Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 31 din 16 ianuarie 2002

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 76 din 31 ianuarie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

                                  ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene

                                 PREAMBUL

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran, denumite in continuare parti contractante,
    fiind parti la Conventia privind aviatia civila internationala, deschisa spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,
    dorind sa incheie un acord suplimentar la conventia mentionata, in scopul stabilirii si operarii de servicii aeriene regulate intre si dincolo de teritoriul Romaniei si, respectiv, al Republicii Islamice Iran,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Definitii
    1. In scopul prezentului acord, termenii:
    a) conventie inseamna Conventia privind aviatia civila internationala, deschisa spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, si include orice anexa adoptata in baza art. 90 din aceasta, precum si orice amendament la anexe sau la conventie, in baza art. 90 si 94 din aceasta, in masura in care aceste anexe si amendamente au devenit efective pentru ambele parti contractante;
    b) autoritati aeronautice inseamna, in cazul Romaniei, Ministerul Transporturilor si, in cazul Republicii Islamice Iran, Organizatia Aviatiei Civile sau, in ambele cazuri, orice persoana ori organ autorizat sa indeplineasca orice functii exercitate in prezent de autoritatile mentionate;
    c) companii aeriene desemnate inseamna orice companie aeriana care a fost desemnata si autorizata in conformitate cu art. 3 din prezentul acord;
    d) teritoriul statului fiecarei parti contractante si cetatenii statului fiecarei parti contractante inseamna teritoriul si cetatenii Romaniei si, respectiv, teritoriul si cetatenii Republicii Islamice Iran, astfel cum sunt definiti de legislatia lor nationala respectiva;
    e) companie aeriana, serviciu aerian, serviciu aerian international si escala in scopuri necomerciale vor avea sensurile care le-au fost atribuite in art. 96 din conventie;
    f) capacitate, in ceea ce priveste o aeronava, inseamna incarcatura comerciala a acelei aeronave, disponibila pe o ruta sau pe o portiune de ruta; si
    capacitate, in ceea ce priveste un serviciu aerian convenit, inseamna capacitatea aeronavei utilizate pentru un astfel de serviciu, multiplicata cu frecventa curselor efectuate de o astfel de aeronava intr-o perioada data si pe o ruta sau pe o portiune de ruta;
    g) tarif inseamna preturile sau sumele care urmeaza sa fie platite pentru transportul international de pasageri, bagaje sau marfa si conditiile in baza carora se aplica aceste preturi sau sume, inclusiv preturile sau sumele si conditiile pentru serviciile de agentie si alte servicii auxiliare, cu exceptia remuneratiei si a conditiilor pentru transportul postei;
    h) rute specificate inseamna rutele specificate in anexa la prezentul acord, pe care vor fi operate servicii aeriene regulate internationale de catre companiile aeriene desemnate ale partilor contractante;
    i) servicii convenite inseamna serviciile aeriene stabilite sau care urmeaza sa fie stabilite pe rutele specificate in anexa la prezentul acord;
    j) acord inseamna prezentul acord sau astfel cum a fost amendat in conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul acord;
    k) anexa inseamna anexa la prezentul acord sau astfel cum a fost amendata in conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul acord.
    2. Anexa la prezentul acord constituie parte integranta a acestui acord si toate referirile la acord vor include referirile la anexa, cu exceptia cazului in care se prevede altfel in mod expres.
    Art. 2
    Acordarea de drepturi
    1. Fiecare parte contractanta acorda celeilalte parti contractante drepturile specificate in prezentul acord, in scopul stabilirii si operarii serviciilor aeriene regulate internationale pe rutele specificate in anexa la prezentul acord.
    2. Sub rezerva prevederilor prezentului acord compania aeriana desemnata a fiecarei parti contractante va beneficia, in timpul operarii serviciilor convenite pe rutele specificate, de urmatoarele drepturi:
    a) de a zbura, fara aterizare, peste teritoriul statului celeilalte parti contractante;
    b) de a face escale in scopuri necomerciale pe teritoriul statului celeilalte parti contractante; si
    c) de a imbarca si de a debarca pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, in punctele specificate in anexa la prezentul acord, pasageri, marfa si posta in trafic international, separat sau in combinatie.
    3. Exercitarea drepturilor de trafic de libertatea a cincea este supusa aprobarii autoritatilor aeronautice ale partilor contractante, tinandu-se seama de consideratiile comerciale exprimate de companiile aeriene respective desemnate.
    4. Nici o prevedere a paragrafului 2 al acestui articol nu va putea fi interpretata in sensul ca se acorda companiei aeriene desemnate de o parte contractanta dreptul de a imbarca pe teritoriul statului celeilalte parti contractante pasageri, marfa si posta, transportate contra plata sau in baza unui contract de inchiriere si destinate altui punct de pe teritoriul statului acestei celeilalte parti contractante (cabotaj).
    Art. 3
    Desemnarea companiilor aeriene
    1. Fiecare parte contractanta are dreptul sa desemneze celeilalte parti contractante una sau mai multe companii aeriene, in scopul operarii serviciilor convenite pe rutele specificate. O astfel de desemnare va constitui obiectul unei notificari scrise intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante.
    2. La primirea acestei desemnari autoritatile aeronautice ale celeilalte parti contractante vor acorda fara intarziere, sub rezerva paragrafelor 3 si 4 ale acestui articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizatia de operare corespunzatoare.
    3. Autoritatile aeronautice ale unei parti contractante pot cere companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante sa faca dovada ca aceasta este in masura sa indeplineasca conditiile prevazute de legile si de reglementarile aplicate pentru operarea serviciilor aeriene internationale de catre aceste autoritati aeronautice, in conformitate cu prevederile conventiei.
    4. Fiecare parte contractanta are dreptul de a refuza acordarea autorizatiei de operare la care se face referire in paragraful 2 al acestui articol sau de a impune asemenea conditii pe care le considera necesare in exercitarea de catre compania aeriana desemnata a celeilalte parti contractante a drepturilor specificate la art. 2 din prezentul acord, in orice situatie in care prima parte contractanta nu face dovada ca partea preponderenta a proprietatii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin statului partii contractante care desemneaza compania aeriana sau cetatenilor sai.
    5. Compania aeriana desemnata si autorizata in conformitate cu prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol poate incepe oricand operarea serviciilor convenite, cu conditia reglementarii capacitatii in conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul acord, a aprobarii orarului in conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul acord si cu conditia ca tarifele stabilite in conformitate cu prevederile art. 8 din prezentul acord sa fie in vigoare in ceea ce priveste serviciile convenite.
    6. Fiecare parte contractanta are dreptul sa inlocuiasca, printr-o notificare scrisa intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante, compania aeriana pe care a desemnat-o cu o alta companie aeriana. Compania aeriana nou-desemnata va avea aceleasi drepturi si va fi supusa acelorasi obligatii ca si compania aeriana pe care o inlocuieste.
    Art. 4
    Suspendarea sau revocarea
    1. Fiecare parte contractanta va avea dreptul de a revoca o autorizatie de operare sau de a suspenda exercitarea drepturilor specificate in art. 2 din prezentul acord de catre o companie aeriana desemnata de cealalta parte contractanta sau de a impune acele conditii pe care le considera necesare pentru exercitarea acestor drepturi:
    a) in orice situatie in care nu se face dovada ca partea preponderenta a proprietatii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin statului partii contractante care desemneaza compania aeriana ori cetatenilor sai; sau
    b) in orice situatie in care compania aeriana nu se conformeaza legilor si reglementarilor nationale ale partii contractante care acorda acele drepturi; sau
    c) in orice situatie in care compania aeriana nu se conformeaza prevederilor prezentului acord.
    2. Cu exceptia cazului in care revocarea imediata, suspendarea sau impunerea conditiilor mentionate in paragraful 1 al acestui articol este esentiala, pentru a se evita noi abateri de la legi si reglementari, acest drept va fi exercitat de fiecare parte contractanta numai dupa consultari cu cealalta parte contractanta, in conformitate cu prevederile art. 16 din prezentul acord.
    Art. 5
    Principiile care reglementeaza operarea serviciilor convenite
    1. Companiile aeriene desemnate ale partilor contractante se vor bucura de posibilitati egale si echitabile pentru operarea serviciilor convenite, pe rutele specificate.
    2. In operarea serviciilor convenite compania aeriana desemnata a fiecarei parti contractante va tine seama de interesele companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante, astfel incat sa nu afecteze in mod nejustificat serviciile pe care aceasta din urma le asigura pe intreaga ruta sau pe o parte a aceleiasi rute.
    3. Pe orice ruta specificata capacitatea asigurata de compania aeriana desemnata a unei parti contractante impreuna cu capacitatea asigurata de compania aeriana desemnata a celeilalte parti contractante vor fi mentinute intr-o corelatie rezonabila cu cerintele publicului pentru transportul aerian pe acea ruta.
    4. Serviciile convenite asigurate de compania aeriana desemnata a fiecarei parti contractante vor avea ca obiectiv principal asigurarea, la un coeficient de incarcatura rezonabil, a capacitatii adecvate pentru a satisface cererile curente si anticipate in mod rezonabil pentru serviciile aeriene spre si dinspre teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    5. Dreptul companiilor aeriene desemnate de a opera servicii aeriene intre punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, si punctele situate in state terte va fi exercitat in conformitate cu principiile generale mentionate mai jos, potrivit carora capacitatea va fi adaptata la:
    a) cerintele de trafic spre si dinspre teritoriul statului partii contractante care desemneaza compania aeriana;
    b) cerintele de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, dupa ce s-au luat in considerare celelalte servicii de transport convenite de catre companiile aeriene din statele care cuprind zona; si
    c) cerintele operarii liniei aeriene directe.
    6. Capacitatea care urmeaza sa fie asigurata pe rutele specificate va fi convenita intre companiile aeriene desemnate ale ambelor parti contractante si aprobata de autoritatile aeronautice ale partilor contractante. Orice crestere a capacitatii va constitui, de asemenea, obiectul intelegerii dintre companiile aeriene desemnate si va fi supusa aprobarii autoritatilor aeronautice ale partilor contractante. Pana la obtinerea acestei aprobari capacitatea existenta va ramane in vigoare.
    Art. 6
    Furnizarea datelor statistice
    Autoritatile aeronautice ale fiecarei parti contractante vor determina companiile lor aeriene desemnate sa furnizeze autoritatilor aeronautice ale celeilalte parti contractante, la cererea acestora, acele date periodice sau alte comunicari de date statistice care pot fi cerute in mod rezonabil, in scopul revizuirii capacitatii asigurate pe serviciile convenite de companiile aeriene desemnate ale partilor contractante.
    Art. 7
    Aprobarea orarelor
    1. Orarele de zbor, inclusiv frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor si tipul aeronavelor ce vor fi folosite, vor fi convenite intre companiile aeriene desemnate ale partilor contractante. Aceste chestiuni, astfel convenite, vor fi supuse aprobarii autoritatilor aeronautice ale partilor contractante cu 30 de zile inainte de inceperea operarii serviciilor convenite. Aceeasi procedura va fi aplicata in cazul schimbarii ulterioare, iar perioada de 30 de zile poate fi modificata cu acordul autoritatilor aeronautice interesate.
    2. In cazul in care companiile aeriene desemnate nu vor reusi sa convina asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritatile aeronautice ale partilor contractante. Aceeasi procedura, tinandu-se seama de aprecierea exprimata de ambele companii desemnate, este, de asemenea, aplicabila in cazul in care companiile aeriene desemnate nu convin asupra schimbarii ulterioare a orarului in vigoare. In acest din urma caz orarele existente vor ramane in vigoare 6 luni, perioada in care autoritatile aeronautice mentionate vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.
    Art. 8
    Tarife de transport aerian
    1. Tarifele care urmeaza sa fie percepute de companiile aeriene ale partilor contractante pentru serviciile convenite vor fi stabilite la un nivel rezonabil, tinandu-se seama de toti factorii relevanti, inclusiv de interesele utilizatorilor, costul operarii, un profit rezonabil, nivelul comisioanelor, caracteristicile serviciului si tarifele altor companii aeriene care opereaza servicii regulate pe intreaga ruta sau pe o parte a acesteia.
    2. Tarifele mentionate in paragraful 1 al acestui articol vor fi convenite, daca este posibil, intre companiile aeriene desemnate ale partilor contractante, iar o asemenea intelegere va fi realizata, atunci cand este posibil, folosindu-se procedurile organismelor si organizatiilor internationale corespunzatoare.
    3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobarii autoritatilor aeronautice ale partilor contractante cu cel putin 60 de zile inainte de data propusa pentru introducerea lor. In cazuri speciale aceasta perioada poate fi redusa pe baza acordului autoritatilor mentionate.
    4. Aprobarea tarifelor poate fi comunicata in mod expres. Daca nici una dintre autoritatile aeronautice nu si-a exprimat dezacordul in termen de 30 de zile de la data prezentarii, in conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, aceste tarife vor fi considerate aprobate. In cazul unei perioade reduse de transmitere spre aprobare, dupa cum este prevazut in paragraful 3 al acestui articol, autoritatile aeronautice pot conveni ca perioada in care poate fi notificat orice dezacord sa fie mai mica de 30 de zile.
    5. Daca un tarif nu poate fi convenit in conformitate cu paragraful 2 al acestui articol sau daca in timpul perioadei aplicabile, in conformitate cu paragraful 4 al acestui articol, autoritatile aeronautice ale unei parti contractante notifica autoritatilor aeronautice ale celeilalte parti contractante dezacordul lor asupra unui tarif convenit in conformitate cu paragraful 2 al acestui articol, autoritatile aeronautice ale partilor contractante se vor stradui sa stabileasca tariful de comun acord.
    6. Daca autoritatile aeronautice ale partilor contractante nu pot conveni asupra oricarui tarif ce le este prezentat conform paragrafului 3 al acestui articol sau asupra oricarui tarif conform paragrafului 5 al acestui articol, diferendul va fi solutionat in conformitate cu prevederile art. 17 din prezentul acord.
    7. Un tarif stabilit in conformitate cu prevederile acestui articol va ramane in vigoare pana in momentul aprobarii unui nou tarif. Valabilitatea tarifului in cauza poate fi prelungita peste data initiala a expirarii sale, cu aprobarea autoritatilor aeronautice ale partilor contractante. Totusi valabilitatea unui tarif nu poate fi prelungita in virtutea acestui paragraf pentru mai mult de 12 luni de la data la care acesta, in alte conditii, ar fi expirat.
    Art. 9
    Scutirea de taxe vamale si de alte taxe
    1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internationale de catre companiile aeriene desemnate ale partilor contractante, precum si echipamentul lor obisnuit, rezervele de carburanti si lubrifianti, piesele de schimb si proviziile inmagazinate la bordul aeronavelor, inclusiv alimentele, bauturile si alte produse destinate vanzarii catre pasageri pe timpul zborului, aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite de toate taxele vamale, de taxele de inspectie si de orice alte taxe la intrarea pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, cu conditia ca asemenea echipamente, rezerve si provizii sa ramana la bordul aeronavelor pana in momentul reexportarii lor.
    2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleasi taxe, cu exceptia sumelor corespunzatoare serviciului prestat:
    a) carburantii si lubrifiantii destinati alimentarii aeronavei companiei aeriene desemnate, folosita pe serviciile aeriene internationale, incarcati pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, chiar si atunci cand asemenea carburanti si lubrifianti sunt utilizati in cadrul unei parti a zborului, efectuata deasupra teritoriului statului unde au fost incarcati la bord;
    b) piesele de schimb si echipamentele obisnuite de bord introduse pe teritoriul statului celeilalte parti contractante pentru intretinerea sau repararea aeronavelor companiei aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale;
    c) proviziile aeronavei, luate la bord pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, in limitele fixate de autoritatile competente ale partii contractante mentionate, si destinate utilizarii la bordul aeronavei companiei aeriene desemnate, care opereaza serviciile aeriene internationale;
    d) marfa si bagajele in tranzit direct, transportate de aeronavele companiei aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale;
    e) mobilierul, echipamentele de birou si materialele introduse pe teritoriul statului oricarei parti contractante pentru a fi utilizate in birourile agentiei companiei aeriene desemnate de cealalta parte contractanta; de asemenea, vor fi scutite, pe baza de reciprocitate, de toate taxele vamale si/sau de alte taxe documentele oficiale purtand emblema companiei aeriene, cum ar fi tichetele de bagaje, biletele de avion, facturile de zbor, tichetele de imbarcare, orarele zborurilor, importate pe teritoriul statului oricarei parti contractante pentru folosirea exclusiva de catre compania aeriana desemnata a celeilalte parti contractante;
    f) obiectele si materialele introduse pe teritoriul statului oricarei parti contractante pentru a fi folosite de catre birourile agentiei companiei aeriene desemnate de cealalta parte contractanta, in scopuri de reclama si de publicitate, cu conditia ca acestea sa poarte numele companiei aeriene respective si sa fie distribuite in mod gratuit.
    Se poate solicita ca materialele la care s-a facut referire in subparagrafele a), b) si c) ale acestui paragraf sa fie pastrate sub control sau supraveghere vamala.
    3. Echipamentul obisnuit de bord, precum si materialele si rezervele aflate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate de fiecare parte contractanta pot fi descarcate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante numai cu aprobarea autoritatilor vamale ale acestei parti contractante. In acest caz ele pot fi puse sub supravegherea autoritatilor mentionate pana in momentul in care sunt reexportate sau pana primesc o alta destinatie, in conformitate cu reglementarile vamale.
    Art. 10
    Agentia
    1. Fiecare parte contractanta acorda, pe baza de reciprocitate, companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante dreptul de a infiinta si de a mentine pe teritoriul statului sau o agentie cu personal comercial, tehnic, operational si administrativ necesar, propriu sau local, pentru necesitatile legate de efectuarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Infiintarea unor astfel de agentii si angajarea personalului acestora se vor face in conformitate cu legile si cu alte reglementari nationale ale partii contractante care acorda dreptul mentionat in acest paragraf.
    2. Compania aeriana desemnata de fiecare parte contractanta are dreptul nelimitat sa emita propriile sale documente de transport pentru serviciile sale internationale, sa faca reclama si sa promoveze vanzarile sale pe teritoriul statului celeilalte parti contractante. Vanzarile pot fi efectuate fie direct prin propriile agentii, fie prin agentii de vanzari si/sau de turism catre orice persoana, organizatie sau organism, in conformitate cu legile si cu alte reglementari nationale in vigoare pe teritoriul statului acestei celeilalte parti contractante.
    3. Vanzarea documentelor de transport mentionate in paragraful 2 al acestui articol pe teritoriul statului celeilalte parti contractante poate fi efectuata in orice valuta sau cu carti de credit, pe baza de reciprocitate, in conformitate cu legislatia nationala a fiecarei parti contractante.
    4. Impozitarea veniturilor considerate ca salarii primite de personalul mentionat in paragraful 1 al acestui articol, avand cetatenia statului partii contractante care desemneaza compania aeriana sau cetatenia statului celeilalte parti contractante, se va efectua potrivit legislatiei nationale a fiecarei parti contractante. In cazul in care intre cele doua parti contractante exista o conventie pentru evitarea dublei impuneri, prevederile acestei conventii vor prevala.
    Art. 11
    Transferul veniturilor
    1. Fiecare parte contractanta acorda companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante dreptul de transfer liber al excedentului dintre incasari si cheltuieli, realizat pe teritoriul statului sau, in legatura cu transportul pasagerilor, bagajelor, marfii si al postei de catre compania aeriana desemnata a acestei celeilalte parti contractante. Acest transfer se va efectua, pe baza de reciprocitate, in valuta liber convertibila, in conformitate cu reglementarile privind schimbul valutar in vigoare in statul in care a fost realizat profitul.
    2. In cazul in care intre cele doua parti contractante exista un acord special de plati, transferul se va face in conformitate cu prevederile acelui acord.
    3. Profitul realizat ca rezultat al operarii aeronavelor angajate in trafic international, precum si bunurile mobile folosite pentru operarea aeronavelor nu pot fi impozitate decat in statul in care se afla sediul conducerii efective a companiei aeriene desemnate. In cazul in care intre cele doua parti contractante exista o conventie de evitare a dublei impuneri, prevederile acesteia vor prevala.
    Art. 12
    Tarife aeroportuare si alte tarife similare
    Orice tarife care pot fi impuse sau permise a fi impuse pentru utilizarea aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriana de pe teritoriul Romaniei si, respectiv, de pe teritoriul Republicii Islamice Iran vor fi percepute in conformitate cu nivelul oficial al tarifelor, stabilit prin legile si celelalte reglementari nationale in vigoare in aceste state, care se aplica tuturor aeronavelor care efectueaza servicii aeriene internationale similare.
    Art. 13
    Recunoasterea certificatelor si licentelor
    1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine si licentele eliberate sau validate de o parte contractanta si care sunt inca in vigoare vor fi recunoscute ca fiind valabile de cealalta parte contractanta in scopul operarii rutelor si serviciilor prevazute in prezentul acord, cu conditia ca cerintele in baza carora au fost emise sau validate aceste certificate ori licente sa fie egale sau superioare standardului minim care ar putea fi stabilit in conformitate cu prevederile conventiei.
    2. Totusi fiecare parte contractanta isi rezerva dreptul de a refuza sa recunoasca, in scopul efectuarii zborurilor deasupra teritoriului statului sau, brevetele de aptitudine si licentele acordate cetatenilor statului sau de cealalta parte contractanta sau validate pentru acestia de cealalta parte contractanta ori de orice alt stat.
    Art. 14
    Aplicabilitatea legilor si a reglementarilor
    1. Legile si reglementarile nationale ale unei parti contractante referitoare la intrarea in, stationarea in sau iesirea din teritoriul statului sau a aeronavelor utilizate in navigatia aeriana internationala ori cele referitoare la operarea si navigatia unor astfel de aeronave in timp ce se afla pe teritoriul statului sau se vor aplica aeronavelor companiei aeriene desemnate de cealalta parte contractanta si vor fi respectate de astfel de aeronave la intrarea in, iesirea din sau in timp ce se afla pe teritoriul statului primei parti contractante.
    2. Legile si reglementarile nationale ale unei parti contractante privind intrarea in, stationarea in, tranzitul prin sau iesirea din teritoriul statului sau a pasagerilor, echipajului, bagajelor, marfii ori a postei transportate de aeronava, inclusiv reglementarile referitoare la intrare, iesire, imigrare, emigrare, pasapoarte, vama, valuta si carantina, vor fi respectate de catre sau in numele acestor pasageri, echipaje, bagaje, marfa sau posta ale companiei aeriene desemnate a celeilalte parti contractante, la intrarea in sau iesirea din ori in timp ce se afla pe teritoriul statului primei parti contractante.
    3. Culoarele aeriene si punctele de survolare a frontierei Romaniei si, respectiv, a Republicii Islamice Iran, pentru rutele specificate in anexa prezentului acord, vor fi stabilite in mod independent de fiecare parte contractanta pe teritoriul statului sau.
    4. Fiecare parte contractanta va oferi, la cererea celeilalte parti contractante, copii de pe legile si reglementarile relevante la care se face referire in acest articol.
    Art. 15
    Conformarea cu acordurile sau conventiile multilaterale
    Daca un acord sau o conventie multilaterala generala privind transporturile aeriene intra in vigoare pentru ambele parti contractante, prezentul acord va fi amendat prin negocieri intre partile contractante, astfel incat sa fie conform cu prevederile unui astfel de acord sau ale unei astfel de conventii.
    Art. 16
    Consultari
    1. Intr-un spirit de stransa colaborare, autoritatile aeronautice ale partilor contractante se vor consulta reciproc, din cand in cand, pentru a asigura implementarea si respectarea in mod satisfacator a prevederilor prezentului acord.
    2. Orice parte contractanta poate solicita, in orice moment, consultari cu cealalta parte contractanta privind interpretarea, implementarea sau amendarea prezentului acord.
    Aceste consultari care pot avea loc intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante sub forma de negocieri directe sau prin corespondenta vor incepe intr-o perioada de 60 de zile de la data primirii cererii scrise de catre cealalta parte contractanta, in afara de cazul in care ambele parti contractante convin sa prelungeasca aceasta perioada.
    Art. 17
    Solutionarea diferendelor
    1. Orice diferend aparut in legatura cu interpretarea sau cu implementarea acestui acord ori a anexei la acesta urmeaza sa fie solutionat de autoritatile aeronautice ale partilor contractante prin negocieri directe.
    2. Daca partile contractante nu reusesc sa ajunga la o solutionare a diferendului prin negociere, acesta va fi prezentat, la cererea oricarei parti contractante, arbitrajului unui tribunal format din 3 arbitri, in conformitate cu legislatia si cu reglementarile lor nationale, dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 30 de zile de la primirea, pe canale diplomatice, a cererii de arbitraj fiecare parte contractanta va desemna pe canale diplomatice un arbitru. In termen de 60 de zile dupa ce acesti 2 arbitri au fost desemnati, ei vor desemna, de comun acord, un al treilea arbitru care va actiona ca presedinte al tribunalului de arbitraj;
    b) daca oricare parte contractanta nu reuseste sa numeasca un arbitru sau daca cel de-al treilea arbitru nu este desemnat in conformitate cu subparagraful a) al acestui paragraf, oricare parte contractanta poate cere presedintelui Consiliului Organizatiei Aviatiei Civile Internationale sa desemneze arbitrul sau arbitrii necesari intr-o perioada de 30 de zile. Daca presedintele consiliului are aceeasi cetatenie cu cea a uneia dintre partile contractante, vicepresedintele cu rangul cel mai inalt, care nu este descalificat din acelasi motiv, va face desemnarea.
    3. Cu exceptia cazului in care este altfel convenit, tribunalul de arbitraj va stabili limitele competentei sale in conformitate cu prevederile acestui acord si isi va stabili propria procedura. La indicatia tribunalului sau la cererea oricareia dintre partile contractante va avea loc o intalnire pentru a stabili problemele precise care vor fi arbitrate si procedurile specifice care trebuie urmate, in termen de maximum 15 zile de la data la care tribunalul este complet constituit.
    4. Cu exceptia cazului in care este altfel convenit, fiecare parte contractanta va prezenta, in termen de 45 de zile de la data la care tribunalul este complet constituit, un memorandum. Raspunsurile trebuie sa fie date intr-o perioada de cel mult 60 de zile. Tribunalul va tine audierea la cererea oricarei parti contractante sau dupa aprecierea sa, in termen de 15 zile de la data cand sunt date raspunsurile.
    5. Tribunalul va incerca sa dea o decizie scrisa in termen de 30 de zile de la efectuarea audierii sau, daca aceasta audiere nu a avut loc, dupa data la care ambele raspunsuri sunt prezentate. Decizia majoritatii tribunalului va prevala.
    6. Partile contractante pot prezenta o cerere pentru clarificarea deciziei in termen de 15 zile de la data pronuntarii acesteia si orice clarificare data va fi emisa intr-o perioada de 15 zile de la data prezentarii unei asemenea cereri.
    7. Fiecare parte contractanta va aplica orice decizie sau sentinta a tribunalului de arbitraj in conformitate cu legislatia nationala a statului sau.
    8. Cheltuielile tribunalului de arbitraj, inclusiv onorariile si cheltuielile arbitrului, vor fi impartite in mod egal intre partile contractante. Orice cheltuieli facute de presedintele consiliului in legatura cu procedurile prevazute la paragraful 2b) al acestui articol vor fi considerate ca fiind o parte din cheltuielile tribunalului de arbitraj.
    Art. 18
    Securitatea aeronautica
    1. In conformitate cu drepturile si obligatiile ce le revin potrivit dreptului international, partile contractante reafirma ca obligatia lor reciproca de a proteja securitatea aviatiei civile impotriva actelor de interventie ilicita face parte integranta din prezentul acord. Fara a limita caracterul general al drepturilor si obligatiilor ce le revin potrivit dreptului international, partile contractante vor actiona in special conform prevederilor Conventiei cu privire la infractiunile si anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnata la Tokio la 14 septembrie 1963, ale Conventiei pentru reprimarea capturarii ilicite a aeronavelor, semnata la Haga la 16 decembrie 1970, ale Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite indreptate impotriva securitatii aviatiei civile, semnata la Montreal la 23 septembrie 1971, si ale oricarei alte conventii privind securitatea aviatiei la care ambele parti contractante vor deveni parte.
    2. Partile contractante isi vor acorda reciproc, la cerere, toata asistenta necesara pentru prevenirea actelor de capturare ilicita a aeronavelor civile si a altor acte ilicite indreptate impotriva securitatii unor asemenea aeronave, a pasagerilor si echipajelor lor, a aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriana, precum si a oricarei alte amenintari privind securitatea aviatiei civile.
    3. In relatiile lor reciproce partile contractante vor actiona in conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviatiei, care au fost stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si desemnate ca anexe la Conventia privind aviatia civila internationala, in masura in care asemenea prevederi de securitate sunt aplicabile partilor contractante; ele vor solicita ca operatorii de aeronave inmatriculate in registrele lor sau operatorii de aeronave care isi au sediul principal de afaceri ori resedinta permanenta pe teritoriile statelor lor, precum si operatorii aeroportuari din teritoriile statelor lor sa actioneze in conformitate cu asemenea prevederi referitoare la securitatea aviatiei.
    4. Fiecare parte contractanta este de acord ca unor asemenea operatori de aeronave li se poate cere sa respecte prevederile privind securitatea aviatiei, mentionate in paragraful 3 al acestui articol, solicitate de cealalta parte contractanta, la intrarea in, iesirea din sau in timp ce se afla pe teritoriul statului acestei celeilalte parti contractante. Fiecare parte contractanta se va asigura ca pe teritoriul statului sau se aplica in mod efectiv masuri adecvate pentru protectia aeronavelor si pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mana, bagajelor de cala, marfurilor si al proviziilor de bord, inaintea si in timpul imbarcarii sau incarcarii. Fiecare parte contractanta va lua in considerare in mod favorabil orice solicitare a celeilalte parti contractante pentru masuri speciale rezonabile de securitate, pentru a preintampina orice amenintare deosebita.
    5. Atunci cand are loc un incident sau o amenintare de comitere a unui act de capturare ilicita a aeronavelor civile ori au loc alte acte ilicite indreptate impotriva securitatii unor astfel de aeronave, a pasagerilor si echipajului acestora, a aeroporturilor sau instalatiilor de navigatie aeriana, partile contractante se vor asista reciproc prin facilitarea comunicatiilor si prin alte masuri corespunzatoare, in scopul de a pune capat rapid si in conditii de siguranta unui asemenea incident sau amenintare.
    6. Fiecare parte contractanta va lua masurile pe care le considera practicabile in scopul de a se asigura ca o aeronava supusa unui act de capturare ilicita sau altor acte de interventie ilicita, care a aterizat pe teritoriul statului respectiv, este retinuta la sol, in afara de cazul in care decolarea sa este impusa de obligatia primordiala de a proteja vietile omenesti. Aceste masuri vor fi luate, atunci cand sunt practicabile, pe baza de consultari reciproce.
    Art. 19
    Siguranta aviatiei
    1. Orice parte contractanta poate solicita in scris consultari tehnice privind standardele de siguranta, mentinute si administrate de cealalta parte contractanta, in legatura cu instalatiile de navigatie aeriana, echipajele de la bord, aeronavele, supravegherea tehnica si operarea companiei aeriene care opereaza serviciile de transport aerian convenite. Astfel de consultari tehnice vor avea loc in termen de 30 de zile de la primirea cererii scrise a celeilalte parti contractante.
    2. Daca in urma unor astfel de consultari tehnice una dintre partile contractante constata ca cealalta parte contractanta nu mentine si nu administreaza efectiv standardele de siguranta si cerintele in aceste domenii nu sunt cel putin egale cu standardele minime care pot fi stabilite conform Conventiei privind aviatia civila internationala, editia a doua (1988), acestei celeilalte parti contractante i se vor notifica respectivele constatari si etapele considerate necesare pentru a corespunde acestor standarde minime, iar aceasta cealalta parte contractanta va lua masurile corective necesare.
    Art. 20
    Amendarea
    1. Prezentul acord va putea fi modificat cu acordul comun al partilor contractante. In acest scop fiecare parte contractanta va examina cu atentie orice propunere prezentata de cealalta parte contractanta. Orice modificare convenita va intra in vigoare conform procedurii mentionate la art. 22.
    2. Anexa la prezentul acord va putea fi modificata prin intelegere directa intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante si va fi confirmata printr-un schimb de scrisori.
    3. Negocierile privind modificarea prezentului acord sau a anexei la acesta vor incepe in termen de 60 de zile de la data primirii cererii, in afara de cazul in care ambele parti convin asupra prelungirii acestei perioade.
    Art. 21
    Inregistrarea
    Prezentul acord si orice amendamente la acesta vor fi inregistrate la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.
    Art. 22
    Intrarea in vigoare
    Prezentul acord va intra in vigoare la data primirii ultimei notificari prin care oricare dintre partile contractante va fi notificat celeilalte parti contractante ca procedurile cerute de legislatia nationala a statelor lor privind intrarea in vigoare a acestui acord au fost indeplinite.
    Art. 23
    Incetarea valabilitatii
    Oricare dintre partile contractante poate notifica in scris, oricand, pe canale diplomatice, celeilalte parti contractante decizia sa de a inceta valabilitatea prezentului acord. O asemenea notificare va fi comunicata simultan Organizatiei Aviatiei Civile Internationale. Intr-un astfel de caz prezentul acord isi va inceta valabilitatea in termen de 12 luni de la data primirii notificarii de catre cealalta parte contractanta, in afara de cazul in care notificarea este retrasa prin intelegere inainte de expirarea acestei perioade. In absenta confirmarii de primire de catre cealalta parte contractanta, notificarea va fi considerata ca fiind primita in termen de 14 zile de la primirea notificarii de catre Organizatia Aviatiei Civile Internationale.
    Drept care subsemnatii plenipotentiari, fiind autorizati in mod corespunzator pentru aceasta de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.
    Incheiat la Teheran la 14 august 2000, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, farsi si engleza, toate textele fiind egal autentice.
    In cazul oricarei divergente de interpretare textul in limba engleza va prevala.

                       Pentru Guvernul Romaniei,
                       Anca Daniela Boagiu

                       Pentru Guvernul Republicii Islamice Iran,
                       Mahmoud Hojjati

    ANEXA 1

    SECTIUNEA A

    1. Rute pe care vor fi operate servicii aeriene internationale regulate, in ambele sensuri, de catre compania aeriana desemnata a Romaniei:
    Puncte in Romania:                 orice punct
    Puncte intermediare:               se vor conveni ulterior
    Puncte in Republica Islamica Iran: Teheran
    Puncte mai departe: se vor conveni ulterior
    Puncte si mai departe:             se vor conveni ulterior
    2. Rute pe care vor fi operate servicii aeriene internationale regulate, in ambele sensuri, de catre compania aeriana desemnata a Republicii Islamice Iran:
    Puncte in Republica Islamica Iran: orice punct
    Puncte intermediare:               se vor conveni ulterior
    Puncte in Romania:                 Bucuresti
    Puncte mai departe: se vor conveni ulterior
    Puncte si mai departe:             se vor conveni ulterior

    SECTIUNEA B

    1. Punctele intermediare si punctele mai departe de pe rutele specificate pot sa nu fie deservite fie pe toate zborurile, fie pe unele dintre acestea, conform intereselor companiilor aeriene desemnate ale partilor contractante.
    2. Autoritatile aeronautice ale partilor contractante pot conveni asupra altor puncte situate in terte state, unde fiecare companie aeriana desemnata va putea imbarca sau debarca pasageri, marfa si posta cu destinatia in sau, respectiv, cu provenienta din teritoriul Romaniei ori al Republicii Islamice Iran.
    3. Zborurile suplimentare vor fi efectuate pe baza unei cereri prealabile facute de fiecare companie aeriana desemnata, adresata autoritatii aeronautice respective a fiecarei parti contractante.SmartCity5

COMENTARII la Legea 31/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 31 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu