Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 31 din 16 ianuarie 2002

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 76 din 31 ianuarie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

                                  ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene

                                 PREAMBUL

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran, denumite in continuare parti contractante,
    fiind parti la Conventia privind aviatia civila internationala, deschisa spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,
    dorind sa incheie un acord suplimentar la conventia mentionata, in scopul stabilirii si operarii de servicii aeriene regulate intre si dincolo de teritoriul Romaniei si, respectiv, al Republicii Islamice Iran,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Definitii
    1. In scopul prezentului acord, termenii:
    a) conventie inseamna Conventia privind aviatia civila internationala, deschisa spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, si include orice anexa adoptata in baza art. 90 din aceasta, precum si orice amendament la anexe sau la conventie, in baza art. 90 si 94 din aceasta, in masura in care aceste anexe si amendamente au devenit efective pentru ambele parti contractante;
    b) autoritati aeronautice inseamna, in cazul Romaniei, Ministerul Transporturilor si, in cazul Republicii Islamice Iran, Organizatia Aviatiei Civile sau, in ambele cazuri, orice persoana ori organ autorizat sa indeplineasca orice functii exercitate in prezent de autoritatile mentionate;
    c) companii aeriene desemnate inseamna orice companie aeriana care a fost desemnata si autorizata in conformitate cu art. 3 din prezentul acord;
    d) teritoriul statului fiecarei parti contractante si cetatenii statului fiecarei parti contractante inseamna teritoriul si cetatenii Romaniei si, respectiv, teritoriul si cetatenii Republicii Islamice Iran, astfel cum sunt definiti de legislatia lor nationala respectiva;
    e) companie aeriana, serviciu aerian, serviciu aerian international si escala in scopuri necomerciale vor avea sensurile care le-au fost atribuite in art. 96 din conventie;
    f) capacitate, in ceea ce priveste o aeronava, inseamna incarcatura comerciala a acelei aeronave, disponibila pe o ruta sau pe o portiune de ruta; si
    capacitate, in ceea ce priveste un serviciu aerian convenit, inseamna capacitatea aeronavei utilizate pentru un astfel de serviciu, multiplicata cu frecventa curselor efectuate de o astfel de aeronava intr-o perioada data si pe o ruta sau pe o portiune de ruta;
    g) tarif inseamna preturile sau sumele care urmeaza sa fie platite pentru transportul international de pasageri, bagaje sau marfa si conditiile in baza carora se aplica aceste preturi sau sume, inclusiv preturile sau sumele si conditiile pentru serviciile de agentie si alte servicii auxiliare, cu exceptia remuneratiei si a conditiilor pentru transportul postei;
    h) rute specificate inseamna rutele specificate in anexa la prezentul acord, pe care vor fi operate servicii aeriene regulate internationale de catre companiile aeriene desemnate ale partilor contractante;
    i) servicii convenite inseamna serviciile aeriene stabilite sau care urmeaza sa fie stabilite pe rutele specificate in anexa la prezentul acord;
    j) acord inseamna prezentul acord sau astfel cum a fost amendat in conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul acord;
    k) anexa inseamna anexa la prezentul acord sau astfel cum a fost amendata in conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul acord.
    2. Anexa la prezentul acord constituie parte integranta a acestui acord si toate referirile la acord vor include referirile la anexa, cu exceptia cazului in care se prevede altfel in mod expres.
    Art. 2
    Acordarea de drepturi
    1. Fiecare parte contractanta acorda celeilalte parti contractante drepturile specificate in prezentul acord, in scopul stabilirii si operarii serviciilor aeriene regulate internationale pe rutele specificate in anexa la prezentul acord.
    2. Sub rezerva prevederilor prezentului acord compania aeriana desemnata a fiecarei parti contractante va beneficia, in timpul operarii serviciilor convenite pe rutele specificate, de urmatoarele drepturi:
    a) de a zbura, fara aterizare, peste teritoriul statului celeilalte parti contractante;
    b) de a face escale in scopuri necomerciale pe teritoriul statului celeilalte parti contractante; si
    c) de a imbarca si de a debarca pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, in punctele specificate in anexa la prezentul acord, pasageri, marfa si posta in trafic international, separat sau in combinatie.
    3. Exercitarea drepturilor de trafic de libertatea a cincea este supusa aprobarii autoritatilor aeronautice ale partilor contractante, tinandu-se seama de consideratiile comerciale exprimate de companiile aeriene respective desemnate.
    4. Nici o prevedere a paragrafului 2 al acestui articol nu va putea fi interpretata in sensul ca se acorda companiei aeriene desemnate de o parte contractanta dreptul de a imbarca pe teritoriul statului celeilalte parti contractante pasageri, marfa si posta, transportate contra plata sau in baza unui contract de inchiriere si destinate altui punct de pe teritoriul statului acestei celeilalte parti contractante (cabotaj).
    Art. 3
    Desemnarea companiilor aeriene
    1. Fiecare parte contractanta are dreptul sa desemneze celeilalte parti contractante una sau mai multe companii aeriene, in scopul operarii serviciilor convenite pe rutele specificate. O astfel de desemnare va constitui obiectul unei notificari scrise intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante.
    2. La primirea acestei desemnari autoritatile aeronautice ale celeilalte parti contractante vor acorda fara intarziere, sub rezerva paragrafelor 3 si 4 ale acestui articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizatia de operare corespunzatoare.
    3. Autoritatile aeronautice ale unei parti contractante pot cere companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante sa faca dovada ca aceasta este in masura sa indeplineasca conditiile prevazute de legile si de reglementarile aplicate pentru operarea serviciilor aeriene internationale de catre aceste autoritati aeronautice, in conformitate cu prevederile conventiei.
    4. Fiecare parte contractanta are dreptul de a refuza acordarea autorizatiei de operare la care se face referire in paragraful 2 al acestui articol sau de a impune asemenea conditii pe care le considera necesare in exercitarea de catre compania aeriana desemnata a celeilalte parti contractante a drepturilor specificate la art. 2 din prezentul acord, in orice situatie in care prima parte contractanta nu face dovada ca partea preponderenta a proprietatii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin statului partii contractante care desemneaza compania aeriana sau cetatenilor sai.
    5. Compania aeriana desemnata si autorizata in conformitate cu prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol poate incepe oricand operarea serviciilor convenite, cu conditia reglementarii capacitatii in conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul acord, a aprobarii orarului in conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul acord si cu conditia ca tarifele stabilite in conformitate cu prevederile art. 8 din prezentul acord sa fie in vigoare in ceea ce priveste serviciile convenite.
    6. Fiecare parte contractanta are dreptul sa inlocuiasca, printr-o notificare scrisa intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante, compania aeriana pe care a desemnat-o cu o alta companie aeriana. Compania aeriana nou-desemnata va avea aceleasi drepturi si va fi supusa acelorasi obligatii ca si compania aeriana pe care o inlocuieste.
    Art. 4
    Suspendarea sau revocarea
    1. Fiecare parte contractanta va avea dreptul de a revoca o autorizatie de operare sau de a suspenda exercitarea drepturilor specificate in art. 2 din prezentul acord de catre o companie aeriana desemnata de cealalta parte contractanta sau de a impune acele conditii pe care le considera necesare pentru exercitarea acestor drepturi:
    a) in orice situatie in care nu se face dovada ca partea preponderenta a proprietatii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin statului partii contractante care desemneaza compania aeriana ori cetatenilor sai; sau
    b) in orice situatie in care compania aeriana nu se conformeaza legilor si reglementarilor nationale ale partii contractante care acorda acele drepturi; sau
    c) in orice situatie in care compania aeriana nu se conformeaza prevederilor prezentului acord.
    2. Cu exceptia cazului in care revocarea imediata, suspendarea sau impunerea conditiilor mentionate in paragraful 1 al acestui articol este esentiala, pentru a se evita noi abateri de la legi si reglementari, acest drept va fi exercitat de fiecare parte contractanta numai dupa consultari cu cealalta parte contractanta, in conformitate cu prevederile art. 16 din prezentul acord.
    Art. 5
    Principiile care reglementeaza operarea serviciilor convenite
    1. Companiile aeriene desemnate ale partilor contractante se vor bucura de posibilitati egale si echitabile pentru operarea serviciilor convenite, pe rutele specificate.
    2. In operarea serviciilor convenite compania aeriana desemnata a fiecarei parti contractante va tine seama de interesele companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante, astfel incat sa nu afecteze in mod nejustificat serviciile pe care aceasta din urma le asigura pe intreaga ruta sau pe o parte a aceleiasi rute.
    3. Pe orice ruta specificata capacitatea asigurata de compania aeriana desemnata a unei parti contractante impreuna cu capacitatea asigurata de compania aeriana desemnata a celeilalte parti contractante vor fi mentinute intr-o corelatie rezonabila cu cerintele publicului pentru transportul aerian pe acea ruta.
    4. Serviciile convenite asigurate de compania aeriana desemnata a fiecarei parti contractante vor avea ca obiectiv principal asigurarea, la un coeficient de incarcatura rezonabil, a capacitatii adecvate pentru a satisface cererile curente si anticipate in mod rezonabil pentru serviciile aeriene spre si dinspre teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    5. Dreptul companiilor aeriene desemnate de a opera servicii aeriene intre punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, si punctele situate in state terte va fi exercitat in conformitate cu principiile generale mentionate mai jos, potrivit carora capacitatea va fi adaptata la:
    a) cerintele de trafic spre si dinspre teritoriul statului partii contractante care desemneaza compania aeriana;
    b) cerintele de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, dupa ce s-au luat in considerare celelalte servicii de transport convenite de catre companiile aeriene din statele care cuprind zona; si
    c) cerintele operarii liniei aeriene directe.
    6. Capacitatea care urmeaza sa fie asigurata pe rutele specificate va fi convenita intre companiile aeriene desemnate ale ambelor parti contractante si aprobata de autoritatile aeronautice ale partilor contractante. Orice crestere a capacitatii va constitui, de asemenea, obiectul intelegerii dintre companiile aeriene desemnate si va fi supusa aprobarii autoritatilor aeronautice ale partilor contractante. Pana la obtinerea acestei aprobari capacitatea existenta va ramane in vigoare.
    Art. 6
    Furnizarea datelor statistice
    Autoritatile aeronautice ale fiecarei parti contractante vor determina companiile lor aeriene desemnate sa furnizeze autoritatilor aeronautice ale celeilalte parti contractante, la cererea acestora, acele date periodice sau alte comunicari de date statistice care pot fi cerute in mod rezonabil, in scopul revizuirii capacitatii asigurate pe serviciile convenite de companiile aeriene desemnate ale partilor contractante.
    Art. 7
    Aprobarea orarelor
    1. Orarele de zbor, inclusiv frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor si tipul aeronavelor ce vor fi folosite, vor fi convenite intre companiile aeriene desemnate ale partilor contractante. Aceste chestiuni, astfel convenite, vor fi supuse aprobarii autoritatilor aeronautice ale partilor contractante cu 30 de zile inainte de inceperea operarii serviciilor convenite. Aceeasi procedura va fi aplicata in cazul schimbarii ulterioare, iar perioada de 30 de zile poate fi modificata cu acordul autoritatilor aeronautice interesate.
    2. In cazul in care companiile aeriene desemnate nu vor reusi sa convina asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritatile aeronautice ale partilor contractante. Aceeasi procedura, tinandu-se seama de aprecierea exprimata de ambele companii desemnate, este, de asemenea, aplicabila in cazul in care companiile aeriene desemnate nu convin asupra schimbarii ulterioare a orarului in vigoare. In acest din urma caz orarele existente vor ramane in vigoare 6 luni, perioada in care autoritatile aeronautice mentionate vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.
    Art. 8
    Tarife de transport aerian
    1. Tarifele care urmeaza sa fie percepute de companiile aeriene ale partilor contractante pentru serviciile convenite vor fi stabilite la un nivel rezonabil, tinandu-se seama de toti factorii relevanti, inclusiv de interesele utilizatorilor, costul operarii, un profit rezonabil, nivelul comisioanelor, caracteristicile serviciului si tarifele altor companii aeriene care opereaza servicii regulate pe intreaga ruta sau pe o parte a acesteia.
    2. Tarifele mentionate in paragraful 1 al acestui articol vor fi convenite, daca este posibil, intre companiile aeriene desemnate ale partilor contractante, iar o asemenea intelegere va fi realizata, atunci cand este posibil, folosindu-se procedurile organismelor si organizatiilor internationale corespunzatoare.
    3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobarii autoritatilor aeronautice ale partilor contractante cu cel putin 60 de zile inainte de data propusa pentru introducerea lor. In cazuri speciale aceasta perioada poate fi redusa pe baza acordului autoritatilor mentionate.
    4. Aprobarea tarifelor poate fi comunicata in mod expres. Daca nici una dintre autoritatile aeronautice nu si-a exprimat dezacordul in termen de 30 de zile de la data prezentarii, in conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, aceste tarife vor fi considerate aprobate. In cazul unei perioade reduse de transmitere spre aprobare, dupa cum este prevazut in paragraful 3 al acestui articol, autoritatile aeronautice pot conveni ca perioada in care poate fi notificat orice dezacord sa fie mai mica de 30 de zile.
    5. Daca un tarif nu poate fi convenit in conformitate cu paragraful 2 al acestui articol sau daca in timpul perioadei aplicabile, in conformitate cu paragraful 4 al acestui articol, autoritatile aeronautice ale unei parti contractante notifica autoritatilor aeronautice ale celeilalte parti contractante dezacordul lor asupra unui tarif convenit in conformitate cu paragraful 2 al acestui articol, autoritatile aeronautice ale partilor contractante se vor stradui sa stabileasca tariful de comun acord.
    6. Daca autoritatile aeronautice ale partilor contractante nu pot conveni asupra oricarui tarif ce le este prezentat conform paragrafului 3 al acestui articol sau asupra oricarui tarif conform paragrafului 5 al acestui articol, diferendul va fi solutionat in conformitate cu prevederile art. 17 din prezentul acord.
    7. Un tarif stabilit in conformitate cu prevederile acestui articol va ramane in vigoare pana in momentul aprobarii unui nou tarif. Valabilitatea tarifului in cauza poate fi prelungita peste data initiala a expirarii sale, cu aprobarea autoritatilor aeronautice ale partilor contractante. Totusi valabilitatea unui tarif nu poate fi prelungita in virtutea acestui paragraf pentru mai mult de 12 luni de la data la care acesta, in alte conditii, ar fi expirat.
    Art. 9
    Scutirea de taxe vamale si de alte taxe
    1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internationale de catre companiile aeriene desemnate ale partilor contractante, precum si echipamentul lor obisnuit, rezervele de carburanti si lubrifianti, piesele de schimb si proviziile inmagazinate la bordul aeronavelor, inclusiv alimentele, bauturile si alte produse destinate vanzarii catre pasageri pe timpul zborului, aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite de toate taxele vamale, de taxele de inspectie si de orice alte taxe la intrarea pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, cu conditia ca asemenea echipamente, rezerve si provizii sa ramana la bordul aeronavelor pana in momentul reexportarii lor.
    2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleasi taxe, cu exceptia sumelor corespunzatoare serviciului prestat:
    a) carburantii si lubrifiantii destinati alimentarii aeronavei companiei aeriene desemnate, folosita pe serviciile aeriene internationale, incarcati pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, chiar si atunci cand asemenea carburanti si lubrifianti sunt utilizati in cadrul unei parti a zborului, efectuata deasupra teritoriului statului unde au fost incarcati la bord;
    b) piesele de schimb si echipamentele obisnuite de bord introduse pe teritoriul statului celeilalte parti contractante pentru intretinerea sau repararea aeronavelor companiei aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale;
    c) proviziile aeronavei, luate la bord pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, in limitele fixate de autoritatile competente ale partii contractante mentionate, si destinate utilizarii la bordul aeronavei companiei aeriene desemnate, care opereaza serviciile aeriene internationale;
    d) marfa si bagajele in tranzit direct, transportate de aeronavele companiei aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale;
    e) mobilierul, echipamentele de birou si materialele introduse pe teritoriul statului oricarei parti contractante pentru a fi utilizate in birourile agentiei companiei aeriene desemnate de cealalta parte contractanta; de asemenea, vor fi scutite, pe baza de reciprocitate, de toate taxele vamale si/sau de alte taxe documentele oficiale purtand emblema companiei aeriene, cum ar fi tichetele de bagaje, biletele de avion, facturile de zbor, tichetele de imbarcare, orarele zborurilor, importate pe teritoriul statului oricarei parti contractante pentru folosirea exclusiva de catre compania aeriana desemnata a celeilalte parti contractante;
    f) obiectele si materialele introduse pe teritoriul statului oricarei parti contractante pentru a fi folosite de catre birourile agentiei companiei aeriene desemnate de cealalta parte contractanta, in scopuri de reclama si de publicitate, cu conditia ca acestea sa poarte numele companiei aeriene respective si sa fie distribuite in mod gratuit.
    Se poate solicita ca materialele la care s-a facut referire in subparagrafele a), b) si c) ale acestui paragraf sa fie pastrate sub control sau supraveghere vamala.
    3. Echipamentul obisnuit de bord, precum si materialele si rezervele aflate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate de fiecare parte contractanta pot fi descarcate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante numai cu aprobarea autoritatilor vamale ale acestei parti contractante. In acest caz ele pot fi puse sub supravegherea autoritatilor mentionate pana in momentul in care sunt reexportate sau pana primesc o alta destinatie, in conformitate cu reglementarile vamale.
    Art. 10
    Agentia
    1. Fiecare parte contractanta acorda, pe baza de reciprocitate, companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante dreptul de a infiinta si de a mentine pe teritoriul statului sau o agentie cu personal comercial, tehnic, operational si administrativ necesar, propriu sau local, pentru necesitatile legate de efectuarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Infiintarea unor astfel de agentii si angajarea personalului acestora se vor face in conformitate cu legile si cu alte reglementari nationale ale partii contractante care acorda dreptul mentionat in acest paragraf.
    2. Compania aeriana desemnata de fiecare parte contractanta are dreptul nelimitat sa emita propriile sale documente de transport pentru serviciile sale internationale, sa faca reclama si sa promoveze vanzarile sale pe teritoriul statului celeilalte parti contractante. Vanzarile pot fi efectuate fie direct prin propriile agentii, fie prin agentii de vanzari si/sau de turism catre orice persoana, organizatie sau organism, in conformitate cu legile si cu alte reglementari nationale in vigoare pe teritoriul statului acestei celeilalte parti contractante.
    3. Vanzarea documentelor de transport mentionate in paragraful 2 al acestui articol pe teritoriul statului celeilalte parti contractante poate fi efectuata in orice valuta sau cu carti de credit, pe baza de reciprocitate, in conformitate cu legislatia nationala a fiecarei parti contractante.
    4. Impozitarea veniturilor considerate ca salarii primite de personalul mentionat in paragraful 1 al acestui articol, avand cetatenia statului partii contractante care desemneaza compania aeriana sau cetatenia statului celeilalte parti contractante, se va efectua potrivit legislatiei nationale a fiecarei parti contractante. In cazul in care intre cele doua parti contractante exista o conventie pentru evitarea dublei impuneri, prevederile acestei conventii vor prevala.
    Art. 11
    Transferul veniturilor
    1. Fiecare parte contractanta acorda companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante dreptul de transfer liber al excedentului dintre incasari si cheltuieli, realizat pe teritoriul statului sau, in legatura cu transportul pasagerilor, bagajelor, marfii si al postei de catre compania aeriana desemnata a acestei celeilalte parti contractante. Acest transfer se va efectua, pe baza de reciprocitate, in valuta liber convertibila, in conformitate cu reglementarile privind schimbul valutar in vigoare in statul in care a fost realizat profitul.
    2. In cazul in care intre cele doua parti contractante exista un acord special de plati, transferul se va face in conformitate cu prevederile acelui acord.
    3. Profitul realizat ca rezultat al operarii aeronavelor angajate in trafic international, precum si bunurile mobile folosite pentru operarea aeronavelor nu pot fi impozitate decat in statul in care se afla sediul conducerii efective a companiei aeriene desemnate. In cazul in care intre cele doua parti contractante exista o conventie de evitare a dublei impuneri, prevederile acesteia vor prevala.
    Art. 12
    Tarife aeroportuare si alte tarife similare
    Orice tarife care pot fi impuse sau permise a fi impuse pentru utilizarea aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriana de pe teritoriul Romaniei si, respectiv, de pe teritoriul Republicii Islamice Iran vor fi percepute in conformitate cu nivelul oficial al tarifelor, stabilit prin legile si celelalte reglementari nationale in vigoare in aceste state, care se aplica tuturor aeronavelor care efectueaza servicii aeriene internationale similare.
    Art. 13
    Recunoasterea certificatelor si licentelor
    1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine si licentele eliberate sau validate de o parte contractanta si care sunt inca in vigoare vor fi recunoscute ca fiind valabile de cealalta parte contractanta in scopul operarii rutelor si serviciilor prevazute in prezentul acord, cu conditia ca cerintele in baza carora au fost emise sau validate aceste certificate ori licente sa fie egale sau superioare standardului minim care ar putea fi stabilit in conformitate cu prevederile conventiei.
    2. Totusi fiecare parte contractanta isi rezerva dreptul de a refuza sa recunoasca, in scopul efectuarii zborurilor deasupra teritoriului statului sau, brevetele de aptitudine si licentele acordate cetatenilor statului sau de cealalta parte contractanta sau validate pentru acestia de cealalta parte contractanta ori de orice alt stat.
    Art. 14
    Aplicabilitatea legilor si a reglementarilor
    1. Legile si reglementarile nationale ale unei parti contractante referitoare la intrarea in, stationarea in sau iesirea din teritoriul statului sau a aeronavelor utilizate in navigatia aeriana internationala ori cele referitoare la operarea si navigatia unor astfel de aeronave in timp ce se afla pe teritoriul statului sau se vor aplica aeronavelor companiei aeriene desemnate de cealalta parte contractanta si vor fi respectate de astfel de aeronave la intrarea in, iesirea din sau in timp ce se afla pe teritoriul statului primei parti contractante.
    2. Legile si reglementarile nationale ale unei parti contractante privind intrarea in, stationarea in, tranzitul prin sau iesirea din teritoriul statului sau a pasagerilor, echipajului, bagajelor, marfii ori a postei transportate de aeronava, inclusiv reglementarile referitoare la intrare, iesire, imigrare, emigrare, pasapoarte, vama, valuta si carantina, vor fi respectate de catre sau in numele acestor pasageri, echipaje, bagaje, marfa sau posta ale companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante, la intrarea in sau iesirea din ori in timp ce se afla pe teritoriul statului primei parti contractante.
    3. Culoarele aeriene si punctele de survolare a frontierei Romaniei si, respectiv, a Republicii Islamice Iran, pentru rutele specificate in anexa prezentului acord, vor fi stabilite in mod independent de fiecare parte contractanta pe teritoriul statului sau.
    4. Fiecare parte contractanta va oferi, la cererea celeilalte parti contractante, copii de pe legile si reglementarile relevante la care se face referire in acest articol.
    Art. 15
    Conformarea cu acordurile sau conventiile multilaterale
    Daca un acord sau o conventie multilaterala generala privind transporturile aeriene intra in vigoare pentru ambele parti contractante, prezentul acord va fi amendat prin negocieri intre partile contractante, astfel incat sa fie conform cu prevederile unui astfel de acord sau ale unei astfel de conventii.
    Art. 16
    Consultari
    1. Intr-un spirit de stransa colaborare, autoritatile aeronautice ale partilor contractante se vor consulta reciproc, din cand in cand, pentru a asigura implementarea si respectarea in mod satisfacator a prevederilor prezentului acord.
    2. Orice parte contractanta poate solicita, in orice moment, consultari cu cealalta parte contractanta privind interpretarea, implementarea sau amendarea prezentului acord.
    Aceste consultari care pot avea loc intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante sub forma de negocieri directe sau prin corespondenta vor incepe intr-o perioada de 60 de zile de la data primirii cererii scrise de catre cealalta parte contractanta, in afara de cazul in care ambele parti contractante convin sa prelungeasca aceasta perioada.
    Art. 17
    Solutionarea diferendelor
    1. Orice diferend aparut in legatura cu interpretarea sau cu implementarea acestui acord ori a anexei la acesta urmeaza sa fie solutionat de autoritatile aeronautice ale partilor contractante prin negocieri directe.
    2. Daca partile contractante nu reusesc sa ajunga la o solutionare a diferendului prin negociere, acesta va fi prezentat, la cererea oricarei parti contractante, arbitrajului unui tribunal format din 3 arbitri, in conformitate cu legislatia si cu reglementarile lor nationale, dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 30 de zile de la primirea, pe canale diplomatice, a cererii de arbitraj fiecare parte contractanta va desemna pe canale diplomatice un arbitru. In termen de 60 de zile dupa ce acesti 2 arbitri au fost desemnati, ei vor desemna, de comun acord, un al treilea arbitru care va actiona ca presedinte al tribunalului de arbitraj;
    b) daca oricare parte contractanta nu reuseste sa numeasca un arbitru sau daca cel de-al treilea arbitru nu este desemnat in conformitate cu subparagraful a) al acestui paragraf, oricare parte contractanta poate cere presedintelui Consiliului Organizatiei Aviatiei Civile Internationale sa desemneze arbitrul sau arbitrii necesari intr-o perioada de 30 de zile. Daca presedintele consiliului are aceeasi cetatenie cu cea a uneia dintre partile contractante, vicepresedintele cu rangul cel mai inalt, care nu este descalificat din acelasi motiv, va face desemnarea.
    3. Cu exceptia cazului in care este altfel convenit, tribunalul de arbitraj va stabili limitele competentei sale in conformitate cu prevederile acestui acord si isi va stabili propria procedura. La indicatia tribunalului sau la cererea oricareia dintre partile contractante va avea loc o intalnire pentru a stabili problemele precise care vor fi arbitrate si procedurile specifice care trebuie urmate, in termen de maximum 15 zile de la data la care tribunalul este complet constituit.
    4. Cu exceptia cazului in care este altfel convenit, fiecare parte contractanta va prezenta, in termen de 45 de zile de la data la care tribunalul este complet constituit, un memorandum. Raspunsurile trebuie sa fie date intr-o perioada de cel mult 60 de zile. Tribunalul va tine audierea la cererea oricarei parti contractante sau dupa aprecierea sa, in termen de 15 zile de la data cand sunt date raspunsurile.
    5. Tribunalul va incerca sa dea o decizie scrisa in termen de 30 de zile de la efectuarea audierii sau, daca aceasta audiere nu a avut loc, dupa data la care ambele raspunsuri sunt prezentate. Decizia majoritatii tribunalului va prevala.
    6. Partile contractante pot prezenta o cerere pentru clarificarea deciziei in termen de 15 zile de la data pronuntarii acesteia si orice clarificare data va fi emisa intr-o perioada de 15 zile de la data prezentarii unei asemenea cereri.
    7. Fiecare parte contractanta va aplica orice decizie sau sentinta a tribunalului de arbitraj in conformitate cu legislatia nationala a statului sau.
    8. Cheltuielile tribunalului de arbitraj, inclusiv onorariile si cheltuielile arbitrului, vor fi impartite in mod egal intre partile contractante. Orice cheltuieli facute de presedintele consiliului in legatura cu procedurile prevazute la paragraful 2b) al acestui articol vor fi considerate ca fiind o parte din cheltuielile tribunalului de arbitraj.
    Art. 18
    Securitatea aeronautica
    1. In conformitate cu drepturile si obligatiile ce le revin potrivit dreptului international, partile contractante reafirma ca obligatia lor reciproca de a proteja securitatea aviatiei civile impotriva actelor de interventie ilicita face parte integranta din prezentul acord. Fara a limita caracterul general al drepturilor si obligatiilor ce le revin potrivit dreptului international, partile contractante vor actiona in special conform prevederilor Conventiei cu privire la infractiunile si anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnata la Tokio la 14 septembrie 1963, ale Conventiei pentru reprimarea capturarii ilicite a aeronavelor, semnata la Haga la 16 decembrie 1970, ale Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite indreptate impotriva securitatii aviatiei civile, semnata la Montreal la 23 septembrie 1971, si ale oricarei alte conventii privind securitatea aviatiei la care ambele parti contractante vor deveni parte.
    2. Partile contractante isi vor acorda reciproc, la cerere, toata asistenta necesara pentru prevenirea actelor de capturare ilicita a aeronavelor civile si a altor acte ilicite indreptate impotriva securitatii unor asemenea aeronave, a pasagerilor si echipajelor lor, a aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriana, precum si a oricarei alte amenintari privind securitatea aviatiei civile.
    3. In relatiile lor reciproce partile contractante vor actiona in conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviatiei, care au fost stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si desemnate ca anexe la Conventia privind aviatia civila internationala, in masura in care asemenea prevederi de securitate sunt aplicabile partilor contractante; ele vor solicita ca operatorii de aeronave inmatriculate in registrele lor sau operatorii de aeronave care isi au sediul principal de afaceri ori resedinta permanenta pe teritoriile statelor lor, precum si operatorii aeroportuari din teritoriile statelor lor sa actioneze in conformitate cu asemenea prevederi referitoare la securitatea aviatiei.
    4. Fiecare parte contractanta este de acord ca unor asemenea operatori de aeronave li se poate cere sa respecte prevederile privind securitatea aviatiei, mentionate in paragraful 3 al acestui articol, solicitate de cealalta parte contractanta, la intrarea in, iesirea din sau in timp ce se afla pe teritoriul statului acestei celeilalte parti contractante. Fiecare parte contractanta se va asigura ca pe teritoriul statului sau se aplica in mod efectiv masuri adecvate pentru protectia aeronavelor si pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mana, bagajelor de cala, marfurilor si al proviziilor de bord, inaintea si in timpul imbarcarii sau incarcarii. Fiecare parte contractanta va lua in considerare in mod favorabil orice solicitare a celeilalte parti contractante pentru masuri speciale rezonabile de securitate, pentru a preintampina orice amenintare deosebita.
    5. Atunci cand are loc un incident sau o amenintare de comitere a unui act de capturare ilicita a aeronavelor civile ori au loc alte acte ilicite indreptate impotriva securitatii unor astfel de aeronave, a pasagerilor si echipajului acestora, a aeroporturilor sau instalatiilor de navigatie aeriana, partile contractante se vor asista reciproc prin facilitarea comunicatiilor si prin alte masuri corespunzatoare, in scopul de a pune capat rapid si in conditii de siguranta unui asemenea incident sau amenintare.
    6. Fiecare parte contractanta va lua masurile pe care le considera practicabile in scopul de a se asigura ca o aeronava supusa unui act de capturare ilicita sau altor acte de interventie ilicita, care a aterizat pe teritoriul statului respectiv, este retinuta la sol, in afara de cazul in care decolarea sa este impusa de obligatia primordiala de a proteja vietile omenesti. Aceste masuri vor fi luate, atunci cand sunt practicabile, pe baza de consultari reciproce.
    Art. 19
    Siguranta aviatiei
    1. Orice parte contractanta poate solicita in scris consultari tehnice privind standardele de siguranta, mentinute si administrate de cealalta parte contractanta, in legatura cu instalatiile de navigatie aeriana, echipajele de la bord, aeronavele, supravegherea tehnica si operarea companiei aeriene care opereaza serviciile de transport aerian convenite. Astfel de consultari tehnice vor avea loc in termen de 30 de zile de la primirea cererii scrise a celeilalte parti contractante.
    2. Daca in urma unor astfel de consultari tehnice una dintre partile contractante constata ca cealalta parte contractanta nu mentine si nu administreaza efectiv standardele de siguranta si cerintele in aceste domenii nu sunt cel putin egale cu standardele minime care pot fi stabilite conform Conventiei privind aviatia civila internationala, editia a doua (1988), acestei celeilalte parti contractante i se vor notifica respectivele constatari si etapele considerate necesare pentru a corespunde acestor standarde minime, iar aceasta cealalta parte contractanta va lua masurile corective necesare.
    Art. 20
    Amendarea
    1. Prezentul acord va putea fi modificat cu acordul comun al partilor contractante. In acest scop fiecare parte contractanta va examina cu atentie orice propunere prezentata de cealalta parte contractanta. Orice modificare convenita va intra in vigoare conform procedurii mentionate la art. 22.
    2. Anexa la prezentul acord va putea fi modificata prin intelegere directa intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante si va fi confirmata printr-un schimb de scrisori.
    3. Negocierile privind modificarea prezentului acord sau a anexei la acesta vor incepe in termen de 60 de zile de la data primirii cererii, in afara de cazul in care ambele parti convin asupra prelungirii acestei perioade.
    Art. 21
    Inregistrarea
    Prezentul acord si orice amendamente la acesta vor fi inregistrate la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.
    Art. 22
    Intrarea in vigoare
    Prezentul acord va intra in vigoare la data primirii ultimei notificari prin care oricare dintre partile contractante va fi notificat celeilalte parti contractante ca procedurile cerute de legislatia nationala a statelor lor privind intrarea in vigoare a acestui acord au fost indeplinite.
    Art. 23
    Incetarea valabilitatii
    Oricare dintre partile contractante poate notifica in scris, oricand, pe canale diplomatice, celeilalte parti contractante decizia sa de a inceta valabilitatea prezentului acord. O asemenea notificare va fi comunicata simultan Organizatiei Aviatiei Civile Internationale. Intr-un astfel de caz prezentul acord isi va inceta valabilitatea in termen de 12 luni de la data primirii notificarii de catre cealalta parte contractanta, in afara de cazul in care notificarea este retrasa prin intelegere inainte de expirarea acestei perioade. In absenta confirmarii de primire de catre cealalta parte contractanta, notificarea va fi considerata ca fiind primita in termen de 14 zile de la primirea notificarii de catre Organizatia Aviatiei Civile Internationale.
    Drept care subsemnatii plenipotentiari, fiind autorizati in mod corespunzator pentru aceasta de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.
    Incheiat la Teheran la 14 august 2000, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, farsi si engleza, toate textele fiind egal autentice.
    In cazul oricarei divergente de interpretare textul in limba engleza va prevala.

                       Pentru Guvernul Romaniei,
                       Anca Daniela Boagiu

                       Pentru Guvernul Republicii Islamice Iran,
                       Mahmoud Hojjati

    ANEXA 1

    SECTIUNEA A

    1. Rute pe care vor fi operate servicii aeriene internationale regulate, in ambele sensuri, de catre compania aeriana desemnata a Romaniei:
    Puncte in Romania:                 orice punct
    Puncte intermediare:               se vor conveni ulterior
    Puncte in Republica Islamica Iran: Teheran
    Puncte mai departe: se vor conveni ulterior
    Puncte si mai departe:             se vor conveni ulterior
    2. Rute pe care vor fi operate servicii aeriene internationale regulate, in ambele sensuri, de catre compania aeriana desemnata a Republicii Islamice Iran:
    Puncte in Republica Islamica Iran: orice punct
    Puncte intermediare:               se vor conveni ulterior
    Puncte in Romania:                 Bucuresti
    Puncte mai departe: se vor conveni ulterior
    Puncte si mai departe:             se vor conveni ulterior

    SECTIUNEA B

    1. Punctele intermediare si punctele mai departe de pe rutele specificate pot sa nu fie deservite fie pe toate zborurile, fie pe unele dintre acestea, conform intereselor companiilor aeriene desemnate ale partilor contractante.
    2. Autoritatile aeronautice ale partilor contractante pot conveni asupra altor puncte situate in terte state, unde fiecare companie aeriana desemnata va putea imbarca sau debarca pasageri, marfa si posta cu destinatia in sau, respectiv, cu provenienta din teritoriul Romaniei ori al Republicii Islamice Iran.
    3. Zborurile suplimentare vor fi efectuate pe baza unei cereri prealabile facute de fiecare companie aeriana desemnata, adresata autoritatii aeronautice respective a fiecarei parti contractante.SmartCity5

COMENTARII la Legea 31/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 31 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu