit, venitul lunar net al unui salariat, realizat la unitatea unde are functia de baza, s-ar reduce sub 7.600 lei, impozitul se diminueaza, astfel incat sa se asigure realizarea acestui venit.
    Veniturile sub forma de salarii si alte drepturi salariale primite de salariati pentru munca prestata in afara functiei de baza si a unitatii detinatoare a cartii de munca se impoziteaza separat, pe fiecare loc de munca, cu cotele prevazute la alin. 1 al acestui articol, impozitul majorandu-se cu 30% .
    In cazul salariilor si altor drepturi salariale in valuta, impozitului datorat se calculeaza prin transformarea in lei, la cursul de schimb valutar in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata, dupa care impozitul in lei, stabilit pe baza cotelor de la alin. 1, se transforma, se retine si se varsa la buget in valuta, la acelasi curs.
    O data cu indexarea, precum si in cazul acordarii de compensari la salarii, Guvernul va modifica in mod corespunzator transele de venit lunar impozabil prevazute la alin. 1, nivelul sumei stabilite la alin. 2 si 3 din prezentul articol, precum si al sumei mentionate la art. 6 lit. c), din prezenta lege, pentru a nu anula efectul indexarii sau al compensarii acordate."
    11. Articolul 8 se abroga.
    12. Alineatul 3 al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Impozitul pe salarii neretinut la timp sau in cuantumul legal se retine de platitorul venitului, de la salariatii respectivi, pe o perioada de 3 ani in urma de la data constatarii. Retinerea se poate face, in rate egale, in cel mult 12 luni de la data constatarii neretinerilor."
    13. Dupa articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    Pentru nevarsarea la termen a impozitului pe salarii se aplica o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere."
    14. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Ministerul Finantelor poate acorda, in cazuri temeinic justificate, esalonari sau amanari la plata impozitului pe salarii si esalonari, amanari, reduceri sau scutiri la plata majorarilor de intarziere."
    15. Articolul 18 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedepunerea in termen de 15 zile de la incheierea semestrului a darii de seama privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii;
    b) refuzul de a pune la dispozitia organelor fiscale documentele privind modul de calculare, retinere si varsare la bugetul de stat a impozitului pe salarii.
    Contraventia de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 150.000 lei, iar contraventia de la lit. b) cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute de prezenta lege se fac de organele de specialitate din Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale, in termen de 3 ani de la data savarsirii faptelor respective.
    Actele de constatare intocmite de organele imputernicite sa constate si sa aplice amenzi constituie titluri executorii, in conditiile legii, dupa ramanerea lor definitiva.
    Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor."
    16. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27, se aplica si in cazul contraventiilor prevazute la art. 18 din prezenta lege."
    Art. 2
    Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se o noua numerotare articolelor.
    Art. 3
    Prezenta lege intra in vigoare la intai a lunii urmatoare datei publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Incepand cu aceasta data se abroga prevederile art. 2 din H.C.M. nr. 545/1970  privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei, capitolul IV din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sanctiuni contraventionale, aprobata prin Legea nr. 114/1992, art. 3 alin. 2 din Legea nr. 58/1992, precum si orice alte dispozitii contrare.
-----------------
    NOTA:
    Nivelul sumelor prevazute la art. 6 lit. c), transele de venituri lunare impozabile cuprinse in art. 7 alin. 1, precum si nivelul sumelor stabilite in art. 7 alin. 2 si 3 din lege nu sunt indexate potrivit Hotararii Guvernului nr. 243 din 7 iunie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 11 iunie 1993.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE SENATUI
             prof. univ. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

            PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                     ADRIAN NASTASE
SmartCity5

COMENTARII la Legea 35/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 35 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu