E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 269 din 17 iunie 2003

privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 441 din 23 iunie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei.
    (2) Membrii Corpului diplomatic si consular sunt, de regula, diplomati de cariera si au un statut socioprofesional specific, conferit de atributiile si raspunderile ce le revin pentru infaptuirea politicii externe a Romaniei, conform prevederilor prezentei legi.
    Art. 2
    (1) Au calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei:
    a) ministrul afacerilor externe;
    b) secretarii de stat si subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe;
    c) secretarul general si secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe;
    d) personalul diplomatic si consular care isi desfasoara activitatea in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, misiunile permanente pe langa organizatiile internationale si oficiile consulare ale Romaniei, inclusiv persoanele provenind de la Departamentul de Comert Exterior si de la alte ministere si institutii, pe perioada trimiterii lor in misiune in strainatate cu grade diplomatice sau consulare.
    (2) Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general si secretarul general adjunct fac parte de drept din Corpul diplomatic si consular al Romaniei, pe durata exercitarii functiei.
    Art. 3
    (1) Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei se completeaza cu prevederile cuprinse in legislatia muncii si in Statutul functionarilor publici, daca prin prezentul statut nu se stabileste altfel.
    (2) Pe perioada cat se afla in misiune in strainatate, membrilor Corpului diplomatic si consular li se aplica si prevederile tratatelor la care Romania este parte, precum si alte reguli care decurg din normele dreptului international.

    CAP. 2
    Gradele si functiile diplomatice sau consulare. Modul de acordare, echivalare si pastrare a acestora

    SECTIUNEA 1
    Gradele diplomatice sau consulare

    Art. 4
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei pot dobandi urmatoarele grade:
    a) gradele diplomatice:
    - ambasador;
    - ministru plenipotentiar;
    - ministru-consilier;
    - consilier diplomatic;
    - secretar I;
    - secretar II;
    - secretar III;
    - atasat diplomatic;
    b) gradele consulare:
    - consul general;
    - consul;
    - viceconsul;
    - agent consular.
    Art. 5
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei ocupa, in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si la misiunile diplomatice si oficiile consulare, functii diplomatice si consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le detin.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modul de acordare, echivalare si pastrare a gradelor diplomatice sau a celor consulare

    Art. 6
    (1) In cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza Comisia pentru acordarea gradelor diplomatice si consulare. Comisia propune acordarea gradelor diplomatice sau consulare la admiterea in Corpul diplomatic si consular al Romaniei si pentru promovarea in grad diplomatic sau consular.
    (2) Organizarea si functionarea comisiei prevazute la alin. (1), inclusiv criteriile privind selectionarea pentru admiterea la Academia Diplomatica, pentru promovarea in grade diplomatice si consulare si la alte concursuri pentru admiterea in Corpul diplomatic si consular al Romaniei, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (3) Acordarea gradelor diplomatice si consulare se face prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu exceptia gradului diplomatic de ambasador, in limita numarului maxim de functii diplomatice si consulare aprobate.
    Art. 7
    Gradul diplomatic de atasat sau gradul consular de agent consular se acorda candidatilor care au promovat concursul de admitere in Corpul diplomatic si consular al Romaniei.
    Art. 8
    Organizarea si functionarea Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    (1) Promovarea in grad diplomatic sau consular se face pe baza indeplinirii conditiilor de stagiu prevazute la art. 13, a evaluarii activitatii desfasurate si a calificarilor obtinute la Academia Diplomatica sau la alte institutii de formare profesionala, din tara sau din strainatate.
    (2) Cu ocazia Zilei Diplomatiei Romane, ministrul afacerilor externe, prin derogare de la prevederile alin. (1), poate promova in grad diplomatic sau consular, membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei cu rezultate deosebite in activitate, cu indeplinirea a jumatate din conditiile de stagiu, asa cum sunt prevazute la art. 13.
    Art. 10
    Gradul diplomatic de ambasador se acorda prin decret, de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului afacerilor externe.
    Art. 11
    Celelalte grade diplomatice sau consulare se acorda prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice si consulare.
    Art. 12
    Ministerul Afacerilor Externe este singura institutie care acorda grade diplomatice si consulare, cu exceptia gradului de ambasador.
    Art. 13
    Stagiul pentru promovarea in grad diplomatic sau consular este:
    a) pentru gradele diplomatice:
    - 2 ani, de la atasat diplomatic la secretar III;
    - 3 ani, de la secretar III la secretar II;
    - 4 ani, de la secretar II la secretar I;
    - 3 ani, de la secretar I la consilier diplomatic;
    - 4 ani, de la consilier diplomatic la ministru-consilier;
    - 2 ani, de la ministru-consilier la ministru plenipotentiar;
    b) pentru gradele consulare:
    - 4 ani, de la agent consular la viceconsul;
    - 4 ani, de la viceconsul la consul;
    - 4 ani, de la consul la consul general.
    Art. 14
    (1) Persoanelor admise prin concurs in Corpul diplomatic si consular al Romaniei, precum si absolventilor Academiei Diplomatice li se acorda grade diplomatice sau consulare in functie de vechimea avuta in domenii de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe, echivalenta cu stagiile pentru gradele diplomatice sau consulare.
    (2) Domeniile de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc, prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice sau consulare.
    Art. 15
    (1) Trecerea de la un grad consular la unul diplomatic se face cu respectarea urmatoarei echivalente a gradelor:
    a) consul general - consilier diplomatic, ministru-consilier;
    b) consul - secretar I;
    c) viceconsul - secretar III, secretar II;
    d) agent consular - atasat diplomatic.
    (2) Echivalarea gradelor diplomatice cu cele consulare se aproba de ministrul afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice si consulare, cu acordul persoanei in cauza.
    Art. 16
    Gradul diplomatic sau consular detinut se pastreaza cu titlu onorific.

    CAP. 3
    Admiterea in Corpul diplomatic si consular al Romaniei

    SECTIUNEA 1
    Conditii

    Art. 17
    (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei poate fi dobandita de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are dreptul sa ocupe o functie publica, conform prevederilor Constitutiei si legilor in vigoare;
    b) se bucura de toate drepturile politice si civile prevazute in Constitutie si in legile in vigoare;
    c) nu face parte din partide politice;
    d) a urmat studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    e) cunoaste cel putin o limba straina;
    f) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de act medical de specialitate, emis de centrul medical care deserveste Ministerul Afacerilor Externe;
    g) a absolvit Academia Diplomatica sau a promovat concursul de admitere in Corpul diplomatic si consular al Romaniei, organizat potrivit regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Ministerul Afacerilor Externe;
    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c) si g) persoanele care urmeaza a fi numite in functiile de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g) persoanele provenind din alte ministere si institutii centrale, trimise in misiune temporara in strainatate cu functii echivalente gradelor diplomatice si consulare.
    Art. 18
    Concursurile de admitere in Corpul diplomatic si consular al Romaniei se organizeaza pentru functiile diplomatice sau consulare vacante, pe baza regulamentului de organizare si desfasurare a concursului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 19
    Pentru numirea in functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar, ministrul afacerilor externe propune, de regula, diplomati de cariera care, la incheierea misiunii, nu depasesc varsta legala de pensionare. In mod exceptional pot fi propuse pentru numire in aceasta functie personalitati ale vietii publice care indeplinesc conditiile pentru admiterea in randul membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei.
    Art. 20
    Ambasadorul extraordinar si plenipotentiar este reprezentantul unic al Romaniei in tara in care a fost acreditat si il reprezinta pe Presedintele Romaniei pe langa seful statului acreditar.

    SECTIUNEA a 2-a
    Depunerea juramantului de credinta

    Art. 21
    (1) Persoanele care devin membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei depun juramantul de credinta in momentul dobandirii calitatii de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei.
    (2) Juramantul scris se rosteste, se semneaza si se depune astfel: ambasadorul, in fata Presedintelui Romaniei, consulul general, in fata primului-ministru; ceilalti membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei, in fata ministrului afacerilor externe sau a unei persoane desemnate de acesta: secretar de stat sau ambasador.
    (3) Ambasadorii si consulii generali din serviciul exterior vor depune juramantul de credinta cu ocazia primei deplasari in Romania, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 22
    (1) Juramantul de credinta fata de statul roman este obligatoriu si are urmatorul continut: "Jur sa promovez si sa apar interesele Romaniei si ale cetatenilor romani in relatiile internationale. Jur sa-mi indeplinesc cu responsabilitate, loialitate si demnitate atributiile care imi revin in promovarea politicii externe a Romaniei. Jur sa respect Constitutia si legile tarii, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, angajamentele internationale asumate de Romania, cu pastrarea stricta a secretului si confidentialitatii asupra informatiilor pe care le detin ca membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
    (2) Referirea la divinitate din formula juramantului se poate schimba potrivit credintei religioase a persoanei care depune juramantul.
    (3) Juramantul se poate depune si fara formula religioasa de incheiere. In acest caz persoana care depune juramantul va declara pe onoare si constiinta ca va respecta juramantul.
    (4) Refuzul de a depune juramantul de credinta fata de statul roman determina pierderea calitatii de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei.

    CAP. 4
    Drepturile si obligatiile membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei

    SECTIUNEA 1
    Drepturile membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei

    Art. 23
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au urmatoarele drepturi specifice:
    a) sa fie promovati in functii diplomatice si consulare in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe ori la misiunile diplomatice si oficiile consulare, in raport cu gradul diplomatic sau consular detinut, vechimea in munca diplomatica sau consulara si experienta dobandita;
    b) sa beneficieze de formele de perfectionare a pregatirii profesionale si de specializare organizate de Ministerul Afacerilor Externe sau de alte institutii publice romane sau straine;
    c) sa beneficieze in strainatate de privilegiile, imunitatile si facilitatile pe care le confera dreptul international si conventiile in materie la care Romania este parte;
    d) sa desfasoare activitate didactica si stiintifica, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor prezentului statut;
    e) sa adere la si sa activeze in cadrul asociatiilor profesionale si al organizatiilor stiintifice din tara si din strainatate, cu respectarea prevederilor prezentului statut;
    f) sa beneficieze, in tara si in strainatate, de distinctiile si onorurile specifice functiei diplomatice sau consulare pe care o exercita;
    g) sa fie insotiti, pe durata misiunii permanente, de sot sau sotie si de copiii minori, precum si de copiii pana la varsta de 25 de ani care urmeaza studii in strainatate;
    h) sa fie inscrisi in Anuarul Corpului diplomatic si consular al Romaniei.
    Art. 24
    (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul la un salariu si la alte drepturi banesti, bazate pe evaluarea corecta a complexitatii si dificultatii functiei diplomatice sau consulare, tinandu-se seama de activitatea depusa, importanta acesteia si performanta profesionala.
    (2) Salarizarea si acordarea altor drepturi banesti, inclusiv sporurile de vechime, de confidentialitate, pentru cunoasterea mai multor limbi straine, sporul pentru titlul stiintific de doctor, premiile, primele si salariile de merit acordate membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei care isi desfasoara activitatea in administratia centrala si la misiunile diplomatice si oficiile consulare vor fi reglementate prin lege speciala.
    Art. 25
    (1) Pe perioada in care isi desfasoara activitatea la misiunile diplomatice si oficiile consulare, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, precum si membrii de familie care ii insotesc beneficiaza de asistenta medicala, pe baza de asigurare obligatorie, realizata de Ministerul Afacerilor Externe sau convenita prin acorduri cu statele straine respective sau, acolo unde nu este posibil, de decontarea cheltuielilor medicale.
    (2) Cuantumul si conditiile asigurarii obligatorii, precum si ale decontarii cheltuielilor medicale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 26
    (1) In tara, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, in activitate ori pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea acestora beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate specific apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, in conditiile achitarii contributiilor legale la sistemul de asigurari de sanatate in perioada de activitate.
    (2) Conditiile de acordare gratuita a asistentei medicale, a medicamentelor si protezelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Aceste drepturi nu se impoziteaza.
    Art. 27
    (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul la concedii de odihna, de studii, fara plata, medicale, de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, concedii suplimentare pentru lucru in tari cu clima greu de suportat, precum si in alte situatii, in conditiile legii.
    (2) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza de concediu de odihna de 30 de zile lucratoare pe an, platit in moneda nationala a Romaniei.
    (3) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul, pe langa o indemnizatie de concediu de odihna, si la o prima egala cu salariul de baza in lei, din luna anterioara plecarii in concediu de odihna.
    (4) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul la decontarea cheltuielilor pentru transportul bunurilor personale si ale membrilor de familie care ii insotesc, la trimiterea si revenirea din misiune permanenta in strainatate, in conditii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 28
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care pleaca in misiune permanenta in strainatate pot beneficia de o indemnizatie de reprezentare, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 29
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care isi desfasoara activitatile in conditii deosebite sau vatamatoare de munca au dreptul la incadrarea in aceasta categorie. Incadrarea se stabileste prin hotarare a Guvernului, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 30
    (1) Cheltuielile pentru transportul international al membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei care sunt trimisi in misiune de lunga durata in exterior, precum si pentru membrii lor de familie aflati in intretinere permanenta legala in exterior, in conditiile prezentei legi, se suporta de catre institutia trimitatoare, in urmatoarele cazuri:
    a) la plecarea in misiune in exterior si la revenirea definitiva in tara;
    b) pentru deplasari in interes de serviciu, in Romania si in strainatate;
    c) pentru efectuarea in tara a concediului de odihna pe anul calendaristic respectiv, cu exceptia anului in care isi incheie misiunea;
    d) pentru concediu medical si nasteri in Romania;
    e) pentru deplasarea intregii familii in Romania, in caz de deces al unui copil ori al sotiei/sotului si numai pentru deplasarea unuia dintre soti in caz de deces al unui parinte, frate sau sora;
    f) in cazuri de forta majora.
    (2) De asemenea, institutia trimitatoare suporta, o singura data pe an, costul transportului international dus-intors pentru sotia/sotul si pentru copiii aflati in intretinere in tara, pentru a-si vizita sotul/sotia, respectiv parintii aflati in misiune in exterior.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligatiile membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei

    Art. 31
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei sunt obligati sa isi indeplineasca cu responsabilitate, profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine si constiinciozitate indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii Romaniei.
    Art. 32
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au datoria sa actioneze cu loialitate, demnitate si raspundere in scopul infaptuirii politicii externe a Romaniei si au urmatoarele obligatii specifice:
    a) sa promoveze si sa apere interesele statului si ale cetatenilor romani in cadrul relatiilor externe, inclusiv prin acordarea protectiei diplomatice si consulare si a sprijinului necesar cetatenilor romani, in limitele competentelor lor si cu respectarea prevederilor tratatelor internationale la care Romania este parte;
    b) sa respecte secretul de stat si secretul de serviciu, in conditiile legii, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei;
    c) sa aiba in toate imprejurarile o conduita profesionala si morala ireprosabila si sa dea dovada de demnitate si responsabilitate in indeplinirea atributiilor lor;
    d) sa respecte, fara a aduce atingere privilegiilor si imunitatilor lor, legile statelor pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea si sa nu se lase implicati in activitati care ar reprezenta un amestec in treburile interne ale tarii in care sunt acreditati sau care ar afecta in orice alt mod relatiile Romaniei sau ar aduce atingere statutului lor diplomatic si consular;
    e) sa solicite acordul ministrului afacerilor externe pentru primirea distinctiilor straine;
    f) sa informeze imediat conducerea ministerului in legatura cu orice schimbare intervenita in situatia lor, care le-ar putea afecta calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei;
    g) sa nu abuzeze de privilegiile si imunitatile de care beneficiaza in strainatate ca membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei.
    Art. 33
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu exceptia ministrului afacerilor externe, a secretarilor de stat si a subsecretarilor de stat, au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la manifestarea in public a convingerilor lor politice.
    Art. 34
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia sa isi perfectioneze continuu pregatirea profesionala.

    CAP. 5
    Trimiterea in misiune permanenta a membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei

    Art. 35
    (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu exceptia ambasadorilor si a consulilor generali, sunt trimisi in misiune permanenta in strainatate, prin concurs, in functie de gradul diplomatic sau consular.
    (2) Comisia pentru trimiterea in misiune permanenta in strainatate, precum si conditiile si modalitatile de desfasurare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (3) Functiile diplomatice si consulare care devin vacante in cursul unui an calendaristic sunt anuntate cu cel putin 3 luni inaintea inceperii anului respectiv.
    (4) Inaintea trimiterii in misiune, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei vor efectua, obligatoriu, un stagiu de pregatire in Ministerul Afacerilor Externe.
    (5) Durata misiunii in strainatate este, de regula, de 4 ani, iar in tarile cu clima dificila este de 3 ani.
    Art. 36
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza de un spor la salariu in valuta, pe perioada in care isi desfasoara activitatea la misiunile diplomatice si oficiile consulare, pentru sotul sau sotia si copiii minori care ii insotesc.
    Art. 37
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza la misiune de o indemnizatie lunara in suma fixa in valuta pentru fiecare copil care urmeaza studii elementare, gimnaziale, liceale si universitare in strainatate, pana la varsta de 25 de ani, cu conditia promovarii anului de studiu precedent.
    Art. 38
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei pe perioada in care isi desfasoara activitatea in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare, beneficiaza in tara de o indemnizatie in lei necesara pentru plata cheltuielilor de intretinere a locuintei, in cazul in care nu realizeaza venituri din chirii, pentru plata contributiilor prevazute de lege in raport cu drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei sunt incadrati in tara, precum si pentru sotul sau sotia care se afla in tara, daca nu realizeaza venituri.
    Art. 39
    Membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei li se aplica, pe perioada in care isi desfasoara activitatea la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, majorarile salariale si indexarile aplicate la salariile de incadrare in lei in tara.
    Art. 40
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, precum si membrii familiilor lor, aflati in intretinere in strainatate, beneficiaza pe perioada misiunii de asigurare de viata.
    Art. 41
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza de un spor la salariu, in valuta, pentru activitatea desfasurata in strainatate in zone de risc si de conflicte armate.
    Art. 42
    Sotul sau sotia membrului Corpului diplomatic si consular al Romaniei, pe perioada deplasarii sale in strainatate impreuna cu acesta si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca pe perioada respectiva, beneficiaza de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei, cu plata de catre unitatea trimitatoare a contributiei la sistemul public de pensii, la nivelul ultimului salariu avut inaintea plecarii.
    Art. 43
    La incheierea misiunii unui membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei, sotul sau sotia care l-a insotit la post poate solicita reintegrarea la autoritatea sau institutia publica, regia autonoma sau societatea nationala la care a fost incadrat. Aceasta se acorda de drept.
    Art. 44
    Daca reintegrarea sotului sau a sotiei nu va fi posibila in termen de 90 de zile calendaristice de la data incheierii misiunii, membrul Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza de o indemnizatie de sprijin pentru familie. Conditiile de acordare si cuantumul indemnizatiei se stabilesc prin lege.
    Art. 45
    Daca un membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei isi insoteste sotul sau sotia in misiune permanenta in strainatate, in calitate de sot sau sotie neincadrat/neincadrata in munca, pe perioada misiunii i se suspenda raporturile de munca, iar la revenire va fi integrat cu acelasi grad diplomatic sau consular.
    Art. 46
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei pot fi trimisi in misiune in strainatate, de regula, dupa o perioada de un an de activitate in Ministerul Afacerilor Externe.
    Art. 47
    Ambasadorii extraordinari si plenipotentiari, precum si consulii generali dispun, de la data rechemarii din misiune, de o perioada de 3 luni pentru a reveni in tara.
    Art. 48
    (1) Pentru acoperirea necesarului de personal specializat din Ministerul Afacerilor Externe, detasarea sau incadrarea pe perioada determinata se face pe durata misiunilor permanente, in serviciul exterior, iar in centrala ministerului, pe durata prevazuta de legislatia in vigoare.
    (2) Persoanele detasate vor fi salarizate in conformitate cu sistemul de salarizare din Ministerul Afacerilor Externe.

    CAP. 6
    Incompatibilitati si interdictii

    Art. 49
    Calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant universitar acreditate.
    Art. 50
    (1) Membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei le este interzis:
    a) sa faca parte din partide politice;
    b) sa desfasoare propaganda prin orice alte mijloace sau alte activitati in favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru functii publice;
    c) sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor, avantaje materiale sau de alta natura care ar putea aduce atingere loialitatii, responsabilitatii si prestigiului lor;
    d) sa efectueze, in perioada indeplinirii misiunii in strainatate, direct, prin membrii de familie sau prin persoane interpuse, activitati comerciale;
    e) sa detina functii in regiile autonome, societatile comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ;
    f) sa declare sau sa participe la greve, precum si la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) ministrul afacerilor externe, secretarii de stat si subsecretarii de stat.

    CAP. 7
    Incetarea calitatii de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei

    Art. 51
    (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) cu acordul partilor;
    b) demisie;
    c) pierderea capacitatii de munca, in conditiile legii;
    d) incompatibilitate, in sensul dispozitiilor art. 49;
    e) incetarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 17 alin. (1) lit. a) si b) ori nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 32 sau a interdictiilor prevazute la art. 50;
    f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca incheiat cu Ministerul Afacerilor Externe;
    g) reducerea numarului de functii diplomatice ca urmare a reorganizarii;
    h) in cazul arestarii preventive pe o perioada mai mare de 60 de zile sau al condamnarii definitive pentru o infractiune de natura sa il faca incompatibil cu calitatea sa.
    (2) Daca, ulterior reducerii numarului de functii diplomatice si consulare, Guvernul hotaraste o majorare a acestora, persoanele afectate de masura reducerii numarului de functii au prioritate la angajare, la cerere, cu acordarea gradului diplomatic sau consular detinut anterior.
    Art. 52
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza, la implinirea varstei legale de pensionare, de o pensie care se va stabili prin lege speciala.
    Art. 53
    (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei cu o vechime in activitatea diplomatica sau consulara de cel putin 15 ani pentru femei si 20 de ani pentru barbati beneficiaza, la pensionare, de o indemnizatie egala cu 5 salarii de baza nete, platite din bugetul unitatii trimitatoare.
    (2) De indemnizatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza si membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei la incetarea calitatii de membru ca urmare a reducerii numarului de functii diplomatice sau consulare in urma reorganizarii.
    (3) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) si (2) se acorda o singura data in cursul carierei diplomatice.
    Art. 54
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care beneficiaza de pensie pot fi incadrati in Ministerul Afacerilor Externe, pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, dupa caz, beneficiind de drepturile salariale corespunzatoare functiei in care sunt incadrati, inclusiv de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca, dobandite pana la data pensionarii.
    Art. 55
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care implinesc varsta legala de pensionare isi pot continua activitatea cu acordul ministrului afacerilor externe.
    Art. 56
    In caz de deces al unui membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei, membrii de familie care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas primesc, pe o perioada de 3 luni, echivalentul salariului de baza net din ultima luna de activitate a celui decedat, platit din bugetul unitatii trimitatoare.

    CAP. 8
    Raspunderea juridica

    Art. 57
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei raspund, conform legii, in legatura cu activitatea lor profesionala desfasurata in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
    Art. 58
    Incalcarea de catre membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei a prevederilor prezentei legi si neindeplinirea cu buna-credinta a indatoririlor de serviciu atrag raspunderea disciplinara, patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 59
    (1) Conditiile angajarii raspunderii si sanctiunile aplicabile sunt cele prevazute de lege si de regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Afacerilor Externe.
    (2) Faptele care genereaza raspunderi si sanctiuni pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei sunt examinate de Consiliul de Onoare, care face propuneri ministrului afacerilor externe. Organizarea si functionarea Consiliului de Onoare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 60
    Daca s-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva unui membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei pentru o infractiune de natura sa il faca incompatibil cu statutul sau, ministrul afacerilor externe va lua masura suspendarii raporturilor de munca.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 61
    Pentru omagierea traditiei diplomatice romanesti si pentru stimularea activitatii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, in fiecare an, in luna septembrie, se sarbatoreste Ziua Diplomatiei Romane, la o data stabilita de ministrul afacerilor externe.
    Art. 62
    (1) Pentru contributii meritorii la afirmarea diplomatiei romanesti pe plan international, se instituie Ordinul "Nicolae Titulescu" clasele I, II si III si medalia "Meritul Diplomatic" clasele I, II si III.
    (2) Ordinele si medaliile prevazute la alin. (1) se acorda de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului afacerilor externe.
    Art. 63
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei detasati la alte autoritati sau institutii din Romania sau in strainatate isi pastreaza calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei pe perioada detasarii.
    Art. 64
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care sunt trimisi de statul roman in calitate de functionari la organizatii interguvernamentale isi pastreaza calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei pe perioada exercitarii functiei internationale. Pe aceasta perioada li se suspenda raporturile de munca, iar la revenirea in Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaste vechimea in munca si in activitatea diplomatica.
    Art. 65
    (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care participa la cursuri, stagii de practica si specializare sau perfectionare in strainatate, cu aprobarea conducerii Ministerului Afacerilor Externe, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice, si carora, pe timpul absentei din tara, li se suspenda raporturile de munca isi mentin pe aceasta perioada calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei, iar la revenirea in Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaste vechimea in munca si in activitatea diplomatica.
    (2) Pe perioada studiilor, aceste persoane beneficiaza, in tara, de o indemnizatie lunara in moneda nationala, necesara pentru plata contributiilor prevazute de lege si pentru plata cheltuielilor de intretinere a locuintei, in cazul in care nu realizeaza venituri din chirii, in raport cu drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei sunt incadrati in administratia centrala. Cuantumul indemnizatiei va fi stabilit prin hotarare a Guvernului.
    Art. 66
    (1) Membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei numiti in functii de demnitate publica li se suspenda raporturile de munca pe perioada mandatului.
    (2) La incetarea functiei de demnitate publica si la revenirea in Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaste vechimea in activitatea diplomatica sau consulara.
    Art. 67
    Pe durata numirii membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei in cabinetele demnitarilor din Ministerul Afacerilor Externe, li se suspenda contractele individuale de munca si li se recunoaste vechimea in activitatea diplomatica, pastrandu-si calitatea de membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei.
    Art. 68
    De drepturile prevazute la art. 24 - 30, art. 36 - 45 si art. 48 beneficiaza, dupa caz, si celelalte categorii de personal angajat in Ministerul Afacerilor Externe.
    Art. 69
    Hotararile Guvernului si ordinele ministrului afacerilor externe emise in aplicarea prezentei legi se vor adopta in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 70
    Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Afacerilor Externe va fi actualizat in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia.
    Art. 71
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.070/1990 pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990, precum si orice dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              VIOREL HREBENCIUC

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 269/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 269 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu