Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 32 din 16 ianuarie 2002

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 30 ianuarie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

                                   ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran, denumite in continuare parti contractante,
    dorind sa asigure o dezvoltare armonioasa a transportului comercial maritim intre statele lor,
    respectand principiul libertatii navigatiei comerciale internationale intre statele lor,
    considerand ca ambele parti contractante isi vor acorda reciproc toata asistenta posibila pentru stabilirea unor relatii bilaterale si multilaterale intre organizatiile lor si unitatile responsabile cu activitatile de transport maritim,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    In sensul prezentului acord, termenii de mai jos au urmatoarea definitie:
    1. teritoriu, in cazul oricarei parti contractante, inseamna zonele aflate sub suveranitatea sau jurisdictia statului acesteia, in afara de cazul in care din context rezulta altfel;
    2. autoritate competenta inseamna:
    - pentru Guvernul Romaniei - Ministerul Transporturilor; si
    - pentru Guvernul Republicii Islamice Iran - Ministerul Drumurilor si Transporturilor;
    3. nava a statului unei parti contractante inseamna navele maritime comerciale care arboreaza pavilionul statului uneia dintre partile contractante, apartinand persoanelor juridice sau fizice romane, respectiv iraniene, care opereaza servicii comerciale si care sunt inregistrate in Romania, respectiv in Republica Islamica Iran.
    Prevederile acestui acord nu vor fi aplicate:
    a) navelor militare si navelor pentru transportul fortelor armate;
    b) navelor utilizate exclusiv in scopuri militare;
    c) navelor utilizate pentru servicii guvernamentale;
    d) navelor de cercetare (hidrografica, oceanografica si stiintifica);
    e) navelor nucleare;
    f) navelor de pescuit, atunci cand pescuiesc;
    g) ambarcatiunilor de agrement cu sau fara propulsie mecanica;
    h) navelor utilizate pentru servicii publice;
    i) navelor utilizate in scopuri necomerciale;
    4. companie de transport maritim pe teritoriul statului oricarei parti contractante inseamna o persoana juridica inregistrata sau stabilita in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante, care detine sau opereaza nave;
    5. membrii echipajului inseamna acele persoane care indeplinesc conditiile profesionale pentru prestarea serviciilor la bordul navelor, pe baza unui brevet sau certificat de capacitate eliberat ori recunoscut de autoritatea competenta a unei parti contractante, detin carnet de marinar sau documente de identitate de navigator, indeplinesc o functie la bordul navei si sunt inscrise in lista echipajului acesteia;
    6. pasageri inseamna acele persoane transportate cu nave care arboreaza pavilionul statului oricarei parti contractante, care nu sunt angajate in nici un fel la bordul acelor nave si ale caror nume sunt incluse pe listele de pasageri ale acelor nave;
    7. porturi ale statului partii contractante inseamna locurile de transbordare a marfurilor si/sau a pasagerilor, precum si locurile de acostare autorizate oficial pentru nave, situate pe teritoriul statelor ambelor parti contractante, care sunt deschise traficului international.
    Art. 2
    Prezentul acord va fi aplicat pe teritoriul Romaniei si, respectiv, pe teritoriul Republicii Islamice Iran.
    Art. 3
    1. Partile contractante isi vor acorda reciproc orice ajutor posibil pentru dezvoltarea transportului comercial intre statele lor si se vor abtine de la luarea oricarei masuri care ar afecta progresul normal al liberei navigatii internationale.
    In acest scop partile contractante convin urmatoarele:
    a) sa incurajeze navele care arboreaza pavilionul statului oricarei parti contractante si participa la transportul de marfuri intre porturile celor doua state si sa coopereze pentru eliminarea oricaror obstacole care ar putea sa impiedice dezvoltarea acestui transport;
    b) sa nu creeze obstacole pentru navele care navigheaza sub pavilionul statului respectivei parti contractante in transportul de marfuri intre porturile statelor acestora si porturile unor state terte.
    2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu vor aduce atingere dreptului navelor care navigheaza sub pavilionul unor state terte de a participa in traficul maritim intre porturile statelor partilor contractante si porturile unor state terte.
    Art. 4
    1. Navelor care navigheaza sub pavilionul statului oricarei parti contractante, precum si incarcaturii acestora li se vor acorda toate facilitatile cu privire la:
    - libertatea de acces in marea teritoriala si in porturi;
    - folosirea porturilor pentru incarcarea si descarcarea marfurilor;
    - imbarcarea si debarcarea pasagerilor;
    - serviciul de pilotaj;
    - liberul acces la toate serviciile portuare.
    2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu se vor aplica:
    a) activitatilor care sunt rezervate, in conformitate cu legislatia nationala a statului fiecarei parti contractante, pentru companiile si organizatiile proprii, cum ar fi: comertul de coasta, cabotajul, transportul pe caile navigabile interioare, operatiunile de salvare, remorcare si alte servicii portuare;
    b) reglementarilor privind admiterea si stationarea strainilor pe teritoriul statului lor;
    c) reglementarilor privind pilotajul obligatoriu al navelor straine.
    Art. 5
    1. Certificatele de nationalitate sau de inregistrare, certificatele de tonaj si siguranta, precum si alte documente ale navei, emise sau recunoscute de autoritatile competente ale unei parti contractante, vor fi recunoscute de autoritatile competente ale celeilalte parti contractante.
    2. Documentele unei nave care navigheaza sub pavilionul statului unei parti contractante, incluzand certificatele de tonaj emise de partea contractanta respectiva, in conformitate cu reglementarile maritime internationale acceptate, vor fi recunoscute de catre autoritatile competente ale celeilalte parti contractante.
    Art. 6
    Partile contractante vor recunoaste reciproc documentele de identitate ale membrilor echipajului la bordul navelor, emise de autoritatile competente ale celeilalte parti contractante.
    Documentele de identitate sunt:
    - pentru partea romana:
        - carnet de marinar roman, eliberat de Ministerul Transporturilor; si, respectiv
    - pentru partea iraniana:
        - documentul de identitate de navigator iranian, eliberat de Organizatia Porturilor si Navigatiei a Republicii Islamice Iran.
    Art. 7
    1. In conformitate cu prevederile Conventiei 108 privind actele nationale de identitate pentru personalul navigant (Geneva, 1958 - Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii), membrii echipajului inclusi pe lista de echipaj a unei nave care arboreaza pavilionul statului unei parti contractante, cu documentele de identitate prevazute la art. 6 din prezentul acord, pot debarca si circula fara viza in porturile statului celeilalte parti contractante, conform legilor si reglementarilor nationale ale statului acestei parti contractante.
    2. Membrii echipajului statului oricarei parti contractante, care detin documentele de identitate prevazute la art. 6 din prezentul acord, pot intra sau calatori pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, in cazul unor calamitati maritime sau altor dezastre, in scopul de a insoti navele, pentru repatriere sau orice alt motiv acceptat de autoritatea competenta a acestei parti contractante, sub rezerva respectarii legilor si reglementarilor nationale ale statului respectivei parti contractante.
    In astfel de cazuri, daca legislatia nationala a statului respectivei parti contractante prevede acordarea vizei, autoritatile acestei parti contractante, specificate la art. 6 din prezentul acord, vor elibera viza in cel mai scurt timp posibil.
    Art. 8
    1. Fiecare parte contractanta va acorda ajutorul medical necesar membrilor echipajului navei care navigheaza sub pavilionul statului celeilalte parti contractante, in baza legislatiei nationale a statului respectivei parti contractante.
    2. Membrii echipajelor statului unei parti contractante, aflati sub tratament medical, vor avea permisiunea de a intra si de a ramane pe teritoriul statului celeilalte parti contractante pe perioada necesara tratamentului medical, in conformitate cu legile si cu reglementarile nationale ale statului respectivei parti contractante.
    Art. 9
    In pofida prevederilor mentionate la art. 6, 7 si 8 din prezentul acord, legislatia nationala a statului fiecarei parti contractante privind intrarea, stationarea si plecarea spre/dinspre teritoriul statului sau va prevala.
    Fiecare parte contractanta isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului sau a persoanelor care detin documentele de identitate mentionate la art. 6, 7 si 8 din prezentul acord, daca aceste persoane sunt considerate indezirabile.
    Art. 10
    1. Daca o nava care arboreaza pavilionul statului unei parti contractante esueaza sau sufera orice alt accident in apele nationale navigabile ale statului celeilalte parti contractante, acea nava si incarcatura sa vor primi aceeasi protectie care este acordata navelor statului celeilalte parti contractante si incarcaturii acestora.
    Capitanului, membrilor echipajului si pasagerilor de la bordul navei care arboreaza pavilionul statului unei parti contractante, care a suferit o avarie, li se vor acorda, in orice moment, aceeasi asistenta, ajutor si protectie care sunt acordate cetatenilor acelui stat in ale carui ape nationale navigabile s-a produs incidentul.
    2. Incarcatura si bunurile nedescarcate sau salvate de la bordul unei nave in situatia la care s-a facut referire in paragraful 1 al prezentului articol nu vor fi supuse taxelor vamale, cu conditia ca acele marfuri sa nu fie destinate spre folosinta sau consum pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    3. Prevederile paragrafului 2 al prezentului articol nu vor prevala fata de legile si reglementarile nationale ale statelor ambelor parti contractante privind depozitarea temporara a marfurilor.
    4. Prevederile acestui articol nu vor aduce atingere altor cereri aparute in legatura cu salvarea si asistenta acordate unei nave avariate, echipajului sau pasagerilor, incarcaturii si proprietatilor sale.
    Art. 11
    1. Nici o parte contractanta nu isi va exercita jurisdictia asupra disputelor civile aparute, pe caile navigabile interioare sau in apele teritoriale ale statului celeilalte parti contractante, intre proprietarul navei, comandant, ofiteri si alti membri ai echipajului cu privire la salariile lor, efectele personale si/sau orice disputa de ordin general referitoare la munca lor la bordul navei aflate sub pavilionul statului celeilalte parti contractante.
    2. Autoritatile competente ale unei parti contractante nu vor interveni in cazul infractiunilor comise la bordul navei aflate sub pavilionul statului celeilalte parti contractante, in afara urmatoarelor cazuri:
    a) la cererea capitanului navei respective;
    b) cand infractiunile sau consecintele lor ameninta sa tulbure ordinea publica pe coasta sau in port ori sa afecteze securitatea publica;
    c) cand sunt implicate persoane straine echipajului.
    3. Prevederile prezentului articol nu se aplica controlului pasapoartelor, controlului vamal, controlului sanatatii publice, salvarii pe mare si prevenirii poluarii marine.
    Art. 12
    Platile pe baza si in cadrul prezentului acord vor fi efectuate in conformitate cu legile si cu reglementarile nationale aplicabile in statul fiecarei parti contractante. In cazul in care exista un acord de plati intre statele ambelor parti contractante, prevederile acestui acord vor prevala.
    Art. 13
    Fiecare parte contractanta va acorda celeilalte parti contractate dreptul de transfer, la cursul oficial de schimb, al profitului net realizat de companiile de transport maritim ale statului acelei parti contractante din operatiunile de transport de marfa si de pasageri, in conformitate cu legile si cu reglementarile statului sau.
    Profiturile obtinute din operarea in trafic international a navelor sunt impozabile numai pe teritoriul statului in care se afla sediul conducerii efective a companiei de transport maritim. In cazul in care exista un acord de evitare a dublei impuneri, prevederile acestui acord vor prevala.
    Art. 14
    Pentru a asigura operarea eficienta a propriilor nave fiecare parte contractanta va face tot posibilul pentru a trimite reprezentanti, daca este necesar, in porturile in care sunt efectuate astfel de operatiuni.
    Art. 15
    1. Partile contractante vor incuraja companiile de transport maritim din statele lor sa stabileasca, in conditii de eficienta economica, linii maritime regulate intre porturile celor doua state, care sa fie operate de navele acestora, in scopul dezvoltarii comertului maritim dintre partile contractante.
    2. Partile contractante vor stimula utilizarea tehnologiei moderne in transporturile maritime.
    Art. 16
    1. Fiecare parte contractanta va lua toate masurile necesare pentru a asigura siguranta navelor, a membrilor echipajului, a incarcaturii si a altor persoane si bunuri aflate la bordul navei care arboreaza pavilionul statului celeilalte parti contractante, in timpul in care nava se afla pe caile navigabile nationale sau in porturile statelor lor.
    Aceste masuri vor avea ca scop in special protectia navelor impotriva oricaror actiuni ilicite care pot pune in pericol siguranta vasului, a membrilor echipajului, a incarcaturii si a altor persoane si bunuri aflate la bordul navei, precum si impotriva operatiunilor sau serviciilor portuare privind acele nave.
    2. Daca oricare parte contractanta anticipa orice actiune ilicita indreptata impotriva navei care arboreaza pavilionul statului celeilalte parti contractante, in porturile sau in marea teritoriala a statului acesteia, va lua imediat toate masurile necesare pentru a preveni acea actiune ilicita si pentru a proteja nava, echipajul acesteia, incarcatura si alte persoane si bunuri aflate la bordul acestei nave.
    3. In cazul unei actiuni ilicite care are loc in portul sau in marea teritoriala a statului unei parti contractante, acea parte contractanta va lua imediat masurile necesare, conform legislatiei nationale a statului acesteia, pentru a pune capat acelei actiuni.
    Aceasta parte contractanta va informa imediat oficiul consular sau misiunea diplomatica a statului celeilalte parti contractante asupra actiunii comise.
    Art. 17
    Partile contractante vor stabili o comisie mixta de transport maritim in scopul:
    - discutarii problemelor referitoare la aplicarea si implementarea prevederilor prezentului acord;
    - schimbului de opinii asupra problemelor de interes reciproc privind transporturile maritime;
    - facilitarii dezvoltarii comertului maritim dintre statele lor;
    - efectuarii de studii comune asupra introducerii de noi servicii in domeniul transportului maritim.
    Comisia mixta de transport maritim se va intruni la cererea oricarei parti contractante.
    Cu ocazia primei sale intruniri Comisia mixta de transport maritim isi va stabili si va cadea de acord asupra propriilor reguli si propriei activitati.
    Comisia mixta de transport maritim este formata din reprezentanti ai fiecarei parti contractante, desemnati de autoritatea sa competenta.
    Comisia mixta de transport maritim se va intruni alternativ pe teritoriul ambelor state ale partilor contractante.
    Cand este necesar Comisia mixta de transport maritim poate invita alti experti ai fiecarei parti contractante pentru a participa la discutii.
    Art. 18
    Orice disputa privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionata prin negocieri directe intre autoritatile competente ale fiecarei parti contractante.
    Art. 19
    Prezentul acord va intra in vigoare la 30 de zile de la data ultimei notificari prin care partile contractante se informeaza reciproc asupra indeplinirii conditiilor prevazute de legislatiile nationale ale statelor lor pentru intrarea in vigoare.
    Art. 20
    Prezentul acord poate fi amendat cu consimtamantul reciproc al partilor contractante.
    Orice amendament va intra in vigoare dupa ratificare, in conformitate cu prevederile art. 19.
    Art. 21
    In privinta navigatiei pe Dunarea maritima, prevederile prezentului acord se vor aplica tinandu-se seama de regimul legal al navigatiei pe Dunare, reglementat de Conventia privind regimul navigatiei pe Dunare (Belgrad, 18 august 1948) si de Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Sofia, 29 iunie 1994).
    Art. 22
    In alte probleme care nu sunt reglementate de prezentul acord se va aplica legislatia nationala a statului fiecarei parti contractante.
    Art. 23
    Partile contractante se vor stradui sa ratifice acordurile si conventiile internationale privind siguranta navelor, conditiile sociale ale navigatorilor, transportul marfurilor periculoase si protectia mediului maritim.
    Art. 24
    Prezentul acord va ramane in vigoare pana la denuntarea acestuia de catre o parte contractanta, pe canale diplomatice.
    Denuntarea va intra in vigoare la 6 luni de la data primirii respectivei notificari scrise.
    Drept care subsemnatii, fiind autorizati in mod corespunzator pentru aceasta de catre guvernele lor respective, au semnat acest acord.
    Incheiat la Teheran la 14 august 2000 in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, farsi si engleza, toate textele fiind egal autentice.
    In caz de divergenta privind interpretarea, textul in limba engleza va prevala.

                     Pentru Guvernul Romaniei,
                     Anca Daniela Boagiu

                     Pentru Guvernul Republicii Islamice Iran,
                     Mahmoud HojjatiSmartCity5

COMENTARII la Legea 32/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 32 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu