Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1070 din  6 octombrie 1990

pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din  2 noiembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Statutul Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.


                          PRIM-MINISTRU
                           PETRE ROMAN


                            STATUTUL
    Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Corpul Diplomatic si Consular al Romaniei este format din personalul diplomatic si consular de cariera, angajat in Ministerul Afacerilor Externe pentru activitatea in administratia centrala sau la misiunile diplomatice, misiunile permanente pe langa organizatiile internationale, oficiile consulare si la alte reprezentante cu caracter diplomatic ale Romaniei.
    Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat si subsecretarii de stat, atata timp cat detin aceste functii, fac parte de drept din Corpul Diplomatic si Consular al Romaniei.
    Art. 2
    Prezentul  statut se aplica persoanelor care au calitatea de membri ai Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei.
    Pe timpul cat membrii Corpului Diplomatic si Consular se afla in misiune in strainatate, li se vor aplica, dupa caz, si prevederile tratatelor la care Romania este parte, precum si regulile care decurg din normele si principiile dreptului international general.
    Membrilor Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei li se aplica dispozitiile legale in vigoare cuprinse in legislatia muncii si cele referitoare la functionarii publici, in masura in care prin prezentul statut nu s-au stabilit alte reguli privind regimul drepturilor si obligatiilor lor.
    Art. 3
    Calitatea de membru al Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei o poate avea numai persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) dovedeste loialitate deplina si neconditionata fata de statul roman si de politica externa a acestuia;
    b) are, el si sotia (sotul), cetatenia romana in exclusivitate si domiciliul permanent in Romania;
    c) se bucura de toate drepturile politice si civile inscrise in Constitutie si nu a suferit o condamnare cu caracter penal (fac exceptie infractiunile la regulile de circulatie pe drumurile publice, savarsite din culpa);
    d) a absolvit un institut de invatamant superior recunoscut de stat si poseda diploma respectiva;
    e) cunoaste cel putin o limba straina de circulatie internationala;
    f) are aptitudinile fizice si psihice pe care le reclama activitatea in domeniul relatiilor externe;
    g) are o conduita demna si corecta in societate;
    h) are contract de munca cu Ministerul Afacerilor Externe;
    i) a obtinut unul din gradele diplomatice sau consulare mentionate la art. 5, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut.
    Art. 4
    1. Membrii Corpului Diplomatic si Consular se afla in raporturi de subordonare fata de Ministerul Afacerilor Externe si actioneaza pentru promovarea politicii externe astfel cum este stabilita de guvernul roman. Comportarea lor nu trebuie sa vina in conflict cu calitatea lor oficiala si cu indatoririle ce le revin.
    2. Membrii Corpului Diplomatic si Consular nu pot face parte din partide politice sau alte organizatii cu caracter politic, nu se vor implica in activitatile partidelor si organizatiilor politice si nu se vor situa pe pozitiile acestora.

    CAP. 2
    Gradele diplomatice si consulare si modul de acordare a acestora

    Art. 5
    1. Membrii Corpului Diplomatic si Consular, altii decat cei mentionati in art. 1 alin. 2, pot avea urmatoarele grade:
    a) Gradele diplomatice:
    - ambasador
    - ministru plenipotentiar
    - ministru consilier
    - consilier
    - prim-secretar
    - al doilea secretar
    - al treilea secretar
    - atasat
    b) Gradele consulare:
    - consul general
    - consul
    - viceconsul
    - agent consular
    2. Trecerea de la un grad diplomatic la unul consular si invers se poate face numai cu respectarea conditiilor de echivalare a gradelor, tinandu-se seama de corespondenta intre grade, vechimea in stagiu, examenele de grad sustinute.
    Art. 6
    Gradul de ambasador si cel de ministru plenipotentiar sunt conferite prin decret al Presedintelui Romaniei, iar cel de consul general, in cazul numirii la post in strainatate, prin hotarare a guvernului, la propunerea ministrului afacerilor externe.
    Celelalte grade diplomatice si consulare se acorda prin ordin al ministrului afacerilor externe, la recomandarea facuta de Comisia pentru acordarea de grade diplomatice si consulare, in baza rezultatelor obtinute la examen sau concurs si cu respectarea reglementarilor legale.
    Art. 7
    1. Avansarea in grad a membrilor Corpului Diplomatic si Consular se face prin examen sau concurs, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) sa aiba stagiul prevazut in art. 8 din prezentul statut pentru gradul respectiv;
    b) sa fi obtinut calificativul si recomandarile de avansare necesare in anii de stagiu, prin aprecierile profesionale;
    c) sa nu aiba sanctiuni disciplinare.
    2. Pentru acordarea gradelor de atasat sau agent consular, respectiv avansarea in gradul de prim-secretar sau consul, este necesar sa fi reusit la concursul instituit in acest scop.
    Art. 8
    Stagiile minime care sunt necesare pentru avansarea de la un grad la altul sunt urmatoarele:
    a) pentru gradele diplomatice:
    - 3 ani de la atasat la al treilea secretar;
    - 4 ani de la al treilea secretar la al doilea secretar;
    - 3 ani de la al doilea secretar la prim-secretar;
    - 4 ani de la prim-secretar la consilier;
    b) pentru gradele consulare:
    - 4 ani de la agent consular la viceconsul;
    - 5 ani de la viceconsul la consul;
    - 4 ani de la consul la consul general.
    Pentru a li se conferi gradul de ambasador sau de ministru plenipotentiar, pot fi propusi ministrii consilieri si consilierii sau consulii generali care au un stagiu in activitate de cel putin 5 ani in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
    Art. 9
    Membrii Corpului Diplomatic si Consular pot fi admisi la examen sau concurs, in mod exceptional, la implinirea a jumatate din stagiul cerut pentru gradul respectiv, daca au obtinut in aprecierile profesionale din ultimii 2 ani calificativul si recomandarile de avansare necesare. De aceasta prevedere pot beneficia si persoanele care au titluri stiintifice sau desfasoara activitate stiintifica in domeniul relatiilor externe.
    Avansarile la exceptional sus-mentionate nu pot depasi 10% din totalul avansarilor din anul in curs pentru gradul respectiv. Aceasta prevedere nu se refera la gradele de prim-secretar si consul, care se acorda pe baza de concurs.
    Art. 10
    Acordarea gradului de atasat sau de agent consular se face pe baza rezultatului obtinut la concurs.
    In afara de cele stabilite in art. 3, candidatii la concurs trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa nu fi depasit varsta de 30 ani;
    b) sa aiba o vechime in munca de minimum 2 ani;
    c) sa fi indeplinit obligatiile care decurg din legea privind serviciul militar;
    d) sa fie apti, din punct de vedere al sanatatii, pentru activitatea diplomatica si consulara, in orice conditii de clima si efort.
    Sunt admisi la concurs in special licentiatii in domeniile stiintelor politice si relatiilor internationale, dreptului, stiintelor economice, istoriei, precum si filologiei.
    Lista candidatilor admisi a lua parte la concurs se stabileste de ministrul afacerilor externe la data incheierii inscrierilor.
    Art. 11
    Avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul se face pe baza de concurs.
    Pentru admiterea la concursul de prim-secretar sau de consul, candidatii trebuie sa indeplineasca, pe langa cele prevazute in art. 3 si 4, urmatoarele conditii:
    a) sa nu fi depasit varsta de 48 ani;
    b) sa fi indeplinit stagiul prevazut pentru aceste grade;
    c) sa fi efectuat pana la data prezentarii la concurs un stagiu la o misiune diplomatica sau un oficiu consular de cel putin 2 ani;
    d) sa fi obtinut, in aprecierile profesionale, calificativele si recomandarile de avansare necesare in anii de stagiu;
    e) sa cunoasca cel putin doua limbi straine, din care una sa fie de circulatie internationala.
    Pot fi admisi la concursul de prim-secretar sau consul candidatii care, desi nu indeplinesc conditia prevazuta la alineatul precedent lit. c), intrunesc conditii de pregatire si experienta in munca, dobandite in cadrul activitatii desfasurate in Ministerul Afacerilor Externe.
    Prevederile art. 9 alin. 1 se aplica in mod corespunzator pentru admiterea drept candidat la concursul de prim-secretar sau de consul. Admiterea la concursul de prim-secretar sau de consul se aproba, in acest caz, prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Candidatii care ating limita de varsta prevazuta la alin. 2 lit. a) in anul in care nu s-a organizat concurs pot participa la concursul urmator.
    Art. 12
    Concursul pentru acordarea gradului de atasat sau de agent consular ori pentru avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul se organizeaza anual in functie de locurile disponibile.
    Modul de organizare si desfasurare a concursurilor pentru acordarea gradului de atasat sau agent consular ori pentru avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul va fi stabilit printr-un regulament aprobat de ministrul afacerilor externe.
    Art. 13
    Candidatii care au obtinut media de promovare a concursului, insa nu s-au clasat pentru posturile disponibile in schema, se mai pot prezenta  o singura data la un nou concurs de atasat sau de agent consular, cu respectarea prevederilor art. 10.
    Candidatii care au obtinut media de promovare a concursului, insa nu s-au clasat pentru posturile disponibile in schema, se pot prezenta din nou la concurs pentru gradul de prim-secretar sau consul, cu respectarea prevederilor art. 11. Candidatii care nu au obtinut, insa, la doua sesiuni media generala acordarii gradului nu se mai pot prezenta la o alta sesiune.
    Art. 14
    Pot fi admise sa se prezinte la examenul sau la concursul pentru acordarea de grade diplomatice sau consulare si persoanele care nu sunt angajate in Ministerul Afacerilor Externe, dar au desfasurat o activitate care poate fi asimilata cu cea din acest minister. Conditiile de admitere sunt cele prevazute in art. 3 in ceea ce priveste admiterea in Corpul Diplomatic si Consular al Romaniei si cele din art. 6, 7 si 8-11 in ceea ce priveste admiterea la examen. Admiterea la examen sau concurs se face prin ordinul ministrului afacerilor externe.
    Art. 15
    Pentru acordarea de grade diplomatice si consulare, inclusiv persoanelor nou angajate in minister, precum si pentru promovarea celor care au grade diplomatice si consulare, se instituie in Ministerul Afacerilor Externe Comisia pentru acordarea de grade diplomatice si consulare. Comisia este compusa din: presedinte - un secretar de stat - si patru membri (1 ambasador, 1 director, seful Consiliului juridic si seful Directiei de personal) si prezinta propunerile sale ministrului afacerilor externe.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile specifice membrilor Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei

    Art. 16
    Membrii Corpului Diplomatic si Consular au urmatoarele drepturi specifice:
    a) sa li se recunoasca si sa-si mentina calitatea de membri ai Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei, iar pierderea acesteia sa nu se faca decat in conditiile prezentului statut;
    b) sa detina functii in centrala Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice, misiunile permanente, oficiile consulare si alte reprezentante cu caracter diplomatic ale Romaniei, in raport cu pregatirea si capacitatea lor profesionala, cu gradul si vechimea in munca diplomatica sau consulara, experienta dobandita si in conformitate cu prevederile statului de functii in vigoare;
    c) la recunoasterea importantei pe care o are pentru tara activitatea lor si la acordarea sprijinului si asistentei pentru ca ei sa o poata desfasura cu probitate si in deplina demnitate, in afara presiunilor politice si a altor incercari de natura a le afecta prestigiul;
    d) sa li se elibereze pasaport diplomatic, in conditiile stabilite prin dispozitiile legale in vigoare;
    e) sa beneficieze in strainatate de privilegiile, imunitatile si facilitatile pe care dreptul international sau tratatele la care Romania este parte le confera;
    f) sa beneficieze de distinctiile si onorurile specifice gradului diplomatic sau consular pe care il au, conform normelor si practicilor internationale;
    g) sa beneficieze de formele de perfectionare a pregatirii profesionale si specializare, organizate de Ministerul Afacerilor Externe;
    h) sa aiba, la conditii egale, prioritate la avansare in grad si la promovarea in functiile de conducere, in cazul in care poseda titluri stiintifice (inclusiv cursuri de calificare si de limbi straine, cursuri postuniversitare si burse in strainatate) in domenii legate de activitatea Ministerului Afacerilor Externe sau au desfasurat activitati stiintifice in specialitati corespunzatoare activitatii Ministerului Afacerilor Externe;
    i) sa beneficieze, o singura data, de concediu de studii fara plata de cel mult 30 de zile pentru pregatirea si prezentarea la concursul de prim-secretar sau consul;
    j) sa activeze in cadrul asociatiilor profesional-stiintifice din Romania si din strainatate, sa prezinte conferinte si sa publice pe teme de specialitate, cu respectarea prevederilor de la art. 4 si 17 lit. e);
    k) sa participe la activitatile sindicale si la cele ale functionarilor publici;
    l) sa participe la activitatile diplomatice si recreative (in conditiile stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Externe);
    m) sa fie inscrisi in Anuarul Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei;
    n) sa se retraga din cadrul Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei.
    Art. 17
    Membrii Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei au urmatoarele obligatii specifice:
    a) sa actioneze cu loialitate si raspundere pentru realizarea politicii externe a Romaniei;
    b) sa apere interesele statului si cetatenilor romani in cadrul relatiilor externe;
    c) sa respecte legile statului roman, sa pastreze secretul de stat si sa asigure protectia datelor si informatiilor pe care le detin;
    d) sa aiba in toate imprejurarile o comportare demna si morala ireprosabila;
    e) sa nu faca declaratii care ar putea prejudicia relatiile Romaniei cu alte state sau organizatii internationale sau ar crea guvernului roman dificultati in realizarea politicii sale externe;
    f) sa respecte, fara a se aduce atingere privilegiilor si imunitatilor lor, legile statelor pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea si sa nu se lase implicati in activitati care ar reprezenta un amestec in treburile interne ale acestor state; fata de organizatiile internationale la care participa Romania sa aiba o comportare conforma cu obligatiile care rezulta din statutul recunoscut de Romania; sa nu abuzeze de privilegiile si imunitatile de care beneficiaza in virtutea calitatii lor de agenti diplomatici sau consulari;
    g) sa nu foloseasca pozitia lor oficiala pentru a-si crea avantaje in probleme de interes personal;
    h) sa nu exercite in statul acreditar vreo activitate profesionala sau comerciala in vederea unui castig personal (in afara de tinerea de conferinte, lectii sau activitati de creatie literara si stiintifica sau publicistica ce ar putea fi remunerate si care nu contravin statutului diplomatic);
    i) sa anunte institutia despre modificarile importante in ceea ce priveste cetatenia, starea lor civila si alte fapte care au relevanta pentru calitatea lor de diplomati.
    Art. 18
    Membrii personalului diplomatic si consular, cu exceptia sefilor de misiune, pot fi trimisi la post in exterior, de regula, dupa o perioada de doi ani in Ministerul Afacerilor Externe.
    Membrii personalului diplomatic si consular, cu exceptia sefilor de misiune, nu pot fi mentinuti intr-un post in exterior mai mult de cinci ani, iar in tarile cu conditii de clima greu de suportat, aceasta perioada nu va depasi trei ani. Rechemarea in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe a membrilor personalului diplomatic si consular, cu exceptia sefilor de misiune si a rechemarii cu caracter disciplinar, se face cu un preaviz de minimum trei luni.
    Membrii personalului diplomatic si consular nu pot fi trimisi din nou la post in tari care au - minimum sase luni pe an - un climat greu de suportat, inainte de implinirea a doi ani de la inapoierea din misiunea precedenta.

    CAP. 4
    Salarizarea membrilor Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei

    Art. 19
    Salarizarea membrilor Corpului Diplomatic si Consular din administratia centrala se stabileste pe baza reglementarilor in vigoare, in raport cu functia de incadrare, gradul diplomatic sau consular si vechimea in specialitate.
    Membrii Corpului Diplomatic si Consular, care lucreaza in strainatate, beneficiaza de salarii in valuta, indemnizatii in valuta si in lei, in raport cu functia de incadrare, gradul diplomatic sau consular, vechimea in specialitate si conditiile deosebite de clima in care isi desfasoara activitatea, astfel incat sa se asigure conditii corespunzatoare de munca si viata personalului respectiv.
    Salariile si celelalte indemnizatii in valuta se stabilesc si sunt supuse indexarii potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 20
    Sefii ad interim ai misiunilor diplomatice, respectiv ai oficiilor consulare ale Romaniei, primesc, pe timpul cat se afla in strainatate, salariu potrivit functiei de incadrare si gradului diplomatic pe care il au, precum si un spor de sef de misiune.
    Cuantumul sporului de sef ad interim de misiune si conditiile in care se acorda se stabilesc prin hotarare a guvernului.
    Art. 21
    Personalul diplomatic si consular care lucreaza in tari cu clima greu de suportat beneficiaza, potrivit dispozitiilor legale, de:
    - reducerea timpului de lucru;
    - concediu anual suplimentar de odihna;
    - adaos la vechimea in munca pentru drepturile de asigurari sociale;
    - vaccinari si medicamente preventive gratuite, conform reglementarilor prevazute prin dispozitiile legale speciale.

    CAP. 5
    Pierderea si retragerea gradelor diplomatice si consulare

    Art. 22
    Calitatea de membru al Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei se pierde de catre cei care inceteaza de a mai fi angajati ai Ministerului Afacerilor Externe.
    Membrul Corpului Diplomatic si Consular care candideaza pentru a fi ales in parlament sau ca presedinte al Romaniei, ori in alt organ de stat  cu caracter electiv, se considera ca a renuntat la calitatea sa de membru al Corpului Diplomatic si Consular.
    Gradele de ambasador, ministru plenipotentiar, ministru consilier si consul general se pot pastra ca titlu onorific de cei care il au in momentul iesirii la pensie.
    Art. 23
    Gradele diplomatice si cele consulare se pierd sau pot fi retrase in cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 3 si 4, respectiv al nerespectarii obligatiilor prevazute la art. 17.
    Pierderea sau retragerea gradelor diplomatice si consulare se constata sau se decide prin decret al Presedintelui Romaniei, pentru gradele de ambasador si ministru plenipotentiar, prin hotarare a guvernului, pentru consulul general numit la post in strainatate si, respectiv, prin ordin al ministrului afacerilor externe, pentru celelalte grade diplomatice.
    Art. 24
    In Ministerul Afacerilor Externe se va infiinta si va functiona Consiliul de onoare al Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei. Consiliul va fi ales de colegiul ministerului.
    In Consiliul de onoare al Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei vor fi discutate cazurile de indisciplina, precum si alte acte care aduc atingere calitatii de membru al Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 25
    Perioadele in care membrii Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei isi desfasoara activitatea ca functionari la organizatiile internationale sau sunt trimisi la specializare se considera stagiu in munca diplomatica si consulara.
    Art. 26
    Angajatii Ministerului Afacerilor Externe cu grad diplomatic si consular din administratia centrala, precum si personalul cu grad diplomatic si consular de cariera de la misiunile diplomatice, misiunile permanente pe langa organizatiile internationale si oficiile consulare ale Romaniei, fac parte din Corpul Diplomatic si Consular al Romaniei cu gradele pe care le au la data intrarii in vigoare a prezentului statut.
    Ministerul Afacerilor Externe intocmeste Anuarul Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei.

                                                       


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1070/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1070 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 775 2002
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards, Ashraf Skype:goldencrow59@gmail.com email :goldencrow59@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1070/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu